wz

Zpět na hlavní stránku!O portálech a webech krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce působících na internetu pod falešnou pro-life, pro-family, pro-monarchy, protimigrantskou či protiislamistickou maskou.

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

 

Pokorně uznávám, že jsou nepochybně i mnohem odborně fundovanější lidé než jsem já, kteří by se mohli i měli tímto dnes opět bohužel velmi aktuálním a důležitým tématem zabývat. Dejte si veliký pozor na tajné krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické farizeje, podvodníky, lháře, a pokrytce neoprávněně vystupující pod falešnou pro-life, pro-family, pro-monarchy, protimigrantskou či protiislamistickou maskou! Totiž zdaleka ne každý kdo o sebe navenek tvrdí, že je údajně prý proti migraci a islamizaci je i skutečně tímto odpůrcem migrace a islamizace. Taktéž ne každý, kdo se navenok hlási k PRO-LIFE, PRO-FAMILY anebo PRO-MONARCHY hodnotám je skutečně upřímně za PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo PRO-MONARCHY hodnoty. Mnozí lidé, a to bohužel i mnozí lidé z našeho PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantského a protiislamistického hnutí, a to včetně i lidí, kteří jsou skutečně upřímně oddáni našim PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantským a protiislamistickým ideálům a hodnotám jsou totiž bohužel často velice naivní.

 

Když jsem v osmdesátých letech dvacátého století v období před rokem 1989 mnohé lidi z podzemní katolické církve, potažmo z protikomunistické opozice vůbec varoval o mých podezřeních, že mezi námi se pohybuje mnoho lidí, kteří "na oko" jsou jakoby našimi spolubojovníky za náboženskou svobodu či bojovníky proti komunistické diktatuře, popřípadě alespoň pasivně tedy "na oko" jsou jakoby na "naší straně", tak jsem byl mnohými naivními, paradoxně vesměs staršími "spolubratmi" či pouze jen "kolegy" než jsem byl v té době já zpravidla pouze jen vysmán s tím, že prý já údajně prý asi příliš často chodím do kina na bláznivé dobrodružné filmy o špiónech.

 

Mezi většinovou částí československé veřejnosti, tj. tou takzvanou šedou zónou lidí, kteří sice na jedné straně nebyli aktivními stoupenci komunistického režimu, ale současně se ani nijak neangažovali ani v podzemní katolické církvi a ani v jakémkoliv opozičním hnutí ta naivita byla dokonce ještě větší. Pamatuji si, jak mnozí z těchto lidí mi na přelomu let 1989 a 1990 po listopadové změně režimu říkali, že před revolucí neměli ani jen sebemenšího tušení o tom, že cosi takového jako byla komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB či estébáci vůbec existuje, že ano, viděli uniformované příslušníky Veřejné bezpečnosti, jak v té době byla nazývána obyčejná policie, ale že by kromě nich existovali ještě i nějací jiní "tajní" policisté chodící oblečeni v civilu, to by je tedy ani jen ve snu nenapadlo. A pokud by jim tenkrát za komunizmu i někdo chtěl povídat něco o existenci komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB a estébácích, nuž tak - jak upřímně přiznali - by mu nejenže absolutně vůbec nic nevěřili, ale navíc považovali by to jeho povídání za jakousi úplně vymyšlenou fantasmagorii a onoho člověka co by jim chtěl něco povídat o komunistické tajné politické policii Státní tajné bezpečnosti StB či estébácích by tenkrát pokládali za nějakého úplně totálního blázna.

 

A to všechno přesto, že dokonce i tito lidé z většinové "šedé zóny" i když se sami o sobě nikdy v životě s komunistickou tajnou politickou policií Státní tajnou bezpečnosti StB či estébáky nesetkali, respektive tedy abych byl přesnější lidé z většinové "šedé zóny", kteří bez ohledu na to zda-li se někdy ve svém životě s komunistickou tajnou politickou policií Státní tajnou bezpečnosti StB či estébáky setkali anebo nikoliv nebyli si až do listopadového pádu režimu v roce 1989 vědomi toho, že by snad něco takového jako byla komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB a estébáci vůbec mohlo u nás v Československu existovat.

 

Přesto však kdyby všichni tito lidé z většinové "šedé zóny" byli alespoň trochu pozornější a vnímavější, tak přece jen alespoň něco tušit mohli a měli. V minulosti totiž když ještě neexistoval žádný Internet a ani té televizní "zábavy" nebylo ani zdaleka tolik jako je tomu dnes, na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století i ten komunistický seriál "30 případů majora Zemana" byl ve své tehdejší době čímsi tak "vynikajícím", že se v té době na to skutečně díval prakticky celý národ, a tedy nutně i oni. A kdyby byli tito lidé alespoň trochu všímaví, tak by si museli povšimnout obsahu děje zejména toho právě posledního třicátého dílu kde se hlavní postavou stala jakási česky mluvící francouzská "novinářka" a o současně "ochránkyně lidských práv", která během svého pobytu v komunistickém Československu velice kriticky vystupovala vůči totalitnímu vládnoucího režimu státu v němž se právě nacházela.

 

Major Zeman ji opakovaně jako nepřátelskou osobu chtěl zatknout a několikrát málem se šel zbláznit od vzteku, že mu to jeho nadřízený plukovník Žitný z úplně nepochopitelných důvodů nechce povolit. Nakonec k flustraci majora Zemana namísto zatčení a uvěznění byla tato "reakcionářka" za svou tzv. "protistátní činnost" pouze "jen" prohlášena za "personu non grata v ČSSR" a vyhoštěna z Československa, co se smutnému majoru Zemanovi ovšemže zdálo být velmi málo, neboť podle něj měla být zatčena a uvězněna, patrně asi na dlouhá léta.

 

Vysvětlení pointy přišlo až na úplný konec tohoto posledního třicátého dílu. Major Zeman se právě nacházel na své venkovní chatě, když za ním v autě přijel jeho nadřízený plukovník Žitný, který navíc ku podivu nepřijel sám, ale společně právě s tou osobou, kterou by člověk rozhodně tedy úplně nejméně čekal, že bude společně s ním sedět v autě - a to div se světe soudruh plukovník Žitný přijel ve svém autě společne právě s touto vyhošťovanou nepřátelskou "reakcionářkou". Ovšemže za této situace bylo jen logické, že z tohoto obrovského údivu úplně zmatený major Zeman požadoval plukovníka Žitného o vysvětlení. A plukovník Žitný majoru Zemanovi řekl, že si je vědom toho, že bude z toho velice překvapen, avšak, že teď mu konečně může diskrétně říci jedno veliké tajemství, které je státním tajemstvím, a to, že - cituji doslova - "tato soudružka, kterou si tak velmi chtěl zatknout ve skutečnosti stojí na naší straně", a pak ještě ukázal na malý kufřík - diplomatku v níž se - jak řekl plukovník Žitný - nachází jakýsi od této soudružky odevzdaný spis údajně prý hanobící náš socialistický stát obviňujíc ČSSR z porušování lidských práv, prostě spis, který - jak bylo z dalšího kontextu jasné - obdržela od nějakých jí naivně důvěřujících pražských disidentů, tj. oponentů komunistického režimu, kteří si mysleli, že je ona "jednou z nich", zatímco ona ve skutečnosti byla tajnou spolupracovnicí komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB, a proto nejen že neodvezla tento spis na západ, jak tito disidenti když jí dotyčný spis odevzdali naivně doufali, že tento jejich spis bude publikovat na západě v západním tisku, aby se tak informovala západní veřejnost o porušování lidských práv v komunistickém Československu, ale právě naopak, tato oddaná agentka diktátorského komunistického režimu v Československu vystupující navonok pod falešnou maskou "novinářky" a "ochránkyně lidských práv" okamžitě odevzdala tento "protistátní spis" svému estébáckému "šéfovi" soudruhu plukovníku Žitnému.

 

Po dobu Více než pěti let jsem byl v osmdesátých letech dvacátého století v období před změnou režimu v listopadu 1989 vysmíván téměř každým, komu jsem řekl, že mezi námi v okruhu lidí podzemní katolické církve i v okruhu protikomunistické opozice vůbec jsou ve skutečnosti i takoví lidé, kteří sice "na oko" jsou jakoby jedni z nás, ve skutečnosti však ale pracují proti nám, přesněji řečeno pracují pro komunistickou tajnou politickou policii Státní tajnou bezpečnost StB.

 

A reakce těch, kterým jsem to řekl?

 

Téměř všichni se mi vysmívali málem jako nějakému paranoidnímu bláznovi, a to více než pět let se mi vysmívali, tj, až úplně do konce, až listopad 1989 utnul toto jejich do té doby déle než pět let trvající vysmívání.

 

Pro nás všechny když jsme se po roce 1989 dozvěděli o rozsahu infiltrování ze strany komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB byl to najednou veliký šok! Ba dokonce byl to šok i pro mne samotného, neboť i když jsem to sice já sám od samého počátku tušil, nakonec nejen že se v globálu potvrdila veškerá má podezření, ale ve skutečnosti i pro mně bylo obrovským šokem když jsem se najednou dozvěděl, že skutečný rozsah této estébácké infiltrace opozičních skupin byl ještě mnohonásobně větší a rozsáhlejší než jsem si já sám byl v časech komunistické diktatury vůbec schopen představit. Komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB měla "své lidi" doslova úplně všude, neexistovala v Československu a ani nikde v zahraničí absolutně žádná skupina lidí majících nějaký vztah k našemu státu kam by se "oči a uši" komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB nedostali. Dostali se úplně všude, a to dostali se dokonce i do těch úplně jednoznačně natolik antikomunisticky vyhraněných malých skupin a skupinek lidí, kde bych ani já před listopadem 1989 nepředpokládal, že se tam vůbec nějak mohou dostat. A bylo úplně jedno jestli se ta třebas i velice malá a třebas i velice úzce vyhraněná ostře protikomunistická opoziční skupina či skupinka lidí skládala například z vyhraněně antikomunisticky smýšlejících katolických kněží, židovských rabínů, příslušníků historicky starobylé rodové šlechty, anebo dokonce třebas i bývalých německých esesáků.

 

Je to překvapující?

 

Pro leckoho naivního kdo ví velký kulový o tom v čem spočívala ta mohutná síla komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB a estébáků bude možná velikým překvapením o jaké lidi měla komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB při hledání a získávání svých tajných spolupracovníků a důvěrníků největší zájem.

 

Co si myslíte?

 

O koho měla komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB největší zájem?

 

Koho by jste Vy podezřívali nejvíce ze spolupráce s komunistickou tajnou politickou policií Státní tajnou bezpečností StB?

 

Snad si jen naivně nemyslíte, že komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB se při svém hledání a získávání svých tajných spolupracovníků a důvěrníků soustředila na kádre komunistických stranických funkcionářů, okresních a krajských tajemníků či jiných aparátčíků vládnoucí komunistické strany?

 

Ovšemže je pravdou že takovéto komunistické stranické tajemníky a jiné aparátčíky vládnoucí komunistické strany by bylo úplně to nejlehčí získat pro spolupráci v podstatě s jejich vlastní komunistickou tajnou politickou policií Státní tajnou bezpečností StB. Tito lidé by však ale byli pro komunistickou tajnou politickou policii Státní tajnou bezpečnost StB a estébákům úplně k ničemu, neboť těmto komunistickým funkcionářům by se zcela logicky nikdy nikdo nesvěřil ze svými aktivitami namířenými proti komunistickému režimu. A tudíž není nic divného, že všichni ti rezidenti, držitelé konspiračních bytů, spolupracovníci a důvěrníci komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB nakonec pocházeli na první pohled paradoxně velice často právě z řad takových lidí, kteří byli doslova těmi posledními, které by jste z kolaborace s komunistickou tajnou politickou policií Státní tajnou bezpečností StB podezírali!

 

Navíc ten obrovský rozsah infiltrace byl úplně neuvěřitelný dokonce i pro mně samotného. Před listopadem 1989 jsem si osobně myslel, že počet agentů komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB působících v řadech jednotlivých opozičních skupin, které měli více než jednu stovku lidí, tvořila maximálně tak nějaká necelá jedna desetina příslušníků dané opoziční skupiny. Ve skutečnosti těchto agentů komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB působících v řadech jednotlivých protikomunistických opozičních skupin byla často až jedna třetina členů dané skupiny. Ano, a stávalo se někdy dokonce i to, že počet tajných udavačů a agentů komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB dokonce i přesáhl nadpoloviční většinu příslušníků dané skupiny!

