wz

Zpět!

Svobodní zednáři slobodní murári chřipka prasečí ptačí očkování sterilizace pokles fertility populace posílení moci svobodných zednářů slobodných murárov nad velikou části obyvatelstva !!!

Svobodní zednáři či slobodní murári a jejich ptačí chřipka, prasečí chřipka i očkování proti něm vede k sterilizaci a poklesu fertility populace plus posílení moci svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov nad velikou části obyvatelstva !!!

Drazí bratři a sestry v Kristu! Odhalil jsem šokující skutečnosti, a to, že očkování proti takzvané ptačí chřipce i takzvané prasečí chřipce může sterilizovat. Pokud tedy chcete ještě někdy mít děti, tak čtěte dále, neboť to, co Vám hodlám předložit jsou čistá fakta, a zas jen fakta bez jakékoliv doprovodné propagandy, a to fakta i z uvedením zdroje informačních pramenů této práce, odkud jsem svá zjištění čerpal, je velice závažné.

Hned od samého počátku již samotný nadmíru medializovaný výskyt, potažmo údajný rozsah nejprve takzvané ptačí chřipky, a poté i prasečí chřipky se mých očích hned na první pohled stalo velice podezřelou událostí, u které mi bylo tudíž jasné, že nelze vyloučit že i tohle – vzhledem k tomu že je to v tak masivní míře celosvětově medializováno – eventuálně by mohlo být velice důmyslně připraveným dílem svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov.

Byť i nepopírám, že zpočátku mi přece jen tak trochu unikal motiv svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov, který by mi logicky zdůvodnil proč to všechno svobodní zednáři či po slovensky slobodní murári vlastně vůbec dělají.

Pokud jde o intenzitu medializace takzvané ptačí chřipky, a po ní i takzvané prasečí chřipky plus očkování proti něm, tak tato co do intenzity mohutná celosvětová masmediální kampaň je plně srovnatelná se svobodozednářskou či po slovensky slobodomurárskou důslednou všudypřítomností masmediální feministické propagandy lživě tvrdící že údajně prý “ženy jsou oproti mužům diskriminovány”, ačkoliv ve skutečnosti přinejmenším v Evropě a Severní Americe pravý opak tohoto tvrzení je pravdou, neboť ženy jsou naopak ve společnosti všude privilegovány oproti mužům. Ale kromě této feministické propagandy svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov ovšemže lze uvést ještě i další priority svobodozednářské či po slovensky slobodomurárskej propagandy číslo “jedna”, kam kromě již výše zmíněné feministické propagandy patří i velebení odporně zvrhlého homosexuálního způsobu života jako údajně prý čehosi co je údajně prý nevyléčitelné, normální, zdravé a společensky žádoucí; a konec konců sem patří i svobodným zednářstvím či po slovensky slobodným murástvom skrze masmedia šířené lživě vykonstruované nepravdivé bláboly o takzvaném údajném globálním oteplováním planety Země skleníkovými plyny.

A teď když se najednou ukázalo, že i současná masmediální hysterie ohledem takzvané prasečí chřipky a očkování proti ní je rovněž pro svobodné zednáře či po slovensky pre slobodných murárov rovněž patrně asi jedna z nejdůležitějších politických priorit, a to podobně jako je i nehorázně bezočivo drzá a vylhaná feministická a genderová propaganda, jakož i jejich stejně tak naprosto absurdní velebení homosexuálních zvrhlostí a homosexuálních úchylů, kteří by se po správnosti měli z té jejich homosexuální poruchy léčit na psychiatrii obdobně, jako se léčí například i notoričtí alkoholici ze své závislosti na alkoholu, anebo i bláboly ohledem údajného globálního oteplování planety Země skleníkovými plyny, což je jen pokračování imperialistické politiky vyspělých zemí vůči rozvojovým zemím v ekonomické oblasti, neboť zatímco Hrubý domácí produkt ekonomik vyspělých zemí roste již velice pomalu, neboť vzhledem ke své ekonomické vyspělosti rozvinutosti již nemá ani kam příliš růst, zatímco mnohé z doposud zaostalých ekonomik rozvojových zemí kromě jiného i díky své nerozvinutosti mají potenciál k tomu, aby jejich Hrubý domácí produkt eventuálně mohl růst ročně až o několik desítek procent, a proto svobodní zednáři či po slovensky slobodní murári přišli na ten geniální nápad, že vyspělé země pod záminkou údajného snižování emise skleníkových plynů vnutí to své zmražení anebo dokonce i snižování emise těchto plynů v příštích letech dynamicky rozvíjejícím se rozvojovým zemím jako svou například Čína, Indie a některé další asijské, ale i africké a středoamerické ale i jihoamerické země, aby touto cestou přiškrcením emisních limitů a kvót podvázali ekonomický rozvoj a růst těchto rozvíjejících se a rostoucích ekonomik zemí třetího světa, zatímco vyspělé země si přijetí obdobných závazků klidně můžou dovolit vzhledem k tomu, že rozvinuté ekonomiky rostou již jen velice málo anebo někdy dokonce i vůbec ne. Ba dokonce momentálně nyní v roce 2009 v období celosvětové krize vyspělých ekonomik dokonce ve většině vyspělých zemí dojde i k určitému poklesu jejich Hrubého domácího produktu a tedy i k poklesu jejich emisí takzvaných skleníkových plynů v důsledku útlumu průmyslové výroby.

