wz

Zpět na hlavní stránku!


Potraty bez lékařské přítomnosti.

V USA a v Brazílii jsou projednávány legislativní návrhy, které v případě schválení umožní další výrazné zlehčování problému potratu. Kalifornský senát schválil legislativní novelu, podle které by mohli potraty provádět i osoby bez lékařské licence.

Podnět k schvalovacímu procesu dal vznik programu na University of California v San Franciscu, který by měl obsahovat především školení pro zdravotnické asistenty, porodní asistentky a zdravotní sestry, kde se mají naučit provádět umělé ukončení těhotenství, avšak bez jakéhokoliv dalšího dovzdělávání v medicíně.

Autoři návrhu ho zastávají s argumentem, že v současnosti je nevyhnutelný, protože v Kalifornii není dostatek lékařů ochotných provádět potraty. Smutnou pravdou je skutečnost, že Kalifornia je jedním ze států s největším počtem potratů v USA.

Neméně zajímavým je též fakt, do jaké míry se v daném případě realizuje největší propotratová organizace v USA Planned Parenthood – v programu “potrat pro nelékaře” se zúčastňují ve veliké většině osoby s ní buď úzce spojené, anebo přímo její zaměstnanci. Ženy, které žádají o potrat, přitom vůbec nebudou informovány, jaké riziko je spjato s jeho provedením nelékařem. Proti návrhu vystoupili i kalifornští katoličtí biskupové, kteří se odůvodněně obávají zvýšení počtu potratů až o 8000.

Šokující je i zčásti podobný případ v Brazílii, kde tamní ministryně zdravotnictví navrhla, aby byli ženy, které projeví zájem o utajený potrat instruovány, jak si mají sami provést chemický potrat prostřednictvím abortivních přípravků a navíc i bezplatně obdrží tento přípravek. Po svémocném provedení potratu jim bude z veřejných peněz poskytována i zdravotní péče.

Ministryně Eleonora Menicucci se vyjádřila, že “provést potrat je sice zločin, no podle názoru vlády již není zločin vysvětlit ženám, jak ho uskutečnit”.

Menicucci se zvykne na veřejnosti chlubit, že podstoupila v životě několik potratů a sama byla v Kolumbii vyškolená k jejich provádění, současně je i bývalou marxistickou aktivistkou.

Na události zareagovala Konference biskupů Brazílie a požádala prezidentku Dilmu Roussef, která přislíbila, že během jejího mandátu se neuskuteční změny vedoucí k liberalizaci interrupcí, aby ministryni odvolala.

Opsal dne 26.8.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!