wz

Zpět na hlavní stránku!


Velký pochod za život ve Washingtonu v USA.

Ve Washingtonu se konal dne 22. Ledna 2011 pochod za život, kterého se zúčastnilo 250 000 lidí. Jde o každoročně uspořádávanou akci, která se koná v den výročí legalizace potratové legislativy v Spojených státech roku 1973. Pochod chce upozornit na hodnotu lidského života a nevyhnutelnost jeho ochrany od početí po přirozenou smrt, stejně žádá zákaz financování interrupcí z veřejných peněz. Trasa pochodu přechází kolem budovy Kapitolu k Nejvyššímu soudu, účastníci mají možnost též mluvit s poslanci kongresu o svých požadavcích. Akce se zúčastnili zástupcové různých náboženských a názorových skupin, vedle tradičně velikém zastoupení katolických organizací například i hnutí “Pravoslavní křesťané za život” či “Anglikáni za život”.

Odhaduje se, že 70 % zúčastněných tvořili skupiny mladých lidí pod 21 let, co je velmi dobrým signálem pro budoucnost boje za ochranu života. Mezi skupinami mládeže byli i žáci katolických škol a studenti katolických univerzit. Akce se též zúčastnil veliký počet řeholníků, stejně jako i množství kněží a seminaristů se svými biskupy.

Hesla manifestujících se opírali o přirozené právo, odvolávali se na dokument vyhlášení nezávislosti USA, který zaručuje nejprve právo na život, a až pak následuje právo na svobodu, zčásti argumentovali i Svatým písmem.

Zaujala skupina mužů, kteří v minulosti dali souhlas na potrat, nesoucích transparenty s poselstvím: “Je mi líto ztraceného otcovství”, “Lituji svůj potrat”.

Eric Cantor, republikánský člen sněmovně reprezentantů řekl ve svém projevu, že “ničivá záplava potratů už překročila svůj vrchol a republikánská strana bude v novězvolené sněmovně jako první bod prosazovat zákaz financování potratů ze státních financí.”

Tento rok se na tomto pochodu zúčastnila i členka předsednictví slovenského Fóra života a současně i slovenská europoslankyně Anna Záborská, která měla možnost i vystoupit před zúčastněným davem na čestné tribuně a pozdravit účastníky ve jménu evropských prolife organizací.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!