wz

PRO-LIFE PŘÍRUČKA PRO-LIFERA

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

- Příručka všech pro-life argumentů, faktů a informací pro všechny slušné lidi majících úctu ke každého lidskému životu od jeho početí !!!

 

Sestaveno na bázi diskuse poslanců ve slovenském parlamentu, tj. v Národní Radě Slovenské Republiky konaných ve dnech 28. a 29. května 2018 a 5. a 6. února 2019 o omezení vraždění nenarozených dětí ve Slovenské republice.

 

TYTO PARLAMENTNÍ DISKUSE SA STALY AŽ NEUVĚŘITELNĚ BOHATÝM PRAMENEM PRO-LIFE FAKTů A INFORMACÍ MAJÍCÍCH NĚJAKÝ VZTAH K PROBLEMATICE UMĚLÉHO POTRATU, KTERÉ DOKONCE ANI MNĚ SAMOTNÉMU DO TÉ DOBY NEBYLY ZNÁMÉ A PROTO KAŽDÉMU SLUŠNÉMU ČLOVĚKU, KTERÝ MÁ ÚCTU KE KAŽDÉMU LIDSKÉMU ŽIVOTU OD JEHO POČETÍ AŽ DO JEHO PŘIROZENÉ SMRTI VŘELE DOPORUČUJI POZORNĚ SI PŘEČÍST TUTO Z TĚCHTO DISKUSÍ SLOVENSKÝCH POSLANCů VYHOTOVENOU "PRO-LIFE PŘÍRUČKU PRO-LIFERA"

 

 

Krátký úvod:

 

Proč třeba hovořit o umělých potratech a proč třeba obhajovat pro-životní hodnoty, tj. PRO-LIFE hodnoty?

U tohoto tématu umělých potratů jde velmi o mnoho, ba dokonce úplně o všechno, protože toto téma je tématem úplně tím nejdůležitějším...

Ano, u tohoto tématu umělých potratů a s umělými potraty spojené genocidy dětí jde úplně o všechno, a toto absolutně nejdůležitější téma úplného odstranění, popřípadě pokud úplné odstranění nebude reálné, tak alespoň nějakého omezení umělých potratů je absolutně to úplně nejdůležitější ze všeho důležitého co jen může být. A žádná upřímně smýšlející proliferka či prolifeř by ani nejméně nelitovaly ani obětování hoc i úplně všech peněz, všech materiálních hodnot i všech pokladů celého světa za to, aby se podařilo zabránit byť i jen jedné jediné této vraždě, a tedy dát byť i úplně všechny peníze , všechny poklady a všechny materiální dobrá celého světa za to, aby se podařilo zachránit život alespoň jedné jediné oběti současné právě probíhající potratové genocidy dětí.

Abychom si správně rozuměli: kdyby umělé potraty nezabíjeli děti, tak pak by vlastně vůbec o nic nešlo, pak by bylo úplně jedno ke kolika umělým potratům dochází, pak by vůči umělým potratům nikdo vůbec nic nenamítal.

Pokud by umělé potraty nezabíjeli děti, pak by naše pro-životní pro-life mentalita byla horší než jen nějaká pouhá mrzutost - byla by totiž vážným popíráním ženských práv a osobní svobody.

Pokud by umělé potraty nezabíjeli děti, pak by všechny pro-liferky i všichni pro-lifeři - mě nevyjímaje - byli zodpovědní za uvalení neoprávněné viny na ty ženy, které podstoupily něco tak "zcela neškodného" a "zcela nevinného" jakým by v tomto případě byl býval umělý potrat.

Pokud by umělé potraty nezabíjeli děti, pak by byl správný pro-potratový postoj tzv. "možnosti volby", tzv. "pro-choice", tak, jak ho každodenně od rána do večera, ba i přes noc po celých 24 hodin, po celých 365 dní v roce úplně všude do nás všech hustí a permanentně nám všem vtloukají do hlav všechna ta média.

Pokud by umělé potraty nezabíjeli děti, pak by bylo bývalo i správné, aby svoboda vybrat si umělý potrat byla oním tzv. "základním lidským právem" přesně tak, jak se v zájmu svého lukrativního byznysu snaží společnosti vnutit extrémně bohatá a politicky mocná komerční velkopodnikatelské lobby nejbohatších dolarových multimiliardářů potratového velkoprůmyslu.

Na druhé straně však ale, pokud umělé potraty zabíjejí děti, pak i smrt hoc i jen jednoho jediného úmyslně umělým potratem zavražděného dítěte je obrovsky nekonečná, nekonečněkrát větší tragédie než by byla bývala ztráta naprosto úplně všech peněz světa, všech pokladů světa, všech materiálních hodnot i všech materiálních dober celého světa.

A to už nemluvě ani o tom, že vzhledem k tomu, že nejen že umělé potraty zabíjejí děti, a to až neuvěřitelně obrovské množství dětí, a tak tato pro-potratová tzv. "pro-choice mentalita" je jen v samotných USA zodpovědná za smrt více než milionu nevinných dětí každý rok. Tento počet umělými potraty legálně zavražděných dětí v USA za pouhý jen jeden jediný kalendářní rok se téměř rovná součtu všech Američanů, kteří zeměeli ve všech válkách v celé americké historii.

Ba dokonce celosvětově zatímco První světová válka včetně těch co zemřeli na bojištích i v Zámezí na následky zranění, hladu a v důsledku války či následného rozvratu zapříčiněných nebo neléčených nemocí přinesla dohromady všeho všudy asi deset milionů všech lidských obětí, Druhá světová válka včetně těch co zemřeli na bojištích i v Zámezí na následky zranění, hladu, a v důsledku války či následného rozvratu zapříčiněných nebo neléčených nemocí, a to i se započtením všech obětí, které byly zavražděny nebo v důsledku hladu, nemocí, útrap či jiných důvodů zemřeli v tehdejších koncentračních táborech přinesla dohromady všeho všudy asi padesát milionů všech lidských obětí, tak celosvětová potratová genocida dětí si vyžádala už více než jednu miliardu lidských obětí, v důsledku čehož potratová genocida dětí je nejen že největší genocidou ke které kdy došlo v celých dějinách lidstva, ale tato potratová genocida dětí si do dnešních dní kdy píši tuto knihu vyžádala již více lidských obětí než je stonásobek všech výše zmíněných lidských obětí První světové války, jakož i víceo než je dvacetinásobek všech zmíněných lidských obětí Druhé světové války.

A pokud se opäž omezím pouze jen na USA, tak třeba ještě dodat, že jen v samotných USA na následky legalizace umělých potratů v USA rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v kauze Roe v. Wade v roce 1973, více než 58 milionů dětí ztratilo svůj život kvůli umělému potratu.

Kvůli celkové úplnosti zde třeba ještě dodat, že pokud jde o samotné - v zájmu lukrativních zisků potratového byznysu - médii úmyslně cílevědomě obelhávané ženy lživou pro-potratové propagandou, v důsledku čehož tyto médii klamané ženy v takovémto velikém rozsahu podstupují umělé potraty, což má ještě za následek, že tato lživá tzv. "pro-choice" propaganda je zodpovědná i za pocity viny, deprese, zoufalství a dokonce i sebevražedné sklony žen, které v rámci postabortívneho syndromu zažívají ženy po umělém potratu i navzdory lživým tvrzením, že údajně prý "umělý potrat je ve vlastním zájmu těhotných žen", a tedy jakoby zde ve skutečnosti nešlo o zájmy astronomických finančních zisků extrémně bohaté a politicky velmi mocné komerční velkopodnikatelské lobby nejbohatších dolarovým multimiliardářů potratového velkoprůmyslu, kteří v zájmu svého vysoce luzkrativně ziskového potratového byznysu nemají absolutně vůbec žádné svědomí a ani morální zábrany.

A proto je jasné, že otýzka legální existence umělých potratů není ten případ, kdy "nezáleží na tom, kdo má pravdu a kdo ne ..."

 

Podle výsledků Gallupova průzkumu, 27% lidí v USA zastává silný tzv. "Pro-choice" postoj, zatímco 22% uvádí, že je silně Pro-life. Celkově to tedy znamená, že 49% lidí má silně vyhraněný názor na umělé potraty, a to ať už tyto vraždy dětí s nadšením schvalují a vítají, anebo je kategoricky odmítají.

 

Zbývajících 51% lidí nemá na toto téma vyhraněný názor. Nicméně, i z těchto "nerozhodnutých" lidi - i navzdory intenzivnímu vymývání mozků goebbelsovsky masívnou všudypřítomnou pro-potratovou propagandou hlásanou neustále všemi médiemi - většina lidí si přinejmenším uvědomuje alespoň to, že "umělý potrat je morálně špatný," a 39% z nich jsou alespoň za určité restrikce s pár výjimkami. Celosvětově, většina lidí v 26 zemích ze 40ti zkoumaných rovněž uvedlo přinejmenším to, že umělý potrat je "morálně nevhodný."

 

Pro-lifeři by se neměly vyhýbat diskusím s těmi, kteří pod vlivem médií si myslí, že zabít nenarozené dítě je "správná věc". Všichni víme, co se stane, pokud se setkáme s těmito pomýlenými obhájci potratové genocidy dětí, abychom s nimi na toto téma diskutovali. Někdy jsou tyto diskuse věcně racionální a produktivní, ale někdy se rychle vyhrotí a skončí se obviněními. Ale i přesto je třeba osvětové aktivity nás pro-liferů, je třeba mluvit s jinými o umělých potratech, abychom jim mohli poskytnout objektivní a přesné informace, které se z médií nikdy nedozvědí.

 

Tyto dialogy nás pro-liferů s těmi, kterým média "úspěšně" vyprala mozek svou lživou pro-potratovou demagogií mohou být velmi užitečné. Každý kdo totiž upřímně hledá pravdu by logicky měl být přístupný minimálně z těchto tří důvodů:

 

1.Poprvé, existují empirické údaje - vědecké, faktografické i psychologické důkazy, které by nikdo neměl popírat.

 

2.Podruhé, my všichni lidé bez jakékoliv výjimky sdílíme schopnost, pokud dokážeme zanechat předsudky a být upřímnými, být též i logickými a racionálními v aplikování poznaných vědeckých faktů.

 

3.Potřetí, i když to už dnes není až tak evidentní jako to bylo bývalo v minulosti, většina lidí stále ještě dopoud sdílí určitý všelidsky společný základ morálky i nějakou tu úroveň spravedlnosti, férovosti a soucitu.

 

Ať už jste Vy kdokoliv - dovolím si Vám adresovat tato slova:

 

Pokud jste tzv. "pro-choice" a čtete tuto knihu, dobře pro Vás. Věřím, že to znamená, že máte otevřenou mysl. Pokud se pro-life postoj ukáže nesmyslný a nelogický, jak tomu věříte nyní, v pořádku, můžete této knize dát reakci, jakou si zaslouží. Nicméně, pokud se dokáže, že je logický, pak Vás povzbuzuji, abyste svůj pro-choice postoj ještě zvážil či zvážila.

 

Neočekávám od každého, že bude PRO-LIFE postoj akceptovat bez rozmýšlení. Právě naopak, čtenáře povzbuzuji, aby se podívali na důkazy a sami je kriticky přehodnotili. Aby odložili stereotypní smýšlení o hnutí PRO-LIFE. Buďte intelektuálně upřímní a nepoddejte se ideologickému pokušení být tzv. "politicky korektní" a proto udržet si tzv. "pro-choice" postoj za každou cenu, i přesto, že se ukáže, že realita a vědecké důkazy jsou jednoznačně proti němu.

 

Pokud patříte mezi ty 50% nerozhodnutých se smíšenými pocity, žádám vás, abyste tyto články brali jako hledání pravdy. Onen tzv. "pro-choice" postoj můžete slyšet úplně všude z úplně všech médií - stačí si zapnout kteroukoliv televizní stanici, vyladit na svém radiopřijímači kteroukoliv rozhlasovou stanici nebo přečíst si jakýkoliv periodický tisk. Ale dokud si nevyslechnete nebo nenastudujete i opačný pohled na věc obšírněji, i tato kniha PRO-LIFE PŘÍRUČKA PROLIFERA může být vaší jedinečnou příležitostí, jak prozkoumat pro-life postoj a dozvědět se tak pravdu jak to všechno ve skutečnosti je.

 

Pokud jste PRO-LIFE, tak to ještě více vás vyzývám, abyste se dále vzdělávali, k čemuž by Vám mohla být nápomocná i tato skromná PRO-LIFE PŘÍRUČKA PROLIFERA. Nestačí totiž říci: "Vím, že mám pravdu, pouze jen nejsem schopen dostatečně argumentačně doložit proč." A to je veliká chyba! Musíme totiž své přesvědčení stavět na pevných argumentačních důkazech, abychom si nejen dokázali své vlastní RO-LIFE přesvědčení udržet, ale také abychom své PRO-LIFE postoje dokázali i dostatečně přesvědčivě obhájit před ostatními lidmi. A proto se i my musíme dále vzdělávat a prohlubovat své PRO-LIFE znalosti, abychom poznanou pravdu byli schopni přesvědčivě, inteligentně a empaticky laskavě podat i ostatním lidem.

 

Moje maličkost stále více a více se ohlížím do minulosti a rekapituluje můj dlouhý více než padesátiletý život, který jsem doposud přežil, a zejména zamýšlím se nad eschatologickým smyslem mého života, přičemž v této souvislosti já jako křesťan jsem fascinován tímto výrokem mého Pána Ježíše Krista: "Syn člověka sice jde, jak je určeno, ale běda člověku, který ho zrazuje! " / Lukáš 22,22 /

 

Proč mě právě tento výrok tak velmi fascinuje? Co k tomu říci?

 

Jen tolik že po prudkém zhoršení mého zdravotního stavu jsem můj pohyb mimo mého domu omezil na minimum, sic sužován mnoha nemocemi a zdravotními problémy, zatím naposledy k tomu všemu ještě přibylo navíc i selhání mého lymfatického systému, kde permanentnímu vytékání několika litrů permanentně se znovutvořící lymfy z mých nohou nejsou schopny zabránit už ani žádné Ialugen-y či Xeroforn-y a ani nic jiného, ​​přičemž rozhodně ještě ani toto určitě rozhodně není ani zdaleka tím posledním co mi selhalo a vypovědělo mi službu, ale dříve nebo později ať už v souvislosti s tímhle nebo i nezávisle na tom mně pozvolně nastoupí selhávání jeden po druhém různých tělesných orgánů, které sice pomalu, ale jistě jeden po druhém budou vypovídat svou službu a odcházet. A tak ačkoliv to půjde možná sice jen krůček po krůčku velmi rychle nebo i velmi pomalu, a přestože možná to bude trvat jen sám Pán Bůh ví jak dlouho, nic to však nemění na tom, že sice pomalu ale zcela určitě přijde ta doba kdy předstoupím před svého Pána ...

 

Po celý svůj život jsem ze všech sil a s plným nasazením bojoval před rokem 1989 proti zlu komunismu, právě tak jako dnes zas bojuji proti zlu západnímu světu dnes vládnoucímu krajně ultralevičáckému neomarxistickému ultraliberalismu, přičemž můj zhoršující se zdravotní stav nejenže mě v tomto boji proti ultraliberálním krajně ultralevičáckým neomarxistickým despotickým tyranům nijak neomezuje, ale právě naopak naplňuje mě s ještě mnohem větší odvahou bojovat proti diktátorské neomarxistické tyranii právě proto, že jsem si velmi dobře vědom toho, že to u Pána Boha mám již tak jako tak sečteno a proto tím více dříve než definitivně přestoupím před Boží tvář chci v závěrečné etapě mého života ještě s maximálním nasazením vyždímat ze sebe všechnu svou poslední životní sílu, odhodlání a maximální nasazení v boji proti tomuto ďábelskému ultraliberálnímu krajně ultralevičáckému neomarxistickému zlu.

 

A tak jako jeden z mých posledních důležitých asi posledních životních cílů jsem si vytyčil napsat právě tuto "PRO-LIFE PŘÍRUČKU PRO-LIFERA", napsat ji spíše než zemřu, a velmi děkuji Pánu Bohu za to, že mě i navzdory celkové mé slabosti a únavy umožnil stihnout napsat, respektive sestavit tuto "PRO-LIFE PŘÍRUČKU PRO-LIFERA", aby pro všechny pro-lifery - kteří budou zde na zemi žít poté když zde já už na této zemi mezi Vámi více nebudu - byla užitečnou pomůckou v jejich boji za PRO-LIFE hodnoty do té doby, kým někdo jiný nenapíše lepší PRO-LIFE PŘÍRUČKU PROLIFERA než je tato zřejmě asi úplně první a prozatím asi jediná PRO-LIFE PŘÍRUČKA PROLIFERA, kterou napsala moje sice pomalu, ale jistě chradnoucí a umírající maličkost.

 

V této souvislosti s projevem velké vděčnosti a hluboké pokory a úcty bych chtěl tímto současně upřímně velmi poděkovat všem poslancům slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky, kteří se v pondělí dne 28.5.2018, v úterý dne 29.5.2018, v úterý dne 5.2.2019 a ve středu dne 6.2.2019 svými řečnickými příspěvky přednesenými v tyto čtyři dny zúčastnili v plénu Národní Rady Slovenské Republiky diskuse týkající se problematiky umělých potratů (a kterých bych úplně všech zároveň chtěl upřímně poprosit o odpuštění kdyby eventuálně měli pocit, že jsem v zájmu lepšího vyznění obhajoby PRO-LIFE hodnot příliš zasáhl do jejich poslaneckých projevů), protože tyto obsahově velmi hodnotné projevy slovenských poslanců mi velmi, skutečně velmi pomohly ve splnění si tohoto svého velikého předsevzetí - spíše než odjedu na věčnost - vypracovat ještě tuto "PRO-LIDE PŘÍRUČKU PRO-LIFERA".

 

Já Henryk Lahola, editor této „PRO-LIFE PŘÍRUČKY PRO-LIFERA“ jsem státní občan České republiky a současně i státní občan Slovenské republiky, římský katolík, v letech 1990 – 1992 v časech tehdejšího předsedy JUDr. Jána Čarnogurského člen Křesťanskodemokratického hnutí KDH, od té doby až dodnes však již bezpartajní, a tedy od roku 1992 již nejsem členem žádné politické strany či politického hnutí ani ve Slovenské republice a ani v České republice. Ba dokonce pokud jde o Slovenskou republiku a jednotlivé politické strany působící na Slovensku, od roku 1993 vlastně už nejsem ani jen přívržencem žádné z parlamentních anebo mimoparlamentních politických stran působících od roku 1993 ve Slovenské republice. Jsem pouze jen vzdáleným, osobně politicky nijak nezúčastneným a neangažovaným pozorovatelem vnitroslovenského politického dění, kterého jako člověk žijící v České republice se osobně nijak neúčastním,  a to pouze jen s jedinou malou výnimkou, a to, že z hlediska české legislativy jako český státní občan mající trvalý pobyt v obci Zlínského kraje, avšak nejen v České republice, ale též i z hlediska slovenské legislativy jako slovenský státní občan s místem trvalého pobytu v zahraničí, i ve Slovenské republice hlasuji ve všech volbách a referendech, v kterých mám na základě legislativy toho-kterého státu (ČR anebo SR) právo hlasovat. Ke vědomí povinnosti hlasovat vždy a všude kde hlasovat smím, také i vždy hlasuji ve prospěch některého ze subjektů, který získá více než pět procent hlasů, neboť jsem veden jednak zodpovědností, jednak při výběru konkrétního voleného subjektu svým vlastním křesťanským PRO-LIFE a PRO-FAMILY svědomím, jednak v případě Slovenska, Slovensku svou pozornost věnuji též i proto, že já osobně narodil jsem se v Bratislavě v zhruba půlce šedesátých let dvacátého století jako syn dvou rodičů pocházejících z Moravského Slovácka, a pracujících svého času na Slovensku v Bratislavě, třebaže nyní já trvale žiji již opět na Moravském Slovácku v České republice, byť i ne příliš daleko od slovenské státní hranice, v malé moravskoslovácké vesnici Babice, ke které mně vážou rodinné a příbuzenské kořeny, jakož i náš rodinný, historicky fakticky “rodový“ domeček mé vlastní rodiny Laholovy z devatenáctého století, kde bych si také přál i zemřít a být řádně po katolicky i pohřben do země na místním vesnické katolickém hřbitově v našem historicky rodinném hrobě na Moravském Slovácku.

 

Na závěr ještě čtenáře mých webových stránek bych chtěl ujistit, že webové stránky http://www.henryklahola.nazory.cz  i po mé případné smrti zůstanou zachovány s tím obsahem a v té podobě, v jaké se budou nacházet v okamžiku mé smrti.  Žádný ze souborů textových, filmových, zvukových, fotografických, obrázkových či jakýchkoli jiných, které jsem já na moje webové stránky http://www.henryklahola.nazory.cz umístnil za svého života, nebude po mé smrti smazán, pozměňován,  upravován, znepřístupněn či přemístňován.. Nic z toho, co jsem já na mých webových stránkách http://www.henryklahola.nazory.cz za svého života publikoval, nebude z nich po mé smrti odstraněno a ani nijak pozměňováno, upravováno, znepřístupněno či přemístňováno. Právě tak i eventuální dodatečný další obsah, který na webových stránkách http://www.henryklahola.nazory.cz bude eventuálně dodatečně publikován po mé smrti, bude z náboženského, politického a celkově ideového hlediska téměř identický s tím, co jsem za svého života publikovával já sám. Určité zklamání zde bude možná pouze pro některé slovenské čtenáře dáno tím, že nábožensky, politicky a ideologicky názorově mi velice blízká osoba české národnosti se kterou jsem se dohodl, že po mé smrti převezme zprávu mého webu http://www.henryklahola.nazory.cz jakož i několika mých různorodých emailů, včetně mého emailu laholahenryk9@gmail.com určeného pro komunikaci s čtenáři, tak ještě i dalšího emailu, který mi slouží zas pro komunikaci se společností u které „hostuje“ můj web http://www.henryklahola.nazory.cz sice slovenštině jak v její písemné, tak i mluvené podobě perfektně rozumí, slovenský jazyk však ale aktivně nepoužívá, a proto eventuální nějaký dodatečný obsah, který bude na webové stránce http://www.henryklahola.nazory.cz eventuálně publikován po mé smrti, bude proto s největší pravděpodobností publikován asi už jen v českém jazyce.

 

S projevem hluboké úcty Váš

 

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

 

Seznam členů poslanců Národní Rady Slovenské Republiky v jejich abecedním pořadí:

 

Eduard Adamčík, poslanec NR SR - Politická strana: MOST-HID polgári párt - občanská strana (maďarská politická strana)

 

Eva Antošová, poslankyně NR SR - Politická strana: Slovenská národní strana SNS

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Ľuboš Blaha, poslanec NR SR - Politická strana: SMER - sociální demokracie

 

Juraj Blanár, poslanec NR SR - Politická strana: SMER - sociální demokracie

 

Béla Bugár, místopředseda NR SR - Politická strana: MOST-HID polgári párt - občanská strana (maďarská politická strana)

 

Andrej Danko, předseda NR SR - Politická strana: Slovenská národní strana SNS

 

Stanislav Drobný, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Martin Glváč, místopředseda NR SR - Politická strana: SMER - sociální demokracie

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Andrej Hrnčiar, místopředseda NR SR - původně zvolen poslancem jako člen politické strany # SÍŤ, dnes je členem politické strany: MOST-HID polgári párt - občanská strana (maďarská politická strana)

 

Dušan Jarjabek, poslanec NR SR - Politická strana: SMER - sociální demokracie

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Marián Kéry, poslanec NR SR - Politická strana: SMER - sociální demokracie

 

Juraj Kolesár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Boris Kollár, poslanec NR SR - Politické hnutí: Hnutí SME RODINA - Boris Kollár

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Martin Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Marek Krajči, poslanec NR SR – Politická hnutí: "Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti" OĽANO-NOVA

 

Milan Krajniak, poslanec NR SR - Politické hnutí: Hnutí SME RODINA - Boris Kollár

 

Peter Marček, poslanec NR SR - původně zvolen poslancem jako člen politického hnutí: "SME RODINA - Boris Kollár", později však ale z politického hnutí "SME RODINA - Boris Kollár" byl vyloučen, a od té doby působí jako nezávislý, nezařazený poslanec bez jakékoliv politické příslušnosti

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Jana Nehézová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová, místopředsedkyně NR SR - Politická strana: Svoboda a Solidarita SAS

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS

 

Richard Vašečka, poslanec NR SR - původně zvolen poslancem jako člen politického hnutí: "Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti" OĽaNO-NOVA, dnes je členem politického hnutí: "Křesťansko-demokratické hnutí" KDH

 

 

Důležité upozornění: Tato "PŘÍRUČKA PRO-LIFERA" není historicky zcela autentickým záznamem jedenáctého a dvanáctého dne 31. plenárního zasedání VII. volebního období poslanců slovenského parlamentu, tj. Národní Rady Slovenské Republiky ze dne 28. a 29. května 2018 týkající se novely zákona Slovenské národní rady č .73/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů - tisk 96. Oproti autentické skutečnosti je to tady v této "PŘÍRUČKA PRO-LIFERA" jednak krácen, respektive redukovaný obsah o nepodstatné věci, které nijak nesouvisí s PRO-LIFE problematikou, jednak tu a tam z gramatického hlediska morfologicky, syntakticky ale i stylisticky občas i mírně upravován text, který proto nelze považovat za historicky zcela autentický dokument!

 

 

Pondělí 28.5.2018: První den jednání slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky o Návrhu na novelu potratového zákona

 

 

Andrej Danko, předseda NR SR - Politická strana: Slovenská národní strana SNS /1/:

A jako ten úplně poslední doposud ještě neprojednaný bod programu této 31. plenární schůze VII. volebního období našeho parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky nám zbývá projednat ještě úplně poslední závěrečný bod, a proto bez přestávky pokračujeme prvním čtením o návrhu poslanců Mariána Kotleby, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydání zákona, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č.73/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona má tisk 961. Návrh na jeho přidělení k projednání výborem je v rozhodnutí č. 1011. Dávám slovo poslanci Mariánu Kotlebovi, aby návrh zákona uvedl. Prosím pojďte k mikrofonu.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /2/:

Pane předsedo Národní Rady Slovenské Republiky, vážené kolegyně Natálka a Janka, vážení kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon č.73/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů předkládají do Národní rady poslanci Lidové Strany Naše Slovensko Marián Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár, Stanislav Drobný. Cílem našeho legislativního návrhu je zpřísnit v současnosti velmi liberální potratovou politiku na Slovensku a zakázat svévolné a neodůvodněné umělé přerušení těhotenství. Více o našem návrhu řeknu až v rozpravě, do které se hlásím jako první.

 

 

Andrej Danko, předseda NR SR - Politická strana: Slovenská národní strana SNS /3/:

Děkuji. Dávám slovo parlamentní zpravodajce Národní Rady Slovenské Republiky, kterou určil navržený gestorský výbor pro zdravotnictví, poslankyni Natálii Grausové.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /4/:

Děkuji za slovo. Pane předsedo Národní rady Slovenské republiky, vážení páni poslanci i vážení ostatní přítomni, v souladu s § 80 odst. 1 zákona o jednacím řádu jsem byla určena Výborem Národní rady pro zdravotnictví zpravodajkou k návrhu uvedeného zákona, který je pod tiskem 961. Předkládám informaci k předloženému návrhu zákona. Návrh zákona z formálně právní stránky splňuje náležitosti uvedené v jednacím řádu a v legislativních pravidlech tvorby zákonů. Ze znění uvedeného návrhu zákona je zřejmý účel navrhované úpravy. Vycházeje z oprávnění, které pro mě, jako zpravodajku vyplývají z § 73 zákona o jednacím řádu doporučuji, aby se Národní rada po obecné rozpravě usnesla na tom, že zákon projedná ve druhém čtení. V souladu s rozhodnutím předsedy Národní rady navrhuji, aby návrh zákona projednaly jednak Ústavněprávní výbor Národní Rady Slovenské republiky, dále Výbor Národní Rady Slovenské republiky pro lidská práva a národnostní menšiny a nakonec Výbor Národní Rady Slovenské republiky pro zdravotnictví. Za příslušný výbor navrhuji výbor Národní rady pro zdravotnictví. Doporučuji, aby předmětný návrh zákona výbory projednaly do 30 dnů a v gestorském výboru do 32 dnů od projednání návrhu zákona v Národní Radě Slovenské republiky v prvním čtení. Prosím, pane předsedo, otevřete obecnou rozpravu v prvním čtení. Prosím pane předsedo otevřete obecnou rozpravu.

 

 

Andrej Danko, předseda NR SR - Politická strana: Slovenská národní strana SNS /5/:

Otevírám obecnou parlamentní rozpravu, slovo dávám poslanci Mariánu Kotlebovi ...

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /6/:

Děkuji za slovo pane předsedo, tak tedy ještě jednou vážený pane předsedo Národní Rady Slovenské Republiky, vážené kolegyně Natálka a Janka, vážení kolegové. Cílem našeho návrhu novely zákona o tzv. "Umělém přerušení těhotenství" je absolutně racionálním způsobem zpřísnit dnes jeden z nejliberálnějších zákonů potratových, které jsou platné a účinné v zemích Evropy, v členských zemích Evropské unie. Náš návrh zákona zavádí tři odůvodněné výjimky, při kterých ale nadále, nadále bude možné provádět umělé přerušení těhotenství tak, aby nedocházelo k nějakých obviněním nebo podezřením z jakéhokoliv omezování práv lidí, žen nebo z jakýchkoliv podezření z nějakých nedemokratických principů nebo podobných záležitostí. Nosnou myšlenkou našeho návrhu totiž není nic jiného jen zvýšit úroveň ochrany životů nenarozených dětí na Slovensku. Legislativní návrh vychází z přirozené nutnosti chránit životy těchto nenarozených dětí. Kromě morálních argumentů se opírá i o samotnou Ústavu Slovenské republiky, kde se v článku 15 uvádí, že lidský život je hodný ochrany již před narozením. Tento článek 15 kolegové jako kdyby mnozí z vás zcela odignorovali.

 

Jako kdyby dosud Národní rada, vláda, všechny výkonné orgány zcela ignorovali, že vůbec tu nějaký článek 15 Ústavy máme a že ten článek 15 dnes v platné Ústavě jasně říká, že musíme chránit životy nenarozených dětí. Ano pasivně, pasivně s tím mnozí souhlasí, pasivně s tím mnozí souhlasí a řeknou musíme chránit životy nenarozených dětí a na druhé straně řeknou, potraty vždyť to je v pořádku, vždyť to je v pohodě, interrupce, umělé přerušení těhotenství, ale jaká je pravda ? No pravda je taková, že to nejsou umělá přerušení těhotenství. Pravda je bohužel taková, že jde o umělá ukončení těhotenství kolegyně a kolegové, protože těhotenství to není počítačová hra. Všichni co máme děti, tak asi jsme si tím těhotenstvím nějak prošli, a tudíž i proto víme, že těhotenství nelze pozastavit, pauznout a pak v něm zase pokračovat. Těhotenství se dá jen ukončit, uměle ukončit a umělé ukončení znamená zabití děťátka, které mohlo žít. Zabití malého človíčka, který o pár měsíců se mohl stát plnohodnotným členem naší společnosti…

 

(V jednacím sálu je obrovský hluk, poslanci z ostatních politických stran hromadně odcházení pryč, téma ochrany životů nenarozených dětí je zcela zjevně vůbec nezajímá)

 

Kolegové já mám času dost! Poprosím vás opravdu ti, kteří nemáte zájem o toto téma ...

 

 

Andrej Danko, předseda NR SR - Politická strana: Slovenská národní strana SNS /7/:

Prosím já jsem zde zodpovědný za pořádek v našem parlamentu, já ho udělám!

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS / 8 /:

Dobře, tak si ho udělejte pane předsedo ...

 

 

Andrej Danko, předseda NR SR - Politická strana: Slovenská národní strana SNS /9/:

Zmlkněte kolegové! Nemusíte vy pane poslanče dělat procesní řád v parlamentní sále. Prosím pane poslanče, můžete pokračovat!

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /10/:

Děkuji pane předsedo, jsem rád, že to takhle půjde nadále.

 

Tak tedy do třetice ještě jednou a doufám, že už konečně naposledy: pane předsedo Národní Rady Slovenské Republiky, vážené kolegyně Natálka a Janka, vážení kolegové. Takže my nemůžeme ignorovat to, že na jedné straně nám Ústava Slovenské republiky říká, že musíme chránit nenarozené děti, respektive Ústava Slovenské republiky jako základní zákon našeho státu nám to říká jasně, že musíme chránit nenarozené děti, ale na druhé straně to my jako celek jdeme fakticky ignorovat, jdeme se přes to přenést jen s takovým mlčením, s takovou ignorancí, jednoduše s takovými zavřenýma očima a mnozí si řeknou, vždyť je to v pořádku, protože je to legální, je to legální, zákon nám to umožňuje. Málokdo z těch, kteří s tím nesouhlasí s tím i reálně mohou něco udělat. Málokdo z těch lidí. A víme velmi dobře a za poslední týdny se to ukázalo zcela jasně a nahlas, že těch lidí na Slovensku, kterým současný absolutně liberální neomarxistický potratový zákon nevyhovuje je strašně moc.

 

A že ten zákon s sebou přinesl obrovskou míru neštěstí, obrovské počty absolutně zbytečně zmařených životů a teď nemyslím jen ty zabité, nenarozené děti, ale i ty životy těch maminek, které si to pak neskutečně vyčítali a které se s tím mnohé nevěděli celý život vyrovnat. To jen proto, že my dnes máme zákon, který vychází z opravdu temných dob, z 50-tých let dvacátého století, který byl sice mírně upraven, ale který je typický pro totalitní diktátorské státy a režimy, které si neváží svých vlastních obyvatel.

 

Počet společenských iniciativ, které se zaměřují na zvýšení úrovně ochrany všech živých bytostí, na zvýšení úrovně ochrany života samotného neustále roste.

 

A byli jsme toho svědky i zde v Národní Radě Slovenské republiky protože ty snahy chránit život se netýkají pouze těchto dětí, ale vidíme co se děje i kolem nás, však nejsme slepí, nechodíme se zavřenýma očima a ušima. Iniciativy na ochranu živé přírody, na ochranu stanovišť, rostlin, lesů a potom ta vyšší úroveň iniciativy na ochranu nebo ke zvýšení ochrany chráněných živých tvorů, zvířat a nyní naposledy domácích mazlíčků a domácích zvířat. Všichni jsme byli svědky před nějakým časem té iniciativy My jsme les. Třeba chránit lesy, třeba se postavit za to, aby dále nebyly drancováno ty slovenské lesy, které jsou našim obrovským bohatstvím, ale bohužel ke kterým se chováme totálně macešsky a Slovensko aniž by přidávalo k této vytěžené dřevní hmotě jakoukoli přidanou hodnotu si nechává humplovat svou přírodu. Mnozí politici jsou do toho bohužel aktivně zapojeni. Ale lidi to nenechává lhostejnými. A my tu v parlamentu máme povinnost reagovat na problémy, které lidi nenechávají lhostejnými a které lidi opravdu trápí a které ti lidé vnímají, které vnímají všichni obyvatelé Slovenské republiky vnímají jako křivdu, která se děje a s kterou sami, přesto že s tím nesouhlasí nevědí nic udělat. A kdo jiný? Já se ptám, kdo jiný může tyto problémy řešit pokud ne Národní rada Slovenské republiky, pokud ne politické strany, které lidé do této Národní rady zvolili jako poslance, jako zástupce těchto lidí, těchto voličů. Kdo jiný by to mohl a měl řešit? No na toto prostě žádná výmluva neexistuje. A tak jak se stupňují ty iniciativy na ochranu té slovenské přírody, či rostlinné nebo živočišné, lidé zcela oprávněně očekávají, že poslanci, kterých si do parlamentu zvolili v řádných demokratických volbách se jejich zcela legitimními problémy budou opravdu seriózně zabývat.

 

Tak stoupá i ten požadavek veřejnosti, požadavek lidí, kteří nejsou lhostejní vůči tomu, aby se Národní rada a jejich volení zástupci zabývali otázkou ochrany nenarozených dětí. Otázkou je jak můžeme co nejvíce minimalizovat to zlo, které je opravdu v těch umělých potratech zpřítomněné. Zde chci věřit, že na tom se shodneme všichni, že zabít nevinného človíčka jen tak bez důvodu "na přání" je opravdu obrovské zlo.

 

Jen zcela nedávno a věřím, že všichni si to pamatujete jsme tady v Národní radě byli svědky vyvrcholení iniciativy na ochranu zvířat. Asi si to pamatujete, že? Byla totiž schválena novela zákona o veterinární péči, která bude mít účinnost, respektive bude účinná od 1. září 2018 a kterou jsme do zákona zavedli opravdu obrovské zvýšení úrovně ochrany zvířat. Tato schválená novela, výsledek práce tohoto parlamentu, těchto poslanců, kteří zde dnes sedí v tomto volebním období nás ale postavila do velmi zajímavé situace všech hlavně těch, kteří jste za tu novelu hlasovali a musím říct z tohoto místa, že my jsme za tu novelu nehlasovali ze dvou důvodů. A to z důvodu, že zaváděla povinné čipování zvířat, což je absolutně v rozporu s křesťanským učením a z důvodu, že přinášela obrovská oprávnění pro veterinární lékaře, pro veterináře ohledně vstupu a zasahování do soukromí osob, do soukromí chovatelů, do soukromí těch, kteří se jednoduše dostávají s těmito zvířaty do nějakého bližšího kontaktu a přinášela veterinářům oprávnění na úkor samotné ochrany soukromí těchto lidí. Novela však byla schválena a tato novela nás postavila jak jsem řekl do zajímavé situace a sice, že od data vstupu této novely budou mít domácí zvířata, zvířata v chovech bohužel větší práva co se týče úrovně ochrany ve slovenské společnosti, ve Slovenské republiky než samotné děti, které jsou ještě nenarozené.

 

Já se ptám, jestli je to v pořádku?

 

Zda opravdu jsme zašli tak daleko jako v posledních etapách Římské říše, že zvířata které mají sloužit lidem mají mít nebo budou mít po schválení této novely již vyšší úroveň ochrany před nevhodným chováním ze strany lidí, vyšší úroveň ochrany od orgánů státu jako samotné nenarozené děti. Já si proto v této souvislosti nevím opravdu, upřímně si neumím představit jak za naši novelu nebudou hlasovat ti, kteří hlasovali za zvýšení ochrany zvířat.

 

Neumím si představit jak za zvýšení ochrany dětí i, když ještě nenarozených nebudou hlasovat ti, kteří hlasovali za zvýšení ochrany pejsků, kočiček, koziček, kraviček, selat, mořských prasátek, akvarijních rybiček, krajt, užovek a dejte si zvířata, jaké vás jen napadnou. Neboť pokud takové něco v této Národní radě se stane, že zákon na ochranu zvířat, na zvýšení ochrany zvířat byl schválen, ale zákon na ochranu dětí, našich dětí, které nám tak velmi chybí a kterých už i díky tomuto zákonu bylo zabito u nás na Slovensku více než milion čtyři sta tisíc, schválen nebude, tak pak se ničím, opravdu ničím nelišíme od toho starověkého Říma v časech jeho největšího úpadku, a pak můžete vysvětlovat i vlastním dětem, protože bohužel je to sice tvrdé, ale je to tak, že pro vás jsou krajty a mořské prasátka a kozičky a pokusné krysy a myši více než naše vlastní děti.

 

Všichni ti, kteří měli základy nějaké logiky na škole, musí chápat, že je to tak, že je to prostě tak, a že se to nebude dát jinak interpretovat ani pochopit, protože když chceme, aby byla chráněna ta neživá příroda, a potom i ta živá, ta zvířátka, tak přirozeně přece měli bychom chtít, aby byly chráněny i ty naše děti. Ukazuje se, že ty země, které bohužel toto nechápou a nevnímají, a z nějakého mně nepochopitelného důvodu se tomuto brání, aby chránily své vlastní děti dneska jednoduše vymírají. Ty země si nezaslouží mít ani své vlastní státy, neboť když se neumí postarat o své vlastní obyvatele a ochránit si nastupující generace, tak co chceme, co pak chceme, když už mluvíme o těch právech, o úrovni ochrany jednotlivých skupin.

 

Podívejte se kam jsme to dnes na Slovensku dotáhli. Veřejně se diskutuje o tom, zda mají dostatečnou ochranu práv vězňové. Lidé odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody za to, že se dopustili závažného porušení zákonů Slovenské republiky, tak jdeme mluvit, že jaké mají práva, jak se jim žije v těch věznicích, v jakých podmínkách musí své tresty vykonávat. Jistěže toto jsou legitimní otázky, to nikdo, nikdo z nás to nijak nezpochybňuje a ani neodsouvá na vedlejší kolej. Jsou to legitimní otázky, ale pokud dnes chráníme na Slovensku nebo mluvíme o ochraně různých skupin, a tedy i těchto lidí, tak my úplně nahlas říkáme, nahlas vyzýváme pojďme, pojďme zlepšit úroveň ochrany těchto maličkých nevinných dětí, které na rozdíl od těch mnohých, těch vězňů nikomu nijak neublížili. Žádný zákon tohoto státu neporušili, ničím se neprovinili. Jejich jediná "vina", kterou se z pohledu mnoha těchto fanatických zastánců bezbřehého vraždění dětí "provinili" je to, že se počali a že se mají narodit.

 

Pokud tedy na základě tohoto chceme ty děti odsuzovat na svévolné zabíjení, tak potom opravdu nemáme právo na to, abychom hovořili o budoucích generacích. A pak náš stát Slovenská republika bude během několika generací patřit cizincům. Nebude už patřit nám, protože si ji neumíme vážit. Nevíme si vážit naši zemi, naši vlast, naše vlastní děti. Kdo si to neumí vážit, ten o to přijde. Kdo si neváží málo, ten hodně nikdy nedostane.

 

Já chci věřit, že nejsme úplně sami v tomto parlamentu, kdo je přesvědčen o tom, že ty nenarozené děti si zasluhují skutečně alespoň takovou ochranu jakou mají vězni nebo různé menšiny. Neprojde pomalu den, abychom neposlouchali od mimovládek, které zde byly tolik zmiňované a z různých zejména soukromých médií, které jsou v pochybných rukou, debaty a polemiky na téma práv různých skupin lidí, menšin, LGBTI lidí, kdejaký transgender, a velká část společnosti nebo přinejmenším část společnosti to považuje za oprávněné. Zajímavé na tom je to, že ti lidé, kteří říkají, že ano třeba mluvit o tom jaké postavení mají mít ve společnosti tito lidé, tak ti lidé jedním dechem odmítají jakoukoli debatu o tom, že by se měla formou zpřísnění potratového zákona zvyšovat i úroveň ochrany nenarozených dětí.

 

My chceme chránit všechny nenarozené děti bez jakékoliv selekce, opakuji bez jakékoliv selekce. Ti z vás, kteří jste si četli návrh zákona, tak to tam musíte vidět zcela jasně, zcela jasně. Co je ale největší problém v současném extrémně liberálním znění tohoto potratového zákona je to zabíjení dětí na svévolnou žádost tzv. "Matky", neboť v těchto případů to je skutečně jen "takzvaná Matka", neboť skutečná matka by s vraždou svého vlastního dítěte nikdy nesouhlasila. A zrovna tak největším problémem je i umožnění tzv. "Potratové turistiky". Naše legislativa bohužel dnes na Slovensku umožňuje to, aby k nám chodili ženy ze zemí, kde vlády a parlamenty měli více rozumu a schválili takové znění těchto potratových zákonů, které opravdu to alespoň nějakým způsobem výrazněji omezují oproti té slovenské legislativě. No a tyto ženy to využívají, přesněji řečeno zneužívají, a tak se na Slovensku bohužel podílíme nejen na vraždění našich vlastních dětí, ale ještě i na vraždění nenarozených dětí cizinek, a ze statistiky zcela jasně vidět, že ty vraždy dětí cizinek, vraždy dětí žen a dívek, které sem chodí kvůli tomu, aby tu na Slovensku byla prolita krev jejich dětí, mají stoupající tendenci. Toto je další z velmi silných bodů, které chceme v našem návrhu, respektive v naší novele zákona o umělém tzv. "Přerušení" těhotenství odstranit, a chceme tím vyjmout Slovensko z řad těch zemí, kde je možné chodit za potratovou turistikou, protože tzv. "Potratová turistika" není skutečná turistika, to je "turistika za vraždami".

 

Vrátím se ještě trošku zpět k těm vězňům. Vezměte si, že dnes do 12 týdne žena takto luskne prstem a jde dát zabít své dítě. Jen tak, jen tak, prostě jdu si ho "dát pryč". V řeči realismu jdu ho dát zabít. V naší Ústavě to jsem už říkal je napsáno, že "Život je hoden ochrany již před narozením". To znamená, že děti jsou hodné ochrany již před svým narozením. Dnes možná desítky žen rodí a budou mít děti narozené 28. května 2018, těmto maminkám samozřejmě, že ze srdce přeji, aby měli krásné a zdravé děti.

 

Já se vás však ale ptám kolegyně, kolegové, co by se dělo na Slovensku, co by se dělo, kdyby někdo jen tak do 12 týdne po narození těchto dětí si řekl. "Pojďme to děťátko zabít". Dnes je pondělí 28. května 2018, dnes možná nějaká žena je těhotná do 12 týdne. Věřím, že je jich stále více. Čím více jich však ale je, tím více se jich může rozhodnout jít dát zabít své dítě Vezměte si však ale, že někdo by do 12 týdne po narození řekl "ano a teď pojďme ty děti zabít" jen tak, opakuji jen tak. Neboť však už se narodili, tak když je můžeme zabíjet předtím, tak je můžeme zabíjet i poté. Jaký je v tom rozdíl? Nebo, že by někdo, kdo tak velmi bojuje za "zrovnoprávnění" všech těch skupin, všech těch skupin lidí, protože to snad nikdo z vás nepopírá, že děťátko je člověk. Nenarozené děťátko je člověk, že to není žádný výplod jen tak shluk nějakých buněk, že je to prostě člověk. Představte si, že by někdo řekl, že do 12 týdne od nástupu do výkonu trestu nějakého člověka jdeme zabít. Nebo, že jdeme zabít nějakého "gaye" nebo "lesbu" nebo "trans" LGBTI, prostě toho transgender člověka. Jaký by jen byl obrovský, jaký by to byl obrovský rozruch na Slovensku a co by se dělo, co všechno by se dělo. Ale, když se jen tak na přání do 12 týdne mají zabíjet děti, které již o dalších pár týdnů by mohly být plnohodnotnými občany naší společnosti, tak je to v pohodě .. Je to opravdu těžké a vážně, a proto bychom si nikdo z nás bez ohledu "na politické tričko" neměli před tím zavírat oči.

 

Pokud chceme chránit životy všech lidí, co asi chceme všichni, tak bychom do toho měly zahrnovat absolutně přirozeně i životy těch nejmenších dětí, které ještě nemají ani jen tu symbolickou možnost své obrany, aby byť jen řekli, vyslovili, že nesouhlasí s tím , aby byly zabity.

 

Je totiž opravdu absurdní a kdyby to nebylo tak tragické, tak je to směšné, aby v dnešní pokročilé demokratické době 21. století byly v naší civilizované společnosti opravdu vysoce chráněné rostlinky, stromky, nyní už i zvířátka a ti nejdůležitější, kteří tvoří společnost, ty maličké děti, aby jednoduše nepožívali žádnou ochranu. Neboť je to tak přesto, že je to v Ústave. Do 12 týdne ty děti nepožívají absolutně žádnou ochranu. Absolutně žádnou, a když se podíváte na takovou situační mapu světa, kde jsou státy rozděleny podle toho kde a jakým způsobem je dovoleno provádět interrupce, kde jakým způsobem je dovoleno provádět ty umělé potraty, tak velmi jasně uvidíte na té mapě, že ty země, ty státy, které mají zákaz těchto svévolných umělých potratů, které prostě nedovolují chladnokrevně vraždit své vlastní děti, své vlastní děti, své vlastní generace následovníků, tak tyto země, tyto národy dnes expandují. A ti, respektive ty země, ty tzv. “vyspělé“, ba přímo nejvyspělejší údajně civilizované státy a národy, které mají uzákoněnou možnost zabíjet bezdůvodně své vlastní děti, tak ty dnes za to nesou obrovské neblahé následky, ty národy vymírají a kromě toho jsou také poznamenány obrovskou mírou degenerace, obrovskou mírou úpadku společnosti do absolutně negativních trendů.

 

Já jsem přesvědčen, i když samozřejmě dokázat se to nedá, ale jsem hluboce přesvědčen, že to všechno má vzájemný vztah. Každý následek má svou příčinu, každý si za své činy nese odpovědnost a vše se dříve nebo později projeví ať již v dobrém nebo ve špatném. Ti, kteří to nevidí a nechápou na příkladech ze "západu", tak tito budou nuceni a donuceni si to prožít sami na sobě, a vlastně my všichni budeme muset pokud se nepoučíme, budeme muset sami ochutnat tu velmi hořkou medicínu, kterou takové chování přináší . A možná pak někdy o 200, 300, 400 či 500 let budou vyprávět i o Slovensku, o slovenském národě a o slovenských politicích tak jako my dnes povídáme o Římské říši. Jak my dnes nechápavě kroutíme hlavami když čteme ty jednotlivé příběhy, jednotlivé ty události, a nechápeme jak a proč tak mocná a velká říše zdegenerovala, jak a proč upřednostňovala domácí zvířecí mazlíčky před svými vlastními dětmi, jako i proč a kdy se to v nich zlomilo, že ta tradiční přirozená rodina, která je založena na dětech prostě se dostala na poslední místo, na zcela poslední místo.

 

A my dnes to tu jasně prožíváme a jako politici neseme za to odpovědnost bez ohledu na to, zda to je koalice nebo opozice, to je úplně jedno. Vidíme a všichni to vnímáme jako se to v těch sinusoidách vše mění, jednou vládnou ti, pak se to zase otoč a vládnou ti druzí. Toto je otázka, která nezávisí na "politickém tričku", toto je otázka u které je zcela nepodstatné se dívat na to, že jestli to tričko je červené, modré, duhové, zelené. Tato otázka dnes tak nestojí. Neustále tolerování a provádění těchto neodůvodněných umělých potratů, tolerování zabíjení dětí formou tzv. "přerušených těhotenství". Tak já to musím dnes neustále zopakovat, neboť znovu to řeknu, umělé přerušení těhotenství neexistuje, existuje pouze umělé ukončení těhotenství a to je zabití dítěte. Je důkazem nejen toho, že jako politici jsme všichni selhali, ale je to důkazem té morální degenerace hodnot společnosti, morální degenerace hodnot. Ano já to chápu a naše důvodová zpráva byla za to i kritizována, že jsme si dovolili napsat do důvodové zprávy, že mnohé ženy dnes jdou na tu interrupci z důvodu kariéry, udržení si štíhlé postavy nebo prodloužení mládí, ale nemůžeme si před tím zavírat oči . Nemůžeme si před tím zavírat oči když je to tak, když je to opravdu tak, protože zavírat si oči před problémy a před realitou, před skutečností jen proto, abychom byli "milí", "jemní", "zlatí" to nikde a nikdy k dobrému nemůže vést a nevede, a hlavně to není ani náš styl práce.

 

Mnozí nám za to říkáte, že jsme my "extremisté" ale my přesto nebudeme mlčet, nebudeme tiše a nebudeme o špatných věcech mluvit pěkně jen proto, aby to neťalo do živého. A neodůvodněné zabíjení nejmenších dětí to prostě špatné věci jsou, to nikdo z nás ani nikdo z vás nemůže označit jako něco dobré, pozitivní, něco co posouvá naši společnost ke krásnějším zítřkům. My to vnímáme a chápeme, že ta situace, která zde dnes panuje na Slovensku je výsledkem dlouholetého skutečně dlouholetého působení sil a režimů, které neměly velkou úctu k lidskému životu a které programově, zaváděly právě taková opatření jako je možnost dát absolutně bezdůvodně zabít své vlastní dítě umělým potratem.

