wz

Späť na hlavnú stránku!O portáloch a weboch krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie pôsobiacich na internete pod falošnou pro-life, pro-family, pro-monarchy, protimigrantskou či protiislamistickou maskou.

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepněte se tím do české verze!

 

Pokorne uznávam, že sú nepochybne aj oveľa odborne fundovanejší ľudia ako som ja, ktorí by sa mohli a mali touto dnes opäť bohužiaľ veľmi aktuálnou a dôležitou témou zaoberať. Dajte si veľký pozor na tajných krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych kryptoneomarxistických farizejov, podvodníkov, klamárov a pokrytcov neoprávnene vystupujúcich pod falošnou pro-life, pro-family, pro-monarchy, protimigrantskou či protiislamistickou maskou! Totiž zďaleka nie každý kto o sebe navonouk tvrdí, že je údajne vraj proti migrácii a islamizácii je aj skutočne týmto odporcom migrácie a islamizácie. Taktiež nie každý, kto sa navonok hlási k PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo PRO-MONARCHY hodnotám je skutočne úprimne za PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo PRO-MONARCHY hodnoty. Mnohí ľudia, a to bohužiaľ aj mnohí ľudia z nášho PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či primigrantského a protiislamistického hnutia, a to vrátane aj ľudí, ktorí sú skutočne úprimne oddaní našim PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantským a protiislamistickým ideálom a hodnotám sú totiž bohužiaľ často veľmi naivní.

 

Keď som v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v období pred rokom 1989 mnohých ľudí z podzemnej katolíckej cirkvi či z protikomunistickej opozície vôbec varoval o mojich podozreniach, že medzi nami sa pohybuje veľa ľudí, ktorí iba "na oko" sú akoby našimi spolubojovníkmi za náboženskú slobodu či bojovníkmi proti komunistickej diktatúre, poprípade aspoň pasívne teda iba "na oko" sú akoby na "našej strane" tak som bol mnohými naivnými, paradoxne napospol staršími "spolubratmi" či iba len "kolegami" než som bol v tom čase ja spravidla iba len vysmievaný s tým, že vraj ja údajne vraj asi príliš často chodím do kina na bláznivé dobrodružné filmy o špiónoch.

 

Medzi väčšinovou časťou československej verejnosti, tj. tou takzvanou šedou zónou ľudí, ktorí síce na jednej strane neboli aktívnymi stúpencami komunistického režimu, ale súčasne sa ani nijako neangažovali ani v podzemnej katolíckej cirkvi a ani v akomkoľvek opozičnom hnutí, ta naivita bola dokonca ešte väčšia. Pamätám si, ako mnohí z týchto ľudí mi na prelome rokov 1989 a 1990 po novembrovej zmene režimu hovorili, že pred revolúciou nemali ani len najmenšieho tušenia o tom že čosi také ako bola komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB či eštebáci vôbec existuje, že áno, videli uniformovaných príslušníkov Verejnej bezpečnosti, ako v tej dobe bola nazývaná obyčajná polícia, ale že by okrem nich boli ešte aj nejakí iní "tajní" policajti chodiaci oblečení v civile to by ich ani len vo sne nenapadlo. A ak by im vtedy za komunizmu aj niekto chcel rozprávať niečo o komunistickej tajnej politickej polícii Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB alebo eštebákoch, nuž tak - ako úprimne priznali - by mu nielenže absolútne vôbec nič neverili, ale navyše považovali by to jeho rozprávanie za akúsi úplne vymyslenú fantazmagórii a onoho človeka čo by im chcel niečo rozprávať o komunistickej tajnej politickej polícii Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB či eštebákoch by vtedy pokladali za nejakého úplne totálneho blázna.

 

A to všetko napriek tomu, že dokonca aj títo ľudia z väčšinovej "šedej zóny" aj keď sa sami o sebe nikdy v živote s komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB či eštebákmi nestretli, respektíve teda aby som bol presnejší ľudia z väčšinovej "šedej zóny", ktorí bez ohľadu na to či sa niekedy vo svojom živote s komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB či eštebákmi stretli alebo nie neboli si až do novembrového pádu režimu v roku 1989 vedomí toho, že by snáď niečo také ako bola komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB a eštebáci vôbec mohlo u nás v Československu existovať.

 

Napriek tomu však ale keby všetci títo ľudia z väčšinovej "šedej zóny" boli aspoň trochu pozornejší a vnímavejší, tak predsa len aspoň niečo tušiť mohli a mali. V minulosti totiž keď ešte neexistoval žiadny Internet a ani tej televíznej "zábavy" nebolo ani zďaleka toľko ako je tomu dnes, na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, aj ten komunistický seriál "30 prípadov majora Zemana" bol vo svojej vtedajšej dobe čímsi tak "vynikajúcim", že sa v tom čase na to skutočne pozeral prakticky celý národ, a teda nutne aj oni. A keby boli títo ľudia aspoň trochu všímaví, tak by si museli všimnúť obsahu deja najmä toho práve posledného tridsiateho dielu, kde sa hlavnou postavou stala akási česky hovoriaca francúzska "novinárka" a súčasne "ochrankyňa ľudských práv", ktorá počas svojho pobytu v komunistickom Československu veľmi kriticky vystupovala voči totalitnému vládnuceho režimu štátu v ktorom sa práve nachádzala.

 

Major Zeman ju opakovane ako nepriateľskú osobu chcel zatknúť a niekoľkokrát takmer sa išiel zblázniť od hnevu, že mu to jeho nadriadený plukovník Žitný z úplne nepochopiteľných dôvodov nechce povoliť. Nakoniec k frustrácii majora Zemana namiesto zatknutia a uväznenia bola táto "reakcionárka" za svoju tzv. "protištátnu činnosť" iba "len" vyhlásená za "personu non grata v ČSSR“ a vyhostená z Československa, čo sa smutnému majorovi Zemanovi samozrejme, že zdalo byť veľmi málo, pretože podľa neho mala byť zatknutá a uväznená, zrejme asi na dlhé roky.

 

Vysvetlenie pointy prišlo až na úplný koniec tohto posledného tridsiateho dielu. Major Zeman sa práve nachádzal na svojej chate na vidieku, keď za ním v aute prišiel jeho nadriadený plukovník Žitný, ktorý navyše prekvapivo neprišiel sám, ale spoločne práve s tou osobou, ktorú by človek rozhodne teda úplne najmenej čakal že bude spoločne s ním sedieť v aute - a to čuduj sa svete súdruh plukovník Žitný pricestoval vo svojom aute práve s touto vyhosťovanou nepriateľskou "reakcionárkou". Samozrejme, že za tejto situácie bolo len logické, že z tohto obrovského prekvapenia úplne zmätený major Zeman požadoval plukovníka Žitného o vysvetlenie. A plukovník Žitný majorovi Zemanovi povedal, že si je vedomý toho, že bude z toho veľmi prekvapený, ale, že teraz mu konečne môže diskrétne povedať jedno veľké tajomstvo, ktoré je štátnym tajomstvom, a to, že - citujem doslova - "táto súdružka, ktorú si tak veľmi chcel zatknúť v skutočnosti stojí na našej strane", a potom ešte ukázal na malý kufrík - diplomatku v ktorej sa - ako povedal plukovník Žitný - nachádza akýsi od tejto súdružky odovzdaný spis údajne vraj hanobiaci náš socialistický štát obviňujúci ČSSR z porušovania ľudských práv, proste spis, ktorý - ako bolo z ďalšieho kontextu jasné - dostala od nejakých jej naivne dôverujúci pražských disidentov, tj. oponentov komunistického režimu, ktorí si mysleli, že je ona "jednou z nich", zatiaľ čo ona v skutočnosti bola tajnou spolupracovníčkou komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB, a preto nielen že neodviezla tento spis na západ, ako títo disidenti keď jej dotyčný spis odovzdali naivne dúfali, že tento ich spis bude publikovať na západe v západnej tlači, aby sa tak informovala západná verejnosť o porušovaní ľudských práv v komunistickom Československu, ale práve naopak, táto oddaná agentka diktátorského komunistického režimu v Československu vystupujúca navonok pod falošnou maskou "novinárky" a "ochránkyne ľudských práv" okamžite odovzdala tento "protištátny spis" svojmu eštebáckému "šéfovi" súdruhovi plukovníkovi Žitnému.

 

Po dobu viac ako piatich rokov som bol v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v období pred zmenou režimu v novembri 1989 vysmievaný takmer každým, komu som povedal, že medzi nami v okruhu ľudí podzemnej katolíckej cirkvi i v okruhu protikomunistickej opozície vôbec sú v skutočnosti aj takí ľudia , ktorí síce "na oko" sú akoby jedni z nás, v skutočnosti však ale pracujú proti nám, presnejšie povedané pracujú pre komunistickú tajnú politickú políciu Štátnu tajnú bezpečnosť ŠtB.

 

A reakcie tých, ktorým som to povedal?

 

Takmer všetci sa mi vysmievali skoro ako nejakému paranoidnému bláznovi, a to viac ako päť rokov sa mi vysmievali, tj, až úplne do konca, až november 1989 ukončil toto ich do tej doby dlhšie ako päť rokov trvajúce vysmievanie.

 

Pre nás všetkých keď sme sa po roku 1989 dozvedeli o rozsahu infiltrovania zo strany komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB bol to odrazu veľký šok! Ba dokonca bol to šok aj pre mňa samotného, lebo aj keď som to síce ja sám od samého začiatku tušil, nakoniec nielen že sa v globále potvrdili všetky moje podozrenia, ale v skutočnosti aj pre mňa bolo obrovským šokom keď som sa zrazu dozvedel, že skutočný rozsah tejto eštebáckej infiltrácia opozičných skupín bol ešte mnohonásobne väčší a rozsiahlejšií ako som si ja sám bol v časoch komunistickej diktatúry vôbec schopný predstaviť. Komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB mala "svojich ľudí" doslova úplne všade, neexistovala v Československu a ani nikde v zahraničí absolútne žiadna skupina ľudí majúcich nejaký vzťah k nášmu štátu kam by sa "oči a uši" komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB nedostali. Dostali sa úplne všade, a to dostali sa dokonca aj do tých úplne jednoznačne natoľko antikomunisticky vyhranených malých skupín a skupiniek ľudí, kde by som ani ja pred novembrom 1989 nepredpokladal, že sa tam vôbec nejako môžu dostať. A bolo úplne jedno či sa tá trebárs hoc aj veľmi malá a trebárs hoc aj veľmi úzko vyhranená ostro protikomunistická opozičná skupina či skupinka ľudí skladala napríklad hoc aj z ostro vyhranene antikomunisticky zmýšľajúcich katolíckych kňazov, židovských rabínov, příslušníkov historickej starobylej rodvej šlachty, alebo dokonca trebárs hoc aj bývalých nemeckých esesákov.

 

Je to prekvapujúce?

 

Pre mnohých naivných ľudí, ktorí nič nevedia o tom v čom spočívala tá mohutná sila komunistickej tajnej politickej polície ŠtB a eštebákov bude možno veľkým prekvapením o akých ľudí mala komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB pri hľadaní a získavaní svojich tajných spolupracovníkov a dôverníkov najväčší záujem.

 

Čo si myslíte?

 

O koho mala komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB najväčší záujem?

 

Koho by ste Vy podozrievali najviac zo spolupráce s komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB?

 

Azda si len naivne nemyslíte, že komunistická tajná politická policia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB sa pri svojom hľadaní a získavaní svojich tajných spolupracovníkov a dôverníkov sústredila na kádre komunistických straníckych funkcionárov, okresných a krajských tajomníkov či iných aparátčikov vládnucej komunistickej strany?

 

Samozrejme, že je pravdou že takýchto komunistických straníckych tajomníkov a iných aparátčikov vládnucej komunistickej strany by bolo úplne to najľahšie získať pre spoluprácu v podstate s ich vlastnou komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB. Títo ľudia by však ale boli pre komunistickú tajnú politickú políciu Štátnu tajnú bezpečnosť a eštebákov úplne k ničomu, pretože týmto komunistickým funkcionárom by sa celkom logicky nikdy nikto nezveril zo svojimi aktivitami namierenými proti komunistickému režimu. A teda nie je nič prekvapivé, že všetci tí rezidenti, držitelia konšpiračných bytov, spolupracovníci a dôverníci komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB nakoniec pochádzali na prvý pohľad paradoxne veľmi často práve z radov takých ľudí, ktorí boli doslova tými poslednými, ktorých by ste z kolaborácie s komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB podozrievali!

 

Navyše ten obrovský rozsah infiltrácie bol úplne neuveriteľný dokonca aj pre mňa samotného. Pred novembrom 1989 som si osobne myslel, že počet agentov komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB pôsobiacich v radoch jednotlivých opozičných skupín, ktoré mali viac ako jednu stovku ľudí, tvorila maximálne tak nejaká necelá desatina príslušníkov tejto opozičné skupiny. V skutočnosti týchto agentov komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB pôsobiacich v radoch jednotlivých protikomunistických opozičných skupín bola často až jedna tretina členov danej skupiny. Áno, a stávalo sa niekedy dokonca aj to, že počet tajných udavačov a agentov komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB dokonca aj presiahol nadpolovičnú väčšinu príslušníkov danej skupiny!