Skutečnost co touto takzvanou prasečí chřipkou a očkováním proti ní svobodní zednáři či po slovensky slobodní murári sledují mi nebyl zpočátku vůbec jasný, pouze jsem jaksi logicky usuzoval, že to nutně musí být nějaké skutečně veliké, obrovské zlo, neboť jinak by tomu svobodozednářská či po slovensky slobodomurárska celosvětová propaganda nevěnovala až tak obrovskou masmediální pozornost, snahu a úsilí svých masmédií, jakou věnují všudypřítomnému masmediálnímu hlásání feministické propagandy o údajné diskriminaci žen oproti mužům, masmediální propagaci homosexuality s cílem získávat obyvatelstvo pro homosexuální způsob života, a v neposlední řadě i všudypřítomného hlásání blábolů o údajném globálním oteplování planety Země takzvanými skleníkovými plyny.

A hned jak jsem se ponořil do nejrůznějších cizojazyčných pramenů, a brzo začalo vyplouvat na povrch, že byly zde i další velice podezřelé skutečnosti!

Divní chování masmédií na celém světě, často jednu a tutéž zprávu jsem našel v různých jazycích, a pokaždé kupodivu coby autor byl pod ní podepsán někdo úplně jiný !!!

K tomu ještě divné chování OSN, ještě divnější chování WHO a nakonec i chování vlád jednotlivých států a to vesměs “shodou okolností” vyspělých zemí, a právě tak i zejména opět “čirou náhodou” právě těch zemí, které jsou pod největší kontrolou celosvětového svobodného zednářství či po slovensky celosvetového svetového murárstva.

V celosvětovém měřítko státem, který svobodní zednáři či po slovensky slobodní murári nejdokonaleji ovládají je Holandsko. Nizozemí je ale relativně malý stát. Pokud jde o veliké státy světa, největší moc svobodní zednáři mají zejména v USA, Francii a Německu.

A velice zajímavé je i to, kolik doposud právě tyto státy vyhodily veřejných peněz daňových poplatníků za nákup vakcín proti této takzvané prasečí chřipce: Francie 1 miliarda Euro, Německo 2 miliardy Euro, USA 2 miliardy USD z 8 miliardové rezervy atd.

A kromě toho ještě navíc co je to za šílenost, která v době hospodářské krize takto nadržuje dohromady celkem čtyřem farmaceutickým společnostem Sanofi, Baxter, Novartis, Glaxo, vybranými Světovou zdravotní organizací WHO ?

Odpovědi se nabízí různé – od svobodnými zednáři či po slovensky slobodnými murármi - dobře organizovaného boje proti smrtonosné pandemii, přes opět jeden z dalších velikých podvodů na světě, až po někým – ať již kýmkoliv - dokonale naplánovanou masovou genocidu.

Jedna konkrétní odpověď se mi ale nyní nabízí více než jakákoli jiná, a pouze budoucnost ukáže, zdali je správná, nebo zda-li se třebas mýlím, a tedy, že se v bližší nebo vzdálenější budoucnosti ještě nabídne nějaká vhodnější a adekvátnější odpověď.

