wz

Späť na hlavnú stránku!


Tzv. "Antidiskriminačná legislatíva" by ekonomicky mala zaťažovať štát a nie podnikateľov.

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepnete se tím do české verze!

Je mi veľmi ľúto ľudí, ktorí doteraz vôbec nepostrehli obrovskú zmenu spočívajúcu v "ideologickom prepólovaní sveta" ku ktorej na západe i v Rusku došlo postupne v priebehu posledných viac ako dvadsiatich rokov. Za prezidenta Ronalda Reagana boli USA pre mňa a myslím, že nielen pre mňa vzornou demokraciou ku ktorej som upínal svoje nádeje a ZSSR bolo vtedy prezidentom Ronaldom Reaganom plným právom oprávnene nazvané "Impériom zla". Keby Ronald Reagan dnes vstal z mŕtvych tak by dnešný extrémistický krajne ľavicový neomarxistický homosexualistický despotický režim USA, práve tak ako aj obdobne extrémistické krajne ľavicové neomarxistické homosexualistické režimy v západoeurópskych štátoch už nespoznával a radikálne zmeny režimu ku ktorým odvtedy došlo v USA, a bohužiaľ nielen v USA ale prakticky v celej západnej Európe by boli pre neho obrovským šokom, práve tak ako by sa nepochybne nesmierne čudoval aj tomu, ako je možné že z pôvodne kedysi krajne ľavicového boľševického ZSSR sa po páde boľševizmu v roku 1991 vyvinulo kresťanské Rusko, ktoré je dnes na medzinárodnej politickej scéne jedinou veľmocou, ktorá obhajuje náboženské i politické záujmy kresťanov a politickej pravice.

Ja ako odjakživa a vždy presvedčený pravicovo a kresťansky zmýšľajúcich antikomunista a monarchista som v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia pravdaže nenávidel ZSSR a miloval vtedajší USA, a že je to dnes presne naopak nie je preto že by som azda ja osobne v čomkoľvek zmenil svoje antikomunistické, monarchistické, pravicové a kresťanské zmýšľanie, ale preto že sa radikálne o stoosemdesiat stupňov zmenili USA, západná Európa ako aj Rusko, pričom v USA a západnej Európe dnes bohužiaľ prekvapivo vládnu extrémistické krajne ľavicové neomarxistické homosexualistické diktátorské režimy, zatiaľ čo dnešné zaplať Pán Boh už slobodné a demokratické Rusko sa naopak zase stalo vzorným kresťanským štátom bojujúcim za kresťanské hodnoty a ideály demokratickej kresťanskej konzervatívnej pravice a to najmä je obdivuhodná dôsledná PRO-FAMILY prorodinná politika dnešného Ruska, ktorá dôsledne musí čeliť dekadentnej extrémistickej západnej neomarxistickej krajnej ľavici a jej multikultúrnej, feministickej, rodovej genderovej a homosexualistickej ideológii a teda je tu dnešné Rusko brániace kresťanské hodnoty, najmä však hodnoty prirodzenej rodiny a prirodzeného manželstva.

Paradoxne v časoch komunistickej diktatúry sme západu závideli jeho slobodu. Teraz paradoxne v krajinách postkomunistickej strednej Európy ako sú Česká republika, Slovensko, Poľsko a Maďarsko, ako aj pobaltské krajiny a postkomunistické krajiny na balkánskom polostrove sa aspoň ešte zatiaľ tešia obyvatelia týchto postkomunistických krajín oveľa väčšej slobode než akú majú krajiny dnešnej Západnej Európy a Severnej Ameriky ovládané v súčasnosti extrémistickými krajne ľavicovými neomarxistickými diktatúrami.

Jedným z najkrikľavejších nástrojov útlaku a perzekúcie extrémistických krajne ľavicových neomarxistických režimov vládnucich v Západnej Európe a Severnej Amerike je takzvaná "Antidiskriminačné legislatíva" hrubo porušujúca slobodu slova, prejavu, tlače, informácií a v neposlednom rade tiež aj flagrantne porušujúca slobodu podnikania kde došlo najmä k úplnému totalitnému zašliapaniu do zeme a teda úplnému zákazu a popretie zmluvnej slobody spočívajúcej v slobodnej voľbe svojho zmluvného spolukontrahenta, čo je tá najzákladnejšia náležitosť slobody podnikania, bez ktorej najmä v niektorých oblastiach podnikania je sloboda podnikania absolútne nemysliteľná.

Predstavte si, že ste napríklad malý živnostník, ktorý vyrába a súčasne aj predáva trebárs tvarohové pirohy. V tomto prípade pravdaže uznávam že - bez ohľadu na to, kto je Vašim zákazníkom - nemáte nikdy žiadny problém, pretože ak Vám zákazník za kupované pirohy riadne zaplatil, potom teda nemáte nikdy žiadny problém tomuto zákazníkovi odovzdať pirohy za ktoré tento zákazník Vám zaplatil. A tu v tomto konkrétnom prípade ak ste svoje peniaze za predávaný tovar dostali, je Vám potom už úplne jedno či týmto Vašim zákazníkom je komunista, Róm, homosexuál, moslim, z väzenia práve čerstvo prepustený kriminálnik alebo hoc i ktokoľvek iný. Určite sa v takýchto prípadoch ešte nikdy a nikde v celom šírom svete nevyskytol ani len jeden jediný prípad, že by snáď niekde niekedy nejaký predavač odmietol nejakému riadne platiacemu zákazníkovi predať tovar, ktorý predáva.

