wz

Zpět na hlavní stránku!


Nový zákon o takzvaném “reprodukčním zdraví” na Filipínách.

Filipíny vykročili po schválení novely zákona o takzvaném “reprodukčním zdraví” v národním kongresu na cestu šíření kultury smrti a protirodinné politiky.

Návrh byl oběma komorami kongresu přijat v lednu 2013 a čekalo se už jen na podpis prezidenta Benigna Aquina, aby vstoupil definitivně do platnosti.

Pokusy změnit filipínskou legislativu, zabezpečující ochranu života od početí a zakazující potrat z jakýchkoliv důvodů, se objevili i v minulosti, no díky velikému úsilí pro-life organizací a církevních představitelů se je podařilo vždy zablokovat.

Proti tomuto návrhu razantně vystoupili filipínští biskupové, kteří upozorňují i na porušování ústavy Filipín, protože služby takzvaného “reprodukčního zdraví” budou muset být poskytovány bez ohledu na výhradu ve svědomí zdravotníků a jejich odmítnutí bude moci být trestáno pokutou či dokonce vězením. Antikoncepce a potratové prostředky budou financovány z peněz daňových poplatníků.

Do škol se má zavést takzvaná “sexuální výchova” a dokonce se ustanovuje povinnost pro páry navštívit před uzavřením manželství poradnu pro takzvané “plánování rodiny”, kde jim bude udělen certifikát, na základě kterého budou moci uzavřít manželství. Smutným faktem je, že proces se snahou změnit legislativu se uskutečnil pod tlakem institucí OSN, pro které je dosavadní filipínská právní úprava trnem v oku. Neraz museli Filipíny čelit vyhrožování ze strany OSN, když nelegalizuje potraty a nezpřístupní antikoncepci a nezavedou takzvanou “sexuální výchovu”.

Mons. Shenan Bouquet, prezident největší mezinárodní pro-life ogranizace Human Life International, označil schválení novely za černý den pro Filipíny i celý svět.

Opsal dne 28.4.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!