Podívejte se tedy společně se mnou drazí bratři a sestry v Kristu na tuto konkrétní odpověď, která v konečném důsledku možná může mít cenu i několik miliard nenarozených lidských životů!

Tuto celkem jednoduchou a z určitého pohledu i logickou odpověď jsem nalezl v knize renomovaného investigativního novináře Garyho Matsumota “Vaccine A – The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims” což přibližně přeloženo do češtiny zní: “Očkování A (jako Antrax) – Utajený vládní experiment, který zabíjí naše vojáky a proč jsou branci prozatím jen jeho první obětí, kde v kapitole třetí, “Největší nikdy nevyprávěný příběh” autor cituje doktora Julese Freunda, vynálezce speciálního adjuvans, neboli přísady do očkování, která zvyšuje jeho potenci, na bázi oleje, která se svého času přidávala do séra proti antraxu, kvůli zvýšení a urychlení účinku očkování a tudíž i snížení potřebného množství samotné aktivní látky, tj. v případě slezinné sněti utlumené bakterie Bacillus anthracis.

Nyní má být, z důvodů úspory a pod záminkou naléhavé potřeby vyrobit co největší množství dávek v co nejkratším čase, tato přísada součástí séra proti takzvané prasečí chřipce.

Navíc celá operace proočkování populace se musí vejít to krátkého odůvodnitelného časového rámce podzimních epidemií sezónních chřipek, kdy nikdo nepozná, zdali kýchl z každoroční podzimní chřipky, která je zasvěcenými považována za projev nedostatku vitaminu D, nebo bylo kýchnutí příznakem, jak známo, zcela banálně a krátce probíhající prasečí chřipky.

Operace musí budit dojem “honem-honem”, neztrácejme čas, každá vteřina drahá, jedná se o pandemii a musí se okamžitě zakročit. Vždyť jde přece o lidské životy!

A ono o ně asi skutečně jde, ale jinak než si je většina lidí po tom mediálním výplachu mozku schopna představit. Ten předstíraný spěch hraje svou důležitou specifickou, přesně kalkulovanou roli v tomto geniálním a do posledního detailu promyšleném sterilizačním komplotu.

Dokonale vyděšená a svobodozednářskými či po slovensky slobodomurárskymi masmédii dobře mediálně promasírovaná populace se nechá řádně a občansky poslušně naočkovat jakoby nouzovou, jakoby narychlo slátanou, horkou jehlou sešitou jakoby protipandemickou vakcínou, zato ale vyrobenou velmi spolehlivými a prověřenými farmaceutickými koncerny, které byly doporučeny a vybrány z nejvyšších míst, dokonce až ze Švýcarska, kde sídlí WHO, která na všechno důkladně dohlíží svědomitým a přísným okem Argusovým.

A shodou okolností mají tyto společnosti již předem vše patentováno, schváleno, odsouhlaseno, otestováno a připraveno.

“No, aspoň že ten stát konečně něco dělá taky i pro lidi!” řeknou si občané na ulici, v hospodách u piva, v kavárnách u novin, v autě u rádia a doma před televizní obrazovkou.

Některým politikům, zvláště u nás v České republice se to náramně hodí v průběhu podzimní předvolební kampaně, kdy se chystá největší nápor prasečí chřipky a také největší očkovaní šílenství v dějinách světa: “Podívejte se, co pro vás všechno děláme a jaké prostředky vynakládáme na vaši ochranu, na ochranu vašich blízkých a na ochranu vašich dětí…”

A kromě toho navíc se výrobci vakcín nepochybně rádi odvděčí tučnými příspěvky i do volebních kampaní svých obchodně “perspektivních” politických stran, což se našim politikům v červnových volbách v roce 2010 do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky bude náramně hodit, a ty prachy budou ve své volební kampani velice potřebovat. Copak nemají politici více než dost důvodů ke spokojenosti? Ideální, prosté a jednoduché, rafinované. A zejména mistrovské!!!

To by v tom ale nesměl právě být ten háček, že je to až moc ideální, prosté, jednoduché, výnosné, hladké a geniální. Někde musí být nějaký skrytý záměr, aby tak obrovská mezinárodní operace svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov mohla proběhnout přesně podle plánu, snadně a hladce….

A tím se dostáváme k motivu celé operace “H1N1”.

