wz

Zpět na hlavní stránku!


Nejvyšší soud Korejské republiky potvrdil zákonnost zákazu potratů.

Tribunál projednávající stížnost porodní asistentky Song z roku 2010, která se odvolala proto trestu odnětí svobody za usmrcení šestitýdenního nenarozeného dítěte. Soud uznal, že nenarozené dítě je lidská bytost s právem na život.

Od roku 1953 platí v jižní Koreji zákaz provádění interrupcí kromě případů znásilnění, incestu, vážného poškození plodu anebo ohrožení zdraví či života matky. Lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům, kteří provedou potrat z jiného důvodu, hrozí několikaleté vězení.

Nejvyšší soud Korejské republiky nyní potvrdil, že dané právní opatření není nepřiměřené, protože velmi důležitou úlohou lékařů a zdravotníků je vytváření důvěry ve vztahu pacient-lékař. Soud též konstatoval, že ačkoliv těhotenství je vážnou událostí v životě ženy, právo na život plodu musí zůstat zachováno.

Zamítl tím odvolání odsouzené.

V porovnaní s legislativami západních zemí navzdory poměrně dobrým zákonům Korejské republiky chránícím počatý život alespoň částečně, je v jižní Koreji každoročně vysoký počet nepovolených potratů, navíc i samotná právní úprava dává široký prostor pro zlehčování, k provedení potratu, kdy například pro potrat po znásilnění k provedení potratu stačí sepsání prohlášení ženy, že byla znásilněna. Celkový počet potratů v Jižní Koreji dosahuje ročně asi 400 tisíc.

Opsal dne 10.9.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!