 

V tejto súvislosti by som rád upozornil na "u nás na západe" už viac ako dvadsať rokov prebiehajúci plazivý proces krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie, v dôsledku ktorej už viac ako dvadsať rokov prakticky dnes už všade "u nás na západe" vládnu extrémistické krajne ultraľavičiarske ultraliberálne neomarxistické režimy aj so svojou genocídou nenarodených detí umelými potratmi, sodomistickou /tj. homosexulistickou/, ultrafeministickou a genderovou /tj. rodovou/ ideológiou a propagandou, tzv. "politickou korektnosťou" čoby synonymom pre lož, multikulturalizmom, islamizáciou a premrštene extrémne militantným "pseudoantirasizmom". Táto naša západná extrémistická krajne ultraľavičiarska ultraliberálna neomarxistická revolúcia samozrejme, že nutne narazila na opozíciu najmä zo strany PRO-LIFE a PRO-FAMILY hnutia, ako aj opozíciu zo strany monarchistov či zoskupení proti multikulturalizmu a islamizácii. A vôbec o opozícii zo strany skutočne úprimne veriacich kresťanov, a to najmä zo strany úprimne veriacich katolíkov a pravoslavných už ani nehovoriac.

 

V tejto súvislosti znejú moje rečnícke otázky následovne:

 

Veríte tomu, že úplne všetky jednotlivé osoby a skupiny vystupujúce nejako na verejnosti v rámci PRO-LIFE hnutia sú skutočne úprimne proti krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej genocídnej agende vraždenia nenarodených detí umelými potratmi?

 

Veríte tomu, že úplne všetky jednotlivé osoby a skupiny vystupujúce nejako na verejnosti v rámci PRO-FAMILY hnuta sú skutočne úprimne proti neomarxistickej, sodomistickej /tj. homosexualistickej/, ultrafeministickej a genderovej /tj. rodovej/ ideológii a propagande?

 

Veríte tomu, že úplne všetky jednotlivé osoby a skupiny vystupujúce nejako na verejnosti v rámci najrozličnejších PRO-MONARCHY zoskupení sú prinajmenšom aspoň vo všeobecnej filozofickej rovine skutečne úprimnými stúpencami monarchisticej filozofie spojenej s ideálmi dedičnej monarchie, sympatií k našim Habsburgovcom a celkových sympatií k monarchistickým ideálom vôbec?

 

Poprípade veríte tomu, že úplne všetky jednotlivé osoby a zoskupenia navonok vystupujúce nejako na verejnosti proti islámskej migrácii, multukulturalizmu či islamizácii sú skutočne úprimne proti zlu islámskej migrácie, multikulturalizmu a islamizácie?

 

Ak tomu veríte tak ste rovnako naivnými hlupákmi ako boli tí mnohí ľudia z protikomunistickej opozície, ktorí vtedy pred novembrom 1989 tiež naivne verili tomu, že "medzi nami" či už v podzemnej katolíckej cirkvi či vôbec v protikomunistických opozičných skupinách nie sú údajne vraj vôbec žiadni agenti komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB.

 

Bude sa Vám zdať šokujúce, bude sa Vám zdať až šialene absurdne pritiahnuté za vlasy moje tvrdenie, keď Vám poviem, že minimálne niektorí - a pre istotu netrúfam si odhadovať ich celkový počet - napriek tomu však ale nepochybujem ani najmenej o tom, že niektorí jedinci, ako aj niektoré celé skupiny hlásiace sa navonok napríklad k PRO-LIFE hnutiu či PRO-FAMILY hnutiu, prípadne k iným, najmä či už PRO-MONARCHY ako aj protimigrantským, protimultikulturalistickým a protiislamistickým zoskupeniam v skutočnosti sú – ak smiem to tak úplne otvorene a bez servítkov povedať - agentmi krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie vystupujúcimi navonok "na oko" pod PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY, protimigrantskou či protiislamistickou falošnou maskou?

 

A to často dokonca aj veľmi dobre platenými agentmi, napríklad platenými z tzv. "Open Society Fund", tj. "Nadácie otvorenej spoločnosti" amerického miliardára maďarsko-židovského pôvodu Geogre Sorosa, ale i od dalších obdobných tzv. "neziskových organizácií" z ktorých okrem iného niektorí ich agenti sú s najv)čšou pravdepodobnosťou zrejme asi poverený aj tým, aby na verejnosti "na oko" vystupovali pod falošnou maskou PRO-LIFE či PRO-FAMILY, poprípade najrozličnejších PRO-MONARCHY ako aj protimigrantských, protimultikulturalistických a protiislamistických zmýšľajúcich jedincov, poprípade zoskupení?

 

Zdajú sa Vám byť tieto moje domnienky úplne absurdné?

 

Viete, historicky mnohí spomínajú na ľudí, ktorí odišli do politickej emigrácie na západ, pričom najčastejšie sa spomínajú tri najväčšie vlny emigrácie, kedy z Československa utekali na západ ľudia pred ultraľavičiarskou komunistickou tyraniou. Bola to vlna najprv z roku 1945, potom zas roku 1948 a tretíkrát potom zas v roku 1968. To napokon vieme úplne všetci. Čo však už ale úplne všetci nevieme je to, že v rámci týchto troch vĺn, prípadne tesne po nich “emigrovalo“ na západ aj niekoľko stoviek "súdruhov", ktorí neutekali pred ultraľavičiarskou tyraniou, ale práve naopak, ktorí tzv. "emigrovali" tak povediac "služobne" respektíve práve z poverenia komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB s presne zadanými úlohami, hoci aj títo tajní „“súdruhovia" z komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti sa cieľavedome snažili o to, aby sa navonok nijako nelíšili od samotných protikomunistických emigrantov. A samozrejme, že títo "súdruhovia" neemigrovali preto aby sa na západe len tak flákali - za to by ich ich zamestnávateľ komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB rozhodne neplatil - ale tzv. "emigrovali" iba len preto, aby splnili svoje "služobné" zadanie vstúpiť tam na západe do im zo strany ich zamestnávateľa komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB vopred určených všetkých možných aj nemožných skupín československej protikomunistickej emigrácie počnúc trebárs "Československou Národnou Radou Americkou" a končiac trebárs "Svetovým kongresom Slovákov".

 

A prečo to títo agenti komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB robili?

 

Tu ľudia s ktorými o tom diskutujem sa často zamysleli a drvivá väčšina z nich odpovie: To preto aby eštebákom z komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti mohli prinášať informácie o vnútorných pomeroch a aktivitách týchto emigrantských organizácií.

 

Na to im ja odpoviem: to máte pravdu, toto donášanie informácií bola samozrejme, že väčšinou ich úloha tiež, avšak ale ani zďaleka to nebola ich jediná úloha, ktorý mali tam na západe plniť v týchto emigrantských organizáciách, ba dokonca často toto ani nielen že nebola jediná , ale nebola to ani tá ich úplne najdôležitejšia úloha, ktorá im bola od  komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB uložená!

 

Často totiž ich ešte oveľa dôležitejšou úlohou než donášanie informácií bolo v rámci daného emigrantského združenia čo najaktívnejšie podporovať všetky odstredivé tendencie, vnútorné spory a rozbroje jednotlivých členov a frakcií týchto emigrantských združení, respektíve svojimi úmyselnými cieľavedomým lžami, ohováraním, osočovaním, falošnými podvrhmi rôznych kompromitujúcich materiálov a iným intrigami sa snažili v čo najväčšej miere vytvárať, podporovať a posilňovať vzájomnú nedôveru medzi ich jednotlivými členmi a predstaviteľmi, čo najaktívnejšie podporovať všetky odstredivé a sebedeštrukčné tendencie pôsobiace v týchto združeniach počnúc všestrannou podporou všetkých možných vzájomných rozbrojov plynúcich či už z osobných animozít alebo politických nezhôd medzi jednotlivými predstaviteľmi emigrantského združenia kam s poverenia československej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB účelovo vstúpili, a to s tým že z pohľadu komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB ideálom bolo vnútorne spôsobiť "úplne najlepšie" rozloženie a zánik daného združenia emigrantov alebo aspoň jeho roztrhnutie na dve vzájomne sa hádajúce a zo “zrady“ sa vzájomne obviňujúce časti emigrantského združenia, či odtrhnutie nejakej menšej časti emigrantského združenia a podobne.

 

A samozrejme, že potom čo sa im týmto ich sebedestrukčným podvracaním jednoty dotyčného emigrantského združenia i toto odtrhnutie či rozštiepenie pôvodne jednotného emigrantského združenia podarilo dosiahnuť, potom ich ďalším poslaním uloženým od ich zamestnávateľa komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB bolo čo najaktívnejšie napomáhať tomu, aby toto združenie a jeho členovia pokiaľ možno čo najviac svojich kapacít a síl utápali v kontraproduktívnych doslova obrazne povedané “žabo-myších vojnách“ vedúcich až z politického hľadiska k takmer "bratovražednej" kritike týchto "odštiepencov" či "vzbúrencov" z radov ostatných protikomunistických emigrantov, a teda tým pádom aby pokiaľ možno im čo najmenej kapacít a síl zostalo na nejakú kritiku či inú skutočne zmysluplnú opozičný činnosť, ktorá by bola namierená voči samotnému komunistickému režimu v Československu.

 

A v podstate viac-menej to isté je úlohou najmä v PRO-LIFE či PRO-FAMILY hnutí, poprípade v najrozličnejších PRO-MONARCHY či protimigtantských, protimultikulturalistických a protiislamistických zoskupeniach infiltrovaných obdobnými profesionálnymi "podvratiakmi" aj dnes! Obrazne povedané "nalejme si čistého vína" a priznajme si, že nemá zmysel zatvárať oči pred realitou, že sú tu niektorí jednotlivci i niektoré skupiny ľudí vystupujúce "na oko" ako subjekty pod falošnou maskou PRO-LIFE či PRO-FAMILY hnutia alebo ako falošní monarchisti, poprípade odporcovia islámskej migrácie, multikulturalizmu a islamizácie, a samozrejme, že aj tu bez ohľadu na ich kryciu masku ich hlavnou úlohou za ktorú ich niekto, či už George Soros alebo niekto iný platí, nie je ani zďaleka iba “len“ donášať svojim krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym neomarxistickým "šéfom", respektíve šéfovým ľuďom informácie o vnútorných pomeroch a aktivitách skutočných PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantských a protiislamistických významných relevantných ľuďoch a združeniach, ale ich hlavnou úlohou je rozbíjať jednotu rôznych či už PRO-LIFE hnutia, PRO-FAMILY hnutia, ako aj najrôznejších monarchistických združení či protimigrantských, protimultikulturalistických a protiislamistických zoskupení, ktoré ideologicky "nevonia" napríklad zločincovi George Sorosovi a ostatným jemu podobným súdruhom z radov krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov. Poprípade je ich cieľom aspoň kaziť a sabotovať možnosti vzájomnej spolupráce týchto PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantských a protiislamistických zoskupení.

 

Je i pre obyčajného laika bez akýchkoľvek znalostí psychológie možné rozpoznať, demaskovať, odhaliť typického krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistu vystupujúceho na verejnosti navonok "na oko" pod falošnou maskou katolíka či iného kresťana, monarchistu či PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo protimigrantsky, protimultikulturalisticky či protiislamisticky zmýšľajúceho človeka?

 

Je toho mnoho, ale tu sa obmedzím iba len na tento jeden z hlavných signifikantných znakov, podľa ktorého môžeme rozpoznať, demaskovať, odhaliť krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistu vystupujúceho na verejnosti navonok "na oko" pod falošnou maskou katolíka či iného kresťana, monarchistu či PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo protimigrantsky, protimultikulturalisticky či protiislamisticky zmýšľajúceho človeka:

 

Typickým signifikantným znakom podľa ktorého je možné veľmi ľahko rozpoznať, demaskovať, odhaliť typického krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistu vystupujúceho na verejnosti "na oko" pod falošnou maskou katolíka či iného kresťana, monarchistu či PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo protimigrantsky, protimultikulturalisticky či protiislamisticky zmýšľajúceho človeka je to, že všetkým svojim politickým oponentom a kritikom, a to najmä práve skutočne hlboko veriacim katolíkom, pravoslávnym či iným kresťanom, ako aj PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiislamisticky zmýšľajúcim ľuďom veľmi rád často nadáva do údajných "fašistov", "nacistov", "ultrapravičiarov" či tzv. "pravicových extrémistov".

 

A pokiaľ ide o tieto najrôznejšie vyššie spomínané "skupiny“, ktoré vystupujú na verejnosti pod falošným krytím, respektíve maskou hnutia PRO-LIFE, hnutia PRO-FAMILY či iných kresťanských alebo monarchistických hnutí, poprípade protimigrantských, protimultikulturalistických a potiislamistických zoskupení, najviac nebezpečnými z nich sú najmä niektoré z radov veľmi sofistikovane propagandisticky dokonalých kryptoneomarxistických portálov a webov na Internete, ktoré v službách či už amerického miliardára maďarsko-židovského pôvodu George Sorosa alebo iných obdobných revolučných centier extrémistickej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie navonok vystupujú pod falošnou krycou maskou opozičných alternatívnych slobodných médií na Internete za ktoré sa pokrytecky neoprávnene vydávajú hoci nimi v skutočnosti nie sú , a ktorým bohužiaľ mnohí ľudia obrazne povedané "sadli im na lep, respektíve ktorým mnohí ľudia naivne veria, že aj tieto v skutočnosti vládnucimi súdruhmi krajne ultraľavičiarskymi ultraliberálnymi neomarxistickými extrémistami medzi údajnú "slobodnú alternatívu" podvrhnuté krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické portály a weby, že patria údajne vraj k médiám opozičnej nezávislej a slobodnej alternatívy, ba dokonca ktorým bohužiaľ "naleteli" aj mnohí z tých ľudí, ktorí skutočne úprimne podporujú ideály PRO-LIFE hnutia a PRO-FAMILY hnutia, či sú skutočne úprimne monarchistami, či sú skutočne úprimne proti islámskej migrácii, multikulturalizmu a islamizácii.

