wz
Zpět na hlavní stránku!

Dobrý den, děkuji vám za článek Potrat je vražda. Jsem úředník a plody po potratu se zabývám z druhé strany: v zákoně o pohřebnictví. Podařilo se mi v průběhu vypořádání obecné a zásadní připomínky Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu zákona o zdravotních a specifických službách přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví, aby v návrhu zákona o zdravotních službách umožnila pozůstalým vydat plod po potratu k pohřební. Šlo mi nejdříve o to, aby byl dodržen princip povinného informování pacientky lékařem o způsobech zacház ení s plodem po potratu - (vycházel jsem z návrhu nového občanského zákoníku § 95 odst. 3 a 1).

Z tohoto mého požadavku vyplynul požadavek MZdr na novelu zákona o pohřebnictví.

Během jednání náměstků 11.9.2008 však nakonec MMR z této připomínky ustoupilo a dohodlo se, že do zákona o zdravotních službách bude doplněno:

Na základě žádosti pacientky, která potratila, nebo otce potraceného plodu, lze
a)plod po potratu, nebo
b)plod po potratu a ostatní biologické zbytky potratu, nelze-li z těchto zbytků plod po potratu oddělit, vydat k pohřbení.

Aby zdravotnické zařízení mohlo plod vydat pohřební službě, je nutné novelizovat § 2 zákona o pohřebnictví č.256/2001 Sb. Hrozí jinak, že pohřební služby plod odmítnou převzít z důvodu možné sankce za nedovolené podnikání.

S pozdravem

ThLic. Tomáš Kotrlý
Odbor legislativně právní
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Zpět na hlavní stránku!