wz

Zpět na hlavní stránku!


Den 14.5.1967 je vzpomínka na svatý křest!

Dne 14.května 1967 byl JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pokřtěn!

Působení svatého křtu je zejména “očištění”. Tohle nás napadne asi nejdříve, když se rozpomínáme na své dětské vědomosti o svatém křtu. S vodou totiž ihned spojujeme představu umývání. Znamení, které náš Pán Ježíš Kristus volí, opravdu vhodně naznačuje působení svatého křtu. Skutečně tu jde o očištění, o smytí dědičné viny a veškerého hříchu; jde o přemožení (hříšné) minulosti. “I kdyby vaše hříchy byly rudé jako purpur, zbělí nad sníh” (Iz 1,18). Aby se naznačil tento účinek, novokřtěnci zejména raně křesťanských dob nosili ode dne křtu bílé roucho a odkládali je teprve po osmi dnech. Odtud měla druhá neděle velikonoční ještě donedávna název “Bílá neděle”. To znamená: “Neděle odložených bílých šatů”, neboť svatý křest býval původně udělován právě zpravidla o velikonoční noci. Tak či onak faktem zůstává, že bílé roucho se podává křtěnci ještě dnes – a znázorňuje je bílá rouška.

Standardní obyčejné fotografie ze dnů krátce po svatém křtu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

ACD Wallpaper021tato fotografia pořízená jen pár týdnů po pokřtění JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který se skrze péči svých rodičů a působením křestní milosti Boží v neděli dne 14.5.1967 stal ve svatém křtu Božím dítětem, aby tak navěky odumřel světu a hříchu a žil dále již pouze Bohu, s Bohem a pro Boha v Kristu Ježíši – našem Pánu!

ACD Wallpaper022tato fotografia pořízená jen pár týdnů po pokřtění JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který se skrze péči svých rodičů a působením křestní milosti Boží v neděli dne 14.5.1967 stal ve svatém křtu Božím dítětem, aby tak navěky odumřel světu a hříchu a žil dále již pouze Bohu, s Bohem a pro Boha v Kristu Ježíši – našem Pánu!

ACD Wallpaper023tato fotografia pořízená jen pár týdnů po pokřtění JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který se skrze péči svých rodičů a působením křestní milosti Boží v neděli dne 14.5.1967 stal ve svatém křtu Božím dítětem, aby tak navěky odumřel světu a hříchu a žil dále již pouze Bohu, s Bohem a pro Boha v Kristu Ježíši – našem Pánu!

Velkorozměrová fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.

Podívejte se ješte jednou na téže snímky v detailních velkorozměrových fotografiích:

02cm1tato fotografia pořízená jen pár týdnů po pokřtění JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který se skrze péči svých rodičů a působením křestní milosti Boží v neděli dne 14.5.1967 stal ve svatém křtu Božím dítětem, aby tak navěky odumřel světu a hříchu a žil dále již pouze Bohu, s Bohem a pro Boha v Kristu Ježíši – našem Pánu!

02cm2 – tato fotografia pořízená jen pár týdnů po pokřtění JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který se skrze péči svých rodičů a působením křestní milosti Boží v neděli dne 14.5.1967 stal ve svatém křtu Božím dítětem, aby tak navěky odumřel světu a hříchu a žil dále již pouze Bohu, s Bohem a pro Boha v Kristu Ježíši – našem Pánu!

02cm3tato fotografia pořízená jen pár týdnů po pokřtění JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který se skrze péči svých rodičů a působením křestní milosti Boží v neděli dne 14.5.1967 stal ve svatém křtu Božím dítětem, aby tak navěky odumřel světu a hříchu a žil dále již pouze Bohu, s Bohem a pro Boha v Kristu Ježíši – našem Pánu!

Dne 10.3.2008 za účelem povzbuzení všech věrných synů a dcer katolické církve v tomto zlém a bezbožném světě napsal:

Váš spolubrat v Ježíši Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


Zpět na hlavní stránku!