wz

Zpět na hlavní stránku!


Novinky.cz a Lidovky.cz : Kriminální zločinci a psychopati pod zbabělou maskou anonymity již nemohou osočovat slušné občany

Koncem roku 2009 se mi dostal do rukou List brněnského regionu s názvem “NEW”, ročník XI, číslo 12 – Prosinec 2009, respektive “NEW Express”, které vyšlo dne 17.12.2009, a který vydává obchodní společnost PONREPO s. r. o., šéfredaktorem je Jaroslav Rác, zástupcem šéfredaktora Jitka Václavíková. Místem vydávání je adresa redakce, kterou je Ponrepo, Hybešova 51, 602 02 Brno, telefon/fax: 543 235 608, email: sefredaktor@newexpress.cz , promotion@newexpress.cz , inzerce@newexpress.cz , redakce@newexpress.cz , kalendarium@newexpress.cz , Web: www.newexpress.cz , www.vecernibrno.cz Povoleno ministerstvem kultury pod číslem MKČR 8240. Vychází měsíčně, distribuováno v brněnském regionu. Desing a sazba: Petr Žalmánek, Vojtěch Indra. V podstatě se zde jedná o takové noviny hýřící barvami, které mají celkem 56 stran, a na dvoustraně 44 – 45 se nachází rubrika “Telekomunikace”, kde na straně 45 v dolní části této strany 45 na takovém černém podkladě či černém pozadí s nachází velice zajímavý článek podepsaný v závorce značkou “pepr”, který má název “Anonymům zvoní hrana”, kde na tomto černém pozadí je slovo “Anonymům” napsáno červeně a “zvoní hrana” zase bílými písmeny, přičemž na bližší dokreslení je tam vidět i fotografie teroristy, který je sám celý, ba dokonce i celou hlavu má zahalenu v takové černé kapuci, v níž má pouze jen dvě relativně malé dírky pro oči.

V tomto článku Anonymům zvoní hrana je zde doslova napsáno – cituji:

Když v Březnu letošního roku přišly s razantní úpravou diskusí pod články Novinky.cz , odstartovalo tak v podstatě novou éru diskutování. Nyní mohou přispívat jen korespondenčně ověření uživatelé, a to z prostého důvodu – ukáznit uživatele a vyčistit diskuse od vulgárních a urážlivých příspěvků. Stejné opatření nyní nově zavádí i web Lidovky.cz . Návštěvníci Lidovek jsou již nyní při vstupu do diskuse upozorněni, že se chystá omezení diskusí pouze pro korespondenčně ověřené uživatele. Zájemci se mohou zaregistrovat a na zadané jméno a adresu jim bude zaslán autorizační kód, se kterým následně potvrdí registraci. Tím je zajištěno, že diskutující budou registrováni pod svým skutečným jménem. I přes počáteční obavy, že tato represivní opatření budou mít vliv na návštěvnost, čas ukázal, že pochyby byly zbytečné a počty uživatelů se nijak dramaticky nezměnily.

Co říci závěrem?

Snad jen to že Novinky.cz i Lidovky.cz mají moje plné sympatie!!!

Já osobně sice na žádné diskusní fóra nikdy nechodím a nikdy nebudu chodit ani do budoucna, a to bez ohledu na to, jaký bude zde na Internetu v této oblasti v budoucnosti vývoj. Na nějakém “diskusním fóru” ztrácet drahocenný čas, který mohu strávit někde u počítače s Internetem v nějaké veřejné knihovně je totiž pro mne velice obrovský luxus, který si rozhodně já nemohu dovolit.

Vzhledem k této mé objektivní časové tísni, že mohu u cizího počítače s Internetem strávit ve veřejné knihovně mnohem méně času než bych osobně v nezištné službě Bohu a lidem potřeboval a chtěl, a tudíž já nutně musím v souladu s určitou svou osobní hierarchií důležitosti hodnot učinit racionální volbu toho, co osobně pokládám za důležité a co naopak pokládám pouze jen za zbytečné mrhání drahocenného času.

Tudíž já z výše uvedených důvodů zcela jednoznačně upřednostňuji možnost sloužit Bohu i lidem z upřímné lásky tím způsobem, který je službě Bohu a potřebám slušných lidí nejužitečnější, a to je psaním těch, či oněch prací na Internetu týkající se tématu, které lidi zajímá a tedy lidem z upřímné lásky mohu projevit určitou nezištnou službu, že jim na dotyčné téma napíši nějaký užitečný článek nebo jinou práci, pokud ovšemže v dané oblasti disponuji nějakými užitečnými informacemi.

A doufám, že Novinky.cz i Lidovky.cz mají díky zavedení tohoto rozumného opatření nejen moje osobní sympatie, ale právě tak i sympatie i všech ostatních slušných spoluobčanů v České republice!

V demokratické společnosti je jen vrcholně žádoucí, aby se Internet stal plně transparentním informačním médiem, kde se nikdo nebude skrývat za svoji zločineckou anonymitu s úmyslem lživě osočovat slušné občany pod maskou zbabělé anonymity garantující zločincům relativní neodhalitelnost a tudíž i relativní beztrestnost!!