 

Dnes však žijeme v situaci a ve společnosti, a to v režimu, který je z těch všech, které jsme zde měli asi nejhorší, asi úplně nejhorší. Pod záminkou demokracie, pod záminkou ochrany práv jednotlivce, pod záminkou práva na seberealizaci a pod mnoha a mnoha dalšími a dalšími výmluvami se mimovládky, a také různé jiné lobbistické skupiny dnes tu o tom - bylo i v pátek o tom hodně řečeno - snaží zejména přes ty sdělovací média coby prostředky masové komunikace namluvit lidem, že je to správné, že to je moderní, že to je vlastně přirozené. A že vše co je v jejich egoizme, jejich sobectví a v jejich liberálním, extrémně liberálním pojetí hodnot světa kolem sebe ale i samých sebe co omezuje třeba odstranit, zničit, překonat, protože je to něco co do dnešní společnosti nepatří a ústupek takovým hodnotám nebo v jejich pojetí omezením je vlastně prezentován jako nějaká slabost. Pak se nemůžeme divit, že opravdu část společnosti to tak vnímá, že vnímá to těhotenství za které v mnoha národech a kulturách a státech děkují Bohu ty rodiny, že prostě budou mít potomka, že budou mít dalšího do rodu, tak se nemůžeme divit, že mnohé nebo velká část té populace, ty lidi to díku té mediální masáži vnímá jako nějakou překážku, kterou prostě třeba překonat, odstranit, jako když máte projít přes nějakou překážku na tělesné výchově a jdeme dál, život pokračuje, nějaká překážka nás přece nerozhází, ale umělé ukončení těhotenství to není prolézt rambo dráhu a ani to není udělat kotrmelec na žíněnce.

 

To je prostě vražda dítěte, která ze sebou přináší sama negativa, která však ta média a ty skupiny, které za to lobbují, prezentují mnohokrát jako "pozitiva". A my, kteří si to uvědomujeme bez ohledu na "politické trička", bez ohledu na pohlaví, neboť už i takovým směrem se některé ty diskuse ubíraly a bez ohledu na cokoliv jiného, ​​musíme jasně říci, že to není v pořádku a že je nejvyšší čas, abychom se k tomu postavili jako civilizovaná země, jako civilizovaný národ a zde žijící národnostní menšiny, kterým to není jedno, a v nějaké míře - a samozřejmě, že ta míra je na debatu právě zde v Národní radě - to alespoň omezit .

 

A my jsme proto přišli s tímto naším velmi mírným, opakuji velmi mírným zpřísněním potratové politiky, protože chceme, abychom se posunuli k lepšímu, a já věřím, že ve druhém čtení, opakuji v druhém čtení bude prostor na to, aby všechny skupiny, které v této Národně řadě jsou, ať už politické nebo z pohledu víry nebo z pohledu možná jiných hodnot řekli této novele potratového zákona - ano.

 

Abychom si v druhém čtení vzájemně vydiskutovali to, že například pro nás by bylo toto a toto zajímavé a přijatelné, pro Vás zase toto a toto, a pro dalších zas toto a toto. A tak tedy pojďme o tom ve druhém čtení všichni společně a navzájem, pojďme o tom diskutovat. Opakuji - pojďme o tom diskutovat !.

 

Nyní jsme v prvním čtení, a já si myslím, že je třeba shodnout se na tom, že ten život těch dětí si jednoduše tu ochranu plným právem zaslouží, aby přinejmenším jsme se shodli na tom, že zejména to zabíjení dětí na přání do 12 týdne je jednoduše v našem stupni rozvoje společnosti neakceptovatelné.

 

Já se musím znovu dotknout té dvojtvárnosti. Na jedné straně je zde silná skupina velmi liberálních smýšlejících lidí, kteří říkají, že v žádném případě nesmíme dopustit jakékoliv zpřísnění potratové politiky, a přitom současně tatáž skupina lidí říká, že tady na Slovensku nemá kdo pracovat, že demografická křivka je negativní, že lidé nám vymírají, a proto potřebujeme sem dovést cizince, zaměstnance ze zahraničí, zahraniční pracovníky. Vždyť takovéto smýšlení, takovéto srovnávání, to už prostě hraničí se zdravým rozumem. Kdybychom tu měli těch svých milion 400 tisíc nevinných zabitých dětí jako plnohodnotných občanů Slovenska, tak oprávnění na takovéto debaty by nebyly ani jen půl procentní. Ale vidíte nechal se už i současný premiér Peter Pellegrini slyšet, že je vzhledem k negativní demografické křivce nejvyšší čas na řízenou migraci. To má co znamenat? Na jedné straně s chladnokrevným pohledem v očích všichni politici, a také všichni ostatní do toho zapojeni necháváme zabíjet ty děti, a na straně druhé jdeme říkat, že to, co zde vybudovali naši předkové - za což mnohdy i kladli své životy - tak to teď potřebujeme odevzdat cizincům, protože my ty naše vlastní děti nemáme. A to bohužel i z toho důvodu, že mnoho z nich skončí uměle zabitých například do toho 12 týdne, což je pro mě absolutně nepochopitelné.

 

A to se nyní na to nedíváme z pohledu nějakého ryze náboženského nebo nějakého úzkoprsého politického, popřípadě nějakého zcela odtrženého od reality, ale z pohledu naprosto racionálně střízlivého, prostě z pohledu lidí, kterým to opravdu není jedno jak to se Slovenskem dopadne. Z pohledu, který říká poučme se z minulosti, poučme se z historie, poučme se od těch, kteří dnes již na mapě nejsou právě kvůli tomu, že dělali chyby z nichž se nevěděli sami poučit, a poučme se i z vývoje kolem nás, hlavně tedy na tom "západě". Totiž mnohé z těch argumentů, které používají ti fanatičtí ochránci liberální svobody i v otázce rozhodování se pro umělé potraty jsou totiž zcela zjevně velmi egoistické a postavené na mizivých nebo rozplývajících se základech, že ve skutečnosti nemají absolutně vůbec žádnou hodnotu, protože mají pouze chvilkovou platnost jako je ta kariéra, jako je to mládí, jako je ta štíhlost a podobně. Vždyť víme velmi dobře co se říká ...

 

Navíc poučme se i z těch pořekadel a přísloví slovenských, které mají v sobě ukrytou tu lidovou moudrost, je jich strašně moc, a jedno z nich říká "světská sláva, polní tráva" nebo další říká "mládí - pošetilost" (ve slovenštině: mladosť - pochabosť).

 

Všichni jednou zestárneme, a úplně všichni, a to i ti nejúspěšnější byznysmeni a manažeři budou v budoucnu už jen ti důchodci, a i ty ženy, a tedy i ty, které možná pro tu svou štíhlou postavu si řekli "dám si to vzít", jednou s údivem zjistí, že ten pochod času člověk nezastaví, a že rozdíl mezi ní a její kamarádkou je možná pouze jen v tom, že zatímco ona díky svým egoistickým umělým potratům nakonec "na svá stará kolena" zůstane ve své stáří úplně sama, zatímco ta její rozumnější kamarádka - která nenechala své děti zavraždit umělými potraty - bude mít rodinu, bude mít své vlastní ji upřímně milující dospělé děti i se svými rodinami.

 

Tuto realitu, nicméně ale přehluší neomarxistická pro-potratová propagandistická demagogie, protože liberálové a jejich média nás pro vizi, ba dokonce už i jen pro slib nějaké okamžité chvilkové dočasné výhody extrémně fanaticky podněcují k tomu, abychom se chovali bez jakékoli odpovědnosti nejen vůči státu, ale zejména abychom se bez jakékoli odpovědnosti takto iracionálně nerozumně chovali i vůči svým budoucím vlastním následovníkům, vůči svým budoucím potencionálním dětem, vnukům atd.

 

Velmi často také používají argumenty, ba doslova výmluvy takového toho sociálního charakteru, že to děťátko by se mohlo narodit do například nějaké chudé rodiny, nebo do nějakého jinak nevyhovujícího sociálního prostředí, kde by se rodiče například o to dítě nevěděli vhodně postarat, nebo by mu nevěděli zajistit všechno to, co podle těch rodičů by to dítě mělo mít. A proto tedy dáme to dítě zabít. My v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS jsme přesvědčeni, že jakákoli, pravím jakákoli forma nebo úroveň života těch dětí, ať už v dětském domově, v náhradní rodině, nebo i v těch velmi skromných podmínkách, je určitě nekonečněkrát lepší než dát dítě zabít , opakuji je určitě nekonečněkrát lepší než dát dítě zabít.

 

A znovu si při této argumentaci pomohu poukázáním na tu novelu, a to schválenou novelu zákona o veterinární péči, kde se vysloveně, opakuji vysloveně zdůrazňuje, kolegyně, kolegové, jak důležité je dbát na vhodné podmínky pro život těch zvířat. Ale takto jistě bychom přece měli dbát i na vhodné podmínky pro ty děti. Takto jistě jak dbát na vhodné podmínky a život zvířat bychom jako společnost měli vytvářet a chránit i vhodné podmínky pro život těch dětí. A podívejme se na tu novelu, podívejme se na tu novelu, tam není nikde psáno, že pokud chovatel nebo ten člověk, který se rozhodne mít to zvířátko domácí, není schopen mu utvořit ty vhodné životní podmínky, že ho má zabít. Tam to nikde není napsáno. Tam nikde není napsáno, že alternativou vůči nevytvoření vhodných životních podmínek je úmyslná smrt – úmyslné zabití, utracení zvířete! A když to není alternativou při zvířatech, já se ptám, upřímně se vás ptám, jak to může být alternativou při lidech? Jak to může být alternativou při lidech, při našich vlastních dětech?

 

Nemluvě už o tom, že dnes je už opravdu ten systém té náhradní péče tak rozvinutý, že v mnoha případech, a to i co se týká například adopcí, tak v mnoha případech se na ty adopce čeká pět, ba dokonce i více let, protože těch rodin, které chtějí si adoptovat ty děti je velmi mnoho.

 

A těch párů, které nemohou mít děti z nějakého důvodu je velmi mnoho často například i z toho důvodu, že v minulosti ta žena byla právě na takovém umělém potratu díky kterému se stala neplodná.

 

Čili argumentovat tím, že zabíjejme děti, protože nemůžeme mít pro ně barevný televizor, nebo nemůžeme jít každý rok třikrát na dovolenou s nimi, nebo prostě neumíme si představit jak bychom je mohli vychovat, to nás znovu pouze všechny, a to i nás politiky kteří jsme za to zodpovědní, pravím znovu bez ohledu na naše "politické trička", bez ohledu na to, jak je koalice a opozice rozdělena, protože už o dva roky to může být úplně jinak a potom zase úplně jinak, a proto znovu nás to všech přibližuje k těm posledním etapám starověké Římské říše, opakuji posledním etapám starověké Římské říše.

 

O tom demografickém vývoji jsem zde už vícekrát něco řekl, vždyť přece přirozenou touhou každého státu, vlády každého státu, každého národa by mělo být starat se o své děti, množit se když už pro nic jiného, ​​tak alespoň kvůli tomu, aby se měl vždy kdo o ty rodiče v jejich vlastním stáří pak postarat, a také popřípadě i aby měl kdo převzít rodinný a rodový majetek, a aby měl kdo v budoucnu převzít i ten stát. Protože pokud zde ty naše děti nezůstanou, na co pak je všechno toto co děláme? Pro koho to děláme? A nač to děláme? Ptám se opět: pro koho a nač to děláme?

 

Taková malá úředně zaevidovaná oficiální úřední statistika: Podle zaznamenané oficiální úřední evidence z “Národného centra zdravotníckych informácií Slovenskej republiky“ o oficiálně úředně zaevidovaných provedených umělých potratech na Slovensku bylo zavražděno za posledních 20 let, tj. od roku 1997 až do roku 2017 - kam až je to dosud zpracované - v důsledku umělých přerušení těhotenství na Slovensku až přesně 251 370 dětí, současně však za stejné období počet živě narozených dětí výrazně klesl. Počet žijících dětí do 18 let klesl až o 441 472 těchto dětí. To znamená, že máme téměř o půl milionu děti méně. Nicméně stoupl počet seniorů ve věku nad 65 let, a to o 209 398 lidí. Čili vidíme, že co jen za posledních 20 let má Slovenská republika, o 500 tisíc děti méně, Slovenská republika má o půl milionu děti méně.

 

Jinými slovy to znamená, že ty generace, které byly kdysi mnohočetně silné, respektive ty mnohočetné populačně "silné ročníky" se dnes postupně dostávají do důchodového věku, co se zobrazilo do nárůstu těch starších lidí v starobním důchodu. A tak počet starobních důchodců nám narostl skoro o čtvrt milionu, zatímco počet dětí nám téměř o půl milionu klesl.

 

Vy všichni, kteří na této plenární schůzi Národní Rady Slovenské Republiky jste tu společně s námi zůstali jste myslím - podle mého názoru - absolutně dostatečně inteligentní lidé, abyste chápali co to v dlouhém či v delším nějakém časovém horizontu se Slovenskem udělá, pokud tento velmi nešťastný trend neotočíme a nezměníme. No, ale tento nešťastný trend otočit a změnit tím, že budeme zabíjet své vlastně děti jistě nedokážeme.

 

A tento trend neotočíme ani tím, že namísto těch našich dětí, namísto těch 1 milionu 400 tisíc našich dětí sem budeme pod jakýmikoliv záminkami dovážet cizince. Ptám se vás, kteří máte v sobě ještě takové alespoň trošku to národní srdce, proč by se pak vlastně mělo Slovensko nazývat Slovenskem, když tu bude postupně 5,10, 20, 30, 40,50% cizinců? Proč?

 

Proč? Když si nevážíme naši vlastní historii, kulturu a identitu, kterou ukazujeme i tím, že si nevážíme ani vlastní děti, tak výsledek je jasný. O dalších 20 let bude nárůst našich seniorů nad 65 let ještě větší, přičemž - pokud nic neuděláme - tak ten pokles našich děti bude ještě mnohem výraznější než je tomu dnes. A pak si řekneme, co už budeme dělat, co už jen máme dělat, však vždyť ani Francie, ani Německo nebo Anglie svůj demografický pokles počtu obyvatelstva a zejména demografický pokles počtu mladých lidí nevěděli už jinak otočit, tak to otočili tak jak to otočili do bezbřehého ničím neomezovaného přijímání cizinců ze zemí třetího světa, nuže a všichni vidíme jako ty země dnes smutně končí.

 

Co je však ale opravdu nejhorší na výsledcích a důsledcích v dopadech tohoto stávajícího brutálního liberálního potratového zákona je to obrovské množství těch zabitých dětí. Já to znovu řeknu 1 milion 400 tisíc, opakuji 1 mil. 400 tisíc dětí, z nichž možná i když ne úplně všech 100%, ale bez nejmenších pochybností obrovská, drtivá většina mohly být plnohodnotní občané naší vlasti, kteří se mohli zapojit jakýmkoliv způsobem do rozvoje naší společnosti.

 

Mnozí argumentují tím, že proč by měl nyní parlament přijmout novelu zákona o umělém přerušení těhotenství, když počet těch interrupcí sice pomalu, ale plynule klesá. Kdyby tomu tak bylo, mohli bychom se tomu těšit, ale bohužel není to pravda. Počet interrupcí přechodně klesal jen do roku 2015, od roku 2015 však ale už opět roste. V rámci tohoto růstu má významné zastoupení právě i ta potratová politika. To znamená interrupce prováděny u cizinek, které sem na Slovensko za tímto účelem chodí. A i proto máme odpovědnost se k tomu postavit, řeknu to tak přeneseně jako chlapi a nezavírat si před tímto problémem oči.

 

Sociální systém ve Slovenské republice je postaven stále méně na zásluhovosti, to asi chápeme všichni, ale stále stejně významně na mezigenerační solidaritě. Ale ta mezigenerační solidarita předpokládá, že ty, kteří do sociálního systému přispívají a aktivně se na něm podílejí, tvoří ho, bude vždy více než těch, kteří z něj budou čerpat a kteří budou ten systém nějakým způsobem využívat. Zatímco to je takto nastaveno, dokud to takto funguje, že ty, kteří do něj přispívají je výrazně více, než těch, kteří z něj čerpají, tak sociální systém postavený na mezigenerační solidaritě funguje a může fungovat. Jakmile však ale začnou se ty počty těch lidí, těch skupin k sobě konvergovat, blížit se tedy začne se ta skupina lidí, která do něj přispívá povážlivě zmenšovat, zatímco naopak zas skupina lidí, která z tohoto systému čerpá se začne zvětšovat, systém pomalu ale jistě začne narážet na své ekonomické limity a možnosti, respektive systém pomalu a jistě se začne dostávat do fáze, kdy se blíží jeho selhání. My nemůžeme funkčnost tohoto systému, při současném nastavení, uměle udržovat při životě tím, že budeme donekonečna zvyšovat věk odchodu do důchodu. My nemůžeme jen proto, že stát se - místo o cizince - nestará v maximální míře o své vlastní občany, zejména o mladé rodiny, nemůžeme systém udržovat tím, že z lidí, kteří celý svůj život do tohoto systému jako pracující, jako zaměstnanci nebo možná i podnikatelé či živnostníci přispívaly a financovali ho, budeme dělat roboty a otroky, kteří mají právo na důchod jít až tehdy, když budou zcela fyzicky i duševně totálně vyčerpaní a zničení, když z nich budou jen zubožené trosky. Nemůžeme to dělat tím, že donutíme ty lidi dělat stále déle, stále více, aby v době, kdy budou mít nárok na důchod odešli a možná o dva dny poté zemřeli a byli tak vybaveni, popřípadě aby došlo k naplnění neomarxistického hesla našich ultraliberálů, které hlásá, že - cituji: „Ideální starobní důchodce je takový starobní důchodce, který hned v první den po svém odchodu do starobního důchodu padne od totální únavy a vyčerpání na zem a zemře" - konec citátu. Tak toto tedy není cesta, toto není cesta bez ohledu na ať už jakékoliv "politické tričko". Ano, možná sice zase extrémní liberálové si řeknou, že právě tato cesta je v pořádku, ale pro nás, kteří jsme normální - bez ohledu na to "politické tričko" - všichni teď asi chápeme, že to není cesta.

 

Naopak cesta pro normální civilizovaný funkční stát může být pouze jedna. Co nejlépe a co nejvíce se starat o ty děti, o ty mladé rodiny, o ty budoucí generace, které chceme, aby se rodily, které chceme, aby měly děti a dát jim všechny možné jiné možnosti místo toho co je nyní, že jim je nabídnuta možnost zabít své dítě.

 

Slovensko je maličká země, z geopolitického hlediska absolutně nevýznamná, neříkám, že bezvýznamná, ale nevýznamná a právě proto bychom se mohli poučit z příkladu a zkušeností těch, kteří to zažili na sobě a kteří jsou zcela někde jinde než jsme my. Víme velmi dobře, že ještě donedávna byla v Číně restriktivní, velmi restriktivní populační pro-potratová politika a obrovská Čína pochopila, že pokud to takto půjde dál a pokud budou nutit za každou cenu mladé čínské rodiny se vzdávat dětí za každou cenu, nuže tak jednoduše ztratí své postavení.

 

Já rozumím tomu, že každý má možná jinou motivaci, ale výsledek je evidentně zcela jednoznačný. Každý národ, každý stát, který zabíjí dobrovolně své vlastní děti, páchá nejen obrovský hřích, ale páchá hlavně a zejména i velmi nezodpovědnou politiku vůči sobě samému, a když na to přišli v Číně, kde asi musíme uznat, že tam nejsou hloupí ti lidé, vždyť i historie nám ukazuje kolik věcí ti Číňané přinesli světu, tak já se chci zeptat, jestli my jsme chytřejší, zda my jsme opravdu ti nejmoudřejší na světě, že všichni ti, kteří to chápou, jsou vlastně hlupáci a lidé bez rozhledu a my tady na Slovensku to víme lépe, že prostě to zabíjení dětí, ta liberální potratová politika je údajně prý to nejlepší.

 

My v Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS říkáme naopak, že umělý potrat je to úplně nejhorší co může byt, protože jakákoliv a v podstatě každá podpora pro rodiny, jakákoliv a v podstatě každá podpora pro ty děti, jakož i jakákoli a každá forma náhradní péče pro ty děti je vždy bez nejmenších pochybností nekonečněkrát lepší než jejich zabití. To je náš zcela jednoznačný postoj. Vždyť i všechny ty příklady z okolního světa nám dávají za pravdu a všichni ti, kteří nemáte zavřené ty oči a uši musíte uznat, že je to bohužel skutečně tak. Když se i ta naše společnost, ale i ten sociální systém dostane do takového stavu, že už s tím nebudeme vědět nic udělat, tak pak už bude velmi pozdě plakat. Pak bude velmi pozdě říkat si, měli jsme to změnit, měli jsme to změnit i formou lepší stimulace, jakož i formou lepší celkové podpory pro ty rodiny, aby se rodilo více dětí, a zejména taktéž i formou tou, že měli jsme přinejmenším alespoň omezit to zabíjení těch maličkých nevinných dětí, protože už nyní na to velmi ošklivě doplácíme a když se nic nezmění, tak to skončí naprostou katastrofou. To už bude pak pozdě, to už bude úplně pozdě.

 

Přece my jako politici, kterým to není jedno a kteří vidí trošku dopředu, neboť nemůžeme se dívat pouze jen na nějaké dva či tři dny dopředu. Přece každý komu lidé dali ve volbách důvěru, aby mohl rozhodovat o věcech veřejných, musí mít nějakou vizi, nějakou představu, jak by to mohlo fungovat lépe, jak by to mohlo fungovat spravedlivěji, jak by stát mohl fungovat lépe a spravedlivěji a hlavně jak to Slovensko opravdu posunout, řeknu to tak možná trochu budovatelsky, k těm skutečně krásnějším zítřkům.

 

Neboť pokud nemáme tu vizi, tak vlastně jsme tady úplně zbytečně a pro tu vizu máme těch příkladů opravdu hodně. Nejen ve světě, ale i v Bibli.

 

Každý si může vybrat to, co se dotýká jeho, co je mu blízké, co ho oslovuje, ale myslím, že v tom, že zabíjení těch dětí je špatné, se asi shodneme všichni.

 

My si uvědomujeme a jsme o tom i přesvědčeni, že za zcela ideálních podmínek ochrana toho lidského života i když nenarozeného člověka by měla být absolutní a měla by být zcela od počátku. Absolutní zcela od počátku.

 

Zároveň ale však si velmi citlivě uvědomujeme a vnímáme, že jakákoli změna současného liberálního potratového zákona - a poslední dva týdny to i dokázali - je ve společnosti vnímána opravdu velmi citlivě, a velmi, velmi jemně a jednoduše vyvolává ty obrovské, obrovské diskuse a bouřlivé debaty, a právě proto jsme my v tomto našem návrhu novely potratového zákona ponechali ty tři výjimky.

 

Právě proto jsme my nechali ty tři výjimky, aby tato naše novela potratového zákona byla přijatelná i pro ty politické strany a poslance, kteří na rozdíl od naší důsledně PRO-LIFE protipotratové politické strany Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS nechtějí jít až do absolutního zákazu umělých potratů. A proto pro ty, kteří sice nejsou ztotožněni s tím, aby se zabíjeli děti jen tak "na přání", ale na rozdíl od naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS nechtějí jít až do úplného absolutního zákazu všech umělých potratů jsme s těžkým srdcem přistoupili k tomuto kompromisu ponechání těchto tří výjimek, protože jsme přesvědčeni, že i malý posun v této oblasti směrem k lepšímu, směrem ke zvýšení úrovně ochrany životů těch dětí by v dnešní současné situaci bylo obrovské vítězství.

 

A tedy já znovu si dovoluji zdůraznit, že právě o tom je to druhé čtení, abychom si navzájem vyjasnili naše postoje, abychom si zcela otevřeně vydiskutovali a řekli, co je pro koho přijatelné, kdo, co požaduje a naopak, co je pro koho nepřijatelné, a kdo jakou podmínku nebo jaké ustanovení vylučuje. O tom je druhé čtení a já si myslím, že pokud dáme společně prostor, aby tento zákon do druhého čtení šel, tak to řešení se určitě najde. To řešení se určitě najde tak, aby na jedné straně my poslanci Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS a společně s námi případně i další eventuální zastánci přísnější legislativy a na druhé straně i další poslanci, ba poslanci možná i tací ti liberálnější našli jsme společnou řeč, abychom ukázali všichni společně občanům Slovenska, že když jde o skutečně vážně věci - a já si myslím, že ochrana života to je ta úplně nejvážnější věc - tak se umíme shodnout, tak se umíme dohodnout, a víme najít takové řešení, které i když možná nebude ideální, ale jasně dá všem lidem signál, že jako parlament jsme za to, aby se ty naše děti chránili, protože nám na nich záleží.

 

Neboť nám velmi záleží na tom, aby se ty naše děti mohly rodit, velmi nám záleží na tom, aby nebyla již dále prolévána jejich nevinná krev, velmi nám záleží na tom, abychom si mohli říct, že jsme aspoň něco udělali proto, aby jsme toto zabíjení dětí, když už ne úplně zastavili, tak alespoň omezily.

 

Jak jsem již zmiňoval, protože jsme však realisté, tak jsme do této naší novely zakotvily tři výjimky. První je ta výjimka ohrožení života matky, aby když jde opravdu o život ohrožující stav ženy, tak aby jednoduše ti lékaři udělali vše, co je zapotřebí, aby život té ženy, té mámy mohl být zachráněn. Druhou výjimku, kterou jsme do zákona ukotvili, je výjimka, kdy dítě bylo počato v důsledku spáchání trestného činu, kdy ale toto spáchání trestného činu bylo jasně prokázáno, respektive je tam alespoň vysoká pravděpodobnost, že ke spáchání dotyčného trestného činu skutečně došlo, jinými slovy nemůže to být jen nějaké takové "prohlášení". Jde zejména o tři trestné činy, a to o trestný čin znásilnění, o trestný čin incestu a o trestný čin sexuálního zneužívání.

 

Tyto záležitosti vnímáme velmi negativně, ale zároveň si uvědomujeme, že Slovensko bohužel dnes ještě není státem s tak dobrou úrovní bezpečnosti, respektive veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, aby nedocházelo k takovým trestným činům a proto jsme s pochopením pro oběti těch trestných činů tam tuto výjimku připustily, i když si myslíme a jsme hluboce přesvědčeni o tom, že tedy správná, ta zcela ideální cesta je ta, o níž jsem už mluvil, i když dnes samozřejmě realita ideálu úplného zastavení umělých potratů bohužel zatím neexistuje, a proto by spočívala v takové prevenci a v takovém nastavení bezpečnosti na Slovensku, možná i trestního zákona, i když víme, že páchání takovýchto trestných činů nelze sice úplně vyloučit, to víme, že se nedá, ale opravdu abychom to co nejvíce minimalizovaly, aby ti pachatelé nebo potenciální pachatelé si byly velmi dobře vědomi toho, že když půjdou do takové trestné činnosti, tak to nebude nějaká hra o fazolky, ale budou si nést velmi tvrdé, opravdu neskutečně velmi tvrdé následky tak, aby si raději řekli, že jim to nestojí to za to. A proto nejpozději když toto bude takto nastavené, tak potom, ano potom by jsme už měli debatovat i o téhle druhé výjimce.

 

Třetí výjimku, kterou jsme do této naší novely dali, ta je v podstatě, ne, že jsme ji tam dali, ale my jsme ji tam jen ponechali, a to výjimku, která je již v současnosti platná, a to je případ, kdy jde o velmi vážné prokazatelné genetické poškození plodu, čili toto jsme my jen převzali tak, jako ostatně vlastně i ty předešlé výjimky, které jsme také jen převzali ze současného znění zákona o umělém přerušení těhotenství, respektive je tam i nadále ponechali aby i díky tomu bylo všeobecné akceptování této naší předkládané novely zákona o umělém přerušení těhotenství přijatelnější pro pokud možno širší okruh poslanců z řad ostatních politických stran.

.

I přestože tato opatrná novelizace potratového zákona je polovičatá a proto z pohledu naší důsledně PRO-LIFE  protipotratové Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS není ani zdaleka úplně ideální, i navzdory tomu doufáme, že by se mohla stát alespoň prvním krokem ke zlepšení ochrany života všech nenarozených dětí.

 

A nejenže v případě schválení by to vedlo k záchraně životů desítek tisíc dětí, ale co jsme přesvědčeni, vedlo by to i ke zvýšení nějaké míry odpovědnosti těch budoucích rodičů za své chování, vedlo by ke zvýšení míry odpovědnosti lidí samých za sebe.

 

Já osobně to vnímám, jakož i my v klubu poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS to jasně chápeme, že je to sice v rozporu s tím, co hlásají extrémně liberální uskupení, sdružení a strany, ale v tomto prostě musím říct, že my Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS jsme absolutně na opačné straně barikády, a za to, že se tento náš postoj těmto lidem nelíbí, ho nebudeme ani měnit a ani se za něj omlouvat, protože, pokud se nám něco líbí, řekneme to jasně, a pokud s něčím nesouhlasíme, také to řekneme zcela jasně a nahlas. Takže v tomto si neumím představit, jak by se daly udělat, jak by se daly udělat nějaké ještě větší kompromisy, aniž by nedošlo k úplnému vyprázdnění smyslu a účelu této naší předložené novely potratového zákona. Ti lidé prostě musí nést odpovědnost za svá rozhodnutí, za svá chování. A to v každé jedné oblasti. A samozřejmě, že i v této.

 

Už jsem to zmínil, ale zdůrazním to znovu. Naše novela by téměř úplně eliminovala tu velmi nežádoucí potratovou turistiku. To znamená například, Polky, které dnes, díky tomu, že v Polsku je přijat přísnější potratový zákon - v podstatě něco takového jako v případě této naší novely chceme se nyní pokusit prosadit i my – a proto tedy tyto Polky cestují na Slovensko abys si tu nechali provést umělý potrat, a tato možnost by byla naší novelou nadále ponechána už jen na život ohrožující stavy. To znamená, že cizince by po přijetí naší novely bylo možné provést umělé ukončení těhotenství jen tehdy pokud by šlo o skutečně život ohrožující stav. Vzhledem k celkově realistické koncepci této naší novely potratového zákona i tuto výjimku jsme tam museli připustit kvůli tomu, že může se stát, že nějaká turistka těhotná přijde na Slovensko a opravdu se zde vyvine nějaká komplikace, která ji bude ohrožovat na životě, takže kvůli tomu je tam tato výjimka, ale jinak žádné, opakuji žádné provádění umělých ukončení těhotenství pro cizinky by nebylo povoleno.

 

A to bude další obrovské vítězství i přesto, že odpůrci zpřísňování této potratové legislativy znovu říkají to, že údajně prý pokud zrušíme na Slovensku potratovou turistiku, tak ty ženy budou chodit někde jinde. Ale představme si zase ten ideální model, že by ta potratová turistika nebyla dovolena zcela nikde. Tak by prostě neměli kam jít. A za to, že je povolená ta potratová turistika v jiných zemích, za to my nemůžeme přece nést odpovědnost, my si musíme hledět sebe, my musíme udělat vše pro to, co je podle nás, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí možné udělat proto, abychom tu potratovou turistiku eliminovali zde u nás na Slovensku. Takže z tohoto pohledu i touto změnou se snažíme v maximální míře přispět k omezení umělých potratů, a to už nejen v rámci Slovenska ale i v rámci Evropy - když to tak z geopolitického hlediska mohu říci.

 

Co se týče těch tří výjimek, tak je velmi důležité říci ještě jednu věc. Ty výjimky sice v té novele jsou, my je tam pouze zapracovali, respektive ponechali jsme je tak vlastně ze současného znění potratového zákona. Samozřejmě, že rozhodnutí o jejich uplatnění i nadále je ponecháno výlučně na vůli, na vědomí a svědomí rodičů. To znamená, že každý pár, každá žena se bude moci i nadále svobodně rozhodnout, že jestli vůbec některou z těch výjimek využije nebo ne. To znamená, že existence výjimky samozřejmě, že - podobně jako je tomu i dosud - neznamená to, že se ty výjimky musí vždy i uplatnit. To pouze ponecháváme v zákoně i nadále tuto možnost.

 

Musíme otevřeně poukázat na tu skutečnost, že většina z těchto skupin, které obhajují umělé potraty, které prostě zastávají ten extrémně liberální postoj to dělají vysloveně na objednávku, a to na finanční objednávku. Nedělají to z vlastní vůle, eventuálně možná to i dělají z vlastní vůle, z vlastního přesvědčení, ale mnohým k tomu ještě dopomáhá i to, že za to mají prostě peníze, že jsou velmi štědře financování pro-potratovou lobby, potratovým velkoprůmyslem - firmami lidmi, kteří aktivně na tom mohutném potratové byznysu vydělávají, a to vydělávají na úplně jakýchkoliv umělých potratech, a to ať již u tzv. “domácích“ žen nebo i u těch cizinek.

 

A tito lidé - což je naprosto přirozené - se nechtějí vzdát tohoto svého dobře fungujícího a rozjetého stroje businessového potratového, a proto si mnozí protagonisté potratového velkoprůmyslu za část nabytých peněz z tohoto svého potratového byznysu financují jako pro-potratový marketing, tak i takové skupiny, které - a to jsme tu už ostatně i dnes, a také v pátek slyšeli už i při tom zákoně o kontrolováni mimovládok, jakož i při zákoně o lobbistech - že investují nemalé množství svých peněz na financování těchto svých lobbistických skupin, které se pak s podporou médií pokrytecky vydávají za údajný hlas obrovského počtu obyvatel, ačkoli ve skutečnosti reprezentují pouze malou hrstku lidí, respektive je to jen pár finančně zainteresovaných jednotlivců, kteří pod honosným velkým názvem se snaží vytvořit dojem nějaké občanské síly, dojem nějakého relevantního hlasu občanů. Bylo by velmi nešťastné, pokud společnost i zákonodárci, poslanci a Národní rada jako celek by se nechali ve finále ovlivňovat a manipulovat s takovými hlasy. Když to dáme do srovnání znovu v současnosti s těmi velmi slabě, ba až téměř vůbec nechráněnými, nenarozenými dětmi, tak bohužel ty děti žádný hlas nemají.

 

Ty děti žádný hlas nemají, ty děti nemají dokonce ani jen ten hlásek, kterým by mohli říci: tatínku maminko, poslanci neposlouchejte hlasy zaplacených businessových potratářských společností, poslouchejte ten můj hlásek. Oni ale ten hlásek bohužel nemají. Oni to nevědí říct, oni nevědí zakřičet, a oproti ním stojí obrovský protivník, velmi bohatý a silný, který to “své“ křičí zcela hlasitě a nahlas, který tvrdí, že umělý potrat je údajně prý v pořádku, že je to v pohodě, že je to údajně prý "vaše právo ".

 

A já si myslím, že pokud jsme alespoň trošku charakterní lidé, aspoň trošku zodpovědní politici, tak se musíme postavit ne na stranu těch silnějších kteří dnes mají obrovské možnosti, média, peníze, lobbistické skupiny, ale na stranu právě těch nenarozených dětí, čili na stranu nejslabších, nejnevinnějších z nevinných, a zcela bezbranných, protože tak by to mělo být vždy, že ti slušní, čestní a charakterní by měly zastávat právě těch slabších, těch nevinných, těch bezbranných, a tedy ne mocné útočníky a agresory, ne ty, kteří bezohledně volají po bezbranných životech a po nevinné krvi nenarozených dětí.

 

A ještě jedna podstatná myšlenka. Vnímáme to všichni, zejména ti co žijeme ve větších městech, krajských, okresních, na sídlištích, a v panelácích jako například v paneláku jednoho krajského města Banská Bystrica bydlím i já. A s velkým politováním musím smutně konstatovat, že stále více rodin, a to hlavně mladých rodin už nemá děti. Z stále většího a většího množství panelákových a asi i jiných bytů již není více slyšet dětské dovádění či dětský smích, děti nám už více "nedupou" nad hlavou, děti prostě bohužel už nežijí v obytných domech mezi námi. Za to na druhé straně je možné vidět, že stále více a více mladých dívek a mladých žen chodí na procházky s pejsky, s čivavami, s jorkšíry, a tak svou péči, svůj mateřský pud, svůj mateřský instinkt namísto dětem věnují těm psům, těm morčatům a podobným zvířátkům. Jistěže, nic proti tomu, když zvířátka doplňují nějakou tu rodinnou atmosféru a slouží jako velmi vítaný, hezký, milý a dobrý společník i pro ty děti, ale asi to není celkem v souladu se zdravým rozumem, pokud domácí zvířata nahrazují, ne doplňují, ale nahrazují děti v našich rodinách.

 

Toto není v souladu s Božími přikázáními a ani to není v souladu se zájmem společnosti, aby do té lidské společnosti namísto dalších a dalších dětí přicházely pouze jen další a další zvířátka, a aby jednoduše se ty děti za ty zvířátka vyměnili.

 

A ještě jedna myšlenka, která není moje:

 

Je opravdu velmi zajímavá a povšimnutíhodná ta skutečnost, že všichni ti, kteří dnes tak velice bubnují a křičí proti zpřísňování zákona o umělém takzvaném přerušení těhotenství, proti zpřísňování slovenské potratové legislativy, že všichni ti už na tomto světě jsou, že úplně všichni tito lidé, kteří podporují umělé potraty se už narodili, že všichni tito lidé měli mámu, která s nimi na ten umělý potrat nešla.

 

Všichni ti totiž, kteří dnes kritizují naši snahu o zpřísnění potratové legislativy, všichni ti kteří kritizují i v médiích ale i na jiných kanálech nebo jinými kanály naši snahu o zpřísnění tohoto extrémně liberálního v současnosti platného potratového zákona jsou ti, kterým bylo dopřáno se narodit. Všichni ti jsou ti, jejichž rodiče a zejména tedy máma si řekli, že já se pro tebe obětuji. Já se pro tebe obětuji, já tě nechám se narodit, já se ti budu věnovat, já se budu snažit z tebe vychovat dobrého a slušného člověka. Všichni ti, kteří se narodili a dnes omezování umělých potratů kritizují jsou přesně ti, kterým bylo dopřáno právo na život, ale kteří sami nyní upírají totéž právo na život dalším.

 

A já se ptám:

 

Je toto spravedlivé?

 

Je toto spravedlivé, respektive mají na to tito lidé morální právo?

 

Já jsem se narodil ale já jdu nyní volat pak, aby ti ostatní se už narodit nemohli?

 

V čem jsou ty děti, které jsou dnes zabíjeny - a to dokonce často úplně bezdůvodně jsou zabíjeny - v čem jsou tyto zabíjené děti horší, v čem jsou horší tyto maličké 12, 10 či 11 týdenní dětičky než jsou ti, kteří se již narodili, a kteří křičí, že zabíjet děti je v pořádku?

 

Jakým právem si to dovolují?

 

Pokud si takové rozhodování přisvojují, jakým právem o tom chtějí rozhodovat?

 

Víme totiž velmi dobře, že o životě a smrti člověka může rozhodovat pouze Bůh a nikdo jiný!

 

A najednou tu zní hlas nějaké skupinky lidí, kteří si myslí, že mohou mít totéž právo jako má Pán Bůh, že i oni mohou rozhodnout, že tito se již nemusí narodit, a. že je to tak údajně prý v pořádku.

 

A proto musím otevřeně říct, že my jako poslanci, jako ti kterým lidé dali ve volbách důvěru, aby do Národní rady jsme šli řešit i palčivé problémy, a nejen kdejaký bezvýznamné hlouposti a nesmyslné bláboly, ale i palčivé problémy, které není jednoduché ani otevřít, a o kterých není jednoduché ani mluvit, protože právě my bychom měli být ti, kteří převezmou za to odpovědnost, kteří řeknou, nebudete, opakuji nebudete nám vy extrémističtí fanatičtí potratáři financovaní nevím odkud rozhodovat o tom, zda se nějaké děti ještě budou moci narodit nebo možná nebudou moci narodit, že dostanou příležitost se narodit nebo příležitost narodit se jim může být odepřena.

 

Nebudete to vy, kdo o tom bude rozhodovat. Nebudete vy díky vaší demagogii a síle médií, která je dnes obrovsky silná jako nikdy před tím, svou lživou a demagogickou pro-potratovou propagandou gumovat hlavy, vymývat mozky lidí, zejména těch mladých žen a dívek, a říkat jim:

 

"Jdi na potrat, vždyť to nic není. To je jako když jdeš na očkování"!

 

Nebo údajně prý, že:

 

"To je jako když jdeš si dát nějakou tabletku proti škrábání v hrdle. To je v pohodě, to si dáš a za dva měsíce, si v pohodě."

 

Ve skutečnosti však ale není to tak!

 

Ale i když ve skutečnosti není to tak, přesto vzhledem k té síle peněz a té síle médií se dnes málokdo ví postavit "proti", málo kdo má ochotu se jim postavit, takže to musíme být my volení zástupci, kteří právě na to máme tu ještě ten zbytek té imunity zde v plénu Národní Rady Slovenské republiky, abychom to směli nahlas a zcela jednoznačně jasně říci, že se nám to nelíbí a že nejenže se nám to nelíbí, ale jsme jako poslanci pevně odhodláni s tímto neblahým stavem i něco udělat, protože zcela přirozeně nelíbit se to může i lidem kteří se po své pracovní směně zastaví někde v hospodě dát si pivo, protože oni i kdyby chtěli, tak mohou to u toho piva sice kritizovat, ale reálně s tím nemohou vůbec nic udělat.

 

A proto právě my poslanci Národní Rady Slovenské Republiky jsme tu ti, kteří s tím můžeme něco udělat a kteří to můžeme ovlivnit, kteří máme na to ty zákonné kompetence a nástroje, abychom to ve smyslu platné legislativy změnili, abychom to změnili ve prospěch všech těch nevinných dětí.

 

Abychom to už konečně změnily ve prospěch našich dětí, abychom to změnili ve prospěch Božích zákonů, abychom to změnili ve prospěch Slovenské republiky.

 

Neboť když, a to jsem hluboce přesvědčen, když Slovenská republika bude fungovat v souladu s "Desaterem", v souladu s Božími zákony, tak se nám i všem bude dařit.

 

Když tak ale nebudeme fungovat, nuž tak jednoduše ta negativa nás dohoní, a budeme na to doplácet stále více a více, až na to všichni doplatíme velmi ošklivým způsobem.

 

Takže úplně na závěr, vážené kolegyně, kolegové, co jste tu zůstali, neodsuzujme dopředu šanci dát dětem šanci na život!

 

Neodsuzujme a nezahazujme už předem tuto šanci na život nenarozených dětí do koše!

 

Posuňme tento náš protipotratový PRO-LIFE návrh do druhého čtení a mluvme o tom, co by bylo pro národ, pro lidi a pro jednotlivé strany přijatelnější, jaká verze, co a jak jdeme zpřísnit, eventuálně popřípadě současně s tím ruku v ruce i to, co jdeme zjemnit či vycizelovat, ale prostě pojďme s tím v zájmu nenarozených dětí už něco udělat.

 

My Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS každý takový dobrý návrh ať už legislativní či fakticky objektivně vylepšující tento náš v prvním čtení předložen návrh novelizace potratového zákona bychom určitě podpořili bez ohledu na to, kdo by byl jeho předkladatelem.

 

Kromě myslím, že asi jen extrémních liberálů, kteří by asi nikdy nic takového nepředložili. Kdyby však ale ať už kterákoliv politická strana přišla s návrhem na omezení umělých potratů, tak absolutně bez váhání bychom to podpořili, aby se to posunulo do druhého čtení. A samozřejmě, že ve druhém čtení bychom se k tomu i meritorně, věcně vyjadřovaly: Toto se nám líbí, toto je naše představa, co se s tím dá dělat, atd., atd., protože pokud by se jednalo o zlepšení postavení, zlepšení úrovně ochrany těchto nevinných nenarozených dětí oproti současnému extrémně liberálnímu stavu, určitě bychom to zásadně vždy podpořili.

 

Bohužel ale, v tomto volebním období za ty dva roky doposud nikdo s takovou iniciativou nepřišel. Nikdo to buď nepokládal za důležité nebo nenabral odvahu, aby to do Národní rady do pléna předložil. A tak po dvouletém našem marném doufání - že to předloží někdo jiný - jsme s tím nakonec přišli my z Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, a zcela oprávněně a legitimní od vás žádáme, abyste posunutím do druhého čtení tohoto našeho protipotratového PRO-LIFE návrhu zpřísnění potratové legislativy dali v druhém čtení prostor na debatu, na doladění, na vyšperkování, prostě na dotažení a celkové vylepšení ve druhém čtení. Tam je totiž prostor na to, abychom si povídali jak a co dál.

 

Já si myslím, že pokud to díky jakýmkoli výmluvám a pseudodůvodům nebude podpořeno již v prvním čtení, a to zejména od těch poslanců, kteří hlasovali za zlepšení ochrany životů zvířat, tak pak musíme jasně říci, že většinu slovenského parlamentu ochrana dětí nezajímá, že vlastně není to pro Vás podstatné, není to pro Vás téma, kterou by jste se chtěli zabývat, které by jste chtěli věnovat alespoň tolik času, abychom v druhém čtení si o tom povídali absolutně nepoliticky, věcně, možná trošku s takovou morální a etickou zodpovědností. Přece nikdo z Vás nic nepokazí tím, pokud to své ano, které v tomto případě dáte bude ano pro život a posuneme tak všichni společně my i Vy tento protipotratový PRO-LIFE návrh do druhého čtení. Nikdo z Vás tím nic nepokazí.

 

A co bude ve druhém čtení, to je dnes otevřená věc, to možná nechme na Pána Boha, na debatu mezi 150 poslanci Národní rady a až pak se rozhodneme všichni společně co a jak dál.

 

Víte, mě velmi mrzí to, že přesto, že jsme písemně požádali o setkání předsedů parlamentních stran a předsedů poslaneckých klubů, tak jste nás odignorovali úplně všichni. Přesto ale jsem přesvědčen a chci věřit tomu, že se ještě odehraje nějaký zázrak a že se tato protipotratová PRO-LIFE novela potratového zákona posune do toho druhého čtení.

 

Že se tato PRO-LIFE novela zákona, jejímž cílem je chránit ty děti nezahodí do koše, neboť nejblíže můžeme o tom jednat až o půl roku. A to je zbytečně ztracený čas v průběhu kterého bude zabito další veliké množství nenarozených dětí. Ztratili jsme tu již velmi mnoho let. Pojďme dělat.

 

Nehledejme výmluvy, pojďme dělat!

 

Víte velmi dobře kolegové, kolegyně, že my poslanci z naší Lidové strany Naše Slovensko ĽSNS hlasujeme za návrhy – bez ohledu na to kdo je podal - vždy podle toho, jak jsme přesvědčeni, že jestli návrhy zákonů slouží dobru, chrání každý lidský život od početí až do přirozené smrti, chrání přirozenou rodinu založenou na celoživotním manželství jednoho muže s jednou ženou, pomáhají lidem, pomáhají Slovensku a tehdy vždy hlasujeme “za“ nebo naopak nejsou prospěšné, nejsou užitečné, a pak zas hlasujeme "proti" nebo "se zdržíme".

 

A hlasovali jsme v tomto volebním období, které je pro nás první, již za mnohé zákony bez ohledu na to, zda-li je předkládala opozice nebo koalice. Podpořili jsme již mnohé zákony koaliční, i mnohé zákony opoziční. Podpořili jsme zákony z dílny jednotlivých politických stran, když se nám zdálo, že jsou dobré, že jsou opravdu prospěšné a že by pomohly zlepšit, zkvalitnit život lidí na Slovensku. A od Vás poslanců z ostatních politických stran nechceme nic jiného jen stejný přístup. Nic jiného, jen stejný přístup. Nicméně výsledkem tohoto stejného přístupu v této chvíli by nebylo jen zlepšení kvality života lidí na Slovensku, ale ještě větší vítězství by bylo zlepšení úrovně ochrany života těchto našich budoucích obyvatel, ochrany života těchto maličkých dětí. Tak se tak, prosím vás, k tomu všichni postavme. A já chci věřit, že v tom druhém čtení pak budeme mít důvod k radosti a ne na smutek. Děkuji pěkně. (Potlesk.)

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /11/:

Kolega Marián Kotleba ve svém úvodním vystoupení v rozpravě otevřel skutečně významně vážné téma, v níž jde doslova o život.

 

A to o život ne jednoho, ne deseti, ani ne sto, ale jen tu u nás Slovensku jde o životy mnoho tisíců nenarozených dětí ročně. A to ještě nemluvím o tom, že ve světě je umělými potraty  povražděných mnoha milionů dětí ročně.

 

Když se podíváme do tohoto sálu, do tohoto pléna, tak v podstatě je zde jen hrstka poslanců a platí to stejně o poslancích z vládní koalice, jakož i o poslancích z fiktivní standardní salónní "opozice". Pokud má být toto nějaká vizitka vztahu Národní rady Slovenské republiky k životu a k dětem, které opravdu takto hromadně a masově na Slovensku zabíjíme, tak pak by měla být tato Národní rada Slovenské republiky rozpuštěna jako celkem zbytečný orgán, který není schopen a ani ochoten nejen chránit, ale dokonce už ani jen mluvit o ochraně toho nejzákladnějšího lidského práva, jakým je právo na život.

 

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /12/:

Tento návrh zákona je vzhledem k jeho protipotratovému PRO-LIFE obsahu jednoznačně bez debat nejen tím úplně nejdůležitějším bodem programu této aktuální stále probíhající 3. plenární schůze Národní Rady Slovenské Republiky, ale i celého dosavadního VII. volebního období tohoto našeho slovenského parlamentu.

 

Jedná se o zcela principiální záležitost, kde nemohou být debaty o tom, že kdo návrh předkládá nebo něco podobného, že máme nějaké vlastní vnitřní problémy s tím nebo s oním politicky nesympatickým člověkem anebo politicky nesympatickou politickou stranou. Toto je prostě zcela holý prostý fakt, že tu jde doslova o lidské životy nenarozených dětí, a proto na krátkozraké malicherné politikaření by se mělo alespoň v tomhle případě zapomenout, a to zapomenout samozřejmě, že s ohledem na ty vražděné nenarozené děti a tedy nikoliv s ohledem na Vámi nenáviděnou politickou stranu Lidovou Stranu Naše Slovensko ĽSNS či Vámi nenáviděných čtrnáct poslanců této Vámi tak velice nenáviděné politické strany.

 

Mě nejvíce udivuje ten problém, který se vyskytuje u mnoha těch údajně prý “křesťanských“ nebo “konzervativních“ pseudoaktivistů, lidi, kteří sice navenek někdy i mluví o krajně ultralevičáckých nebezpečích, jako například o hrozbě pro-potratového neoliberalismu, sodomistického homofašizmu, ultraliberálního neomarxismu, proislamistického multikulturalismu a o celém tom volnomyšlenkářství, které zcela devastuje naši společnost, ničí morálku, ale když nakonec dojde na obrazně řečeno “lámání chleba“, tak se nakonec každý návrh jak to změnit pokaždé opět hází do koše.

 

Tito farizejští pokrytci sice navenek někdy nahlas přemýšlejí nad tím, proč společnost dospěla až do takového bodu, proč ten ultraliberalismus tak velmi postupuje, proč se posouváme tak velmi rychle k těmto "pokrokářským" myšlenkám, které zcela ničí vše na čem byla naše křesťanská identita vybudována. A proto tento dnešní neblahý stav je právě vinou těchto pokryteckých farizejů vystupujících na veřejnosti “na oko“ pod svou lživou pseudokresťanskou či pseudokonzervatívní maskou.