 

Naviac okrem klasického monitoringu vnútorných pomerov a aktivít u ich PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantského, protimultikulturalistického a protiislamistického "nepriateľa" a okrem klasického extrémistického ultraľavičiarskeho poslania vyvolávania umelých sporov a rozbrojov s cieľom rozbíjania jednoty PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantského, protimultikulturalistického a protiislamistického hnutia, tu vládnuci súdruhovia krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti majú na rozdiel od niekdajších eštebákov z komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB ešte navyše aj tretí dôvod, a to najmä pokiaľ ide o internetové médiá, ako zdroja informácií, prečo majú záujem o vytvorenie svojej tajnej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej "piatej kolóny" vytvorením najmä na Internete takých webov a portálov, ktoré bez vedomia samotných PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiislamisticky zmýšľajúcich čitateľov, ktorým sú určené a na ktoré sú sofistikovane propagandisticky zacielené, aby v skutočnosti dokonalým sofistikovaným spôsobom tajne a veľmi nenápadne slúžili aspoň čiastkovým dielčim záujmom krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie s cieľom prinajmenšom čiastočne mediálne ovplyvňovať aj týchto politických a ideologických "nepriateľov" krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie tým - z pohľadu vládnucich neomarxistov - politicky a ideologicky "správnym smerom" bez toho, aby si to títo na túto mediálnu internetovú krajne ultraľavičiarsku ultraliberálnu kryptoneomarxistickú "mucholapku" takto nalákaní a potom cieľavedome manipulovaní odporcovia krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie vôbec boli vedomí .

 

Prečo tomu všetkému tak je?

 

Dnes na západe vládnuci predsa len trochu múdrejší súdruhovia neomarxisti totiž na rozdiel od svojich “starších“ trochu od nich predsa len hlúpejších ideologických "bratov", tj. bratov komunistov vládnucich pred rokom 1989 totiž pochopili, že na to aby mohli nastoliť svoju totalitnú krajne ultraľavičiarsku ultraliberálnu neomarxistickú diktatúru nie je nutné usilovať o dosiahnutie 100% názorovej jednoty voličských hlasov o ktorú sa usilovali ich "starší ideologickí bratia", tj. bratia komunisti. U nás všade "na západe" dnes už viacej než dvadsať rokov vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti si totiž už dávno uvedomili, že k ich totalitnému vládnutiu im v skutočnosti postačí už aj len samotná mierna nadpolovičná väčšina nad 50% voličských hlasov.

 

Ba dokonca dnes navyše k dosiahnutiu tohto cieľa zisku "viac ako 50%" voličských hlasov týmto dnes v západných krajinách vládnucim krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym neomarxistickým extrémistom výrazne pomáhajú tzv. "štruktúrovane duálne" krajne ultraľavičiarske ultraliberálne neomarxistické médiá, a nie teda iba samotné unitárne médiá na ktoré sa pred rokom 1989 vzhľadom k vtedajšej neexistencii Internetu museli spoliehať ich vládnuci ideologickí bratia komunisti.

 

Čo to sú tie tzv. "štrukturované duálne" médiá?

 

Stručne povedané to sú primárne jednak tie médiá, ktoré sú určené pre prvú skupinu ľudí, ktorí sú samí hlupáčikovia, ktorí uveria úplne všetkému čo im mainstreamové médiá vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov k uvereniu predložia, sekundárne však ale ešte existujú s určením pre druhú skupinu ľudí, ktorí odmietajú sledovať lživé mainsteamové média vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov aj internetové portály a weby, ktoré neoprávnene si privlastňujú identitu nezávislého a slobodného alternatívneho média na Internete, hoci (nimi v skutečnosti nie sú !!!) v skutočnosti aj tieto internetové portály a weby sú taktiež nástrojmi propagandy vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov, ktoré na internetu pod falošnou maskou „slobodnej alernatívy“ sa tajne usilujú aspoň čiastočne ovplyvňovať myslenie aj týchto samostatne mysliacich ľudí.  Inými slovami ide o propagandistický val propagandy prvej línie a propagandistický val propagandy druhej línie, kde táto druhá línia je určená iba voči tým, voči ktorým sa propaganda prvej línie ukázala byť neúčinná.

 

Vládnuci komunisti pred rokom 1989 na manipuláciu s myslením obyvateľstva v krajinách kde totalitne vládli používali iba len vyššie spomínaný propagandistický val propagandy prvej línie prinajmenšom z toho dôvodu, že pred rokom 1989 Internet ešte neexistoval. Dnes v západných krajinách vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti na rozdiel od svojich starších ideologických bratov komunistov používajú nielen už ich ideologickými bratmi komunistami už pred rokom 1989 taktiež používaný propagandisticky val propagandy prvej línie, ale dnes k tomu ešte navyše vďaka existencii Internetu v našej dobe používajú dnes vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti ešte aj propagandistický val propagandy druhej línie, ktorý ich sesterská komunistická totalitná diktatúra vzhľadom k neexistencii Intenetu ešte nepoznala.

 

Alebo ešte ináč, k malému doplneniu - odpoviem protiotázkou: Pamätáte si ako slobodne a nezávisle "o všetkom" informovali československá médiá v roku 1968? Ono slobodne a nezávisle v tom roku 1968 informovali československá médiá skutočne úplne o všetkom? Rozhodne nie! Ak ste si totiž v onom roku 1968 trebárs aj v tých úplne najslobodnejších a najnezávislejšou československých médiách prečítali nejaký článok napríklad o práve v tej dobe aktuálne prebiehajúcej tzv. "vojne vo Vietname", zistili ste, že aj tie úplne "najslobodnejšie" a "najnezávislejšie" československé noviny a časopisy písali aj vtom roku 1968 o "vietnamskej vojne" v úplne rovnako rigorózne militantne orthodoxnom komunistickom duchu ako písal samotný denník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu "Pravda".

 

A určite si tiež toto všimli v dnešnej dobe v západných krajinách aj tzv. "mladší“ ideologickí bratia vtedajších komunistov, ktorými sú dnes na západe vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti. Nie všetko v politike je totiž úplne rovnako dôležité. Sú politické veci dôležitejšie a menej dôležité. A práve tak tiež aj ľudí, ktorých myslenie sa dnes v západných krajinách vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí tyrani už viac než dvadsať rokov snažia ovládať možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín:

 

Tá prvá skupina ľudí sa skladá z úplných debilov pokiaľ ide o politiku, úplných politických analfabetov, proste hlupáčikov, ktorí obrazne povedané absolútne nekriticky zožerú úplne všetko čo im v kuchyni krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických mediálnych klamstiev mediálni presstitúti vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov na zožratie uvaria, respektíve ide o veľmi ľahko mediálne manipulovaných hlupáčikov, ktorí k absolútnej spokojnosti vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych súdruhov neomarxistov a ich novinárskych presstitútov vždy na sto percent zožerú, respektíve uveria úplne všetkému, čo im mainstreamové masmédiá vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov k uverenie predložia. Pre tých z Vás, ktorý sa eventuálne ešte nestretli s pojmom “presstitúti“ na vysvetlenie tohto pojmu uvediem, že tento pojem označuje “novinárov“, respektíve obrazne povedané "novinárske prostitútky", pretože svojou tzv. "novinárskou prácou" tak oddane verne slúžia záujmom vládnuceho krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho neomarxistického režimu ako aj osobným záujmom vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických papalášov a papalášiek ako prostitútka slúži svojmu "zákazníkovi".

 

Pre hlupáčikov z tejto vyššie uvedenej prvej skupiny pokiaľ ide o Českú republiku je určená štátna, takzvaná "verejnoprávna" tzv. “Česká televízia" či Bakalovy “Hospodárske noviny", týždenník "Respekt", internetový portál "Novinky.cz" atď., v prípade Slovenskej republiky zas pre hlupáčikov na Slovensku je určená taktiež štátna takzvaná "verejnoprávna" televízia "RTVS", denník "SME", "Denník N.“, týždenník "Týždeň" atď. Hlupáčikovia v Českej republike i v Slovenskej republike sú totiž natoľko primitívni úbožiaci, že tieto vyššie menované české a slovenské mainstreamové krajne ultraľavičiarske ultraliberálne neomarxistické médiá pre získanie plnej kontroly nad ich myslením (ak vôbec sú títo hlupáčikovia schopní aspoň nejako myslieť) vládnucim súdruhom krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym neomarxistickým extrémistom bohato postačuje.

 

Podstatne horšie, respektíve ťažšie to vládnuci súdruhovia krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti majú však ale s tou druhou skupinou ľudí, ktorí obrazne povedané vo svojej hlave nemajú kopu hnoja, ale predsa len aspoň trochu premýšľajúci ľudský mozog, a ktorí teda len tak už nezožerú úplne všetko čo by im mediálni presstitúti vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov radi "k uvereniu" naservírovali. Pre tých z Vás, ktorý sa eventuálne ešte nestretli s pojmom “presstitúti“ na vysvetlenie tohto pojmu uvediem, že tento pojem označuje “novinárov“, respektíve obrazne povedané "novinárske prostitútky", pretože svojou tzv. "novinárskou prácou" tak oddane verne slúžia záujmom vládnuceho krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho neomarxistického režimu ako aj osobným záujmom krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických vládnucich papalášov a papalášiek ako prostitútka slúži svojmu "zákazníkovi".

 

Znamená to azda, že by profesionálni presstitútsky mediálni manipulátori a propagandisti vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov úplne rezignovali na svoje úsilie o ovládnutie myslenia ľudí z tejto druhej skupiny?

 

Nie! To ani len omylom nie!

 

V dnešnej dobe "u nás na západe“ vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti však už na rozdiel od svojich v minulosti pred rokom 1989 vládnucich “starších" ideologických bratov komunistov v podstate už realisticky chápu, že ich primitívna krajne ultraľavičiarska ultraliberálna neomarxistická propaganda v mainsteamových médiách, respektíve ich koncentrát stopercentných krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických lží ktorý mediálnym presstitútom vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov ešte postačuje pre vymývanie mozočkov hlupáčikom z vyššie uvedenej prvej skupiny, už voči ľuďom z druhej skupiny samostatne mysliacich ľudí nepostačuje, čo si u nás "na západe" vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti veľmi dobre uvedomujú, že ak aj týchto samostatne mysliacich ľudí "z druhej skupiny" chcú sa pokúsiť aspoň nejako, hoci aspoň len tak nejako spolovice podchytiť a teda úplne ich nestratiť, tak musia vo svojej extrémistickej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej až príliš okato jednostrannej propagande v mnohom “zľaviť“ zo svojej ideologickej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej rigoróznej orthodoxie, a teda tu pri tejto druhej skupine samostatne mysliacich ľudí vzhľadom k úplne inertným, netečným, neúspešným výsledkom totálného zlyhania ich koncentrátu krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických stopercentných lží k mediálnej manipulácii je nutné vo svojej špeciálnej propagande určenej pre túto druhú skupinu samostatne mysliacich ľudí upustiť od príliš okatej jednostrannosti.

 

A preto v západných krajinách vládnuci súdruhovia krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti pragmaticky pochopili, že za tejto reálnej situácie je pre nich nutné z núdze tento ich obvyklý mainstreamový stopercentný koncentrát krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických lží zriediť aj určitým, hoci aj reštriktívne obmedzeným množstvom skutočne pravdivým a objektívnych informácií, a teda v mnohom, najmä v tých pre vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych súdruhov neomarxistov politicky predsa len trochu relatívne menej dôležitých veciach so zaťatými zubami napísať na niektorých svojich portáloch na Internete špeciálne určených k imitácii "slobodného, alternatívneho" Internetu tu i tam pravdu, a to aj napriek tomu, že pripustenie pravdy k jej publikovaniu ináč objektívne protirečí ich vlastnej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej ideológii.

 

Isteže pre mediálnych presstitútov vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov cielene sa pokúšajúcich ohlupovať ľudí z tejto druhej skupiny ľudí je to oveľa ťažšie. Ostatne to aj vyžadovalo dôkladný marketingový prieskum čitateľskej obce spojený tiež aj s dôkladnou psychologickou analýzou česky a slovensky hovoriacich čitateľov skutočných nezávislých, slobodných, alternatívnych internetových portálov a webov aby mohli podľa nich na Internete vytvoriť svoje vlastné krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické portály a weby, ktoré budú v službách krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie sa snažiť z vonkajšieho formálneho hľadiska čo najvierohodnejšie psychologicky sa im pripodobniť, aby tak mohli dôveryhodne pôsobiť na svojich čitateľov pod falošnou maskou akoby nezávislého a slobodného alternatívneho internetového média.