 

V této souvislosti bych rád upozornil na „u nás na západě“ již více než dvacet let probíhající plíživý proces krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce, v důsledku které již více než dvacet let prakticky dnes již všude "u nás západě" vládnou extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické režimy i se svou genocidou nenarozených dětí umělými potraty, sodomistickou /tj. homosexualistickou/, ultrafeministickou a genderovou /tj. rodovou/ ideologií a propagandou, tzv. "politickou korektností" coby synonymem pro lež, multikulturalismem, islamizací a přemrštěně extrémně militantním "pseudoantirasizmem". Tato naše západní extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická revoluce ovšemže nutně narazila na opozici zejména ze strany PRO-LIFE a PRO-FAMILY hnutí, jakož i hnutí monarchistů či seskupení namířených proti multikulturalismu a islamizaci. A vůbec o opozici ze strany skutečně upřímne věřících křesťanů, a to zejména ze strany upřímně věřících katolíků a pravoslavných již ani nemluvě.

 

V této souvislosti zní moje řečnické otázky následovně:

 

Věříte tomu, že úplně všechny jednotlivé osoby a skupiny vystupující nějak na veřejnosti v rámci PRO-LIFE hnutí jsou skutečně upřímně proti krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické genocidní agendě vraždění nenarozených dětí umělými potraty?

 

Věříte tomu, že úplně všechny jednotlivé osoby a skupiny vystupující nějak na veřejnosti v rámci PRO-FAMILY hnutí jsou skutečně upřímně proti krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické sodomistické /tj. homosexualistické/, ultrafeministické a genderové /tj. rodové/ ideologii a propagandě?

 

Věříte tomu, že úplně všechny jednotlivé osoby a skupiny vystupující nějak na veřejnosti v rámci nejrozličnějších PRO-MONARCHY seskupení jsou přinejmenším alespoň ve všobecné filosofické rovině skutečně upřímnými stoupenci monarchisticej filozofie spojené s ideály dědičné monarchie, sympatií k našim Habsburkům a celkových sympatií k monarchistickým ideálům vůbec?

 

Popřípadě věříte tomu, že úplně všechny jednotlivé osoby a skupiny vystupující nějak na veřejnosti proti islámské migraci, multukulturalismu či islamizaci jsou skutečně upřímně proti zlu islámské migrace, multikulturalismu a islamizace?

 

Pokud tomu věříte tak jste stejně naivními hlupáky jako byli ti mnozí lidé z protikomunistické opozice, kteří tenkrát před listopadem 1989 také naivně věřili tomu, že "mezi námi" ať již v podzemní katolické církvi či vůbec v protikomunistických opozičních skupinách nejsou údajně prý vůbec žádní agenti komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB.

 

Bude se Vám zdát šokující, bude se Vám zdát až šíleně absurdně přitažené za vlasy mé tvrzení, když Vám řeknu, že minimálně někteří - a pro jistotu netroufám si odhadovat jejich celkový počet – přesto však ale nepochybuji ani nejméně o tom, že někteří jedinci i některé celé skupiny hlásící se navenek například k PRO-LIFE hnutí či PRO-FAMILY hnutí, případně k jiným, zejména ať již PRO-MONARCHY anebo i protimigrantským, protimultikulturalistickým a protiislamistickým sekupením ve skutečnosti jsou - smím-li to zcela otevřeně a bez servítků říci - agenti krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce vystupující navenek "na oko" pod PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY, protimigrantskou či protiislamistickou falešnou maskou?

 

A to často dokonce i velmi dobře placenými agenty, například placenými z tzv. „Open Society Fund“, tj. "Nadace otevřené společnosti" amerického miliardáře maďarsko-židovského původu Geogre Sorose, ale i od dalších obdobných tzv. "neziskových organizací" z nichž kromě jiného někteří jejich agenti jsou s největší pravděpodobností zřejmě asi pověřeni i tím, aby na veřejnosti "na oko" vystupovali pod falešnou maskou PRO-LIFE či PRO-FAMILY, popřípadě nejrozličnějších PRO-MONARCHY jakož i protimigrantských, protimultikulturalistických a protiislamistických smýšlejících jedinců, potažmo seskupení?

 

Zdají se Vám být tyhle moje domněnky úplně absurdní?

 

Víte, historicky mnozí vzpomínají na lidi, kteří odešli do politické emigrace na západ, přičemž nejčastěji jsou zmiňovány tři největší vlny emigrace, kdy z Československa utíkali na západ lidé před ultralevičáckou komunistickou tyranií. Byla to vlna nejprve z roku 1945, pak zas roku 1948 a potřetí pak zas v roku 1968. To ostatně víme úplně všichni. Co však už ale úplně všichni nevíme je to, že v rámci těchto tří vln, popřípadě těsně po nich "emigrovalo" na západ i několik stovek "soudruhů", kteří neutíkali před ultralevičáckou tyranií, ale právě naopak, kteří tzv. "emigrovali" tak řečeno "služebně", respektive právě z pověření komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB s přesně zadanými úkoly, byť i tito tajní "soudruzi" z komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti se cílevědomě snažili o to, aby se navenek nijak nelišili od samotních protikomunistických emigrantů. A ovšemže tito "soudruzi" neemigrovali proto aby se na západě jen tak flákali - za to by je jejich zaměstnavatel komunistická státní tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB rozhodně neplatil - ale tzv. „emigrovali“ pouze jen proto, aby splnili své „služebné“ zadání vstoupit tam na západě do jim ze strany jejich zaměstnavatele komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB předem určených všech možných i nemožných skupin československé protikomunistické emigrace počínaje třebas "Československou Národní Radou Americkou" a konče třebas "Světovým kongresem Slováků".

 

A proč to tito agenti komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB dělali?

 

Zde lidé s kterými o tom diskutuji se často zamysleli a drtivá většina z nich odpoví: To proto aby estébákům z komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB mohli přinášet informace o vnitřních poměrech a aktivitách těchto emigrantských organizací.

 

Na to jim já odpovím: to máte pravdu, toto donášení informací byl ovšemže jejich úkol zpravidla taky, nicméně ale ani zdaleka to nebyl jejich jediný úkol, který měli tam na západě plnit v těchto emigrantských organizacích, ba dokonce často toto ani nejen že nebyl jediný, ale nebyl to ani ten jejich úplně nejdůležitější úkol, který jim od komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB uložen!

 

Často totiž jejich ještě mnohem důležitějším úkolem než donášení informací bylo v rámci daného emigrantského sdružení co nejaktivněji podporovat veškeré odstředivé tendence, vnitřní spory a rozbroje jednotlivých členů a frakcí těchto emigrantských sdružení, respektive svými úmyslnými cílevědomými lžemi, pomluvami, osočováním, falešnými podvrhy různých kompromitujících materiálů a jiným intrikami se snažili v co největší míře vytvářen, podporovat a posilovat vzájemnou nedůvěru mezi jejich jednotlivými členy a představiteli, co nejaktivněji podporovat všechny odstředivé a sebedestrukční tendence působící v těchto sdruženích počínaje všestrannou podporou všech možných vzájemných rozbrojů plynoucích ať již z osobních animozit nebo politických neshod mezi jednotlivými přestaviteli emigrantského sdružení kam s pověření československé komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB účelově vstoupili, a to s tím že z pohledu jejich komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB ideálem bylo vnitřně způsobit “úplně nejlépe“ rozložení a zánik daného sdružení emigrantů anebo alespoň jeho roztržení na dvě vzájemně se hádající a ze "zrady" se vzájemně obviňující části emigrantského sdružení, či odtržení menší části emigrantského sdružení a podobně.

 

A ovšemže poté co se jim tímto jejich sebedestrukčním podvracením jednoty dotyčného emigrantského sdružení i toto odtržení či rozštěpení původně jednotného emigrantského sdružení podařilo dosáhnout, pak jejich dalším posláním uloženým od jejich zaměstnavatele komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB bylo co nejaktivněji napomáhat tomu, aby toto sdružení a jeho členové posléze pokud možno co nejvíce svých kapacit a sil utápěli v kontraproduktivních doslova obrazně řečeno "žabo-myších válkách" vedoucích z politického hlediska až málem k „bratrovražedné“ kritice těchto "odštěpenců" či "vzbouřenců" z řad ostatních protikomunistických emigrantů, a tedy tím pádem aby pokud možno jim co nejméně kapacit a sil zbylo na nějakou kritiku či jinou skutečně smysluplnou opoziční činnost, která by byla namířena vůči samotnému komunistickému režimu v Československu.

 

A v podstatě více-méně totéž je úkolem zejména v rámci PRO-LIFE či PRO-FAMILY hnutí, popřípadě v nejrozličnějších PRO-MONARCHY či protimigtantských, protimultikulturalistických a protiislamistických seskupeních infiltrovaných obdobnými profesionálními “podvraťáky“ i dnes! Obrazně řečeno „nalijme si čistého vína“ a přiznejme si, že nemá smysl zavírat oči před realitou, že jsou zde někteří jednotlivci i některé skupiny lidí vytupující "na oko" jako subjekty pod falešnou maskou PRO-LIFE či PRO-FAMILY hnutí anebo jako falešní monarchisté, popřípadě odpůrci islámské migrace, multikulturalismu a islamizace, a ovšemže i zde bez ohledu na jejich krycí masku jejich hlavním úkolem za který je někdo, ať již George Soros anebo někdo jíný platí, není ani zdaleka pouze "jen" donášet svým krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým "šéfům", respektive šéfovým lidem informace o vnitřních poměrech a aktivitách skutečných PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantských a protiislamistických významných, relevantních lidech a sdruženích, ale jejich hlavním úkolem je rozbíjet jednotu různých ať již PRO-LIFE hnutí, PRO-FAMILY hnutí, jakož i nejrůznějších monarchistických sdružení či protimigrantských, protimultikulturalistických a protiislamistických seskupení, které ideologicky "nevoní" například zločincovi George Sorosovi a ostatním jemu podobným soudruhům z řad krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů. Popřípadě je jejich cílem alespoň kazit a sabotovat možnosti vzájemné spolupráce těchto PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantských a protiislamistických seskupení.

 

Je i pro obyčejného laika bez jakýchkoliv znalostí psychologie možné rozpoznat, demaskovat, odhalit typického krajně ultralevičáckého ultraliberálního kryptoneomarxistu vystupujícího na veřejnosti navenek "na oko" pod falešnou maskou katolíka či jiného křesťana, monarchisty či PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo protimigrantsky, protimultikulturalisticky či protiislamisticky smýšlejícího člověka?

 

Je toho hodně, nicméně zde se omezím pouze jen na tento jeden z hlavních signifikantních znaků, podle kterého můžeme rozpoznat, demaskovat, odhalit krajně ultralevičáckého ultraliberálního kryptoneomarxistu vystupujícího na veřejnosti navenek "na oko" pod falešnou maskou katolíka či jiného křesťana, monarchisty či PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo protimigrantsky, protimultikulturalisticky či protiislamisticky smýšlejícího člověka:

 

Typickým signifikantním znakem podle kterého, lze velice snadno rozpoznat, demaskovat, odhalit typického krajně ultralevičáckého ultraliberálního kryptoneomarxistu vystupujícího na veřejnosti navenek "na oko" pod falešnou maskou katolíka či jiného křesťana, monarchisty či PRO-LIFE, PRO-FAMILY alebo protimigrantsky, protimultikulturalisticky či protiislamisticky smýšlejícího člověka je to, že všem svým politickým oponentům a kritikům, a to zejména právě skutečně hluboce věřícím katolíkům, pravoslavným či jiným křesťanům, jakož i PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiislamisticky smýšlejícím lidem velice rád často nadává do údajných "fašistů", "nacistů", "ultrapravičáků" či tzv. "pravicových extrémistů".

 

A pokud jde o tyto nejrůznější výše zmíněné "skupiny", které vystupují na veřejnosti pod falešným krytím, respektive maskou hnutí PRO-LIFE, hnutí PRO-FAMILY či jiných křesťanských anebo monarchistických hnutí, popřípadě protimigrantských, protimultikulturalistických či potiislamistických seskupení, nejvíce nebezpečnými z nich jsou zejména některé z řad velmi sofistikovaně propagandisticky dokonalých kryptoneomarxistických portálů a webů na Internetu, které v službách ať již amerického miliardáře maďarsko-židovského původu Geogre Sorose nebo jiných obdobných revolučních center extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce navenek vystupují pod falešnou krycí maskou opozičních alternativních svobodných médií na Internetu za které se pokrytecky neoprávněně vydávají ačkoliv jimi ve skutečnosti nejsou, a kterým bohužel mnozí lidé obrazně řečeno „sedli jim na lep“, respektive kterým mnozí lidé naivně věří, že i tyto ve skutečnosti vládnoucími soudruhy krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými extrémisty mezi údajnou „svobodnou alternativu“ podvržené krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické portály a weby, že náleží údajně prý k médiím opoziční nezávislé a svobodné alternativy, ba dokonce kterým bohužel „naletěli“ i mnozí z těch lidí, kteří skutečně upřímně podporují ideály PRO-LIFE hnutí a PRO-FAMILY hnutí, či jsou skutečně upřímně monarchisty, či jsou skutečně upřímně proti islámské migraci, multikulturalismu a islamizaci.

