wz

Zpět na hlavní stránku!


Religious persecution in USA, Religious discrimination in USA, Restricted the practice of religion in USA, There in USA were reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, Genuine religious freedom in USA does not exist: "Freedom of religion in USA" - Status of religious freedom in USA, Freedom of religious belief in USA, Respect for religious freedom in USA, Religious freedom conditions in USA, The religious conditions in USA.

Kristus je dnes pronásledován v USA.

Kristus a vyznavači Kristovi jsou dnes ve třetím tisíciletí pronásledováni ve Spojených státech amerických.

“Každý student, který v projevu k ukončení školního roku řekne slovo “Ježíš”, bude okamžitě zatčen a stráví 6.měsíců ve vězení” prohlásil soudce Samuel B. Kent. To není žert, ani zpráva Římské říše v časech pronásledování křesťanství, ale rozsudek v procesu z roku 1995 v americkém státu Texas. Aby se tak nestalo, tentýž soudce přikazuje, aby na oslavách k ukončení školního roku byl přítomen místní šerif s povinností ihned zakročit. Je snad soudce Kent psychicky nemocný? Nikoliv, soudcové v USA stále častěji vynášejí takové rozsudky.

Přesvědčí nás kniha Davida Limbaugha: “Pronásledování. O tom jak liberálové vedou válku s křesťanstvím.” Jím uváděné případy jsou horší než to, co jsme zažili u nás v komunistické éře.

Ron Brown byl asistentem fotbalového trénera univerzitního mužstva ve Stanfordu. R.2002 se ucházel o místo hlavního školitele. Byl pozván na vstupní pohovor. Ptali se na jeho náboženské názory, a on se upřimně přiznal, že je věřícím křesťanem. Ihned poté když byl dotazován na homosexualitu a homosexuální soužití, tak upřimně odpověděl, že “homosexuální soužití je hříchem”. Jen co to řekl, ihned se tím vstupní pohovor skončil, neboť v reakci na tuto odpověď byl ihned “vypoklonkován svinským krokem pryč” s tím, že jeho “extremistické křesťanské názory nejsou v souladu s postojem učiliště”. Tak mu to oficiálně sdělili. Pan Ron Brown o tom řekl médiím: “Kdyby mne diskriminovali třeba pro barvu mé pleti, nesdělili by mi to tak otevřeně. Když mne ale odmítají z důvodů náboženských, netají se tím.”

Brown není výjimkou. Limbaugh udává velké množství blokování kariéry lidem, kteří se přiznají ke svému křesťanskému přesvědčení. Píše, že dnes v Americe jinak panuje tolerance téměř ke všem: ke gayům, lesbičkám a dokonce k vyznavačům šamanismu. Jedinou výjimkou jsou ti, kteří se otevřeně přiznají ke svým křesťanským zásadám, hlavně ve věci 6. a 9.přikázání. V mnoha školách učitelé například trestají děti, když se modlí před jídlem.

Tato “politická korektnost" pronikla i do mateřských školek. Malá Kayla Broadusová ze Saratoga Springs v době přesnídávky usedla za stolek, vzala za ruce své dvě kamarádky a hlasitě řekla: “Bůh je velký a dobrý, děkuji ti Bože za jídlo.” Učitelka ihned Kaylu okřikla a právník školy napsal list rodičům s pohrůžkou žaloby.

Před čtyřmi roky soud v Západní Virginii nejenom rozhodl, že modlitba, kterou pronesl veřejně jeden žák St.Albans High School na ukončení školního roku, byla neoprávněná, ale dokonce neřídil vyplatit žalobci, 18.letému ateistovi, odškodné 23.tisíc dolarů, neboť “jeho přesvědčení bylo modlitbou uraženo”.

V jedné škole ve státě Massachusete učitel rozdal dětem exempláře knížky s popisem ženské masturbace, zoofilie chlapce a psa, homosexuální a pedofilní soulože. Měly k tomu napsat komentář. Jedna z matek se odvážila zaprotestovat. Ředitel školy jí však řekl, že je “nevzdělaný primitiv” a pohrozil represáliemi, jestliže bude dělat obstrukce.