 

Keby to nebolo také smutné, bolo by to často až k smiechu, pri pohľade na túto síce nepochybne objektívne racionálne pragmatickú, tým o to viacej však ale úplne farizejskú dvojtvárnosť vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov, pretože zatiaľ čo jedni mediálni presstitúti vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov v preventívnej snahe za každú cenu zabrániť svojmu kontrolovanému stádu hlupáčikov z prvej skupiny ľudí aby nedajbože aj oni trebárs hoc i len nejakým omylom niekde na Internete nezablúdili a "nezačítali" sa nedajbože do nejakého kryptoneomarxistického portálu či webu, ktorý je vládnucimi krajne ultraľavičiarskymi ultraliberálnymi neomarxistickými extrémistami určený iba pre ľudí z druhej skupiny samostatne mysliacich ľudí alebo dokonca aby sa "nezačítali" priamo do nejakého skutočne nezávislého a slobodného alternatívneho portálu či webu na Internete, čo by tomuto ich doposiaľ názorovo dokonale ovládanému hlupáčikovi snáď nedajbože mohlo otvoriť oči, a preto toto svoje dokonale ovládané stádo hlupáčikov mediálni presstitúti vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov už preventívne strašia zlými údajne vraj "konšpiračnými putinovskými webmi", zatiaľ čo zas naopak ich druhí mediálni presstitútski kolegovia úplne tých istých vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov sa práve naopak pre tú druhú skupinu samostatne mysliacich ľudí snažia zas na prvý pohľad paradoxne na internete písať, prevádzkovať a vytvárať práve také portály a weby, ktoré sa svojou vonkajšou formou "na oko" čo najvierohodnejšie usilujú podobať sa práve týmto inak verejne ostentatívne ostro ostrakizovaným údajne vraj tzv. "konšpiračným putinovským“ portálom a webom / !! /.

 

Pokiaľ ide o štátnu, takzvanú "verejnoprávnu" tzv. “Českú televíziu“ či Bakalove "Hospodárske noviny" týždenník "Respekt", internetový portál "Novinky.cz" atď. v Českej republike či pokiaľ ide o takisto štátnu, taktiež takzvanú "verejnoprávnu“ televízii "RTVS", denník "SME", "denník N“, týždenník "Týždeň" atď. na Slovensku, v ich obsahu - okrem rozdielu v používaní českého či slovenského jazyka - nie je absolútne vôbec žiadny rozdiel. Pokiaľ však ale ide o súdruhov krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov, ktorí pod falošným krytím, falošnou maskou "slobodnej alternatívy na Internete" sa pokúšajú ohlupovať samostatne mysliacich ľudí z druhej skupiny ľudí, tu samozrejme, že už nemôžu písať len tak bez rešpektovania psychologických špecifík mentality typicky česky hovoriaceho alebo slovensky hovoriaceho čitateľa.

 

Tento krajne ultraľavičiarskymi ultraliberálnymi súdruhmi neomarxistami vykonaný starostlivý marketingový prieskum česky hovoriacej čitateľskej obce ako aj slovensky hovoriacej čitateľskej obce je spojený aj s dôkladnou psychologickou analýzou česky a slovensky hovoriacich čitateľov nezávislých, slobodných, alternatívnych internetových portálov a webov. V tejto súvislosti si krajne ultraľavičiarski ultraliberálni súdruhovia neomarxisti nemohli nevšimnúť že ideová orientácia prevažujúceho prúdu česky hovoriacej čitateľskej obce sa dosť výrazne líši od prevažujúceho prúdu čitateľov slovensky hovoriacej čitateľskej obce, a hoci uznávam, že každé zjednodušujúce zovšeobecnenie veľmi kríva, napriek tomu si snáď môžem určité zjednodušenie predsa len výnimočne dovoliť a povedať to, že zatiaľ čo väčšinová orientácia typického česky hovoriaceho čitateľa je akási občiansko-ateistická, potom zase na druhej strane v prípade slovensky hovoriacich čitateľov možno konštatovať, že väčšinová orientácia typického slovenského hovoriaceho čitateľa je zas katolícka alebo aspoň konzervatívna.

 

A samozrejme, že tieto poznatky dôslednej, hĺbkovej, marketingovej a psychologickej analýzy českej a slovenskej čitateľskej obce nezávislého a slobodného alternatívneho internetu vo svojej praxi využili profesionálni neomarxistickí inžinieri ľudských duší pri imitácii, tvorbe svojich falošných tzv. "konšpiračných putinovských“ portálov a webov, respektíve pri tvorbe svojich mediálnych krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych kryptoneomarxistických trójskych koní na internete, ktoré navonok „na oko“ čo najviac sa snažia psychologicky pripodobniť skutočným nezávislým, slobodným, alternatívnym portálom a webom na Internete, a taktiež aj vystupujú pod falošnou maskou nezávislého a slobodného alternatívneho internetu.

 

Preto svojim profesionálnym inžinierom ľudských duší za účelom skrytej neomarxistickej manipulácie čitateľov pôsobiac pod falošnou maskou nezávislého a slobodného alternatívneho internetového média vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti z týchto dôvodov pokiaľ ide o Čechov, Moravanov a Slezanov s ohľadom na prevažne občiansko-ateistickú orientáciu priemerného česky hovoriaceho čitateľa nechali pre česky hovoriacich čitateľov ako svojho krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistického trójskeho koňa krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie vytvoriť tomu adekvátne odpovedajúci český pseudodemokratický portál "Parlamentní listy.cz", zatiaľ čo pokiaľ ide o Slovákov, tu zasa vzhľadom na prevažne katolícku či aspoň konzervatívnu orientáciu priemerného po slovensky hovoriaceho čitateľa nechali tentoraz z týchto dôvodov zas pre slovensky hovoriacich čitateľov ako svojho krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistického trójskeho koňa krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie vytvoriť slovenský pseudokonzervatívny portál "Postoj.sk".

 

Samozrejme, že zatiaľ čo otvorene krajne ultraľavičiarske ultraliberálne neomarxistické médiá ako je štátna, takzvane "verejnoprávna" tzv. “Česká televízia" či Bakalove "Hospodárske noviny", týždenník "Respekt", internetový portál "Novinky.cz" atď. v Českej republike, a pokiaľ ide o štátnu, takisto takzvane "verejnoprávnu" televíziu "RTVS", denník "SME", "denník N“, týždenník "Týždeň" atď. na Slovensku, tieto médiá sú písané úplne rovnako, že pôsobia dojmom ako nejaké sériovo vyrábané obrazne povedané "topánky u Baťu“, pretože kŕmia propagandou samostatne nemysliacich hlupáčikov, ktorí obrazne povedané zožerú úplne všetko, čo sa im k "uvereniu" predloží, zatiaľ čo internetové skryto neomarxistické médiá, tj. kryptoneomarxistické médiá, sú určené iba len pre ľudí z tej druhej skupiny samostatne mysliacich ľudí, pretože oni predsa len nie sú úplne padlí na hlavu, a preto i propaganda určená pre nich nemôže už byť vyrábaná podľa obdobne primitívnej jednotnej neomarxistickej šablóny ako "topánky od Baťu".

 

A teda hoci sa síce český pseudodemokratický spravodajský portál "Parlamentní listy.cz" a slovenský pseudokonzervativny spravodajský portál "Postoj.sk" z formálne obsahového hľadiska predsa len do istej miery vzájomne líšia, nič to nemení na tom, že oba tieto kryptoneomarxistické, tj. skryte neomarxistické webové portály sú vo svojich krajinách spoločne ruka v ruke so Sorosovskými krajne ultraľavičiarskymi ultraliberálnymi súdruhmi neomarxistami predvojom západnej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie.

 

A hoci obidva tieto vyššie zmienené krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické spravodajské portály "Parlamentní listy.cz" i "Postoj.sk" sú síce vo svojich krajinách hlavnými tajnými vlajkonošmi krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie, napriek tomu však ale ani zďaleka nie sú jedinými internetovými portálmi a webmi slúžiacimi vo svojom vonkajškovom prestrojení “za slobodnú alternatívu“ záujmom Sorosovskej krajne ultraľavičiarskej neomarxistickej revolúcie. Vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálny súdruhovia neomarxisti rozhodne nič neponechali len tak na náhodu, a preto popri týchto dvoch svojich kľúčových krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych kryptoneomarxistických spravodajských portálov "Parlamentní listy.cz" a "Postoj.sk" samozrejme, že vytvorili na Internetu ešte aj mnohé ďalšie svoje krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické portály a weby.

 

Napríklad podľa vzoru hlavného tajného vlajkonoša krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie medzi pseudoalternatívou v Českej republike, ktorou je český krajne ultraľavičiarski ultraliberálny kryptoneomarxistický spravodajský portál "Parlamentní listy.cz" sa krajne ultraľavičiarski ultraliberálny súdruhovia neomarxisti pokúšajú písať aj vo svojej slovenskej jazykovej mutácii ako "Parlamentné listy.sk" pre slovenských čitateľov, zatiaľ čo zase hlavný tajný vlajkonoš krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie medzi pseudoalternativou na Slovensku, ktorou je zas slovenský krajne ultraľavičiarski ultraliberálny kryptoneomarxistický spravodajský portál "Postoj.sk" bol krajne ultraľavičiarskymi ultraliberálnymi súdruhmi neomarxistami vytvorený nie kvôli snáď nejakej skutočnej podpore kresťanských alebo aspoň vôbec nejakých konzervatívnych hodnôt, ale práve naopak bol vytvorený predovšetkým v snahe stať sa extrémistickou krajne ultraľavičiarskou ultraliberálnou neomarxistickou palebnou vežou proti ich úhlavnému ideologickému "nepriateľovi", ktorým teda rozhodne ani len omylom nie sú nejakí krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti ako je napríklad slovenská politická strana esesákov, tj. strana "SaS" - tzv. "Sloboda a solidarita", ktorú ja kvôli dvom "S" v skratke názvu politickej strany "Sloboda a solidarita" so skratkou "SaS" nazývam "esesáci", prípadne ani len omylom prakticky nie sú proti sodomistickým /tj. homosexualistickým/ ideológom z LGBTI, ale ich úhlavným nepriateľom je práve jediná skutočne kresťanská, konzervatívna a demokratická politická strana Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko ĽSNS, ktorá je dnes už jedinou PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientovanou kresťanskou, konzervatívnou a demokratickou politickou stranou na Slovensku potom, čo pôvodne PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientované Kresťansko-demokratické hnutie KDH tieto svoje niekdajšie ideály postupne úplne zradilo.

 

A pritom protagonisti tejto extrémistickej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej leninsko-trockistickej boľševickej neomarxistickej mediálnej smrdutej špinavej žumpy "Postoj.sk" mali navyše ešte aj tú neuveriteľnú drzosť, že bezprostredne pred vznikom tohto internetového krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistického trójskeho koňa krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie poslali dokonca aj mne samotnému email s tým, že vraj aby som im finančne prispel, že údajne vraj chcú vydávať nejaký "konzervatívny denník" a že na svoj rozbeh údajne vraj nutne potrebujú od ľudí vyzbierať sumu 80.000 Euro, ako keby snáď v skutočnosti nemali peňazí viac než dosť. Sú totiž nepochybne v skrytosti nejakým spôsobom tajne napojení na západné tajné služby a tie pri svojich prakticky bezodných rozpočtoch teda rozhodne nikdy ani len omylom netrpia nejakou núdzou o peniaze.

 

Navyše z ich lživého a zámerne dvojzmyselného emailu to vtedy vyzeralo tak, ako keby chceli začať vydávať nejaké tlačené noviny, ktoré sa budú predávať na Slovensku v novinových stánkoch a ako také budú protiváhou extrémistickej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej slovenskej tlače ako je napríklad “Denník N“, denník “SME“ či týždenník “Týždeň“ atď. A nakoniec namiesto tlačených novín vydávajú iba internetový portál "Postoj.sk" vystupujúci pokrytecky pod falošnou tzv. "konzervatívnou maskou", hoci tomuto slovenskému extrémistickému krajne ultraľavičiarskemu ultraliberálnemu kryptoneomarxistickému portálu "Postoj.sk v skutočnosti je úplne cudzí boj za PRO-LIFE hodnoty, boj za PRO-FAMILY hodnoty, boj proti islámskej migrácii, multikulturalizmu a islamizácii, či eventuálne aspoň boj za nejaké PRO-MONARCHY hodnoty, poprípade boj za vôbec aspoň nejaké kresťanské či konzervatívne hodnoty.

 

Ba práve naopak tento slovenský extrémistický krajne ultraľavičiarsky ultraliberálny kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk" sa práve naopak stal krajne ultraľavičiarskou ultraliberálnou kryptoneomarxistickou palebnou vežou sršiacou svoju extrémistickú krajne ultraľavičiarsku ultraliberálnu kryptoneomarxistickú žlčovitú fanatickú nenávisť proti úhlavným ideologickým "nepriateľom" extrémistickej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie, ktorými nie sú nikto iný ako práve skutočne kresťanský a konzervatívne PRO-LIFE a PRO-FAMILY zmýšľajúci ľudia, a najmä potom tou najfanatickejšou extrémistickou krajne ultraľavičiarskou ultraliberálnou kryptoneomarxistickou nenávisťou srší krajne ultraľavičiarski ultraliberálny kryptoneomarxistickí portál "Postoj.sk" proti slovenskej PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientovanej kresťanskej a konzervatívnej parlamentnej politickej strane zastúpenej štrnástimi poslancami v slovenskom parlamente "Národnej Rade Slovenskej Republiky", ktorá je dnes po zrade týchto hodnôt zo strany Kresťansko-demokratického hnutia KDH bohužiaľ už široko ďaleko absolútne jedinou skutočne PRO-LIFE, PRO-FAMILY, protimigrantskou a protiislamistickou politickou stranou na Slovensku, ktorou je politická strana nesúca názov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko v skratke ĽSNS.