 

Navíc kromě klasického monitoringu vnitřních poměrů a aktivit u jejich PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantského, protimultikulturalistického a protiislamistického "nepřítele" a kromě klasického extrémistického ultralevičáckého poslání vyvolávání umělých sporů a rozbrojů s cílem rozbíjení jednoty PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantských, protimultikulturalistických a protiislamistických hnutí, zde vládnoucí soudruzi krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté mají na rozdíl od někdejších estébáků z komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB ještě navíc i třetí důvod, a to zejména pokud jde o internetová média, jako zdroje informací, proč mají zájem o vytvoření své tajné krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické "páté kolony" vytvořením zejména na Internetu takových webů a portálů, které bez vědomí samotných PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MONARCHY či protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiislamisticky smýšlejících čtenářů, kterým jsou určeny a na které jsou sofistikovaně propagandisticky zacíleny, aby ve skutečnosti dokonale sofistikovaným způsobem tajně a velmi nenápadně sloužili alespoň částečně dílčím zájmům krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce s cílem přinejmenším částečně mediálně ovlivňovat i tyto politické a ideologické “nepřátele“ krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce tím - z pohledu vládnoucích neomarxistů - politicky a ideologicky “správným směrem“ bez toho, aniž by si toho tito na tuto mediální internetovou krajně ultralevičáckou ultraliberální kryptoneomarxistickou "mucholapku“ takto nalákáni a poté cílevědomě manipulovaní odpůrci krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce vůbec byli vědomi.

 

Proč tomu všemu tak je?

 

Dnes na západě vládnoucí poněkud přece jen trochu chytřejší soudruzi neomarxisté totiž na rozdíl od svých "starších" poněkud od nich přece jen hloupějších ideologických “bratrů“, tj. bratrů komunistů vládnoucích spřed rokem 1989 totiž pochopili, že k tomu aby mohli nastolit svou totalitní krajně ultralevičáckou ultraliberální neomarxistickou diktaturu není nutné usilovat o dosažení 100% názorové jednoty voličských hlasů o kterou usilovali jejich “starší ideologičtí bratři“, tj. bratři komunisté. U nás všude "na západě" dnes již více než dvacet let vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté si totiž již dávno uvědomili, že k jejich totalitnímu vládnutí jim ve skutečnosti postačí již i jen pouhá mírná nadpoloviční většina nad 50% voličských hlasů.

 

Ba dokonce dnes navíc k dosažení tohoto cíle zisku "více než 50%" voličských hlasů těmto dnes v západních zemích vládnoucím krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům výrazně pomáhají tzv. "strukturovaná duální" krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média, a nikoliv pouhá unitární média na které před rokem 1989 vzhledem k tehdejší neexistenci Internetu se museli spoléhat jejich vládnoucí ideologičtí bratři komunisté.

 

Co to jsou ta tzv. "strukturovaná duální" média?

 

Stručně řečeno to jsou primárně jednak ta média, která jsou určena pro první skupinu lidí, kteří jsou samí blbečkové, kteří uvěří úplně všemu co jim mainstreamová média vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extremistů k uvěření předloží, sekundárně však ale ještě existují s určením pro druhou skupinu lidí, kteří odmítají sledovat lživé mainsteamové média vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extremistů i internetové portály a weby, které neoprávněně si přivlastňují identitu nezávislého a svobodného alternativního média na Internetu, ačkoliv (jimi ve skutečnosti nejsou !!!) ve skutečnosti i tyto internetové portály a weby jsou také nástroji propagandy vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extremistů, které na internetu pod falešnou maskou "svobodné alernativy" se tajně usilují alespoň částečně ovlivňovat myšlení i těchto samostatně myslících lidí. Jinými slovy jde o propagandistický val propagandy první linie a propagandistický val propagandy druhé linie, kde tato druhá linie je určena pouze jen vůči těm, vůči kterým se propaganda první linie ukázala být neúčinná.

 

Vládnoucí komunisté před rokem 1989 na manipulaci s myšlením obyvatelstva v zemích kde totalitně vládli používali pouze jen výše zmíněný propagandistický val propagandy první linie přinejmenším z toho důvodu, že před rokem 1989 Internet ještě neexistoval. Dnes v západních zemích vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté na rozdíl od svých starších ideologických bratrů komunistů používají nejen již jejich ideologickými bratry komunisty již před rokem 1989 používaný propagandistický val propagandy první linie, ale dnes k tomu ještě navíc díky existenci Internetu v naší době používají dnes vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté ještě i propagandistický val propagandy druhé linie, který jejich sesterská komunistická totalitní diktatura vzhledem k neexistenci Intenetu ještě neznala.

 

Anebo ještě jinak, k malému doplnění - odpovím protiotázkou: Pamatujete si jak svobodně a nezávisle "o všem" informovala československá média v roce 1968? Ono svobodně a nezávisle v tom roce 1968 informovala československá média skutečně úplně o všem? Rozhodně ne! Pokud jste si totiž v onom roce 1968 třebas i v těch úplně nejsvobodnějších a nejnezávislejších československých médiích přečetli nějaký článek například o právě v té době aktuálně probíhající tzv. "válce ve Vietnamu", zjistili jste, že i ty úplně "nejsvobodnější" a "nejnezávislejší" československé noviny a časopisy psaly i v onom roce 1968 o “vietnamské válce“ v úplně stejně rigorózně militantně orthodoxním komunistickém duchu jako psal samotný deník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu "Pravda".

 

A určitě si též tohle všimli v dnešní době v západních zemích i tzv. "mladší" ideologičtí bratři tehdejších komunistů, kterými jsou dnes na západě vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté. Ne všechno v politice je totiž úplně stejně důležité. Jsou politické záležitosti důležitější a méně důležité. A právě tak také i lidi, kterých myšlení se dnes v západních zemích vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí tyrani již více než dvacet let snaží ovládat lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

 

Ta první skupina lidí se skládá z úplných debilů pokud jde o politiku, úplných politických analfabetů, prostě blbečků. kteří obrazně řečeno absolutně nekriticky sežerou úplně všechno co jim v kuchyni krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médiálních lží mediální presstituti vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů k sežrání uvaří, respektive jedná se o velice lehce mediálně manipulované blbečky, kteří k absolutní spokojenosti vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních soudruhů neomarxistů a jejich novinářských presstitutů vždy na sto procent sežerou, respektive uvěří úplně všemu, co jim mainstreamová masmédia vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních extrémistů k uvěření předloží. Pro ty z Vás, kteří se eventuálně ještě nesetkali s pojmom "presstituti“ na vysvětlení tohoto pojmu musím uvést, že tento pojem označuje "novináře", respektive obrazne řečeno "novinářské prostitutky", neboť svou tzv. "novinářskou prácí" tak oddaně věrne slouží záujmům vládnucího krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxistického režimu a osobním zájmům vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických papalášů a papalášek jako prostitutka slouži "zákazníkovi".

 

Pro blbečky z této výše uvedené první skupiny pokud jde o Českou republiku je určena státní, takzvaná "veřejnoprávní" tzv. "Česká televize" či Bakalovy "Hospodářské noviny", týdeník "Respekt", internetový portál "Novinky.cz" atd., a pokud jde o Slovenskou republiku tak zas pro blbečky na Slovensku je určena též státní takzvaná "veřejnoprávní" televize "RTVS", deník "SME", "Denník N.", týdeník "Týždeň" atd. Blbečkové v České republice i ve Slovenské republice jsou totiž natolik primitivní ubožáci že tato výše jmenovaná česká a slovenská mainstreamová krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média pro získání plné kontroly nad jejich myšlením (pokud vůbec jsou tito blbečkové schopni alespoň nějak myslet) vládnoucím soudruhům krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům bohatě postačuje.

 

Poněkud horší, respektive těžší to vládnoucí soudruzi krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté mají však ale s tou druhou skupinou lidí, kteří obrazně řeřeno ve své hlavě nemají kopu hnoje, ale přece jen alespoň trochu přemýšlející lidský mozek, a kteří tudíž jen tak již nesežerou úplně všechno co by jim mediální presstituti vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů rádi “k uvěření“ naservírovali. Pro ty z Vás, kteří se eventuálně ještě nesetkali s pojmom "presstituti“ na vysvětlení tohoto pojmu musím uvést, že tento pojem označuje "novináře", respektive obrazne řečeno "novinářské prostitutky", neboť svou tzv. "novinářskou prácí" tak oddaně věrne slouží záujmům vládnucího krajně ultralevičáckého neomarxistického režimu a osobním zájmům krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických vládnoucích papalášů a paplášek jako prostitutka slouži "zákazníkovi".

 

Znamená to snad, že by profesionální presstitutští mediální manipulátoři a propagandisté vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů úplně rezignovali na své úsilí o ovládnutí myšlení lidí z této druhé skupiny?

 

Ne! To ani jen omylem ne!

 

V dnešní době u nás "na západě" vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté však již na rozdíl od svých v minulosti před rokem 1989 vládnoucích "starších" ideologických bratrů komunistů v podstatě již realisticky chápou, že jejich primitivní krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická propaganda v mainstreamových médiích, respektive jejich koncentrát stoprocentních krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických lží který mediálním presstitutům vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů ještě postačuje pro vymývání mozečků blbečkům z výše uvedené první skupiny, již vůči lidem z druhé skupiny samostatě myslících lidí nepostačuje, což si u nás "na západě" vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté velice dobře uvědomují, že pokud i tyto samostatně myslící lidi "z druhé skupiny" chtějí se pokusit alespoň nějak, třebas alespoň i jen tak nějak napůl podchytit a tedy úplně je neztratit, tak musí ve své extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické až příliš okatě hednostranné propagandě v ledačems "slevit" ze své ideologické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické rigorózní orthodoxie a tudíž zde u této druhé skupiny samostatně myslících lidí vzhledem k zcela inertním, netečným, neúspěšným výsledkům totálního selhání jejich koncentrátu stoprocentních krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických lží k mediální manipulácii je nutné ve své speciální propagandě určené pro tuto druhou skupinu samostatně myslících lidí upustit od příliš okaté jednostrannosti.

 

Tudíž v západních zemích vládnoucí soudruzi krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté pragmaticky pochopili, že za této reálné situace je proto nutné z nouze tento jejich obvyklý mainstreamový stoprocentní koncentrát krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických lží zředit i určitým, byť i restriktivně omezeným množstvím skutečně pravdivým a objektivních informací, a tedy v ledačems, zejména v těch pro vládnoucí krajně ultralevičácké ultraliberální soudruhy neomarxisty politicky přece jen poněkud relativně méně důležitých věcech se zaťatými zuby napsat na některých svých portálech na Internetu speciálně určených k imitaci "svobodného, alternativního" Internetu tu i tam pravdu i přes to, že připuštění pravdy k jejímu publikování jinak objektivně protiřečí jejich vlastní krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické ideologii.

 

Ovšemže pro mediální presstituty vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů cíleně se pokoušejících oblbovat lidi z této druhé skupiny lidí je to mnohem těžší. Také to i vyžadovalo důkladný marketingový průzkum čtenářské obce spojený též i s důkladnou psychologickou analýzou česky a slovensky muvících čtenářů skutečných nezávislých, svobodných, alternativních internetových portálů a webů aby mohli podle nich na Internetu vytvořit své vlastní krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické portály a weby které budou v službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce se snažit z vnějšího formálního hlediska se jim co nejvěrohodněji psychologicky připodobnit, aby tak mohli důveryhodně působit na své čtenáře pod falešnou maskou jakoby nezávislého a svobodného alternativního internetového média.