Pokud se totiž podívám na to, co je náplní těch nejbohatších a nejvlivnějších, nejrozšířenějších takzvaných filantropických organizací na světě, které patří povětšinou té nejbohatší buržoasii světa coby majitelům nebo dědicům největších a nejbohatších nadnárodních společností světa, zejména z oblasti ropného průmyslu a informatiky a s čím přichází mezinárodně uznávané autority v zakázce vědeckých neziskových organizací zaměřených na blaho lidstva a udržitelný rozvoj společnosti a planety, nabídne se nám zajímavá souvislost.

Všechny tyto entity totiž volají stále hlasitěji po jednom:

Omezte růst populace, jinak nám planeta praskne ve švech a hordy hladové, otrhané a nakažlivé lůzy se vrhnou na nás bohaté, zdravé, úspěšné a šťastné, aby to všechno, co jsme jim po staletí tak zručně a šikovně kradli, nám zase sebraly!

A svobodní zednáři či po slovensky slobodní murári “slyší” toto jejich volání, a zde s velkou horlivostí svobodné zednářství či po slovensky slobodné murárstvo nejednou iniciativně fakticky slouží zájmům těchto nejbohatších obyvatel naší planety Země:

Bill a Melinda Gates Foundation, Ted Turner, William Buffet, George Soros, The Rocekfeller Foundation, David and Lucile Packard Foundation, William and Flora Hewlett Foundation, The Andrew W. Mellon Foundation, The John Merck Fund, The Ford Foundation, Římský klub, Earth Charter, World Wide Fund for Nature, ale i Princ Filip Anglický, Princ Bernhard Nizozemský, Juan Carlos I – král Španělský atd.

Cíl svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov ovšem že není jen věrně sloužit zájmům těchto ale výše jmenovaných boháčů, ale především sloužit svým vlastním svobodozednářským či po slovensky slobodomurárskym zájmům.

A tímto cílem světového svobodného zednářství či po slovensky svetového slobodného murárstva je:

Totální kontrola světové populace plus radikální snížení světové populace !!!

A tomuto cíli fakticky byť i nevědomě slouží i OSN, i Světová zdravotní organizace v čele s Margaret Chan, předsedkyní WHO.

A tedy vedle svobodozednářské či po slovensky slobodomurárskej masmediálně všudypřítomné feministické propagandy plus dominantní snahy svobodozednářských propagandistů či po slovensky slobodomurárskych propagandistov získat svou intenzivní masmediální propagandou co nejvíce lidí pro homosexuální způsob života je coby další doplněk svobodozednářské propagandy či po slovensky slobodomurárskej propagandy stejně tak i zvrácená filozofie Malthuzianismu, která rovněž slouží svobodným zednářům či po slovensky slobodným murárom k témuž cíli, a to: K omezování údajně prý “přemnožené populace” !!!

Ale vraťme se k onomu stěžejnímu citátu Dr. Julese Freunda z Národního Ústavu pro Alergie a Infekční Choroby, který nám nabídne jednu z mnoha možných odpovědí na otázku:

Co je to za ten propagandistický cirkus s tou prasečí chřipkou ???”

Samotný Freund varoval v roce 1957, že pokusná zvířata, kterým bylo injekčně aplikováno jeho lipoidní adjuvans AS03 obsahující skvalen, onemocněli - pro každého slušného věřícího člověka, kterému zdraví žádného člověka není lhostejné - hroznou, nevyléčitelnou nemocí: alergickou aspermatogenezí, tj. zástavou produkce spermií; experimentální alergickou encefalomyelitidou, tj. zvířecí verzí sklerózy multiplexu; alergickou neuritidou, tj. nervovým zánětem vedoucím až k ochrnutí a dalšími vážnými autoimunitními poruchami.

V tomto kontextu je nasnadě dodat, že podobné adjuvans jako AS03 již na trhu je, a je známo jako AS04, například ve vakcíně proti papilomaviru, kterou farma komplex nejnověji komerčně podbízí nejen adolescentním dívkám, ale paradoxně v některých zemích i chlapcům… na ochranu proti menší části z celé existující škály papilomavirů údajně způsobujících rakovinu děložního čípku.