 

Slovenskí súdruhovia krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxisti sa snažia do svojich internetových kryptoneomarxistických sietí uloviť najmä čo najviac nespokojných katolíkov, pretože sa ich diktátorský, totalitný, tyranský, despotický vládnuci extrémistický krajne ultraľavičiarsky ultraliberálny neomarxistický režim i vláda v Bratislave vzhľadom k ich veľkému počtu bojí úplne najviac, v dôsledku čoho sa aj pokúša úplne zrušiť ich politickú stranu Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko, ktorá je dnes na Slovensku jediná politická reprezentantka slovenských katolíkov plus ďalších PRO-LIFE, PRO-FAMILY, protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiilamisticky zmýšľajúcich voličov, ktorí svoju kresťanskú vieru berú ako vo svojom súkromnom živote, tak aj v politike politickej strany Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko smrteľne vážne, v dôsledku čoho sa vládnuci súdruhovia krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti v Bratislave boja toho, že ak by sa všetkým oným 80% českých katolíkov otvorili oči, že by nielen že odstránili ich despoticky, tyranský, totalitný, diktátorský, krajne ultraľavičiarski ultraliberálny neomarxistický režim a vládu v Bratislave, či už po dobrom férovými demokratickými voľbami, eventuálne v prípade pokusu vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov udržať sa pri moci nedemokratickým a protiústavným spôsobom, potom teda v tom najkrajnejšom prípade i po zlom by boli títo despotickí krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí papaláši a papalášky zvrhnutí rozhorčeným ľuďom, ba dokonca navyše nakoniec možno by boli nakoniec títo zvrhnutí krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí zločinci prinútení vrátiť všetky tie mohutné majetky v hodnote mnohých stoviek miliárd EURO, ktoré si za zhruba tie tri desaťročia rozkrádania Slovenska nakradli.

 

Vždy teda preto keď začujem, že nejaký český alebo slovenský či slovensko-maďarský (tj. maďarskej národnosti so slovenským štátnym občianstvom) politik, podnikateľ, štátny, krajský či komunálny úradník alebo iná podobná verejne známa tzv. "osobnosť" začne nenávistne kydať svoje urážky a nadávky voči slovenskej politickej strane Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko alebo proti politickým predstaviteľom slovenskej politické strany Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko do údajných "fašistov", "nacistov"," extrémistov " či podobne, tak je to pre mňa podľa známeho príslovia "trafená husí zagága" neklamný signál toho, že tento do údajných "fašistov", "nacistov" či "extrémistov" a podobne nadávajúci politik, podnikateľ, štátny, krajský či komunálny úradník či iná podobná verejne známa tzv. "osobnosť" (ktorá spravidla v skutočnosti žiadnou osobnosťou nie je) je totiž prakticky takmer vždy úplne obyčajný, sprostý zlodej trasúci sa strachom, že by eventuálne niekedy musel vracať späť všetky tie obrovské majetky, čo si nakradol.

 

A preto s cieľom chytiť čo najväčšie množstvo katolíkov do svojich sietí rozhodli sa na Slovensku súdruhovia vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti založiť si ako svoju mediálnu "mucholapku" na katolíkov falošný pseudokonzervativní portál "Postoj.sk", a to prostredníctvom nastrčených figúrok z ktorých niektoré dokonca ani len netušia to, komu to vlastne v skutočnosti slúžia. A samozrejme, že vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti v Bratislave rozhodne nechcú nič ponechať len tak na obyčajnú náhodu, a preto nezabúdajú ani na neveriacich Slovákov, poťažmo nekatolíkov. Pre týchto podľa vzoru svojich českých súdruhov zas slovenskí súdruhovia krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti vytvorili zas svojho krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistického trójskeho koňa svojej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie pod názvom "Parlamentné listy.sk", ktoré sú však ale na Slovensku iba len podporným sekundárnom neomarxistickým projektom za už na Slovensku dominantným pseudoalternatívnym krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym kryptoneomarxistickým portálom "Postoj.sk".

 

Tzv. "Parlamentné listy" pre vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov, nie síce priamo v ich slovenskej mutácii "Parlamentné listy.sk", ale v ich českej mutácii "Parlamentní listy.cz" sú obdobe ako krajne ultraľavičiarsky ultraliberálny kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk" na Slovensku, zas dominantným portálom krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov v Prahe, ktorí v Českej republike, práve tak ako aj na Slovensku vystupujú všetci spoločne ako tajní vlajkonoši západnej extrémistickej krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie pod falošnou maskou nezávislých a slobodných alternatívnych portálov na Internete.

 

Podobne ako na Slovensku primárny krajne ultraľavičiarski ultraliberálny kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk", tak zas v podmienkach Českej republiky primárny český kryptoneomarxistický portál "Parlamentní listy.cz" verne slúžia svojim obidvom vládnucim režimom krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov ako ich hlavné krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické siete na lov ľudí z radov druhej mysliacej skupiny ľudí, ktorých už nie je možné ohlupovať štandartnými primitívnymi táraninami krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej propagandy ich mainstreamových médií a proto ak by týchto samostatne mysliacich ľudí "z druhej skupiny" tieto kryptoneomarxistické falošné weby vstupujúci pod maskou alternatívy nepodchytili, tak videné zo zorného uhla vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov by hrozilo nebezpečenstvo, že by títo ľudia z dotyčnej "druhej skupiny" samostatne mysliacich ľudí nakoniec potom mohli skončiť u skutočne nezávislých a slobodných alternatívnych portálov či webov, čoho sa samozrejme, že súdruhovia vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálny neomarxistickí extrémisti boja obrazne povedané "ako čert kríža".

 

Zatiaľ čo na Slovensku sa vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálny neomarxistický, diktátorský, totalitný, despotický, tyranský režim veľmi bojí (skutočných) katolíkov, v Českej republike sa zas krajne ultraľavičiarski ultraliberálni súdruhovia neomarxisti natoľko desia opozične protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiislamisticky zmýšľajúcich ľudí, že svoju masívnu marketingovú kampaň v prospech svojho hlavného českého kryptoneomarxistického portálu "Parlamentní listy.cz" do ktorej zatiahli aj svoj štátny podnik "Správa železniční dopravní cesty" značne "prepískli" tým, že v mnohých kľúčových železničných staniciach umiestnili až príliš okato veľké tabule s týmto lživým propagandistickým nápisom:

 

„Čtěte Parlamentní listy.cz, my vám nevnucujeme, co si máte myslet!"

 

Keby tie demagogické a úplne lživé tabule neboli umiestnené na železničných nádražiach tak veľmi vysoko, tak by som možno aspoň na niektorú z nich súdruhom krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym neomarxistickým extrémistom odpísal tento môj odkaz, či skôr túto moju otázku:

 

To skutočne súdruhovia z tzv. "Parlamentných listov" nikomu nič nevnucujete, čo si má myslieť? Prečo potom teda svojim čitateľom permanentne vnucujete napríklad, že jediná slovenská politická strana, ktorá je dnes PRO-LIFE a PRO-FAMILY, tj. politická strana Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko je údajne vraj "fašistická", "nacistická", "extrémistická", "ultrapravicová", "krajne pravicová" a kto vie ešte aká údajne vraj extrémne veľmi "zlá" politická strana ???

 

Inak ale nepochybujem ani najmenej o tom, že mnohým už dosť otupeným ľuďom ani táto až podozrivo dojemná družba štátneho podniku "Správa železniční dopravní cesty" s týmto údajne vraj tzv. "konšpiračným putinovským" portálom "Parlamentní listy.cz" bohužiaľ čuduj sa svete asi neprišla ani trochu čudná.

 

Ostatne niečo typologicky veľmi podobné som už vo svojom živote raz zažil, a to pred asi zhruba takými tridsiatimi rokmi, konkrétne zhruba niekedy v roku 1986 alebo 1987. Vtedy som dostal úplne obyčajný dopis, ktorý mi údajne vraj napísal a poslal profesor František Janouch zo švédskeho hlavného mesta Štokholmu. V tomto dopise bolo napísané, že akási švédska nadácia na podporu nezávislej občianskej iniciatívy Charta 77 údajne vraj založila v Prahe v Českej štátnej sporiteľni akýsi podporný fond či účet na financovanie pomoci nezávislej občianskej iniciatíve Charta 77 /!!/.

 

Dotyčný dopis obsahoval tiež aj informáciu o čísle účtu príslušného údajne vraj podporného fondu či účtu určeného na dotknutej financovanie nezávislej občianskej iniciatívy Charta 77 s prosbou aby som im na tento účet príslušného uvedeného čísla účtu poslal nejaký svoj finančný príspevok. A na konci príslušného dopisu bol podpísaný údajne vraj dotyčný profesor František Janouch.

 

Dotyčný údajný podpis profesora Františka Janoucha bol však ale iba podpisom strojopisným a nie ručným, a teda bolo jasné, že to na tom písacom stroji mohol napísať v podstate úplne ktokoľvek. Okrem toho navyše to ani nebol originálny strojopis, ale iba len fotokópia strojom napísaného textu. Dotyčný dopis mal nalepenú obyčajnú jednokorunovou známku, čo v tom čase u nás v Československu platilo pre vnútroštátne dopisy. A samozrejme, že nebol odoslaný zo zahraničia ale z Prahy, a to konkrétne z hlavnej pražskej pošty na Jindřišskej ulici.

 

Veľmi som sa tomu čudoval: To si snáď naozaj niekto vážne myslí, že som taký totálny kretén padlý na hlavu, že si budem naivne myslieť, že totalitný komunistický režim by len tak akoby nič umožnil v Českej štátnej sporiteľni založiť niekomu nejaký podporný finančný fond na financovania - z hľadiska vládnuceho totalitného komunistického režimu - im nepriateľskej protištátnej organizácie? Bolo mi to skoro až k smiechu ...

 

Samozrejme, že som tento nezmysel úplne odignorovali a žiadne peniaze som dotyčnému neznámemu vtipkárovi na onen účet neposlal a vzhľadom k tomu, že som to celé pochopil ako niečí hlúpy nepodarený žart, tak som to veľmi rýchlo úplne pustil z hlavy.

 

Neskôr som ale v Rokycanoch pri Plzni viac-menej náhodne stretol jedného mne osobne do tej doby neznámeho o generáciu staršieho človeka, ktorý k môjmu veľkému prekvapeniu dostal úplne presne ten istý dopis ako som dostal aj ja. Dotyčný pán síce súhlasil so mnou, že to nutne musí byť obyčajný podvrh, podvod a za týchto okolností najskôr zrejme možno asi aj nejaká provokácia od komunistickej tajne politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB.

 

K môjmu počudovaniu však ale na rozdiel odo mňa hovoril, že sa pokúsi zistiť komu dotyčné číslo účtu v Českej štátnej sporiteľni v skutočnosti patrí. A v tomto svojom úplne iracionálnom postoji aj napriek svojmu vysokému veku bol tvrdohlavý ako mulica. Takmer sme sa kvôli tomu pohádali. Darmo som mu namietal nech sa na to vykašle, veď čo si myslí že zistí? S najväčšou pravdepodobnosťou nezistí asi vôbec nič, a ak by nejakým zázrakom eventuálne aj niečo zistil, nuž tak zistí iba len to, že dotyčný účet - ak vôbec skutočne existuje - tak patrí buď nejakej fiktívnej neexistujúcej osobe, alebo niekde nejakému dementnému hlupáčikovi, ktorý o zriadení dotyčného údajne vraj jeho účtu nemá ani len najmenšieho tušenia, ba dokonca ktorý je možno až natoľko mentálne retardovaný alebo dementný, prípadne i oboje, že takmer ani nevie čí je, a nie to ešte aby si niekedy zakladal nejaký účet či vôbec aby aspoň vedel čo to ten účet vôbec je, eventuálne, že ten účet možno patrí nejakej úplne bezvýznamnej právnickej osobe, respektíve "socialistickej organizácii", či úplne okrajovému štátnemu orgánu, ktorý rozhodne s komunistickou tajnou politickou políciou Štátnou tajnou bezpečnosťou ŠtB a eštebákmi ba ani s ministerstvom vnútra nemá absolútne vôbec nič spoločného.

 

Komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB, respektíve samotní eštebáci totiž rozhodne ani len omylom nie sú na hlavu padnutí a preto bolo nad slnko jané, že ešte predtým než nám dvom tento dopis poslali, si veľmi dobre uvedomovali práve to, že tu nemožno celkom vylúčiť to, že buď možno ja alebo možno tento pán, poprípade aj my obaja súčasne možno budeme pátrať po tom komu to dotyčné číslo účtu v Českej štátnej sporiteľni v skutočnosti patrí. A preto po úplne zbytočnej, neplodnej polemike som nakoniec tento jeho nezmyselný nápad odmietol zhruba týmito svojimi námietkami, respektíve rečníckymi otázkami:

 

Prvá moja otázka: A čo si od toho vlastne vôbec sľubujete? /On ale nič neodpovedal/

 

Druhá moja otázka: Myslíte si snáď, že to bude azda nejaký účet ministerstva vnútra? /On ale opäť nič neodpovedal/

 

Tretia moja otázka: Alebo dokonca snáď nedajbože myslíte si, že to azda bude snáď priamo účet samotnej Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB? /On ešte i teraz mlčal/

 

Štvrtá moja otázka: To si snáď naozaj myslíte, že ŠtB a jej eštebáci sú tak neuveriteľne veľkými hlupákmi? /Až teraz on začal čosi nezrozumiteľne koktať, avšak aj napriek tomu nebolo ani len zďaleka celkom jasné či s mojím názorom súhlasí alebo nie/

 

 

Tak či onak, bola to pre mňa už ale uzavretá záležitosť.

