wz

Zpět na hlavní stránku!


Potrat - způsoby, kterými se provádějí potraty nenarozeného dítěte.

Webstrův slovník definuje potrat jako předčasné vypuzení lidského zárodku. Lékařský slovník to definuje podobně, ale určuje 22 druhů potratu. Například: náhodný, zločinný, habituální, způsobený, infekční, přirozený a terapeutický.

Jistě zákonodárství nejedná o obvyklých náhodných nebo přirozených potratech nebo způsobených nitroděložní infekcí, traumatem a podobně. Spíše je nyní otázka pro lidi a zákonodárce, zda by měl být zákaz interrupcí - to je vskutku zničení zárodku v lůně buď přímým užitím nástrojů nebo použitím chemických prostředků, které zabíjejí zárodek a nebo způsobují, že je vypuzen.

Jak se provádějí potraty

Jsou tři způsoby provádění umělých potratů:

- vniknutím do dělohy skrze rodidla

- proniknutím do dělohy pomocí břišní operace

- podáním chemického přípravku, který zabije nenarozené dítě, vyvolá porodní bolesti a děloha se vyprázdní porodem

Potraty prováděné skrze rodidla

Menstrual extraction - očištění dělohy: Velmi raný potrat vysátím obsahu dělohy. Je často prováděn ještě před získáním pozitivního těhotenského testu.

Suction-aspiration - usilovné sání: Při této metodě musí potratář nejprve docílit uvolnění okrouhlého svalu v děložním krčku a poté krček rozevřít. Je to těžké, poněvadž hrdlo děložní je tuhé, nepružné, "nevyzrálé" a nepřipravené se rozevřít. Pak zavede do dělohy tuhou trubičku z plastické hmoty, která má špičku ve tvaru nože. Sání roztrhá tělíčko dítěte na kousky. Poté potratář odtrhne placentu od vnitřní stěny děložní, do níž je hluboce vrostlá. Zbytky dítěte a placenty jsou odsáty do láhve. Používané sací zařízení má 29x větší sílu než běžný domácí vysavač.

Dilatation and Curettage (D and C) - rozšíření krčku a výškrab dělohy: postup je podobný předešlému s tím rozdílem, že potratář tentokrát zavede do dělohy kyretu, tj.ocelový nůž ve tvaru uzavřené smyčky. Touto kyretou rozřezává placentu a dítě na kousky a vyškrabává ven do připravené nádoby. Obvykle při tom dochází k mohutnému krvácení.

Dilatation and Evacuation (D and E) - rozšíření krčku a vyprázdnění dělohy: používá se, je-li plod starší než 12 týdnů. Je přitom potřebný též nástroj podobný kleštím, protože kosti dítěte jsou již zvápenatělé, stejně jako lebka. Dítě však nedostává narkózu. Potratář zavede nástroj do dělohy, uchopí dítě za nožičku nebo za jinou část těla a kroutivým pohybem ji rozerve a odtrhne od těla dítěte.To se znovu a znovu opakuje. Páteř dítěte se musí přelomit a odtrhnout a lebka rozdrtit, aby vše mohlo být odstraněno. Asistující sestra má povinnost složit opět části tělíčka dítěte dohromady, aby měl lékař jistotu, že dělohu zcela vyprázdnil a odvedl "dobrou práci"!

Potraty prováděné podáním chemického přípravku

Prvním nejužívanějším způsobem byla otrava solí - saline amniocentesis. Dělá se po 16.týdnu těhotenství. Dlouhou jehlou se propíchne břišní stěna matky a plodový vak dítěte. Do plodové vody se vstříkne koncentrovaný roztok soli. Dítě jej vdechne a polyká, je jím otrávené, křečovitě se chvěje a někdy zvrací. Trvá to déle než hodinu než je dítě zabito. "Úspěch" se projeví tím, že asi o den později matka dostane porodní bolesti a porodí mrtvé dítě. Příčinou smrti je akutní hypernatremie (vysoká hladina sodíku v krvi) nebo akutní otrava solí, při níž dojde k všeobecnému rozšíření cév, otokům, překrvení, krvácení, šoku a smrti. Leptavé působení koncentrované soli často spálí a sloupne vnější vrstvu kůže dítěte. Tím je odhalena krvavá, červená, lesklá podkožní tkáň. Hlavička dítěte pak může vypadat jako "červené jablíčko". Někteří tuto metodu přirovnávají k účinkům napalmu na nevinné válečné oběti. Pravděpodobně je to stejně tak bolestivé.

Prostaglandinový potrat je další rozšířenou metodou. Prvá chemická forma tohoto lidského hormonu byla uvedena na trh pod názvem Prostin F2. Ten se měl vstřikovat do plodové vody. Tento hormon byl schválen pro použití k vyvolání potratu v druhém trimestru těhotenství. V jednom odborném článku byl mezi "komplikacemi" u tohoto hormonu uveden "porod živého dítěte."

RU-486 je chemický prostředek způsobující potrat. Bere se poté co matce vynechala menstruace. Účinkuje tak, že blokuje využití hlavního hormonu, nezbytného pro výživu dítěte, které se právě uhnízdilo v děložní sliznici. Po podání RU-486 výhonky zárodku, které se již zanořily do děložní sliznice, pozvolna chřadnou, odumírají a odpadají. RU-486 není antikoncepčním prostředkem jak se mnoho lidí mylně domnívá. Nezabraňuje oplodnění. Neužívá se k tomu, aby se předešlo implantaci na konci prvého týdne života dítěte. Užívá se až tehdy, když se matce nedostaví menstruace a dítě je již nejméně dva až tři týdny staré a jeho srdíčko již pracuje. RU-486 již neúčinkuje po uplynutí 6-8 týdnů těhotenství. Je to abortivní prostředek.

Potraty prováděné vniknutím do dělohy břišní stěnou

Nejběžnějším způsobem je hysterotomie: je to vlastně raný císařský řez. Chirurgicky se otevře břicho matky a stejně i děloha. Dítě se vyjme i s plodovým lůžkem a odloží se - nechá se zemřít. Tato metoda se obvykle používá ve vyšším stupni těhotenství. Jeden potratář touto metodou vyňal dítě, které dýchalo, pokoušelo se křičet a hýbalo ručičkami a nožičkami. Potratář hodil na hlavičku dítěte plodové lůžko a dítě udusil. Jiní potratáři utopili dítě v kbelíku vody.

V USA, Kanadě, Číně a dalších státech je interrupce povolena po celou dobu těhotenství. To znamená, že i v III. trimestru těhotenství. Nejběžněji se používá právě hysterotomie.

 

 

Podle předlohy sepsal dne 31.5.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!