Kéž by se naši zákonodárci v Parlamentu pocházející z politických stran napříč politických spektrem seriózně zamysleli, a přijali příslušný zákon o Internetu a Emailu, který by na Internetu úplně všude zavedl plnou transparentnost a odboural možnosti jakékoliv anonymity! A to nejen v oblasti diskusních fór, ale právě tak i v oblasti jakýchkoliv webových stránek, které by měly mít zcela jednoznačně a transparentně uvedenu pravou identitu fyzické osoby, která je jejich autorem. A totéž by se mělo vztahovat i na emailové poštovní schránky, které by rovněž měli být zásadně vždy vedeny pouze jen na pravé jméno fyzické osoby, která dotyčnou poštovní emailovou schránku užívá.

V demokratické společnosti, kde je Ústavou garantována svoboda projevu totiž absolutně neexistuje vůbec žádný rozumný racionální důvod pro to, aby zde na Internetu mohli prezentovat “své názory” nebo jakékoliv jiné “výtvory” nějací anonymové !

Slušní lidé na Internetu diskutují či prezentují své názory nebo jiné své materiály veřejně, neanonymně a plně transparentně!!

A tudíž veškerým anonymům by v diskusi či prezentaci na Internetu ať již čehokoliv mělo být za každou cenu zabráněno!!!

V dotyčném novém zákoně o Internetu a emailu, který bych si přál, aby ho přijaly příslušnou legislativní procedurou Parlamenty České republiky, Slovenské republiky, Evropské Unie, jakož i všechny demokratické a civilizované země světa, by bylo vhodné stanovit například 14 denní lhůtu, kde by všechny osoby, které mají nějaké webové stránky nebo nějakou emailovou poštovní schránku by byly povinny uvést na svých webových stránkách a emailové poštovní schránce svou pravou identitu, své pravé jméno a příjmení a místo pobytu jednak na těchto webových stránkách či emailové poštovní schránce, jednak by tyto osobní údaje měli doručit i nějakému zákonem stanovenému celostátnímu správnímu orgánu, kterým by bylo ať již buď ministerstvo vnitra, nebo nějaký jiný ať již stávající, anebo pro tento účel nově vytvořený správní úřad s celostátní působností, s tím, že anonymům kteří by nechtěli zveřejnit svou pravou identitu, by nutně po vypršení této lhůty byli veškeré tyto anonymní webové schránky a emailové poštovní schránky nekompromisně smazány a odstraněny, a pokud by toto smazání či odstranění nebylo možno eventuálně provézt z toho důvodu, že se tyto anonymní webové schránky nacházejí na zahraničním webu, tak by byly veškeré anonymní zahraniční webové schránky nekompromisně zablokovány, aby je nebylo možné prohlížet z území České republiky a Slovenské republiky; přičemž pokud by bylo eventuálně obtížné tohle na českém a slovenském území zavézt proti úplně všem zahraničním anonymním webovým stránkám světa, tak by se takovýmto způsobem zablokovali alespoň zahraniční webové stránky z Kalifornie, z USA, z Velké Británie či odkudkoliv odjinud z ciziny, které jsou psané v českém a slovenském jazyce, aby tyto zahraniční českojazyčné a slovenskojazyčné zahraniční webové stránky nebylo možno prohlížet nebo vůbec načíst v České republice a Slovenské republice. Zahraniční státy by to nijak nepostihlo nejen proto, že Česká republika a Slovenská republika by pouze jen na svém vlastním státním území blokovala zahraniční anonymní webové stránky v českém jazyce a slovenském jazyce, ale též i proto, že autory těchto takzvaně “zahraničních” webových stránek v českém a slovenském jazyce jsou stejně pouze jen obyvatelé České republiky a Slovenské republiky žijící navíc stejně jen v České republice či Slovenské republice, kteří tyto “zahraniční” anonymní webové stránky si mohli vytvořit a administrovat prostřednictvím Internetu ze svého počítače v České republice či Slovenské republice bez toho, aby třebas co i jen jednou ve svém životě – pokud to trochu přeženu - opustili prostory svého pražského bytu v Praze na Václavském náměstí nebo aby opustili byť i jen jednou prostory svého bratislavského bytu v Bratislavě na Náměstí Slovenského národního povstání.

Kéž u Internetu napříště sedí pouze jen slušní lidé!

Ti, kteří pod rouškou zbabělé anonymity anonymním kydáním lží lživě osočují své slušné spoluobčany by totiž neměli vůbec sedět za počítačem, ale ve skutečně normální civilizované společnosti a právním státě by tito kriminální zločinci po správnosti měli sedět někde úplně jinde, a to navíc ještě i s kovovými řetězy na rukou i nohou za nějakou pevně uzamčenou ocelovou mříží …

V prosinci 2009 napsal Váš slušný spoluobčan JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!