 

Zhruba o mesiac som ale bol veľmi šokovaný niečím, čo mňa naozaj veľmi zaskočilo. To by mňa teda ani len vo sne nenapadlo! K môjmu veľkému prekvapeniu sa totiž ukázalo, že dotyčný dopis sme totiž nedostali iba len my dvaja, ale úplne rovnaký dopis dostalo okrem nás dvoch niekoľko desiatok, ba možno aj stoviek ľudí bývajúcich vo všetkých možných i nemožných kútoch Československa, v drvivej väčšine ale ľudia v Českej socialistickej republike, a možno snáď azda aj niekoľko málo ľudí tiež aj na Slovensku.

 

Alebo som bol ja azda úplne jediný?

 

Je síce pravda, že - čo som sa však ale dozvedel až o mnoho rokov neskôr po novembri 1989 - že už dňa 20.11.1984 v mojich v tej dobe ešte len púhych sedemnástich rokoch proti mne ako voči "prešetrovanej nepriateľskej osobe" založila si komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB spis pod krycím názvom "Iskra", čo je dnes úplne ľahko preukázateľné, a pre každého kto by snáď o tom pochyboval aj veľmi ľahko dohľadateľné dokonca priamo i z príslušnej celočeskoslovenskej databázy komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti StB v databázi EZO - EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB na Internete publikovanej na   http://www.svazky.cz

 

Eventuálne náprotivkom v Českej republike existujúceho subjektu spravujúceho v súčasnej dobe všetky databázy niekdajšej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB je inštitúcia nesúca v Českej republike názov "Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování České republiky", čo je v prípade Slovenska zas inštitúciou, ktorá v súčasnej dobe spravuje v Slovenskej republike všetky databázy niekdajšej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB zas inštitúcia nesúca na Slovensku názov "Ústav pamäti národa". Koniec koncov vlastne vzhľadom k tomu, že som sa ja narodil v Bratislave a po celú dobu môjho života v období trvania komunistického režimu som pred novembrom 1989 mal trvalý pobyt na Slovensku, tak skutočnosť, že už dňa 20.11.1984 v mojich v tej dobe ešte len púhych sedemnástich rokoch proti mne ako voči "prešetrovanej nepriateľskej osobe" si založila komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB spis pod krycím názvom "Iskra" možno preukázateľne veľmi ľahko dohľadať aj v tejto iba len rýdzo slovenskej databáze komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB nachádzajúcej sa na oficiálnych webových stránkach slovenského "Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky" ako oficiálnej vládnej inštitúcie vlády Slovenskej republiky na   http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php

 

Ba dokonca nielen vzhľadom k tomu, že táto celoštátna databáza niekdajšej Československej socialistickej republiky komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB - databáza EZO - EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB na Internete nachádzajúce sa na českom internete na   http://www.svazky.cz sa nielen, že svojím teritoriálnym rozsahom líši od regionálnej, republikovej databázy Slovenskej socialistickej republiky komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB nachádzajúcej sa na oficiálnych webových stránkach "Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky" ako oficiálnej vládnej inštitúcie vlády Slovenskej republiky na slovenskom internete na   http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php ; ale ba čo viac, obidve tieto databázy komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB sa od seba navzájom výrazne líšia tiež aj svojím úplne odlišným spracovaním a najmä potom sa tieto dve databázy od seba navzájom výrazne líšia aj úplne odlišným okruhom aj rozsahom evidovaných informácií a teda každému, koho táto problematika viac zaujíma potom z týchto dôvodov vrelo doporučujem nahliadnuť do obidvoch týchto databáz niekdajšej komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB.

 

Napriek tomu však ale nechápem, ba priamo rozum mi nad tým zostáva stáť, prečo som práve ja ten dopis vtedy pred zhruba tridsiatimi rokmi na tom Slovensku dostal? Veď ja v tom čase keď som tento dopis dostal som mal okolo dvadsať rokov, a už aj z tohto dôvodu môjho v tej dobe relatívne nízkeho veku som rozhodne ani len omylom nemohol patriť medzi práve tých najnebezpečnejšie odporcov komunistického režimu, a ešte ani teraz po zhruba tridsiatich rokoch nechápem prečo si vtedy pred zhruba tridsiatimi rokmi komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť ŠtB spomenula zrovna práve na mňa. To, že si komunistická tajná politická polícia Štátna tajná bezpečnosť už pred asi dvoma či tromi rokmi predtým, tj. dňa 20.11.1984 v mojich v tej dobe ešte len púhych sedemnástich rokoch založila proti mne, ako proti "prešetrovanej nepriateľskej osobe" tajne spis pod krycím názvom" Iskra "predsa len až tak príliš mnoho neznamená, ako príliš mnoho neznamená ani to, že som v tej dobe nemal ešte ani len osemnásť rokov. Isteže v prípade komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajné bezpečnosti ŠtB ich príslušníkom, rezidentom, spolupracovníkom, dôverníkom alebo aj držiteľom pridelených tzv. "konšpiračných bytov" mohla skutočne byť iba len osoba staršia ako osemnásť rokov, pretože sa to z právneho hľadiska posudzovalo podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o dosiahnutí plnoletosti. V prípade tzv. "nepriateľských osôb" platila však ale právnu úprava úplne iná, a to právna úprava podľa trestnoprávnych predpisom, podľa ktorých sa trestného činu, a teda akéhokoľvek trestného činu, vrátane teda aj trestných činov podľa vtedajšej prvej hlavy trestného zákona "trestných činoch proti republike" ako aj akýchkoľvek iných trestných činov politickej alebo náboženskej povahy mohla dopustiť nielen osoba plnoletá, ale aj osoba mladistvá, tj. osoba, ktorá mala už viac ako pätnásť rokov A preto komunistická tajná politická polícia Štátne tajná bezpečnosť ŠtB podľa v tom čase platnej legislatívy mohla legálne, oficiálne vyšetrovať, prešetrovať, sledovať a špehovať kohokoľvek už od jeho pätnástich rokov.

 

Samozrejme, že nemožno vylúčiť ani to, že eventuálne tí eštebáci komunistickej štátnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB čo ten dopis vtedy pred zhruba tridsiatimi rokmi poslali aj mne, mali trebárs nejaký mne osobne bližšie nepochopiteľný zmysel pre humor. Nechcem zachádzať do príliš veľkých podrobností, iba len uvediem, že už prakticky od mojich pätnástich rokov som relatívne veľmi veľa cestoval krížom-krážom po celom Československu. V tej dobe napríklad za jednu cestu rýchlikom z Bratislavy do Prahy alebo z Prahy do Bratislavy som zaplatil 64 Kčs (64 korún) plus eventuálne jedna vlaková miestenka na konkrétne sedadlo stála v tej dobe 4 Kčs (4 koruny), pričom vlakový cestovný lístok vo výške 64 Kčs (64 korún) z Bratislavy do Prahy alebo z Prahy do Bratislavy zahrnoval ešte aj tzv. "rýchlikový príplatok" ve výške 16 Kčs (16 korún), a teda ak by som cestoval iba len samými osobnými vlakmi z Bratislavy do Prahy či z Prahy do Bratislavy, tak by som za tento jeden cestovný lístok zaplatil dokonca len 48 Kčs (48 korún). Samozrejme, že som ja ako katolík, ktorý si svoju katolícku vieru kládol vždy na to úplne prvé miesto vo svojom živote, som najprv krížom-krážom po celom Československu vetšinou vlakmi a menej často autobusmi cestovával na počiatku iba len na náboženské katolíckej púte, ktoré už samotné sa eštebákom komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB veľmi nepáčili, a už vtedy od zhruba mojich pätnástich rokov som mal s eštebákmi komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezepčnosti ŠtB sporadické konflikty, neskôr potom som cestovával už aj na rôzne ďalšie akcie, ktoré sa samozrejme, že eštebákom komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosto ŠtB samozrejme, že páčili ešte menej. A samozrejme, že tiež často, a to najmä v posledných dvoch rokov trvania komunistického režimu 1988 a 1989 - ale samozrejme, že aj v skorších rokov - v súvislostiach s mojou opakovanou účasťou na protesných demonštráciách proti režimu, som bol mnohokrát všelikde, ale samozrejme, že v prípade oných dotyčných demonštrácií najčastejšie v Prahe pokaždý raz zatknutý a uväznený na dobu zhruba oných "policajných" 48 hodín do tzv. "cely predbežného zadržania".

 

Často sa mňa, netuším ani prečo, všelikde ako príslučníci komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB, tak aj obyčajní uniformovaní policajti od Verejnej bezpečnosti a dozorcovia, v najrozličnejších väzenských zariadeniach sa mňa pýtali na moju národnosť, hoci ju mali čierne na bielom zapísanú prinajmenšom v mojom vtedajšom občianskom preukaze, napriek tomu však ale napríklad pre českých eštebákov často som bol "Slovák" zatiaľ čo zas pre slovenských eštebákov som bol práve tak často "Čech". Pre vyvetlenie uvediem, že faktom je, že obaja moji rodičia sa narodili na Slovácku i pochádzajú zo Slovácka, a zo Slovácka pochádzajú aj všetky mne známe generácie mojich predkov ako z otcovej, tak aj z matkinej strany. Osud však ale tomu chcel, že moji katolícki rodičia v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia za prácou odišli do Bratislavy, kde som sa v Bratislave narodil tiež aj ja, a súčasne som tam aj prežil prvé štvrťstoročie môjho života, aby som sa potom zas opäť presťahoval späť na Slovácko, a to dokonca priamo do domu, ktorý našej širšej rodine patril už od devätnásteho storočia. A ja osobne de facto hovorím na úrovni materinského jazyka súčasne obidvomi jazykmi: češtinou aj slovenčinou.

 

Môžem však ale dnes konštatovať, že dokonca aj vtedajší príslušníci komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB, ako aj vtedajší vládnuci komunisti vôbec boli len veľmi slabým odvarom v porovnaní so svojimi dnes "u nás na západe" vládnucimi ich mladšími ideologickými bratmi, ktorými sú krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti. Hovorí sa, že "žiak" nie je nad svojho "učiteľa", avšak ono to asi vždy neplatí. A neplatí to dnes najmä pokiaľ ide o slovenských krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických ultraliberálnych žiakov niekdajších eštebákov, pretože pre dnešných slovenských krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov - ktorí majú ve svojom farizejskom pokrytectve ináč plnú hubu boja proti v skutečnosti dnes inak fakticky neexistujúcemu fašizmu, nacizmu, rasizmu, xenofóbii či extrémizmu - som ja "českou sviňou" ktorá sa mieša do údajne vraj "ich" vnútroslovenských záležitostí.

 

Ostatne to len poukazuje na tú skutočnosť, že na Slovensku, ale koniec koncov ani v Českej republike s výnimkou všetkých tých dnes vládnucich súdruhov krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických politikov ako z vlády, tak aj z tzv. "salónnej opozície" a ich presstitutských novinárov, televíznych a rozhlasových reportérov ako aj ďalších im podobných krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických bojovníkov proti údajnému "fašizmu", "nacizmu", "rasizmu", "xenofóbii" či "extrémizmu" som ja okrem nich samotných žiadnych iných fašistov, nacistov, rasistov, xenofóbov a ani extrémistov ešte doposiaľ nikdy nikde inde nestretol!!!

 

Na to týmto dnes tu "u nás na západe", ale najmä na Slovensku, ako aj v Českej republike vládnucim krajne ultraľavičiarskim ultraliberálnym neomarxistickým extrémistom ako z vlády, tak aj z tzv. "salónnej opozície" môžem odpovedať iba len tieto dve moje poznámky:

 

Moja prvá poznámka: "Môžete si pokojne besnieť hnevom súdruhovia neomarxisti! Ja som bipolita, tj. ja som súčasne štátnym občanom ako Českej republiky, tak aj Slovenskej republiky. A samozrejme, že až do svojej smrti budem vždy a všade bojovať najmä za PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty, ako aj PRO-MONARCHY hodnoty plus budem vždy proti islámskej migrácii, multikulturalizmu a islamizácii, ako aj vždy a všade budem brániť moju katolícku vieru i katolícku morálku, práve tak ako aj vždy a všade budem bojovať proti Vám všetkým krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym neomarxistickým extrémistom, a teda budem sa zásadne vždy tzv. "vmiešavať" do vnútorných záležitostí minimálne týchto dvoch "mojich" štátov - Českej republiky i slovenskej republiky, pretože som ich úplne legitímnym štátnym občanom !!"

 

Moja druhá poznámka: A najmä vždy sa ja ako volič budem zúčastňovať na absolútne úplne všetkých voľbách, respektíve všetkých druhov volieb a prípadných referend konaných v Českej republike, ktorých sa ja ako český štátny občan s trvalým pobytom v Českej republike môžem zúčastniť. A samozrejme že úplne rovnako tak sa ja ako volič budem zúčastňovať úplne vždy aj na voľbách do slovenského parlamentu Národnej Rady Slovenskej Republiky, prvého i druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky a prípadných celoštátnych referend konaných v Slovenskej republike, ktorých sa ja ako slovenský štátny občan bez trvalého pobytu na Slovensku na základe platnej slovenskej legislatívy môžem zúčastňovať.