Diametrálne úplne iná situácia je ale keď Vaša podnikateľská činnosť spočíva napríklad v prenajímaniu bytov. Zatiaľ čo predavačovi pirohov pokiaľ mu za kupované pirohy zákazník riadne zaplatí cenu kupovaných pirohov, tak predavač pirohov mu za týchto okolností tieto pirohy úplne vždy a všade ochotne odovzdá lebo keď za predávané pirohy dostal predávajúci zaplatenú cenu tohoto predávaného tovaru tak mu potom už je celkom ľahostajné ako zákazník s kúpenými pirohmi naloží, či ich sám skonzumuje alebo ich dá niekomu inému, prípadne či je vyhodí do odpadu a podobne; potom prenajímateľ bytov má eminentný ekonomický záujem si vybrať takého nájomníka u ktorého vzhľadom k svojim minulým skúsenostiam vidí vysokú pravdepodobnosť, že dotyčná osoba mu jednak na jeho prenajatom majetku nespôsobí žiadnu škodu, jednak tiež práve tak vzhľadom k svojim minulým skúsenostiam u tejto osoby svojho budúceho potencionálneho nájomníka môže konštatovať, že je tu u dotyčnej osoby vysoká pravdepodobnosť, že táto osoba mu bude riadne, pravidelne, v plnej výške a včas platiť za prenajatý byt príslušné nájomné. A teda vzhľadom na to, že jediným cieľom podnikateľa je dosahovanie podnikateľského zisku a teda aj vyhýbanie sa zbytočným rizikám veľkých ekonomických strát, potom za týchto okolností je zrejmé, že ak podnikateľ ktorého podnikateľská činnosť spočíva v prenajímaniu bytov nejakého záujemcu o prenájom bytu odmietne, nie je to preto, že by snáď tento podnikateľ osobne bol údajne vraj nejaký "fašista", "rasista" a podobne ako ho pokrytecky chcú ihneď promptne onálepkovat týmito hlúpymi farizejským nadávkami či už naše alebo zahraničné (západné) najmä takzvané “verejnoprávne” extrémistické krajne ľavicové neomarxistické médiá, ale je tomu tak preto, že tento podnikateľ sa zachoval ekonomicky správne ako typický racionálne ekonomicky správne uvažujúci podnikateľ, ktorý uvažuje v racionálnych ekonomických kategóriách potencionálnych finančných ziskov a strát, a teda ktorý pri zvažovaní všetkých potenciálnych rizík sa snaží myslieť vždy ekonomicky racionálne a teda preto sa aj voči svojmu majetku chová so starostlivosťou riadneho hospodára, ktorý sa teda rozumne vyhýba všetkým zbytočne príliš veľkým rizikám.

Je veľmi zlé, že naša krajina si od orgánov a papalášov extrémistickej krajne ľavicovej neomarxistickej takzvanej "Európskej únie" nechala vnútiť takzvanú "Antidiskriminačné legislatívu". A ak už k tomu došlo, že náš štát núti podnikateľov, respektíve vnucuje podnikateľom takých zmluvných spolukontrahentov, s ktorými títo podnikatelia sami dobrovoľne nechcú uzavrieť zmluvu aby ju napokon pod týmto nemravným tlakom štátneho donútenia nakoniec predsa len nedobrovoľne uzavreli, mal by byť vládnuci režim našej krajiny aspoň natoľko slušný, že ruka v ruke s každým takýmto vnúteným zmluvným spolukontrahentom podnikateľovi súčasne štát dá aj svoju právnu záruku, že štát bude tomuto podnikateľovi právne ručiť za všetky jeho oprávnené pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči tomuto štátom mu vnútenému zmluvnému spolukontrahentovi, ak tento štátom mu vnútený zmluvný spolukontrahent tieto oprávnené pohľadávky riadne a včas neuhradí sám.

Konkrétne teda ak ide napríklad o už vyššie spomínaný príklad podnikateľa, ktorý ako prenajímateľ podniká v oblasti prenajímania bytov, tak ak mu na základe svojej takzvanej "Antidiskriminačné legislatívy" vnúti štát za nájomníka niekoho takého s kým tento podnikateľ ako prenajímateľ dobrovoľne nechcel uzavrieť nájomnú zmluvu , potom teda za týchto okolností mal by štát prijať voči tomuto prenajímateľovi svoj právny ručiteľský záväzok, že za prvé uhradí tomuto podnikateľovi ako prenajímateľovi všetku škodu, ktorú mu spôsobí na jeho majetku tento štátom mu vnútený nájomník, jednak za druhé, že štát zaplatí tomuto podnikateľovi ako prenajímateľovi všetko dlžné nájomné, ktoré mu riadne a včas nezaplatil tento štátom mu vnútený nájomník.

 

 

Napísal dňa 18.1.2016 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Späť na hlavnú stránku!