 

Protože když si podíváte jak se chovají k tomuto PRO-LIFE protipotratovému návrhu novely potratového zákona, tak právě ti údajně prý “pro-life“ odpůrci umělých potratů, tí údajně prý "konzervativci", ti údajně prý "křesťané" na Internetu všude možně sice píší obrovské blogy, hádají se a debatují, ba dokonce oni jsou schopni promrhat týdny jalovými diskusemi o tom, zda je toto vhodné, zda je to z morálního hlediska prospěšné, a zejména zda za to hlasovat, či nehlasovat, neboť jsou zde údajně prý takové či onaké okolnosti nebo takové či onaké věci, a nevím co ještě všechno.

 

A místo toho, aby se spojily do jednoho šiku a bojovali, vyzývali, křičeli hlasitě, troubili na to, pojďme a podpořme to, získejme si hlasy na to, abychom to mohli protlačit, abychom mohli zachraňovat nenarozené děti před jejich vražděním, a ačkoliv každý den je jich umělými potraty zavražděných v přepočtu přes dvacet, tak oni se jen neplodné hádají mezi sebou jako malé děti na pískovišti, neboť “toto je moje teritorium“ a “toto je vaše teritorium“.

 

A ti poslanci, kteří o sobě říkají, že jsou údajně prý "pro-life" a "křesťané" zde nyní mezi námi ani nesedí, protože boj za právo nenarozených dětí narodit se a žít tito marketingoví údajně prý "pro-life" poslanci mají ve skutečnosti obrazně řečeno "úplně na háku", je jim to totiž v tom lepším případě přinejmenším všechno úplně jedno, na všechny PRO-LIFE hodnoty a ideály totiž ve skutečnosti zvysoka kašlou.

 

A na druhé straně jsou zas ultraliberálové, kteří na rozdíl od těchto ve skutečnosti pro-potratových falešných marketingových pro-liferů se už ani jen nestydí za svou podporu umělých potratů a proto tito ultraliberálové s tichou podporou těchto tajně pro-potratových pseudokonzervatívních falešných pro-liferů zcela otevřeně debatují o tom, že by umělé potraty měly být ještě více liberalizovány a prováděny dokonce i pouhý jeden den před narozením dítěte. Tak daleko jsme to dospěli.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /13/:

Já musím Mariána Kotlebu doplnit v tom, respektive potvrdit vlastně to, že tento návrh zákona, který jsme předložili není katolickým ideálem a ani není ideálem naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, ale je absolutně racionálním kompromisem.

 

Nejedná se o návrh, kterým bychom tlačili na hranu či tlačili na pilu. Ponechali jsme tam, a to je důležité zdůraznit, ponechali, ne zavedli, ale ponechali jsme tam tři výjimky, které umožňuje dosud i současná legislativa. To znamená první výjimka pokud je ohrožen život matky, druhá výjimka v případě, pokud matka byla znásilněna nebo v rámci incestu otěhotněla nebo otěhotněla v rámci nějakého sexuálního zneužití. A ta třetí výjimka, která je také v současné legislativě explicitně, to znamená taxativně jmenována jsou ty genetické vývojové poruchy plodu.

 

Je pravda, že ten název umělé přerušení těhotenství je matoucí. Je to důsledek jednak té bolševické ideologie, toho materialismu, který zde vládl více než 40 let, kdy se na člověka nahlíželo - když jsem svého času četl ještě Lenina v rámci nějakého všeobecného rozhledu - tak on považoval život za vysoce organizovanou formu hmoty, čili tak k tomu životu i poté komunisté přistupovali jen jako nějaké organizované hmotě, která se dá zapnout a vypnout. Čili komunisté nastavili laťku hodnoty lidského života velmi nízko a pak tu laťku v naší době ještě více snížily extrémní ultraliberálové, kteří v rámci egoismu prosazování neomezených práv jednotlivce si uzurpovat právo dokonce rozhodovat i o životě cizích lidí.

 

Je to opravdu velice smutné, že zde chybí mnozí ti údajní "pro-lifeři", údajně prý "křesťanští" politici, kteří se jinak tomuto tématu údajně prý věnují, respektive údajně prý bojují proti zabíjení nenarozených dětí, a zejména vypisují blogy. mnoho blogů jsem si přečetl na deníku postoj.sk , ale já když jsem tam posílal pro čtyřmi dny můj pro-life článek, tak nejen že dosud mi ho nezveřejnily, ale ani mi neodepisují, nedávají vědět co a jak. Čili i tam je celkem evidentní, jaký je jejich skutečný postoj k PRO-LIFE hodnotám. Děkuji.

 

Poznámka editora: Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku neexistuje, byť i v některých dalších politických stranách tu i tam se vyskytují jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci.

 

Internetový portál "Postoj.sk" sofistikovaným způsobem tajně působí ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce pod falešnou PRO-LIFE a PRO-FAMILY maskou s cílem jednak “zachytit“ co pokud možno největší počet konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejících křesťanů, jednak tyto konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťany skrytě sofistikovaným způsobem manipulativně nenápadně ovlivňovat ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomararxistické revoluce tím ideologicky tzv. "správným směrem". V praxi toto nenápadné sofistikované manipulativní působení tohoto krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk" spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že jeho cílovou skupinou jsou konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťané, tak "na oko" svými články bezvýhradně vystupuje proti vraždění nenarozených dětí umělými potraty i proti sodomií a genderové ideologii a tedy "na oko" nadšeně "podporuje" a hlásí se k PRO-LIFE i PRO-FAMILY hodnotám, ba dokonce často "Postoj.sk" i farizejsky naříká nad tím, že nikdo v parlamentu ty umělé potraty nechce zastavit, avšak ale pouze jen do té doby, dokud nenastane to "nebezpečí", že by v parlamentu “nedejbůh“ ty umělé potraty skutečně se někdo rozhodl pokusit se zastavit. Pak samozřejmě “Postoj.sk“ úporně hledá pokrytecké výmluvy, záminky a důvody proč dotyčnou konkrétní PRO-LIFE iniciativu nelze podpořit. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že manipulativní působení portálu "Postoj.sk" je cíleně zaměřeno vůči konzervativním PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťanům, tak nikdy otevřeně neřeknou že ve skutečnosti umělé potraty plně podporují, právě tak jako ani ve svém boji proti konkrétnímu PRO-LIFE zákonu si "Postoj.sk" z logiky daných souvislostí fakticky ani nemůže dovolit použít klasické pro-potratové pseudoargumenty mainstreamových médií takového typu jako například že "tato novela je špatná, chce bránit ženám rozhodovat o svém těle", ale musí si vymyslet sofistikovaněji rafinovanější pseudodůvody proč nepodpořit daný PRO-LIFE protipotratový návrh zákona, prostě takové pseudodůvody, které budou mít alespoň nějakou reálnou šanci být alespoň trochu psychologicky akceptovatelné pro konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejícího křesťana, čili takové pseudodůvody, které přímo nebudou nijak protiřečit či zpochybňovat samotné PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty jako takové. A proto "Postoj.sk" například napíše, že dotyčný PRO-LIFE návrh zákona je sice správný, ale měli by údajně prý s daným PRO-LIFE návrhem zákona zatím ještě počkat, protože z těch či oněch důvodů údajně prý momentálně není vhodná doba pro jeho předložení, nebo že předložený návrh zákona má sice správný cíl že jde proti umělým potratům, ale je údajně prý zle připravený a má údajně prý legislativní formálně-právní vady a nedostatky, a proto jej nelze přijmout, anebo že i předložený návrh zákona je i legislativní sice zcela bez jakékoliv vady, ale politická strana či konkrétní poslanec, který ten protipotratový zákon předložil je “takový a makový“, a jmenují jejich či jeho ať už skutečné nebo vymyšlené údajné "poklesky", že udělal anebo neudělal to či ono, že spáchali či spáchal to a to a podobně, a proto dotyčný zákon podávající politická strana nebo konkrétní poslanec, který dotyčný protipotratový zákon předložil je člověk údajně prý neseriózní, nedůvěryhodný a proto pod záminkou z těchto ať už skutečných nebo smyšlených často i zcela banálních pseudodůvodů proto ani tento jejich či jeho návrh protipotratového zákona údajně prý proto "nelze v žádném případě podpořit" atd.

 

Ostatně podle svědectví slovenského nezávislého investigativního novináře Mgr. Martina Bavolára "Denník Postoj utajene financuje George Soros cez svoje krycie firmy, politické nadácie a nastrčené osoby", jak o tom již vícekrát tento Mgr. Martin Bavolár, jeden z nejlepších slovenských investigativních novinářů na základě svých investigativních odhalení již vícekrát mluvil i psal, naposledy například dokonce přímo na svém blogu zde: https://blog.hlavnespravy.sk/8555/velke-odhalenie-precitajte-si-ktori-najomni-novinari-su-na-mafianskych-zoznamoch-medzi-prvymi-su-todova-a-snidl-z-dennika-n-a-hanus-z-dennika-postoj/ Tolik tedy o sofistikovaně manipulativním působení na konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťany ze strany de facto krypto-neomarxistického portálu “Postoj.sk“ nesoucího honosný rovněž tak falešně zavádějící název  Konzervatívny denník Postoj“.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /14/:

Děkuji za slovo. Marián, uvedl si velmi mnoho důležitých argumentů, proč bychom měly mluvit přinejmenším o alespoň částečném posílení ochrany nenarozených dětí.

 

A já jsem si jistý, že i dnešní den to prokáže, že to ani zdaleka nebyly všechny argumenty, které za tuto ochranu jsou a které tu ještě dnes budou vyřčeny.

 

Úplně na začátku jsi - když jsi představoval zákon, jsi použil pojem " Takzvané umělé přerušení těhotenství". Já s tímto zdůrazněním "Takzvané" plně souhlasím, protože když si člověk dá slovo "přerušit" do synonymického slovníku nebo výkladového slovníku, tak hned první definice je přesně ta, co to slovo evokuje u každého člověka - a to je dočasně nepokračovat v jisté činnosti.

 

To znamená, že při takovémto pojmu je to absolutně nesmyslné používat takovýto význam a měli bychom samozřejmě, že používat výraz "Umělé ukončení těhotenství" a ne "Přerušení" těhotenství.

 

Jinak ale bez ohledu na to si myslím, že oba tyto pojmy jsou velmi negativní, a spíše bychom se měli snažit mluvit o ochraně nenarozených dětí, protože právě to je to, co má být cílem a výsledkem této debaty.

 

Na závěr bych ještě dodal, že neexistuje žádný důvod proto, aby kdokoliv z poslanců této Národní Rady Slovenské Republiky nehlasoval minimálně za to, abychom tento protipotratový PRO-LIFE návrh zákona posunuli do druhého čtení. Tedy i kdyby ho ostatní poslanci nechtěli přímo schválit v této naší navrhované podobě, tak abychom tento návrh alespoň posunuli do druhého čtení abychom se tam pak mohli diskutovat o jeho možných dalších vylepšeních nebo o jiných výjimkách či omezeních jejich současných výjimek a podobně.

 

A pokud nakonec budeme moci zachránit před usmrcením byť i kdyby třeba jen jedno jediné dítě, tak si myslím, že i tak to bude stát za to. Děkuji.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /15/:

Pane předsedo, po vyslechnutí tvého příspěvku jsem přesvědčen, že právě přepis tohoto tvého protipotratového PRO-LIFE projevu by měl kolovat po středních školách místo nějakých neomarxistických příruček od Deníku N, který tam píše o kdejakých paranoidních konspiračních úplných nesmyslech, jako například jakýchsi neurčitých imponderabilijních údajných “ruských hrozbách“, protože toto by tím dospívajícím mladým lidem bylo alespoň k něčemu užitečné.

 

Každopádně je třeba zdůraznit, že jak si pane předsedo již zmínil na začátku svého projevu, ten nesoulad v současné době platného potratového zákona s Ústavou je bohužel realitou bezpráví v naší zemi, A to bohužel i realitou ohledně ochrany, či přesněji řečeno neochrany lidského života, co je dáno politikou protlačování tohoto dekadentního krajně ultraliberálního způsobu života jak nám to ukazuje Slovensko-arabská politická strana SaS - tzv. "Svoboda a Solidarita", kterou by jsme mohli velice výstižně  jednoslovně pojmenovat jako politickou stranu "Esesáků", neboť dokonce i ve zkratce názvu jejich politické strany SaS jsou obsažena dvě souhlásky "S".

 

Na Slovensku je to všechno velmi smutné. Vždyť co jiného můžeme čekat, když dokonce i nejvyšší ústavní činitel, a tedy prezident Slovenské republiky Andrej Kiska se vyjádří, že lidským právům jsou nadřazené obchodní zájmy, a tím pádem je v podstatě tak jasně nastavená ta liberální čára, ta hodnota, jakou žijí tito lidé.

 

No já každopádně věřím, že otázka lidského života vyhraje i v tomto případě, velmi v to doufám a zítra se snad lidé rozhodnou ne podle nějakých ekonomických činitelů, ale podle toho, co je opravdu správné a důležité.

 

A na závěr musím zdůraznit, že zatím co my zde diskutujeme o nutnosti ochrany lidského života od jeho početí, tak téměř padesátka jakýchsi samozvaných nevládních organizací píše e-maily poslancům a vyzývá je, aby nehlasovali. za tento protipotratový PRO-LIFE zákon, a to je veliká ostuda. Děkuji.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /16/:

Děkuji za slovo Marián, děkuji ti za vyčerpávající proslov k tomuto protipotratovému PRO-LIFE zákonu a já pevně věřím, že si promluvil do duše i těm lidem, kteří jsou zde nepřítomni. Bohužel, situace je taková, že když předkládáme naše návrhy zákonů, tak sál zeje prázdnotou.

 

Ale připomenu poslancům, že přišla nám na mail iniciativa, respektive petice od Aliance za rodinu, kterou vede JUDr. Anton Chromík a dovolím si přečíst i její znění, které je tedy velmi dobré a kterou dnes podepsalo více než 7 200 lidí:

 

Slovensko od zavedení umělých potratů zabilo 1 milion 360 tisíc dětí. Všechny tyto děti nám dnes chybí. Chybí nám jejich láska, jejich naděje i jejich síla. Stát, který nebrání nejslabší a nevinné, ztrácí oprávnění a smysl své existence. Toto se děje u nás roky. Roky se tváříme, že můžeme budovat dům od střechy, ne od základů. Bez úcty k životu není dalších práv. Obhajování umělých potratů se ve světle nových poznatků vědy o prenatálním vývoji dítěte stává čím dál neudržitelné. Tato doba bude označena budoucími generacemi za dobu temna, protože jsme nedokázali vidět lidský život tam, kde je. Vy to můžete změnit. Mnozí nechápou strašnou hloubku zločinů vůči dětem a proto vidí svět v zkreslené perspektivě. Život nenarozeného dítěte má pro ně menší hodnotu než život narozeného dítěte, ba dokonce má pro ně menší hodnotu než vlastní pohodlí. Umělý potrat jako úmyslné a chtěné zabití nevinného a bezbranného dítěte je zlem samým v sobě, které nedokáží ospravedlnit žádné okolnosti. Děkuji.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /17/:

Děkuji za slovo. Marián, přebral a rozebral všechny aspekty tohoto problému. Já osobně umělé ukončení těhotenství nazývám vražda výškrabem.

 

To nenarozené dítě má totiž hlavičku, bříško, obě ručičky i obě nožičky, respektive všechny čtyři končetiny, protože, je to člověk!

 

Největší tragédií je to, že proti tomuto PRO-LIFE návrhu zákona na ochranu lidského života nenarozených dětí jsou právě ti, kteří ochraňují zvířátka, mloky, či ještěrky a také různé jinakosti jako jsou gayové, lesby, gender, transgender, mutant, transmutant a jiné další divné jinakosti ....

 

Vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxisté jako užiteční pro-islamističtí idioti všestranně podporují islámskou expanzi do Evropy, respektive napomáhají islamizaci Evropy všestrannou podporou muslimských obsazovatelů Evropy, kteří sami o sobě na rozdíl od svých neomarxistických užitečných idiotů neschvalují umělé potraty a ani sodomii a její homosexualistickou ideologii a propagandu, a proto  prvního koho vyhubí když uplatní vládu svého islámského práva Šaria budou paradoxně právě tito muslimským dobyvatelům momentálně sloužící neomarxističtí užiteční idioti jako i neomarxističtí exponenti různých pro-potratových a pro-homosexualistických ničemných mimovládek.

 

Za antidžihádistický, antiislamistický výrok zde v slovenském parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky dostanete pokutu 1000 eur, zatím co za vraždu nenarozeného dítěte potratovým výškrabem nejenže vůbec žádnou pokutu nedostanete, ale navíc ještě k tomu média a neomarxističtí politici Vás za tu vraždu nenarozeného dítěte budou málem až do nebe chválit, jakýže to jen skvělý, vynikající a vzorný následováníhodný čin jste to provedli.

 

Umělý potrat má ještě i dnes v 21. století své obhájců. Mluvil jsi o morálním úpadku společnosti. Je to přesná definice. A tento morální úpadek společnosti přináší neomarxistická ultraliberální filozofie. Analogie se starověkou Římskou říší je zde zcela trefná. Ultraliberalismus, obdobný morální chaos jaký je zde i dnes a obdobné sexuální úchylky ve starověké Římské říši, když spolu obcovali chlapi s chlapy, a později pak i chlapi se psy, kravami či kozami, už jen nakonec dokončili úplné zničení starověkého Říma germánští, respektive starogermánští barbaři. Děkuji za slovo.

 

 

Jana Nehézová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /18/:

Děkuji za slovo. Já si myslím, Marián, že v tvé rozpravě bylo řečeno úplně všechno. Myslím si, že největší podstatu a pravdu ve své rozpravě si řekl tak srozumitelně, že pokud někdo nebude hlasovat za tento protipotratový PRO-LIFE návrh, tak už pak nevím. Musí si už jen zpytovat své svědomí, že nepodpořil zastavení vraždění nenarozených dětí a následky svého hlasování budou tito pro-potratoví poslanci snášet už jen na Božím soudě, neboť když mohl zastavit zběsilé vraždění nenarozených dětí, neudělal nic, vůbec absolutně nic. Proto si vezměte Mariánova slova k srdci a rozhodněte se kolegové, zejména Vy zde nepřítomní poslanci z ostatních politických stran, rozhodněte se moudře, hlavně se srdcem a s pokorou k nekonečné hodnotě lidského života, rozhodněte se humánně, lidsky jako humánně smýšlející lidé proti potratové genocidě nenarozených dětí. Děkuji.

 

 

Stanislav Drobný, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /19/:

Děkuji za slovo. Marián, chci jen potvrdit tvá slova a skutečné příběhy jasně ukazují znovu a znovu, že umělé ukončení těhotenství zabíjí nejen nenarozené děti, ale ubližuje i jejich “matkám“.

 

Jako následek umělého potratu toto ublížení těmto “matkám“ přichází v různých formách, a to zejména v mentální, emoční, vztahové a fyzické rovině. Ženy v dnešní době umírají právě i při legálních potratech. Ztráta plodnosti nebo zvýšený výskyt spontánních potratů po umělých potratech je jen zrnkem písku v problémech spojených s umělými potraty.

 

Obrovské množství skutečných příběhů, které jsou v dnešní době snadno ověřitelné, dokazuje, že nejen děti, ale i jejich “matky“ jsou skutečnými oběťmi tohoto skutku. Děkuji.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /20/:

Kolegové, děkuji za reakce.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /21/:

Děkuji za slovo. V první řadě bych chtěla říci, že slova interrupce, přerušení těhotenství, ukončení těhotenství, to jsou jen orwellovské matoucí a lživé klamlivé pojmy. Skutečným pravdivým výrazem pro tento skutek je zabití nenarozeného dítěte, respektive vražda nenarozeného dítěte.

 

Chci se zároveň poděkovat tobě, pane předsedo Marián Kotleba, jakož i všem ostatním kolegům za tento protipotratový PRO-LIFE zákon, za to předložení, za velmi empaticky citlivý přístup k ženám, za všeobecně mimořádně citlivý přístup, který jste zvolili.

 

A tento PRO-LIFE protipotratový zákon je tak důležitý, že by opravdu byla veliká škoda, kdyby neprošel do druhého čtení.

 

Bylo by velmi vhodné postoupit ho do druhého čtení, protože si zaslouží diskusi. A to nejen od zastánců tohoto protipotratového PRO-LIFE zákona ale i od jeho oponentů. Čili opravdu zaslouží si diskusi, zaslouží si projít do druhého čtení a proto se obracím na všechny poslance s mou osobní velikou prosbou, udělejte to, posuňte tento návrh zákona do druhého čtení prosím a budete mít možnost každý se vyjádřit, dát nějaký pozměňovací návrh a jednoduše debatovat, protože toto si zaslouží opravdu diskusi, veřejnou diskusi, a to nejen v tomto parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky ale i na celém Slovensku. Děkuji.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /22/:

Děkuji za slovo. Kolegové, já děkuji za vaše faktické poznámky. Ne úplně všechno se samozřejmě, že dalo říci v dotyčném mém jediném vystoupení a ne všechno se dalo i vhodně navázat na jednotlivé ty myšlenky, a proto jednu z těch hlavních bych chtěl alespoň takto narychlo ještě říci, respektive doplnit:

 

Říkají Vám něco jména Charlie Gard a Alfie Evans - oběti krajně ultralevičácké neomarxistické revoluce v současné dnešní Velké Británii?

 

Doufám, že i navzdory totalitně důslednému mlčení mainstreamových hlavních médií víte snad i Vy ostatní co s těmi dvěma malými anglickými chlapci jedenáctiměsíčním Charlie Gardem a dvouletým Alfie Evansem udělali vládnoucí krajně ultralevičáčtí neomarxističtí ultraliberální extrémisté v Anglicku, kteří obě tyto malé děti nejen že zavraždili, ale zavraždili je přímo i proti vůli jejich vlastních rodičů, ba dokonce vládnoucí neomarxistický režim zavraždil tyto dvě malé děti i navzdory srdcervoucímu houževnatému odporu jejich vlastních rodičů, kteří ze všech sil bojovali proti úmyslné de facto popravě, zavraždění svých vlastních dětí, čehož se dopustil vládnoucí krajně ultralevičácký  neomarxistickí ultraliberálni extrémistický režim v dnešní Velké Británii.

 

A toto je obrovský varovný vykřičník pro nás všechny, kam to jen může všechno zajít jestliže se nevzpamatujeme dostatečně včas a brzy, a pokud budeme lhostejný vůči osudům ostatních lidí a zejména tedy vůči osudům těchto malých nenarozených dětí, které se neumí bránit, protože tyto nenarozené děti jsou pro vládnoucí krajně ultralevičácké extrémisty ten úplně nejlehčí terč.

 

Pak po vraždách nenarozených dětí přichází na řadu i euthanasie samozřejmě že s cílem prosadit to, co se zdá být zpočátku neprosaditelné se nejprve v duchu metody postupného otevírání tzv. "Overtonovho okna" - jak tuto metodu zformuloval americký právník, filozof, politolog a sociolog Joseph P. Overton - legislativně zavádějí nejprve ty takzvané dobrovolné euthanasie a pak samozřejmě, že později v závislosti od toho jak rychle se vládnoucímu režimu daří otevírat a příslušná tzv. "Overtonova okna" si pak vládnoucí režim může dovolit přistoupit i k různým jiným, stále méně a méně dobrovolným formám tzv. "Euthanasie", které jak vidno již dnes v různých západních zemích vymýšlejí vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální soudruzi neomarxisté, jejichž neomarxistické režimy vraždí děti už i proti vůli vlastních rodičů dotyčných dětí, a tedy hrozí i u nás na Slovensku, že tento dnešní úpadek společnosti se bude i nadále neustále prohlubovat.

 

Takže dneska si myslím, že tento dnešní boj je doslova boj “kdo z koho“.Boj zda-li zvítězí zlo anebo zda-li zvítězí dobro, v každém případě však ale tento "boj za život či za smrť" proti vládnoucím krajně ultralevičáckým neomarxistickým ultraliberálním extrémistům je a i v budoucnu nadále bude doslova bojem "na život a na smrť" mezi naší PRO-LIFE "Kulturou Života" a jejich neomarxistickou pro-potratovou "Kulturou Smrti".

 

A i když nevíme jak dopadne to hlasování, a nevíme, zda se nám podaří to protlačit alespoň do druhého čtení, tak musíme udělat vše, co bude v našich silách, vše co bude v našich možnostech a schopnostech, abychom si mohli s čistým svědomím říci, že opravdu jsme se proto maximálně obětovali, protože pokud má skutečně smysl se pro něco plně maximálně obětovat, tak je to právě tato PRO-LIFE myšlenka, je to právě jen a jen tento boj za prosazení PRO-LIFE hodnot. Děkuji.

 

POZNÁMKA EDITORA: Zmínka o metodě postupného otevírání tzv. "Overtonovho okna" naráží na články, které byly publikovány ve slovenštině například na slovenském webovém portálu https://www.lifenews.sk , kde byl publikován ve slovenském jazyce článek pod názvem “Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditelné (napr. kanibalizmus)“, který byl publikován zde: https://www.lifenews.sk/content/met%C3%B3da-overtonovho-okna-ako-presadi%C5%A5-nepresaditeln%C3%A9-napr-kanibalizmus nebo též na slovenském webovém portálu http://www.protiprud.sk/ , kde byl zas ve slovenském jazyce publikován článek pod názvem "Ako sa to robí: Overtonovo okno alebo technológia skazy. Veľká lož o prirodzenom behu vecí. Po homosexuáloch legalizácia pedofílie a incestu. Aj kanibali majú svoje práva", který byl zas publikován zde: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1843.htm , popřípadě na webové stránce slovenského časopisu “ZEM & VEK“ (Zem a vek) na adrese https://zemavek.sk , kde byl zas ve slovenském jazyce publikován článek pod názvem “Metóda Overtonovho okna: ako v spoločnosti presadiť nemožné“,  který byl zas publikován zde:  https://zemavek.sk/metoda-overtonovho-okna-ako-v-spolocnosti-presadit-nemozne/ , a v češtině zas například na českém portálu http://www.protiproud.cz/ , kde byl zas v českém jazyce publikován článek pod názvem "Jak se to dělá: Overtonova okna“, aneb Technologie zkázy. Velká lež o přirozeném běhu věcí. Po homosexuálech legalizace pedofilie a incestu. I kanibalové mají svá práva", který byl publikován zde: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/1284-jak-se-to-dela-overtonova-okna-aneb-technologie-zkazy-velka-lez-o-prirozenem-behu-veci-po-homosexualech-legalizace-pedofilie-a-incestu-i-kanibalove-maji-sva-prava.htm

 

O případech anglických chlapců Charlieho Garda a Alfieho Evanse ve slovenštině informoval například podle britského institutu “Institute or the Study od Journalism“ nejdůvěryhodnější zpravodajské médium ve Slovenské republice - slovenský webový portál https://www.hlavnespravy.sk/ anebo též i celosvětový webový portál mezinárodní petice https://www.citizengo.org/sk na kterém  jsou ve slovenštině publikovány nejrůznější zejména PRO-LIFE a PRO-FAMILY petice, které lze na tomto https://www.citizengo.org/sk také tyto petice publikované ve slovenském jazyce přečíst, a poté eventuálně i podepsat; a v češtině zas o případech anglických chlapců Charlieho Garda a Alfieho Evanse informoval například český webový portál http://www.protiproud.cz/

 

Nejdůvěryhodnější zpravodajské médium ve Slovenské republice podle britského institutu “Institute or the Study od Journalism“ - slovenský webový portál https://www.hlavnespravy.sk/ o dotyčném případu jedenáctiměsíčního anglického chlapce Charlie Garda napsal dne 1.7.2017 článek pod názvem "Nepredstaviteľná bolesť rodičov a Európa, ktorá zabíja svoje deti: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol nekompromisne. Malý Charlie musí umrieť” zde:   https://www.hlavnespravy.sk/nepredstavitelna-bolest-rodicov-europa-ktora-zabija-svoje-deti-europsky-sud-pre-ludske-prava-rozhodol-nekompromisne-maly-charlie-musi-umriet-zarazajuca-reakcia-papezskej-akademie-za-zivot/1053706 , dne 7.7.2017 zas článek pod názvem "Británia odmietla ponuku Talianska pokračovať v štandardnej liečbe Charlieho Garda, pretože Európsky súd pre ľudské práva nariadil, že chlapček musí zomrieť” zde: https://www.hlavnespravy.sk/britania-odmietla-ponuku-talianska-pokracovat-v-standardnej-liecbe-charlieho-garda-pretoze-europsky-sud-pre-ludske-prava-nariadil-ze-chlapcek-musi-zomriet/1061886 , dne 10.7.2017 zas článek pod názvem “Prípad chlapčeka Charlieho Garda: Pánom nad rozhodovaním o deťoch, nad ich životom a smrťou sa stal štát a úradník“  zde: https://www.hlavnespravy.sk/pripad-chlapceka-charlieho-garda-panom-nad-rozhodovanim-o-detoch-nad-ich-zivotom-smrtou-sa-stal-stat-uradnik/1064656 dne 26.7.2017 zas článek pod názvem “Sudca: Charlie Gard umrie v hospici, nie doma“ zde: https://www.hlavnespravy.sk/sudca-charlie-gard-umrie-v-hospici-nie-doma/1081900 a dne 29.7.2017 zas článek pod názvem "Našiel pokoj a spravodlivosť: Malý Charlie Gard zomrel. Udusením" zde: https://www.hlavnespravy.sk/nasiel-pokoj-spravodlivost-maly-charlie-gard-dnes-zomrel-udusenim/1083746

 

Slovenský webový portál https://www.hlavnespravy.sk/ o dotyčném případu dvouletého anglického chlapce Alfie Evanse napsal dne 12.2.2018 článek pod názvem “Ďalší prípad podobný Charliemu Gardovi: Lekári žiadajú pozbaviť rodičov Alfieho Evansa ich práva rozhodovať o liečbe syna“ zde: https://www.hlavnespravy.sk/dalsi-pripad-podobny-charliemu-gardovi-lekari-ziadaju-pozbavit-rodicov-alfieho-evansa-ich-prava-rozhodovat-o-liecbe-syna/1309306 , dne 12.4.2018 zas článek pod názvem "Jeho život je zbytočný: Týmito slovami sudca definitívne potvrdil verdikt smrti malého Alfieho Evansa"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/jeho-zivot-je-zbytocny-tymito-slovami-sudca-definitivne-potvrdil-verdikt-smrti-maleho-alfieho-evansa/1370238 , dne 13.4.2018 zas článek pod názvem  "Dramatické chvíle rodičov a malého Alfieho. Otec chce zachrániť syna pred usmrtením, ktoré nariadil sudca, nemocnica naňho zavolala políciu" zde:  https://www.hlavnespravy.sk/dramaticke-chvile-rodicov-maleho-alfieho-otec-chce-zachranit-syna-pred-usmrtenim-ktore-nariadil-sudca-brania-mu-v-presune-syna-talianska-kde-ho-chcu-liecit/1371312 , dne 18.4.2018 zas článek pod názvem  "Finálny boj o život malého Alfieho"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/finalny-boj-o-zivot-maleho-alfieho/1376912 , dne 24.4.2018 zas článek pod názvem     "Neuveriteľný a zúfalý boj o život: Talianske občianstvo malému Alfiemu nepomohlo, Briti odpojili chlapčeka od prístrojov. Rodičia začali s resuscitáciou" zde:   https://www.hlavnespravy.sk/neuveritelny-zufaly-boj-o-zivot-talianske-obcianstvo-malemu-alfiemu-nepomohlo-briti-odpojili-chlapceka-od-pristrojov-rodicia-zacali-s-resuscitaciou/1382702 , dne 26.4.2018 zas článek pod názvem “Alfie nezomiera. Nemocnica ho drží ako väzňa, tvrdí odborníčka" zde: https://www.hlavnespravy.sk/alfie-nezomiera-nemocnica-ho-drzi-ako-vazna-tvrdi-odbornicka/1386312 , rovněž taktéž téhož dne 26.4.2018 i článek pod názvem "Prečo potrebuje nemocnica Alder Hey Alfieho mŕtveho pred dovŕšením jeho 2. narodenín?"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/preco-potrebuje-nemocnica-alder-hey-alfieho-mrtveho-pred-dovrsenim-jeho-2-narodenin/1385874 , dne 27.4.2018 zas článek pod názvem "Vyhráža sa im nemocnica? Rodičia Alfieho zverejnili svoj list verejnosti a médiam, ktorý bol zrejme písaný pod nátlakom"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/vyhraza-sa-im-nemocnica-rodicia-alfieho-zverejnili-svoj-list-verejnosti-mediam-ktory-bol-zrejme-pisany-pod-natlakom/1387300 , dne 28.4..2018 zas článek pod názvem         "Alfie Evans zomrel" zde: https://www.hlavnespravy.sk/alfie-evans-zomrel/1388246 , dne 2.5.2018 zas článek pod názvem "Hladoval 36 hodín a tesne pred smrťou mu sestra podala neznámy liek: Alfieho posledné chvíle, nové znepokojujúce detaily" zde: https://www.hlavnespravy.sk/hladoval-36-hodin-tesne-pred-smrtou-mu-sestra-podala-neznamy-liek-alfieho-posledne-chvile-nove-znepokojujuce-detaily/1390332 , dne 7.5.2018 zas článek pod názvem          "Anglikánska cirkev sa postavila na stranu nemocnice, kde bol násilím do smrti držaný Alfie Evans. Obhajuje neobhájiteľné" zde: https://www.hlavnespravy.sk/anglikanska-cirkev-sa-postavila-za-nemocnicu-kde-bol-umiestneny-alfie-evans-obhajuje-neobhajitelne/1394960 , dne 10.5.2018 zas článek pod názvem  "Obzretie sa za Alfiem a jeho rodičmi, z pohľadu britského práva, práv dieťaťa, rodičov, ľudskej a lekárskej etiky" zde: https://blog.hlavnespravy.sk/5175/obzretie-sa-za-alfiem-a-jeho-rodicmi-z-pohladu-britskeho-prava-prav-dietata-rodicov-ludskej-a-lekarskej-etiky/ a  dne 15.5.2018 nakonec článek pod názvem "Posledná rana rodičom a spravodlivosti: Súd napriek podozreniam rozhodol, že Alfieho Evansa pochovajú bez súdnej pitvy a bez toxikologických testov" zde:   https://www.hlavnespravy.sk/posledna-rana-rodicom-spravodlivosti-sud-napriek-podozreniam-rozhodol-ze-alfieho-evansa-pochovaju-bez-sudnej-pitvy-bez-toxikologickych-testov/1402678

     

Celosvětový webový portál mezinárodní petice https://www.citizengo.org/sk na kterém  jsou ve slovenštině publikovány nejrůznější zejména PRO-LIFE a PRO-FAMILY petice, kde lze na tomto https://www.citizengo.org/sk si tyto publikované petice ve slovenském jazyce jednak přečíst, jednak poté pak eventuálně případně je i podepsat. Ve věci dotyčné kausy případu jedenáctiměsíčního anglického chlapce Charlieho Garda publikovali petici pod názvem "11-mesačný #CharlieGard stále žije. Avšak dokedy? Musíme konať rýchlo!" zde: https://www.citizengo.org/sk/lf/71806-zachranme-10-mesacneho-charlieho-garda-pred-smrtou a ve věci dotyčné kausy případu dvouletého anglického chlapce Alfie Evanse publikovali petici pod názvem "Zachráňme Alfieho" zde: https://www.citizengo.org/sk/lf/155196-zachranme-alfieho Jinak je třeba říci, že celosvětový webový portál mezinárodní petice “Citizengo“ publikuje petice celkově ve třinácti jazycích a třiadvaceti sekcích, a to konkrétně na adrese https://www.citizengo.org/en v angličtině pro nejdůležitější celosvětové petice všeobecně, na adrese https://www.citizengo.org/en-gb v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se samotné Velké Británie GB, na adrese https://www.citizengo.org/en-eu v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se kontinentální Evropy, na adrese https://www.citizengo.org/en-us v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se Spojených Států Amerických USA, na adrese https://www.citizengo.org/en-ca v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se Kanady, na adrese https://www.citizengo.org/en-af v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se Afriky,  na adrese https://www.citizengo.org/en-au v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se celého světadílu Austrálie, na adrese https://www.citizengo.org/es ve španělštině pro nejdůležitější celosvětové petice všeobecně, na adrese https://www.citizengo.org/hazteoir ve španělštině specializovaně zejména pro petice týkající se samotného Španělska, na adrese https://www.citizengo.org/es-mx ve španělštině specializovaně zejména pro petice týkající se Mexika, na adrese https://www.citizengo.org/es-ar ve španělštině specializovaně zejména pro petice týkající se Argentiny, na adrese https://www.citizengo.org/pt-pt v portugalštině specializovaně zejména pro petice týkající se samotného Portugalska a “východní“ polokoule,  na adrese https://www.citizengo.org/pt-br v portugalštině specializovaně zejména pro petice týkající se Brazílie a “západní“ polokoule, na adrese https://www.citizengo.org/fr petice ve francouzštině, na adrese https://www.citizengo.org/de petice v němčině, na adrese https://www.citizengo.org/ru petice v ruštině, na adrese https://www.citizengo.org/it petice v italštině, na adrese https://www.citizengo.org/pl petice v polštině, na adrese https://www.citizengo.org/hr petice v chorvatštině, na adrese https://www.citizengo.org/hu petice v maďarštině, na adrese https://www.citizengo.org/nl petice v holandštině či nizozemštině a nakonec  na adrese https://www.citizengo.org/sk se nacházejí dotyčné již výše zmiňované petice ve slovenštině.

 

Český webový portál http://www.protiproud.cz/ o dotyčném případu jedenáctiměsíčního anglického chlapce Charlie Garda napsal dne 9.7.2017 článek pod názvem "Návrat starověkého barbarství: Stát upírá právo na život. Dědicové nacistů v soudcovských talárech EU. Smrtící precedens v Británii. Západ již zcela pod vládou satana? Naděje na záchranu civilizovaného světa" zde: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/3226-navrat-starovekeho-barbarstvi-stat-upira-pravo-na-zivot-dedicove-nacistu-v-soudcovskych-talarech-eu-smrtici-precedens-v-britanii-zapad-jiz-zcela-pod-vladou-satana-nadeje-na-zachranu-civilizovaneho-sveta.htm a o dotyčném případu dvouletého anglického chlapce Alfie Evanse napsal zas článek dne 4.3.2018 pod názvem "Další dítě posláno na smrt: František řekl, že můžeme. Kde jsou hranice pro udržování při životě? Právničina versus dvojznačná vyjádření autorit. Nebezpečí: Bude hráz dále erodovat?" zde: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/3658-dalsi-dite-poslano-na-smrt-frantisek-rekl-ze-muzeme-kde-jsou-hranice-pro-udrzovani-pri-zivote-pravnicina-versus-dvojznacna-vyjadreni-autorit-nebezpeci-bude-hraz-dale-erodovat.htm

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /23/:

Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych trošku přispěl do této debaty. Oceňuji, že ta debata je zatím velmi kultivovaná. Možná je to právě tím, že se zde nenacházejí v sále ti největší odpůrci, ti liberální zastánci potratů.

 

My návrh novely zákona o tzv. “umělém přerušení těhotenství“ jsme předložili v době, kdy byl zhruba “Den Matek“. Den matek jsme si v Lidové straně Naše Slovensko ĽSNS uctili takovýmto důstojným způsobem, nejen nějakým blahopřáním na internetu, ale i podáním tohoto protipotratového PRO-LIFE zákona plus zorganizovali jsme i krásnou akci pro maminky v jedné vesnici na jižním Slovensku. Je jasné, že někteří si mohou mylně myslet, že to byly nějaké politické kortešačky nebo něco podobného, ale toto tedy rozhodně nebylo o tom.

 

Byl jsem tam osobně, byl jsem tam i s malými dětmi, protože jedna věc je mluvit s lidmi o PRO-FAMILY hodnotách, mluvit s lidmi o tradiční přirozené rodině, mluvit s lidmi o potřebě chránit tradiční přirozenou rodinu a její hodnoty, jakož i mluvit s lidmi i o PRO-LIFE hodnotách, mluvit s lidmi o právu každé lidské bytosti na život od jejího početí až do její přirozené smrti, mluvit s lidmi  o potřebě chránit každý lidský život od jeho početí až do jeho přirozené smrti, a druhá o nic méně důležitá věc je před zraky ostatních spoluobčanů osobním příkladem svého vlastního života v praxi všechny tyto PRO-LIFE hodnoty i PRO-FAMILY hodnoty se vší vážností a křesťanskou počestností i důstojně žít. Ti, kteří máte děti, kteří máte rodiny, víte velmi dobře, že někdy jsou s těmi dětmi i starosti. Já sám mám dvě malé děti, jedno dvouleté, jedno dvouměsíční a nejsou to jen radosti, jsou to často i starosti, ale také právě o tom to má být. Je to totiž té oběti, o té oběti rodičů pro ty děti.

 

Bohužel někteří rodiče raději obětují své děti za sebe, za svůj současný nějaký stav, za svůj blahobyt nebo za své pohodlí jakoby měly sami sebeobětovat za ty své děti.

 

Uvědomujeme si, že tato téma je společensky extrémně citlivá. To ani nepopíráme a proto jsme také předložili i takový návrh protipotratové novely potratového zákona, která je, řekl bych velmi racionálně umírněná, velmi kompromisní a skutečně nejde až na hranu nože. Naším cílem a to teď musím říci dlouhodobým cílem, nejen tedy cílem tohoto návrhu zákona je vytvořit ze Slovenska zemi, která si bude vážit každý lidský život od jeho početí až do jeho přirozené smrti, kde by se mladí lidé nebáli vstupovat do manželství a zplodit v něm své děti, aby se mladé rodiny nebáli mít své vlastní děti a ženy nechtěli již chodit na umělé potraty, protože to už nebudou považovat za správné.

 

Důvody, proč jsou umělé potraty špatné, jsou myslím si, že evidentní pro každého střízlivě smýšlejícího člověka. Možná se najdou lidé, kteří vysloveně umělé potraty schvalují, že hurá, je to dobrá věc, pojďme do toho. Vražda je vražda, potrat je špatný, bez ohledu na to, zda to nazveme přerušením těhotenství, interrupcí nebo čímkoliv jiným, protože kdyby to vražda nebyla, tak to dítě se nějakým způsobem narodí a pokračuje v životě. Ale právě tím, že se provede ta "operace", tak to dítě se nenarodí a tím pádem přišlo o život, nežije.

 

Možná ti z Vás co se tomu věnujete, možná znáte ta videa ze sona, ze Sonografie, ten film po anglicky "Silent scream", tj. "Tichý výkřik" nebo "Němý výkřik", kde byly záběry ze sona, sonografické záběry jak ten umělý potrat opravdu probíhá. To znamená, že jak se kyretou za živa řeže a trhá to děťátko a jak se to děťátko snaží v děloze své “matky“, v tom klíně své “matky“ před tou kyretou utíkat. Jsou to opravdu neuvěřitelně kruté, mimořádně brutální záběry, ale také myslím, že je potřebné, abychom to říkali, abychom si nezakrývaly oči před tím jak to doopravdy vypadá, protože tím, že si zakryjeme oči, strčíme hlavu do písku, tak ten problém prostě nezmizí. On tu stále je, vzkvétá, rozkvétá a je na nás, abychom to řešili, aby jsme páchání těchto neuvěřitelně brutálních vražd nenarozených dětí zabránili, abychom tuto mimořádně krutou genocidu nenarozených dětí zastavili

 

V současnosti žijeme v 21. století, v době vesmírných lodí, sonografů, mobilních telefonů, počítačů, Internetu a virtuální reality, počítačových technologií, vyspělého, ať už zdravotnictví ale i celého sociálního systému. Jistě, někteří mohou namítat, že i to zdravotnictví má své nedostatky, ale objektivní realita je taková, že v minulosti ještě nikdy nebyla technologická úroveň na tak vysoké úrovni na jaké se nachází v současnosti. Neexistuje, aby stát a společnost – a to zejména dnes v současné době v 21. století – bylo naše Slovensko jako celek až tak velice chudobné; jistě nemluvím o některých individuálních rodinách, mezi kterými se zajisté najdou i nějaké negativní a chudinské případy, ale náš stát jako takový, respektive naše společnost jako celek ani zdaleka není až tak velice chudobná, aby se nedokázala postarat o děti, které by přišly na svět možná tzv. “nechtěně“, protože náš stát bez toho aniž by mu to působilo nějaké větší ekonomické potíže by se i o tyto tzv. “nechtěné“ děti dokázal postarat kdyby mu na nich skutečně záleželo.

 

U nás na Slovensku působí různé občanské iniciativy, jako například “My jsme les“ anebo též i “Zvíře není věc“ a jim podobné. Mluvilo se tu už i o různých ze zahraničí velice dobře placených samozvaných údajně prý “lidskoprávních“ organizacích, které však ale ve skutečnosti namísto skutečných lidských práv a občanských svobod právě naopak sami podněcují k porušování lidských práv domáháním se toho, aby státní moc pronásledovala jejich politické a ideologické oponenty a kritiky, vystupují proti svobodě projevu a každý názor se kterým osobně nesouhlasí demagogicky označí za údajné šíření jakési tzv. "nenávisti", právě tak i brojí proti svobodě vědeckého výzkumu a bádání, jehož výsledky také označují za údajné šíření tzv. "nenávisti" v těch případech, kdy výsledky dotyčného výzkumu a bádání dojdou k takovým výsledkům, které jsou jim z ať již jakýchkoliv politických či ideologických důvodů nepříjemné, dále vystupují i ​​ proti náboženské svobodě a svobodě svědomí, podněcují k homofašistické perzekuci proti lékařům a psychoterapeutům, kteří jsou ochotni léčit ty homosexuální pacienty, kteří o tuto léčbu mají zájem plus podněcují k perzekucím i proti samotným těmto homosexuálním pacientům, kteří se domáhají léčby své vlastní egodystonní homosexuality, dále vystupují proti svobodě podnikání, a to zejména proti svobodě volby smluvního spolukontrahenta, což zase v některých případech kdy se jim to politicky a ideologicky hodí označují svobodnou volbu smluvního spolukontrahenta za údajnou tzv. "diskriminaci, a to i přesto, že právě tito pseudoľudskoprávni neomarxistickí pokrytci sami se dopouštějí největšího porušování rovnosti občanů a diskriminace tím, že požadují "nadpráva" a rozličná ničím neopodstatněné privilegia pro kdejaké nimi vyvolené umělo vytvořené privilegované pseudomenšiny, které samozřejmě, že v skutečnosti nejsou žádnými skutečnými "menšinami", ale jen nějaká samozvaná umělo demagogicky pseudodefinovaná skupinka lidí, kterou si na základě nějakého účelově vyzdviženého společného znaku jen tak z účelových důvodů označí vládnoucí neomarxisté za údajnou "menšinu", aby tak požadováním privilegií a  nadpráv pro tuto uměle vytvořenou pseudomenšinu na úkor majority společnosti rozdělili společnost tímto uměle vytvořeným konfliktem podle latinského hesla "Divide et Impera" - v překladu "Rozděluj a Panuj" pocházejícího již z doby starověké Římské říše a které vychází z empiricky ověřeného sociologického poznání, že znesvářené a rozdělené společnosti se vládne snáze, než společnosti harmonické a  vnitřně nerozhádané.

 

A tak tito všichni pseudolidskoprávní demagogické pokrytci a další jim podobní tzv. "mimovládkaři" s mohutnou mocenskou, finanční a propagandistickou podporou celého dnešního neomarxistického západu tedy bojují za prosazování nejrůznějších  podivných obskurních pseudopráv, ale malé děti, které vzhledem k prenatální etapě svého lidského života se zatím nacházejí ještě v lůně matky mají tu nevýhodu, že ještě nemají dostatečný věk na to, aby mohli svoje legitimní právo na život bránit alespoň oni sami, když už žádná ze ze strany vlád západních zemí dobře dotovaná tzv. "lidskoprávní"  či jiná tzv. "mimovládní " organizace o boj za ochranu životů těchto dětí nemá ani jen ten nejmenší zájem a tak jsou tyto nenarozené děti bez ohledu na hrubé porušování jejich nejzákladnějšího lidského práva, práva na život, prakticky bez jakýchkoliv omezení s plnou podporou vládnoucího neomarxistického režimu jako na běžícím pásu dosud vražděny.

 

Je absurdní, že na pokácení stromu ve vlastní zahradě potřebujete podle současné legislativy povolení od obce pokud ten strom má nějaký větší průměr, ale na provedení umělého potratu nepotřebujete vůbec nic, jen ohlášku, jen prostě požádat, zaplatit a je to “vybavené“.

 

Nedávno byl vyhlášen den biodiverzity, přičemž se soustředil na ochranu slovenských dravců, masožravých dravých ptáků. Byla to na internetu taková kampaň, na Facebooku, kdy si lidé dávali přes profilové fotky "I já jsem dravec" nebo "Za dravce" nebo něco takového, kdy zkrátka snažili se lidé vyjádřit nějakou svou náklonnost a vyjádřit nějaké své sympatie vůči ochraně přírody jakož i vůči ochranářům přírody, že tedy pojďme chránit slovenské dravce, masožravé dravé ptáky. jestliže vyberete vajíčko z hnízda chráněného ptáka za Slovensku, tak spácháte čin, který není v souladu s legislativou. Neříkám, že je to automaticky úplně vždy trestní čin, samozřejmě závisí na okolnostech, ale není to v pořádku. Ta zvířata jsou totiž chráněny zákonem. Jestliže vyberete vajíčko z hnízda nějakému orlovi nebo nějakému sokolovi, či jiným chráněným ptákům, tak je to nesprávná věc podle zákona, ale zabití děťátka v klíně matky je považováno za věc, která je zcela v pořádku. Opět paradox doby, který jen poukazuje na to, že pravděpodobně nežijeme v nějaké hodnotově konzistentní době, když jsou dnes prakticky určité aspekty života chráněné mnohem více u zvířat než u lidí.

 

Možná si řeknete, že návrh tohoto protipotratového PRO-LIFE zákona je předkládán ve špatné době, protože ta společenská nálada si tuto agendu momentálně nevyžaduje, že ten počet umělých potratů opravdu nějakým způsobem klesá a není důvod k tomu, aby se to regulovalo zákonem. Pravda je však ale taková, že podle průzkumů, a to opakovaných průzkumů si až 70% slovenské populace želá přinejmenším nějakým způsobem alespoň výrazně obmezit současnou genocidu nenarozených dětí, která momentálně na Slovensku vládne.

 

Je jasné, že důvody pro minimálně alespoň nějaké omezení umělých potratů, důvody pro zpřísnění potratové politiky jsou různé:

 

Existují morální důvody, pro které je vražda nenarozeného dítěte pro každého alespoň trochu slušného člověka absolutně nepřijatelná, a o těchto morálních důvodech věřím tomu, že i bude řečeno ještě hodně, protože my v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS jsme se všichni jednomyslně shodli na tom, že PRO-LIFE hodnoty jsou z morálních důvodů pro naši politickou stranu tím úplně nejdůležitějším čemu se chceme i budeme vážně věnovat, protože PRO-LIFE hodnotám přikládáme tu nejvyšší důležitost a proto je to pro nás poslance Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS naší největší prioritou i tady v Národní radě Slovenské republiky. Morální důvody jsou tedy snad jasné. Zásadní důležitost morálních důvodů pro nás jsou snad proto každému plně jasné.