 

Pokiaľ ide o dotyčný eštebácky dopis, ktorý som ja na Slovensku obdržal pred zhruba tridsiatimi rokmi, faktom je, že nech už bola príčina obdržania dotyčného dopisu akákoľvek, ja osobne som nemohol veriť vlastným ušiam keď zhruba o mesiac neskôr po obdržaní dotyčného dopisu jedného dňa večer medzi 21.00 až 22.00 hodinou o tejto hromadnej provokácii komunistickej tajnej politickej polície Štátnej tajnej bezpečnosti ŠtB hovorili na americkej rozhlasovej stranici Hlas Ameriky, ktorý v tom čase vysielal v českom a slovenskom jazyku. Ba dokonca Hlas Ameriky nejako zistil aj to, komu dotyčné číslo účtu v Českej štátnej sporiteľni v skutočnosti patrí. Bolo to samozrejme, že úplne presne tak, ako som predpokladal: dotyčné číslo účtu v Českej štátnej sporiteľni patrilo akémusi - z rýdzo politického hľadiska úplne bezvýznamnému - účelovému fondu ministerstva zdravotníctva na výskum liečby choroby AIDS.

 

Na moje veľké prekvapenie sa ukázalo, že do tej doby som mal veľmi mylnú, úplne nesprávnu predstavu o ľuďoch, respektíve, že do tej doby som mal tendenciu intelektuálne schopnosti ľudí veľmi preceňovať. Hoci to bolo pre mňa niečo úplne neuveriteľné, to čo bolo až do tej doby pre mňa čosi absolútne nepredstaviteľného, že by sa to snáď niekedy vôbec byť i len čisto hypoteticky mohlo stať, sa predsa len nakoniec stalo. A to navyše nie u nejakého jedného, dvoch alebo troch ľudí, ale podľa vtedajšej reportáže Hlasu Ameriky údajne vraj - hoci to znie až neuveriteľné - ono sa to predsa len nejakí na hlavu totálne padnutí kreténi našli, ba dokonca nad čím mi až úplne rozum zostáva stáť, ono údajne vraj tých na hlavu totálne padnutých kreténov bolo viac ako tucet /!!!/, ktorí boli až tak neuveriteľne hlúpi, že na to v dotyčných dopisoch uvedené číslo účtu Českej štátnej sporiteľne skutočne poslali nejaké peniaze!!!

 

A aké z toho plynie praktické poučenie?

 

Ak sa medzi ľuďmi našli až tak neuveriteľne veľký hlupáci, a dokonca navyše nebolo tých hlupákov ani zďaleka málo, ktorí skutočne boli až tak neuveriteľne naivnými idiotmi (a taktiež aj idiotkami, pretože medzi nimi boli aj ženy), že si naivne mysleli, že je reálne možné, aby totalitná komunistická diktatúra, ktorá aj napriek tomu, že tak dokonale strážila každého a celú spoločnosť, že by azda len tak ako by nič ľahkomyseľne umožnila, aby v jej samotnom srdci v Prahe bol zriadený v jej Českej štátnej sporiteľni nejaký účet na podporu činnosti, ktorú vládnuci totalitný komunistický režim považoval za “nepriateľskú“, “protištátnu“ a "protisocialistickú", respektíve “protirežimnú“. Táto neuveriteľne veľká ľudská hlúposť opäť len celkom jednoznačne potvrdila úplnú pravdivosť výroku, že "ľudská hlúposť je nekonečná" a toto poznanie potom mňa teda aj dnes nutne vedie k zamysleniu, prečo by som v tomto prípade na prvý pohľad prekvapujúcej reklamy krajne ultraľavičiarskeho ultraliberálneho kryptoneomarxistického portálu „Parlamentní listy.cz“, a to aj napriek tej dojemnej priateľskej družbe, respektíve plnej podpore štátneho podniku "Správa železniční dopravní cesty", by som ešte aj dnes natoľko mal preceňovať intelektuálne schopnosti nemalej časti ľudí, že by som snáď pochyboval o tom, že mnohí z ľudí si jednoducho budú úplne obdobne ako aj vtedy pred tridsiatimi rokmi u toho "eštebáckého dopisu" aj teraz budú naivne myslieť, že štátny podnik "Správa železniční dopravní cesty" len tak ako by nič v úplnom rozpore s ideologickými a politickými záujmami svojho vlastného vládnuceho neomarxistického režimu Českej republiky bude „oportunisticky“ podporovať „nepriateľský“ tzv. "konšpiračný putinovský" portál na Internete.

 

Navyše možno, že budete až veľmi prekvapení nielen poznaním, že pod falošnou maskou nezávislých a slobodných alternatívnych portálov a webov nielenže sú na internete také, ktoré sú v skutočnosti krajne ultraľavičiarske ultraleberálne kryptoneomarxistické portály a weby krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie, tj. portály a weby, ktoré na internete iba len "na oko" vystupujú pod falošnou maskou nezávislých a slobodných alternatívnych portálov a webov, hoci medzi ne v skutočnosti v žiadnom prípade nepatria, ale ba čo viac, zrejme ešte oveľa viac – než poznaním tohto samotného faktu - budete prekvapení poznaním toho obrovského počtu týchto v skutočnosti kryptoneomarxistických portálov a webov na ktorých v pokryteckom prestrojení „za slobodnú alternatívu“ v skutočnosti píšu presstitúti vládnucich krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov, pretože ich český krajne ultraľavičiarsky ultraliberálny kryptoneomarxistický portál “Parlamentní listy.cz" v Českej republike, práve tak ako ani ich slovenský krajne ultraľavičiarsky ultraliberálny kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk" na Slovensku ani zďaleka nie sú jedinými krajne ultraľavičiarskymi ultraliberálnymi kryptoneomarxistickými portálmi či webmi krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie, ktoré podvodným spôsobom tajaci svoju skutočnú ideologickú a politickú identitu vystupujú na Internete pod falošnou maskou nezávislých a slobodných alternatívnych portálov a webov.

 

Pokiaľ ide o uvedenie ďalších portálov a webov slúžiacich záujmom "u nás na západe" najmä v Českej republike vládnucim krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym neomarxistickým extrémistom, ktoré "na oko" vystupujú pod falošným krytím, respektíve falošnou maskou nezávislej a slobodnej alternatívy na Internete pokiaľ ide o tie krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické portály a weby, ktoré sú písané či už výlučne alebo aspoň prevažne v českom jazyku, sú to najmä tieto portály a weby: "ac24.cz", "ceskenarodnilisty.cz", "dfens-cz.com", "e-republika.cz", "eurabia.parlamentnilisty.cz", "fragmenty.cz", “institutvk.cz“, “freeglobe.parlamentnilisty.cz", "jednej.parlamentnilisty.cz", “justicetv.eu", "k213.cz", "kompastradice.iprostor.cz", "konzervativnilisty.cz", “obcinst.cz", "narmyslenka.cz", "narodnidemokracie.cz", "necenzurovane.net", “neviditelnypes.lidovky.cz", "new.e-republika.cz", "novarepublika.cz", "nwoo.org", “outsidermedia.cz", "pravyprostor.cz", "prvnizpravy.cz", "reformy.cz", “stripkyzesveta.cz", "zvedavec.org" a mnohé ďalšie. Samotný hlavný portál českých krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov "Parlamentní listy.cz" som už spomenul predtým, a preto som tento krajne ultraľavičiarsky ultraliberálny kryptoneomarxistický portál do tohto zoznamu už nenapísal.

 

Pokiaľ ide o uvedenie ďalších portálov a webov slúžiacich záujmom u nás "na západe" najmä na Slovensku vládnucim krajne ultraľavičiarskym ultraliberálnym neomarxistickým extrémistom, ktoré "na oko" vystupujú pod falošným krytím, respektíve falošnou maskou nezávislej a slobodnej alternatívy na Internete pokiaľ ide o tie krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické portály a weby, ktoré sú písané či už výlučne alebo aspoň prevažne v slovenskom jazyku, sú to zas najmä tieto portály a weby “eiaktivity.sk", "europskenoviny.sk", "hlavnespravy.sk", "chelemendik.sk“, "kdh.sk", "koncepcia.eu", “konzervativnyvyber.sk", "medzicas.sk", "otvoroci.com", "niejetotak.sk", "prave-spektrum.sk", "suvislosti.eu", “vaseforum.sk", "vedomec.com", "webnoviny.sk" a mnohé ďalšie. Samotný hlavný portál slovenských krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov "Postoj.sk", práve tak ako aj neomarxistický slovenských sesterský portál hlavného portálu českých krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov "Parlamentné listy.sk" som tiež už spomenul predtým, a preto som ani tieto dva už skôr spomenuté krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistický portály do tohto zoznamu tiež už nenapísal.

 

Chápem, že poznanie pravdy bolí, a preto mnohí ktorí možno verili, a je len prirodzenou ľudskou vlastnosťou že chcú veriť aj naďalej niektorému z týchto vyššie uvedených krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych kryptoneomarxistických portálov a webov, ktoré som tu plne po ich zásluhe explicitne označil za zradcov, podvodníkov a klamárov sú teraz rozhorčení, frustrovaní a presvedčení , že som snáď "nespravodlivo" ten ich obľúbený portál či web zaniesol do zoznamu tajných krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych kryptoneomarxistických portálov a webov slúžiacich - tajne vo svojom maskovacom prestrojení "za slobodnú alternatívu" - záujmom krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie, ba dokonca možno niektorí mňa budú aj podozrievať trebárs aj z toho, že ja osobne údajne vraj nemám rád nezávislé a slobodné alternatívne portály a weby na Internete vôbec, čo je úplne zjavný nezmysel, pretože presný opak tohto eventuálneho tvrdenia je pravdou!

 

Preto teda aby som toto eventuálne podozrenie voči mojej osobe úplne vyvrátil, a súčasne najmä potom keď už som verejne odhalil české i slovenské zradcovské, podvodnícke a klamárske krajne ultraľavičiarske ultraliberálne kryptoneomarxistické portály a weby neoprávnene vydávajúce sa pod falošnou maskou za portál či web nezávislej a slobodnej alternatívy na Internete, a preto bude v záujme obrazne povedané "oddelenia zrna od pliev" nutné, aby som následne uverejnil tiež aj zoznam tých - aspoň najvýznamnejších - portálov a webov na Internete, ktoré skutočne patria k nezávislej a slobodnej alternatíve na Internete, a teda ktoré nie sú v skutočnosti nástrojom skrytej mediálnej manipulácie v rukách krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov.

 

Pokiaľ ide o uvedenie môjho tzv. „užšieho zoznamu“ portálov a webov, ktoré skutočne patria k nezávislej a slobodnej alternatíve na Internete, a ktoré sú písané či už výlučne alebo aspoň prevažne v českom jazyku, sú to napríklad najmä tieto portály a weby:

 

 

http://666info.wordpress.com/,  http://www.aeronet.cz/, http://www.bezpolitickekorektnosti.cz,  http://dsss.cz/, https://gloria.tv/, https://www.hnutiprozivot.cz/,  http://www.korunaceska.cz/,  http://www.kosovoonline.net/, http://www.leva-net.webnode.cz/  http://www.michaelsa.cz/, http://monarchiacatholica.blog.cz, http://www.narodniprosperita.cz/,  http://www.narodnisjednoceni.cz/, http://www.protiproud.cz/,  http://www.rexcz.blogspot.cz/, http://www.sluzbaverejnosti.cz/,  http://www.svobodnenoviny.eu/, http://www.tedeum.cz/,  http://www.stopgenocide.cz/, http://uogcc.org.ua/cz/ http://vendeecz.blogspot.cz/,  http://vkpatriarhat.org/cz/,  http://www.white-media.info/.

 

Pokiaľ ide o uvedenie môjho tzv. „užšieho zoznamu“ portálov a webov, ktoré skutočne patria k nezávislej a slobodnej alternatíve na Internete, a ktoré sú písané či už výlučne alebo aspoň prevažne v slovenskom jazyku, sú to najmä tieto portály a weby:

 

http://alternativnacesta.blogspot.cz/,  http://www.forumzivota.sk/, http://www.frontinus.sk,  https://www.ginn.press, http://www.harabin.sk/, http://www.idemvolit.sk/,  http://www.inespravy.sk/, http://www.lifenews.sk/,  http://www.magnificat.sk/,  http://www.mojevideo.sk/,  http://www.nadhlad.com/, http://www.necenzurovane.net/,  http://www.orol.tv/,   http://www.naseslovensko.net/, https://pospolitost.wordpress.com/category/kosovo/, http://www.protiprudu.org/,  http://radionaseslovensko.sk,  http://sk.gloria.tv/, https://www.stopgenocide.sk.