 

Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to často až k smíchu, při pohledu na tuto sice nepochybně objektivně racionálně pragmatickou, tím více o to však ale úplně farizejskou licoměrnost, dvoutvářnost vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů, protože zatímco jedni mediální presstituti vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů v preventivní snaze za každou cenu zabránit svému kontrolovanému stádu blbečků z první skupiny lidí aby nedejbůh i oni třebas byť i jen nějakým omylem někde na Internetu nezabloudili a "nezačetli" se nedejbůh do nějakého kryptoneomarxistického portálu či webu, který je vládnoucími krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými extrémisty určen pouze jen pro lidi z druhé skupiny samostatně myslících lidí anebo dokonce aby se "nezačetli" přímo do nějakého skutečně nezávislého a svobodného alternativního portálu na Internetu, co by tomuto jejich doposud názorově dokonale ovládanému blbečkovi snad nedejbůh mohlo otevřít oči, a proto je mediální presstituti vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů raději již preventivně straší zlými údajně prý "konspiračními putinovskými" weby, zatímco zas naopak jejich druzí mediální presstitutští kolegové týchž vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů se právě naopak zas pro tu druhou skupinu samostatně myslících lidí snaží zas na první pohled paradoxně na internetu psát, provozovat a vytvářet právě takové portály a weby, které se svou vnější formou „na oko“ co nejvěryhodněji usilují podobat se právě těmto jinak veřejně ostentativně ostře ostrakizovaným údajně prý tzv. "konspiračním putinovským" postálům a webům /!!/.

 

Pokud jde o státní, takzvanou"veřejnoprávní" tzv. "Českou televizi" či Bakalovy "Hospodářské noviny", týdeník "Respekt", internetový portál "Novinky.cz" atd. v České republice či pokud jde o rovněž státní, rovněž takzvanou "veřejnoprávní" televizi "RTVS", deník "SME", "Denník N", týdeník "Týždeň" atd. na Slovensku, v jejich obsahu - kromě rozdílu v používání českého či slovenského  jazyka - není absolutně vůbec žádný rozdíl. Pokud však ale jde o soudruhy krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické extrémisty, kteří pod falešným krytím, falešnou maskou "svobodné alternativy na Internetu" se pokoušejí oblbovat samostatně myslící lidi z druhé skupiny lidí, zde ovšemže již nemohou psát jen tak bez respektování psychologických specifik mentality typicky česky mluvícího či slovensky mluvícího čtenáře.

 

Tento krajně ultralevičáckými ultraliberálními soudruhy neomarxisty provedený pečlivý marketingový průzkum česky mluvící čtenářské obce a slovensky mluvící čtenářské obce je spojen i s důkladnou psychologickou analýzou česky i slovensky mluvících čtenářů nezávislých, svobodných, alternativních internetových portálů a webů. V této souvislosti si krajně ultralevičáčtí ultraliberální soudruzi neomarxisté nemohli nevšimnout že ideová orientace převažujícího proudu česky mluvící čtenářské obce se dost výrazně liší od převažujícího proudu čtenářů slovensky mluvící čtenářské obce, a ačkoliv uznávám, že každé zjednodušující zobecnění velice kulhá, nicméně přes to si snad mohu určité zjednodušení přece jen dovolit a říci to, že zatímco většinová orientace typického česky mluvícího čtenáře je jakási občansko-ateistická, pak zase na druhé straně v případě slovensky mluvících čtenářů lze konstatovat, že většinová orientace typického slovensky mluvícího čtenáře je zas katolická nebo alespoň konzervativní.

 

A ovšemže tyto poznatky důsledné, hloubkové, marketingové a psychologické analýzy české a slovenské čtenářské obce nezávislého a svobodného alternativního Internetu ve své praxi využili profesionální neomarxističtí "inženýři lidských duší" při imitaci, tvorbě svých falešných tzv. "konspiračních putinovských" portálů a webů, respektive při tvorbě svých mediálních krajně ultralevičáckých ultraliberálních kryptoneomarxistických trojských koní na internetu, které navenek "na oko" se co nejvíce snaží psychologicky připodobnit skutečným nezávislým, svobodným, alternativním portálům a webům na Internetu, a také i vystupují pod falešnou maskou nezávislého a svobodného alternativního Internetu.

 

Proto svým profesionálním "inženýrům lidských duší" za účelem skryté neomarxistické manipulace čtenářů působíc pod falešnou maskou nezávislého a svobodného alternativního internetového média vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté z těchto důvodů pokud jde o Čechy, Moravany a Slezany s ohledem na převážně občansko-ateistickou orientaci průměrného česky mluvícího čtenáře nechali pro česky mluvící čtenáře jako svého krajně ultralevičáckého ultraliberálního kryptoneomarxistického trojského koně krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce vytvořit tomu adekvátně odpovídající český pseudodemokratický portál "Parlamentní listy.cz", zatímco pokud jde o Slováky, tady zas s ohledem na převážně katolickou či alespoň konzervativní orientaci průměrného slovensky mluvícího čtenáře nechali tentokrát z těchto důvodů zas pro slovensky mluvící čtenáře jako svého krajně ultralevičávkého ultraliberálního kryptoneomarxistického trojského koně krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce vytvořit slovenský pseudokonzervativní portál "Postoj.sk".

 

Ovšemže zatím co otevřeně krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média jako je státní, takzvaně "veřejnoprávní" tzv. "Česká televize" či Bakalovy "Hospodářské noviny", týdeník "Respekt", internetový portál "Novinky.cz" atd. v České republice, i pokud jde o státní, rovněž takzvaně "veřejnoprávní" televizi "RTVS", deník "SME", "Denník N", týdeník „Týždeň" atd. na Slovensku, tato média jsou psaná úplně stejně, že působí dojmem jako nějaké sériově vyráběné obrazně řečeno "boty u Bati" protože krmí propagandou samostatně nemyslící blbečky, kteří obrazně řečeno sežerou úplně všechno, co jim k "uvěření" předloží, zatímco internetová skrytě neomarxistická média, tj. kryptoneomarxistická média jsou určená pouze jen pro lidi z té druhé skupiny samostatně myslících lidí, protože ti přece jen nejsou úplně padlí na hlavu, a proto i propaganda určená pro ně nemůže již být vyráběna podle obdobně primitivní jednotné neomarxistické šablóny jako "boty od Bati".

 

A tedy ačkoliv se sice český pseudodemokratický zpravodajský portál "Parlamentní listy.cz" a slovenský pseudokonzervativní zpravodajský portál "Postoj.sk" z formálně obsahového hlediska přece jen do jisté míry vzájemně liší, nic to nemění na tom, že oba tyto kryptoneomarxistické, tj. skrytě neomarxistické webové portály jsou ve svých zemích společně ruka v ruce se Sorosovskými krajně ultralevičáckými ultraliberálními soudruhy neomarxisty předvojem západní krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce.

 

A ačkoliv oba zde zmíněné krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické zpravodajské portály "Parlamentní listy.cz" i "Postoj.sk" jsou sice ve svých zemích hlavními tajnými vlajkonoši krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce, přesto však ale ani zdaleka nejsou jedinými internetovými portály a weby sloužícími ve svém vnějškovém přestrojení "za svobodnou alternativu" zájmům Sorosovské krajně ultralevičácké neomarxistické revoluce. Vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální soudruzi neomarxisté rozhodně nic neponechali jen tak na náhodu, a proto vedle těchto dvou svých stěžejních krajně ultralevičáckých ultraliberálních kryptoneomarxistických zpravodajských portálů "Parlamentní listy.cz" a "Postoj.sk" ovšemže vytvořili na Internetu ještě i mnohé další své krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické portály a weby.

 

Například podle vzoru hlavního tajného vlajkonoše krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce mezi pseudoalternativou v České republice, kterou je český krajně ultralevičácký ultraliberálny kryptoneomarxistický zpravodajský portál "Parlamentní listy.cz" se krajně ultralevičáčtí ultraliberální soudruzi neomarxisté pokoušejí psát i ve své slovenské jazykové mutaci jako "Parlamentné listy.sk" pro slovenské čtenáře, zatímco zase hlavní tajný vlajkonoš krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce mezi pseudoalternativou na Slovensku, kterou je zas slovenský krajne ultralevičácký kryptoneomarxistický zpravodajský portál "Postoj.sk" byl krajně ultralevičáckými ultraliberálními soudruhy neomarxisty vytvořen nikoliv kvůli snad nějaké skutečné podpoře křesťanských anebo alespoň vůbec nějakých konzervativních hodnot, ale právě naopak byl vytvořen především ve snaze stát se extrémistickou krajně ultralevičáckou ultraliberální kryptoneomarxistickou palebnou věží proti jejich úhlavnímu ideologickému "nepříteli", kterým tedy rozhodně ani jen omylem nejsou nějací krajně ultralevičáčtí ultraliberální extrémisté, jako je například slovenská politická strana esesáků, tj. strana "SaS" - tzv. "Sloboda a solidarita" kterou já kvůli dvěma „S“ ve zkratce názvu politické strany "Sloboda a solidarita" se zkratkou "SaS" nazývám „esesáci“, popřípadě ani jen omylem prakticky nejsou proti sodomistickým /tj. homosexualistickým/ ideologům z LGBTI, ale jejich úhlavním nepřítelem je právě jediná skutečně křesťanská, konzervativní a demokratická politická strana Kotleba – Ľudová Strana Naše Slovensko ĽSNS, která je dnes již jedinou PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientovanou křesťanskou, konzervativní a demokratickou politickou stranou na Slovensku poté, co původně PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientované Kresťansko-demokratické hnutie KDH tyto své někdejší ideály postupně úplně zradilo.

 

A přitom protagonisté této extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální trockisticko-leninské bolševické neomarxistické mediální smrduté špinavé žumpy "Postoj.sk" měli navíc ještě i tu neuvěřitelnou drzost, že bezprostředně před vznikem tohoto internetového krajně ultralevičáckého ultraliberálního kryptoneomarxistického trojského koně krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce poslali dokonce i mně samotnému e-mail s tím, že prý abych jim finančně přispěl, že údajně prý chtějí vydávat nějaký "Konzervatívny denník" a že na svůj rozběh údajně prý nutně potřebují od lidí vyzbírat sumu 80.000 Euro, jako kdyby snad ve skutečnosti neměli peněž víc než dost. Jsou totiž nepochybně ve skrytosti nějakým způsobem tajně napojeni na západní tajné služby a ty při svých prakticky bezedných rozpočtech tedy rozhodně nikdy ani jen omylem netrpí nějakou nouzí o peníze.

 

Navíc z jejich lživého a záměrně dvousmyslného e-mailu to tenkrát vypadalo tak, jako kdyby chtěli začít vydávat nějaké tištěné noviny, které se budou prodávat na Slovensku v novinových stáncích a jako takové budou protivahou extrémistického krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxistického slovenského tisku jako je například "Denník N", deník "SME" či týdeník "Týždeň" atd. A nakonec namísto tištěných novin vydávají pouze internetový portál "Postoj.sk" vystupující pokrytecky pod falešnou tzv. "konzerativní maskou", ačkoliv tomuto slovenskému extrémistickému krajně ultralevičáckému ultraliberálnímu kryptoneomarxistickému portálu "Postoj.sk ve skutečnosti je zcela cizí boj za PRO-LIFE hodnoty, boj za PRO-FAMILY hodnoty, boj proti islámské migraci, multikulturalizmu a islamizaci, či eventuálně alespoň boj za nějaké PRO-MONARCHY hodnoty, popřípadě boj za vůbec alespoň nějaké křesťanské anebo konzervativní hodnoty.

 

Ba právě naopak tento slovenský extrémistický krajně ultralevičácký ultraliberální kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk" se právě naopak stal krajně ultralevičáckou ultraliberální kryptoneomarxistickou palebnou věží sršící svou extrémistickou krajně ultralevičáckou ultraliberální kryptoneomarxistickou žlučovitou fanatickou nenávist proti úhlavním ideologickým "nepřátelům", extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce, kterými nejsou nikdo jiný než právě skutečně křesťanský a konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející lidé a zejména pak tou nejfanatičtější extrémistickou krajně ultralevičáckou ultraliberální kryptoneomarxistickou nenávistí srší krajně ultralevičácký ultraliberální kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk" proti slovenské PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientované křesťanské a konzervativní parlamentní politické straně zastoupené čtrnácti poslanci ve slovenském parlamentu "Národnej Rade Slovenskej Republiky", která je dnes po zradě těchto hodnot ze strany Křesťanskodemokratického hnutí KDH bohužel již široko daleko absolutně jedinou skutečně PRO-LIFE, PRO-FAMILY, protimigrantskou a protiislamistickou politickou stranou na Slovensku, kterou je politická strana nesoucí název Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko ve zkratce ĽSNS.