Toto adjuvans na bázi skvalenu, přesněji řečeno monofosforyl lipidu A (MPL) získávaného z membrány Gram-negativních bakterií, se již katastrofálně neosvědčilo v séru firmy GlaxoSmith “LYMErix” proti lymské borelióze způsobené bakterií Borrelia burgdorferi.

Na autoimunitní revmaticko-artritické onemocnění v důsledku imunizace Lymerixem trpěli zejména lidé s genem HLA-DR4+, který bylo možné předem identifikovat, ale nikdo se o to tehdy ani nijak nesnažil. Vakcína byla stažena z trhu v roce 2001, po vleklých soudních sporech a dnes již zapomenutých – či ututlaných – mediálních bitvách.

Další vakcínou, která obsahuje toto adjuvans je Fluad od Novartis proti sezónní chřipce. Adjuvans MF59TM navíc obsahuje polysorbát TweenTM 80, což je poly-oxy-etylen sorbitan mono-oleát, který se používá jako sterilizační agens, čili látka, která znemožní ženám otěhotnět.

Dostupná očkovací séra obsahující TM 80 jsou RhoGam, Gardasil a Quadracel.

Vakcíny tohoto typu jsou označovány jako “zabraňující plodnosti”, tj. Fertility Impairing Vaccines.

Na patent k výrobě tohoto druhu vakcín poukazuji níže v zdroji informačních pramenů číslo jedna !!!

Patent výslovně jmenuje jako součást kontraceptivní veterinární vakcíny na bázi glykoproteinu prasečího vajíčka, Tween 80 a skvalen.

Existují ovšemže i jiné formy sterilizačních vakcín, ve kterých spojuje Choriogonadotropin hCG s toxoidem tetanu, které se na pokyn svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov již delší dobu za stejným účelem používaly pod hlavičkou WHO k cílevědomě úmyslné ujmě zejména žen z rozvojových zemí.

O těchto kampaních se zmiňují články uvedené v odkazech informačních pramenů níže.

Moje překvapivé zjištění tedy zní:

Takzvaná prasečí chřipka je svobodným zednářstvím či po slovensky slobodným murárstvom uměle vyvolaná záminka sloužící k tomu, naočkovat co největší počet lidí látkou, v důsledku které se výrazně sníží fertilita, klesne porodnost a sníží se stavy populace !!!

Navíc se lidé, kteří budou naočkováni, stanou závislými na produktech proti autoimunitním chorobám, kterými budou následovně trpět.

Tyto produkty jim budou dále již zajišťovány farmaceutickým komplexem v rukou vládnoucích elit svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov, díky čemuž svobodní zednáři či po slovensky slobodní murári tímto způsobem ještě více upevní svou celosvětovou totální kontrolu nad většinou světové populace !!!

 

Zdroje informačních pramenů k této práci:

I.)Reference na patent sterilizační vakcíny na principu skvalenu:

Vakcíny zamezující plodnost na bázi glykoproteinového obalu vajíčka savců, který je produkován samotným vajíčkem v průběhu oogeneze - Zona pellucida, Freundova adjuvans ze skvalenu a všudypřítomného polysorbátu TM80: Zde je patent uložený v Ženevě, na WIPO: (WO/1999/034825) FERTILITY IMPAIRING VACCINE AND METHOD OF USE This application claims the benefit of U. S. Provisional Application No. 60/070,375, filed January 2,1998, U. S. Provisional Application No. 60/071,406, filed January 15,1998 “The vaccine of the invention preferably additionally includes an immunological adjuvant to enhance the immunological response of the subject to the glycoprotein antigen. Examples of adjuvants include Freund's Complete Adjuvant, Freund's Incomplete Adjuvant, and an adjuvant comprising an immunostimulant such as synthetic trehalose dicorynomycolate (STDCM) and an oil such as squalene oil (see P. Willis et al., J. Equine Vet. Sci., 14,364–370 (1994)). An adjuvant comprising synthetic trehalose dicorynemycolate, squalene oil, and a surfactant such as lecithin is preferred. Lecithin typically includes phosphatidyl choline. In a preferred embodiment the vaccine comprises oil, preferably a biodegradable oil such as squalene oil. Typically, the vaccine is prepared using an adjuvant concentrate which contains lecithin in squalene oil. The aqueous solution glycoprotein is typically a phosphate-buffered saline (PBS) solution, and additionally preferably contains Tween 80.” Abstract: A vaccine comprising an antigen derived from a zona pellucida glycoprotein is effective to impair fertility in animals, preferably carnivores. The vaccine can be used as an immunosterilant or an immunocontracep­tive. http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?… Description: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?…