 

Pokiaľ ide o uvedenie môjho tzv. „širšieho zoznamu“ portálov a webov, ktoré skutočne patria k nezávislej a slobodnej alternatíve na Internete, a ktoré sú písané či už výlučne alebo aspoň prevažne v českom jazyku, sú to napríklad najmä tieto portály a weby:

 

http://666info.wordpress.com/, http://abbartos.wordpress.com/; http://www.aeronet.cz/; http://agathonet.com; http://agathonet.com/katolik/ http://www.akce-dost.cz;  http://www.antimeloun.cz/  http://www.atllanka.net/; http://baby-friendly-blog.pise.cz/; http://berossos.blog.cz/; http://www.bezpolitickekorektnosti.cz; ; http://bible.cz/; http://blog.branyvnimani.cz/; http://bnw-nwo.wz.cz/;  http://branyvnimani.cz/; http://breviar.op.cz; http://breviarium.cz/; http://www.cantores.cz/;  http://www.casopis-sifra.cz/;  http://csla.komuna.cz/;  http://ceskoslovenstivojaci.org/; http://www.cirkev.cz/; http://www.cirkev.cz/majetkove-narovnani;  http://www.cirkevnihistorie.estranky.cz; http://www.cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/cirkevni-dejiny--bible-a-liturgie/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti.html; http://www.conceptualpower.com/cz/;  http://crux.lightbb.com/cz/;  http://cs.gloria.tv/;  http://cs.ynterview.com/; http://cz.escrivaworks.org/  http://www.czechfreepress.cz/  http://danielsolis.cz/ http://darny.bog.cz/  http://disidenti.org/  http://www.distance.cz/  http://dsss.cz/ http://dvtr.eu  http://www.epshark.cz/
 http://eretz.cz/; http://ers.blog.cz/;  http://ers-blog.webnode.cz/;  http://ers-blog4.webnode.cz/;  http://www.eurasia24.cz/;  https://www.euportal.cz/;  https://www.euportal.cz/default.aspx;  http://www.evangelizace.cz/;  https://www.evangnet.cz/;  http://www.fatym.com/;  http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=cirkev-a-majetek&cisloclanku=2012090036; http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kde-se-vzal-majetek-cirkve&cisloclanku=2012090037;  http://www.freepub.cz/; http://fssp.cz/;  http://www.fsspx.cz/;  http://www.getsemany.cz;  https://gloria.tv/.  http://www.grimoar.cz; http://hannig.blog.idnes.cz/;  http://henryklahola.nazory.cz/001.Cesky.htm;  https://www.hnutiprozivot.cz/; https://www.hnutiprozivot.cz/helpline;  http://www.homosexualita.eu/;  http://www.chalankova.cz/; http://www.ikatolici.cz/; http://www.infokuryr.cz/; http://www.infokuryr.cz/news.php;  http://www.isstras.eu/cs/;  http://jakubmoravcik.blog.idnes.cz/; http://janzeman.blog.idnes.cz/; http://javitez.blog.cz/;  http://jayne-gardener.blogspot.cz/;  http://jedenacteho-zari.7x.cz/; http://kardinal.cz/;  http://katolicka-kultura.sweb.cz/;  http://katolickacesta.wordpress.com;  http://katolicky-katechismus.cz/ http://www.katolik.cz/;  http://www.kdejemojedite.cz/;  http://www.klastervyssibrod.cz; http://www.kldr.info/;

http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---svet/monarchie-svet-monarchy-world-kralovstvi-kingdom-absolutni-konstitucni-great-britain-canada-japan-australia-saudi-arabia-monaco.html;  http://www.klimaskeptik.cz/;  http://www.korunaceska.cz/; http://www.kosovoonline.net/;  http://www.krasaliturgie.cz/; http://lepantopress.wordpress.com/;  http://www.leva-net.webnode.cz/; http://liborcermak.blog.idnes.cz;  http://librinostri,catholica.cz; http://lignumblog.wordpress.cz/;  http://www.literatskebratrstvo.cz; http://liturgickeotazky.blogspot.cz;  http://www.lumendelumine.cz; http://www.manove-km.cz;  http://www.marianjurecka.cz;  http://mariaterez.sweb.cz; http://www.memorialmatejekudeje.cz/;  http://messin.cz/; http://www.messin.estranky.cz/;  http://www.michaelsa.cz/; http://mika.blog.idnes.cz/; http://www.mikrotv.cz/news/;  http://www.milujte.se/; http://www.milujte.se/storage/dalsi/ms-22-cirkevni-majetek.pdf

http://www.milujte.se/view.php?nazevclanku=cirkevni-majetek-lidove-cirkevni-restituce-v-otazkach-a-odpovedich&cisloclanku=2013030001; http://www.mirovehnuti.cz/;  http://www.modlitba.cz/;  http://www.monarchia.cz/; http://monarchie.blog.cz/; http://monarchiacatholica.blog.cz; http://monarchiacatholica.blog.cz/profil;   http://multimed.fatym.com/; http://moucka.blog.idnes.cz/;  http://myslichvost.blogspot.cz/; http://na-severu.blogspot.cz/;  http://narodnidomobrana.cz/; http://www.narodniprosperita.cz/; http://www.narodnisjednoceni.cz/;  http://nautilus2.wordpress.com/; http://www.navstevapapeze.cz/;  http://nezakladnam.cz/; http://www.ninanovakova.cz/;  http://www.novanobilitas.eu/; http://novysmer.cz/; http://obcanska-neposlusnost.blog.cz;  http://odhaleni.info/;http://odhaleni.info/monarchie-argumenty-pro-a-proti-monarchii/;

http://opusdei.org/cs-cz/; http://orgo-net.blogspot.cz/; http://www.orthodoxia.cz/; http://oslik.wordpress.cz/;  http://paratdnes.cz/;  http://pilgrimuv.blogspot.cz/; https://pochodprozivot.cz/;  http://poslusnost.wordpress.com/; http://portal.sdh.cz/; http://www.pravdive.eu/;  http://pravdive.eu/index.php/;  http://pravoslavi.cz/; http://www.prolife.cz/;  http://www.protiproud.cz/;  http://www.prvopodstata.blog.cz; http://www.prvopodstata.com/; http://www.radiobohemia.cz/; http://www.radiovaticana.cz/; http://rcmonitor.cz/;  http://www.res.claritatis.cz/;  http://revue.theofil.cz/;  http://www.rexcz.blogspot.cz/; http://www.rozalio.cz/; http://salatovelisty.cz/;  http://www.sdh.cz/; http://www.sdh.cz/sdh_htm/index.html; http://www.skaut.org/ln/;  http://skrytapravda.cz/;  http://www.sluzbaverejnosti.cz/; http://smit.wz.cz/; http://www.specnaz.cz/;  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com;  http://srsen.wordpress.com/;  http://www.stjoseph.cz/; http://www.stopbarnevernet.com/;  http://www.stopgenocide.cz/; http://strelci.webnode.cz/;  http://www.svazky.cz;  http://www.svetkolemnas.info/;  http://svetylko.blog.cz/;  http://svobodne-radio.cz/;  http://www.svobodnenoviny.eu/; http://www.svobodny-vysilac.cz;  http://www.tadesco.cz/;  http://www.tedeum.cz/; http://tnit.fr/cs/c151.htm;  http://tradice.net/;  http://www.tv-mis.com/; http://www.tv-mis.cz/;  http://una-voce.cz/;  http://uogcc.org.ua/cz/;http://www.utulek-kralupy.estranky.cz;  http://www.varhany.org/;  http://vetvicka.blog.idnes.cz/; http://vendeecz.blogspot.cz/; http://verumetbonum.webnode.cz/;  http://www.vira.cz/; http://vkpatriarhat.org/cz/;  http://vlastafiller.sweb.cz/o.html; http://www.vlasteneckenoviny.cz/  http://vlkovobloguje.wordpress.com/; http://vpravo.blog.cz/;  http://www.vzdelavaci-institut.info; http://www.white-media.info/;  http://www.wmmagazin.cz/;  http://wtc917.freevar.com/

 

Pokiaľ ide o uvedenie môjho tzv. „širšieho zoznamu“ portálov a webov, ktoré skutočne patria k nezávislej a slobodnej alternatíve na Internete, a ktoré sú písané či už výlučne alebo aspoň prevažne v slovenskom jazyku, sú to najmä tieto portály a weby:

 

http://www.25marec.sk/;  http://afinabul.blog.cz/;  http://alianciazanedelu.sk/; http://www.alianciazarodinu.sk/; http://alternativnacesta.blogspot.cz/; http://www.areopag.sk/blog/;  http://www.auria.sk/blog/;  http://www.badatel.net/;http://www.bdelost.sk; http://www.bdelost.sk/diela/kempensky_nasledovanie_krista.html;  http://www.beo.sk/; http://www.biblia.sk/;  http://blog.infovojna.sk/; https://bratislavazazivot.sk/;  http://breviarium.info/; http://carnogursky.blog.sme.sk/; http://www.cbreurope.sk/; http://www.citizengo.org/sk; http://www.detivsieti.org/; http://dielnasj.blogspot.cz/; http://www.dolezite.sk/; http://www.dvtr.eu/; http://www.evanjelizacia.eu/; http://extraplus.sk/  http://www.fartore.sk/; http://www.forumhistoriae.sk/;  http://www.forumzivota.sk/;  http://www.g-vision.sk/; https://genderideologia.wordpress.com;  https://www.ginn.press; http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/;  http://www.grkatpo.sk/; http://www.harabin.sk/;  http://www.henryklahola.nazory.cz/002.Slovensky.htm http://hlaszarodinu.sk/; http://www.idemvolit.sk/; http://www.ikv.sk/; http://www.inespravy.sk/;  http://www.infovojna.sk/; https://www.je-to-inak.livejournal.com/;  http://www.jangaso.sk/;  http://jezis-kristus-varovanie.net/;http://www.jozeftiso.sk/;  http://www.karmel2017.sk/; http://www.kfamerika.estranky.sk;  http://www.kldr.info/; http://www.krija.blog.sk/; http://kusvetlu.blog.cz/;  http://www.lifenews.sk/;  http://lukaskopac.blogspot.cz; http://www.magnificat.sk/; https://www.martindano.com/;  http://www.miriam.sk/; http://missa.sk/;  http://www.mmisun.blogspot.cz/;  https://www.mojevideo.sk/; http://monarchia5.webnode.sk/;  http://monarchizmus.blogspot.cz/; http://www.nadhlad.com/;  http://www.nahimana.info/;  https://www.napalete.sk/; http://www.naseslovensko.net/;  http://www.nazorobcana.sk/;  http://www.necenzurovane.net/;  https://nnsnvk.wordpress.com;  http://www.nss.sk/;http://www.obcianskytribunal.sk; http://www.obcianskytribunal.sk/blog;  http://obratenykakatolik.sk;  http://www.orol.tv/;http://www.panobcan.sk/; http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia; http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia/na-palete;

http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia/slobodni-obcania;

http://pochodzazivot.sk/;  http://www.populivox.sk/; http://www.poslednykriziak.sk/; https://www.pospolitost.wordpress.com/category/kosovo;  http://prekladyodlesa.sk; http://www.pro-life.estranky.sk;  http://www.priestornet.com/; https://www.priezor.com/;  http://radionaseslovensko.sk; http://radovanraj.blogspot.sk/;  http://www.rizikaockovania.sk/; https://www.rudovasky.com;  http://sacrumimperium.blogspot.cz/; http://www.sho.sk/; http://sk.escrivaworks.org/;  http://sk.ynterview.com/; http://www.slobodavockovani.sk/;  http://www.slobodneunas.estranky.cz; http://www.slobodnyvysielac.sk/;  http://www.slovenskeslovo.sk/; http://www.spolocnezaslovensko.sk; https://www.stopgenocide.sk;  http://www.svazky.cz/; http://www.sviecka.forumzivota.sk; http://szcpv.org/; http://www.teraz.sk; https://tridentskaomsa.weebly.com; https://tutkova.blog.sme.sk; http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php;  http://zaborska.sk/; http://www.zemavek.sk/; http://www.zivcakova.sk/ ; http://zor.webnode.sk/

 

Ak snáď niekto pochybuje o mojej poctivej snahe o objektívny a nestranný výber do týchto mojich zoznamov česky a slovensky písaných portálov a webov, ktorým tu potvrdzujem, že tieto česky a slovensky písané portály a weby nie sú "trójskymi koňmi" v rukách krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických extrémistov, chcel by som najmä pre tých - ktorí tieto portály a weby sami osobne eventuálne nepoznajú - zdôrazniť tú veľmi podstatnú skutočnosť, že tieto mnou explicitne v týchto mojich zoznamoch uvedené portály a weby rozhodne v žiadnom prípade nie sú nejakou snáď homogénnou, jednoliatou rovnako politicky orientovanou skupinkou politicky si vzájomne "notujúcich" portálov a webov.

 

Práve naopak!

 

Na úplný záver považujem za veľmi dôležité zdôrazniť, že medzi protagonistami jednotlivých portálov a webov uvedených v mojich zoznamoch, ktorými tieto portály a weby osvedčujem, že tieto portály a weby nie sú pod neomarxistickou kontrolou, je inak medzi týmito jednotlivými portálmi a webmi uvedenými v mojich zoznamoch často dokonca aj veľká vzájomná nevraživosť, ba niekedy možno až nenávisť, čo však ale len dokazuje moju nestrannosť a snahu o poctivú objektivitu, a teda že sa nejedná o nejaký môj snáď nejako jednostranný subjektívno-politicky motivovaný výber portálov a webov, ktoré by snáď "všetky" pochádzali úplne z toho istého obrazne povedané “politického cesta“;. Preto tento môj výber českých a slovenských portálov a webov do dotyčných zoznamov osvedčujícich, že nie sú pod neomarxistickou kontrolou ani zďaleka neznamená, že ja osobne nutne musím vždy súhlasiť úplne so všetkým, čo tieto portály a weby prinesú.

 

Dňa 30.4.2018 napísal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Späť na hlavnú stránku!