 

Slovenští soudruzi krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxisté se snaží do svých internetových kryptoneomarxistických sítí ulovit zejména co nejvíce nespokojených katolíků, protože se jich diktátorský, totalitní, tyranský, despotický vládnoucí extrémistický krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický režim i vláda v Bratislavě vzhledem k jejich velkému počtu bojí úplně nejvíce, v důsledku čehož se pokouší úplně zrušit politickou stranu Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko, co je dnes na Slovensku jediná politická reprezentantka slovenských katolíků plus dalších PRO-LIFE, PRO-FAMILY, protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiilamisticky smýšlejících voličů, kteří svou křesťanskou víru berou jak ve svém soukromém životě, tak i v politice politické strany Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko smrtelně vážně, v důsledku čehož se vládnoucí soudruzi krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté v Bratislavě bojí toho, že pokud by se všem oněm 80% slovenských katolíků otevřeli oči, že by nejen že odstranili jejich despotický, tyranský, totalitní, diktátorský, krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický režim i vládu v Bratislavě, ať již po dobrém férovými demokratickými volbami, eventuálně v případě pokusu vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů udržet se u moci nedemokratickým a protiústavním způsobom pak tedy v tom nejkrajnějším případě i po zlém by byli tito despotičtí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí papalášové a papalášky smeteni rozhořčeným lidem, ba dokonce možná by byli nakonec tito svrženi krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí zločinci přinuceni vrátil všechny ty mohutné majetky v hodnotě mnoha stovek miliard EURO, které si zhruba za ty tři desetiletí rozkrádání Slovenska nakradli.

 

Vždy tedy proto když uslyším, že nějaký český anebo slovenský či slovensko-maďarský (tj. maďarské národnosti se slovenským státním občanstvím) politik, podnikatel, státní, krajský či komunální úředník anebo jiná podobná veřejně známá tzv. "osobnost" začne nenávistně kydat své urážky a nadávky vůči slovenské politické straně Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko anebo proti politickým přestavitelům slovenské politické strany Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko do údajných "fašistů", "nacistů", "extremistů" či podobně, tak je to pro mně podle známého přísloví "trafená hus zagága" neklamný signál toho, že tento do údajných "fašistů", "nacistů" či "extremistů" a podobně nadávající politik, podnikatel, státní, krajský či komunální úředník či jiná podobná veřejně známá tzv. "osobnost" (která zpravidla ve skutečnosti žádnou osobností není) je totiž prakticky téměř vždy úplně obyčejný, sprostý zloděj třesoucí se strachem, že by eventuálně někdy musel vracet zpátky všechny ty obrovské majetky, co si nakradl.

 

A proto s cílem chytnout co největší množství katolíků do svých sítí rozhodli se na Slovensku soudruzi vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté založit si jako svou mediální „mucholapku“ na katolíky falešný pseudokonzervativní portál "Postoj.sk", a to prostřednictvím nastrčených figurek z kterých některé dokonce ani jen netuší to, komu to vlastně ve skutečnosti slouží. A ovšemže vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté v Bratislavě rozhodně nechtějí nic ponechat jen tak na pouhou náhodu, a proto nezapomínají ani na nevěřící Slováky, potažmo nekatolíky. Pro tyto čtenáře podle vzoru svých českých soudruhů neomarxistů zas slovenští vládnoucí soudruzi krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté vytvořili zas svého krajně ultralevičáckého ultraliberálního kryptoneomarxistického trojského koně své krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce pod názvem "Parlamentné listy.sk", které jsou však ale na Slovensku pouze jen podpůrným sekundárním neomarxistickým projektem za již na Slovensku dominantním pseudoalternativním kryptoneomarxistickým portálem "Postoj.sk".

 

Tzv. "Parlamentní listy" pro vládnoucí krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické extrémisty, ne sice přímo v jejich slovenské mutaci "Parlamentné listy.sk" ale v jejich české mutaci "Parlamentní listy.cz" jsou obdobě jako je krajně ultralevičácký ultraliberální kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk" na Slovensku, zas dominantním kryptoneomarxistickým portálem krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů v Praze, které v České republice, právě tak jako i na Slovensku vystupují všichni společně jako tajní kryptoneomarxističtí vlajkonoši západní extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce pod falešnou maskou nezávislých a svobodných alternativních portálů na Internetu.

 

Obdobně jako na Slovensku primární slovenský krajně ultralevičácký ultraliberální kryptoneomarxistický portál "Postoj.sk", tak zas v podmínkách České republiky primární český kryptoneomarxistický portál "Parlamentní listy.cz" věrně slouží svým oběma vládnoucím režimům krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů jako jejich hlavní krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické sítě na lov lidí z řad druhé myslící skupiny lidí, kterých již nelze oblbovat standartními primitivními bláboly krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické propagandy jejich mainstreamových médií a proto pokud by tyto samostatně myslící lidi "z druhé skupiny" tyto kryptoneomarxistické falešné internetové portály a weby vstupující pod falešnou maskou alternativy nepodchytili, tak viděno ze zorného úhlu vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extremistů by hrozilo nebezpečí, že by tito lidé z dotyčné "druhé skupiny" samostatně myslících lidí nakonec pak mohli skončit u skutečně nezávislých a svobodných alternativních internetových portálů či webů, čehož se ovšemže soudruzi vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté bojí obrazně řečeno "jako čert kříže".

 

Zatím co na Slovensku se vládnoucí krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický, diktátorký, totalitní, despotický, tyranský režim velice bojí (skutečných) katolíků, v České republice se zas krajně ultralevičáčtí ultraliberální soudruzi neomarxisté natolik děsí opozičně protimigrantsky, protimultikulturalisticky a protiislamisticky smýšlejících lidí, že svou masivní marketingovou kampaň ve prospěch svého hlavního českého kryptoneomarxistického portálu "Parlamentní listy.cz" do které zatáhli i svůj státní podnik "Správa železniční dopravní cesty" značně “přepískli“ tím, že v mnoha klíčových železničních stanicích České republiky umístili až příliš okatě veliké tabule s tímto lživým propagandistickým nápisem:

 

„Čtěte Parlamentní listy.cz, my vám nevnucujeme, co si máte myslet!"

 

Kdyby ty demagogické a úplně lživé tabule nebyli umístěny na železničních nádražích tak velice moc vysoko, tak bych možná alespoň na některou z nich soudruhům krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům odepsal tento můj vzkaz, či spíše tuto mou otázku:

 

To skutečně soudruzi z tzv. Parlamentních listů" nikomu nic nevnucujete, co si má myslet? Proč pak tedy svým čtenářům permanentně vnucujete například, že jediná slovenská politická strana, která je dnes PRO-LIFE a PRO-FAMILY, tj. politická strana "Kotleba - Ľudová Strana Naše Slovensko je údajně prý "fašistická", "nacistická", "extrémistická", "ultrapravicová", "krajně pravicová" a kdo ví ještě jaká údajně prý etrémně velice "špatná" politická strana ???

 

Jinak ale nepochybuji ani nejméně o tom, že mnohým již dosti otupělým lidem ani tato až podezřele dojemná družba státního podniku "Správa železniční dopravní cesty" s tímto údajně prý tzv. "konspiračním putinovským" portálem "Parlamentní listy.cz" bohužel div se světe nejspíše asi nepřišla ani trochu divná.

 

Ostatně něco typologicky velice podobného jsem již ve svém životě jednou zažil, a to před asi zhruba takovými třiceti lety, konkrétně zhruba někdy v roce 1986 anebo 1987. Tenkrát jsem dostal úplně obyčejný dopis, který mi údajně prý napsal a poslal profesor František Janouch ze švédského hlavního města Štokholmu. V tomto dopisu bylo napsáno, že jakási švédská nadace na podporu nezávislé občanské iniciativy Charta 77 údajně prý založila v Praze v České státní spořitelně jakýsi podpůrný fond či účet na financování podpory nezávislé občanské iniciativy Charty 77 /!!/.

 

Dotyčný dopis obsahoval též i informaci o čísle účtu dotyčného údajně prý podpůrného fondu či účtu určeného na dotyčné financování nezávislé občanské iniciativy Charty 77 s prosbou, abych jim na tento účet dotyčného uvedeného čísla účtu poslal nějaký svůj finanční příspěvek. A na konci dotyčného dopisu byl podepsán údajně prý dotyčný profesor František Janouch.

 

Dotyčný údajný podpis profesora Františka Janoucha byl však ale pouze podpisem strojopisním a nikoliv ručním, a tedy bylo jasné, že to na tom psacím stroji mohl napsat v podstatě úplně kdokoliv. Kromě toho navíc to ani nebyl originální strojopis, ale pouze jen fotokopie strojopisně napsaného textu. Dotyčný dopis měl nalepenou obyčejnou jednokorunovou známku, což v té době u nás v Československu platilo pro vnitrostátní dopisy. A ovšemže tento dopis nebyl odeslán ze zahraničí ale z Prahy, a to konkrétně z hlavní pražské pošty na Jindřišské ulici.

 

Velice jsem se tomu divil: To si snad doopravdy někdo vážně myslí, že jsem takový totální kretén padlý na hlavu, že si budu naivně myslet, že totalitní komunistický režim by jen tak jakoby nic umožnil v České státní spořitelně založit někomu nějaký podpůrný finanční fond na financování - z hlediska vládnoucího totalitního komunistického režimu - jim "nepřátelské protistátní organizace"? Bylo mi to všechno málem až k smíchu...

 

Samozřejmě, že jsem tento nesmysl zcela odignoroval a žádné peníze jsem dotyčnému neznámému vtipálkovi na onen účet neposlal. A vzhledem k tomu, že jsem to celé pochopil jako něčí hloupý nepovedený žert, tak jsem to velice brzy úplně pustil z hlavy.

 

Později jsem ale v Rokycanech u Plzně více-méně náhodně potkal jednoho mě osobně do té doby neznámého o generaci staršího člověka, který k mému velikému překvapení dostal úplně přesně tentýž dopis jako jsem dostal i já. Dotyčný pán sice souhlasil se mnou, že to nutně musí být obyčejný podvrh, podvod a za těchto okolností nejspíše zřejmě možná asi i nějaká provokace od komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB.

 

K mému údivu však ale na rozdíl ode mne říkal, že se pokusí zjistit komu dotyčné číslo účtu v České státní spořitelně ve skutečnosti patří. A v tomhle svém úplně iracionálním postoji i navzdory svému vysokému věku byl tvrdohlavý jako mezek. Málem jsme se kvůli tomu pohádali. Darmo jsem mu namítal ať se na to vykašle, vždyť co si myslí že zjistí? S největší pravděpodobností nezjistí asi absolutně vůbec nic, a pokud by nějakým zázrakem eventuálně i něco zjistil, nuž tak zjistí pouze jen to, že dotyčný účet - pokud vůbec skutečně existuje - tak patří buď nějaké fiktivní neexistující osobě, nebo někde nějakému dementnímu blbečkovi, který o zřízení dotyčného údajne prý jeho účtu nemá ani jen nejmenšího tušení, ba dokonce možná který je až natolik mentálně retardovaný anebo dementní, popřípadě i obojí, že málem ani neví čí je, natožpak aby si někdy zakládal nějaký účet či vůbec aby alespoň věděl co to ten účet vůbec je, eventuálně, že ten účet možná patří nějaké úplně bezvýznamné právnické osobě, respektive “socialistické organizaci“ či úplně okrajovému státnímu orgánu, který rozhodně s komunistickou tajnou politickou policií Státní tajnou bezpečností StB a estébáky, ba ani s ministerstvem vnitra nemá absolutně vůbec nic společného.

 

Komunistická tajná politická policie Státní tajná bepečnost StB, respektive samotní estébáci totiž rozhodně ani jen omylem nejsou na hlavu padlí a tudíž bylo nad slunce jasné, že ještě předtím než nám dvěma tento dopis poslali, že si velice dobře uvědomovali právě to, že zde nelze zcela vyloučit to, že buď možná já anebo možná tento pán, popřípadě i my oba dva současně se možná budeme pídit po tom, komu to dotyčné číslo účtu v České státní spořitelně ve skutečnosti patří. A proto po úplně zbytečné, neplodné polemice jsem nakonec tento jeho nesmyslný nápad odmítl zhruba těmito svými námitkami, respektive řečnickými otázkami:

 

První moje otázka: A co si od toho vlastně vůbec slibujete? /On ale nic neodpověděl/

 

Druhá moje otázka: Myslíte si snad, že to bude nějaký účet ministerstva vnitra? /On ale opět nic neodpověděl/

 

Třetí moje otázka: Anebo dokonce snad nedejbůh myslíte si, že to bude přímo účet samotné Státní tajné bezpečnosti? /On ale ještě i teď mlčel.../

 

Čtvrtá moje otázka: To si snad doopravdy myslíte, že StB a její estébáci jsou tak neuvěřitelně velikými hlupáky? /Až teď on začal cosi nesrozumitelně koktat, nicméně i přesto nebylo ani zdaleka zcela jasné zda-li s mým názorem souhlasí anebo nikoliv/

 

Tak či onak, byla to pro mě již ale uzavřená záležitost...