Ani univerzita už nehledá nestranně pravdu, což je jejím posláním, nýbrž stále více slouží protikřesťanské ideologii. Uvedl to emeritní profesor správy a organizace z alabamské univerzity Joseph McRae Mellichamp. Dle jeho údajů dnes 90 % amerických vysokoškolských profesorů jsou nevěřící liberálové, na špičkových univerzitách typu Yale nebo Harvard dokonce 99 procent. Věřící křesťané, pokud chtějí získat místo univerzitního pedagoga, musí své přesvědčení skrývat. Totéž platí i o studentech.

Přitom ale 70 % Američanů věří v Boha a hlásí se ke křesťanství. Podle Mellichampa již na amerických vysokých školách neexistuje hledání objektivní pravdy, nýbrž v duchu soudobého postmodernismu a “politické korektnosti” se hlásají pouze “názory” – a to jakékoliv bez ohledu na pravdu. Pouze křesťanský světový názor je nepřípustný, neboť údajně prý je “netolerantní” a proto “politicky nekorektní”.

Všechny represe v USA vůči křesťanům vycházejí z filozofie “politické korektnosti” Za ni je označována “tolerance” a “ohled na přesvědčení druhých”. Proto nesmí nikdo vyjádřit svůj negativní názor na homosexualitu a potraty, protože tím "uráží přesvědčení druhých" a je “netolerantní”. Rovněž tak nesmí na veřejnosti mluvit o Ježíši Kristu nebo modlit se, neboť tím uráží přesvědčení ateistů a nekřesťanů”. Oni ovšem mohou naprosto bez postihu prohlašovat věřící křesťany za “primitivy” a “fundamentalistické nesnášenlivce”.

Inu začíná nová éra pronásledování křesťanů, byť i tentokrát ne ze strany starověkých fundamentalistických Židů, pohanských Římanů, fanatických středověkých mohamedánů či moderních Leninových a Stalinových bolševiků anebo Hitlerových nacistů, ale ze strany pochybných pseudodemokratů skrývajících svoji satanskou zlobu, nenávist a netoleranci vůči křesťanské náboženské víře za své uměle vylhané falešné masky takzvaných údajných “humanistů” a “ochránců lidských práv”.

O pronásledování křesťanů ve Spojených státech amerických napsal dne 28.3.2008 Váš spolubrat v Kristu

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Topics: USA, Freedom of religion in USA, Status of religious freedom in USA, Freedom of religious belief in USA, Respect for religious freedom in USA, Religious freedom conditions in USA, The religious conditions in USA, Religious discrimination in USA, Religious persecution in USA, Restricted the practice of religion in USA, There in USA were reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, Genuine religious freedom in USA does not exist, Faith in USA, Practicing religion in USA, Religious practice in USA, Religion in USA, Church in USA, Catholic, Orthodox, Protestant, Presbyterian, Roman Catholic, Orthodox Christian, Catholics in USA, Protestants in USA, Presbyterians in USA, The Roman Catholics in USA, Christians in USA, Catholic Christians in USA, Orthodox Christian in USA, Protestant Christians in USA, Presbyterian Christians in USA, Roman Catholic Christians in USA, Christian faith in USA, Catholic faith in USA, Orthodox faith in USA, Protestant faith in USA, Presbyterian faith in USA, Christian Religion in USA, Catholic Religion in USA, Orthodox Religion in USA, Protestant Religion in USA, Presbyterian Religion in USA, The Roman Catholic Religion in USA, The Christian Church in USA, The Catholic church in USA, The Orthodox Church in USA, The Presbyterian Church in USA, The Russian Orthodox Church in USA, Roman Catholic church in USA, The Serbien Orthodox Church in USA, Christian churches in USA, Catholic churches in USA, Orthodox churches in USA, Protestant churches in USA, Presbyterian churches in USA Roman Catholic churches in USA, Christian beliefs in USA, Catholic beliefs in USA, Orthodox beliefs in USA, Protestant beliefs in USA, Presbyterian beliefs in USA, Roman Catholic beliefs in USA, Christian organization in USA, Catholic organization in USA, Orthodox organization in USA, Protestant organization in USA, Presbyterian organization in USA, Roman Catholic organization in USA, Christian community in USA, Catholic community in USA, Orthodox community in USA, Protestant community in USA, Presbyterian community in USA, Roman Catholic community in USA, Christian the Catholic community in USA, Christian the Orthodox community in USA, Christian the Protestant community in USA, Christian the Presbyterian community in USA, Christian the Roman Catholic community in USA.

 

 

 

 

 

 

 

/Prameny: Informace jsem čerpal z časopisů Immaculata a Gość Niedzielny/

Zpět na hlavní stránku!