wz

Zpět na hlavní stránku!


Kanaďané jsou za léčení a mírnění bolesti namísto euthanasie.

Nový průzkum veřejného mínění naznačuje, že obyvatelé Kanady jsou nakloněni léčení a mírnění bolesti namísto euthanasie. Až 95 % respondentů si myslí, že by se tato oblast měla dostat do programového vyhlášení každé vlády jako jedna z prioritních.

Mezi nejvyšší priority ji zařazuje 66 % dotázaných, mezi středné 29 %. “Legální euthanasie by nám mohli přinést něco, co nikdo z nás nechce – usmrcování lidí bez souhlasu”, konstatuje Monica Roddis z organizace LifeCanada. Občané se obávají dopadů liberalizace zákonů o euthanasii na starší lidi, především jejich zneužívání a usmrcování bez souhlasu, jako se to v posledních letech děje v Belgii a Holandsku.

V Holandském království bylo v roce 2009 usmrceno 550 pacientů bez vysloveného souhlasu. 74 % dotázaných vyjádřilo obavy z podobných scénářů po liberalizaci euthanasie. Organizace LifeCanada upozorňuje, že jen třetina Kanaďanů má přístup k adekvátní paliativní péči. Většina respondentů si myslí, že pacienti mohou být v případě liberalizace euthanasie nucení k souhlasu s ní. Průzkum byl uskutečněn na vzorce 2000 respondentů se směrodatnou odchylkou výsledků +/- 2,2%.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!