 

Zhruba o měsíc jsem však ale byl velice šokován něčím, co mně doopravdy velice zaskočilo. To by mě tedy ani jen ve snu nenapadlo! K mému velikému údivu se totiž ukázalo, že onen dotyčný dopis jsme totiž nedostali pouze jen my dva, ale úplně stejný dopis dostalo kromě nás dvou několik desítek, ba možná i stovek lidí bydlících ve všech možných i nemožných koutech Československa, v drtivé většině ale lidé v České socialistické republice, a možná snad několik málo lidí též i na Slovensku.

 

Anebo jsem byl já snad úplně jediný?

 

Je sice pravda - což jsem se však ale dozvěděl až o mnoho let později po listopadu 1989 - že, již dne 20.11.1984 v mých v té době ještě jen pouhých sedmnácti letech proti mně jako vůči „prošetřované nepřátelské osobě“ založila si komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB spis pod krycím názvem "Iskra", což je dnes zcela lehce prokazatelné, a pro každého kdo by snad o tom pochyboval též i velice lehce dohledatelné dokonce přímo i z příslušné celočeskoslovenské databáze komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB v databázi EZO - EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB na Internetu nachádzející se na  http://www.svazky.cz

 

Eventuálně protějškem v České republice existujícího subjektu spravujícího v současné době veškeré databáze někdejší komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB je instituce nesoucí v České republice název "Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování České republiky", což je v případě Slovenska zas institucí, která v současné době spravuje ve Slovenské republice veškeré databáze někdejší komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB zas instituce nesoucí na Slovensku název "Ústav pamäti národa". Konec konců vlastně vzhledem k tomu, že jsem se já narodil v Bratislavě a po celou dobu mého života v období trvání komunistického režimu jsem před listopadem 1989 měl trvalý pobyt na Slovensku, tak skutečnost, že již dne 20.11.1984 v mých v té době ještě jen pouhých sedmnácti letech proti mně jako vůči „prošetřované nepřátelské osobě“ si založila komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB spis pod krycím názvem "Iskra" lze prokazatelně velice lehce dohledat i v této pouze jen ryze slovenské databáze komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB nacházející se na oficiálních webových stránkách slovenského "Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky" jako oficiální vládní instituce vlády Slovenské republiky na   http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php

 

Ba dokonce nejen vzhledem k tomu, že tato celostátní databáze někdejší Československé socialistické republiky komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB - databáze EZO - EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB na Internetu nacházející se na českém internetu na   http://www.svazky.cz se nejen, že svým teritoriálním rozsahem liší od regionální, republiková databáze Slovenské socialistické republiky komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB nacházející se na oficiálních webových stránkách "Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky" jako oficiální vládní instituci vlády Slovenské republiky na slovenském internetu na   http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php ; ale ba co víc, obě tyto databáze komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB se od sebe navzájem výrazně liší též i svým úplně odlišným zpracováním a zejména pak se tyto dvě databáze vzájemně výrazně liší i úplně odlišným okruhem i rozsahem evidovaných informací a tudíž každému, koho tato problematika více zajímá pak z těchto důvodu vřele doporučuji nahlédnout do obou těchto databází někdejší komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB.

 

Přesto však ale nechápu, ba dokonce přímo rozum mi nad tím dodnes zůstává stát, proč jsem právě já ten dopis tenkrát před zhruba třiceti lety na tom Slovensku vůbec dostal? Vždyť já v té době když jsem tento dopis dostal jsem měl kolem dvaceti let a tudíž už i z tohoto důvodu mého v té době relativně nízkého věku jsem rozhodně ani jen omylem nemohl patřit mezi právě ty nejnebezpečnější odpůrce komunistického režimu, a ještě ani teď po zhruba třiceti letech nechápu proč si tenkrát před zhruba třiceti lety komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB vzpomněla zrovna právě na mně. To, že si komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost už před asi dvěma či třemi lety předtím, tj. dne 20.11.1984 v mých v té době ještě jen pouhých sedmnácti letech založila proti mně, jako proti "prošetřované nepřátelské osobě" tajně spis pod krycím názvem "Iskra" přece jen až tak příliš mnoho neznamená, jako příliš mnoho neznamená ani to, že jsem v té době neměl ještě ani jen osmnáct let. Jistěže v případě komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB jejich příslušníkům, rezidentům, spolupracovníkům, důvěrníkům anebo i držitelům přidělených tzv. "konspiračních bytů" mohla skutečně být pouze jen osoba starší osmnácti let, protože se to z právního hlediska posuzovalo podle ustanovení občanského zákoníku o dosažení zletilosti. V případě tzv. "nepřátelských osob" platila však ale právní úprava úplně jiná, a to právní úprava podle trestněprávních předpisům, podle kterých se trestného činu, a tedy jakéhokoli trestného činu, včetně tedy i trestných činů podle tehdejší první hlavy trestního zákona "trestných činech proti republice" jakož i jakýchkoli jiných trestných činech politické nebo náboženské povahy mohla dopustit nejen osoba zletilá, ale i osoba mladistvá, tj. osoba, která měla již více než patnáct let A proto komunistická tajná politická policie Státní tajná bezpečnost StB podle v té době platné legislativy mohla legálně, oficiálně vyšetřovat, prošetřovat, sledovat a špehovat kohokoli již od jeho patnácti let.

 

Ovšemže nelze zcela vyloučit ani to, že eventuálně ti estébáci komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti Stb co ten dopis tenkrát před zhruba třiceti lety poslali i mně, měli třebas nějaký mně osobně blíže nepochopitelný smysl pro humor. Nechci zacházet do příliš velikých podrobností, pouze jen ale uvedu, že již prakticky od mých patnácti let jsem relativně velice moc cestoval křížem-krážem po celém Československu. V té době například za jednu cestu rychlíkem z Bratislavy do Prahy anebo z Prahy do Bratislavy jsem zaplatil 64 Kčs (64 korun) plus eventuální jedna vlaková místenka na konkrétní sedadlo stála v té době další 4 Kčs (4 koruny), přičemž vlaková jízdenka ve výši 64 Kčs (64 korun) z Bratislavy do Prahy anebo z Prahy do Bratislavy zahrnovala ještě i tzv. "rychlíkový příplatek" ve výši 16 Kčs (16 korun), a tedy pokud bych cestoval pouze jen samými osobními vlaky z Bratislavy do Prahy či z Prahy do Bratislavy, tak bych za tuto jednu jízdenku zaplatil dokonce jen 48 Kčs (48 korun). Ovšemže jsem já jako katolík, který si svou katolickou víru kladl vždy na to úplně první místo ve svém životě, jsem nejprve křížem-krážem po celém Československu většinou vlaky a méně častěji autobusy cestovával na počátku pouze jen na náboženské katolické poutě, které již samotné se estébákům komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB velice nelíbili, a již tenkrát od zhruba mých patnácti let jsem měl s estébáky komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB sporadické konflikty, později pak jsem cestovával už též i na různé další akce, které se ovšemže estébákům komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB ovšemže líbili ještě méně. A ovšemže též často, a to zejména v posledních dvou letech trvání komunistického režimu 1988 a 1989 - ale ovšemže i v dřívějších letech - v souvislosti s mými opakovanými účastmi na protestních demonstracích proti režimu, jsem byl mnohokrát všelikde, ale ovšemže v případě oněch dotyčných demonstrací nejčastěji v Praze pokaždé zatčen a uvězněn na dobu zhruba oněch "policejních" 48 hodin do tzv. "cely předběžného zadržení".

 

Často se mně, netuším ani proč, všelikde jak příslušníci komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB, tak i obyčejní uniformovaní policisté od Veřejné bezpečnosti a bachařové v nejrozličnějších vězeňských zařízení se mně ptali na mou národnost, ačkoliv ji měli černé na bílém zapsanou přinejmenším v mém tehdejším občanském průkazu, přesto však ale například pro české estébáky často jsem byl "Slovák, zatímco zas pro slovenské estébáky jsem byl právě tak často "Čech". Pro vysvětlení uvedu, že faktem je, že oba moji rodiče se narodili na Slovácku i pocházejí ze Slovácka, a ze Slovácka pochází i všechny mně známé generace mých předků jak z otcovy, tak i matčiny strany. Osud však ale tomu chtěl, že moji katoličtí rodiče v padesátých letech dvacátého století za prací odešly do Bratislavy, kde jsem se v Bratislavě narodil také i já, a současně jsem tam i přežil zhruba první čtvrtstoletí života, abych se pak poté zas opět přestěhoval zpátky na Slovácko, a to dokonce přímo do domu, který naši širší rodině patřil již od devatenáctého století. A já osobně de facto mluvím na úrovni mateřského jazyka současně oběma jazyky: češtinou i slovenštinou.

 

Mohu však ale dnes konstatovat, že dokonce i tehdejší příslušníci komunistické tajné politické policie Státní tajné bezpečnosti StB, jakož i tehdejší vládnoucí komunisté vůbec byli jen velmi slabým odvarem v porovnání se svými dnes "u nás na západě" vládnoucími jejich mladšími ideologickými bratry, kterými jsou krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté. Říká se, že „žák není nad svého učitele“, nicméně ono to asi vždy neplatí. A neplatí to dnes zejména pokud jde o slovenské krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické ultraliberální žáky někdejších estébáků, neboť pro dnešní slovenské krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické extrémisty - kteří mají ve svém farizejském pokrytectví jinak plnou hubu boje proti ve skutečnosti dnes jinak fakticky neexistujícímu fašismu, nacismu, rasismu, xenofobii či extrémismu - jsem já „českou sviní“, která se vměšuje do údajně prý “jejich“ vnitroslovenských záležitostí.

 

Ostatně to jen poukazuje na tu skutečnost, že na Slovensku, ale konec konců ani v České republice s výjimkou všech těch dnes vládnoucích soudruhů krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických politiků jak z vlády, tak i z tzv. "salónní opozice" a jejich presstitutských novinářů, televizních a rozhlasových reportérů jakož i dalších jim podobných krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických bojovníků proti údajnému "fašismu", "nacismu", "rasismu", "xenofobii" či "extrémismu" jsem já kromě nich samotných žádné jiné fašisty, nacisty, rasisty, xenofoby a ani extrémisty ještě doposud nikdy nikde jinde nepotkal!!!

 

Na to těmto dnes zde "u nás na západě", ale zejména na Slovensku, jakož i v České republice vládnoucím krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům jak z vlády, tak i z tzv. "salonní opozice" mohu odpovědět pouze jen tyto dvě moje poznámky:

 

Moje první poznámka: „Jen se klidně vztekejte soudruzi neomarxisté! Já jsem bipolita, tj. já jsem současně státním občanem jak České republiky, tak i Slovenské republiky. A ovšemže až do své smrti budu vždy a všude bojovat zejména za PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty, jakož i PRO-MONARCHY hodnoty plus budu vždy proti islamské migraci, multikulturalizmu a islamizaci, jakož i vždy a všude budu bránit mou katolickou víru i katolickou morálku, právě tak jako i vždy a všude budu bojovat proti Vám všem krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům, a tudíž budu se zásadně vždy tzv. „vměšovat“ do vnitřních záležitostí minimálně těchto dvou "mých" států - České republiky a Slovenské republiky, protože jsem jejich zcela legitimním státním občanem !!“

 

Moje druhá poznámka: A zejména vždy se já jako volič budu zúčastňovat na absolutně úplně všech volbách, respektive všech druhů voleb a případných referend konaných v České republice, kterých se já jako český státní občan s trvalým pobytem v České republice mohu zúčastnit. A samozřejmě že úplně stejně tak se já jako volič budu zúčastňovat úplně vždy i na volbách do slovenského parlamentu Národnej Rady Slovenskej Republiky, prvního i druhého kola voleb prezidenta Slovenské republiky a případných celostátních referend konaných ve Slovenské republice, kterých se já jako slovenský státní občan bez trvalého pobytu na Slovensku na základě platné slovenské legislativy mohu zúčastňovat.

 

Pokud jde o dotyčný estébácký dopis, který jsem já na Slovensku obdržel před zhruba třiceti lety, faktem je, že ať již byla příčina obdržení dotyčného dopisu jakákoliv, já osobně jsem nemohl věřit vlastním uším když zhruba o měsíc později po obdržení dotyčného dopisu jednoho dne večer mezi 21.00 až 22.00 hodinou o této hromadné provokaci komunistické státní politické policie Státní tajné bezpečnosti StB mluvili na americké rozhlasové stanici Hlas Ameriky, který v tom čase vysílal v českém a slovenském jazyce. Ba dokonce Hlas Ameriky nějak zjistil i to, komu dotyčné číslo účtu v České státní spořitelně ve skutečnosti patří. Bylo to ovšemže úplně přesně tak, jak jsem to ostatně v podstatě i předpokládal: dotyčné číslo účtu v České státní spořitelně patřilo jakémusi - z ryze politického hlediska úplně bezvýznamnému - účelovému fondu ministerstva zdravotnictví na výzkum léčky nemoci AIDS.