 

Lidskoprávní důvody jsou rovněž jasné. Když kdejací pokrytečtí lidskoprávní aktivisté zejména z různých nevládních organizací stále farizejsky povídají o tom, že je třeba dbát na lidská práva člověka, ale zároveň titíž aktivisté plně schvalují, všemožně podporují, napomáhají a umožňují beztrestné zabíjení nenarozených dětí, tak je to minimálně alogický paradox, kterému sami ve svých hlavách čelí.

 

Jsou zde i náboženské důvody, byť jistě ne každý člověk je věřící, a na Slovensku je také mnoho ateistů, případně těch matrikových, formálních křesťanů, jejichž skutečným náboženstvím je současná západnímu světu vládnoucí krajně ultralevičácká neomarxistická ultraliberální ideologie, čili v praxi žijí si svůj zvrhlý ultraliberální život vyznačující se absolutní absencí jakýchkoliv mravních hodnot a pravidel, na nekřesťanský, ateistický pohanský způsob života jako kdyby Pán Bůh ani neexistoval, a sami sebe si byli Bohem, ačkoliv jinak se někteří z nich z ať již jakýchkoliv důvodů formálně ještě přinejmenším někdy hlásí ku křesťanství. A tedy ano, v naší vlastní politické straně realisticky se musíme smířit s tou skutečností, že  naše dnešní Slovensko to není Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS kde by úplně každý byl skutečně věřícím křesťanem a pro-liferem. To však ale nic nemění na tom, že existují i náboženské důvody, kde páté Boží přikázání jednoznačně každému člověku kategoricky zakazuje svévolně brát život jinému člověku. A to, že je svatou křesťanskou povinností každého křesťana chránit ty maličké, nenarozené, a tedy zejména jejich životy lze dovodit z vícero míst Bible, Písma Svatého Starého zákona i Nového zákona. Například v Bibli, v Písmu Svatém Nového zákona, v osmnácté kapitole, v desátém verši Evangelia svatého Matouše je zapsán tento výrok našeho Pána Ježíše Krista: "Hleďte, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých: neboť pravím vám, že andělé jejich stále patří na tvář Otce mého, jenž je v nebesích" /Matouš 18,10/ - konec citátu.

 

A v Bibli, v Písmu Svatém Nového zákona, v osmnácté kapitole, v pátém verši Evangelia svatého Matouše je zas zapsán tento výrok našeho Pána Ježíše Krista: "A kdo přijme jedno dítě takové pro jméno mé, mne přijímá“ /Matouš 18,5/ - konec citátu.

 

Jinak ale samozřejmě, že třeba otevřeně říci, že být křesťanem tedy rozhodně v žádném případě není nutnou podmínkou k tomu, aby člověk byl odpůrcům téhle zvrhlé ultraliberální potratové politiky.

 

Existují i ​​silné demografické důvody o kterých už troška vyprávěl ve svém proslovu i Marián Kotleba, ale budeme se jim věnovat i dál. Demografické důvody hovoří jasně: umělé potraty negativně ovlivňují vývoj počtu obyvatel, na vývoj počtu dětí ve společnosti, a země, které mají přísnější potratovou politiku, tak poplašně expandují, například muslimové vůbec nepřipouštějí umělé potraty a rovněž ani v afrických zemích umělé potraty nejsou dovoleny, v mnohých asijských zemí rovněž nejsou umělé potraty dovoleny, zkrátka ve většině zemí světa jsou umělé potraty nějakým způsobem přinejmenším regulovány přísněji, než na Slovensku, a tyto země populačně válcují Evropu, respektive obyvatelé z těchto zemí populačně válcují Evropu i USA a Kanadu, prostě populačně postupně válcují celý náš západní svět.

 

My samozřejmě nikoho nechceme nějakým způsobem odsuzovat, nebo stavět se zde nyní do role nějakých morálních soudců. Není to ani naše výsada, ani kompetence, toto patří fakt jen Pánu Bohu. A my ani nechceme být soudci. My chceme, aby se to vraždění nenarozených dětí zastavilo, a pokud by to úplné zastavení umělých potratů z politických důvodů nedalo se přes naši Národní Radu Slovenské Republiky přetlačit, tak v tomhle případě by jsme chtěli tu potratovou genocidu nenarozených dětí alespoň nějako omezit. A bylo by pro nás velikým potěšením kdyby tato PRO-LIFE protipotratová diskuse a naše nová protipotratová PRO-LIFE legislativa působili na lidi natolik inspirativně, že by lidé umělý potrat už více nepovažovali za cosi tzv. "normální", jako například když někde na chatě holky a kluci by se tzv. "pobavili", že by jako obvykle více již nechtěli tzv. “vyřešit“ to tím, že těhotné holky zase půjdou na umělý potrat zavraždit své počaté nenarozené dítě.

 

Možná to na první pohled bude znít mnohým velice neobvykle, protože z našich médií toto stoprocentně ještě nikdy neslyšeli, to však ale absolutně nic nemění na tom, že souhlas s umělými potraty a s potratovou genocidou malých nenarozených dětí je typický rasismus, protože rasisté odsuzují lidi na základě nějakého společného znaku. Zkrátka rasisté to své odporné zavrženíhodné rasistické smýšlení mají tendenci ospravedlňovat tvrzením, že někteří lidé údajně prý jsou biologicky méněcenní, jako jiní lidé, a to na základě ať již barvy pleti nebo šikmosti očí, nebo nevím čeho, prostě v podstatě čehokoliv, ty důvody si totiž vymýšlejí různě, právě tak  jako i zastánci umělých potratů s úplně stejným rasistickým přístupem na své demagogické ospravedlňování umělých potratů používají typicky rasistické tvrzení, že nejmenší děti, respektive doposud ještě nenarozené děti nacházející se ještě v prenatální etapě svého lidského života ať již po celou dobu tohoto svého prenatálního lidského života až doby kým se nenarodí, anebo po určitou část doby svého prenatálního lidského života do určité doby od své početí s typicky rasisticky pseudoodůvodněním, že tyto děti kým nedosáhnou jistý stupeň svého biologického vývoje - protože ještě se stále vyvíjejí a rostou – nahlíženo skrze optiku typicky diskriminační rasistické účelové demagogie: proto tyto nejmenší děti údajně prý nejsou lidé, jejich život údajně prý nemá vůbec žádnou hodnotu, anebo tedy  minimálně jsou tyto nejmenší děti údajně prý méněcenné a nemají stejná práva jako děti, které se už narodili a tedy děti, které se nacházejí již v postnatální etapě svého lidského života, protože jsou již z hlediska svého věku, z hlediska svého lidského života starší, větší a biologicky vyvinutější.

 

Táto rasistická diskriminace z hlediska věku těch nejmenších dětí proto že jsou tyto děti o něco mladší jako jiné o něco starší děti není o nic méně zvrhlá jako klasická rasistická diskriminace lidí z důvodů jejich rozdílné barvy pleti. Spíše je tomu naopak! Diskriminace těch nejmladších dětí z hlediska věku je ještě mnohem zvrhlejší než je zvrhlost klasického rasizmu založeného na diskriminaci z hlediska rozdílné barvy pleti, protože mimořádně extrémně tragickým následkem téhle věkové diskriminace nejmladších dětí je jejich vraždění, respektive jejich genocida, co je mimořádně tragický fenomén, který se v případech klasické rasové diskriminace lidí z důvodů jejich tzv. “méněcenné“ barvy pleti přece jen většinou již nevyskytuje.

 

Jak vidět subsumpce diskriminace téhle mnohopočetné skupiny lidí pro jejich nízký věk pod rasistické uvažování je zde u stoupenců umělých potratů skutečně plně na místě, protože ti, kteří zastávají umělé potraty tvrdí přinejmenším minimálně to, že ty úplně nejmladší nenarozené děti jsou údajně prý biologicky tzv. “méněcenné“ oproti trochu starším nenarozeným dětem, popřípadě oproti už narozeným dětem, právě tak jako jejich klasičtí rasističtí kolegové orientovaní zas na diskriminování lidí z důvodů jejich rozdílné barvy pleti tvrdí, že například cikáni anebo černoši jsou údajně prý “méněcenní“ vůči například bělochům.

 

Co se týče jakýchsi statistik, protože to, co jsme tu uvedli, to rozhodně není jen o nějakých morálních postojích, ale skutečně i o velmi hrubých a smutných číslech, když podle statistik z "Národného centra zdravotníckych informácií Slovenskej republiky" - jak to zmínil i Marián Kotleba – bylo za dvacet let umělými potraty zavražděno již 251 tisíc dětí. Tato oficiální úřední statistika, samozřejmě, že zahrnuje pouze evidované umělé potraty, do této oficiální úřední statistiky nejsou zahrnuty neevidované umělé potraty, jakož ani o neúmyslné spontánní potraty za které rodiče nemohou, kdy maminky se často snaží samozřejmě i ve spolupráci s lékaři to své dítě zachránit, ale prostě realita je taková, že ne vždy se to podaří, a ty neúmyslné spontánní potraty zde bohužel vždy byli, jsou a také budou, s tím můžeme a také i musíme zápasit na úrovni medicíny, ale co může naše Národní Rada Slovenské Republiky jako nejvyšší zákonodárný orgán Slovenské republiky sama legislativně odstranit, popřípadě alespoň nějako omezit, to jsou ty úmyslné umělé potraty. A celá parlamentní rozprava, která se zde vede a bude vést, se samozřejmě, že týká i bude týkat právě pouze jen těchto úmyslných umělých přerušení těhotenství, pokud je ten název vůbec správný, což samozřejmě, že ve skutečnosti není.

 

A i kvůli těmto "Národným centrom zdravotníckych informáci Slovenskej republikyí“ oficiálně úředně evidovaným více než 250 tisícům umělým potratům, které se na Slovensku za posledních 20 let provedli, je momentálně na Slovensku o 441 tisíc mladých lidí méně, než tomu bylo v roce 1997. To znamená, že dnes máme téměř o půl milionu méně mladých lidí ve věku do 18 let. Je smutné, že slovenské děti se nerodí v dostatečném počtu a ti, kteří obhajují umělé potraty, skutečně jsou to přesně právě titíž lidé, kteří obhajují a volají po úplnému otevření se migraci, po přijímání cizinců z Afriky, z Asie, a nevím, ještě odkud odevšad, a to údajně prý za tím účelem, aby se tu nahradil úbytek populace, nedostatek našich vlastních dětí.

 

Celkově za celou historii potratového zákona odkdy se legálně provádějí umělé potraty v naší zemi, to znamená už nějakých 60. let, bylo na Slovensku podle oficiální úřední statistiky "Národného centra zdravotníckych informácií Slovenskej republiky" legálně zabito umělými potraty už milion čtyři sta tisíc dětí!

 

V službách domácí i zahraniční pro-potratové lobby média veřejnosti  permanentně cílevědomě účelově úmyslně podsouvají nepravdivý úzus, či přesněji řečeno úplně lživý mýtus, že na umělé potraty chodí údajně prý většinou ženy, které by údajně prý chtěli mít to dítě, ale nemohou si to dítě z nějakých údajně prý materiálních, existenčních důvodů dovolit, že by se neměl o to děťátko kdo starat, nebo by nemohly ti lidé o to děťátko starat dostatečně, ale čísla a fakty oficiální úřední statistiky "Národného centra zdravotníckych informácií Slovenskej republiky" mluví o něčem úplně jiném. V skutečnosti totiž pravda je taková, že z celkového počtu všech úředně oficiálně zaevidovaných potratů 75,3% byli úmyslné umělé potraty. Čili jen nějaká zhruba necelá čtvrtina byli spontánní potraty. Ty tři čtvrtiny potratů byli umělé přerušení těhotenství, uměle vyvolané. Na těchto úmyslně provedených umělých potratechí byli nadpoloviční většinou vdané ženy, to znamená ženy, které mají doma manžela, muže, se kterým by to dítě mohly společně klidně bez větších těžkostí si ponechat, řádně ho zabezpečit a vychovat. Více než polovina žen, které si nechali provést umělý potrat měli více než 30 let, a to znamená, že nebyli to nějaké mladé holky, které se někde na chatě s nějakým kamarádem tzv. "zabavili", ale v principu – pokud nebyli ty ženy dokonce ještě starší - byli to již přinejmenším zralé třicátnice, které předpokládám, že by měly být přece jen již zodpovědněji, než nějaké mladé holky. A polovina žen, které byli na umělém potratu má doma už dvě děti. Je otázka zejména na ně, zda by si skutečně, když jsou vdané, to znamená, mají manžela, mají více než 30 let a doma dvě děti, zda-li by skutečně to třetí dítě pro ně znamenalo až tak velikou sociální či ekonomickou zátěž, že ho nechali raději zavraždit umělým potratem.

 

Ze 7500 umělých potratů, které u nás na Slovensku byly provedeny v minulém roce 2017, bylo jen zhruba necelých tisíc umělých potratů provedených v nejširším slova smyslu z nějakých zdravotních důvodů, to znamená, že z důvodů nějakého ohrožení tělesného anebo duševního zdraví “matky“, nějaké potencionální hrozby vývojové poruchy plodu anebo genetické poruchy plodu a podobně. Bohužel, ta křivka umělých potratů na Slovensku, ta křivka potratovosti na Slovensku má stoupající trend, i když mnozí říkají, že za to může právě ta nešťastná potratová turistika, že na Slovensko si chodí dát zabíjet vlastní děti zejména cizinky z Polska, ale pravda je taková, že ten trend je tak jako tak prostě stoupající.

 

Úplně nejhorší z těchto všech umělých potratů jsou samozřejmě ty umělé potraty, které se provádějí bez udání důvodu. To znamená, že žena ani jen neřekne, z jakých příčin chce svého vlastního nenarozeného syna či nenarozenou dceru zabít. Jsou země, kde žena musí alespoň nějako doložit, nějako vydokladovat, že na ten umělý potrat jde skutečně z nějakých tzv. "sociálních důvodů". Například musí doložit příjem, musí doložit nějakou hmotnou nouzi nebo něco podobné a až po splnění těchto podmínek ta země ten umělý potrat jim povoluje. Legislativa na Slovensku však ale nepožaduje pro provedení umělého potratu vůbec nic.

 

Nenarozené děťátko je na Slovensku chráněno méně než strom v zahradě.

 

Podle výpovědí gynekologů, se kterými jsme tento náš PRO-LIFE protipotratový návrh zákona připravovali - protože toto rozhodně není návrh zákona, který bychom si jen tak ze dne na den sami vycucali z prstu, ale dva roky jsme za pomoci nejen právníků ale i různých lékařů, zejména gynekologů, jakož i ve spolupráci s odborníky i z různých jiných oblastí jsme připravovali tento náš protipotratový PRO-LIFE návrh zákona, díky čemuž jsme se z těchto našich konzultací s odborníky kromě jiného dozvěděli například také i ty nejbizarnější důvody, které ženy uvádějí mimo záznamu, samozřejmě při žádosti o umělý potrat, byly například, že dívka nechtělo mít velké břicho, protože si nechtěla kupovat nové rifle nebo, že ona si chce prodloužit mládí, chce chodit na diskotéky, popřípadě necítí se být na to připravená, nebo je to dítě překážka pro její kariérní růst, prostě zátěž pro její život a proto si ho raději chce dát "vzít". Je jasné, že toto jsou ty nejbizarnější, ty nejhorší argumentace, které ženy používají při hájení umělého potratu, ale stejně absurdně argumentuje pro-potratová lobby, respektive jejich krajně ultralevičáčtí neomarxističtí ultraliberální preudonovináři v médiích, jako například u deníku SME, tam to vysloveně prostě válcují za tu potratovou genocidu nenarozených dětí. aby ta potratová politika byla co nejliberálnější, tak argumentují přesně těmi nejhoršími opačnými úplně lživými vymyšlenými případy, hypoteticky úplně nejhoršími katastrofickými scénáři, kdy říkají, že opravdu ženy mnohé jsou do toho umělého potratu údajně prý situačně donuceny a nejraději by na ten umělý potrat údajně prý nešly, že mají, paní, jak se volá předsedkyně klubu SaS-ky? (Reakce z pléna.) Blahová do televize řekla, že oni ten protipotratový zákon nemohou podpořit, neboť nechtějí, aby ženy vychovávali děti, které budou týrané, které budou zneužívané, které budou nechtěné. Zase ten úplně nejhorší možný katastrofický scénář, jako kdyby každé dítě, které by nebylo potraceno, bylo automaticky vždy týrané, zneužívané a nechtěné nebo nemělo být kde umístěno.

 

Žádná pro-potratová rétorika nemůže zastřít fakt, že umělé potraty jsou tou nejzvrhlejší, nejkrutější a co do počtu obětí i zcela jednoznačně nejmasovější genocidou. k jaké kdy v celých dějinách lidstva došlo, protože zatím co například první světová válka přinesla na frontech i v zázemí celkově asi deset miliónů obětí a druhá světová válka zas na frontech i v zázemí, a to i včetně obětí koncentračních táborů celkově přinesla asi padesát miliónů obětí, tak celosvětově vykonané legální umělé potraty přinesli doposud už více než jednu miliardu umělými potraty zavražděných nenarozených dětí.

 

A to nejen z morálních, ale i z demografických důvodů jsou umělé potraty genocidou. Mluvil jsem tu už o té analogii umělých potratů s tím klasickým rasismem, ale platí zde i analogie umělých potratů s klasickou genocidou, neboť pojem “genocida“ je zas definován jako „úmyslné vyvražďování určité skupiny lidí na základě nějakého jejich společného znaku“, ať je to už barva pleti, národnost, náboženské vyznání a podobně, tak v případě nenarozených dětí je zas tím jejich společným znakem, pro který jsou zabíjeny, právě ten jejich nízký věk, že jejich věk se počítá pouze v týdnech, případně v desítkách týdnů od početí. To je společný znak všech těchto dětí, které jsou legálně vražděny v rámci krajně ultralevičáckých legislativ a proto bez jakékoliv nadsázky nazývajíc danou realitu pravými označeními tu celkem otevřeně poukazuji na celkem zjevně zavrženíhodný rasistický charakter této krajně ultralevičácké potratové genocidy těch nejmenších dětí, která nepřestává být zločinnou genocidou pouze jen proto, že - obdobně jako tomu bylo i u jiných komunistických a nacistických genocid - je i tato potratová genocida malých dětí  prováděna v souladu s dobově podmíněnou momentálně platnou krajně ultralevičáckou legislativou.

 

Je takovým paradoxem, když to přirovnáme k nacistickému holokaustu, tak netřeba zapomínat, že i všechny ostatní doposud spáchané genocidy byly vždy spáchány v souladu s tehdy platným zákonem. Proto netřeba nikdy používat legislativu jako měřítko nějaké morálky, neboť ta legislativa si vždy najde nějaké zákonné důvody, proč je to či ono údajně prý dobré, a nastaví tak aj v oblasti své propagandy nějaké pseudoargumenty, proč je to či ono vyvražďování údajně prý “správné“ a tím si to i demagogicky obhajuje.

 

Marián Kotleba tu vzpomínal tu Římskou říši a analogii toho úpadku Římské říše se současným stavem naší dnešní západní společnosti. Ti, co se možná věnujete trošku té historii, tak určitě víte, že ve starověké Římské říši podle tehdejšího starověkého římského práva hlavou stojící na čele římské rodiny byl otec rodiny, respektive přesněji řečeno otec rodin nazývající se  “pater familias“. Pater familias v oblasti civilního soukromého práva měl takovou absolutní otcovskou moc, že on jako pater familias rozhodoval o tomto dítěti v římském soukromém občanském právu jako o věci. On mohl rozhodovat dokonce i o jeho životě a o jeho smrti. V krajním případě mohl to dítě zabít, i když mělo 3,4,5,6,7 let a nikdo tomu otci prostě nemohl nic říct, protože to dítě bylo v jeho moci, on byl za něj zodpovědný, on rozhodoval o jeho životě a smrti. Když se tato legislativa v Římské říši měnila, to znamená, že když se toto šlo nějakým způsobem omezit, tak stejně tehdy jako i dnes ultraliberálové křičí, že zpřísnění potratové politiky je údajně prý zásah do rodinných práv nebo práv té ženy, že co mají co politici mluvit o tom, zda si žena má nebo nemá ponechat dítě, tak přesně tatáž analogie byla tehdy i v Římě, když si tehdy řekli, že zabití dítěte bude v rozporu s legislativou, že ti otcové, nebo tedy zastánci toho tehdejšího římského liberalismu také protiargumentovali přesně stejně, že co mají nějací politici mluvit do toho, zda si já v rámci rodiny to své dítě zabiji nebo nezabiji. Přesně stejná debata! Pouze jen absolutní moc otce ve starověké Římské říši svévolně rozhodovat o živote a smrti svých vlastních dětí nahradila v naší dnešní době obdobná absolutní moc matky, respektive tehdejší římské starověké otcovské právo "Ius patris familiarum" nahradilo v naší současné době de facto starověké a středověké právo "Ius gladii" přiznané v naší době ženě - matce svévolně na základě její vlastní libovůle s absolutistickou mocí starověkého či středověkého despotického vládce, jeho místodržícího anebo velikého města autokraticky rozhodovat na základě privilegia „Ius gladii“ o životě a smrti ne sice nějakých otroků, nevolníků či poddaných jako tomu bylo ve starověku či středověku, ale dokonce přímo svých vlastních nenarozených dětí. Historie se tu totiž opakuje. Historické dobové kulisy se sice trošku mění, ale podstata zde zůstává úplně stejná.

 

Mnozí zastánci umělých potratů argumentují tím, že v současné době jsou sociální problémy, že mnoho rodin si nemůže dovolit mít to děti, ale dejte si ruku na srdce, ruku na srdce a teď vážně, zda-li je na Slovensku až tak velice moc špatně, až tak velice veliká bída, že bychom si nemohli dovolit vychovat těch 7500 potracených dětí jako společnost, jako stát, těch 7500 potracených dětí ročně?

 

A zda-li mnohé rodiny si skutečně ekonomicky nemohou dovolit ponechat si ty děti, nebo jen hledají výmluvy proč ty děti nemohli nechat žít?

 

Zejména my katolíci pocházíme z mnohodentných rodin, právě tak jako i naši rodiče, prarodiče, prastaří rodiče pocházeli rovněž z mnohodetných rodin. I moje babička pocházela ze 7 dětí, a u mnohých dokonce tomu je popřípadě bylo ještě více dětí. Ti lidé, rodiče mé prastaré mámy, mé staré babky, mé mámy, stejně vychovali množství dětí, vychovali z nich slušné děti, nevychovali z nich nějaké asociály či asociální parazity, ale vychovali z nich slušné věřící děti, které když vyrostli, řádně se začlenili do společnosti, celý svůj život řádně pracovali, jakož i řádně vychovávali zas své vlastní děti, staly se přínosem pro společnost, kterou budovaly, ať již v minulosti Československou republiku anebo dnes Slovenskou republiku v té či oné podobě, ruku na srdce, zda tito rodiče vychovávali své děti v lepších ekonomických a sociálních podmínkách jako by vychovávali mnohé současné rodiny ty úmyslně zavražděné potracené děti?

 

Či měli naši rodiče více zahraničních dovolených než máme my dnes? Nebo zda-li chodili oni ne do Bulharska, ale do Thajska na dovolenou? Či měli oni doma počítače s Internetem a barevné televizory se satelitní anténou? Zda-li měli oni v té době více aut než máme my dnes? Nebo měli mobily, ajfóny, nebo něco podobné? V dnešní době čtyřem miliardám lidí na světě se žije v průměru hůř než lidem na Slovensku. Čili ten pseudoargument o tom, že je nám tak velmi špatně, že bychom si my jako společnost nemohli dovolit postarat se a vychovat ty potracené děti je zcela lživý.

 

My v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS by jsme měli velikou radost - jak jsem již zmiňoval - kdyby se nám kromě tohoto našeho protipotratového PRO-LIFE návrhu zákona podařilo prosadit i další následné zejména sociální zákony, které by napomohli prosadit změnu myšlení motivace žen, aby už nechtěli chodit na ty umělé potraty, to znamená vytvořit sociální, ekonomické, hospodářské a společenské podmínky k tomu, aby byly rodiny dostatečně zabezpečeny, aby měli jak říká bývalý premiér Robert Fico ty jistoty, že i když přijde do rodiny neplánované dítě, že ho nemusí dát zabít. My jsme předkládali řadu návrhů zákonů, ať už to byl daňový bonus nebo nyní nejnovější jsme předkládali návrh zákona na prodloužení mateřské na tři roky, zlepšení zdravotní péče, nebo ta volná neděle, která by utužila ten rodinný život, zkrátka množství návrhů, takových podpůrných návrhů, kterými bychom se snažili vytvořit lepší podmínky pro to, aby ženy nechtěli chodit na umělé potraty, tak je třeba říci i tu druhou stranu mince, že jak se snažíme vytvářet podmínky, aby ženy nechtěli chodit na umělé potraty, tak se snažíme vytvářet podmínky i na to, aby bylo právo všech dětí na život chráněno zákonem, a toto právo na život musí byť chráněno zákonem úplně všem bez ohledu na to, zda-li se nacházejí již v postnatální anebo ještě jen  prenatální etapě svého lidského života.

 

A ovšemže jedním z cílů tohoto protipotratového PRO-LIFE návrhu zákona naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS  je i to ukončení té morbidní potratové "turistiky".

 

To slovo "turistika" označuje tu morbidnost, kde já mohu říci vlastní zkušenost, kterou mám jako poslanec Nitranského samosprávného kraje ze zastupitelstva Nitranského samosprávného kraje:

 

Do zastupitelstva Nitranského samosprávného kraje nám byl jednou předložen návrh usnesení, že nějaká firma žádá o poskytnutí zdravotních prostor, kde chce poskytovat zdravotní péči, a také kraj z toho bude mít nějaký příjem, a proto úřad Nitranského samosprávného kraje doporučuje zastupitelstvu, aby toto usnesení přijalo, neboť to bude finančně výhodné pro Nitranský kraj, takže tedy Nitranský kraj vydělá nějaké peníze z tohoto nájmu prostor. Já, přiznám se, že jsem byl rozhodnut zpočátku hlasovat "za" stejně jako mnoho dalších krajských poslanců. Z té debaty bylo zřejmé, že téměř všichni krajští poslanci to jdou podpořit, nakonec však ale úplně na závěr debaty se jako poslední přihlásil o slovo hlavní kontrolor Nitranského samosprávného kraje, kde nám krajským poslancům zastupitelstva Nitranského samosprávného kraje prozradil veliké tajemství vedení Nitranského samosprávného kraje, když nám otevřeně řekl, že si považuje za nutné upozornit vás, že ačkoliv v papírech máte napsáno, že se údajně prý jedná o firmu “poskytující zdravotní péči“ a že tedy jde údajně prý o “rozšíření ambulantní péče“, a že pro Nitransky kraj to bude finančním přínosem, ve skutečnosti však ale se jedná o potratovou kliniku a když za to budete hlasovat, tak na Slovensku bude ještě více umělých potratů než dosud!!

 

Po tomto vystoupení hlavního kontrolora nastalo v zastupitelstvu několik desítek sekund úplné hrobové ticho. My řadoví obyčejní krajští poslanci Nitranského samosprávného kraje jsme byli úplně šokovaní z tohoto lstivého podvodu, kterým župan Milan Belica, a jeho v zastupitelstvu Nitranského samosprávného kraje politicky podporující SMER-áci Roberta Fica a Slovenská národní strana SNS Andreje Danka jako vedení Nitranského samosprávního kraje chtělo podvodně získat náš souhlas s další potratovou klinikou tím, že ji lživě maskovali za jakési údajné "rozšíření zdravotní ambulantní péče", jako kdyby vraždění nenarozených dětí bylo poskytováním nějaké tzv. "zdravotní péče".

 

Zaraženě jsme se po sebe navzájem dívali a samozřejmě, že teď když byla odhalena pravda o tom o jakouže to tzv. "zdravotnickou péči" to v skutečnosti jde, tak ten zákeřně lstivý návrh na schválení toho usnesení zastupitelstva jim neprošel. Já jsem se tehdy i hlavnímu kontrolorovi poděkoval, že na tuto závažnou skutečnost nás upozornil, protože kdyby nevystoupil, tak i já oklamán v nevědomosti bych hlasoval za to pokrytecky zákeřně mi podstrčené usnesení, v důsledku čehož by jsem já proti mé vůli nechtíc a v úplném rozporu s mým PRO-LIFE přesvědčením a svědomím nevědomky podpořil vznik dalšího zařízení, kde budou vražděny nenarozené děti, v důsledku čehož by se na Slovensku provádělo ještě více umělých potratů než tomu bylo doposud.

 

Ten náš návrh zákona na zpřísnění potratové legislativy jak jsme řekli ponechává, nechává ponechány, ne zavádí, ale ponechává, respektive nechává ponechány tři výjimky pro provádění umělých potratů:

 

Tou první výjimkou je to ohrožení života matky, a zde je třeba říci, že i v tomto případě našeho návrhu novely potratového zákona jde o zpřísnění legislativy, neboť současný potratový zákon umožňuje provést umělý potrat i tehdy, pokud je ohroženo zdraví matky, nebo zdravý vývoj plodu. To znamená, my jsme toto zredukovali, navrhujeme zakázat, postavit mimo zákon tzv. "potraty na recept", to znamená, že žena nebo dívka si přineslo od lékaře nějaké potvrzení, například od psychiatra, že těhotenství má negativní vliv na její psychiku, že ona trpí nějakými depresemi a necítí se dobře a bla-bla-bla, čili účelově vyžádala si zkrátka nějaký recept od psychiatra, nebo od imunologa, že trpí nějakou chronickou angínou, rýmou nebo něčím podobným, tj. účelově vyžádala si nějaký takový recept a na základě tohoto receptu mohla jít legálně na umělý potrat si nechat zavraždit své vlastní nenarozené dítě a nemusela si za to dokonce ani jen zaplatit. Čili toto jsme v našem návrhu novely potratového zákona postavili mimo zákon, ponechali jsme tam jen tu možnost provést umělý potrat pouze jen tehdy, pokud by byl opravdu skutečně reálně ohrožen život matky.

 

Důvodem pro druhou výjimku bylo tedy to znásilnění nebo nějaký incest nebo sexuální zneužívání, jak to již zmiňoval i Marián Kotleba, čímž reagujeme na případné námitky, že ve společnosti někdy dochází k páchání těchto trestných činů a tak opět jsme to my v tomto našem návrhu novely potratového zákona ne zavedli, ale i nadále ponechaly nedotčené v tom dosavadním potratové zákoně v nezměněné podobě i nadále.

 

No a poslední třetí výjimka, kterou jsme tam ponechali jsou ty “neléčitelné genetické vývojové poruchy plodu trvalého charakteru“. Mnozí účelově politicky marketingoví falešní pro-lifeři, kteří kromě svých prázdných řečí pro odstranění či omezení umělých potratů nikdy v skutečnosti ani jen prstem nepohnuli i přesto, že už po celou věčnost sedí v našem slovenském parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky mají tu neuvěřitelnou nehoráznou drzost nám odrazu se svým typicky účelovým farizejským pokrytectvím vyčítat, ba navíc ještě k tomu i úplně lživě tvrdit s poukazem na ponechání možnosti provedení umělého potratu v případech „neléčitelných genetických vývojových poruch plodu trvalého charakteru", že údajně prý – cituji doslova „Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS jako nacistická a fašistická strana pohrdá s nemocnými, invalidními a slabými a proto chce zavést eugenický umělý potrat, protože jsou to nacisté a fašisté" - konec citátu.

 

Této pokrytecky neupřímné farizejské účelové záminky ke “kritice“ naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS kvůli ponechání těchto "neléčitelných genetických vývojových poruch plodu trvalého charakteru" se chytl i současný předseda Křesťanskodemokratického hnutí KDH Alojz Hlina, který tvrdí něco velice podobného, jak o tom informovalo nejdůvěryhodnější zpravodajské médium ve Slovenské republice podle britského institutu “Institute or the Study od Journalism“ – slovenský internetový portál https://www.hlavnespravy.sk v článku, který publikovali pod názvem, cituji doslova: „Hlina kritizuje návrh ĽSNS sprísniť potratovú politiku slovami nepotrebujeme pomoc fašistov, sám však život nenarodených detí odsúva na vedľajšiu koľaj", a to i navzdory tomu, že paradoxně právě samotný tento Alojz Hlina podle svých vlastních slov – už nechce tlačit na zákaz umělých potratů -  jak se tento Alojz Hlina opět vyjádřil pro tento internetový portál https://www.hlavnespravy.sk  - a to tentokrát zas v článku, který tento portál https://www.hlavnespravy.sk  publikoval zas pod názvem „KDH sa pod vedením Alojza Hlinu liberalizuje. Už nechce tlačiť na zákaz potratov“.

 

A přitom v skutečnosti pravda je taková, že tyto výjimky "neléčitelných genetických vývojových poruch plodu" jsou již i v současné legislativě explicitně povoleny, a co si naši “kritici“ nevšimli, respektive účelově si všimnout nechtěli, je to, že jsme oproti v současné době platnému znění potratového zákona v našem návrhu na novelu tohoto potratového zákona navrhli z něho odstranit možnosti provádění potratů při pouhých “léčitelných vývojových poruchách plodu“.

 

Přestože bychom my všichni v Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS byli nejraději kdyby úplně všechny umělé potraty byly zakázány, a tedy samozřejmě aby byly zakázány i úplně všechny druhy umělých potratů z důvodů “genetických vývojových poruch“, tak pouze jen z důvodů větší šance na schválení této novely omezující umělé potraty jsme i když sice velmi neradi přece jen ponechali tuto trojici výjimek pro možnost legálního výkonu umělého potratu, a tedy i možnost umělého potratu pro genetické vývojové poruchy plodu trvalého charakteru, které jsou tedy trvalé a neléčitelné, ale vývojové poruchy plodu, které jsou léčitelné, to znamená poruchy, které se dají operačními nebo jinými zdravotními zákroky po narození děťátka již efektivně moderní technologií odstranit, a tedy vyléčit, ty oproti dosavadní legislativní úpravě v naší novele potratového zákona chceme postavit mimo zákon. Čili i v této oblasti usilujeme o velmi výrazné zpřísnění a velmi výrazné omezení dosavadních možností provádění umělých potratů. Mám tu toho ještě hodně, ale snad potom později ještě více ústně. Chci totiž k mikrofonu pustit i dalších. Děkuji pěkně zatím.

 

POZNÁMKA EDITORA: Dotyčný první článek „Hlina kritizuje návrh ĽSNS sprísniť potratovú politiku slovami nepotrebujeme pomoc fašistov, sám však život nenarodených detí odsúva na vedľajšiu koľaj" se nachází na Internetu na této adrese: https://www.hlavnespravy.sk/hlina-kritizuje-navrh-lsns-sprisnit-potratovu-politiku-slovami-nepotrebujeme-pomoc-fasistov-sam-vsak-zivot-nenarodenych-deti-odsuva-na-vedlajsiu-kolaj/1398042 A dotyčný druhý článek „KDH sa pod vedením Alojza Hlinu liberalizuje. Už nechce tlačiť na zákaz potratov" se zas nachází na Internete na této adrese: https://www.hlavnespravy.sk/kdh-sa-pod-vedenim-alojza-hlinu-liberalizuje-uz-nechce-tlacit-na-zakaz-potratov-pohlti-nakoniec-konzervativcov-kotlebova-lsns/1388046

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /24/:

Děkuji za slovo. Děkuji ti pan kolega Uhrík za tento tvůj příspěvek do rozpravy a vůbec i za to opravdu opakuji, citlivé předložení, za ten citlivý návrh zákona který zde byl navržen. Na začátku svého příspěvku do rozpravy si vzpomněl, že je nutné, aby společnost pomáhala těmto ženám, aby v budoucnu k těm umělým potratům nedocházelo. Já se s tím plně ztotožňuji, jenže dokud toto zlo ve společnosti existuje samozřejmě že je velmi důležité přijmout tento návrh protipotratového PRO-LIFE zákona a samozřejmě také zároveň společnost je povinna i pomáhat ženám, pomáhat rodinám, pomáhat těm, kteří si to děťátko ponechají. Děkuji.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /25/:

Děkuji za slovo. Milan, ty ses ve své rozpravě ptal, zda je správná doba pro předložení tohoto návrhu protipotratového PRO-LIFE zákona, zda je dostatečná společenská objednávka na zpřísnění zákona o umělém přerušení těhotenství, respektive o umělém ukončení těhotenství, ale já si myslím, že i když nebylo v poslední době o tomto tématu veřejně velmi slyšet, tak dokud budou zabíjeny tyto nenarozené děti, dokud nezastavíme umělé potraty úplně, tak toto téma bude vždy aktuální.

 

Dnes jsme zhruba v polovině volebního období a vzhledem k tomu, že si velmi dobře uvědomujeme jaká mizivá je propustnost našich návrhů zákonů, tak jsme trpělivě, a bohužel marně čekaly ty dva roky v naději na to, že přijde nějaká jiná strana, zejména nějaká koaliční strana s takovýmto nebo podobným návrhem zákona, protože jsme opoziční strana, tak je nám samozřejmě jasné, že koalice a ani fiktivní standardní salónní "opozice" nemá zájem žádné takovéto protipotratové PRO-LIFE téma otevírat, a proto za těchto okolností my v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS dále marně  čekat už nemůžeme

 

A pokud by i ten náš návrh novely potratového zákona neprošel, tak máme stále dva roky na to, aby vznikl dostatečný prostor a společenský tlak na to, aby si toto téma někdo z koalice nakonec osvojil.

 

Mluvilo se také o trendu, že ve skutečnosti je rostoucí počet umělých potratů a i když se nás mnozí snaží přesvědčit o opaku, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby se vykonával třeba pouze i jen jeden jediný umělý potrat ročně, tak i tak to bude stále velmi důležitá a velmi závažná téma, která patří do parlamentu. Děkuji.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /26/:

Děkuji za slovo. Milan, o těch záběrech si měl pravdu, co si říkal na začátku své řeči. Umělé ukončení těhotenství, vražda výškrabem je totéž jako každá jiná vražda, asistovaná sebevražda, eutanázie, či sebevražda.

 

Umělý potrat znamená totiž totální konec jedné lidské existence a děje se to velmi brutálním způsobem, který je dost podobný středověkému mučení a porcování na kole. Ten maličký tvor, jehož za živa, bez jakékoliv anestézie při jeho plném vědomí za živa kus po kuse trhají cítí všechnu tu nepředstavitelně obrovskou krutou fyzickou bolest až kým nezemře. Kdyby existoval přístroj podobný 3D brýlím a ten by simuloval pocity, rád bych ho nainstaloval každému politikovi, novinářovi a mimovládkaři, co se angažuje za umělé potraty. Alespoň na čas tak dlouhý jak dlouho probíhá ten samotný umělý potrat, to znamená 5 až 15 minut. Myslím, že by jim stačila jedna zkušenost. Kromě jiného způsobilo by mu to emocionální šok a v rámci tohoto hypotetického pokusu i trvalé psychické problémy s pravděpodobnou sebevraždou na konci.

 

A to, co si na konci mluvil o vyjádřeních současného předsedy Křesťanskodemokratického hnutí KDH Alojze Hlinu a jemu podobných, tak z jejich řečí si netřeba dělat nic. Narušené persóny je třeba nejprve litovat a následně izolovat v léčebně. Děkuji za slovo.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /27/:

Milan, ve své rozpravě ses dotkl mnohých důležitých věcí, každopádně však i tak je to příliš málo na to, aby se obsáhla úplně celá problematika umělých potratů, a taky mnohých velmi důležitých věcí se dotkl i předseda Marián Kotleba. Každopádně ty Milan Uhrík jako ekonom dotkl ses v souvislosti s problematikou umělých potratů i ekonomiky, ekonomických záležitostí, a tato ekonomika je opravdu důležitá v rámci našeho každodenního života, ale stejně jsem i přesvědčen, že ekonomika nebo ekonomická otázka nikdy nesmí hrát žádnou roli v rámci rozhodování či rozhodnutí o životě nebo smrti dítěte, jak je o tom přesvědčena ultraliberální strana Svoboda a Solidarita SaS.

 

Stejně i tebou zmiňovaná zákonná legislativa ohledně ochrany všeho možného,​zákonná legislativa o ochraně od všech těch různých zvířat až po stromy a keře, je sice určitě hezká a mnohdy hlavně v dnešní době “zvláštních lidí“ i mimořádně potřebná, ale toto může být pouze jen cosi doplňkové, sekundární a druhotné. Tvorba takovýchto zákonů na ochranu zvířat, rostlin a ostatní přírody bude na místě až tehdy, když bude vyřešena ta základní věc a tou je ochrana lidského života, prostě až bude vyřešena ochrana lidského života nejen toho narozeného, ​​ale též i toho dočasně doposud ještě nenarozeného lidského života, protože právě ty nenarozené děti jsou největším potenciálem naší země, právě tak jako i potenciálem celého lidstva.

 

To je budoucnost, která je v této chvíli, skrz tohoto neoliberálního, dekadentního ultralevičáckého vidění světa, tak silně potlačována. Takže věřím, že se nám přinejmenším alespoň podaří rozproudit tu celospolečenskou debatu, abychom mohli tento trend zvrátit. Děkuji.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /28/:

Děkuji za slovo. Já bych se stejně jako kolega Beluský dotkl toho, zda zde je nebo není společenská objednávka, tedy právě v této chvíli přichází naše strana Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS přinejmenším když už nic více, tak minimálně se zpřísněním interrupční legislativy. No nejlepším důkazem toho, že tato společenská objednávka zde opravdu reálně je, jsou právě pochody pro život, kdy na posledních dvou pochodech proti vraždění nenarozených dětí umělými potraty v Bratislavě a v Košicích se zúčastnilo spolu možná téměř 200 tisíc lidí, čímž se tyto pochody bez nejmenších pochybností zařadili mezi největší shromáždění, které se uskutečnily minimálně od roku 1989.

 

Přesto dnes z médií slyšíme, že ty největší shromáždění jsou údajně prý ty jejich neomarxistické pochody za tzv. "slušné Slovensko", tj. pochody na zcela jiné téma, přičemž o těchto dvou pochodech pro život, se v médiích prakticky vůbec nemluví. Problém je v tom, že média jsou ty, které se snaží vytvářet a určovat vnímání lidí, co se týče společenské objednávky, média usilují vytvořit téma z různých těch ultraliberálních úchylek, například snaží se vytvořit téma z registrovaných partnerství homosexuálů, po kterých ve skutečnosti nikdo netouží, ba dokonce v podstatě po kterých netouží ani ti samotní obyčejní homosexuálové, zatímco téma ochrany života odsouvají média zcela na nějakou druhou kolej, bagatelizují ji a téměř zamlčují.

 

No bez ohledu na to, zda tu je či není společenská objednávka, podstatné je, že i kdyby zde tedy nebyla, tak my, jako poslanci Národní rady, jsme prostě povinni chránit život, což je naše povinnost nejen vůči těmto nenarozeným dětem, vůči Bohu, vůči lidstvu jakož i vůči našemu národu. Děkuji.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /29/:

Děkuji za slovo. Milan, líbí se mi jak si ve své rozpravě dal do dnešní oficiální komparace, porovnání hodnoty zvířete a člověka. Zatímco je trend, že různými  způsoby neomarxističtí politici a jejich média zvyšují hodnotu zvířete, tak na druhé straně zas snižují hodnotu člověka, a tento celkově negativní vliv je pak dnes vidět bohužel dokonce už i na těch mladých rodinách, kdy je najednou “moderní“ mít kolem sebe různé domácí zvířata namísto dětí. Na děti se pak kašle, protože děti jsou pro ně - respektive neomarxistickými nevládními organizacemi a médii je mladým lidem do hlavy nenápadně podprahově vtloukáno - že děti jsou vlastně zátěž a nějak omezují život dospělých lidí.

 

Samozřejmě, že toto je absolutně mimo reality, a je jen velmi politováníhodné to, jakým způsobem tu mimovládky a média destruují společnost svou propagandou. Médii je nám permanentně kladena kolektivní vina, jsou nám kladeny neustále za “vinu“ různé "staré" holakausty, ke kterým došlo minimálně před více než sedmdesáti lety – kdy drtivá většina z nás ještě ani jen nebyla na světě - ale tento nový, dnešní, současný, počtem svých obětí mnohem větší holokaust nenarozených dětí, který celosvětově má již více než jednu miliardu lidských obětí nenarozených dětí, co je přece jen podstatně více než dotyčných zhruba padesát milionů celkového úhrnu obětí druhé světové války počítajíc v to všechny zemřelé vojáky a civilisty na frontech i v zázemí a to včetně i obětí koncentračních táborů. A pokud jde o naše Slovensko, to již ani jen nemluvě o tom, že každodenně, například od začátku tohoto plenárního zasedání Národní Rady Slovenské Republiky zemřelo v průměru minimálně pět až šest dětí denně, že tyto děti byly za živa, bez jakékoliv anestézie roztrhány při plném vědomí nenarozeného dítěte, které si své neuvěřitelně kruté bolesti brutálního roztrhání na kousky muselo protrpět až kým nezemřelo a ze ženského klína bylo nakonec vypuštěno do nějaké misky , to se nad tím nikdo ani jen nezamýšlí.

 

Čili bez ohledu na to zda-li tu je nějaká společenská objednávka na ochranu lidského života nebo ne, každý jeden z nás zde přísahal na začátku tohoto volebního období na Ústavu, každý jeden z nás přísahal, že si ji budeme ctít a budeme všechny zákony uplatňovat do života a v prospěch života lidí. A tedy přísahali jsme a slibovali jsme i to, že budeme ochraňovat i lidský život, protože ten je to úplně nejcennější. Děkuji.

 

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /30/:

Milan, mluvil si o skutečnosti, kterou si my v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS velmi dobře uvědomujeme, a to je to, že jedním z klíčových podpůrných řešení problému s tím umělým ukončením těhotenství, je PRO-FAMILY prorodinná politika, kterou vláda a stát musí nastavit takovým způsobem, aby nejenže motivoval mladé lidi k tomu, aby si zakládali rodiny a mohli zůstat v tomto státě žít, aby mohli zůstat žít na Slovensku, aby zde mohli pracovat, produkovat a vytvářet hodnoty, a nebáli se mít tu děti, a právě proto naše Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS aktivně prosazuje různé typy legislativy, která i této podpůrné problematice věnuje nemalou pozornost a snažíme se například naším odstupňováním daňového bonusu, jakož i tím, že jsme podpořili úplně všechny návrhy, který se týkaly této problematiky a které měly za cíl zvýšení porodného, ​​jakož i zvýšení rodičovského příspěvku napomoci tomu, aby ty matky a celkově vůbec rodiny měli více finančních prostředků, které by je podporovaly v tom, aby chtěli mít děti a řádně je i vychovali.

 

Každopádně, ale si zmínil i druhou stranu mince, která je opravdu důležitá a kterou si mnoho lidí neuvědomuje, a to právě ty, kteří mluví o tom, že na umělý potrat chodí převážně matky z ekonomických důvodů, a to je to, že tou obrovskou skupinou, která na umělý potrat chodí, jsou právě mladé dívky z vysokých škol nebo dokonce středních škol, protože sám znám různé případy.

 

Zažil jsem, respektive stal jsem se svědkem i mnoha takových případů a znám skutečně dívky, ženy, které na takovýchto tzv. "zákrocích" byly, a ty jejich "důvody" pro které podstoupily umělý potrat jsou až tak neuvěřitelně šokující, že žádného byť i jen trochu normálního slušného člověka jednoduše v žádném případě nemohou nechat jen tak lhostejnými. Například jedna dívka bylo až dvakrát na umělém potratu kvůli tomu, že je "fitneska" a proto, že se obává, že by si mohla “pokazit postavu“! Že vždyť proč údajně prý by si kvůli děťátku tu svou postavu měla pokazit? Mohla by totiž přibrat na váze a to by v údajně prý její soutěžní kariéře mohlo být problémem. Když však ale chodila a skákala do postele s každým kolem, to už prostě nad tím tehdy nepřemýšlela.

 

A o tom je demokracie, o tom je svoboda, že člověk má možnost, ale má si nést za své činy i patřičnou odpovědnost. To znamená, pokud je dívka nebo žena, která je ochotna dělat takové a takové věci, ať si za ně pak nese i svou vlastní zodpovědnost.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /31/:

Miňo Uhrík, já jsem spokojený s tvým vystoupením za poslanecký klub naší Lidové Strany naše Slovensko ĽSNS, protože si ve více podotázky mě hodně doplnil a některé ty podtémata, které vyplývají z této debaty, si i více rozvedl.

 

Abych upřesnil a vysvětlil, tak prostě opravdu ti lidé, kteří to poslouchají, nebo kteří si to pak někdy později z videa pustí, tak najdou odpovědi na své otázky a to odpovědi na to, že vlastně kvůli čemu to děláme, co je naší motivací, a proč jsme se rozhodli přijít s touto protipotratovou PRO-LIFE novelou potratového zákona.

 

Také jsem rád za to, že si jako člověk, který má v rámci naší strany na starost makroekonomii, se dotkl i té ekonomické otázky možnosti nebo nemožnosti státní výchovy pro těch zhruba každoročně 7500 umělými potraty zabitých lidí, těch zhruba 7500 zavražděných dětí, kterých jen dnes šest až sedm dětí bylo zabito jako ještě nenarozených z rozhodnutích svých “matek“, a že si jasně poukázal na tu skutečnost, že náš stát, naše Slovenská republika má dnes dost peněz na to, abychom si to mohli opravdu jako stát dovolit zaplatit za výživu, péči a výchovu pro tyto potracené děti.

 

Jeden příklad ze všech. My jsme jen před chvilkou tu jednali o našem návrhu na omezení výdajů administrativy samosprávných krajů, kde jen tímto velmi jednoduchým opatřením by jsme ušetřili 20 milionů eur, což znamená 380 eur měsíčně, pro každé jedno takové miminko, každé jedno takové potracené děťátko. To znamená, kdyby jen torzo z našich opatření, se dostalo do praxe, tak ty peníze pro ty mladé rodiny, pro ty děti by se jednoduše našli, a já jsem přesvědčen, že pokud by stát začal tyto peníze pro tyto rodiny uvolňovat, velmi málo žen by šlo dobrovolně na umělý potrat.

 

 

Jana Nehézová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /32/:

Děkuji za slovo. Milan, mě zaujalo tvé konstatování o vícečetného rodině. Moje máma pochází z osmi dětí, což bylo někdy zcela běžné. Moje babička nikdy o umělém potratu nepřemýšlela ani o takové možnosti nikdy ani nemluvila. Pamatuji si, že vždy říkala, že “dítě je Boží dar“. Ačkoliv byla velice chudobná, nikdy si nestěžovala na svou špatnou finanční situaci, a ani na to, že nemá dostatek jídla, dostatek vody či čehokoliv jiného, ​​a mohu otevřeně říct, že jsem na ni velmi hrdá, jak jsem velmi hrdá i na starého otce, že vychovali všech osm dětí bez bohatství, bez blahobytu, ale zato s láskou a skromností, a neumím si ani jen představit, že bych já neměla tak velkou, krásnou, soudržnou a úžasnou rodinu. Proto umělý potrat považuji za zcela nejhorší věc, kterou může žena, v uvozovkách "matka" udělat.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /33/:

Děkuji za reakce. Předřečníci zde řekli takovou tu nepoloženou otázku, že zda je správný čas předložit tento protipotratový PRO-LIFE návrh novely potratového zákona a řekněme si, že ta otázka, co se tu vznáší v ovzduší, ale lidé se ji nějakým způsobem boje stále říci, zejména tedy mnozí koaliční ale i opoziční poslanci, ji mají.

 

Zda mají anebo nemají za náš návrh hlasovat poslanci z jiných poslaneckých klubů když to my předkládáme?

 

Moje protiotázka by byla na to, že kdo by to musel předložit, aby nastala taká všeobecná atmosféra, že ano, teď za to můžeme hlasovat?