 

II. Původní citát Dr. Freunda, maďarského rodáka působícího ve Spojených státech amerických, z knihy Garyho Matsumota, Vaccine A:

The Terrifying World Of Vaccine Adjuvants http://www.twine.com/…ne-adjuvants ”The classic oil-based adjuvant called Freund’s Complete Adjuvant can cause permanent organ damage and irreversible disease – specifically autoimmune diseases. When scientists want to induce autoimmune disease in a lab animal, they inject it with Freund’s Complete Adjuvant, which causes great suffering and is considered by some too inhumane to even inject into animals. ”Dr. Jules Freund creator of this oil-based adjuvant warned in 1956 that animals injected with his formulation developed terrible, incurable conditions: allergic aspermatogenesis - stoppage of sperm production, experimental allergic encephalomyelitis - the animal version of MS, allergic neuritis (inflammation of the nerves that can lead to paralysis) and other severe autoimmune disorders. ”Adjuvants can break ‘tolerance,’ meaning they can disable the immune system to the degree that it loses its ability to distinguish what is ’self’ from what is foreign. Normally, the immune system ignores the constituents of one’s own body. Immunologists call this ‘tolerance.’ But if something happens to break tolerance, then the immune system turns relentlessly self-destructive, attacking the body it is supposed to defend.” Stručný popis Freundova adjuvans: Ve čtyřicátých letech minulého století vyvinul Freund velmi výkonné adjuvans na bázi emulze vody v oleji – Freundovo adjuvans, které existuje ve dvou formách. V případě, že obsahuje mrtvé mykobakterie, jde o kompletní Freundovo adjuvans (CFA), bez usmrcených bakterií je známé jako inkompletní Freundovo adjuvans (IFA). Hlavní nevýhodou této látky je, že způsobuje tvorbu velmi agresivních a přetrvávajících granulomů (ohraničených zánětů), proto se používá pouze v experimentálních studiích a při výrobě zvířecích antisér (Harlow, Lane 1988). Pro imunizaci lze použít kompletní i nekompletní Freundovo adjuvans, které je komerčně dostupné, nebo jej lze připravit v laboratoři. V humánní medicíně jsou používány jiné typy olejového adjuvans s komponentami vyvolávajícími jen mírné reakce. Mezi ně patří fosforečnan nebo hydroxid hlinitý, tenzidy a polyanionty, které se používají především u anatoxinových vakcín (difterická nebo tetanická vakcína), případně u jednoduchých proteinových antigenů získaných technikou rekombinantní DNA (HBsAg vakcíny proti hepatitidě B). Co říká o skvalenu škodná WHO? Neškodné! Zejména sugestivní je otázka “Why do some people think squalene in vaccines carries a risk?” http://www.who.int/…n/index.html

 

III.)Virus prasečí chřipky H1N1 je virus, který byl na pokyn svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov uměle vyrobený v laboratořích americké tajné služby CIA:

Rekombinací a reassortmentem Declan Butler píše v prestižním vědeckém časopise Nature, že virus prasečí chřipky vypadá jako geneticky manipulovaný hybrid: "The genetic make-up of this swine flu virus is unlike any that researchers have seen. It is an H1N1 strain that combines a triple assortment first identified in 1998 — including human, swine and avian influenza — with two new pig H3N2 virus genes from Eurasia, themselves of recent human origin. “It has been mixing all over the place, and so the genetics are quite complicated,” says John McCauley, a virologist at the UK Medical Research Council's National Institute for Medical Research in London. “Where the hell it got all these genes from we don't know,” says Robert Webster, a flu virologist at St Jude Children's Research Hospital in Memphis, Tennessee. “But this is a real super-mixed-up virus.” Zdroj: http://www.nature.com/…009.408.html Did leak from a laboratory cause swine flu pandemic? http://www.independent.co.uk/…1724448.html Prestižní investigativec Wayne Madsen ve správách Russia Today: Madsen: ‚Swine flu virus began life in lab‘ http://www.youtube.com/watch?… Rekombinační experimenty s viry ptačí a sezónní chřipky v Center for Disease Control and Prevention (CDC): CDC to conduct avian flu pandemic experiments http://www.ctv.ca/…186283991_7/?… CDC to mix avian, human flu viruses in pandemic study http://www.cidrap.umn.edu/…hybrids.html Nehody, náhody, nebo záměr? “Do Česka se dostala vakcína nakažená smrtelným virem ptačí chřipky” http://zpravy.idnes.cz/…-/domaci.asp?…

