wz

Späť na hlavnú stránku!Moja báseň k pocte veľkému starogréckemu filozofovi Sokratovi

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepnete se tím do české verze!

Hľadíš na mňa, Sokrates - brat môj,
¨ celý z žulovitého kameňa,
¨ veľký starogrécky filosof,
¨ tak ako pred dva a pol tisícmi rokmi...

¨ Veľký učiteľ Aristotelov i Platónov,
¨ dôstojný ako bohovia z Olympu,
¨ ako hromy a blesky pod vedením Diovým,
¨ platany a fíky, básník Homér a grécka Akropola!

¨ Zeus a trón večného ohňa,
¨ Athény a Sparta, Solónove zákony,
¨ trojský kôň a mystérium zrady,
¨ mystický Olympus a maratónsky bežec!

¨ Ja som večne nezamestnaný,
¨ ty už dva a pol tisíca rokov upadáš v zabudnutie,
¨ vtáci ťa za ten čas trusem pošpinili,
¨ mňa zasa zamestnavatelia svojim nezájmom popľuvali...

¨ A k čomu to všetko bolo, Sokrates - brat môj,
¨ na tvoje názory dnes každý kašle,
¨ práve tak ako ani o mňa a moju prácu nikto nestojí,
¨ a kdejaký podvodník dnes tvoje i moje názory tak prekrucuje!!

¨ Či by azda nebolo lepšie Sokrates - brat môj,
¨ tebe vtedy ten šíp do srdca,
¨ a mne zas dnes kulku do hlavy,
¨ či to nie je vlastne to isté Sokrates - brat môj??

¨ A tak sme teraz opäť sami, Sokrates - brat môj,
¨ obidvaja ame spolu i obidvaja sme rovnakí,
¨ ty mrtvý filozof, ja živý nezamestnaný -
¨ - či nie sme obidvaja takí istí?

¨ A ľavičiarska temnota síli a dušu nám zastrie,
¨ tieň smrti pred očami nám lieta,
¨ i v pomyslení na smrť Sokrates - brat môj
¨ lkám: Kaliméra? Kalispéra? Andhió né, óchi Kaliníchta!!

¨ Ale hoci život je kríž,
¨ ba hoci život je hnus,
¨ čakám, až prijde Ježiš
¨ môj Pán, Spasiteľ - Kristus!

¨ Hoci umieračik kvílivo hladká,
¨ a hoci viem, že smrť chudáka je vždy sladká,
¨ ale ešte neprišla Pane moja hodina,
¨ verím v kráľa Karola Habsburga a Boha Hospodina!

¨ I diela pracovná budovať,
¨ čo tieto dni nám nesú,
¨ ruky sa po práci trasú
¨ s veľkou túžbou pracovať!

¨ I keď svet je slepý, zamestnávatelia hluchí,
¨ Žlč kypí a srdce hnevom tlčie,
¨ a hněv utľáčaných kresťanov buší
¨ kým nepríde spása a zázrak pravicovej kontrarevolúcie...

Späť na hlavnú stránku!