 

Snad Sulíkova politická strana Svoboda a Solidarita SaS? Ale SaS-ka Richarda Sulíka to jsou liberálové, a ti to už ze samotných svých ideologických důvodů to nemohou a ani nechtějí předložit. MOST – HID Bély Bugára jsou také liberálové stejně jako SaS, rovněž to nepřichází v úvahu, že by to snad oni byli ochotni předložit. Měla by to předložit politická strana "Obyčejní lidé" OľaNO Igora Matoviče? Vždyť víte jak se o matovičovcoch ve veřejnosti vypráví, ačkoli my tak nemluvíme, že.Igor Matovič je blázen, a i jinak mezi současnými matovičovskými poslanci není již ani jen jeden jediný skutečně protipotratovo PRO-LIFE smýšlející poslanec, a i když mezi matovičovskými poslanci je sice několik falešných pro-liferů, je absolutně vyloučeno aby ať již kdokoliv z řad současných matovičovských poslanců skutečně chtěl odstranit či alespoň nějak omezit současnou potratovou genocidu ve Slovenské republice. SMERákov zase mnohých označují za zlodějů, a tedy zase by bylo špatně, že prý co ti mají co předkládat takové téma. Kromě toho čtyři roky měli SMERáci absolutní většinu a tedy pokud by to skutečně chtěli, tak už dávno to mohli bez jakýchkoli problémů hravě odhlasovat. SNS-ka, také ne, vždyť aha Danko, a to zase by bylo zase špatně, kromě toho proč by to SNSác dělali? KDHákov dnes už nikdo nemůže brát vážně, ostatně myslíte si, že by to dnes vůbec ještě předložit chtěli? Snad politické hnutí SME RODINA, tj. Kollárovci? Těch zase mnozí označují za údajné mafiány. My v Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS sice Kollárovo politické hnutí SME RODINA neosočujeme, ale bohužel mnozí je takto osočují, respektive označují za údajných mafiánů, a jistě by začali demagogicky ječet, že údajně prý "mafiáni předkládají návrh protipotratového zákona".

 

A tak tedy kdo nám zůstal? Kdo to může podat?

 

Víte, čili ta logická otázka, kdo by musel ten návrh zákona předložit tak, aby vyhověl té části vlivných marketingových "na oko" údajných "pro-liferů", kteří však ve skutečnosti plně podporují umělé potraty, a proto úporně hledají jakoukoliv záminku, jakoukoliv výmluvu proč to nepodpořit.

 

A jejich záminka a výmluva, že to nepodpoří jen proto, že to předkládáme my z Lidové strany Naše Slovensko ĽSNS pouze demaskuje skutečné smýšlení těchto falešných marketingových pseudo-pro-liferů, kteří si nebyli ani schopni vymyslet alespoň formálně důvěryhodnější výmluvu pro to, proč - když přijde na lámání chleba - nakonec nepodpoří ani jen nějaké omezení umělých potratů.

 

.Stále i zde platí, že pseudo-pro-lifer, který hledá výmluvu proč nějaký protipotratový PRO-LIFE návrh zákona nemůže podpořit, ten si samozřejmě, že vždy už nějakou tu výmluvu najde. Pseudo-pro-lifer hledájící pseudodůvody, proč nějakou protipotratovou PRO-LIFE právní normu  nepodpořit, ten zajisté nikdy nemá problém si už něco vymyslet.

 

Zcela vždy, ať už by to podpořil kdokoliv, kdykoliv, předložil kdokoliv, kdokoliv, lby si lidé, kteří navenek "na oko" s PRO-LIFE hodnotami věcně souhlasí, ve skutečnosti  však ale PRO-LIFE hodnoty odmítají, si bez nejmenších pochybností vždy najdou nějaké lživé pseudozdůvodnění pro to, proč to nemohou podpořit.

 

My poslanci Lidové Strany naše Slovensko ĽSNS - na rozdíl od nich - jak to již veřejně mnohokrát deklaroval náš předseda Marián Kotleba, jakož prakticky i všichni ostatní poslanci z naší Lidové Strany naše Slovensko ĽSNS

 

 jsme to také mnohokrát veřejně deklarovali jako před médii, tak i před ostatními politiky i nejširší občanskou veřejností, že pokud by eventuálně přišel či přijde jiný návrh, jakkoliv alespoň nějak směřující k omezení interrupcí na Slovensku, že my ho vždy podpoříme, že my vždy budeme hlasovatí "za", a to bez ohledu na to, ať už to předloží kdokoliv, a to kdokoliv bez ohledu na "politické tričko", jak jsme to my ostatně dělali vždy i v minulosti, když jsme předkládané návrhy posuzovali výhradně na základě jejich věcného obsahu, a to bez ohledu na to, kdo je předložil.

 

A tak doufáme, že podle našeho vzoru pragmatického přístupu k předkládaným návrhům i u poslanců z ostatních politických stran a poslaneckých klubů nakonec hlavním kritériem pro jejich podporu či nepodporu se stane věcný obsah předkládaných návrhů bez ohledu na to, kdo je předkládá. a ne jako je tomu bohužel doposud, že rozhodování o podpoře či nepodporuje předkládaných návrhů se děje na základě krátkozrakého rozdělování podle "politických triček" kdo konkrétně to předkládá, a věcný obsah předkládaných návrhů zákonů je jim až druhořadý.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /34/:

Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení kolegové poslanci, nyní mi tedy napadla jedna věc, kterou zde říkáme, že zde mluvíme stále o ženách, ale nezapomínejme i na muže, “nezabíjejme“ otce těchto zabíjených dětí. Častokrát, možná že dokonce i většinou jsou to právě ti muži, ačkoliv konečné rozhodnutí je na ženě, to ano, ale častokrát jsou to právě muži, otcové, kteří jednoduše, svou dívku nebo svou partnerku, vydíráním pošlou na umělý potrat. Jsou to někdy dokonce i muži - manželé, kteří nechtějí to dítě, atd., Atd., Čili do budoucna já se k tomu ještě vrátím v dalším příspěvku, ale nezapomínejme ani na vinu mužů, nejen žen. Já jako lékařka, bych se chtěla této problematiky dotknout v první řadě z medicínského hlediska.

 

Dovolte, abych vám, protože mnohokrát se odvoláváme na lékaře, abych v souvislosti s lékaři vzpomněla pojem Hippokratova přísaha, dovolte, já bych začala od toho medicínského hlediska a začala bych Hippokratovou přísahou, která v jejím originálním původním znění zní takto:

 

«Στον Απόλλωνα δίνω τον όρκο, στο γιατρό και Θεό Ασκληπιό, στην Υγεία Θεά και Πανάκεια και ως μάρτυρες όλους καλώ τους Θεούς και Θεές πως τον όρκο τούτον δω θα τηρήσω εγώ και αυτήν την γραπτή συμφωνία όπως κρίνω και όπως μπορώ. Να νομίζω πως είναι εκείνος που με δίδαξε τούτη την τέχνη με αυτούς που με γέννησε ίσος. Στην ζωή μου αυτός να μετέχει και όσα πρέπει σε αυτόν να οφείλω και τους άρρενες τούτου απογόνους σαν αδέλφια δικά μου να βλέπω και την τέχνη αυτήν να διδάξω, αν αυτοί θελήσουν να μάθουν, χωρίς σύμφωνο ή άλλη αμοιβή. Τα αρχικά και μετά να διδάξω τα μαθήματα κι όλες τις γνώσεις, γενικές και ειδικές, στα παιδιά τα δικά μου κι εκείνου επίσης του δασκάλου που δίδαξε εμένα και σε όσους τον όρκο έχουν δώσει του γιατρού μαθητές κι έχουν γίνει, με γραπτή συμφωνία, δικοί μου και σε άλλον κανένα πια. Πως σε δίαιτες χρήση θα κάνω με σκοπό την ωφέλεια αρρώστων κατά δύναμη που έχω και κρίση κι αδικία αν φέρω και βλάβη θα αποφεύγω αυτές φυσικά. Δεν θα δώσω ποτέ σε κανέναν δηλητήριο θάνατο να βρει, έστω και αν μου ζητήσει αυτό κι ούτε σύσταση τέτοια θα κάνω. Και ομοίως εγώ σε γυναίκα δεν θα δώσω για έκτρωση μέσο. Την ζωή την δική μου και τέχνη θα φυλάξω αγνή και όσια. Δεν θα κάνω ακόμη ευνούχος ούτε και όσους λιθίαση έχουν, αλλά τούτη την πράξη θα αφήσω σε ανθρώπους εργάτες να κάνουν. Σε όσα σπίτια εγώ κι αν θα πάω για ωφέλεια θα μπω των αρρώστων μακριά από κάθε αδικία εθελούσια και άλλη φθορά κι από έργα ακόμη σε γυναίκας το σώμα και άνδρα ελευθέρων ακόμη και δούλων. Κι όσα δω θεραπεία όταν κάνω ή ακούσω και εκτός θεραπείας στην ζωή των ανθρώπων, αν πρέπει να μην βγουν προς τα έξω ποτέ, θα σωπαίνω αυτά θεωρώντας μυστικά ότι πρέπει να μείνουν. Αν λοιπόν τούτον τον όρκο τηρήσω και δεν κάνω παράβαση, είθε τη ζωή να απολαύσω και τέχνη κι από όλους εκτίμηση να έχω τους ανθρώπους για πάντα. Μα αν αυτόν τον όρκο παραβώ και αθετήσω από αυτά αντίθετα να βρω.»

 

Jestliže z původního originálu Hippokratovu přísahu přeložíme do našeho jazyka, tak v překladu zní tato Hippokratova přísaha v našem jazyce takto:

 

"Přísahám při Apollónovi, bohu lékařství, při Aeskulapovi, hygiei a Panacei i při všech bozích a bohyních a dovolávám se jejich svědectví, že tuto přísahu a tyto závazky budu podle svých sil a svědomí pořádně dodržovat. Svého učitele v tomto umění si budu stejně ctít jako vlastní rodiče a vděčně mu nabídnu vše potřebné, pokud si to vyžádá nutnost. Jeho potomky budu pokládat za vlastní bratry a když se budou chtít vyučit tomuto umění, vzdělám je bez nároků na odměnu i jakékoliv závazky. Svým synům i dětem svého učitele i žákům, kteří se slavné zavázali lékařskou přísahou, umožním, aby se účastnili výuce i na přednáškách a i na celé vědě. Způsob svého života zasvětím podle vlastních sil a svědomí užitku nemocných a budu je chránit před každou křivdou a každým bezprávím. Ani prosbami se nedám přimět k podání smrtícího léku, ani sám nikdy nedám na toto podnět. ".

 

A nyní tato velmi důležitá věta, kterou řekl už Hippokrates: "Žádná ženě neposkytnu prostředek na vyhnání plodu.".

 

Malá poznámka: Samotný Hippokrates byl pohan, nebyl ani katolík ani pravoslavný a ani příslušník jakéhokoliv jiného křesťanského vyznání.

 

A dále pokračuji:

 

"Svůj život a své umění budu vždy chránit v čistotě a udržím je bez jakékoliv viny. Sám neprovedu řez u žádného nemocného, kterého trápí kameny, ale odevzdám ho do rukou mužům zkušeným v tomto oboru. Ať přijdu do jakéhokoliv domu, vejdu tam jen s úsilím pomoci nemocným a budu se vyhýbat každému podezření z bezpráví nebo jakéhokoli ublížení. Zřeknu se touhy po smyslových požitcích, ať již se ženami nebo s muži, ať již se svobodnými nebo s otroky. ".

 

Myslel tím v domě svého pacienta ...

 

"Když si při své lékařské praxi všimnu nebo poslechnu něco, co by mělo zůstat tajemstvím, o soukromém životě lidí vše zamlčím a jako tajemství i uchovám. Pokud budu tuto přísahu dodržovat a pořádně splňovat, ať se mi dopřává žít navždy šťastně, ať se dožiji úcty všechny lidi a ať se raduji z plodů svého umění. Pokud ji však poruším nebo poskrvním, ať se mi stane pravý opak. "

 

Tak toto byl text historicky původní Hippokratovy přísahy přeložený do našeho jazyka.

 

Dovolte, abych přečetla i dnešní moderní verzi Hippokratovy přísahy, kterou vytvořila Světová lékařská asociace v roce 1948, a ta zní v našem jazyce takto:

 

"Slibuji jménem lidskosti, humanismu a lásky k bližnímu svému a dovolávám se svědectví všech, se kterými se ve své praxi potkám, že budu tento lékařský slib dodržovat.

 

Všechny své učitele, kteří mi upřímně odevzdají své znalosti si budu vážit jako svých rodičů a udělám vše, co bude v mých silách, abych je mohl důstojně následovat. Pokud se i já stanu učitelem, předám své umění jen tím, kteří se zaváží k dodržování tohoto slibu s předsevzetím ho opravdu a vážně dodržovat.

 

Způsob mého života zasvětím podle vlastních sil a svědomí k užitku nemocných a budu je ochraňovat před křivdou a před každým bezprávím.

 

Nepropůjčím svůj stav k eutanazií, ale vynasnažím se svou péčí o nemocné pečovat tak, aby neměli důvod pomyslet na ukončení svého života.

 

Zdržím se jednání a podpory činů, které nejsou v souladu s tímto slibem, a podle svého vědomí a svědomí jednání, zdržím se jednání, které by vedlo ke ztrátě života nenarozeného dítěte.

 

Svůj život a lékařský stav budu vést v čistotě a tak, abych nijak nesnižoval důstojnost lékařského poslání.

 

Pokud mé znalosti nebudou stačit na léčení nemocného, ​​předám jej do rukou kolegů schopným to udělat tak, aby to bylo na  jeho užitek.

 

Ať budu léčit kohokoliv, nebudu dělat rozdíly podle barvy pleti, náboženství či společenského postavení a vyhnu se jakéhokoli jednání, které by mě uvrhlo do podezření z bezpráví nebo ublížení.

 

Zřeknu se jednání, které by se mohlo stát důvodem k mému vydírání způsobem, které by mohlo vést k poškození práva pacienta.

 

Zavazuji se dodržovat lékařské tajemství včetně tajemství, které se dozvím o soukromí lidí při hledání diagnózy. Lékařskou diagnózu s identifikací osoby předám jen lékaři, který ji bude bezvýhradně potřebovat k dalšímu léčení pokud užitku nemocného.

 

Na vědomí beru a vyslovuji přesvědčení, že pokud tento slib budu po celý život dodržovat, stanu se lékařem i člověkem šťastným, což bude k užitku mně i ostatním.

 

Pokud se svého slibu zřeknu nebo ho poruším, zříkám se i svého lékařského umění či poslání. ".

 

Tak toto byla Hippokratova přísaha v původním originálním znění a Hippokratova přísaha v dnešní moderní verzi z roku 1948.

 

A dovolím si nyní znovu se věnovat čistě medicínskému hledisku. Chci se v první řadě zaměřit na nejmodernější vědecké důkazy moderní embryologie, biologie a medicíny, které na základě těchto nejnovějších poznatků moderní embryologie, biologie a medicíny nám říkají, že jsou tyto výsledky:

 

Lidská embrya jsou již od samého počátku lidskými bytostmi, které přestože jsou mladší, mají stejnou identitu jako starší lidské bytosti, kterými se postupným vývojem stanou.

 

Lidské embryo není "tělem ženy".

 

Lidská embrya nejsou nějakým dalším orgánem matky jako například srdce, ledvina nebo dokonce slepé střevo.

 

Pokud by počaté dítě bylo "ženiným tělem", tak by žena měla dvě srdce, čtyři ledviny, ba dokonce - kdyby počatým děťátkem byl chlapec - tak tzv. "ženiným tělem" by byly v tomto případě i mužské pohlavní orgány, mužský pohlavní úd a mužské varlata v kterých po narození a dosažení puberty se začnou produkovat mužské pohlavní buňky spermie.

 

Kromě toho v rámci živé přírody celé živočišné i rostlinné říše platí, že každá jedna buňka jakéhokoliv organismu živočišné i rostlinné říše, a tedy i každá jedna, jednotlivá buňka lidského těla obsahuje svůj vlastní genetický kód Deoxyribonukleové kyseliny DNA, který je jedinečný a jako takový odlišný od genetického kódu Deoxyribonukleové kyseliny DNA všech ostatních bytostí. A tento jedinečný genetický kód Deoxyribonukleové kyseliny DNA, který mají všechny buňky počatého lidského embrya je odlišný od genetického kódu Deoxyribonukleové kyseliny DNA buněk organismu jeho matky, ženy v děloze které se dočasně v této etapě prenatální fáze svého života nachází.

 

Lidské embrya nejsou ani tím údajně prý jakýmsi neuspořádaným "shlukem buněk", právě tak jako ani my dospělí ani v momentě našeho narození a ani nikdy potom jsme nebyli nějakým "shlukem buněk".

 

Lidské embryo je plnohodnotným žijícím členem druhu Homo sapiens v nejranější fázi svého přirozeného vývoje. Pokud nedojde k jeho vážnému poškození nebo není násilně zbaveno života, bude se tato lidská bytost v embryonálním stádiu, díky vnitřnímu nasměrování a řízení vlastních organických funkcí vyvíjet do dalšího zralejšího vývojového stádia, kterým je stádium plodu.

 

Fáze embrya plodu dítěte a dospívajícího jsou stádii ve vývoji lidské bytosti, která svou existenci započala jako jednobuněčný organismus zygota, a pokud nenastanou nějaké problémy, postupně se vyvine do dospělosti.

 

Lidské embryo je tedy lidskou osobou, a zaslouží si plný morální respekt.

 

Lékaři Patrick Streptoe a Robert Edwards, kterým se jako prvním podařilo uskutečnit oplodnění ve zkumavce z něhož se dne 25. července 1978 narodila Louise Brownová, popisují embryo jako mikroskopickou lidskou bytost ve velmi časném stádiu vývoje. Uvádějí, že lidská bytost v embryonálním stádiu vývoje prochází kritickým obdobím ve svém životě. Začíná být úžasně uspořádána, spouští své vlastní biochemické procesy, roste a rychle se připravuje na implantaci do dělohy.

 

Dovolím si nyní zacitovat z toho co řekli tito dva páni dr. Robert Edwards a dr. Streptoe o dotyčném děťátku počatém ve zkumavce. Takto když dr. Edwards vzpomínal na Louise Brownovou jako na jednu, či dvě buňky v Petriho misce řekl:

 

Louise Brownová byla nádherná tehdy, když to byly jen ty dvě buňky, a je nádherná i dnes jako narozená.

 

Od vědy se můžeme dozvědět, co je to embryo. Z filozofického hlediska se můžeme dozvědět, co je morálně dovoleno v případě lidských embryí, a co už morálně dovoleno není.

 

Etika lidských embryí se v tomto případě nijak neliší od etiky zacházení s menšinami, nebo lidmi závislými od péče jiných. Tak, jako lidské bytosti mohou rozumem pochopit, že je morálně špatné a nespravedlivé někoho diskriminovat z důvodu jeho rasy, stejně bychom měli rozumem pochopit, že je špatné a nespravedlivé diskriminovat někoho pro jeho věk, pro jeho velikost, vývojové stádium, umístění a či podmínky závislosti na druhých. A tedy že je morálně nesprávné a diskriminační chovat se k embryonálním lidským bytostem jako kdyby byly nějak méně "lidské".

 

Zákaz zabíjení a právo na život člověka jsou ty nejzákladnější práva, které jsou nadřazeny všem ostatním lidským právům, a to ať již získaným anebo přiznaným.

 

Skuteční bojovníci za spravedlnost a dodržování lidských práv by měly být, a tímto je k tomu já také vyzývám, by měly být nekompromisní při obraně každého lidského života, a to především toto bezbranného, jakým je lidské embryo a jakým je lidské dítě. Lidský život by měly ochraňovat od jeho početí až po přirozenou smrt. Embryo totiž není totožné s “tělem matky“. Embryo je totiž zcela nový kompletní lidský jedinec, který není částí ničeho. Řídí si své vlastní procesy růstu a vývoje. Embryo obsahuje v sobě genetické naprogramování a epigenetické vlastnosti nutné k tomu, aby tato nová lidská bytost řídila svůj vlastní biologický vývoj. Embryo má aktivní schopnost samostatného vývoje směrem k dospělosti s využíváním informací, které si nese.

 

Všichni vědečtí embryologové a vývojoví biologové, kteří jsou společnými autory standardních učebních textů z jejich oboru se shodují v tom, že označují oplodnění jako začátek lidského života a začátek lidského individua. To znamená, že lidské embryo je plně žijící člen druhu Homo sapiens v nejranějším stadiu přirozeného vývoje lidského života. Pokud není vážně poškozeno nebo zbaveno vhodného životního prostředí, bude se embryonální lidská bytost díky řízení svých vlastních integrálních organických funkcí vyvíjet směrem k následujícímu zralejšímu vývojovému stádiu, k fetálnímu stádiu, následně k dětskému, dospívajícímu a dospělému stádiu.

 

Jelikož embryologie, nejmodernější věda dokázala na základě vědeckých poznatků, že život člověka začíná oplodněním, vyplývá z toho, že norma zakazující zabíjení neplatí pouze v případě, kdy je zabíjení vyvolané nepřátelstvím, nenávistí nebo hněvem. Zabíjení je zakázáno a musí být zakázáno i v případech, kdy je motivováno těmi tzv. "nejlepšími úmysly", protože i cíl, který může být jakkoli dobrý, pokud zvolíme zabíjení jako prostředek, tak je náš úmysl v rozporu s integrálním lidským rozvojem a naplněním. Cíl nesvětí prostředky. Právo na život se nezískává a neztrácí tím, že kde a v jaké situaci se nacházíme. Naopak platí, že toto právo, právo na život náleží lidským bytostem ve všech okamžicích jejich života. V žádném případě tedy ne pouze v průběhu některých stadiích lidského života, nebo za určitých okolností, popřípadě díky dalším akcidentálnym vlastnostem.

 

Všechny lidské bytosti mají zvláštní nekonečnou penězi neocenitelnou hodnotu, díky níž jsou subjekty lidských práv, které jim náleží díky tomu čím jsou, že jsou lidskými bytostmi. Pokud by umělé potraty, respektive zabíjení nenarozených dětí, abych se přesněji vyjádřila, byly morálně přijatelné proto, že lidská embrya a plody postrádají podobnou schopnost typicky lidských mentálních funkcí, byly by jsme logicky zavázáni k názoru, že pokud máme souhlas rodičů můžeme stejně zacházet i s novorozenci.

 

Embrya, plody, novorozenci a batolata jsou úplné lidské bytosti i když ještě nedospělé. Vědci dokázali, že všechna lidské embrya, bez ohledu na jejich věk a způsob vzniku, jsou lidskými bytostmi. Zavádějící by bylo tvrzení, že nespravedlnost vůči embryu je pouze “soukromou záležitostí“, která není vhodná pro veřejnou politiku. Právní stát je povinen zákony ochraňovat všechny své občany a ne pouze jen některé. Skutečně právní stát musí zajistit dodržování lidských práv všech občanů, aby bylo zabezpečeno humánní zacházení se všemi lidmi a nikoli pouze jen s některými. Návrhem tohoto protipotratového PRO-LIFE zákona sledujeme podstatu zabezpečení tohoto rovnocenného lidskoprávního přístupu.

 

Hodně se mluví "o právu ženy na svůj život", hodně se mluví "o právu ženy na své tělo". Úplně stejně tak jako filozoficko-právní lidskoprávní definice "svobody" a "práva" říká zcela jednoznačně že "sloboda" a ani "právo" žádného člověka není  absolutní či neomezené, ale že "sloboda" a "právo" každého člověka se končí tam, kde se začíná "svoboda" a "právo" někoho jiného, právě tak i právo ženy na "své tělo" se nutně musí končit vždy tam, kde se začíná "tělo někoho jiného", respektive okamžikem početí nového života, jelikož nový organismus, který oplodněním začal jestvovat je nová individualita, o jejíž životě nebo smrti už žena nemůže rozhodovat. Žena má právo se rozhodnout nepočít dítě. Ale pokud už došlo k početí, nemá právo tento nový lidský život zabít, protože to není nějaký její další orgán nebo přívěšek, není to její srdce, není to její ledvina, není to její slepé střevo, ani nějaký shluk buněk, není to nádor a není to ani bolavý zub, který stačí vytrhnout a je klid. Je to její dítě, jestli to už ona chce nebo nechce. Poněvadž chci k mikrofonu pustit i další, tak zatím děkuji za pozornost.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /35/:

Natálie, v úvodu si vzpomínala ten argument, který často používají i takoví ti oponenti nebo kritici zpřísňování potratové politiky, a to ten, že "o ženách by měli rozhodovat pouze ženy" a kdo jsme my, že se jdeme do toho montovat. Samozřejmě, tento argument je často přitažen za vlasy, protože je jasné, že na zplození a výchově dítěte se podílejí samozřejmě že i muži, a neměla by to být jen žena, která by měla jako jediná rozhodovat o tom, zda se dítě ponechá nebo neponechá, neboť vezměme si případ, kdy otec dítěte chce to dítě mít a žena se rozhodne jít na potrat, protože si řekne, že ona se necítí být připravena, neboť si chce ještě "užívat mládí".

 

Čili nejen ženy by o tomto měly rozhodovat. A nejen muži by o tomto měly rozhodovat, ale mělo by se o tom nějakým způsobem rozhodovat společně. To, že "o ženách by měli rozhodovat pouze ženy" je stejně absurdní tvrzení jako to, že o podnikatelích by měli rozhodovat jen podnikatelé, o starých lidech jen staří lidé, a o dětech by měly pak rozhodovat jen děti, vždyť co se my dospělí jdeme starat do záležitostí dětí viďte ? A pak zas o mužích by pak měly rozhodovat samozřejmě jen chlapi, vždyť co že se co ženy mají starat do toho jak muži budou žít. Čili taková demagogická argumentace je opravdu zcela absurdní a scestná.

 

A o tomto velmi choulostivém citlivém problému by po správnosti měli rozhodnout ne ženy, ne muži, ale - pokud by to bylo možné - tak by bylo jen spravedlivé a správné, aby o existenci nebo neexistenci umělých potratech rozhodovali těmito umělými potraty na svém vlastním živote ohroženy samotné nenarozené děti, vždyť o jejich životech se zde primárně jedná, a to doslova o jejich životech, protože zde se jedná o jejich samotném bytí či nebytí, o jejich ponechání na životě nebo o jejich zabití.

 

Vzhledem k tomu však ale že bohužel fakticky není možné aby o čemkoliv, a tedy ani o existenci či neexistenci umělých potratů rozhodovali samotné nenarozené děti, tak o těchto umělých potratech, právě tak jako i o čemkoliv jiném podle současné llegislativy budeme i v tomhle případě rozhodovat my poslanci Národní Rady Slovenské Republiky jako demokraticky zvolení zástupcové lidu, a tedy i zástupcové nenarozených dětí v plénu Národní Rady Slovenské Republiky, to znamená, že budou o umělých potratech rozhodovat ne nenarozené děti, ale dospělí lidé, jinými slovy budou o tom rozhodovat poslanci složení z žen, a samozřejmě, že i poslanci složení z mužů, a to společně. Čili takto se k tomu bude přistupovat, a tudíž nebude zde takzvaně - jak neomarxisté demagogicky říkají - "rozhodovat muži o ženách ", ale ve skutečnosti budou zde rozhodovat poslanci z řad žen i z řad mužů o nenarozených dětech. Děkuji pěkně.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /36/:

Já jsem původně chtěl ve faktické poznámce reagovat na tebe, ale ty myšlenky co bych řekl jsou tak silné, že časově bych se musel neskutečně omezovat. Takže já si raději pak vezmu slovo a budu mít krátký příspěvek jako reakci na tvé vystoupení.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /37/:

Natálie, je dobré, že si na začátku své rozpravy přečetla Hippokratovu přísahu, a tedy tím jak by se měli doktoři chovat a čeho by se měli držet. Každopádně jsem přesvědčen o tom, že ne všichni doktoři, a to jsem opravdu silně přesvědčen, že všichni doktoři se neztotožňují s prováděním umělých potratů. A věřím tomu, že mnoho z nich využívá i tu výhradu svědomí, aby se nemuselo účastnit takové genocidy zabíjení nenarozených dětí.

 

Bohužel samozřejmě jsou i tací "doktoři", kteří s genocidou nenarozených dětí problém nemají. Tam je to podle mě hlavně asi otázka peněz. A tady je to asi velmi podobné a analogické, jak je to i s novináři. Máme novináře, kteří dělají svou práci rádi a hrdě kvůli tomu, že chtějí přinášet občanům objektivní informace. Pak máme druhou kastu "novinářů", kteří to dělají vysloveně jen a jen pro peníze a jsou schopni napsat absolutně cokoliv co jim přinese osobní prospěch. Toho příkladem jsou vlastně i všechna ta mainstreamova krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média SME, Deník N. a Týden a také všechny ty nevládní krajně ultralevičácké organizace ultraliberálních fašistů, které vyzývají poslance nehlasovat, respektive hlasovat proti tomuto zákonu na ochranu života nenarozených dětí.

 

Chválabohu, máme tu plénum Národní Rady Slovenské Republiky, které by mělo, přesně tak jak řekl i Milan Uhrík, rozhodovat o všech věcech, a tedy rozhodnout i o umělých potratech, protože nejsou to oni nikým nevoleni samozvaní “novináři“ a “mimovládkaři“, kteří mají o umělých potratech rozhodovat, ale právě jsou to poslanci demokraticky zvolení občany Slovenské republiky, kteří v demokratické společnosti v zastoupení svých voličů mají autoritativně rozhodnout co se v společnosti dělat smí a co se konat nesmí. Děkuji pěkně.

 

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /38/:

Natálie, je dobré, že si připomněla všem lidem, že už vlastně v dobách tisíce let před námi, v dobách před Kristem, dávno, dávno byly společnosti dostatečně rozvinuté na to, aby chápali co je život, co není život, co je vražda, co není vražda, koho třeba chránit, koho netřeba chránit a tak dále a tak dále.

 

Dnešní moderní takzvaná "vyspělá" společnost, neboť při takovýchto svých počinech jako je úmyslné vraždění svých vlastních nenarozených dětí vyspělá určitě není, která si říká takovým honosným názvem "liberální demokracie" už je ale diametrálně odlišná a nemá problém s tím, aby podporovala vraždění nenarozených dětí a navíc ještě k tomu mluvila o tom jak o jakési nutné "svobodě", nebo nutné tzv. "volbě ženy", která si může sama rozhodnout o tom zda ukončí ten druhý život nebo ne, a to jen z těch častokrát absurdních důvodů jak jsem říkal už předtím, že si prostě "nechce kazit postavu", bojí se, že by přibrala na váze a že by si pak musela koupit nové rifle nebo „chce si ještě užívat své mladosti“, chodit na diskotéky a podobně, popřípadě si řekne, že prostě ještě chce v pohodě dostudovat a proto nepotřebuje riskovat nějaké “zbytečné problémy“, že by eventuálně na čas musela přerušit studium a podobně.

 

To znamená, vidíme dnes případy, kdy mladé holky s tisíceurovým telefonem, s drahou kabelkou dojdou k doktorovi, že chtějí jít na umělý potrat, protože že si to ekonomicky nemohou údajně prý dovolit, že to je škrt přes jejich rozpočet, protože ona si ještě potřebuje koupit nové drahé rifle a to jednoduše dítě to jsou velké náklady, to ona prostě nebude s tím počítat a pak naše společnost nazývaná takzvaně "vyspělá", takzvaná "liberální demokracie" odsouhlasí zavraždění takového děťátka, které nikomu neudělalo nic špatného, ​​ale jeho jedinou "vinou" je jen to, že prostě existuje, a za to musí být zabito, protože se jeho "matka" takto rozhodla, a to rozhodla se zavraždit své nenarozené dítě úplně bezdůvodně. A navzdory tomuto všemu stále tito “liberálové“, tito lidé, kteří sice sami o sobě dostali právo na život neboť jejich vlastní matka s nimi na umělý potrat nešla, navzdory tomu však ale již dalším právo na život upírají a tleskají tomuto vraždění, hovoří při tom pokrytecky o údajných "velikých svobodách", o údajných možnostech takzvané "volby", o údajném "právu" zavraždit nenarozené dítě, a nevím o čem ještě všem, a přitom je to takové neuvěřitelné pokrytectví, že každému normálnímu a alespoň trochu slušnému člověku z toho musí být špatně.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /39/:

Děkuji za slovo. Natálie, ty si na začátku svého příspěvku hovořila o Hippokratově přísaze, tedy o textu, na který přísahají budoucí lékaři. Já si dovolím připomenout, že i my poslanci Národní Rady Slovenské Republiky jsme skládali přísahu, respektive slib při začátku výkonu našeho mandátu, který zněl: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Slovenské republice. Své povinnosti budu plnit v zájmu jejich občanů, budu dodržovat Ústavu a ostatní zákony a pracovat tak, aby byly uváděny do života ".

 

A v této souvislosti našeho poslaneckého slibu je třeba připomenout to, co říká Ústava v druhé části, kterou jsou základní lidská práva a svobody, a to zejména v článku 15 odstavec 1, kde je doslova uvedeno - cituji:

 

"Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením."

 

Proto doufám a věřím, že svědomí, vědomí a slib, který jsme na začátku volebního období my všichni poslanci Národní Rady Slovenské Republiky složili bude silnější než nějaký stranický příkaz nebo dilema zda podpořit nebo nepodpořit návrh zákona z dílny poslaneckého klubu Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS. Děkuji.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /40/:

Děkuji za slovo. Kolegyně Grausová zde citovala celou Hippokratovu přísahu v celém jejím znění, kterou ten, kdo ji dobře poslouchal, tak musel zaznamenat tam ta slova, že explicitně zakazuje lékařům provádět interrupce a nejen interrupce, ale i eutanazii, která je nyní vedle interrupcí rozšířená v mnohých těch západních tzv. "demokratických" státech. No a právě na tomto lze nejlépe demonstrovat tu dvojitou falešnou morálku všech těch takzvaných "liberálů", falešných "humanistů" a falešných údajných "ochránců lidských práv", kteří - pokud by byly skutečnými humanisty a skutečnými ochránci lidských práv - by sami čerpali z tohoto antického odkazu humanismu, kde by Hippokrata měli přijímat jako svůj vzor autentického humanismu. Namísto toho všichni tito takzvaní "liberálové", falešní "humanisté" a falešní údajní "ochránci lidských práv" pokrytecky obhajují legislativu, která umožňuje bezbřehé vraždění nenarozených dětí.

 

Ve skutečnosti totiž právě tito tzv. "liberálové", kteří ve svém farizejském pokrytectví mají plná ústa všech těch svých farizejských údajných "lidských práv a svobod", jsou reálné ve skutečnosti mnohem horší než fašisté, protože ani ti nezabíjeli nenarozené děti.

 

Na základě toho, že si nějaká žena přijde a podepíše nějaký formální tiskopis, tak na základě toho jí tedy jen tak provedou umělý potrat. To dokonce ještě i samotní Hitlerovi nacisté měli větší úctu k životu, a to i kdyby snad ne přímo k životu cizích nenarozených dětí, tak ale celkem určitě přinejmenším alespoň k životu nenarozených dětí svého vlastního národa.

 

Vůdce zločineckého nacistického režimu nacistického Německa Adolf Hitler totiž sice dne 9.března 1943 zlegalizovat umělé potraty v okupovaném Polsku, toto "právo na svobodnou volbu" umělého potratu však ale dokonce i on sám vůdce německého národa Adolf Hitler “velkodušně poskytl“ pouze ženám židovského, cikánského respektive romského, polského a jiného slovanského původu, a tedy skutečně jen ženám těch národů, které měli Adolf Hitler a němečtí nacisté mimořádně v “lásce“.  Přestože byl Adolf Hitler veliký zločinec, přesto však ale měl dokonce i on alespoň tolik soudnosti a zdravého rozumu, že alespoň v případě svého vlastního národa nedovolil potratové vraždění samotných německých nenarozených dětí!

 

Děkuji.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /41/:

Děkuji za slovo. Natálka, děkuji ti, že si tuto svou rozpravu věnovala takovému lékařskému pohledu a Hippokratově přísaze. A je dobré, že zde odezněla Hippokratova přísaha, že si ji připomněla lidem jak zní, a jak by se lékaři měli podle této přísahy chovat. Ale přesně dnes uplynul měsíc co byl odsouzen k smrti nezletilý Alfie Evans, což bylo přesně 28. dubna, kdy bohužel, skonal.

 

A jsem rád, že si tuto Hippokratovu přísahu dala do kontextu s tím, že tu zabíjíme nenarozené děti, které se sami nemohou žádným způsobem bránit.

 

Ba dokonce jak již ukázal případ Charlieho Garda a potom i případ Alfieho Evanse, dnešní společnost, zdůrazňuji dnešní tzv. "liberální společnost" zabíjí už i narozené děti, a to navíc ještě k tomu dnešní tzv. "liberální společnost" nejen, že zabíjí už i narozené děti, ale zabíjí je dokonce už i proti vůli jejich vlastních rodičů, čehož nejlepším důkazem jsou jedenáctiměsíční Charlie Gard a dvouletý Alfie Evans, kde vládnoucí krajně ultralevičácký neomarxistický režim Velké Británie oba tyto chlapce, jak jedenáctiměsíčního Charlieho Garda, tak i dvouletého Alfieho Evanse zavraždil dokonce přímo proti vůli jejich vlastních rodičů.

 

Jen proto, že jménem vládnoucího krajně ultralevičáckého neomarxistického režimu ve Velké Británii nějací soudci se rozhodli a pokrytecky si řekli, že malému Charliemu a malému Alfiemu bude údajně prý lepší, když zemřou, tak jen na základě jejich rozhodnutí museli zemřít. Bylo jim odepřeno jídlo, byla im odepřena voda, byl odepřen vstup rodičů do místnosti svého vlastního dítěte, policisté vládnoucího neomarxistického režimu hlídali jeho pokoj, kde museli zemřít mimořádně krutým způsobem bez poskytnutí jakékoli pomoci proto, aby prostě nepřežili. Čili vládnoucí krajně ultralevičáčtí extrémisté v některých západních zemích kde despoticky vládnou nezabíjejí už jen nenarozené děti, ale bohužel zabíjejí už i narozené děti, a to ještě k tomu i proti vůli rodičů těchto dětí. Děkuji.

 

POZNÁMKA EDITORA: O případech anglických chlapců Charlieho Garda a Alfieho Evanse ve slovenštině informoval například podle britského institutu “Institute or the Study od Journalism“ nejdůvěryhodnější zpravodajské médium ve Slovenské republice - slovenský webový portál https://www.hlavnespravy.sk/ anebo též i celosvětový webový portál mezinárodní petice https://www.citizengo.org/sk na kterém  jsou ve slovenštině publikovány nejrůznější zejména PRO-LIFE a PRO-FAMILY petice, které lze na tomto https://www.citizengo.org/sk také tyto petice publikované ve slovenském jazyce přečíst, a poté eventuálně i podepsat; a v češtině zas o případech anglických chlapců Charlieho Garda a Alfieho Evanse informoval například český webový portál http://www.protiproud.cz/

 

Nejdůvěryhodnější zpravodajské médium ve Slovenské republice podle britského institutu “Institute or the Study od Journalism“ - slovenský webový portál https://www.hlavnespravy.sk/ o dotyčném případu jedenáctiměsíčního anglického chlapce Charlie Garda napsal dne 1.7.2017 článek pod názvem "Nepredstaviteľná bolesť rodičov a Európa, ktorá zabíja svoje deti: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol nekompromisne. Malý Charlie musí umrieť” zde:   https://www.hlavnespravy.sk/nepredstavitelna-bolest-rodicov-europa-ktora-zabija-svoje-deti-europsky-sud-pre-ludske-prava-rozhodol-nekompromisne-maly-charlie-musi-umriet-zarazajuca-reakcia-papezskej-akademie-za-zivot/1053706 , dne 7.7.2017 zas článek pod názvem "Británia odmietla ponuku Talianska pokračovať v štandardnej liečbe Charlieho Garda, pretože Európsky súd pre ľudské práva nariadil, že chlapček musí zomrieť” zde: https://www.hlavnespravy.sk/britania-odmietla-ponuku-talianska-pokracovat-v-standardnej-liecbe-charlieho-garda-pretoze-europsky-sud-pre-ludske-prava-nariadil-ze-chlapcek-musi-zomriet/1061886 , dne 10.7.2017 zas článek pod názvem “Prípad chlapčeka Charlieho Garda: Pánom nad rozhodovaním o deťoch, nad ich životom a smrťou sa stal štát a úradník“  zde: https://www.hlavnespravy.sk/pripad-chlapceka-charlieho-garda-panom-nad-rozhodovanim-o-detoch-nad-ich-zivotom-smrtou-sa-stal-stat-uradnik/1064656 dne 26.7.2017 zas článek pod názvem “Sudca: Charlie Gard umrie v hospici, nie doma“ zde: https://www.hlavnespravy.sk/sudca-charlie-gard-umrie-v-hospici-nie-doma/1081900 a dne 29.7.2017 zas článek pod názvem "Našiel pokoj a spravodlivosť: Malý Charlie Gard zomrel. Udusením" zde: https://www.hlavnespravy.sk/nasiel-pokoj-spravodlivost-maly-charlie-gard-dnes-zomrel-udusenim/1083746

 

Slovenský webový portál https://www.hlavnespravy.sk/ o dotyčném případu dvouletého anglického chlapce Alfie Evanse napsal dne 12.2.2018 článek pod názvem “Ďalší prípad podobný Charliemu Gardovi: Lekári žiadajú pozbaviť rodičov Alfieho Evansa ich práva rozhodovať o liečbe syna“ zde: https://www.hlavnespravy.sk/dalsi-pripad-podobny-charliemu-gardovi-lekari-ziadaju-pozbavit-rodicov-alfieho-evansa-ich-prava-rozhodovat-o-liecbe-syna/1309306 , dne 12.4.2018 zas článek pod názvem "Jeho život je zbytočný: Týmito slovami sudca definitívne potvrdil verdikt smrti malého Alfieho Evansa"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/jeho-zivot-je-zbytocny-tymito-slovami-sudca-definitivne-potvrdil-verdikt-smrti-maleho-alfieho-evansa/1370238 , dne 13.4.2018 zas článek pod názvem  "Dramatické chvíle rodičov a malého Alfieho. Otec chce zachrániť syna pred usmrtením, ktoré nariadil sudca, nemocnica naňho zavolala políciu" zde:  https://www.hlavnespravy.sk/dramaticke-chvile-rodicov-maleho-alfieho-otec-chce-zachranit-syna-pred-usmrtenim-ktore-nariadil-sudca-brania-mu-v-presune-syna-talianska-kde-ho-chcu-liecit/1371312 , dne 18.4.2018 zas článek pod názvem  "Finálny boj o život malého Alfieho"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/finalny-boj-o-zivot-maleho-alfieho/1376912 , dne 24.4.2018 zas článek pod názvem     "Neuveriteľný a zúfalý boj o život: Talianske občianstvo malému Alfiemu nepomohlo, Briti odpojili chlapčeka od prístrojov. Rodičia začali s resuscitáciou" zde:   https://www.hlavnespravy.sk/neuveritelny-zufaly-boj-o-zivot-talianske-obcianstvo-malemu-alfiemu-nepomohlo-briti-odpojili-chlapceka-od-pristrojov-rodicia-zacali-s-resuscitaciou/1382702 , dne 26.4.2018 zas článek pod názvem “Alfie nezomiera. Nemocnica ho drží ako väzňa, tvrdí odborníčka" zde: https://www.hlavnespravy.sk/alfie-nezomiera-nemocnica-ho-drzi-ako-vazna-tvrdi-odbornicka/1386312 , rovněž taktéž téhož dne 26.4.2018 i článek pod názvem "Prečo potrebuje nemocnica Alder Hey Alfieho mŕtveho pred dovŕšením jeho 2. narodenín?"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/preco-potrebuje-nemocnica-alder-hey-alfieho-mrtveho-pred-dovrsenim-jeho-2-narodenin/1385874 , dne 27.4.2018 zas článek pod názvem "Vyhráža sa im nemocnica? Rodičia Alfieho zverejnili svoj list verejnosti a médiam, ktorý bol zrejme písaný pod nátlakom"  zde: https://www.hlavnespravy.sk/vyhraza-sa-im-nemocnica-rodicia-alfieho-zverejnili-svoj-list-verejnosti-mediam-ktory-bol-zrejme-pisany-pod-natlakom/1387300 , dne 28.4..2018 zas článek pod názvem         "Alfie Evans zomrel" zde: https://www.hlavnespravy.sk/alfie-evans-zomrel/1388246 , dne 2.5.2018 zas článek pod názvem "Hladoval 36 hodín a tesne pred smrťou mu sestra podala neznámy liek: Alfieho posledné chvíle, nové znepokojujúce detaily" zde: https://www.hlavnespravy.sk/hladoval-36-hodin-tesne-pred-smrtou-mu-sestra-podala-neznamy-liek-alfieho-posledne-chvile-nove-znepokojujuce-detaily/1390332 , dne 7.5.2018 zas článek pod názvem          "Anglikánska cirkev sa postavila na stranu nemocnice, kde bol násilím do smrti držaný Alfie Evans. Obhajuje neobhájiteľné" zde: https://www.hlavnespravy.sk/anglikanska-cirkev-sa-postavila-za-nemocnicu-kde-bol-umiestneny-alfie-evans-obhajuje-neobhajitelne/1394960 , dne 10.5.2018 zas článek pod názvem  "Obzretie sa za Alfiem a jeho rodičmi, z pohľadu britského práva, práv dieťaťa, rodičov, ľudskej a lekárskej etiky" zde: https://blog.hlavnespravy.sk/5175/obzretie-sa-za-alfiem-a-jeho-rodicmi-z-pohladu-britskeho-prava-prav-dietata-rodicov-ludskej-a-lekarskej-etiky/ a  dne 15.5.2018 nakonec článek pod názvem "Posledná rana rodičom a spravodlivosti: Súd napriek podozreniam rozhodol, že Alfieho Evansa pochovajú bez súdnej pitvy a bez toxikologických testov" zde:   https://www.hlavnespravy.sk/posledna-rana-rodicom-spravodlivosti-sud-napriek-podozreniam-rozhodol-ze-alfieho-evansa-pochovaju-bez-sudnej-pitvy-bez-toxikologickych-testov/1402678

     

Celosvětový webový portál mezinárodní petice https://www.citizengo.org/sk na kterém  jsou ve slovenštině publikovány nejrůznější zejména PRO-LIFE a PRO-FAMILY petice, kde lze na tomto https://www.citizengo.org/sk si tyto publikované petice ve slovenském jazyce jednak přečíst, jednak poté pak eventuálně případně je i podepsat. Ve věci dotyčné kausy případu jedenáctiměsíčního anglického chlapce Charlieho Garda publikovali petici pod názvem "11-mesačný #CharlieGard stále žije. Avšak dokedy? Musíme konať rýchlo!" zde: https://www.citizengo.org/sk/lf/71806-zachranme-10-mesacneho-charlieho-garda-pred-smrtou a ve věci dotyčné kausy případu dvouletého anglického chlapce Alfie Evanse publikovali petici pod názvem "Zachráňme Alfieho" zde: https://www.citizengo.org/sk/lf/155196-zachranme-alfieho Jinak je třeba říci, že celosvětový webový portál mezinárodní petice “Citizengo“ publikuje petice celkově ve třinácti jazycích a třiadvaceti sekcích, a to konkrétně na adrese https://www.citizengo.org/en v angličtině pro nejdůležitější celosvětové petice všeobecně, na adrese https://www.citizengo.org/en-gb v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se samotné Velké Británie GB, na adrese https://www.citizengo.org/en-eu v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se kontinentální Evropy, na adrese https://www.citizengo.org/en-us v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se Spojených Států Amerických USA, na adrese https://www.citizengo.org/en-ca v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se Kanady, na adrese https://www.citizengo.org/en-af v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se Afriky,  na adrese https://www.citizengo.org/en-au v angličtině specializovaně zejména pro petice týkající se celého světadílu Austrálie, na adrese https://www.citizengo.org/es ve španělštině pro nejdůležitější celosvětové petice všeobecně, na adrese https://www.citizengo.org/hazteoir ve španělštině specializovaně zejména pro petice týkající se samotného Španělska, na adrese https://www.citizengo.org/es-mx ve španělštině specializovaně zejména pro petice týkající se Mexika, na adrese https://www.citizengo.org/es-ar ve španělštině specializovaně zejména pro petice týkající se Argentiny, na adrese https://www.citizengo.org/pt-pt v portugalštině specializovaně zejména pro petice týkající se samotného Portugalska a “východní“ polokoule,  na adrese https://www.citizengo.org/pt-br v portugalštině specializovaně zejména pro petice týkající se Brazílie a “západní“ polokoule, na adrese https://www.citizengo.org/fr petice ve francouzštině, na adrese https://www.citizengo.org/de petice v němčině, na adrese https://www.citizengo.org/ru petice v ruštině, na adrese https://www.citizengo.org/it petice v italštině, na adrese https://www.citizengo.org/pl petice v polštině, na adrese https://www.citizengo.org/hr petice v chorvatštině, na adrese https://www.citizengo.org/hu petice v maďarštině, na adrese https://www.citizengo.org/nl petice v holandštině či nizozemštině a nakonec  na adrese https://www.citizengo.org/sk se nacházejí dotyčné již výše zmiňované petice ve slovenštině.

 

Český webový portál http://www.protiproud.cz/ o dotyčném případu jedenáctiměsíčního anglického chlapce Charlie Garda napsal dne 9.7.2017 článek pod názvem "Návrat starověkého barbarství: Stát upírá právo na život. Dědicové nacistů v soudcovských talárech EU. Smrtící precedens v Británii. Západ již zcela pod vládou satana? Naděje na záchranu civilizovaného světa" zde: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/3226-navrat-starovekeho-barbarstvi-stat-upira-pravo-na-zivot-dedicove-nacistu-v-soudcovskych-talarech-eu-smrtici-precedens-v-britanii-zapad-jiz-zcela-pod-vladou-satana-nadeje-na-zachranu-civilizovaneho-sveta.htm a o dotyčném případu dvouletého anglického chlapce Alfie Evanse napsal zas článek dne 4.3.2018 pod názvem "Další dítě posláno na smrt: František řekl, že můžeme. Kde jsou hranice pro udržování při životě? Právničina versus dvojznačná vyjádření autorit. Nebezpečí: Bude hráz dále erodovat?" zde: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/3658-dalsi-dite-poslano-na-smrt-frantisek-rekl-ze-muzeme-kde-jsou-hranice-pro-udrzovani-pri-zivote-pravnicina-versus-dvojznacna-vyjadreni-autorit-nebezpeci-bude-hraz-dale-erodovat.htm

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /42/:

Děkuji všem mým ctěným kolegům za Vaše příspěvky, za vaše faktické poznámky, které jsou opravdu podnětné.

 

A chtěla bych se vyjádřit jen k té faktické poznámce poslance Uhríka, že ano, myslela jsem to tak, když jsem vzpomínala otce, že i mnozí muži se podílejí také na těchto zločinech.

 

Z arogantních úst feministek často slýcháme to drzé, že prý "muži nestarejte se do nás, do žen". Já si ale právě naopak myslím, že i muži mají svědomí a že muži rovněž jsou rovnocenní ženám jako bytosti, a že muži také mají právo a také povinnost zastávat se bezbranných, a i muži mají právo bojovat za spravedlnost a bojovat proti nespravedlnosti.