 

IV.)Rozličné formy sterilizace žen, patentovanými kontraceptivními vakcínami, které byly z rozhodnutí svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov doposud používány na ženské populaci v rozvojových zemích bez jejich souhlasu i vědomí:

PATENT na sterilizační očkování: nosičem je zde toxoid tetanu US Patent 5733553 – Recombinant birth control vaccine http://www.patentstorm.us/…ulltext.html US Patent 4780312 – Birth control vaccine http://www.patentstorm.us/…4780312.html vědecká studie (jedna z mnoha) o sterilizační vakcíně: Development of Female Contraceptive Vaccine Through DNA Inoculation of Human Chorionic Gonadotropin Beta Subunit (hCGß) http://www.springerlink.com/…1288w428161/ Bad Blood? The Possibility of a Tainted Tetanus Toxoid Vaccine in the Philippines http://www.akha.org/…ippines.html Is Procter and Gamble funding a mass sterilization campaign? http://davidrothscum.blogspot.com/…ng-mass.html Is Procter and Gamble funding a mass sterilization campaign? Part 2 http://davidrothscum.blogspot.com/…ng-mass.html UNICEF Nigerian Polio Vaccine Contaminated with Sterilizing Agents Scientist Finds http://www.lifesitenews.com/…4031101.html Massive Brazilian Vaccination Raises Suspicions of Covert Sterilization Program http://www.lifesitenews.com/…8081407.html Vaccinations Designed To Sterilize Women? http://www.rense.com/…79/vaxcc.htm

 

V.)Na základě rozhodnutí svobodného zednářství či po slovensky slobodného murárstva tyto adjuvans jsou v USA ve zvláštním režimu a mohou být nestandardně použity v případě mimořádné události, jako je například svobodnými zednáři či po slovensky slobodnými murármi uměle vyvolaná pandemie:

Food and Drug Administration – Center for Biologics Evaluation and Research - Office of Vaccines Research and Review Regulatory Considerations Regarding the Use of Novel Influenza A (H1N1) Virus Vaccines – Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, July 23, 2009 (…) 3.0 Novel Adjuvants: 3.1 Adjuvant selection and availability: Because of the limited global capacity to produce sufficient novel influenza A (H1N1) vaccine antigen to immunize the global population and the possibility that a single dose of unadjuvanted vaccine may not yield an adequate immune response, antigen sparing techniques, such as administration of reduced quantities of antigen with the oil-in-water adjuvants ASO3 - manufactured by GSK and MF-59 - manufactured by Novartis are being considered. There are currently no U.S. licensed influenza vaccines containing an adjuvant. Zdroj: http://www.fda.gov/…CM172424.pdf

 

VI.)Další odborné reference:

Annals of Allergy, Asthma and Immunology, Volume 95, Number 6, December 2005 , pp. 593–599(7) “Polysorbate 80 was identified as the causative agent for the anaphylactoid reaction of nonimmunologic origin in the patient. Conclusions: Polysorbate 80 is a ubiquitously used solubilizing agent that can cause severe nonimmunologic anaphylactoid reactions.” Gajdova M, Jakubovsky J, Valky J.Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats. Food Chem Toxicol. 1993 Mar;31(3):183–90. PMID: 8473002. “Baby female rats were injected with polysorbate 80 at days 4–7 after birth. It accelerated the maturing of the rats and caused changes to the vagina and womb lining, hormonal changes, ovary deformities and degenerative follicles.” The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell-Mediated Arthritis in Rats Barbro C. Carlson, Åsa M. Jansson, Anders Larsson, Anders Bucht and Johnny C. Lorentzen* http://ajp.amjpathol.org/…t/156/6/2057

 

VII.)Zde je odborný článek o problematice GWS zapříčiněným skvalenem:

Gulf War Syndrome ANTI-SQUALENE ANTIBODIES LINK GULF WAR SYNDROME TO ANTHRAX VACCINE http://www.autoimmune.com/GWSGen.html článek cituje poznatek: “Data published in the February 2000 and August 2002 issues of Experimental and Molecular Pathology strongly suggests that Gulf War Syndrome is caused by a vaccine contaminated with squalene. The August 2002 article is entitled "Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine” - Exp. Mol. Pathol. 73,19–27 (2002)."

