wz

Zpět na hlavní stránku!


Pochody za život v USA.

Počátkem kalendářního roku 2013 zaplavily USA pochody za život při příležitosti 40. výročí legalizace potratů po takzvaném procesu Roe vs. Wade. Největší počet shromážděných byl v americkém hlavním městě Washington, kde se uskutečnil pochod k sídlu Ústavního soudu. Celkový počet účastníků pochodu za život se odhaduje na několik stotisíc lidí, zastoupeny byly všechny generace. Veliký podíl měla na pochodu i mládež a přítomné byli i ženy, které v minulosti podstoupily umělý potrat a přimlouvali se zúčastněným svým svědectvím. Vidět byly i transparenty pochodujících mužů, na kterých bylo napsáno “Lituji ztracené otcovství”. Podobné akce, ač v menším počtu shromážděných, se uskutečnily i v dalších amerických městech, například téměř padesáttisíc lidí přišlo vyjádřit podporu úctě k životu v San Franciscu.

Přítomnost množství lidí vyjadřujících nesouhlas s politikou a filozofií namířenou proti životu, je velmi důležitým impulsem pro americkou společnost v čase, kdy se administrativa prezidenta Barracka Obamy snaží prosadit zákony, které budou pošlapávat svobodu svědomí lidí a nutit daňové poplatníky a platitele pojistného podílet se na rozvoji kultury smrti odváděním části jejich příspěvků na potraty a antikoncepci. Vícero států USA přitom vyjadřuje s novou zdravotnickou politikou, nasměrovanou proti životu nesouhlas i na legislativní úrovni, když od roku 2010 přijali téměř 100 předpisů posilujících ochranu života, například zavedením povinnosti absolvovat vyšetření ultrazvukem a shlédnout obrazový záznam pro ženy, přemýšlejících o potratu, povinnost informovat rodiče nezletilé žadatelky o potrat a získat jejich souhlas s provedením zákroku, či normy omezující činnost potratových klinik.

Opsal dne 3.2.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

Zpět na hlavní stránku!