 

Čili tu není žádného rozdílu mezi mužem a ženou. Muži mají rovněž povinnost a mají rovněž právo, když se děje něco špatného a když se děje vražda mají právo a povinnost jí zabránit. A tak tedy i muži mají do toho co mluvit. Ano, i muži mají do toho co říkat, ačkoli to největší břemeno nakonec zůstává na ženě, ale i muži mají do toho co říct. Čili žádné to pokrytecké feministické, že "ne muži", že "nestarejte se do nás žen", že údajně prý "nestarejte se do našeho těla". Děkuji.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /43/:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně Natálka a Janka, vážení kolegové, Budu reagovat takovým krátkým vystoupením na tvůj příspěvek předešlý, neboť opravdu to nebude až tak krátké, aby se to vešlo do faktické poznámky. Chci se ti poděkovat za tento tvůj velmi kultivovaný projev. Chci se ti poděkovat jako poslankyni Národní Rady Slovenské Republiky, ale chci se ti poděkovat také jako ženě a chci se ti poděkovat zejména jako lékařce. Si to tak citlivě, jemně, ale přitom z více úhlů pohledu shrnula a řekla, že opravdu to co jsem řekl já a to co řekl Miňo Uhrík ve svém vystoupení jako písemně Online za klub, mělo určité zaměření, určité myšlenky, ale prostě tys tomu dala úplně takový jemný citlivý rozměr.

 

Říkám to proto, že ti lékaři, kteří s námi spolupracovali na této opravdu precizní vypracované novele zákona o umělém přerušení těhotenství se v podstatě shodovaly na tom, že jsou dvě skupiny lékařů dnes na Slovensku, ale možná že to platí, a byl bych rád, kdyby si pak zareagovala a řekla, zda-li to tedy platí na lékaře obecně, což já samozřejmě, že posoudit nevím, a to, že jedna skupina lékařů je taková, že odmítají a nedělají to, nijak se nepodílejí na těch umělých potratech. A druhá skupina je zas ta, která sice dělá nebo se podílí na potratech, ale vnitřně s tím nesouhlasí, odmítají to a velmi, velmi je to duševně ničí. No a ta třetí skupina, která by tu možná mnohým chyběla, že jsem ji zapomněl, tak to jsou "lékaři", kteří to dělají a nemají s tím žádný problém je tak malá, že podle těch vyjádření našich odborníků, je tak malá, že vlastně se ani nedá mluvit o tom, že by nějaká taková lékařská skupina mohla být nebo že bychom takovéto lékaře mohli skupinou nazvat. Proto budu rád, když to ty nějakým způsobem blíže vysvětlíš, když dáš na to své stanovisko.

 

Neboť tuto protipotratovou PRO-LIFE novelu zákona jsme připravovali opravdu velmi dlouho a po mnoha takových malých krocích tuto PRO-LIFE protipotratovou novelu jsme i připravili, a tak víme u nás v klubu jak těžce se rodila, jakými obrovskými změnami a já nevím těmi turbulencemi procházela, jak velikou roli při koncipování tohoto finálního materiálu tvořila tedy i ta diskuse v rovině etické a morální, a tam ti lékaři, ti gynekologové, porodníci řekli jasně, že pokud se tímto způsobem výrazně omezí minimálně alespoň ty interupce prováděny tzv. “na recept“, když to musím tak říci, tak my, jako lékaři, kteří jsme v tom zapojeni budeme velmi šťastní a spolu s námi budou šťastní i všichni ti ostatní zdravotničtí pracovníci, kteří se musí z nějakého důvodu na těch umělých potratech podílet, protože všichni ti zdravotničtí pracovníci bez ohledu na postavení sanitář, sestra, lékař, všichni tito lidé mají s tím obrovský problém. A budeme vám velmi vděční nejen za to, že pomůžete omezit na Slovensku provádění umělých potratů, a to zejména umělých potratů na žádost té "matky", ty úplně bezdůvodné umělé potraty, ale pak samozřejmě, že i ty další umělé potraty, jak se vyjádřili ti lékaři, že nám budou vděčni zejména za to, že je samotné osvobodíme od té hrozné úlohy podílet se na provádění umělých potratů. A že to bude z jejich pohledu jako lidí, kteří jsou v tom zapojeni to největší vítězství samozřejmě že kromě záchrany životů těch nenarozených nevinných dětí samotných.

 

Tak právě proto potřebuji zdůraznit a podtrhnout tato tvá slova jako poslankyně lékařky, že ty vlastně, i když nejsi gynekoložka, si úplně z jiného oboru, ale ty jsi vlastně úplně teď a bez nějaké vzájemné dohody nebo nějaké koordinace či synchronizace, si jen jinými slovy vyjádřila ve formě tvého maximálně kultivovaného a neskutečně pěkného projevu to, co ti lidé mluvili v rámci těch pracovních debat. Mně naskakovala až husí kůže, když jsem tě poslouchal a naplňovalo mě to takovou obrovskou radostí z toho, že opravdu to asi veliká míra těch lékařů takto na Slovensku to vnímá a že možná i ti lékaři samotní jednoduše přidají svou ruku k dílu proto, abychom společně dokázali toto zlo ve formě umělých potratů, zabíjení těch dětí nějakým způsobem přinejmenším alespoň omezit, minimalizovat. Řeknu to alespoň tak informaticky, technicky, alespoň minimalizovat, když už to bohužel neumíme úplně zastavit a víme jaká je nálada v té společnosti, tak můžeme alespoň zkusit minimalizaci tohoto potratového zla celého.

 

Druhá věc, Natálie, která mě velmi zaujala v tvém vystoupení, tak bylo to srovnání ochrany té živé přírody, těch zvířat ve všech vývojových stádiích. Že vlastně my jako kdybychom zase rozlišovaly a rozdělovaly zcela účelově to, že zvířátka jdeme chránit ve všech vývojových stádiích, ale člověka ne.

 

Člověka ve všech stádiích lidského života chránit údajně prý nemusíme, a ani nebudeme, a ani to neděláme, protože člověka údajně prý stačí chránit pouze v postnatálním stadiu lidského života, to znamená jedince až po jeho narození.

 

Ale zvířata na rozdíl od člověka ovšemže jdeme chránit i v prenatálních  stádiích jejich zvířecího života, tj. v době před jejich narozením!

 

No a toto úplně každý kdo má v sobě alespoň malou špetku svědomí Natálie, tak opravdu si musí vstoupit do svědomí a říct si, kam jsme se to už jen jako společnost dostali? Kam jsme se to jako společnost dostali, když nenarozené děťátko je méně a nyní to bude možná drsné, ale řeknu to natvrdo a bez servítků zcela otevřeně:

 

Kam jsme se to jako společnost dostali, když nenarozené děťátko je méně než nějaké vejce nějakého chráněného ptáka?

 

Musel jsem tuto řečnickou otázku tak otevřeně říci!

 

Protože dokud dnes nějaký pytlák vybere nebo rozbije hnízdo nějakých chráněných dravých ptáků nebo jiných ptáků nějakého chráněného druhu, tak mu za normálních okolností hrozí trestní postih a v konečném důsledku často i vězení, respektive trest odnětí svobody. Ale člověk v prenatální stadiu svého lidského života, který už v tom bříšku po svém početí roste a vyvíjí se, to už ani není pouze nějaké vejce, ale přímo to je už živý, dýchající člověk s bijícím srdcem a za jeho zabití, za jeho zabití nehrozí nikomu vůbec nic!

 

Toto Natálie, toto když jsem já slyšel, tak ti chci opravdu velmi pěkně poděkovat, neboť i já jsem v tom mém projevu hovořil trošku jiné argumenty, zdůraznil jsem jiné aspekty pohledu na problematiku umělých potratů. Milan Uhrík stejně ten tam zas velmi vhodně zakomponoval tu ekonomickou otázku, ale toto, co jsi řekla ty Natálie, to je nejen, že velmi důležité, že to zaznělo a to navíc ještě z tvých úst jako poslankyně, ženy a lékařky, ale je to doslova mrazivé alespoň z mého pohledu, protože když si to porovnáme, tak po tomto co tu dnes zaznělo od tebe, nikdo z těch lidí, kteří nebudou hlasovat pro tuto novelu na ochranu života nenarozených dětí, nemá už žádné morální právo hovořit o nějakém fašismu, nacismu, rasismu a podobně, prostě o ničem takovém v souvislosti s čímkoliv, kýmkoliv. Protože, pokud někdo zcela dobrovolně, vědomě, a to navíc ještě k tomu vědomě a s tím, že před tím přísahal na Ústavu Slovenské republiky jako poslanec Národní Rady Slovenské Republiky, pokud bude podporovat to, že vejce chráněných ptáků nebo mláďata nějakých zvířat jsou více než lidé, kteří jsou v prenatálním stádiu svého lidského života a rostou v tom bříšku své maminky, tak ti lidé jsou buď úplně bezcitní psychopati, kteří mají takovou pokřivenou hierarchii hodnot, nebo jednoduše nemají to vše v hlavách v pořádku, protože duševně normálnímu člověku s alespoň malou špetkou svědomí nelze byť jen připustit to, že nějaké svišti, kamzíci, bobři, kane a nějaké orli jdeme chránit, a také jdeme chránit i jejich hnízda, jakož i jejich vajíčka, ale lidi, maličké děti chránit nejdeme, maličké děti se mohou klidně vraždit!

 

S touto absurdní hierarchií hodnot tedy žádný svéprávný člověk s alespoň malou špetkou svědomí nemůže souhlasit, a už vůbec s tím nemůžeme souhlasit my poslanci Národní Rady Slovenské Republiky, kteří jsme přísahali, kteří jsme dali ruku na tu Ústavu Slovenské republiky, kde je to jasně napsáno, že "Život člověka je hodný ochrany i před narozením".

 

Pokud to tedy takto beze změny zůstane i nadále, tak to bude opravdu velmi vážné, protože před chvilkou jsme zde v plénu Národní Rady Slovenské Republiky při projednávání předešlých bodů jednali o tom, že tento náš parlament, tato naše Národní rada Slovenské Republiky, tito jisti poslanci Národní Rady Slovenské Republiky celkem nedávno schválili novelu zákona o veterinární péče, kde poskytujeme domácím zvířatům, zvířatům z chovu větší úroveň legislativní, zákonné ochrany práv zvířat než je ochrana života nenarozených dětí.

 

No ale, tys to Natálka řekla ještě hezčí v porovnání k těm vývojovým stádiím i těch divokých chráněných zvířat. Takže já ti velmi děkuji. Já doufám, že tvůj projev si vyslechnou mnozí, zejména tedy ti, kteří chtějí chránit přírodu, neboť to ostatně vždyť chceme asi všichni a my také, ale kteří na rozdíl od nás zároveň nechtějí chránit nenarozené děti.

 

Modlím se za to aby změnili svůj postoj, samozřejmě, že ne v tom smyslu, že by snad neměly chtít chránit přírodu, vždyť to ostatně chceme nadále v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS též i my úplně všichni, ale v tom smyslu, že budou chtít chránit i ty nenarozené děti. Děkuji pěkně, Natálie.

 

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /44/:

Děkuji za slovo. Ano, i já chci zdůraznit to, že i kdyby tento protipotratový PRO-LIFE zákon pomohl byť i jen jednomu jedinému životu, kdyby pomohl zachránit byť jen jeden jediný nenarozený život, tak je třeba jej okamžitě přijmout a nediskutovat o tom zbaběle, že já to nemohu podpořit, neboť politický kontext, neboť úmysly předkladatelů atd.

 

Toto je to na tom to v uvozovkách "nejkrásnější", když nejeden marketingový falešný PRO-LIFER v pokryteckém hledání výmluv proč nehlasovat proti umělým potratům si hraje na věštce a snaží se na margo skutečných PRO-LIFERů svým lživým a demagogickým způsobem pseudo-interpretovat to, co si kdo, kde, jak, či jakým způsobem údajně prý myslí nebo nemyslí.

 

A obdobně jako moji předřečníci, tak stejně i já musím vyjádřit své zděšení nad tím, že v současné době v té legislativě skutečně to vejce nějakého chráněného ptáka nebo někde v chráněné oblasti má větší cenu než nenarozené dítě, tak prostě tu musí se ten člověk chytit za hlavu a říct si to, že kde to jen žiji, jak je jen něco takového možné?

 

Protože opravdu, pokud zničíte to vejce chráněného ptáka, tak máte obrovské postihy, zatímco když zabijete nenarozené dítě tak je to prostě úplně v pořádku; a to dokonce je to zcela v pořádku i v tom případě, když zabijete nenarozené dítě pouze jen proto, že si nechcete riskovat, že by jste si mohli  tzv. "pokazit postavu", respektive, že se obáváte, že by jste mohli něco přibrat na váze, jak jsem již zmiňoval před tím, tak je to podle zákona jednoduše také naprosto v pořádku.

 

Takže vejce je chráněno více než život člověka!

 

Ono to je prostě strašné a my nepřicházíme s nějakou strašlivou ať již novinkou nebo s něčím neuvěřitelným, něčím nepřijatelným, ale úplně s logickou věcí, která musí platit, protože je sice hezké, a my také to v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS plně podporujeme, když se snažíme chránit život zvířat, jakož i když se snažíme chránit zvířata před týráním, kdy se zvířatům snažíme vytvořit co nejlepší podmínky, kdy se snažíme trestat všechny ty pytláky, týratele zvířat, komerční množitele zvířat v množírnách, organizátory nějakých zvířecích, například psích zápasů anebo kohoutích  zápasů a podobně. Tohle vše je nepochybně hezké, pojďme do nich tvrdě, ale na druhé straně pro Kristovy Rány kam jsme se to jen dostali,když na jedné straně chceme podporovat ochranu všeho možného kromě lidského života, když jen tak jakoby nic říkáme, že zabití nenarozeného dítěte je pouze nějaká "možnost" či dokonce údajná "svoboda", tak to je prostě cosi úplně neuvěřitelné. To já nechápu to pokrytectví těchto lidí, kteří tyto hrůzostrašné vraždy nenarozených dětí schvalují ..

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /45/:

Děkuji za slovo. Marián, tys ve svém příspěvku zmínil takový matematicko-informatický přístup, když si mluvil o té minimalizaci. A přitom si mi vnukl myšlenku, že lze se také na tuto věc podívat z hlediska exaktní matematické statisticky, protože existuje v matematicko-statistických vědách pojem Gaussova funkce či Gaussova křivka nebo Gaussovo rozložení pravděpodobnosti, které hovoří o tom jaké hodnoty může dosáhnout nebo dosáhne určitá náhodná veličina.

 

A tato Gaussova funkce či Gaussova křivka se dá v podstatě aplikovat na jakékoliv vědy, kde se alespoň trošku vyskytují nějaké náhodné veličiny. To znamená, že i na sociologické jevy. A když se tedy bavíme o obyvatelích Slovenska, o lidech, respektive o nenarozených dětech, tak za celé to období kdy se na Slovensku prováděli ty umělé potraty, kterými bylo zabito už skoro 1,4 milionu lidí, respektive  zavražděno u nás na Slovensku bylo už skoro 1,4 milionu nenarozených dětí, tak právě tato Gaussova funkce či Gaussova křivka, to Gaussovo rozložení pravděpodobnosti nám říká, že zhruba pouze dva a půl procenta z těchto lidí by byly možná intelektuálně slabší jedinci nebo lidé, kteří by se možná nevěděli ve společnosti nijak prosadit a uplatnit, ale ten zbytek těch sedmadevadesáti a půl procenta umělými potraty povražděných nenarozených dětí by byli lidé, kteří by se stali lékaři, právníky, inženýry, politiky, kvalifikovanými dělníky, řemeslníky či živnostníky či jinými pro společnost užitečnými a prospěšnými lidmi, kteří mohli leccos dokázat, udělat, vyrobit, zhotovit, opravit či změnit k lepšímu, ale jednoduše kvůli takové legislativě jakou máme, jsme tyto lidi připravili ještě před jejich narozením o jejich život. Děkuji.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /46/:

Děkuji za slovo. Marián, je opravdu dobré, že si po takovém jemném vystoupení Natálie vystoupil právě ty, protože Natálie jako žena, lékařka to řekla opravdu pěkně, jemně a opravdu i věcně. No v tomto případě je již načase být i opravdu trošku možná více než tvrdší, protože to není přece možné, aby v dnešní době byla zvířátka více chráněna jako lidé.

 

A co považuji za absolutní nesmysl a absolutní paradox je to, co se odehrává v plénu Národní rady Slovenské republiky, když poslanci hlasují za návrh z dílny Dankovy SNS jakože tzv. "Slovenské národní strany" za ten jejich návrh zákona o veterinární péči a ochraně zvířat, ale zároveň jedním dechem dodají, že nebudou hlasovat za ochranu nenarozených dětí.

 

Takže toto je absolutní ostuda těch poslanců. A já věřím tomu, že nás někde v zákulisí slyší a změní do zítra názor. Děkuji pěkně.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /47/:

Děkuji za slovo. Je to tak, Marián, na Slovensku je už všechno důležitější než nenarozené děti.

 

Srovnání s těmi vejci ptáků a lidským embryem je šokující, když dnes vejce nějakého ptáka má větší hodnotu něž  malé dítě!

 

Toto je přesně trefný příklad zvrácené "liberální" demokracie, která není žádnou demokracií a už vůbec ne liberální. Je to totiž zločinný státní systém s fašizoidními prvky. Vraždění dětí v lůně matky a zakrývat to takzvanou "volbou", či takzvanou "svobodnou volbou" ženy je fašizoidní prvek či metoda bolševických vražedných čistek. V minulosti však i nežádoucí kulaky bylo třeba zničit a místo nich vytvořit z lidí masu stejných indiferentních uniformních lidí. A takovýmto způsobem chtěli v minulosti komunisté nahradit rolníky. A v našem případě dnes, v případě Evropy u nás vládnoucí krajně ultralevičáčtí neomarxističtí ultraliberální extrémisté masovou genocidou nenarozených dětí a současně masovým dovážením islámských migrantů z blízkého východu a ze severní Afriky chtějí nahradit původní evropské křesťanské obyvatelstvo. Děkuji za slovo.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /48/:

Kolegové děkuji za reakce, já věřím tomu, že během této debaty, která zde bude se nám do nejbližšího hlasování podaří opravdu přesvědčit možná mnohé poslance Národní Rady Slovenské Republiky na to nebo k tomu, aby svůj hlas dali za tento protipotratový PRO-LIFE návrh zákona a s ním dali svůj hlas i za ochranu lidského života, za ochranu života těch maličkých nevinných dětí.

 

A já věřím, že i když tu je dnes velmi málo poslanců, okrem nás čtrnácti poslanců naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, když tedy my čtrnácti tu nyní představujeme celou zde v plénu přítomnou opozici, tak jsou zde dále kromě nás již jen tři, respektive i s místopředsedou Národní Rady Slovenské Republiky celkově čtyři poslanci koalice, což je opravdu zoufale málo, zoufale malé i procentuální zastoupení poslanců na jednání pléna Národní Rady Slovenské Republiky.

 

Přesto věřím, že mnozí to sledují z venku, z jiných prostorů, že mnozí budou i nějakým způsobem se zajímat o to, co zaznělo nebo ještě zazní v této diskusí a že pokud měli nějaký předem nalinkovaný postoj, tak jej možná změní a změní ho tak, jak jsem řekl, že bude důvod k radosti a bude důvod také na to, abychom společně mohli v tom druhém čtení hledat ještě dokonalejší formu pro tuto naši protipotratovou PRO-LIFE novelu tohoto zlého potratového zákona.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /49/:

Já bych chtěla - promiňte nebudu slibuji že nebudu dlouho mluvit - jen vlastně pan Kotleba Marián, náš předseda mi dal tři otázky a já se na ně pokusím odpovědět.

 

Mluvil jsi o třech typech lékařů. Zaprvé ti kteří se nepodílejí na umělých potratech. Já znám z osobní zkušenosti velmi mnoho lékařů, kteří aby nemuseli dělat umělé potraty odešli z nemocnice a pracují na ambulancí dlouhá léta. A ta práce je sice také velmi užitečná na té gynekologické ambulancí, ale nedá se to srovnat s tím.

 

Já jako medička, když jsem v rámci své studentské praxe pracovala v nemocnici i na gynekologii, odvedla jsem porod. To je něco tak nádherné ten porod, to je tak dramatické, to je takové, to je něco, že já vám to neumím ani popsat. Když porod dítěte odvádí lékař, když rodí, když se rodí dítě a když vy jako lékař tomu pomáháte. To je nepopsatelné a hlavně, když se to dítě zdravé narodí.

 

Pak druhá věc je operovat v nemocnici na té gynekologii. Mnozí lékaři mají ambici operovat a opravdu pomáhat těm ženám. ale právě kvůli těm umělým potratům se tohoto musí zříci, neboť jinak většina, nebo tedy přinejmenším mnozí chtějí, a i já jsem tak jistě chtěla být gynekologem, proto abych mohla dělat porody nebo asistovat při porodech. Čili vlastně oni se vzdají tohoto a jdou dělat tu práci, která je prostě na té dennodenní bázi to množství žen vyšetřit na té ambulancí. Čili mnozí lékaři takto tedy raději se zřeknou toho a odejdou pryč, aby nemuseli dělat ty umělé potraty.

 

Další lékaři jsou takoví, kteří nemají východisko. Jsou v nemocnicích, odkud by je vyhodili, kdyby odmítli přímo provádět tyto umělé potraty, takže sice jsou nešťastní, sice trpí a snaží se osobně provádění umělých potratů vyhýbat, snaží se tzv. "propustit" ten umělý potrat nějakému kolegovi, avšak nějakou část musí udělat i oni, a s donucení to i dělají, ale velmi tím trpí.

 

No a ta třetí skupina také "lékařů", ti jsou pro mě zcela nepochopitelná záhada. To jsou lidé zřejmě, kterým nezáleží na těchto dětech, protože buď nemají vůbec žádné svědomí, nebo ho mají zcela uspané a současně jim jde asi jen pouze o peníze, o kariéru nebo já nevím už ještě o co.

 

Protože v dnešní době při takovém vědeckém a technickém pokroku při takové technice, která dnes je, při ultrazvuku a různých metodách, ti lidé, ti lékaři musí velice dobře vědět, že to embryo, že je to život, že je to člověk od svého početí.

 

Musí velice dobře vědět, že to prostě není cosi jako slepé střevo nebo nějaký nádor. Čili toto já nevím pochopit, oni totiž musí velice dobře vědět, že tím umělým potratem zabíjejí lidský život.

 

Ostatně vždyť po každém provedeném umělém potratu je lékař povinen "spočítat" v podstatě to čerstvě zabité a “naporcované“ dítě, a tedy ty kousky roztrhaného plodu jdou do emitní misky, tedy do takové, kde se musí každý kousek zkontrolovat, kde se musí zkontrolovat ty kousky potrhaných nožiček, kousky z jedné ručičky, kousky z druhé ručičky, několik skořápek, které společně tvořili původně hlavičku dítěte před tím než ji kleštěmi v děloze “matky“ rozdrtili, a právě tak i jednotlivé fragmenty ze zad, z páteře a tak dále, zda jsou ty kousky dětského tělíčka úplně všechny, jestli něco v té děloze nezapomněli, jestli něco z toho umělým potratem na malé kousky brutálně roztrhaného děťátka v děloze “matky“ nezůstalo.

 

Čili oni to na malé kousky roztrhané dětské tělíčko vidí, vždyť to děťátko je jako panenka. Kdysi, když jsem já byla ještě malá, byly takové malé panenky, jmenovalo se to “plováček“. Jednoduše oni tu ručičku vidí, tu nožičku vidí, tu hlavičku vidí. Čili oni nejsou slepí, musí o tom velice dobře vědět, že zabíjejí člověka, že zabíjejí malé děťátko. Takže oni mají “uspané“ svědomí anebo dokonce jsou to až tak úplně otrlí bezcitní lidé, že vůbec žádné svědomí nemají. Tolik moje odpověď.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /50/:

Děkuji za slovo. Natálie to co jsi nám tu právě teď popsala je naprosto strašné.

 

Analogicky například ve vojenské terminologii se zejména v minulosti používali z ruštiny převzaté vojenské slangové výrazy "rozborka" a "sborka", kde ruský vojenský slangový výraz "rozborka" znamená například v souvislosti s údržbou či čištěním střelné zbraně rozebrat až na jednotlivé součástky kulomet, samopal nebo pušku; a naopak zas ruský vojenský slangový výraz "sborka" po skončení této například údržby či vyčištění zbraně znamená opětovné složení tohoto kulometu, samopalu nebo pušky z těchto jeho rozebraných jednotlivých součástek zpět do původního bojeschopného stavu.

 

A tak “per analogiam“ – analogicky by se i tomuto provedení umělého potratu v praxi dalo říci, že nejprve to byla "rozborka" a potom zas "sborka". Strašné něco když se takto za živa a při plném vědomí nenarozeného dítěte z jeho živého těla bez jakéhokoliv umrtvení prožívání jeho neuvěřitelně kruté fyzické bolesti kyretou jsou mu kus po kousku odřezávané malé kousky z jeho dětského tělíčka, na malé částečky se tak fakticky za živa až kým nezemře "parceluje" neuvěřitelně krutým trýznivým bolestivým způsobem lidské tělo malého dítěte, vím si to plasticky představit, i když jsem viděl pouze obrázky, ale tvá výpověď Natálie byla také velmi silná. Děkuji.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /51/:

Já ti děkuji Natálie za tvou odpověď na ty moje otázky. Dá se tak říci a řeknu ti, že i kdybych nebyl odpůrce umělých potratů a neposkytly bychom tento návrh, který jako Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS předkládáme, tak poté co si teď řekla, jak si to popsala, tak bychom to museli udělat, protože opravdu si to popsala tak, že žádný soudný člověk mající v sobě alespoň malou štipku svědomí nemůže s těmito neuvěřitelně krutými brutálními vraždami malých dětí dobrovolně souhlasit, a tedy nemůže být “fanouškem“ těch umělých potratů.

 

To já si to neumím až tak úplně plasticky ani představit, ale ten, kdo s plným vědomím si všech souvislostí a okolností schvaluje umělé potraty musí být až neuvěřitelně obrovský sadistický brutál, je to něco velmi nechutné a hrozné.

 

Ti lékaři kteří nás Lidovou Stranu Naše Slovensko ĽSNS při tomto procesu tvorby tohoto protipotratového PRO-LIFE zákona, respektive této novely potratového zákona nám vyjadřovali svou podporu s tím, že se chtějí zbavit té zátěže umělých potratů, tak možná nyní je o to více chápu, protože to musí být pro ně i jako lékaře, i jako lidi, i jako tatínky a maminky to musí být strašné, když někdy na té klinice - já nevím - možná že je svým zaměstnavatelem donucen zabít například tři takové děti v průběhu své jedné pracovní směny, a pak po skončení této své pracovní směny přijde domů a hraje si s třemi svými vlastními dětmi a přitom si uvědomí, že to vše mohlo být úplně opačně.

 

A ještě když dnes vyšli zprávy, že slovenská modelka Adriana Karembeu, rozená za svobodna Adriana Sklenaříková konečně že porodila, že je mámou a že se z toho velmi těší, a tedy když vidíme, že některé ženy tak dlouho bojují o to dítě, aby měli štěstí, aby jim to Pán Bůh dopřál, a naopak zas některé jiné ženy se k tomu takto staví, že dobrovolně chodí na umělé potraty, tak to je opravdu, opravdu velmi hrozné Natálie, a já jsem rád za vše co zde již zaznělo a zazní, a že možná nejen poslancům ale i mnohým dalším lidem na Slovensku se otevřou oči.

 

 

Milan Krajniak, poslanec NR SR - Politické hnutí: Hnutí SME RODINA - Boris Kollár /52/:

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Když moje máma otěhotněla - začala očekávat mé narození, měla devatenáct let. Byla velmi talentovanou matematicky a velmi talentovanou klavíristkou a čerstvou studentkou na vysoké škole. Můj otec měl v té době jednadvacet let a byl také studentem na vysoké škole. Studovali v Bratislavě, ale nepocházeli odsud, pocházíme z Horní Nitry. Co by za této situace považovali mnozí, ba možná dokonce i většina za tzv. "přirozené"? Respektive jak by se v takovéto situaci měli zachovat nebo rozhodnout?

 

Poté co moje matka otěhotněla, otec kvůli nutnosti finančně zabezpečit rodinu ihned odešel z vysoké školy a začal pracovat v bratislavském Slovnaftu. A pak v důsledku toho musel můj otec nakonec nastoupit dokonce i na povinnou dvouletou vojenskou službu, protože nedokončil vysokou školu. A díky tomu, že se tehdy takto rozhodli moji rodiče, že mě nenechali zabít umělým potratem, tak já dnes mohu být zde s Vámi, a o tomto tématu zde diskutovat.

 

Neumím to říci jinak, nedá se to vyjádřit jinak než děkuji tatínku děkuji maminko že jste se takto rozhodli, vím že to bylo pro vás velmi nepohodlné a velmi těžké rozhodnutí. /Poznámka: poslanec pláče, říká se mu jen velmi těžko a se slzami v očích/.

 

Dámy a pánové diskutujeme zde o velmi citlivé a důležité otázce, ba dokonce řekl bych, že diskutujeme o té úplně nejdůležitější otázce o jaké se vůbec jen dá diskutovat mezi lidmi, diskutujeme o tom, co je to lidský život.

 

V jistém smyslu se dnes mnozí pasuji na Boha, protože si troufají rozhodovat o bytí či nebytí lidského života.

 

Chci vás proto poprosit, abyste si vyslechli mé argumenty, myslím že už mě natolik poznáte, že víte že nebudu nikoho, a ani toho, kdo se mnou nesouhlasí urážet nebo osobně napadat. Proto vás chci poprosit, abyste si mé argumenty vyslechli a případně je zvážily. Vím, že mnozí z vás mají pocit, že o této otázce se už řeklo všechno, že už se nedá nic nového říct. Mnozí z vás jste mi v kuloárech řekli, že já už mám na to jasný názor, už to nepotřebuji poslouchat. Přece jen vás chci poprosit, zda-li byste nezvážili, že možná existuje i nějaký nový úhel pohledu nebo nějaká nová otázka, kterou by bylo dobře zohlednit. Předem vám za to děkuji.

 

Jsou různé důvody, pro které se rozhodují ženy pro umělé ukončení těhotenství. Znásilnění, incest, zdravotní stav matky, zdravotní stav dítěte a tzv. "jiné". Mé lidské, racionální a také náboženské přesvědčení mi říká, že lidský život stojí za to maximálně chránit už od početí. Chci z lidského hlediska upozornit zejména na to, že pokud je diagnostikováno těžké zdravotní poškození plodu, je to diagnóza s jistou vysokou mírou pravděpodobnosti, ale ne s jistotou. Mám osobní zkušenost u blízkého člověka, kde maminka byla upozorněna na rozštěp páteře dítěte a byla dokonce doporučená na interrupci, protože hrozilo že při porodu prostě by byl ohrožen její život. Nakonec se i s otcem dítěte rozhodli to dítě donosit. chválabohu to dítě se narodilo s velmi malým rozštěpem páteře, který byl operabilní a dnes je to velmi, velmi životaschopný a velmi bystrý, bystrý kluk, který jim dělá velkou radost. Osobně znám lékaře, kteří udělali tuto chybnou diagnózu. Znám je i proto, že se starali i o mou manželku, když jsme měli problémy v těhotenství s naší dcerou a vím že ti lékaři jsou jinak opravdu na slovo vzatí odborníci a tu diagnózu udělali tehdy se smutkem a s absolutní citlivostí k tomuto problému. Mluvím o tom jen proto, že i omyl se v takovémto případě nebo zázrak se může stát. Tento příklad jsem uvedl jen proto, abychom si uvědomili, že při těchto diagnózách tak jak si nemůžeme být jisti, že to dopadne na 100% dobře, nemůžeme si být nikdy jistý ani tím, že to dopadne na 100 % špatně. Je tam prostě nějaká míra toho, co by se dalo říci, že je mezi nebem a zemí nebo mimo lékařské vědy.

 

V tomto svém projevu se však dále budu věnovat pouze tomu důvodu "jiné", který se při umělém ukončení těhotenství uvádí. Zvažujeme zde ochranu práv nenarozeného dítěte, které podle naší Ústavy stojí za ochranu, i práv matky, která stejně samozřejmě požívá ústavní ochranu naší republiky. Jak ale nastolit férovou rovnováhu mezi těmito ústavními právy?

 

Nejdříve bych chtěl říct takovou poznámku, že myslím si, že zejména ten důvod "jiné" je v 99% případů pouze falešná dilema. Kdybychom chtěli, kdybychom měli vůli jako společnost a jako stát, tak určitě bychom nejméně 99% problémů zejména v tomto  bodě "jiné", čímž jsou myšleny zejména různé sociální problémy nebo společenské problémy věděli jako stát a společnost velmi snadno vyřešit, protože jsou to věci, které se dají řešit na pomoc dítěte i matky.

 

Zejména pro-potratové fanatiky pro jejichž výkon absolutně každého umělého potratu je akceptovatelný as nadšením s ním souhlasí, uvedu nyní jedné zcela extrémní případ a uvedu ho jen kvůli tomu, abych před vás položil otázku, zda přece jen neexistují celospolečensky nepřijatelné důvody pro umělé ukončení těhotenství do dvanáctého týdne. Jsou známy případy sportovkyň bývalého komunistického východního Německa, tzv. "Německé Demokratické Republiky" ve zkratce NDR které cílevědomě a plánovitě otěhotňovali pravidelně vždy před každými vrcholnými závodem sezóny, protože jejich lékaři spočítali, že v ranném stádiu těhotenství má tato těhotná sportovkyně nacházející se v počátečném stadiu těhotenství vyšší výkonnost, a pak pravidelně ihned po závodech šli na interrupci. Nemělo by být například takové něco, pro nás důvodem, že prostě z takového důvodu by bylo vhodné zakázat umělé ukončení těhotenství třebas i u těhotenství do 12 týdne?

 

Dámy a pánové, já osobně sice nejsem právník, ale jak jsem pochopil údajné tzv. "Právo ženy na umělé ukončení těhotenství" je ústavnoprávně opřené o “právo ženy na soukromí“. Zcela chápu, že soukromí ženy je trestuhodně a hrozně narušeno v případě některých trestných činů, jako například v případě znásilnění. Ale chci jen upozornit, že přece 99,9% případů při otěhotnění právo ženy na "soukromí" není narušeno. Čili mnohem, mnohem, mnohem více těch případů je jiných.

 

A nyní přejdu k právní argumentaci:

 

Budu vycházet z právních argumentů, které docent Radoslav Procházka uvedl v reakci na hanebné rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky z roce 2007, které de facto schvaluje umělé potraty ve Slovenské republice:

 

V roce 1846 požádal otrok afrického původu Dred Scott žijící ve Spojených státech amerických o svou právní ochranu s odůvodněním, že je člověk. Opíral se při tom o ústavní klauzuli, že "všichni lidé byli Bohem stvořeni jako rovni". Nejvyšší soud ve Spojených státech amerických USA kromě jiného funguje v USA i jako Ústavní soud, a  po deseti letech rozhodl tento Nejvyšší soud ve Spojených státech amerických, že „na otroky se klauzule rovnosti nevztahuje“. V odůvodnění soudci Nejvyššího soudu USA uvedli, že v „případě uznání rovnosti lidí i co se týče otroků by došlo k nepřípustnému zásahu do vlastnických práv majitele otroka“.

 

V naší Ústavě máme, že „lidský život je hoden ochrany již před narozením“, a i po narození, ale v našich zákonech uvádíme, že přece jen před narozením nemůže být ochrana života až tak velká, protože bychom tím mohli zasáhnout - řečeno "per analogiam "- do práv v uvozovkách „vlastníka nenarozeného dítěte" tedy matky.

 

V čem je tedy náš přístup zásadně jiný než měli zastánci otroctví tenkrát v devatenáctém století ve Spojených státech amerických?

 

Jaký je zásadní rozdíl mezi argumentem, že otrokář má právo nakládat s otrokem podle vlastního uvážení a argumentem, že matka má právo nakládat s nenarozeným dítětem podle vlastního uvážení?

 

A v úplném rozporu s vědou, v úplném rozpore s biologickou realitou co má znamenat to úplně lživé čistě účelové alibistické tvrzení, že nenarozené dítě údajně prý až do nějaké doby od svého početí ještě není člověkem?

 

Vždyť přece úplně totéž tvrdili po celá staletí dodnes uznávání státníci, právníci, filozofové a vědci i o otrocích!

 

Dnes ovšemže už víme, že i když to možná oni nemysleli nutně zle, že se ale v každém případě přinejmenším mýlili. A zda-li se dnes přinejmenším nemýlí i ti, co souhlasí s umělými potraty?

 

Nyní přejdu k další právní otázce:

 

Je podle vás v pořádku pokud je právní ochrana nenarozeného dítěte do 12 týdne na Slovensku menší než právní ochrana zvířete? Minulý týden jsme totiž schválili ten zákon, který říká, že "zvíře není věc".

 

A tedy víte o tom, že zvíře lze legálně usmrtit pouze za předem stanovených příčin?

 

A těchto explicitně stanovených příčin pro legální zabití zvířete je přesně sedm :

 

1.) Případ krajní nouze, pokud zvíře někoho ohrožuje.

2.) Usmrcení jatečního zvířete chovaného na chov.

3.) Usmrcení pokusného zvířete.

4.) Deratizace.

5.) Ulovení zvířete - pouze v rámci legální myslivosti a rybářství.

6.) Bezbolestné usmrcení zvířete kvůli jeho zdravotnímu stavu, tj. de facto jakási "euthanasie zvířete".

7.) Usmrcení nechtěného zvířete, pokud pro něj neumíme zajistit náhradní péči, tj. také de facto jakási "euthanasie zvířete".

 

No, ale my dnes máme na Slovensku hnízda záchrany, anonymní porody, stovky tisíce párů čekajících na adopci. My dnes víme najít prakticky pro téměř všechny nenarozené děti náhradní péči. Není absurdní, že v 21. století je nenarozené dítě - chráněné promiňte za výraz – méně či hůře než věc?

 

A pokud zvíře je více než věc, tak potom jak je chráněno samotné nenarozené dítě?

 

Nyní uvedu poslední právní argument docenta Radoslava Procházky:

 

Pokud jde o “zásah do soukromí“, tak i povinná péče o zvíře je rovněž nepochybně “zásahem do soukromí“. Ale pokud máte doma například šestitýdenní štěňátko nebo koťátko a současně jste v šestém týdnu těhotenství, tak právní těžší je zbavit se nechtěného štěňata či koťátka jako nechtěného nenarozeného dítěte!

 

U nenarozeného dítěte do dvanáctého týdne těhotenství není totiž vůbec žádný problém nechat ho legálně zavraždit. V případě ale že chcete legálně usmrtit štěňátko anebo koťátko, tak musíte nejprve prokázat, že se pro něj nedá nalézt žádná náhradní péči. Ptám se: "Je to v pořádku?"

 

Dámy a pánové, mám pro vás i další otázku, kterou jsem si položil i já osobně před více než 25 lety. I díky této otázce jsem se stal přívržencem ochrany života ještě předtím, než jsem uvěřil v Boha, a ještě dávno předtím, než jsem byl pokřtěn. Ta otázka zní:

 

Čím je v životě nenarozeného dítěte výjimečný ten 84 den od početí? Čím je tento den výjimečný? Proč ne 85 nebo 80 nebo 93 den? Proč má mít 83 denní dítě nižší právní ochranu než 85 denní? V čem je ten zásadní rozdíl? To jsme si rozdělili, proč to dělíme na trimestry? Proč ne na dva mestre nebo osm mestre, pět mestre, proč právě ten 84 den?

 

Tehdy i dnes si odpovídám na tuto otázku, že já nenacházím pro to žádné legitimní opodstatněný důvod proč by mělo být více chráněno 85 denní dítě než 83 denní nebo 70 denní nebo 78 denní. A protože objektivně neexistuje žádný spravedlivý důvod pro tuto diskriminaci mladších dětí  majících méně než 84 dní od svého početí, tak se řídím pravidlem “v pochybnostech nekonej“!

 

Kromě toho totéž, co vyjadřuje pravidlo "v pochybnostech nekonej!" ve smyslu právnickém s ohledem na danou pochybnost fakticky "per analogiam" vyjadřuje taktéž i právní zásada "in dubio pro reo".

 

Respektive přesněji řečeno v takovéto situaci mým pravidlem či zásadou je “postav se na stranu toho slabšího“!!

 

V tedy v tomto případě se na základě těchto pravidel a zásad zcela jednoznačně stavím na stranu práva na život nenarozeného dítěte.

 

Dámy a pánové, mým politickým přesvědčením i lidským přesvědčením je, že máme udělat vše proto, aby se narodilo pokud možno každé počaté dítě. Máme to udělat i jako lidé i jako společnost. Jde o naše základní nastavení s jakým k umělému ukončení těhotenství přistoupíme. Pokud se alespoň na tomto shodneme, že chceme udělat maximum proto, aby pokud možno maximum počatých dětí se narodilo, tak to je velmi dobrý začátek.

 

O jaký úhel pohledu na tento problém jde vím nejlépe přiblížit na následujícím příběhu:

 

Na břehu Mexického zálivu stál jeden rybář. Příliv vyplavoval na břeh tisíce hvězdic, které na slunci hynuly. Rybář tam stál, bral jednu hvězdici za druhou a házel je zpět do moře. Přistoupil k němu americký turista a ptal se: „Proč to děláte, vždyť přece i tak je všechny nemůžete zachránit?" Rybář mu odpověděl: „Každou sice zachránit nemohu, ale aspoň tuto ano" a hodil ji zpět do moře. Každý člověk, každý lidský život za to stojí. Každý lidský život má nekonečně velikou cenu, a o tento úhel pohledu mi jde.

 

Kromě toho navíc ještě k tomu z náboženského hlediska bych také mohl říci i to, že bojuji o každou lidskou duši, o celé nebe a proti celému peklu. Miliony andělů bojují s miliony démonů o každou lidskou duši, protože každá jedna lidská duše mající nekonečnou hodnotu je cennější než celý svět.

 

Dámy a pánové, nepostoupila už doba tak daleko, že díky hnízdům záchrany utajeným porodům a adopcím umíme pomoci dítěti i chceme pomoci dítěti, které bylo počato nechtěně?

 

Opravdu neumíme pomoci i nenarozenému dítěti i jeho matce současně?

 

Dejme si ty věci i do kontextu:

 

Kolikrát jsme tu za poslední roky diskutovali například o dálnicích? A je to správné, protože dálnice lidem pomáhají. Mně nevadí, že jsme diskutovali o dálnicích tolikrát, ale kolikrát jsme zde diskutovali o tom jak pomoci pokud možno co největšímu počtu počatých dětí, aby se mohli narodit, nebo alespoň abychom odstranili sociální nebo jiné příčiny umělých potratů pokud nějaké takové skutečně jsou?

 

Stavba dálnice mezi Martinem a Ružomberkem nám zpoždění již 10 let, prodražila se o stá miliony eur, protože trasu jsme museli přeložit, neboť zasahovala do migrace medvěda a rysa, a kvůli rysem a medvědem jsme ty stá miliony oželeli, neboť dálnici chceme. Rozumím, je to v pořádku. Ale nemohli bychom nyní vyčlenit alespoň 10 milionů eur ročně například na pomoc pro ženy, které uvažují o ukončení těhotenství z ekonomických důvodů?

 

Jakou cenu má vlastně lidský život?

 

Jak chceme pomoci každé ženě, která ho může přivést na svět?

 

Mám pro nás všechny jeden návrh bez ohledu na to, jak skončí toto hlasování nebo z jakých poslaneckých klubů jsme:

 

Co kdybychom dali dohromady věc, která snad nikomu nemusí se zdát být příliš “kontraverzní“, totiž že bychom opravdu vyčlenili každý rok v zákoně na ochranu nebo tedy na pomoc matkám, které uvažují o ukončení těhotenství z ekonomických důvodů, vyčlenili dejme tomu 10 milionů EUR ročně na pomoc těmto maminkám, které opravdu jsou v úzkých a nevědí si pomoci, neumí se v tom momentě správně rozhodnout. Bez ohledu na ideologii, právní nebo náboženské přesvědčení toto si myslím, že bychom byli snad schopni udělat spolu i napříč poslaneckými kluby.

 

Dámy a pánové, děkuji vám, že jste si našli čas, abyste si vyslechli mé otázky a argumenty a děkuji vám také za to, že je zvážíte.

 

POZNÁMKA EDITORA: Poslancem Milanem Krajniakem zmíněné právní argumenty docenta Radoslava Procházky se nacházejí ve slovenském jazyce v článku "O myšiach a ľuďoch", který  si můžete přečíst na Internetu zde: http://www.impulzrevue.sk/article.php?306

 

Pokud jde o dotyčnou poslancem Milanem Krajniakem s odkazem na docenta Radoslava Procházky zmiňovanou samotnou žalobu dotyčného amerického černošského otroka Dreda Scotta z roku 1846 v soudní kauze Dred Scott v. Sandford, o samotném definitivním rozsudku Nejvyššího soudu USA v této věci Dred Scott v. Sandford  vydaném Nejvyšším soudem USA v roce 1857 si možno přečíst více po anglicky například zde: https://www.thirteen.org/wnet/supremecourt/antebellum/landmark_dred.html

 

 

Richard Vašečka, poslanec NR SR - původně zvolen poslancem jako člen politického hnutí: "Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti "OĽaNO-NOVA, dnes je členem politického hnutí:" Křesťanskodemokratické hnutí "KDH /53/:

Děkuji za slovo. Milan, gratuluji tobě a gratuluji tvým rodičům k tomu rozhodnutí přijmout život, přijmout tebe i v takové situaci, která nebyla zrovna ideální, opravdu klobouk dolů. Velká úcta a radost.

 

Milan, říkal si o důvodech rozhodnutí jít na potrat, rozdělil si je do pěti kategorií. Ty první čtyři důvody - znásilnění, incest, zdravotní stav matky a zdravotní stav dítěte jsou víceméně opravdu vážně důvody, a pátou z nich si nazval "jiné". Já nazývám tuto kategorii "jiné" tak, že je to umělý potrat na požádání nebo ještě přesněji řečeno a zejména zcela otevřeně řečeno, že je to zcela svévolný umělý potrat ...

 

POZNÁMKA EDITORA: Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE protipotratovou politickou stranou na Slovensku. Žádná jiná PRO-LIFE protipotratová politická strana jako celek na Slovensku již neexistuje, byť i v některých dalších politických stranách se ještě doposud občas sporadicky tu i tam vyskytují jednotliví osamělí pro-life smýšlející jednotlivci. A poslanec Milan Krajniak a možno ještě i Richard Vašečka je také jedním z těchto posledních velice mála "osamělých pro-life běžců "slovenské politické scény působících v jiných politických stranách než v samotné jediné PRO-LIFE politické straně na Slovensku - Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /54/:

Pan Krajniak, děkuji za Vaše velmi kultivované jakož i podpůrné vystoupení a myslím to opravdu upřímně. I za ten příklad s těmi sportovkyněmi z bývalého komunistického východního Německa, tzv. "Německé Demokratické Republiky" ve zkratce NDR, kde například o tomto jsem ani já nevěděl. Čili bylo to dost brutální bych řekl jako v té komunistické východoněmecké tzv. Německé Demokratické Republice“ , tak jistě i ten případ s tím africkým otrokem ve spojených státech amerických, který se tam u Nejvyššího soudu USA marně domáhal svých práv a nakonec jeho žaloba byla odmítnuta jako údajně prý neopodstatněná s odůvodněním, že by tím byly narušeny vlastnická či majetnické práva majitele toho otroka.

 

Čili to je přesně tatáž situace na kterou jsem i já v rozpravě upozornil, že nikdy nemůžete posuzovat nebo brát současnou legislativu, současné zákony za měřítko skutečné morálky a spravedlnosti, protože v daném čase i tento případ s tím otrokem byl podle platné legislativy plně v souladu s platnými zákony, plně legální a tudíž údajně prý úplně v pořádku, a nepochybně v té době s otroctvím a otrokářstvím bohužel souhlasila drtivá většina tehdejších lidí, a to až dnes s odstupem téměř dvou století veřejnost konečně dospěla k přesně opačnému názoru, že tento tehdejší postoj veřejnosti a jejích politických a právnických elit vůči otroctví a otrokářství byl nesprávný, nemorální a nespravedlivý.

 

A co se týká těch osobních zkušeností, tak i já mohu potvrdit, že ty medicínské indikace na kdejaké vývojové poruchy jsou velmi nedůvěryhodné, popřípadě přinejmenším velmi nejisté. Také jsme měli v rodině takový případ, kdy jedné známé řekli lékaři, že vaše dítě, které čekáte má buď Downův syndrom nebo se jedná o chybu v měření a ona nevěděla chudinka, co má samozřejmě udělat. Nakonec si dítě nechala a vyrostlo z něj, narodilo se normálně slušné, zdravé dítě a dosud žije, je úplně v pohodě, je zcela v pořádku. Čili ta nejistota je tam i když ze strany lékařů se nemusí nutně jednat o nějaký špatný úmysl. Já věřím tomu, že lékaři se poctivě snaží v rámci nějakých těch svých daných medicínských možností, tu diagnózu stanovit sice co nejlépe a co nejpravděpodobnější, ale skutečně stále to není nikdy stoprocentní jistota “ani za ani proti“. Děkuji.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /55/:

Děkuji za slovo. Pan Krajniak zmínili jste minulost, zmínil jste, že jste vděčný rodičům za jejich rozhodnutí. I já jsem vděčný rodičům, ale hlavně jsem vděčný ještě něčemu trošku jinému.

 

Podobně jako já jsem vděčný svým rodičům, tak vděčné jsou tisíce lidí, tisíce dětí rodičů, kteří studovali na vysokých školách během sedmdesátých a osmdesátých let minulého, tj. dvacátého století. Těhotných vysokoškolaček bylo obrovské kvantum a diametrálně v plusu byly oproti těm co jeli na tzv. "zákrok". Škola jim všemožně vycházela vstříc, těhotná studentka automaticky dostala individuální studijní plán, chodila jen občas na konzultace a pak přišla pro zápočty a na zkoušky. Manželský pokoj za 40 korun československých byla jistota, byla to samozřejmost.

 

A myslím si, že kromě přijetí tohoto, řekl bych, že přímo zcela nejdůležitějšího zákona je třeba také ještě nastavit i další zákony na podporu manželství a rodičovství, aby mladí lidé chtěli zakládat rodiny a mít děti, a tak i do budoucnosti zajistily další přirozenou reprodukci obyvatelstva Slovenské republiky a zastavilo se tím vymírání našeho národa jako i zde žijících příslušníků národnostních menšin, a nestaly jsme se tedy nějakým islamistickým kalifátem. Děkuji za slovo.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /56/:

Děkuji Vám pane Krajniaku za Váš hezký a tedy opravdu velmi dobrý příspěvek do rozpravy. A já jen doufám, velmi bych si to přála, kdybyste mohli toto pronést i ve druhém čtení, případně dát pozměňující návrh jaký považujete za potřebný.

 

Velmi, velmi doufám, že se tento náš PRO-LIFE návrh protipotratové novely potratového zákona probojuje do druhého čtení, kde si budete i Vy moci a v podstatě i každý jeden ze stopadesáti poslanců našeho parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky říct ty své argumenty, případně dát i nějaký pozměňovací návrh. Díky.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /57/:

Děkuji za slovo. Pane poslanče Krajniaku i já se vám chci poděkovat za váš příspěvek ve kterém si myslím, že každý ať věřící či nevěřící, ať už bílý, černý, žlutý modrý, zelený modrý, fialový, jakož i z jakéhokoli politického spektra si tam najde argumenty ve prospěch ochrany nenarozených dětí.