 

VIII.)Zdroj na aktuální kritické informace:

Skvalen a antraxové očkování http://anthraxvaccine.blogspot.com/ Procedury pandemické odezvy v SSA: Pandemic H1N1 Swine Flu: What About You & Your Family? National Vaccine Information Center http://www.nvic.org/…ine-flu.aspx Prezentace pandemické odezvy v Británii (H5N1) UK considerations forH5N1 vaccine stockpile http://www.who.int/…alisbury.pdf Posted on the Pediatric SuperSite on July 24, 2009 Influenza A H1N1 vaccine trials underway http://www.pediatricsupersite.com/view.aspx?…

 

IX.)Příprava svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov prostřednictvím OSN a WHO na operaci H1N1:

Firma Baxter získala v prosinci povolení provozovat výrobu séra proti ptačí chřipce “CELVAPAN”: “Mock-up” znamená simulace, nyní toto povolení výroby platí také pro influenza A (H1N1) http://www.medicalnewstoday.com/…s/133806.php procedura povolení je popsána zde: http://www.tucksolutions.com/…e-in-august/ podle všeho se jeví, že celá operace byla připravována dlouho dopředu.

 

X.)Používání adjuvans na bázi “oleje ve vodě” - oil-in-water tedy skvalenu doporučila 13. června sama WHO:

”SAGE recommended that promoting production and use of vaccines such as those that are formulated with oil-in-water adjuvants and live attenuated influenza vaccines was important,” says the WHO pandemic briefing note. Zdroj informačních pramenů: http://www.who.int/…n/index.html

 

XI.)Prvotní zmínky o autoimunitních efektech svalenu a skvalanu v krysách:

Jules Freund NIAD, Beck, Whitehouse a Pearson UCLA: Yarkoni a Rapp, Fort Detrick Zdroj informačních pramenů: Gary Matsumoto, Vaccine A-The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims, Kapitola 3. “The Greatest Story Never Told” http://www.vaccine-a.com/excerpt.html

 

XII.)Doporučná odborná literatura:

The inherent racism of population control http://www.lifesitenews.com/…ntracism.pdf The Rockefeller file / by Gary Allen http://www.mega.nu/…llen_rocker/ Population Control http://www.albatrus.org/…_control.htm

 

XIII.)Při jednání komise WHO se zástupci vybraných farmaceutických koncernů – Sanofi, Baxter, Glaxo a Novartis o dalším postupu v boji proti celosvětovým svobodným zednářstvím či po slovensky celosvetovým slobodným murárstvom uměle zinscenované pseudopandemii, které se uskutečnilo dne 7. Července 2009, nebyly pořízeny vůbec žádné veřejně přístupné záznamy. http://aftermathnews.wordpress.com/…tion-agenda/

 

XIV.)Badatelé firmy Baxter ale zveřejnili studii v The New England Journal of Medicine, ve které postulují, že adjuvans účinek séra nikterak nezvýrazní: “The use of adjuvants did not improve the antibody response” Zdroj informačních pramenů: http://content.nejm.org/…/358/24/2573

 

XV.) Očkování proti prasečí chřipce od firmy Novartis, která se spojila s výrobcem vakcíny proti antraxu – firmou Chiron obsahuje adjuvans skvlen (squalene) kód: MF59. GlaxoSmithKline kód: ASO3. http://blogs.mercola.com/…Exposed.aspxXVI.) K adjuvans ze skvalenu další informace: Glaxo bird flu vaccine can be stretched – study: “The vaccine uses a new adjuvant called ASO3, which stimulates the immune systém with oils, water and detergent.” http://www.alertnet.org/…16425638.htm

 

XVII.)Zdroj na dokumenty k GWS stránka je bezpečná a seriózní, prohlížeče nicméně hlásí poplach: http://www.avip2001.net/…ocuments.htm

Odhaleno a zveřejněno v roce 2009

Zpět!