 

Na mé veliké překvapení se ukázalo, že do té doby jsem měl velice mylnou, úplně nesprávnou představu o lidech, respektive, že do té doby jsem měl tendenci intelektuální schopnosti lidí velice přeceňovat. Ačkoliv to bylo pro mně něco úplně k nevíře, to co bylo až do té doby pro mně cosi absolutně nepředstavitelného, že by se to snad někdy vůbec byť i jen čistě hypoteticky mohlo stát se přece jen nakonec stalo. A to navíc nikoliv u nějakého jednoho, dvou či tří lidí, ale podle tehdejší reportáže Hlasu Ameriky údajně prý - ačkoliv to zní až úplně k nevíře - ono se to přece jen nějací na hlavu totálně padlí kreténi našli, ba dokonce nad čím mi až rozum úplně zůstává stát, ono údajně prý těch na hlavu totálně padlých kreténů bylo více než tucet /!!!/, kteří byli až tak neuvěřitelně blbý, že na to v dotyčných dopisech uvedené číslo účtu České státní spořitelny skutečně poslali nějaké peníze!!!

 

A jaké z toho plyne praktické poučení?

 

Jestliže se mezi lidmi našli až tak neuvěřitelně velicí hlupáci, a dokonce navíc nebylo těch hlupáku ani zdaleka málo, kteří skutečně byli až tak neuvěřitelně naivními idioty (a také i idiotkami, neboť byli mezi nimi i ženy), že si naivně mysleli, že je reálně možné, aby totalitní komunistická diktatura, která i přesto, že tak dokonale hlídala každého a celou společnost, že by snad jen tak jako by nic lehkomyslně umožnila, aby v jejím samotném srdci v Praze byl zřízen v její České státní spořitelně nějaký účet na podporu činnosti, kterou vládnoucí totalitní komunistický režim pokládal za "nepřátelskou", "protistátní" a "protisocialistickou", respektive "protirežimní". Tato neuvěřitelně veliká lidská hloupost opět jen zcela jednoznačně potvrdila úplnou pravdivost výroku, že “lidská hloupost je nekonečná“; a toto poznání pak mně tedy i dnes nutně vede k zamyšlení, proč bych v tomto případě na první pohled překvapující reklamy krajně ultralevičáckého ultraliberálního kryptoneomarxistického portálu "Parlamentní listy.cz", a to i navzdory té dojemné přátelské družbě, respektive plné podpoře státního podniku "Správa železniční dopravní cesty", bych ještě i dnes měl natolik přeceňovat intelektuální schopnosti nemalé části lidí, že bych snad pochyboval o tom, že mnozí z lidí si jednoduše úplně obdobně jako i tentokrát před třiceti lety u toho "estébáckého dopisu" i nyní budou naivně myslet, že státní podnik "Správa železniční dopravní cesty" jen tak jako by nic v úplném rozporu s ideologickými a politickými zájmy svého vlastního vládnoucího neomarxistického režimu České republiky bude "oportunisticky" podporovat "nepřátelský" tzv. "konspirační putinovský" portál na Internetu.

 

Navíc možná, že budete až velice překvapeni nejen poznáním, že pod falešnou maskou nezávislých a svobodných alternativních portálů a webů nejenže jsou na internetu takové, které jsou ve skutečnosti krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistickými portály a weby krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce, tj. portály a weby, které na internetu pouze jen "na oko" vystupují pod falešnou maskou nezávislých a svobodných alternativních portálů a webů, ačkoliv mezi ně ve skutečnosti v žádném případě nepatří, ale ba co víc, patrně ještě mnohem více - než poznaním tohoto samotného faktu - budete překvapeni poznáním toho obrovského počtu těchto ve skutečnosti kryptoneomarxistických portálů a webů na kterých v pokryteckém přestrojení "za svobodnou alternativu" ve skutečnosti píší presstituti vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů, neboť jejich český krajně ultralevičácký ultraliberální kryptoneomarxistický portál “Parlamentní listy.cz“ v České republice, právě tak jako ani jejich slovenský krajně ultralevičácký ultraliberální kryptoneomarxistický portál “Postoj.sk“ na Slovensku ani zdaleka nejsou jedinými krajně ultralevičáckými ultraliberálními kryptoneomarxistickými portály či weby krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce, které podvodným způsobem tající svou skutečnou ideologickou a politickou identitu vystupují na Internetu pod falešnou maskou nezávislých a svobodných alternativních portálů a webů.

 

Pokud jde o uvedení dalších portálů a webů sloužících zájmům "u nás na západě" a zejména v České republice vládnoucím krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům, které "na oko" vystupují pod falešným krytím, respektive falešnou maskou nezávislé a svobodné alternativy na Internetu pokud jde o ty krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické portály a weby, které jsou psány ať již výlučně anebo aspoň převážně v českém jazyce, jsou to zejména tyto portály a weby: “ac24.cz“, “ceskenarodnilisty.cz“, “dfens-cz.com“, “e-republika.cz“, “eurabia.parlamentnilisty.cz“, “fragmenty.cz“, “institutvk.cz, freeglobe.parlamentnilisty.cz“, “jednej.parlamentnilisty.cz“, “justicetv.eu“, “k213.cz“,  “kompastradice.iprostor.cz“, “konzervativnilisty.cz“, “obcinst.cz“, “narmyslenka.cz“, “narodnidemokracie.cz“, “necenzurovane.net“, “neviditelnypes.lidovky.cz“, “new.e-republika.cz“, “novarepublika.cz“, “nwoo.org“, “outsidermedia.cz“, “pravyprostor.cz“,  “prvnizpravy.cz“, “reformy.cz“, “stripkyzesveta.cz“, “zvedavec.org“ a mnohé další. Samotný hlavní portál českých krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů “Parlamentní listy.cz“ jsem již zmínil dříve, a proto jsem tento krajně ultralevičácký ultraliberální kryptoneomarxistický portál do tohoto seznamu již nenapsal.

 

Pokud jde o uvedení dalších portálů a webů sloužících zájmům "u nás na západě" a zejména na Slovensku vládnoucím krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům, které "na oko" vystupují pod falešným krytím, respektive falešnou maskou nezávislé a svobodné alternativy na Internetu pokud jde o ty krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické portály a weby, které jsou psány ať již výlučně anebo aspoň převážně ve slovenském jazyce, jsou to zas zejména tyto portály a weby: “eiaktivity.sk“, “europskenoviny.sk“, "hlavnespravy.sk", “chelemendik.sk“, “kdh.sk“, “koncepcia.eu“, “konzervativnyvyber.sk“, “medzicas.sk“, “otvoroci.com“, “niejetotak.sk“, “prave-spektrum.sk“, “suvislosti.eu“, “vaseforum.sk“, “vedomec.com“, “webnoviny.sk“ a mnohé další. Samotný hlavní portál slovenských krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů “Postoj.sk“, právě tak jako i neomarxistický slovenský sesterský portál hlavního portálu českých krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů „Parlamentné listy.sk“ jsem taky již zmínil dříve, a proto jsem ani tyto dva již dříve zmíněné krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistický portály do tohoto seznamu též již nenapsal.

 

Chápu, že poznání pravdy bolí, a proto mnozí kteří možná věřili, a je jen přirozenou lidskou vlastností že chtějí věřit i nadále některému z těchto výše uvedených krajně ultralevičáckých ultraliberálních kryptoneomarxistických portálů a webů, které jsem zde plně po jejich zásluze explicitně označil za zrádce, podvodníky a lháře jsou teď rozhořčeni, flustrováni a přesvědčeni, že jsem snad „nespravedlivě“ ten jejich oblíbený portál či web zanesl do seznamu tajných krajně ultralevičáckých ultraliberálních kryptoneomarxistických portálů a webů sloužících - tajně ve svém maskovacím přestrojení "za svobodnou alternativu" - zájmům krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce, ba dokonce možná někteří mně budou i podezřívat třebas i z toho, že já osobně údajně prý nemám rád nezávislé a svobodné alternativní portály a weby na Internetu vůbec, což je zcela zjevný nesmysl, neboť přesný opak tohoto eventuálního tvrzení je pravdou!

 

Proto tedy abych toto eventuální podezření vůči mé osobě zcela vyvrátil, a současně zejména pak když už jsem veřejně odhalil české i slovenské zrádcovské, podvodnické a lhářské krajně ultralevičácké ultraliberální kryptoneomarxistické portály a weby neoprávněně vydávající se pod falešnou maskou za portál či web nezávislé a svobodné alternativy na Internetu, a preto bude v zájmu obrazně řečeno "oddělení zrna od plev" nutné, abych následně uveřejnil též i seznam těch – alespoň nejvýznamnějších - portálů a webů na Internetu, které skutečně náleží k nezávislé a svobodné alternativě na Internetu, a tedy které nejsou ve skutečnosti nástrojem skryté mediální manipulace v rukou krajně ultralevičáckých ultraliberálním neomarxistických extrémistů.

 

Pokud jde o uvedení mého tzv. "užšího seznamu" portálů a webů, které skutečně náleží k nezávislé a svobodné alternativě na Internetu, a které jsou psány ať již výlučně anebo aspoň převážně v českém jazyce, jsou to například zejména tyto portály a weby:

 

http://666info.wordpress.com/,  http://www.aeronet.cz/, http://www.bezpolitickekorektnosti.cz,  http://dsss.cz/, https://gloria.tv/, https://www.hnutiprozivot.cz/,  http://www.korunaceska.cz/,  http://www.kosovoonline.net/, http://www.leva-net.webnode.cz/  http://www.michaelsa.cz/, http://monarchiacatholica.blog.cz, http://www.narodniprosperita.cz/,  http://www.narodnisjednoceni.cz/, http://www.protiproud.cz/,  http://www.rexcz.blogspot.cz/, http://www.sluzbaverejnosti.cz/,  http://www.svobodnenoviny.eu/, http://www.tedeum.cz/,  http://www.stopgenocide.cz/, http://uogcc.org.ua/cz/ http://vendeecz.blogspot.cz/,  http://vkpatriarhat.org/cz/,  http://www.white-media.info/.

 

Pokud jde o uvedení mého tzv. "užšího seznamu" portálů a webů, které skutečně náleží k nezávislé a svobodné alternativě na Internetu, a které jsou psány ať již výlučně anebo aspoň převážně ve slovenském jazyce, jsou to zejména tyto portály a weby:

 

http://alternativnacesta.blogspot.cz/,  http://www.forumzivota.sk/, http://www.frontinus.sk,  https://www.ginn.press, http://www.harabin.sk/, http://www.idemvolit.sk/,  http://www.inespravy.sk/, http://www.lifenews.sk/,  http://www.magnificat.sk/,  http://www.mojevideo.sk/,  http://www.nadhlad.com/, http://www.necenzurovane.net/,  http://www.orol.tv/,   http://www.naseslovensko.net/, https://pospolitost.wordpress.com/category/kosovo/, http://www.protiprudu.org/,  http://radionaseslovensko.sk,  http://sk.gloria.tv/, https://www.stopgenocide.sk.