 

Zmínil jste, že v Ústavě je zakotveno, že žena má právo na soukromí co je v určitém kontrastu s tím, že lidský život je hodný ochrany již před narozením. Já doplním, že ti pro-choice aktivisté, ti odpůrci ochrany nenarozených dětí tvrdí, že každá žena má právo se rozhodnout co bude nebo nebude dělat tzv. "se svým tělem", což - pokud pomineme zcela výjimečné případy zločinu znásilnění ženy - je částečně pravda se kterou lze částečně souhlasit do té míry, že prakticky každá žena má právo rozhodnout se, ale toto její rozhodnutí končí rozhodováním o tom zda bude či nebude eventuálně moci být těhotná, respektive zda s nějakým mužem dobrovolně z vlastní vůle a rozhodnutí bude či nebude mít pohlavní styk.

 

A zcela analogicky takový podobný argument bych řekl, že já mám také právo někoho udeřit, ale toto moje právo končí tam kde mého protivníka nos začíná!

 

A porovnávali jste otroctví a argumenty zastánců otroctví s argumenty zastánců umělých potratů, a já musím s vámi plně souhlasit, protože já jsem se také touto otázkou zabýval a musím říct, že jsem našel mnoho podobných přirovnání, které si pak ale ještě nechám do rozpravy. Děkuji.

 

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /58/:

Pane Krajniaku, my se sice ne vždy ve všem shodneme, ale v tomto případě stejně jako moji kolegové se i já Vám chci upřímně poděkovat za to, že jste do pléna přinesli skutečně morální pohled na toto téma a otevřeli jste množství nových argumentů, respektive nabídli jste množství nových argumentů jak se na toto téma dívat, a proč je ochrana života nenarozených dětí prostě opravdu velmi potřebná.

 

Ať už ten příklad s tím otroctvím nebo ta logická úvaha proč například ukončit, jen tak úplně bezdůvodně ukončit život 84-denního člověka je zcela v pořádku a ukončit život 85-denního člověka je již nelegální.

 

Jakou to dává logiku, proč do 84 dnů od početí ještě se může nenarozené dítě zavraždit, ale od 85 dne už ne? Když se nad tím člověk zamyslí, tak jednoduše nechápe, jak můžeme v lidském životě udělat jen tak ze dne na den mantinel, tehdy tě zabít ještě můžu, tehdy tě už zabít nemůžu. Z toho dne, z 84. dne na 85. den se najednou stáváš člověkem nebo jak to jednoduše vnímají? Proste ta legislativa to jasně říká, a já musím říct, že je to všechno zvrácené, a že to takto prostě nechat nemůžeme.

 

A jak jste říkali, dnes ve společnosti máme dostatek kapacit a možností, jak se postarat o děti, které sice jsou nechtěné, ale alespoň se narodí, protože takový argument, který často slýcháme, že budou plné dětské domovy, a co, tak potom, nevím co všechno, tak to prostě já jako argument vůbec nevnímám, protože nad tím vším stojí život toho dítěte.

 

Mohou být plné dětské domovy, ano, máme velké čekací fronty na adopci, to znamená, že i tam ten argument není až tak vážný. Ale zda budou plné dětské domovy, zda je bude například možná třebas i o sto více je zcela irelevantní, hlavně, že ty děti alespoň budou žít.

 

Vždyť to je co za pseudoargument pro to, že abychom neměli plný dětský domov, tak ty děti pojďme teď zabíjet? To má být jakože co??

 

Ostatně co tak říci, že abychom neměli plné věznice, tak pojďme vystřílet pár vězňů? To je totiž úplně stejný pseudoargument, to je úplně stejný nesmysl.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /59/:

Děkuji za slovo. Pane poslanče Krajniaku, vy jste mluvili o tom jak se častokrát narodí děti, kterým lékaři předpověděli to, že budou nějak velmi těžce postižené nebo dokonce, že nepřežijí. V podstatě i naše legislativa náš návrh zákona pamatuje i na tyto případy, protože ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že v našem případě nebo tedy podle naší novely potratového zákona by nebylo možné provádět interrupce tak jak tomu bylo doposud v případě pokud by byl ohrožen zdravý vývoj plodu.

 

Co to znamená, zdravý vývoj plodu to nejen v případě kdyby to dítě by mohlo nějakým způsobem být opravdu vážně nemocné poté co se narodí ale jde například i o takové případy podle v současnosti platné vyhlášky pokud je například otec alkoholik nebo matka alkoholička v případě pokud mají nějakou psychózu nějakou duševní poruchu a jednoduše na základě tohoto se automaticky předpokládá, že i to dítě, které se jim narodí bude mít tuto poruchu ačkoli to vůbec tak nemusí být. Čili právě takové případy by podle naší novely potratového zákona nebyly možné.

 

Další, další takové srovnání jsou současnou legislativou je také v tom, že zatímco dosud bylo možné provádět interrupce v případě těžkého poškození plodu až v podstatě do skončení těhotenství nebo tedy v podstatě celých 9 měsíců tak podle našeho návrhu novely potratového zákona by to bylo možné jen do 24 týdne.

 

A poslední taková věc, která odlišuje současnou legislativu od toho našeho PRO-LIFE návrhu protipotratové novely potratového zákona je to, že i ten geneticky vadný vývoj plodu, tedy ta výjimka, kterou bychom my s těžkým srdcem z pragmatických důvodů protentokrát tolerovali, tak i v tomto případě požadujeme alespoň určitý pozitivní posun spočívající v tom, že by muselo jít o geneticky vadný vývoj plodu, který je skutečně prokazatelný, což znamená, ne jako je to nyní, že stačí když je riziko vyšší než 10%, čili muselo by to být opravdu prokázáno. Čili zde je evidentní, že právě i na takovéto případy naše novela potratového zákona pamatuje.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /60/:

Pane poslanče Krajniaku, já vám také děkuji za vaše vystoupení, Prokazuje, že i když se sice ve všech politických otázkách  nemusíme nutně vždy shodnout, tak prostě v těchto klíčových zásadních věcech faktem je, že lidé bez ohledu na své "politické tričko" mohou říct to, co cítí a jak to vnímají.

 

Také Vám děkuji zejména za ten Váš osobní příklad s těmi vašimi rodiči, který byl velmi osobní a hezký a to si nepochybně velmi cením.

 

A na ty sportovkyně z bývalého komunistického východního Německa, tzv. "Německé Demokratické Republiky" NDR, které jste zmínili že prý jestli by to bylo nebo nebylo vhodné na ten umělý potrat do těch 12 týdnů, tak mně se to zdá být extrémně nemravní a brutální, a proto i absolutně nepřijatelná už ta samotná myšlenka toho otěhotňování jako programové činnosti, která má ty jejich hormony ve formě určitého de facto legálního nebo tedy nezjistitelného dopingu vyprovokovat.

 

No a co se týče celkového zhodnocení, já věřím, že i díky Vašemu vystoupení možná že opravdu se nám podaří přesvědčit takový počet poslanců, že budeme mít možnost o těchto věcech, které i my, i Vy jste nadhodili vyprávět ve druhém čtení. Děkuji.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /61/:

Pane kolego Krajniaku, já stejně navážu a vlastně současně i uzavřu v podstatě takovou děkovnou šňůru za ten Váš nepochybně velice cenný příspěvek, neboť bylo to opravdu velice zajímavé a věcné. A stejně rak i já bych Vás chtěl vlastně poprosit, že asi máte přece jen relativně o hodně blíže ke standardní opozici jako má naše politická strana Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS a tudíž já věřím i doufám, že když už možná těch ostatních poslanců nepřesvědčíme my z Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, tak možná, že jej přesvědčí tento Váš obsahově velice hodnotný  příspěvek, který jste přednesl v rámci diskuse ohledně našeho protipotratového PRO-LIFE návrhu novely potratového zákona. Děkuji.

 

 

Milan Krajniak, poslanec NR SR - Politické hnutí: Hnutí SME RODINA - Boris Kollár /62/:

Kolegyně a kolegové, protože jak jsem řekl, nejsem právník, ale pokud by někoho zajímaly ty právní argumenty, které jsem uvedl - jak jsem již řekl - citoval jsem pana docenta Radoslava Procházky, a pokud chtěli byste si to prohlédnout kompletně, tak je to i na Internetu a jmenuje se to když si dáte do internetového vyhledávače Google "O myšiach a ľuďoch" a jméno autora je Radoslav Procházka, tak se vám tam internetový vyhledávač Google ten článek najde, kde jsou i ty právní argumenty, o které jsem se ve své řeči opíral.

 

Co se týče toho komunistického východního Německa, tzv. "Německé Demokratické Republiky" NDR, nyní se mi zdá, že možná, že jsem byl já ne zcela správně pochopen. Já jsem samozřejmě ten důvod a celý ten "Cyklus" otěhotnívání považuji a vždy jsem považoval za absolutně zvráceně zvrhlý, a to jsem právě i uvedl.

 

V dnešní době sice nevíme o tom, že by něco obdobného ještě někdo někde dělal, ale uváděl jsem to jako příklad toho, že

toto bychom za zvrhlé považovali asi téměř všichni, protože úmyslné otehotniavanie s následnou vraždou nenarozeného dítěte

rozhodně není ospravedlnitelný důvodem kvůli dosažení nějakého jednorázovému zvýšení výkonnosti sportovkyně v

sportovním klání, což se mi zdá být totálně zcela zvrhlé.

 

POZNÁMKA EDITORA: Poslancem Milanem Krajniakem zmíněné právní argumenty docenta Radoslava Procházky se nacházejí ve slovenském jazyce v článku "O myšiach a ľuďoch", který  si můžete přečíst na Internetu zde: http://www.impulzrevue.sk/article.php?306

 

Pokud jde o dotyčnou poslancem Milanem Krajniakem s odkazem na docenta Radoslava Procházky zmiňovanou samotnou žalobu dotyčného amerického černošského otroka Dreda Scotta z roku 1846 v soudní kauze Dred Scott v. Sandford, o samotném definitivním rozsudku Nejvyššího soudu USA v této věci Dred Scott v. Sandford  vydaném Nejvyšším soudem USA v roce 1857 si možno přečíst více po anglicky například zde: https://www.thirteen.org/wnet/supremecourt/antebellum/landmark_dred.html

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /63/:

Dovolte mi, abych vstoupila do toho, nedá mi, protože pan Krajniak vzpomínal tento případ s těmi německými sportovkyněmi. Byl takový zvrhlý případ, tedy není ojedinělý myslím, že se to stalo v Americe, že rodiče zplodili další dítě, protože měli nemocné dítě, a aby kvůli transplantaci, kvůli záchraně toho nemocného dítěte, tak zplodili nové dítě, a zabili ho vlastně jen proto, aby mohli použít tkáň toho plodu, toho nového děťátka. Čili bohužel takového zvrácenosti se dějí.

 

Padli tu slova o tom, že nesprávná diagnostika, i vy jste to pane kolego zmiňovali. Tak já bych chtěla říci, že 18. února 2018 v TASR vydalo zprávu "Matka v Británii rozhořčená poté, co lékaři mylně diagnostikovali její nenarozené dítě a doporučovali jí umělý potrat ".

 

Dítě se jí ale narodilo zcela zdravé.

 

Její tedy 25leté Camélii Woltersové, respektive její nenarozenému dítěti diagnostikovali v nemocnici Sant George Hospital vzácnou a bolestivou dědičnou chorobu, která způsobuje lámavost kostí. 25letá Camelia Wolters ignorovala jejich radu jít na umělý potrat a porodila zdravé děvčátko, které má nyní již 18 měsíců.

 

Camelia Woltersová uvedla, že v lednu 2016 navštívila nemocnici kvůli ultrazvuku. Technik zavolal konzultantovi, který mladé matce řekl, že její nenarozené dítě má zlomeniny kostí. Lékař pak řekl, že její dcerka mě pravděpodobně nemoc křehkých kostí osteogenesis inperfecta typ 3. Toto onemocnění způsobuje četné zlomeniny kostí, ovlivňuje vnitřní orgány, mohou způsobit respirační problémy, deformitou kostí, deformitou páteře a ztrátu sluchu. Následně mi lékaři říkali Woltersová uvádí, následně mi lékaři a pracovníci nemocnice doporučovali umělý potrat.

 

Byla jsem v šoku když jsem ten den přišla domů. Dodává, pouze jsem plakala a plakala, ale moje máma mi řekla, že tomu nevěří, že nikdo v rodině neměl nic podobného. Camelia Wolters a její partner 27-letý L. Enderson odmítli také test, který jim lékaři doporučovali na 100procentní potvrzení diagnózy, protože toto testování by bylo mohlo způsobit spontánní potrat.

 

Když se holčička narodila zcela zdravá, nějako jsem podvědomě cítila že s mým dítětem nic špatného není, a když se narodilo jen se to potvrdilo, říká matka.

 

Camelia Wolters je samozřejmě, že plným právem velmi pobouřena, že jí lékaři doporučovali umělý potrat, protože kdyby jejich uposlechla, zabila by umělým potratem své vlastní zcela zdravé dítě. Mezitím Camélie Woltersová porodila další zdravé dítě, a opět holčičku.

 

Mluvčí nemocnice řekl "Santonline", že nebude komentovat jednotlivé případy, ale uvítali by možnost setkat se s Caméliou Woltersovou osobně, aby prodiskutovali její stížnost.

 

Podobné případy však nejsou ojedinělé ani u nás.

 

Mnoho zdravých dětí skončí jako biologický odpad důsledkem umělého potratu právě kvůli chybným diagnózám, které by jinak tedy tyto děti by jinak matky zdravé porodily. Většina testování těhotné ženy na genetické vady dítěte jsou totiž v konečném důsledku jen statistickým výpočtem, a matky jsou následně natolik vystrašené, že ten tlak neunesou a jdou na umělý potrat.

 

Věděli by o tom své mluvit ženy, které tento tlak ustálí a narodilo se jim zdravé dítě. Tolik jen k tomu, že ano, stávají se ty omyly a velmi častokrát se ty děti narodí i zcela zdravé. Děkuji.

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /64/:

Natálie zmiňovala jsi ten biologický odpad, že ty nenarozené děti skončí jako tzv. “biologický odpad“.

 

Tak právě já jsem se na to také díval, respektive vyšla též nedávno zpráva, že ve Veliké Británii, tedy v Anglii bylo patnáct tisíc potracených dětí spálených jako tzv. “biologický odpad“ nebo „klinický odpad“, prostě že s nimi - s tělíčky těch povražděných nenarozených dětí vysloveně doslova topili!

 

Tak toto je tedy opravdu nejen absurdní, ale i neuvěřitelně brutální, kruté a zejména cynické. To dokonce ani ti samotní hitlerovští nacisté až takto extrémně brutálně krutí a zejména cyničtí nebyly. Jen tolik.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /65/:

Vážené paní poslankyně Grausová a Nehézová, vážení páni poslanci, žijeme ve státě, o kterém jeho představitelé s oblibou a soustavně hovoří jako o státu údajně prý demokratickém, státě ve kterém se údajně prý ctí a dodržují lidská práva.

 

Žijeme ve státě, kde jsou základní lidská práva a svobody zakotvené dokonce přímo v Ústavě Slovenské republiky a nesčetných mezinárodních úmluvách, kterými je Slovenská republika vázána. A mezi těmito právy se hned jako první a nejdůležitější právo uvádí v článku 15 odstavec 1 Ústavy Slovenské republiky právo na život, které má každý. Tedy každý člověk bez výjimky. A dále je celkem jednoznačně napsáno, že lidský život je hodný ochrany již před narozením a že nikdo nesmí být zbaven života.

 

Na ochranu lidských práv zde máme obrovské množství nejrůznějších nevládních organizací a občanských sdružení. máme tu veřejnou ochránkyni práv a nakonec i Ústavní soud, který posuzuje stížnosti občanů na porušování základních práv. Pokud by mu nestačilo ani to, může se obrátit i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Všude a ze všech stran, ať už zde v parlamentu, médiích, školách, skutečně všude posloucháme jaké třeba, jak důležité je chránit lidská práva a jak se úroveň demokracie či totality v tom kterém státě posuzuje v závislosti na vztahu tohoto státu a jeho režimu k těmto právům.

 

Jinými slovy tam kde jsou lidská práva pošlapávána, tam vládne podle politologů a médií totalita, tam kde jsou dodržovány, tam je demokracie a právní stát. Tolik teorie. Ale přejděme nyní k praxi, jak se tu u nás na Slovensku - ve státě, který si také říká “demokratický“ - dodržují lidská práva?.

 

Položme si jen jednu jedinou, ale za to klíčovou otázku:

 

Jak se může nazývat demokratickým státem stát, který pošlapává jménem falešné svobody a jménem falešné humanity to nejzákladnější lidské právo jakým je právo na život?

 

Jak vůbec můžeme ve slovenské společnosti mluvit o nějaké demokracii, zákonnosti, právě a spravedlnosti, když tu už víc než 60 let probíhá legální genocida národa?

 

A to genocida, které padlo za oběť již více než 1,4 milionu nenarozených dětí!

 

Co jsme to za společnost, a co jsme to za stát, když dovolíme celkem legálně vraždit ty nejbezbrannější a nejnevinnější lidské bytosti, když dovolíme vraždit naše vlastní děti?

 

Vždyť jen v průběhu minulého roku na současnou legislativu o interrupcích, kterou zde dnes projednáváme, doplatilo svým životem přesně 7496 dětí.

 

Děti, které se ničím neprovinili, děti, které nikomu neublížili, děti, které doplatili jen na to, že tato naše tzv. "demokratická" vláda raději chrání práva asociálů na sociální dávky bez práce, práva zločinců na komfort ve vězení, práva sexuálních deviantů na veřejný exibicionizmus při tzv. “duhových pochodech“, jako by měla chránit to nejzákladnější lidské právo, právo lidí na život od početí až po přirozenou smrt.

 

Pro všechny ty tzv. "ochránce lidských práv", pro všechny ty tzv. "Humanisty" a "liberály", kterých je bohužel i v tomto parlamentu víc než dost, jsou dokonce i práva zvířat více než práva nenarozených dětí.

 

Tato tragédie, tato národní asociální katastrofa zašla dokonce až tak daleko, že zatímco svého vlastního psa, či kočku nemůžete jen tak svévolně zabít pokud nechcete mít na krku ochranáře nebo být trestně stíhán za týrání zvířete, své vlastní nenarozené dítě můžete bez jakýchkoliv důvodů, ba dokonce i bez udání jakéhokoliv důvodu, jen tak na požádání dát zavraždit rukama lékaře.

 

A když mluvím o národní asociálního katastrofě mám na mysli to, že interrupce nebo tzv. "umělá přerušení těhotenství", které jsou ve skutečnosti jako zde již vícekrát dnes zaznělo, jen jejich definitivních ukončením, nejsou jen "odbornými" vraždami, které jsou na Slovensku legální.

 

Interrupce jsou vzhledem k počtu obětí a následků doslova genocidou našeho národa, jakož i genocidou zde žijících příslušníků národnostních menšin. Žádné vymírání národa, jako ani žádné vymírání zde žijících příslušníků národnostních menšin, prostě žádná demografická krize, žádné stárnutí obyvatelstva a z toho pramenící problémy důchodového systému by nikdy neexistovaly, kdybychom si sami nezavraždili 1,4 milionu svých vlastních dětí.

 

Uvědomujeme si vůbec, jaký obrovský lidské potenciál jsme ztratili?

 

Uvědomujeme si vůbec jaké dalekosáhlé následky má toto beztrestné vraždění nevinných dětí pro celou společnost a pro naši budoucnost?

 

Páni poslanci, na co jsou nám všechny ty mimovládky údajně prý "bojující za lidská práva"?

 

Nač nám je Ústavní soud Slovenské republiky, když mu na životech nenarozených dětí ani v nejmenším nezáleží?

 

A nač nám je Rada Evropy a zejména také nač nám je její Evropský soud pro lidská práva, když všechny tyto instituce umožňují legální zabíjet nevinné děti, když všechny tyto instituce umožňují legálně páchat tuto genocidu, která nemá v historii lidstva obdoby?

 

Instituce soudní ochrany lidských práv si neplní své poslání chránit lidská práva a jsou úplně lhostejné vůči potratové genocidě nenarozených dětí. Na co pak tyto instituce soudní ochrany lidských práv pak vlastně vůbec máme?

 

Něco mi to velice připomíná! Náš Pán Isus Christos v Bibli, ve verších třicátém-čtvrtém  až třicátém-pátém  kapitoly čtrnácté Evangelia podle svatého Matouše řekl: „"Sůl je dobrá věc, ale když sůl ztratí slanost, jak se dá napravit? Nehodí se ani do země, ani do hnoje; vyhodí ji ven. Kdo má uši na poslouchání, nech poslouchá" /Matouš 14, 34 - 35/ - konec citátu.

 

Krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxizmus je dnes typický zejména pro západní Evropu. A Dnešní Evropskou unii ovládanou ideologií krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxismu nám média dávají permanentně za vzor jako vrchol údajné “spravedlnosti“ či “garance lidských práv“. Podobně jako se nám kdysi dával za vzor komunistický Sovětský svaz. V skutečnosti však ale je tato tzv. "západní vyspělá demokracie" jeden velký vrchol přetvářky, jeden velký vrchol falše, pokrytectví a farizejství, jeden velký podvod. Vždyť vezměme si jen takovou Radu Evropu, pod kterou spadá i zmíněný Evropský soud pro lidská práva. Tato mezinárodní organizace evropských států na jedné straně deklarovala za svůj hlavní cíl údajnou “ochranu lidských práv“ a “posilování demokracie“, ale na straně druhé v dubnu 2008 na svém zasedání ve Štrasburku schválili rezoluci o tzv. "Přístupu k legální a bezpečné interrupci v Evropě", která vyzývá členské státy, aby tzv. "dekriminalizovali" interrupce.

 

A ten slavný Evropský soud pro lidská práva, který by měl být vzorem ochrany lidských práv v Evropě, ten rozhodoval o interrupcích a o právu na život nenarozených dětí hned v několika případech, ale ve všech svých rozhodnutích stanovil, že "nenarozené dítě tzv. plod není osobou oprávněnou mít právo na život".

 

A tohoto zvráceného přístupu se bohužel drží i Ústavní soud Slovenské republiky, který by jako první měl ochraňovat lidská práva na Slovensku. Známé ustanovení z Ústavy Slovenské republiky zakotvené konkrétně v článku 15 odstavec 1 Ústavy Slovenské republiky, které stanoví že "lidský život je hodný ochrany již před narozením" si tento soud svévolně vykládá tak, že interrupce, tedy zničení lidského života může být legálně provedena do jisté doby prakticky kdykoliv pokud o to žena požádá.

 

Pokud má být toto ochrana lidského života před narozením, tak potom Ústava Slovenské republiky je jen obyčejným cárem papíru už nejen pro tzv. "standardní politiky", ale už dokonce i pro samotný orgán ochrany ústavnosti Ústavní soud Slovenské republiky, samozřejmě, že kromě těch pěti soudců Ústavního soudu Slovenské republiky, kteří nepodlehli krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické propagandě a zachovaly si přirozený zdravý smysl pro právo a spravedlnost.

 

Není náhoda, že prvním státem světa, který uzákonil umělé potraty byl v roce 1920 bolševický Sovětský svaz a stejně i u nás byly interrupce poprvé legalizovány v komunistickém Československu.

 

Myšlenka legálního zabíjení nenarozených dětí se tedy nezrodila někde v hlavách skutečně demokraticky smýšlejících jedinců, ale zrodila se v té nejtvrdší totalitě, ve které lidský život nikdy nic neznamenal.

 

No po druhé světové válce tuto totalitní myšlenku, tuto totalitní zvrácenost řad za řadou přijali nejen totalitní komunistické státy východní Evropy, ale postupně i tzv. "demokratické" kapitalistické státy západní Evropy, které dnes nekriticky obdivují mnozí naivní lidé i u nás.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, podle oficiálních údajů bylo v nacistické Evropě zavražděno v letech 1941-1945, tedy v průběhu pěti let během holocaustu šest milionů Židů. Dnes v 21. století je však ale zavražděných v "demokratické" Evropě každých pět let při interrupcích osmnáct milionů lidí, kterým bylo odepřeno právo narodit se a žít, a tudíž těchto obětí tohoto dnešního holokaustu malých dětí je trojnásobně více, než bylo během protižidovských holocaustu v dobách druhé světové války.

 

Já se ptám, o čem je současná tzv. "Demokratická Evropa" lepší od nacistického Německa?

 

V čem je mezi nimi rozdíl?

 

Jaký je rozdíl mezi někdejším holocaustem židovského obyvatelstva v minulosti a dnešním holocaustem nenarozených dětí v naší současnosti?

 

Bohužel jediný rozdíl spočívá pouze v tom, že zatímco v minulosti před více než sedmdesáti lety nacisté vraždili příslušníky pro ně "méněcenných ras" vůči jejich rase, tzv. "demokraté" dnes vraždí v trojnásobně větším rozsahu nenarozené děti, které jsou pro ně rovněž "méněcenné" v porovnaní s nimi jako již narozenými lidmi.

 

A použiji ještě další přirovnání odhalující obludné rozměry těchto interrupcí:

 

Každoročně se ve světě v zemích, kde jsou interrupce legální, zavraždí 26 milionů nenarozených dětí. Tedy za šest let neuvěřitelných 156 milionů dětí, což je více než dvojnásobek celkového počtu vojenských i civilních obětí druhé světové války stejně trvající šest let.

 

Samozřejmě všichni dobře známe demagogické pseudoargumenty krajně ultralevičáckých neomarxistických ultraliberálů a vůbec celé té na nich navázané lobby pro-potratového velkoprůmyslu, kteří mají ty politicko-ideologické anebo byznys-obchodní podnikatelské zájmy na tom, aby cituji: “mohli ženy chodit na umělé potraty z jakéhokoli důvodu“:

 

Prý zakazování umělých potratů je údajným "zasahováním do lidských práv žen", kterým se údajně prý "upírá právo na svobodu rozhodovat o vlastním těle ", že "zakazování umělých potratů je údajně prý porušováním lidských práv žen na soukromí ".

 

Nehledě na to, že počaté a vyvíjející se dítě má zcela odlišný genetický kód Deoxyribonukleové kyseliny DNA od genetického kódu Deoxyribonukleové kyseliny DNA své matky a tedy v žádném případě není "tělem matky", otázkou také však je i to, zda-li je více právo člověka na soukromí nebo právo člověka na život?

 

A právě zde jsme u podstaty celého problému:

 

Všichni tito lidé prostě zavírají oči před nepohodlnou pravdou, před jednoznačným faktem, před nikoliv náboženským, ale vědeckým faktem, že člověk se člověkem nestává narozením, ani dovršením prvního či druhého trimestru těhotenství, ale že člověk je člověkem již od samého početí.

 

Při interrupcích tedy ženy nerozhodují o “vlastním těle“ či o “vlastním životě“, ale o životě a těle svého vlastního dítěte, které je s jejich tělem jen dočasně spojeno, o životě dalšího člověka, na jehož život nemají právo sahat ani ony, ani nikdo další.

 

Ano každý z nás má právo rozhodovat o tom kolik budeme mít děti a toto právo nikomu a natožpak ženám nebereme a ani nechceme brát. No toto právo, toto rozhodnutí je nutné provést ještě před početím, protože po něm již není o čem rozhodovat, protože po početí už dítě máme jestli se nám to už líbí nebo ne. Každý pár přece velmi dobře ví, že při pohlavním styku může žena otěhotnět, a jsou si tedy předem velmi dobře vědomi o možných následcích svého svobodného rozhodnutí. Pokud tedy dojde k těhotenství je to jejich odpovědnost, za kterou musí přijmout i případné negativní následky pro svůj osobní život.

 

Nikdo nemá právo zavírat oči před pravdou, a pravdu je, že neexistuje žádný jiný okamžik, který by bylo možné označit za vznik života člověka jako je početí, protože pouze a jedině v tomto okamžiku se ze dvou buněk mužské a ženské stává lidský organismus, který má svou samostatnou Deoxyribonukleovou kyselinu DNA, tj. samostatný genetický kód odlišný od genetických kódů Deoxyribonukleové kyseliny DNA matky i otce, Deoxyribonukleová kyselina DNA ve kterém jsou zakódované všechny vlastnosti dospělého lidského jedince. Vše ostatní není ničím jiným, než vývojovým stádiem lidské osoby. Tak jako člověk soustavně od narození se vyvíjí z novorozenecké fáze, přes fázi batolete, fázi dětství a fázi puberty až do fáze dospělosti, stejně se člověk vyvíjí od početí z fáze embrya, přes fázi plodu až po narození. Embryo nebo plod, tedy nejsou ničím jiným, než jen označením části vývojových fází člověka, fází které se odehrávají ještě před narozením v ženském těle a jako takové jsou pouze etapou lidského života, který kontinuálně pokračuje i po narození až do dospělosti.

 

Samozřejmě, že krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxisté a jim poplatné média účelově budou vykřikovat, že člověk údajně prý v žádném případě není člověkem od početí, ale až po dosažení jistého věku, tedy až několik týdnů či měsíců po početí nebo dokonce až po narození. Nuž podívejme se na to blíže. Nejčastěji tvrdí, že člověk se stává člověkem až po uplynutí dvanácti týdnů těhotenství, protože až v tomto období dosáhl mozek tzv. plodu údajně prý patřičnou úroveň a funkčnost. I proto je v naší současné legislativě dovoleno provádět interrupce na požádání až do dvanáctého týdne.

 

Já se proto ptám:

 

Který lékař či vědec může se stoprocentní jistotou určit okamžik, ve kterém mozek konkrétního dítěte dosáhl "patřičnou úroveň "?

 

A na základě čeho je vůbec tato "patřičná úroveň" stanovena?

 

A co v případě, že některé dítě dosáhne tuto úroveň dříve než ve dvanácti týdnech a jiné později než ve dvanácti týdnech?

 

Vždyť přece lidé nejsou žádné stroje, které se vyvíjejí přesně stejnou rychlostí. No nejzajímavější je, že dokonce ani mezi stoupenci umělých potratů, kteří s čistě účelových důvodů popírají, že vznik lidského života vzniká od okamžiku početí, respektive v této komunitě účelově hledající údajný vznik lidského života až při nějaké jimi nijak konkrétní, nespecifikované “mozkové činnosti“, nepanuje ani mezi nimi samotnými jednotný názor na to kdy tedy vlastně k tomu vzniku lidského života dochází?

 

Jinak by totiž nemohly existovat ve světě státy, které umožňují legálně provádět umělé potraty na požádání do desátého týdne těhotenství, jiné do dvanáctého týdne těhotenství, popřípadě i později a to i mnohem později, ba dokonce jsou i takové státy, které umožňují legálně provádět umělé potraty až úplně do samotného konce těhotenství, tj. až úplně do samotného narození dítěte. Je zde totiž i taková skupina ultraliberálů, a to dost velká skupina ultraliberálů a jim poplatných médií, podle které je člověk člověkem až tehdy, když je schopen přežít mimo tělo své matky. S tímto odůvodněním proto například ve Velké Británii stanovili tuto schopnost až na 28 týden těhotenství a na základě toho umožnily provádět interrupce až do tohoto časového limitu. No po roce 1990 se ukázalo, že jsou schopny přežít i mladší novorozené děti., A to už děti v 24 týden těhotenství., čemuž později i přizpůsobily původní 28 týdenní "zákonný limit" na dotyčný 24 týden těhotenství.

 

No dnes už i tento mezní termín pro přežití novorozeného dítěte. mimo dělohy své matky je už překonán, a to nikoli nějakou vědeckou teorií či vědeckými zjištěními, ale jednoduchou porodnickou praxí. V roce 2006 se totiž ve Spojených státech amerických narodilo a přežilo dítě nacházející se ještě pouze jen v 22 týdnu těhotenství, přičemž v nejmodernějších porodnicích dnes již běžně přežije dokonce více než polovina dětí, které se narodí již v 23 týdnu od svého početí.Posuzování vzniku člověka podle tohoto kritéria, tedy není posuzováním závislým od objektivní pravdy, ale posuzováním maximálně závislým na pokroku ve vědě a medicíně.

 

Obdobně hloupá a zvrácená je i další pseudovědecké teorie, která tvrdí, že člověk je člověkem až tehdy, když má mozek a nervovou soustavu vyvinutou natolik, že cítí bolest. I zde se však tito pro-potratoví spekulanti a jejich pro-potratoví teoretici rozcházejí v tom kdy začínáme cítit bolest. Podle některých je to až ve dvacátém čtvrtém týdnu těhotenství, podle jiných už v 20 týdnu atd.

 

Ptám se proto:

 

Soudruzi neomarxisté, jsme tedy lidmi v desátém, jedenáctém, dvanáctém, čtrnáctém, dvacátém, dvacátém druhém, dvacátém třetím, v dvacátém čtvrtém nebo až ve dvacátém osmém týdnu těhotenství?

 

Skutečně chcete, aby o legálnosti interrupcí a tedy o životě a smrti našich dětí rozhodovali různá pseudovědecké kritéria a teorie, u kterých se ani jen samotní pro-potratoví extrémisté nevědí ani jen přibližně spolu shodnout na jednom konkrétním termínu ohledně této nejzásadnější biologické události, kterou je vznik lidského života?

 

Mají tedy některé děti zemřít jen proto, že se narodí o jeden nebo dva dny dříve, než určuje nějaký ten jejich choromyslný oficiálně stanovený tzv. "zákonný limit"?

 

Mám na mysli případy, kdy lékaři v mnoha státech s legálními interrupcemi nejen v rámci výkonu umělého potratu, ale dokonce i v případě předčasného porodu například ve Velké Británii nijak nezachrání, ale úmyslně bez poskytnutí jakékoliv pomoci nechávají zemřít narozené děti ať už pasivním vyčkáváním dokud toto dítě ponecháno jen tak svému osudu samo nezemře nebo ho rovnou zabijí jeho úmyslným udušením, smrtící injekcí či utonutím ponořením hlavičky dítěte do vody, a to i přesto, že tyto právě narozené a jinak plně životaschopné děti by mohly přežít, avšak nestane se tak a je jim odepřeno právo na život jen proto, že tyto právě narozené děti ještě nestihli překročit zákonnou hranici 24 týdnů, určující, kdy jsou podle práva lidmi s právem na život.

 

Tato fakta, o kterých jsem mluvil, potvrzuje i jeden z hlavních protagonistů legalizace interrupcí ve Spojených státech amerických a ředitel svého času největší interrupční kliniky profesor Bernard Nathanson. On sám vykonal více než 5000 umělých potratů. Ten se svého času vyjádřil, cituji:

 

"Jsem doktor Bernard Nathanson, poslední žijící spoluzakladatel NARAL pro-potratové organizace, kterou jsme založili v New York City koncem 60-tých let dvacátého. století. Založili jsme ji, abychom rozšířili pro-potratovou mentalitu po celé zemi. Jednou z našich strategii, kterými jsme chtěli zmást lidi, bylo popírání faktu, o kterém jsme všichni věděli, a to, že umělý potrat zabíjí existující lidskou bytost. Toto byla největší chyba mého života a největší chyba dějin našeho národa Spojených států amerických. "

 

Zajímavostí tohoto lékaře je i to, že doktor Bernard Nathanson vyvrátil nejčastější argument propagátorů legálnosti interrupcí a sice, že údajně prý "zákaz interrupcí nesníží počet interrupcí, ale že se jen přesune jejich výkon do ilegálního a nebezpečného prostředí". Doktor Bernard Nathanson totiž přiznal, že oni když lobbovali za legalizaci umělých potratů úmyslně lhali o statistice nelegálních potratů v době, kdy ještě v USA existoval plošný zákaz interrupcí. Jejich počet odhadovali na 100 tisíc, ale médiím úmyslně lživě tvrdili, že v USA je jich ročně až 1 milion. Zatímco tedy do roku 1973 bylo ve Spojených státech amerických ročně přibližně 100 tisíc ilegálních interrupcí, po legalizaci interrupcí se toto číslo vyšplhalo v průběhu deseti let až na 1,3 milionu v roce 1983. I když uvážíme mírné zvýšení počtu obyvatel USA, stále je to však ale více než dvanáctinásobný nárůst počtu interrupcí poté, co byly zlegalizovány. A proto například i na tomto příkladu můžeme jasně vidět, že stoupenci legálnosti umělých potratů nejen, že vědomě lžou, ale i to, že postavením interrupcí mimo zákon interrupce radikálně snížíme a zachráníme tak obrovské množství lidských životů.

 

V zemích kde jsou umělé potraty zakázány jistěže se mezi ženami s nechtěným těhotenstvím nepochybně najde sice určité promile i takových těhotných žen, které skutečně budou cestovat pro naplnění svého záměru zavraždit své nenarozené dítě umělým potratem někam na potratové kliniky ať už do zahraničí nebo dokonce podstoupí nějaký - samotné této těhotné ženě - více či méně nebezpečný ilegální umělý potrat ve své vlastní zemi, těchto umělých potratů je však ale vždy jen relativně nepatrný zlomek oproti tomu počtu potencionálních umělých potratů ke kterým by bylo bývalo došlo kdyby umělé potraty v dotyčné zemi nebyly zakázány ale legální.

 

Pokud jde o pseudoargument ohrožení života či zdraví samotných těhotných žen, které ze své vlastní vůle podstoupí nějaké pokoutně ilegální umělé potraty, tyto ženy nemají absolutně žádné morální právo si na cokoli stěžovat, protože byla to fakticky čistě jen jejich vlastní "volba", kterou riskují své vlastní zdraví či dokonce svůj vlastní život za což si nesou svou plnou odpovědnost, respektive za což jsou si plně vinné. Nikdo je k tomu nenutí, oni však ale také nesmí nutit své vlastní děti, aby podstoupily toto kruté bolestné utrpení a smrt umělým potratem.

 

Ženy tedy fakticky mají možnost tzv. "volby" či dítě donosí nebo podstoupí všechna rizika ilegálního potratu, dítě, které nosí pod srdcem, však ale žádné možnosti nemá a je odkázáno pouze a výlučně na rozhodování své matky. Kromě toho podle údajů Světové zdravotnické organizace ročně přijde o život při nelegálních interrupcích v zemích s omezujícími zákony 47 tisíc žen, z toho však ale 98%, tedy téměř všechny případy jsou z rozvojových zemí z Afriky, tedy rozhodně ne z Polska, či dalších evropských států srovnatelných s námi.

 

Oproti tomuto číslu však přichází ročně o život po celém světě v zemích s liberálními potratovými zákony 26 milionů dětí, což je skutečně nesrovnatelně vyšší číslo.

 

Proto, pokud se bavíme o ochraně života, už jen z této statistiky je zřejmé, že interrupční legislativa a její změny se dotýkají v první řadě životů nenarozených dětí a v podstatě jen velmi okrajově životů žen, kterým by byly umělé potraty zakázány.

 

Pokud nám tedy skutečně jde o lidská práva a zejména o to úplně nejdůležitější ze všech lidských práv, kterým je právo na život, respektive pokud nám tedy skutečně jde o lidské životy, nesrovnatelně více jich zachráníme když interrupce postavíme mimo zákon. A to nejlepší by bylo úplně všechny, a pokud by to nebylo možné, tak alespoň ty na tzv. "požádání".

 

Ano je pravda i to, že v celých dějinách lidstva vždy když se něco zakáže, ano, vždy když se ať už cokoliv zakáže, že se to tím vždy jen tzv. "postaví do ilegality", a že se vždy najdou nějací lidé, kteří na ať již jakýkoliv zákaz cokoliv zakazující vždy budou reagovat tím, že dotyčný zákaz budou buď přímo porušovat nebo že se ho budou snažit nějak obejít, že budou hledat nějaké náhradní řešení jak dosáhnout svého cíle i přes zákaz, že budou vyhledávat zakázané ilegální příslušné "služby" ať už na černém trhu doma nebo někde v zahraničí.

 

Pokud však ale jen na základě této demagogické pseudoargumentace brojící proti zákazem umělých potratů by se měli nechat interrupce, a to zejména interrupce na tzv. "požádání" i nadále legální, tak potom můžeme na základě úplně stejných pseudoargumenty úplně stejně tak legalizovat například i nájemné vraždy, protože i ty by vlastně pak přestaly být doménou černého trhu, pokud by byly zlegalizovány, a také by výkon těchto zlegalizovaných nájemných vražd byl pak prováděn už ne pokoutně amatérský, ale odborně a profesionálně, což by také vedlo ke snížení vedlejších nezamýšlených externích škodlivých následků těchto nájemných vražd, tj. snížil by se počet nezamýšlených “vedlejších“ mrtvých a zraněných mezi ostatními lidmi, kteří nebyli samotným cílem nájemné vraždy a snížili by se i nežádoucí materiální škody.

 

Navzdory tomu však ale, že by legalizace nájemných vražd nepochybně též přinesla výrazné snížení vedlejších nezamýšlených externích škodlivých následků, nikoho, kdo není obrazně řečeno úplně "padlý na hlavu" ani jen nenapadne aby o něčem tak úplně absurdním vůbec co i jen uvažoval.

 

Kromě toho ještě třeba připomenout, že ani podle současné potratové legislativy nemohou být prováděny například interrupce na tzv. "požádání" kdykoliv, ale jen do dvanáctého týdne těhotenství, a po uplynutí dvanáctého týdne těhotenství jsou již tyto interrupce na tzv. "požádání" zakázány.

 

Čili i dnes hrozí úplně stejné riziko toho, že ženy, které tento termín nestihnou, půjdou na umělé potraty do zahraničí, kde mají ještě liberálnější potratovou legislativu nebo podstoupí umělý potrat někde pokoutně na černém trhu, kde samozřejmě, že vůbec žádné limity pro potratové vraždění nenarozených dětí nemají. Máme tedy snad legalizovat i tyto interrupce? Více k interrupcím a k celému tomuto tématu řeknu ještě v další ústní rozpravě, do které se ještě přihlásím, avšak nyní bych chtěl k mikrofonu pustit další. Děkuji.

 

POZNÁMKA EDITORA: Objektivně vzato je provádění umělých potratů ve Slovenské republice jakož i v České republice fakticky protiústavní:

 

Ve Slovenské republice podle Ústavního zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenské republiky je v Článku 15 odstavec 1 napsáno – cituji doslova: "Každý má právo na

život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením." - konec citátu.

 

Úplně stejně je tomu tak i v České republice, kde zas podle Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavného řádu České republiky je v článku 6 odstavec 1 napsáno - cituji doslova: "Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením." - konec citátu.

 

Ústavní ochrana života nenarozených dětí i navzdory tomu však ale platí bohužel jen "na papíře", v skutečnosti není absolutně vůbec respektována ani v Slovenské republice a ani v České republice.

 

Jinak pokud jde o Slovensko, třeba konstatovat, že Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je dnes už jedinou PRO-LIFE protipotratovou politickou stranou na Slovensku. Žádná jiná PRO-LIFE protipotratová politická strana jako celek na Slovensku již  neexistuje, to pouze v některých dalších politických stranách se ještě doposud občas sporadicky tu i tam vyskytují jednotliví izolovaní a osamělí pro-life smýšlející jednotlivci.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /66/:

Rasťo já ti děkuji za tvůj opravdu zajímavý příspěvek v rozpravě. Na začátku si vzpomínal právo na život. Citoval si i nějaké zákony, ústavu a tak, ale bohužel mám pocit, že toto právo funguje opravdu asi jen “na papíře“, protože je opravdu paradoxní, že v dnešní době máme ochranářské sdružení asi už na úplně všechno, jen ne na nenarozené děti, které by tu ochranu ve skutečnosti nejvíce potřebovali.

 

Ti “všeochranáři“ a ta “všeochrana“ – s výnimkou nenarozených dětí – ochrana na všechno možné i nemožné, už to tu ostatně bylo dneska i párkrát zmíněné či na zvířata, na stromy, na řeky, máme chráněné krajinné oblasti, ochraňujeme všemožné sexuální úchylky, které jsou absolutně neslučitelné s dalším životem, to mám nyní na myslí všelijaké ty homosexuály, transsexuály, intersexuály, ještěry, polojaštery a já nevím ještě koho. Jinak jistěže prostě jako ať si žijí jak žijí, nicméně pokud by šlo pouze o mě jako svým způsobem mně čistě osobně nevadí za předpokladu, že nás a zejména naše nezletilé děti nebudou nikde nijak obtěžovat a pokud se nebudou veřejně exhibicionovat téměř nazí po ulicích.

 

Toto vše se dává do popředí, ale když přijde na ochranu manželství muže a ženy nebo pokud přijde na otázku ochrana života nenarozených dětí, tak ne že by se někdo postavil hned za, ale v okamžiku se objeví nějaká nevládní organizace nejčastěji placená ze zahraničí, která začne hlásit pochybné argumenty, že proč údajně prý musí být možnost "volby" a proč nejdeme ochraňovat děti a ani manželství, a tak dále, a tak dále.

 

A nejsmutnější na tom všem je to, že se zde vůbec nebere v úvahu, že na Slovensku jsme měli největší pochod od revoluce, a byl to právě pochod za život, kterého se zúčastnilo přes 85 tisíc lidí a tato skutečnost je schválně v médiích zamlčována, opomíjená, a pokud už to není možné zcela zamlčet a opomenout, tak demagogicky zlehčovaná a bagatelizovaná, aby se pokusili u co největšího množství lidí vyvolat falešný dojem, že většina lidí na Slovensku není za život. Děkuji.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /67/:

Děkuji za slovo. Rasťo celý tvůj příspěvek byl nabitý opravdu velmi zajímavými argumenty. Já bych se zde nyní pozastavil pouze nad jednou věcí, a to když si mluvil o tom, že někteří ti aktivisté nebo odpůrci té ochrany nenarozených dětí tvrdí, že ten plod se stává člověkem až když začne vnímat bolest, až když se mu vyvine ta nervová soustava atd. Já jsem si totiž našel na Internetu, že existuje takzvaný "Marsili syndrom", to je genetická vada, která způsobuje, že člověk necítí vůbec žádnou bolest, čili toto tvrzení je totéž, jako kdyby tato pro-potratová lobby tvrdila, že můžeme lidi trpící tímto Marsili syndromem v podstatě kdykoliv zabít, protože nemají dostatečně vyvinutou nervovou soustavu v důsledku čehož nikdy nezačnou vnímat bolest.

 

No a na začátku si říkal, že už na Slovensku bylo zabito skoro 1,4 milionu nenarozených dětí. Bohužel tyto děti už nemůžeme zachránit, ale máme nyní velkou příležitost a možnost pokusit se zachránit tisíce, desítky tisíců, ba možná i stovky tisíců anebo i milióny nenarozených dětí v budoucnu, a to alespoň tady u nás na Slovensku. Děkuji.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /68/:

Rasťo to přirovnání té potratové genocidy k tomu protižidovskému holokaustu to bylo opravdu velmi, velmi trefné a s tím se mohu jen ztotožnit a jak jsem to i já mluvil v rozpravě, to znamená, že v podstatě není vůbec žádný rozdíl mezi tím, zda někdo opovrhuje nějakou jinou rasou na základě toho, že je přesvědčen, že je biologicky méněcenná nebo jinou skupinou lidí z jiných důvodů, jako například z toho důvodu, že tito lidé ještě zatím  nedosáhli "určitého věku", prostě rasisté jak si to představují a tak rovněž prostě i lidé, kteří argumentují tím, že nenarozené děti do určitého období těhotenství nebo dokonce úplně všechny děti, které se nacházejí ještě v lůně matky, tj. v prenatálním stadiu svého lidského života, že údajně prý nemají právo na život a mohou být tedy potraceny kvůli tomu, že ještě nedosáhly jistý účelově určený “určitý věk“ od svého početí, tak mezi tímto přemýšlením a přemýšlením rasistů, kteří se rovněž odvolávají na nějakou biologickou danost jednotlivých ras či národů v podstatě není vůbec žádný rozdíl, protože je to v principu zcela totéž.

 

Při vzájemné konfliktní diskrepanci jednotlivých lidských práv dvou lidí kdy se různá lidská práva různých lidí mohou dostat do vzájemného konfliktu a vzniká pochybnost o přednosti jednotlivých lidských práv je velmi zajímavé zamyslet se nad hierarchií jejich důležitosti a tedy i přednosti těchto konkrétních lidských práv, kdy je zde plně na místě položena celkem legitimní komparativní otázka co je v hierarchii jednotlivých lidských práv více:

 

Je více právo na soukromí nebo je více právo na život?

 

Je samozřejmé, že my respektujeme právo na soukromí každého člověka, vždyť přece každý člověk, ať už muž nebo žena jako myslící bytost přemýšlí a s výjimkou velmi vzácných případů kdy došlo ke zločinu znásilnění ženy, každý i každá se svobodně rozhodl, rozhodla s kým si do postele lehne, s kým si nelehne a co tam spolu budou dělat, vždyť přece Imanentní vlastností dospělých lidí je právě to, že dospělí lidé již nejsou nějaké hloupé malé děti, čili to právo na soukromí samozřejmě, že existuje a my Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS ho plně respektujeme, akorát třeba i toto právo brát s jistou odpovědností.

 

Vzpomínal si také, že někteří argumentují tím, že se údajně prý bojí, aby jim politici údajně prý neurčovaly, co mají dělat. Jistěže plně uznáváme, že to znamená, že žádný politik nebude nikomu diktovat, kolik má mít dětí nebo kolik nemá mít dětí a tak dále podobně. My však ale tímto návrhem novely potratového zákona přece nikomu neurčujeme to, kolik má mít kdo dětí. To by bylo tehdy, pokud bychom někomu chtěli diktovat například to, že rodina může mít maximálně tři děti a všechny ostatní musí jít povinně na umělý potrat nebo naopak, že musí mít minimálně tři děti a pokud nebude mít, tak si je musí adoptovat atd.

 

Samozřejmě, že proti takovému extrémnímu něčemu bychom v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS byli prvními, kteří bychom se postavili proti tomu, aby politici takové něco lidem autoritativní určovaly, ale říci, že dítě, které už je počato, které už je v klíně matky, že si zaslouží ochranu svého života, to vůbec nelze interpretovat tak, že politici se jdou starat do soukromí žen, protože vražda nenarozeného dítěte není jen tak nějakou “soukromou záležitostí ženy“, jakož ani žádnou jinou vraždu také nelze považovat za soukromou záležitost vraha s odůvodněním, že vždyť jde pouze o jeho soukromou vraždu do níž nikomu nic není.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /69/:

Děkuji za slovo. Rasťo ve svém příspěvku si vzpomínal, že dnes na Slovensku jsou asociálům věnovány finanční prostředky mnohem více než mladým manželům, mladým rodinám, popřípadě svobodným maminkám. To je holý fakt, vždyť každý z nás, minimálně tedy z naší Lidové strany Naše Slovensko ĽSNS velice dobře víme, že když se setkáváme s veřejností, tak i takové otázky či připomínky lidí padají na našich setkáních s občany, a také uvědomujeme si velice dobře i to, že z třetího sektoru tu strašně převládá velká míra pro-potratové aktivity.

 

Já si pamatuji, že možná v nějakém šestém, sedmém ročníku na základní škole ještě, když jsem tam tedy jako žák chodil, tak fungovaly takzvané "Osvětové besedy", kde jsem měl jednou příležitost vidět film, respektive pouštěli nám tam jednou kazetu na které byl film ukazující jak probíhá umělý potrat

 

A tehdy někteří učitelé nám ještě říkali, že je to špatné, že si mnohdy máme rozmyslet co budeme dělat, rozmyslet si své činy, respektive svá rozhodnutí, čili taková tehdejší mírná sexuální výchova, která byla v tehdejší formě ještě neškodná, a nejen neškodná ale dokonce i užitečná, což dnes už na základních školách a natožpak na středních školách už nikde se více neobjevuje, co tu dnes už absolutně zcela absentuje, čili ta osvěta co znamená umělý potrat by tam měla být, protože  je plně na místě, aby se lidé mohli dozvědět pravdu o umělém potratu a ne nějakou účelovou pro-potratovou propagandu.