 

Pokud jde o uvedení mého tzv. "širšího seznamu" portálů a webů, které skutečně náleží k nezávislé a svobodné alternativě na Internetu, a které jsou psány ať již výlučně anebo aspoň převážně v českém jazyce, jsou to například zejména tyto portály a weby:

 

http://666info.wordpress.com/, http://abbartos.wordpress.com/; http://www.aeronet.cz/; http://agathonet.com; http://agathonet.com/katolik/ http://www.akce-dost.cz;  http://www.antimeloun.cz/  http://www.atllanka.net/; http://baby-friendly-blog.pise.cz/; http://berossos.blog.cz/; http://www.bezpolitickekorektnosti.cz; ; http://bible.cz/; http://blog.branyvnimani.cz/; http://bnw-nwo.wz.cz/;  http://branyvnimani.cz/; http://breviar.op.cz; http://breviarium.cz/; http://www.cantores.cz/;  http://www.casopis-sifra.cz/;  http://csla.komuna.cz/;  http://ceskoslovenstivojaci.org/; http://www.cirkev.cz/; http://www.cirkev.cz/majetkove-narovnani;  http://www.cirkevnihistorie.estranky.cz; http://www.cirkevnihistorie.estranky.cz/clanky/cirkevni-dejiny--bible-a-liturgie/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti.html; http://www.conceptualpower.com/cz/;  http://crux.lightbb.com/cz/;  http://cs.gloria.tv/;  http://cs.ynterview.com/; http://cz.escrivaworks.org/  http://www.czechfreepress.cz/  http://danielsolis.cz/ http://darny.bog.cz/  http://disidenti.org/  http://www.distance.cz/  http://dsss.cz/ http://dvtr.eu  http://www.epshark.cz/
 http://eretz.cz/; http://ers.blog.cz/;  http://ers-blog.webnode.cz/;  http://ers-blog4.webnode.cz/;  http://www.eurasia24.cz/;  https://www.euportal.cz/;  https://www.euportal.cz/default.aspx;  http://www.evangelizace.cz/;  https://www.evangnet.cz/;  http://www.fatym.com/;  http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=cirkev-a-majetek&cisloclanku=2012090036; http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kde-se-vzal-majetek-cirkve&cisloclanku=2012090037;  http://www.freepub.cz/; http://fssp.cz/;  http://www.fsspx.cz/;  http://www.getsemany.cz;  https://gloria.tv/.  http://www.grimoar.cz; http://hannig.blog.idnes.cz/;  http://henryklahola.nazory.cz/001.Cesky.htm;  https://www.hnutiprozivot.cz/; https://www.hnutiprozivot.cz/helpline;  http://www.homosexualita.eu/;  http://www.chalankova.cz/; http://www.ikatolici.cz/; http://www.infokuryr.cz/; http://www.infokuryr.cz/news.php;  http://www.isstras.eu/cs/;  http://jakubmoravcik.blog.idnes.cz/; http://janzeman.blog.idnes.cz/; http://javitez.blog.cz/;  http://jayne-gardener.blogspot.cz/;  http://jedenacteho-zari.7x.cz/; http://kardinal.cz/;  http://katolicka-kultura.sweb.cz/;  http://katolickacesta.wordpress.com;  http://katolicky-katechismus.cz/ http://www.katolik.cz/;  http://www.kdejemojedite.cz/;  http://www.klastervyssibrod.cz; http://www.kldr.info/;

http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---svet/monarchie-svet-monarchy-world-kralovstvi-kingdom-absolutni-konstitucni-great-britain-canada-japan-australia-saudi-arabia-monaco.html;  http://www.klimaskeptik.cz/;  http://www.korunaceska.cz/; http://www.kosovoonline.net/;  http://www.krasaliturgie.cz/; http://lepantopress.wordpress.com/;  http://www.leva-net.webnode.cz/; http://liborcermak.blog.idnes.cz;  http://librinostri,catholica.cz; http://lignumblog.wordpress.cz/;  http://www.literatskebratrstvo.cz; http://liturgickeotazky.blogspot.cz;  http://www.lumendelumine.cz; http://www.manove-km.cz;  http://www.marianjurecka.cz;  http://mariaterez.sweb.cz; http://www.memorialmatejekudeje.cz/;  http://messin.cz/; http://www.messin.estranky.cz/;  http://www.michaelsa.cz/; http://mika.blog.idnes.cz/; http://www.mikrotv.cz/news/;  http://www.milujte.se/; http://www.milujte.se/storage/dalsi/ms-22-cirkevni-majetek.pdf

http://www.milujte.se/view.php?nazevclanku=cirkevni-majetek-lidove-cirkevni-restituce-v-otazkach-a-odpovedich&cisloclanku=2013030001; http://www.mirovehnuti.cz/;  http://www.modlitba.cz/;  http://www.monarchia.cz/; http://monarchie.blog.cz/; http://monarchiacatholica.blog.cz; http://monarchiacatholica.blog.cz/profil;   http://multimed.fatym.com/; http://moucka.blog.idnes.cz/;  http://myslichvost.blogspot.cz/; http://na-severu.blogspot.cz/;  http://narodnidomobrana.cz/; http://www.narodniprosperita.cz/; http://www.narodnisjednoceni.cz/;  http://nautilus2.wordpress.com/; http://www.navstevapapeze.cz/;  http://nezakladnam.cz/; http://www.ninanovakova.cz/;  http://www.novanobilitas.eu/; http://novysmer.cz/; http://obcanska-neposlusnost.blog.cz;  http://odhaleni.info/;http://odhaleni.info/monarchie-argumenty-pro-a-proti-monarchii/;

http://opusdei.org/cs-cz/; http://orgo-net.blogspot.cz/; http://www.orthodoxia.cz/; http://oslik.wordpress.cz/;  http://paratdnes.cz/;  http://pilgrimuv.blogspot.cz/; https://pochodprozivot.cz/;  http://poslusnost.wordpress.com/; http://portal.sdh.cz/; http://www.pravdive.eu/;  http://pravdive.eu/index.php/;  http://pravoslavi.cz/; http://www.prolife.cz/;  http://www.protiproud.cz/;  http://www.prvopodstata.blog.cz; http://www.prvopodstata.com/; http://www.radiobohemia.cz/; http://www.radiovaticana.cz/; http://rcmonitor.cz/;  http://www.res.claritatis.cz/;  http://revue.theofil.cz/;  http://www.rexcz.blogspot.cz/; http://www.rozalio.cz/; http://salatovelisty.cz/;  http://www.sdh.cz/; http://www.sdh.cz/sdh_htm/index.html; http://www.skaut.org/ln/;  http://skrytapravda.cz/;  http://www.sluzbaverejnosti.cz/; http://smit.wz.cz/; http://www.specnaz.cz/;  http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com;  http://srsen.wordpress.com/;  http://www.stjoseph.cz/; http://www.stopbarnevernet.com/;  http://www.stopgenocide.cz/; http://strelci.webnode.cz/;  http://www.svazky.cz;  http://www.svetkolemnas.info/;  http://svetylko.blog.cz/;  http://svobodne-radio.cz/;  http://www.svobodnenoviny.eu/; http://www.svobodny-vysilac.cz;  http://www.tadesco.cz/;  http://www.tedeum.cz/; http://tnit.fr/cs/c151.htm;  http://tradice.net/;  http://www.tv-mis.com/; http://www.tv-mis.cz/;  http://una-voce.cz/;  http://uogcc.org.ua/cz/;http://www.utulek-kralupy.estranky.cz;  http://www.varhany.org/;  http://vetvicka.blog.idnes.cz/; http://vendeecz.blogspot.cz/; http://verumetbonum.webnode.cz/;  http://www.vira.cz/; http://vkpatriarhat.org/cz/;  http://vlastafiller.sweb.cz/o.html; http://www.vlasteneckenoviny.cz/  http://vlkovobloguje.wordpress.com/; http://vpravo.blog.cz/;  http://www.vzdelavaci-institut.info; http://www.white-media.info/;  http://www.wmmagazin.cz/;  http://wtc917.freevar.com/

 

Pokud jde o uvedení mého tzv. "širšího seznamu" portálů a webů, které skutečně náleží k nezávislé a svobodné alternativě na Internetu, a které jsou psány ať již výlučně anebo aspoň převážně ve slovenském jazyce, jsou to zejména tyto portály a weby:

 

http://www.25marec.sk/;  http://afinabul.blog.cz/;  http://alianciazanedelu.sk/; http://www.alianciazarodinu.sk/; http://alternativnacesta.blogspot.cz/; http://www.areopag.sk/blog/;  http://www.auria.sk/blog/;  http://www.badatel.net/;http://www.bdelost.sk; http://www.bdelost.sk/diela/kempensky_nasledovanie_krista.html;  http://www.beo.sk/; http://www.biblia.sk/;  http://blog.infovojna.sk/; https://bratislavazazivot.sk/;  http://breviarium.info/; http://carnogursky.blog.sme.sk/; http://www.cbreurope.sk/; http://www.citizengo.org/sk; http://www.detivsieti.org/; http://dielnasj.blogspot.cz/; http://www.dolezite.sk/; http://www.dvtr.eu/; http://www.evanjelizacia.eu/; http://extraplus.sk/  http://www.fartore.sk/; http://www.forumhistoriae.sk/;  http://www.forumzivota.sk/;  http://www.g-vision.sk/; https://genderideologia.wordpress.com;  https://www.ginn.press; http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/;  http://www.grkatpo.sk/; http://www.harabin.sk/;  http://www.henryklahola.nazory.cz/002.Slovensky.htm http://hlaszarodinu.sk/; http://www.idemvolit.sk/; http://www.ikv.sk/; http://www.inespravy.sk/;  http://www.infovojna.sk/; https://www.je-to-inak.livejournal.com/;  http://www.jangaso.sk/;  http://jezis-kristus-varovanie.net/;http://www.jozeftiso.sk/;  http://www.karmel2017.sk/; http://www.kfamerika.estranky.sk;  http://www.kldr.info/; http://www.krija.blog.sk/; http://kusvetlu.blog.cz/;  http://www.lifenews.sk/;  http://lukaskopac.blogspot.cz; http://www.magnificat.sk/; https://www.martindano.com/;  http://www.miriam.sk/; http://missa.sk/;  http://www.mmisun.blogspot.cz/;  https://www.mojevideo.sk/; http://monarchia5.webnode.sk/;  http://monarchizmus.blogspot.cz/; http://www.nadhlad.com/;  http://www.nahimana.info/;  https://www.napalete.sk/; http://www.naseslovensko.net/;  http://www.nazorobcana.sk/;  http://www.necenzurovane.net/;  https://nnsnvk.wordpress.com;  http://www.nss.sk/;http://www.obcianskytribunal.sk; http://www.obcianskytribunal.sk/blog;  http://obratenykakatolik.sk;  http://www.orol.tv/;http://www.panobcan.sk/; http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia; http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia/na-palete;

http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia/slobodni-obcania;

http://pochodzazivot.sk/;  http://www.populivox.sk/; http://www.poslednykriziak.sk/; https://www.pospolitost.wordpress.com/category/kosovo;  http://prekladyodlesa.sk; http://www.pro-life.estranky.sk;  http://www.priestornet.com/; https://www.priezor.com/;  http://radionaseslovensko.sk; http://radovanraj.blogspot.sk/;  http://www.rizikaockovania.sk/; https://www.rudovasky.com;  http://sacrumimperium.blogspot.cz/; http://www.sho.sk/; http://sk.escrivaworks.org/;  http://sk.ynterview.com/; http://www.slobodavockovani.sk/;  http://www.slobodneunas.estranky.cz; http://www.slobodnyvysielac.sk/;  http://www.slovenskeslovo.sk/; http://www.spolocnezaslovensko.sk; https://www.stopgenocide.sk;  http://www.svazky.cz/; http://www.sviecka.forumzivota.sk; http://szcpv.org/; http://www.teraz.sk; https://tridentskaomsa.weebly.com; https://tutkova.blog.sme.sk; http://www.upn.gov.sk/regpro/index.php;  http://zaborska.sk/; http://www.zemavek.sk/; http://www.zivcakova.sk/ ; http://zor.webnode.sk/

 

Pochybuje-li snad někdo o mé poctivé snaze o objektivní a nestranný výběr do těchto mých seznamů česky a slovensky psaných portálů a webů, kterým zde osvědčuji, že tyto česky a slovensky psané portály a weby nejsou "trojskými koni" v rukou krajně ultralevičáckých ultraliberálním neomarxistických extrémistů, chtěl bych zejména pro ty - kteří tyto portály a weby sami osobně eventuálně neznají - zdůraznit tu velmi podstatnou skutečnost, že tyto mnou explicitně v těchto mých seznamech uvedené portály a weby rozhodně v žádném případě nejsou nějakou snad homogenní, jednolitou, stejně politicky orientovanou skupinkou politicky si vzájemně "notujících" portálů a webů.

 

Právě naopak!

 

Na úplný závěr považuji za velice důležité zdůraznit, že medzi protagonisty jednotlivých portálů a webů uvedených v mých seznamech, kterými tyto portály a weby osvědčuji, že tyto portály a weby nejsou pod neomarxistickou kontrolou, je jinak mezi těmito jednotlivými portály a weby uvedenými v mých seznamech často dokonce i veliká vzájemná nevraživost, ba někdy možná až nenávist, což však ale jen dokazuje mou nestrannost a snahu o poctivou objektivitu, a tedy že se nejedná o nějaký můj snad nějak jednostranný subjektivně-politicky motivovaný výběr portálů a webů, které by snad “všechny“ pocházeli obrazně řečeno úplně z téhož "politického těsta". Tudíž tento můj výběr českých a slovenských portálů a webů do dotyčných seznamů osvědčujících, že nejsou pod neomarxistickou kontrolou ani zdaleka neznamená, že já osobně nutně musím vždy souhlasit úplně se vším, co tyto portály a weby přinesou.

 

Dne 30.4.2018 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!