 

A také pokud jde o sociální jistoty těhotných žen, v Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS zastáváme ten názor, že garantem těchto sociálních jistot má být stát. Proto i na budoucí červnovou schůzi připravuje naše strana Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS další novelu, která se má postarat a současně tím i má být motivátorem pro mladé lidi, mladé manžele, mladé rodiny i svobodné maminky, aby si to dítě nechali, aby tedy byly finančně kryté a zabezpečené, a tím tedy aby nebyly vystaveny ekonomickým sociálním tlakům jejich špatné sociální situace, aby nemuseli přemýšlet nad umělým potratem  svého dítěte. Děkuji.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /70/:

Rasťo tys vystoupil opravdu v tom nejlepším možném čase s tvým příspěvkem, protože právě v době tvého vystoupení vyšly na Internetu zprávy o tom, že my Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS jako "kotlebovci" sice žádají omezit nebo zastavit umělé potraty, ale neodsoudili zabíjení židovských dětí během druhé světové války, což je samozřejmě že absurdní lež, fašizmus i nacizmus, jakož i fašistické a nacistické zločiny jsme mnohokrát nejrůznějšími způsoby a při nejrůznějších příležitostech ostře odsoudili, a nyní vlastně i ty jsi shodou okolností přesně to, o čem psali si právě v tom čase odsoudil.

 

Čili já ti za to děkuji, všechna ta falešná média by se měla omluvit, byť i je mi ze zkušenosti s nimi jasné že tito krajně ultralevičáčtí neomarxističtí lháři to nikdy neudělají, a ještě se ti chci poděkovat za to, že jako člen Ústavněprávního výboru Národní Rady Slovenské Republiky si jasně věnoval svůj čas a svůj prostor ve svém projevu i posouzení činnosti soudů, zda už soudů slovenských nebo evropských v otázce ochrany života nenarozených dětí a i když tedy zatím ten trend je velice negativní a ty soudy se nechají zmasírovat ve veliké míře těmi nevládními organizacemi a tou krajně ultralevičáckou ultraliberální neomarxistickou propagandou a potom rozhodují tak, jak rozhodují, tak věřím, že přijde čas, kdy budou ty soudy, které o tom rozhodují, obsazeny lidmi jako si například i ty nebo i mnozí jiní, kteří zcela jasně stojí na straně ochrany každého lidského života bez jakýchkoliv výjimek, a kteří z pohledu soudce a z pohledu těch největších morálních kapacit budou moci rozhodnout o tom, že ano, ochrana každého lidského života bez jakékoliv výjimky je prvořadá úloha pro každý slušný civilizovaný stát a podle toho pak budou vypadat i ty rozsudky.

 

A ti pokrytečtí lháři, kteří nás křivě obviňují z údajného fašizmu, nacizmu a rasismu a demagogicky nás tzv. "kritizují" dokonce i za tu druhou světovou válku, za holokaust, genocidu a podobné fašistické a nacistické zločiny, jako kdyby snad Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS a její členové spáchali všechny ty odporné odsouzeníhodné fašistické a nacistické zločiny ke kterým došlo před více než sedmdesáti lety, kdy drtivá většina členů Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS ještě ani jen nejestvovala, plus navíc ještě k tomu jako kdyby tito novinářští presstituti vládnoucích soudruhů neomarxistů nevěděli ani číst, a jako kdyby nechápali, že my v této naší  protipotratové PRO-LIFE novele potratového zákona chceme chránit úplně všechny děti bez ohledu na jejich rasu či národnost, absolutně úplně všechny děti bez jakéhokoliv rozdílu chceme chránit. Samozřejmě, že chápeme, že tuto objektivitu bohužel je jen velice obtížné a v podstatě asi zcela nerealistické očekávat od lhářů z řad rychle kvašených neomarxistických novinářů a absolventů ultralevičáckých ideologických školení či nějakých jiných členů sorosovských mimovládek.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /71/:

Děkuji za slovo. Rasťo, to co si říkal o institucích v rámci Evropy, jak umožňují umělé ukončení těhotenství, je pravda. Je také pravda, že je to znak totalitarismu. No co se můžeme divit, však na čele Evropské unie a evropských institucí je kombinace bezohledných drzých krajně ultralevičáckých marxistů a ultraliberálů, kteří úspěšně rozvrátily své vlastní země.

 

A ještě něco k tomu:

 

Samotná myšlenka Evropské unie a Evropské komise vznikla už před druhou světovou válkou, a prvním předsedou "Komise" Evropského hospodářského společenství EHS byl Walter Hallstein, a byl to též tento Walter Hallstein, kdo přišel na svou "originální myšlenku" Evropské unie a Evropské komise.

 

Ostatně není se ani čemu divit, vždyť tento první předseda „Komise“ Evropského hospodářského společenství EHS Walter Hallstein byl původně prominentní nacistický právník, zastupoval nacistické Německo na mnoha konferencích v zahraničí, hlavně s Italy. Byl člen Nacionálněsocialistické aliance ochránců práva. Vytvořil univerzální a kosmopolitní plán na světovládu, takzvaný Weltherrschaft Planen.

 

Minule jsem o tom v rozpravě doučil historii smeráckého ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Poučil jsem ho i to, že Walter Hallstein byl po válce první předseda  Evropské komise Evropského hospodářského společenství EHS. No a to, že Evropská unie, Evropská komise, soudy všemožně podporují umělé potraty, je právě důsledkem vytváření kosmopolitního univerzálního - původně nacistického - plánu realizace kosmopolitního univerzálního státu s. cílem zničit jednotlivé ovládané evropské křesťanské národy, smíchat je za tím účelem s přistěhovalci z Afriky a vytvořit jakousi polotmavou masu z IQ přibližně na čísle 70 až 80, která s takto "vysokou" inteligencí ještě bude schopná na nich pracovat, současně však ale bude již příliš hloupá na to aby nevěřila jim na "věření" předkládané propagandě  mainstreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médií, v důsledku čehož se krajně ultralevičáckému ultraliberálnímu neomarxistickému vládnoucímu panství a damstvu budou dát velice snadno manipulovat a ovládat. Děkuji

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /72/:

Děkuji, děkuji ti Rasťo za tvou rozpravu, za tvůj projev v rozpravě, chci znovu zopakovat, protože si tam zmiňoval to právo na svobodu. Znovu opakuji, zákaz zabíjení lidí a právo na život člověka jsou nejzákladnější lidská práva., které jsou nadřazeny všem ostatním lidským právům, a to ať již právům získaným nebo přiznaným. To znamená, že tato lidská práva jsou nadřazena i jakékoli svobodě rozhodování se, jakož jsou též nadřízena i všem ostatním lidským právům. Děkuji.

 

A děkuji ti ještě i za to, že ses opět distancoval od fašismu a nacismu, protože samozřejmě, že ti, kteří nás nenávidí a kteří nechtějí uznat skutečnou realitu, ti kteří mají oči a nevidí a mají uši a neslyší, nevidí a neslyší protože nechtějí vidět a slyšet, a proto tedy účelově neberou na vědomí, že my jsme se už tisíckrát distancovali i od nacismu, i od fašismu, ba dokonce tisíckrát jsme se opakovaně distancovali od nacismu i fašismu, a tisíckrát jsme jasně řekli, že s těmito hnusnými totalitními ideologiemi fašismu a nacismu my v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS absolutně nemáme vůbec nic společného, stejně tak jako nemáme nic společného ani s totalitní ideologií bolševismu v Rusku od roku 1917 a pokračujíc pak od totalitních ideologií komunismu až k jejich vlastní "západní" ideologii krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxizmu vládnoucího v dnešní západní Evropě a severní Americe. Děkuji.

 

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /73/:

Rasťo, velmi dobré vystoupení, skutečně velmi dobré, a já jsem velmi rád, že se do tohoto důležitého tématu, a v podstatě toho zcela nejdůležitějšího tématu, kterým problematika odstranění nebo alespoň nějakého omezení umělých potratů nepochybně je, stále více a více přinášejí další a další argumenty, které jasně hovoří o tom, že ochrana života nenarozených dětí je cosi principiální, na čem by se měli shodnout úplně všichni normální zdravě uvažující normální lidé.

 

Zde je ale ten problém, že ti ultralevičáčtí ultraliberální fanatici, ti ultralevičáčtí neomarxisté, extremisté, skutečně neomarxističtí extremisté, kteří do nás demagogicky agresivní perou ze všech stran, že údajně prý jací jsme to jen v té naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS velcí "fašisté" a "nacisté", protože cítíme soucit s nenarozenými dětmi, které jsou vražděny od těchto na nás nenávistně útočících samozvaných rádoby údajných "demokratů", a že dokonce i chceme chránit tyto nenarozené děti před krvavou potratové genocidou, co je v jejich očích asi ten úplně nejtěžší fašistický a nacistický zločin naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS vůbec, že jsme my až tak neuvěřitelně velcí "fašisté" a "nacisté", že si dokonce vůbec dovolíme otevřeně vyslovit náš údajně prý až tak hrůzostrašně zvrhlý fašistický a nacistický názor, že "každý člověk má právo na život od svého početí až do přirozené smrti ".

 

Děkuji, že smím žít a dokonce i mluvit.

 

.

Jana Nehézová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /74/:

Rasťo jsem ráda, že si okrajově nastínil co se děje v děloze po oplodnění vajíčka spermií. Co se děje prvních dvanáct týdnů s embryem v těle matky. Mluvíme zde od rána o legislativě, o mimovládkach, o matce, o otci o pseudodůvodech umělého potratu, ale musíme také mluvit i konkrétně o tom životě, který se zrodil v děloze spojením spermie a vajíčka. Ale blíže a podrobněji tedy budu já mluvit až v samotné rozpravě později, ale děkuji, že si toto téma načal a tudíž já později naváži na tu tvou prvotní předmluvu. Děkuji.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /75/:

Děkuji všem kolegům za reakci na mou rozpravu. Já bych chtěl opravdu upozornit na to, co jsem říkal v rozpravě. To, o čem se možná méně hovoří v této rozpravě a to konkrétně tedy o té faktické skutečnosti kdy člověk "se stává" člověkem, protože to je právě ta debata, nebo ta část debaty o které ti pro-potratoví aktivisté a lobbisté chtějí co nejméně mluvit, které se bojí jako čert kříže, protože ani oni nejsou schopni přesvědčivě popřít ten jednoduchý fakt, že člověk je člověkem již od početí, v důsledku čehož pak všechna ta ostatní jejich demagogická pseudoargumentace o nějakých ekonomických, sociálních a kdo ví ještě jakých vymyšlených pseudodůvodech, jako například o tom, že dívky otěhotní příliš mladé nebo zase naopak příliš staré a tak dále, prostě všechny ty demagogické psudoargumenty které se nejčastěji zmiňují, by nutně museli padnout v tom momentě, kdy by tito potratáři prostě uznali, že člověk je člověkem již od početí a ne údajně prý až kdysi někdy později. Děkuji ještě jednou.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /76/:

Děkuji za slovo, chci se omluvit mé kolegyňce Jance Nehézové, jen já mám pocit, že ty nadvážeš pak v té své rozpravě na mě, asi na tuto mou téma. Tak, protože v rozhovoru jsem to tak pochopila před tím než jsme o tom mluvili. Takže dovolte abych tedy začala takto. Něco už zde padlo:

 

Jméno profesora Bernarda Nathansona, tento profesor Bernard Nathanson narozený v roce 1926 v New Yorku zemřel 2011, byl americký gynekolog židovského původu. Zpočátku pro-potratový a později protipotratový aktivista. Významně se podílel na prosazování pro-potratových zákonů, vedl největší potratovou kliniku v New Yorku. Byl zodpovědný asi za 75 tisíc umělých potratů. On osobně vykonal minimálně pět tisíc umělých potratů, tedy zabití nenarozených dětí včetně zabití svého nenarozeného syna.

 

V roce 1984 profesor Bernard Nathanson zveřejnil dokument, respektive autentický film, který nazval "Němý výkřik" nebo “Tichý výkřik“, v angličtině "Silent Screan", ve kterém je pomocí ultrazvuku zobrazeno provedení umělého potratu dvanáct týdenního plodu.

 

Později zveřejnil další autentický dokument, respektive film "Zatmění rozumu", který podrobně zobrazuje umělý potrat dvacetitýdenního plodu.

 

Poslední umělý potrat provedl profesor Bernard Nathanson počátkem roku 1979. Ve své autobiografii napsal, že vývoj ultrazvukové technologie který mu umožnil vidět obrazy nenarozených dětí způsobil “změnu jeho srdce“. Stal se zaníceným aktivistou za život.

 

Tento americký profesor židovského původu Bernard Nathanson jednoznačně tvrdil, že umělý potrat je ten zcela nejohavnější holocaust., je to ta z hlediska počtu obětí bez jakékoliv konkurence úplně ta největší genocida ke které došlo v celých dějinách lidstva a ještě dosud bohužel i nadále dochází, a která v míře své zvrhlosti nemá obdoby.

 

Dovolím si poznamenat, respektive cituji zde z Nathansonových slov:

 

"Když se zpětně ohlédnout na 25 let, které mě dělí od toho odpuzujícího fanatického dění, odehrávajícího se na tělech těhotných žen a jejich zabíjených miminkách zmocňuje se mě zděšení, jak nekriticky jsme ke své věci přistupovali. Jak veliké a morální duchovní vakuum bylo v jádru této obludné činnosti a z toho jak nezpochybnitelně jistý jsme si byli vysokým stupněm morální oprávněnosti našeho počínání. A ono to bylo všechno taky odporné, proč jsme nedokázali vytvořit spojení mezi etikou a morálkou. Mezi křiklavou zadubeností a hroznou nemorálností jednání jako takového, proč jsme my nepřišli nato, že co je ohavné, že je i hanebné. Podle směrnic museli potratoví lékaři prozkoumat obsah nádoby, která visela na konci odsávacího zařízení a zjistit zda-li v ní bylo správné množství částí plodu, osobně tedy každý den prohlédli téměř tucet pozůstatků po umělých potratech. A na konci směny jsme se vrátili ke svým rodinám, ke svým ženám a k svým dětem. "

 

Dovolím si nyní citovat tedy něco, lékaři se zavazují na dlouhé a namáhavé studium. Celý život se vzdělávají, osvojují si nové pracovní metody a dovednosti. Učí se poznávat nemoci ducha i těla aby pak mohli své speciální schopnosti v kterých se kvalifikovali používat ve prospěch nemocných. Odměnou jsou jim i peníze, zvláštní uznání ze strany kolegů, potlesk širší veřejnosti a co je snad maximum všeho opojný povznášející pocit který doprovází posvátné privilegium moci oprávněně vnikat do jiných těl.

 

Při popisu lékaře musíme říci minimálně toto.

 

Lékař je maximálně vzdělaný technik, který je denně vystaven nesmírně silným materiálním i duchovním pokušením. Zkusil jsem, že pouze ti, kteří postaví nesmírnou váhu lékařských povinností a odpovědnosti na vnitřní duchovní základ, pouze ti odolávají ve světě medicíny svodům světských pokušení. Toku peněz bubnuje palba pochlebování a opojných vlivů zvláštních privilegií.

 

Ne náhodou byli velicí dávní lékaři a vědci velmi zbožní. Hippokrates složil svou přísahu na bohy.

 

Aristoteles snad největší empirický vědec všech dob uctíval ideu boha jako nejvyššího hybatele.

 

Cladius Galen který postavil své dílo na Aristotelovi a Hippokratovi se velmi brzy hlásil k monoteismu a vážili si ho i arabští a hebrejští lékaři, kteří šli v jeho šlépějích.

 

I rabín Moše ben Majmon neboli Majmonides kodifikátor Talmudu byl talentovaný lékař na Seladinovom dvoře v Egyptě a napsal průvodce pro zmatených ve kterém se pokoušel sjednotit prvky duchovnosti s lékařskou vědou.

 

William Harvey byl objevitel krevního oběhu, byl přesvědčen o existenci nejvyšší tvůrčí inteligence a horlivě praktikoval svou protestantskou náboženskou víru. Bez takovéhoto jednoznačného vedení k šlechetnosti je velmi pravděpodobné, že lékaři kteří jsou vystaveni mnohem větším pokušením než většina jiných lidí i mnohem hlouběji padnou.

 

Byl to ultrazvuk, který poprvé umožnil pohled do nitra dělohy. Poprvé jsem začal přemýšlet o tom, co jsme to po celou dobu na klinice vlastně dělali pokračuje Bernard Nathanson. V roce 1974, to znamená před 40 lety Bernard Nathanson napsal článek ve kterém mluvil o svých zvětšujících se pochybnostech a úzkostech ohledně toho, co tak dlouho dělal.

 

Odvážně a otevřeně jsem tvrdil, že jsem 60 tisíckrát způsobil smrt a že plod je život. Nemám žádné vážné pochybnosti o tom, že od začátku těhotenství existuje v těle matky lidský život. Život je pro nás všechny, je to plynulé spektrum, které má svůj začátek v těle matky a končí smrtí a části tohoto spektra se označují výrazně jako plod, kojenec, dítě, adolescent a dospělý.

 

Musíme si konečně odvážně přiznat, že se zde při potratu ničí lidský život na zvláštním stupni vývoje. A jelikož většina těhotenství probíhá úspěšně, musíme se na umělý potrat dívat jako na ukončení procesu, jehož výsledkem by v opačném případě byl nový občan světa. Popírání této skutečnosti je nejpříkřejší formou morálního uhýbání.

 

Kdybych ten článek psal po dvaceti letech, čili kolem roku 1994 až 1997, pak na základě nových informací o genetice a reprodukční technologii oplodnění ve zkumavce bych tvrdil, že lidský život začíná dokonce ještě dříve, a to už v komplexním procesu oplodnění. Opravdovém to zázraku chemie, fyziologie a molekulární biologie uvnitř vejcovodu. když přijde oplodněné vajíčko, které se pomalu začíná dělit a organizovat do dělohy, život už pulzuje celé tři dny. mládí, dospělost, stáří, to vše jsou úseky postupujícího spektra života.

 

Když jsem začal studovat fetální medicínu, svitlo mi konečně, že devět měsíců před narozením, je jen dalším úsekem tohoto spektra. Zní to téměř ironicky. Ale těch devět měsíců může být nejdůležitějších z celého našeho života. Tehdy se začínají formovat naše orgány, mozek a my prožíváme tehdy první smyslové zkušenosti. V matčině těle lze rozlišovat, například různé druhy hudby. To znamená, že dítě, embryo, dokáže rozlišovat různou hudbu. Dítě dokáže vycítit zda se matka má dobře, zda je šťastná nebo ne, zda se bojí atd. Prvních devět měsíců to je čas učení, ve kterém se člověk organizuje. Ukončení života v tomto stádiu je tedy nepřijatelné. Je to zločin. Tedy umělý potrat je zločin.

 

Jednoduše není pochyb o tom, že i embryo v nejranějším stadiu je lidskou bytostí. Celý jeho genetický kód a všechny jeho vlastnosti jsou nesporně lidské. Je živé, sebaurčující a není toutéž bytostí, jako matka. Je samostatným celkem.

 

Nejpřesvědčivějším argumentem je to, že embryo je již od nejrannější fáze před zahnízděním v děloze autonomní, ačkoli závislou lidskou bytostí se všemi svými morálními následky, co nazývám vektorová teorie života. Z většiny embryí se stanou zdravé, dokonale zformované lidské bytosti, které šťastně následovaly vektor života. Jako když se surfař klouže po perfektní vlně. Na počátku našeho života zajímá vektor nejpozitivnější pozici. Během stárnutí se nemilosrdně odklání od té nejpozitivnější.

 

Embrya jsou závislé plody, závislé bytosti. I předčasně narozené děti jsou závislé bytosti, i novorozenci jsou závislé bytosti. A vlastně po celý náš život až do smrti my všichni jsme závislými od náklonnosti a tolerance druhých a od různých biologických a lékařských zařízení a přístrojů a sluchových aparátů, brýlí, kardiostimulátorů, dialýzových přístrojů, operací, léků, atd., atd.

 

Jsem lékař, říká profesor Bernard Nathanson, a proto více důvěřuji ověřitelným informacím než nějakým mlhavým a subjektivním údajům. A proto vím, že oplodněná vaječná buňka zygota je nového individuum.

 

Když jsem byl počátkem 70. let prostřednictvím ultrazvuku konfrontován s pohledem na embryo v těle matky, prostě jsem ztratil svou víru v správnost umělého potratu. Sám jsem jich udělal hodně, ale umělý potrat je slepý zákrok. Lékař nevidí co dělá. Zasune do dělohy nástroj, zapne motor, přičemž se do pohybu odsávačky něco vysává. Nakonec zůstane v nádobě na “odpad“ pouze kopka masa.

 

V roce 1984 jsem požádal přítele gynekologa, který za den udělal 15 až 20 potratů, aby při nejbližším umělém potratu zapnul sonograf a všechno mi to zaznamenal. On to udělal. Když si pak spolu se mnou prohlížel ty záznamy, zasáhlo ho to tak, že už nikdy neudělal žádný umělý potrat. Já jsem to v té době nedělal už pět let. Ale to co jsem viděl mnou otřáslo do hloubky duše. Záběry byly šokující. Na základě tohoto sonografického záznamu vznikl film s názvem Němý výkřik anebo Tichý výkřik, v anglickém originálu The Silent Screan. Premiéra byla 3.1.1985. Němý výkřik ukazoval dvanáct týdenní plod, který potratový lékař v děloze roztrhal na kusy pomocí kombinované metody sacími a drtícími přístroji.

 

Reakce přišli okamžitě. Všichni jsme byli nesmírně rozrušení, neboť Němý výkřik znamenal nesmírnou hrozbu pro zastánce umělých potratů a vyvolal jejich fanatickou zuřivost, při kterém nešlo o normální věcné debaty, vůbec věcně s námi nedebatovali, ale zuřivě proti nám skrze svá média hystericky ječeli. Na naší straně jsme měli vedu,techniku a věcné důkazy, zatímco pro-potratová lobby měla sice na své straně média ječením vyvolávajících hysterické emoce, věcně však ale neměli vůbec nic.

 

Proč se nám, kteří jsme dělali umělé potraty nepodařilo uvědomit si, co děláme? Při umělém potratu, který jsme dokončili jsme na vlastní oči viděli kousky tkáně a přece jsme nebyli schopni nebo ochotni odpoutat se od starého způsobu myšlení a osvojit si nový, že totiž, že jsme ve skutečnosti zničili lidský život.

 

Přestože jsme měli obrovské množství empirických informací svědčících o tom, že aktem potratu se zničila živá lidská bytost, opravdová změna našeho myšlení nastala až s příchodem ultrazvuku.

 

Ultrazvuková technika nám nejenže umožnila na vlastní oči vidět, že plod je fungující organismus, ale i změřit jeho funkce, účinně stanovit jeho váhu, věk, pohlaví. Mohli jsme ho pozorovat jako polyká, pozorovat jak čůrá, vidět ho v spánku i při bdění. A mohli jsme pozorovat, že jeho pohyby byly rovněž cílevědomé jako pohyby novorozence.

 

Bez šokujícího účinku empirických důkazů a bez přímého emocionálního účinku, který v takové formě může vyvolat pouze pohled na dítě, ani jeden z nás nezískal pevné vnitřní jádro duchovní síly, abychom si uvědomili nesmírný rozsah zla, které jsme způsobily. Ano, nespravedlivé zákony existují. Máme se tedy s tím spokojit nebo se máme snažit změnit jejich?

 

Tolik tedy z vyjádření profesora Bernarda Nathansona. Já jen k tomu ještě dodávám:

 

Umělé potraty jsou zásadním porušováním lidských práv bezbranného nenarozeného dítěte. Ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, které ukázaly, že lidský život začíná oplodněním, musíme konstatovat, že umělý potrat je úkladná vražda a žádné společenství, které má úkladnou vraždu uzákoněnu jako legální, se nemůže považovat za společenství civilizované. Děkuji.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /77/:

Natálie, děkuji, že si přečetla tato velmi zajímavá svědectví. Ono ten příběh pana Nathansona svědčí o tom, že ta změna postoje prostě je možná, stačí se jen nějakým způsobem seznámit s tou problematikou.

 

Všeobecně podle mých zkušeností zastánci umělých potratů jsou většinou médii a vůbec celkovou pro-potratovou propagandou zmanipulovaní lidé, a to zejména nezkušení a poměrně snadno ovlivnitelní mladí lidé, kteří sami o sobě mají minimum životních zkušeností a často dokonce ani nemají děti, a už vůbec neměli ve svém životě možnost seznámit se i s PRO-LIFE argumenty a jediné informace, které o umělém potratu mají je pouze médii zprostředkována lživá a zavádějící propaganda mocné pro-potratové lobby potratového velkoprůmyslu. To proto pak zcela logicky znamená, že tito zmanipulovaní lidé s vymytými mozky pro-potratovou propagandou nejen že absolutně nikdy neslyšeli nic z toho co si právě řekla, nevědí že počaté dítě je už člověk, nevědí že umělým potratem se zabíjí člověk v nejranějším etapě jeho života, nevědí co znamená výkon umělého potratu, neuvědomují si, ba dokonce to ani netuší jakou krutou bolest zažívá nenarozené dítě když jsou mu za živa při plném vědomí a bez použití jakékoliv anestetického umrtvení bolesti postupně při plném vědomí té neuvěřitelně obrovské fyzické bolesti odřezávány či otrhávány jedna po druhé jeho nožičky, ručičky a pak je po kouscích trhán i jeho trup atd.

 

Kromě toho mladí bezdětní lidé nejen že ještě nemají ani jen tu elementární životní zkušenost, která by jim umožnila seznámit se i s jinými názory a argumenty než těmi, které jsou jim oficiálně do hlav vtloukány, ale vzhledem ke své bezdětnosti nevědí ještě dokonce ani jen to, co to je být manželem a rodičem, mít tu radost z dítěte či dětí, prostě mít takový ten celkový příjemný pocit být rodičem.

 

Pak časem když se jim ta rodinka objeví, tak i navzdory jednostranným informacím ten jim celoživotně do hlav vtloukaný pro-potratový postoj jsou mnozí schopni si uvědomit, že bylo s nimi manipulováno a jsou pak schopni svůj vnuceně pro-potratový postoj změnit a přiklonit se k dobru.

 

A tento životní příběh pana Nathansona, který si řekla je jasným důkazem toho, že u poctivého, čestného a slušného člověka i ten zakořeněný nesprávný postoj se dá změnit poznáním pravdy, a to dokonce i bez toho, aby se člověk, který si uvědomil, že žil ve lži a proto změnil svůj nesprávný názor, subjektivně cítil nějakým způsobem ponížen.

 

Já si teď myslím o tom panu Nathansonovi, že nyní nikdo ho neodsuzuje za to zlo co dělal, za ty vraždy umělými potraty, které provedl, i když to bylo, dlouhý čas žil ve lži a sebeklamu, co bylo v původních dobách jeho bloudění kdy ještě žil ve tmě svého sebeklamu nepochybně samozřejmě, že nesprávné. Ale důležitý je tam ten moment toho uvědomění si páchaného zla, té jeho sebereflexe, toho zvratu, že si uvědomil co ve skutečnosti dělal a právě naopak, že se pak poctivě snažil ostatním rozmluvit páchání tohoto zla a dělat takovou osvětu a ukazovat lidem, že jaké je to, tu temnou stránku tohoto celého potratového procesu, a tímto způsobem dělat osvětovou edukační činnost.

 

A mnohým lidem právě ten film The Silent Screan otevřel oči, díky kterému mohli poznat jim zatajovanou pravdu, a i já jsem ten film též viděl, i když ne úplně celý, protože vyžaduje to mimořádně ocelově silné nervy být schopen se na to dívat, neboť to bylo až extrémně příliš brutální a kruté a musel jsem proto často odvracet svůj zrak, ale i tak alespoň střihově jsem se na to díval. To je prostě film, proti kterému neexistují žádné logické protiargumenty, prostě film kterému nelze oponovat, že je to údajně prý nějak podjaté či neobjektivní nebo něco je tam barvené nebo nějak podobně, prostě, nedá se to kritizovat, Je to sice extrémně brutální a kruté, ale zato plně autentické. Na to se dá jen doopravdy jen pokrčit rameny, říct od obrovského překvapení "fiúúúúh", toto je opravdu už příliš! A člověk, který se na to podívá - pokud je co i jen trochu poctivý, čestný a slušný člověk - tak prostě musí změnit názor. Děkuji ti za to. Každopádně jsme tu na to,

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /78/:

Natalka, děkuji ti za toto další velmi takové jemné a pěkné vystoupení v této rozpravě o našem návrhu novely potratového zákona. Podle mě bylo velmi, velmi dobré, že si to celé přečetla o tom profesorovi Nathansonovi, protože bylo z toho cítit ten osobní životní příběh, jak se to dnes tak moderně vypráví, příběh té dramatické změny toho uvědomění si, že co jsem to jen dělal předtím, čemu jsem to já dával svou sílu, svou energii, co jsem to jen já podporoval a pak z toho obrovském šoku, který věřím, že musel si přežít a zažít, tak nakonec to jeho obrácení, když to tak řeknu a že vlastně měl tu vnitřní sílu, že si věděl otevřeně a veřejně přiznat, že celé ty roky žil v totálním bludu, v omylu, ve lži, které tedy zapříčinilo tisíce a tisíce mrtvých malých nevinných dětí.

 

A máme to tu i na Slovensku. Však zcela nedávno, celkem nedávno český prezident Miloš Zeman a po něm i slovenský prezident Andrej Kiska to zopakoval, když i on řekl, že pouze hlupák nemění své názory nebo že pouze hlupák nemění své postoje, nebo tak nějak to podobně oba prezidenti řekli, a zejména prezident Andrej Kiska když se ho ptali, že tedy zda bude kandidovat na prezidenta, zda půjde do politiky a tak, zda zůstává, zda nezůstává. A vlastně my nyní můžeme zcela analogicky použít také vzhledem k tomu, co ty jsi zde vše nyní odprezentovala, analogicky můžeme použít to pravidlo a i na tu otázku těchto umělých potratů a ochrany života nenarozených dětí, že i ti, kteří možná do dnešního, do včerejšího, do zítřejšího dne byli přesvědčeni a oduševnělí za to, že tedy ten umělý potrat je údajně prý “výborná skvělá věc“ či "dobrá vymoženost", a že je to údajně prý cosi "skvělé" a "úžasné", a že musí za to bojovat, tak možná v alespoň některých, možná i ve více, ba možná i v mnohých z nich se ozve po tomto všem nějaký hlas či alespoň slabý hlásek jejich vlastního svědomí, který jim řekne, musím to v sobě změnit, protože opravdu to není správné, neboť ta "druhá strana", která je PRO-LIFE, která je za život má pravdu. Takže Natálie, děkuji.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /79/:

Natálie, velmi zajímavé poslech. Osobně jsem tento film, toto svědectví neviděl. Každopádně pokusím se ho na Internetu najít a podívat se na něj, pokud budu mít na to žaludek, protože jak to tak poslouchám, není to asi žádné příjemné sledování a poslech.

 

Mě však osobně v tuto chvíli mrzí jiná věc, a to, že zatímco my se zde snažíme bojovat za život nenarozených dětí, zvrhlé pseudonovinářské prostitutky, respektive presstitutky i takové z Deníku N, si dělají z tohoto všeho "legraci". Tyto bezcharakterní hyeny zneužívají mediální prostor - který by měl patřit objektivnímu zpravodajství - na nechutné pseudovtipy o interrupcích a dokonce vám tam i vyskočí reklama, že když si stáhnete nějakou aplikaci, tak je tam ještě více těch jejich zvrhlých pseudovtipů o interrupcích.

 

No a pak tyto pseudonovinářské prostitutky vyplakávají s tím, že společnost přestává věřit nějakému mainstreamovému extrémistickému krajně ultralevičáckému ultraliberálnímu neomarxistickému hlavnímu proudu a nějakému tomu jejich tzv. "zpravodajství". Vždyť co jsou to jen za lidé, kteří si dělají tzv. "legraci" ze zákona, kterým se snažíme zachraňovat nenarozené děti? Je možné ještě vůbec tyto bezcharakterní bestie nazvat lidmi? No je to ostuda, prostě. Je to obrovská ostuda. Věřím, že normální lidé, normální politici se s takovýmito pseudonovináři z “Deníku N.“ jakož i se SME-tiarmi (Vysvětlující poznámka: myšlen je slovenský denník SME, zde slovní hříčka kde slovo “POPELÁŘI“ se ve slovenštině řekne “SMETIARI“) nikdy nebudou bavit a jejich špinavý plátek propagující genocidu nenarozených dětí nevezmou více už do svých rukou ani v ochranných rukavicích. Děkuji.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše +Slovensko ĽSNS /80/:

Natálka, děkuji ti za přečtení příběhu jednoho lékaře, který tedy se aktivně zabýval interrupcemi. Jen já si neumím představit v jakém psychickém rozpoložení musel být tento člověk, když má krev na rukou 60-tisíců nenarozených živých bytostí.. Vždyť každé jedno dítě je Boží dar. A já si to teda opravdu neumím představit, neboť musí to být velice těžké.

 

A zároveň v rozpravě jsi mi připomněla film, který mi ještě v dobách kdy jsem byl školák pustili na základní škole, a teď si rozpomínám, že byl to právě tento film a proto to ve mně evokuje nějaké vzpomínky.

 

Jak poukázal kolega předřečník Ján Mora přede mnou, každopádně jsme tu na to, že s výjimkou pouze jen těch úplně nejbezcharakternějších vyvrhelů a grázlů nemůžeme si nikdo co v sobě máme i jen malou špetku svědomí dělat z tohoto holokaustu nenarozených dětí tzv. "legraci", to není vůbec směšné ale velmi smutné, vždyť tu jde o něco mnohem vyšší, ba jde zde pro nás všechny a zejména pro naši Lidovou Stranu Naše Slovensko ĽSNS o tu zcela nejvyšší hodnotu, kterou v politice sledujeme a co chceme v politice především, a to mnohem více než cokoliv jiného dosáhnout a proč jsme my jako strana Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS vůbec vznikly a proč vůbec existujeme, a to pro ochranu života nenarozených dětí, a na to musíme všichni pamatovat, že právě toto je hlavní cíl a smysl existence naší Lidové Strany Naše Slovensko. Děkuji.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /81/:

Děkuji za slovo. Děkuji ti Natálie, řekla si, zvláštní příklad, tak říkajíc obráceného a kajícího hříšníka. Nikdy však není pozdě upřímně litovat své hříchy a činit pokání. Byl to totiž samotný náš Pán Ježíš Kristus, který nám to řekl. Podle Bible, Písma Svatého Nového zákona kapitoly osmnácté Evangelia podle svatého Matouše náš Pán Ježíš Kristus řekl: „Co se vám zdá? Kdyby měl někdo sto ovec a zaběhla by se jedna z nich, zda nenechá devadesát devět na horách a nejde hledati té, která se zaběhla? A podaří-li se mu ji nalézti, vpravdě pravím vám, že se raduje nad ní více, než nad devadesáti devíti, které se nezaběhly. Tak také není vůle Otce vašeho, jenž je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých“ /Matouš 18, 12 - 14/ – konec citátu.

 

A ještě pregnantněji velice podobnou biblickou událost zaznamenal svatý Lukáš ve svém Evangeliu podle svatého Lukáše v prvních sedmi verších kapitoly patnácté, kde je napsáno:   „Přibližovali se k němu celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizejové a zákoníci reptali: "Tento přijímá hříšníky a jí s nimi." I pověděl jim toto podobenství:  "Který člověk z vás maje sto ovec a ztrativ jednu z nich, nenechá devadesát devět na poušti a nejde po té, která se ztratila, až ji nalezne? 5 A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na ramena, přijde domů, zvolá přátele a sousedy, a řekne jim: “Radujte se se mnou, neboť jsem nalezl ovci, která se ztratila.” Pravím vám, že tak bude větší radosti v nebesích nad jedním hříšníkem pokání činícím, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují  /Lukáš 15, 1 - 7/ – konec citátu.

 

Na druhé straně při současné technice, znalostech, kvantech znalostí je přímo do nebe volající drzost činnost takové plejády mimovládek, které jsou odpovědny za provádění umělých potratů. A také do nebe volající drzostí  je i schvalování vraždění  nenarozených dětí mnohými poslanci.

 

Vraždit lidi “jen tak“ nemá právo nikdo, dokonce ani prezident, ani předseda vlády, ani miliardáři, ani jiní bohatí podnikatelé, ani policie, ani armáda, jen zdá se, že žena s plodem v klíně má vraždu povolenou, společně i s lékařem. A proto toto jakési exkluzivní do naší doby přeživší starověké a středověké privilegium "Ius Gladii" původně ve starověku a později ve středověku přináležící vladaři, jeho místodržícímu anebo velikému městu rozhodovat o životě a smrti zejména otroků, nevolníků a poddaných, dnes zase toto původně starověké a středověké "Ius Gladii" pro ženu a lékaře zavraždit nenarozené dítě, to je toto privilegium dnes, řekl bych, že to je přímo brutální, exkluzivní "nadstandard".

 

Takoví poslanci a takoví lidé, kteří jsou za provádění umělých potratů, jsou bezcharakterní egoisté, kteří cynicky pohrdají s lidskými životy. Zvláště a velmi, velmi zvláště jsem zvědav na hlasování Slovenské národní strany, která má ve svém názvu slovo "Slovenská".

 

Ale zdá se, že nyní její předseda Slovenské národní strany Andrej Danko má jiné problémy, má problémy jako znemožnit kandidovat v příštích volbách některým poslancům. A to zejména znemožnit kandidovat poslednímu zbytku pro-life smýšlejících poslanců ve Slovesnké národní straně. Děkuji za slovo.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /82/:

Děkuji za slovo. Natálie, tys dost dopodrobna vyprávěla o tom americkém profesorovi Nathanson Ještě jedna taková zajímavost – kterou bych rád doplnil - tento profesor byl původně ateista, později s tím jak odhalil v čem vlastně spočívá ten zločin, který vlastně on sám páchal se on sám stal křesťanem, což je také zajímavé, i když samozřejmě, že v této věci nejde ani tak o náboženství, v této věci jde o lidský život. A když jde o lidský život, tak každé náboženství, každé slušné náboženství je v tomto zajedno, že zabít člověka je hřích.

 

Každopádně, já bych ještě chtěl upozornit na jeden takový fakt, o kterém se nemluví. Stalo se to v Polsku, kde celkem nedávno probíhala ta debata o tom, zda se má zpřísnit potratová legislativa nebo ne. Neboť dnes když zde diskutujeme o dětech, které jsou vražděny při interrupcích ještě předtím, než se narodí, mnohokrát v různých zejména "vyspělých" západních zemích světa se stalo, ba dokonce minimálně jednou i v samotném Polsku se stal takový případ, že dítě, které mělo být potraceno už v tom vyšším stadiu těhotenství se narodilo živé a zdravé, tedy ten umělý potrat jim nevyšel, ovšem ale i přesto i tato legislativa, která je u nás na Slovensku mnohými považována “za přísnou“, ale ve skutečnosti i tato legislativa ještě umožnila to dítě nechat “jen tak“ bez poskytnutí pomoci jeho vlastnímu osudu jednoduše ležet na stole a čekat až dokud nezemře, ačkoli už bylo narozené. Čili ten rozměr té interrupce a to, co na to navazuje je možná ještě horší, než si umíme vůbec představit.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /83/:

Děkuji za slovo. Já už jen dodám, že je pro mě až neuvěřitelné, že po téměř čtyřiceti letech, kdy tento tým lékařů přišel s takovými vědeckými fakty a informacemi, že stále žijeme v době ve třetím tisíciletí v 21. století, tak ty umělé potraty ještě stále dodnes provádíme, a to ještě k tomu navíc umělé potraty provádíme  v takových obrovských číslech po celém světě. A že prostě těch čtyřicet let doposud nestačilo na to, aby se dostatečně odbarbarizovala společnost, aby došlo k ukončení současné doby temna, aby se společnost stala humánnější, aby poznaná vědecká realita dostatečně přesvědčili lidí, kteří mají v rukou moc, politiky, aby tu legislativu změnily ve prospěch ochrany života těch nejmenších dětí nacházejících se v prenatální fáze svého lidského života. Děkuji.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /84/:

Mainstreamová extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální média zamlčují pravdu a toto se týká také těchto věcí. Bylo to hned již tehdy v čase Nathansona, média o tomhle záměrně neinformovala a snažili se to zamlčet. Chci k tomu dodat ještě jen tolik, že profesor Bernard Nathanson nebyl žádný padouch. On když začal zpočátku, když začal provádět ty umělé potraty, on to dělal v mylné naivní dobré víře, že tím “pomáhá ženám“.

 

Čili v případě profesora Bernarda Nathansona nebyl to nějaký ďábel, nějaký satan převlečený za člověka. Vždyť pak začal cítit, že to není v pořádku když byl konfrontován s tím obrovským množstvím vražd. Ta dlouholetá krvavá genocida nenarozených dětí musí totiž zanechat na psychice člověka neblahý následek. A nakonec ten vynalezený a do zdravotnictví v sedmdesátých letech dvacátého století zavedený ultrazvuk, sonograf jako i další přicházející moderní technika a moderní věda ho utvrdili v tom, že to co se dělalo, že je to velmi těžký zločin. Takže vlastně toto ho k tomu přivedlo. Děkuji.

 

 

Jana Nehézová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /85/:

Vážení kolegové, bylo zde již o umělých potratech řečeno hodně a určitě ještě mnoho bude řečeno. Aby se vládnoucí krajně ultralevičáčtí extrémisté vyhnuli takovému strašnému slovu jako je umělý potrat, používají latinské slovo interrupce, miniinterrupce, abort, či dokonce vymysleli a zavedli do užívání skrze svou mediální propagandu eufemickou lživě zavádějící frázi „umělé přerušení těhotenství“. a podobně.

 

Tato skutečnou realitu umělého potratu úplně zastírající typicky orwellovsky lživá fráze „umělé přerušení těhotenství“  běžnému člověku nic neříká. Alespoň tedy nic hrozného a děsivého. Umělý potrat, interrupce, abort nebo jakkoli to nazveme, je umělé ukončení těhotenství. Ne přerušení, protože když něco přerušíme, víme v tom pokračovat. Tak pojmenujme věci správnými slovy. A z toho vyplývá, že umělé ukončení těhotenství je ireverzibilní, nezvratný čin, a to ještě k tomu extrémně ohavný zločin. Čin, který můžeme srovnávat s vraždou, nebo ani ne srovnávat. Řekněme rovnou: je to vražda!!!

 

Umělý potrat je něco, co pod vlivem dlouhodobého vymývání mozků mediální propagandou mnoho lidí bere na lehkou váhu jako kdyby o nic nešlo. No ukončení lidského života je něco, na co nemáme právo. Nedostali jsme od Pána Boha právo rozhodovat o živote a smrti, a proto nemáme právo rozhodovat o ukončení lidského života, proto ani umělý potrat nemůžeme brát jako nějakou “samozřejmost“, se kterou budeme nakládat jak nám to bude vyhovovat.

 

Lidský život je něco, co se nedá srovnat se žádnou jinou bytostí živočišní říše, věcí, ba ani činností. Je to svým způsobem ohraničená doba jakési quasi "dovolené" s názvem život člověka, požehnaný Bohem, jakož i přírodou k uzpůsobení muže a ženy takový život dát. Proto je třeba zásadně vždy lidský život chránit od početí až do přirozené smrti.

 

Proto my poslanci Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS předkládáme návrh novely zákona o umělém - v uvozovkách - o "přerušení těhotenství ". Kvůli větší šanci na průchodnost v našem slovenském parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky v návrhu jsme sice s těžkým srdcem, ale přece jen ponechali tři výnimky, kdy může k danému přerušení, respektive ukončení těhotenství umělým potratem dojít. Možná si mnozí lidé z řad pěti miliónů občanů Slovenské republiky řeknou, že je to málo přísně, nebo naopak jiní si zas možná řeknou, že je to velmi přísné. Veď už teď někteří krajně ultralevičáčtí neomarxističtí politici a jejich krajně ultralevičáčtí neomarxističtí pseudonovinářští presstituti dokonce na nás nenávistně křičí, že jak si to jen dovolujeme a kde bereme tu údajně prý “drzost“ my údajně prý čtrnácti "nacisté" a "fašisté" to právo hovořit o umělých potratech, ale používání tohoto osočujícího nálepkování proti nám už ponechám na vašem uvážení.

 

No v každém případě si musíme uvědomit, že nic vzácnější než lidský život neexistuje. A uvědomme si také, že pokud nedokážeme uchránit lidský život počatého a nenarozeného dítěte, které se neumí bránit samo, jak chceme pak chránit lidské životy kamarádů, blízkých, nebo i ty svoje?

 

Splynutím mužské a ženské pohlavní buňky dochází k substanciální změně, při které pohlavní buňky zanikají a místo nich vzniká zcela nový lidský jedinec. Embryo je od momentu početí lidské. I když je lidské embryo prokazatelně živé, krajně ultralevičáčtí extrémisté tvrdí, že to ještě údajně prý neznamená, že zde jde o lidský život, lidskou bytost. Lidskost embrya se však ale dá prokázat na biologickém faktu, že jeho původci jsou dva lidé opačného pohlaví, má genetickou výbavu, která je typická právě pro lidský druh a že jeho další vývoj přirozeně spěje k dalším stádiím jeho lidského života v procesu dospívání a obecně uznané lidské podobě dospělého jedince.

 

Počaté, ale nenarozené dětičky žijí v těle matky a já bych vám nyní chtěla přiblížit ten život nenarozeného dítěte v prvních dvanácti týdnech. Neboť všichni mluví o matce, o otci, ale já vám řeknu konkrétně o děťátku. Počaté děti mají svůj vlastní a jedinečný genetický kód Deoxyribonukleové kyseliny DNA odlišný od genetického kódu Deoxyribonukleové kyseliny DNA matky jakož i odlišný od genetického kódu Deoxyribonukleové kyseliny DNA otce.

 

Věda nám říká, že lidské embryo je vyvíjejícím se lidským jedincem, dokud je tento lidský jedinec v děloze. Fyzické změny se dějí rychle už od chvíle oplodnění. Nová lidská bytost putuje po oplodnění šest dní vejcovodem do dělohy a za ten čas vysílá do své kolébky speciální hormonální látky, aby se děloha připravila na jeho přijetí.

 

Embryo je od momentu početí živá lidská bytost, kompletní lidský organismus, který je jedincem lidského druhu Homo sapiens přesně tak, jak jsou jím lidské plody v pozdějším stádiu těhotenství, novorozenci, adolescenti, mladí dospělí, dospělí středního věku anebo i stařci.

 

Moderní věda nepochybně uznává nenarozené děti jako nové lidské bytosti. Je proto jednoznačně vědecky dokázáno, že individuální lidský život začíná při početí, kdy se spojí mužská spermie s ženským vajíčkem a vytvoří zygoty. A tento vyvíjející se člověk je od svého početí až do svého stáří, respektive až do své smrti stále členem našeho biologického druhu Homo sapiens během všech fází jeho života od okamžiku svého početí až do okamžiku své smrti v pozdní starobě.

 

Lidský život má velmi dlouhou minulost, ale každý z nás má velmi jasný začátek a tím je moment početí. Už od úplně první chvíle je lidská bytost lidskou bytostí. Orgány se začínají vyvíjet do tří týdnů. V období druhého až třetího týdne je mozek dítěte prvním orgánem, který se objevuje a ledviny dítěte jsou přítomny již v pátém týdnu. Ve skutečnosti do osmého týdne jsou všechny orgány dítěte na svém místě a potřebují se už jen plně vyvinout. Na dvacátý první den už bije primitivní srdíčko a začíná fungovat srdečně-cévní aparát, aby se mohla naplno začít látková výměna. Ve čtvrtém týdnu začínají být viditelné rysy obličeje dítěte. Jeho oči se vyvíjejí. Jaké budou barvy? Budou po mamince? Či po tatínkovi? Tvarují se mu rty - tvaruje se mu pusinka. V tomto období je přítomna i pokožka dítěte a pokrývá jeho malé tělíčko. Pokožka je tak tenká, že přes ni můžete vidět její orgány a cévy. V pátém týdnu se vyvíjí oběhový systém miminka stejně jako základ jeho vlasů, nehtů a zubní skloviny. Toto období zahrnuje rychlý a fascinující růst, jelikož se malé děťátko rychle mění už přímo tak, jak je normální lidský vývoj. Nenarozené děti reagují na dotek, v šestém týdnu se dítě pohne, pokud se dotknete jeho úst. Jemný dotek v oblasti úst způsobuje to, že embryo reflexivně otočí svou hlavičku. Nadace pro lidský život disponuje videem šest týdnů starého děťátka reagujícího na dotyk v této oblasti. A právě v tomto období jsou nejčastěji prováděny umělé potraty. Odborníci upozorňují, že nenarozené dítě cítí bolest už v pátém týdnu svého života. Mozkové vlny jsou zaznamenány v šestém týdnu. V šestém týdnu se objevují uši nenarozeného dítěte. Tyto uši jsou přípravou pro schopnost dítěte reagovat na zvuk.

 

Nedávno inovativní vědci zjistili, že děti mohou reagovat na hudbu již ve svém šestnáctém týdnu, a tedy mnohem dříve předtím než se vědci původně domnívali, což jsou jen pouhé tři týdny po skončení prvního trimestru. V osmém týdnu lze zřetelně rozpoznat ramena, lokty, boky ale i kolena. Nenarozené děti se v děloze hrají. V osmém týdnu dokáže dítě hýbat svojí čelistí a natahovat palce na nohách. Je toto včasný trénink vyprávění? Jedení? Baletu? Či fotbalu? Nenarozené děti zívají a cucají si palečky. V devátém týdnu dokáže nenarozené dítě cucat své palečky. Je vědecky dokázáno, že většina dětí dává přednost svému pravému Paleček. V tomto období se toho hodně odehrává. Vytvářejí se hlasivky dítěte, jeho kosti tvrdnou a vznikají jeho nehty. Desetitýdenní dítě zívá, mrká, polyká a pohybuje jazykem. Nenarozené děti mají dokonce otisky prstů. V období od devátého do desátého týdne se dětem vyvinou otisky prstů, které zůstanou stejné během celého jejich následujícího života až do jejich stáří, respektive až do jejich smrti. Jejich trvalá identifikace se tedy vyvinula již v této fázi jejich prenatálního života. Jejich zubní pupeny, což je další forma identifikace, kterou u nenarozeného dítěte můžeme vidět už desátém týdnu.

 

A teď bych vám chtěla říct konkrétně jak probíhá umělý potrat. Při výkonu umělého potratu se nenarozené dítě snaží uhýbat, schovávat a unikat před kyretami a dalšími potratovými nástroji.

 

Video nazvané "Silent scream", respektive “Němý výkřik“ nebo “Tichý výkřik“, jak jeho název můžeme do našeho jazyka z angličtiny přeložit, kde je pod ultrazvukem, sonografem proveden umělý potrat, je co do kruté brutality tím úplně nejděsivějším hororovým videem, které jsem ve svém životě kdy viděla. Pokud ho ještě někdo z vás neviděl, ve zkratce vám popíšu, co to vlastně umělý potrat je. Myslím, že především zejména každá žena, která se jen tak z lehkomyslné prostopášnosti rozhodne pro zabití svého počatého děťátka, by měla povinně toto video vidět:

 

Začátek filmu je fascinující. Malé děťátko volně plave v plodové vodě, rozhazuje nožičkami a ručičkami. chytá se dělohy, otevírá a zavírá pusinku. Je to cosi úžasné, přímo fantastické. Je to holčička. Holčička se v děloze hýbe a holčiččino vlastní srdíčko vykazuje srdeční tep o hodnotě 140 úderů za minutu. Zároveň si cucá palec.

 

Jakmile začne sací hrot kyrety prováděcí umělé potraty vcházet do dělohy, holčička se začne kývat, násilně hýbat v zoufalé snaze vyhnout se vražednému nástroji. Snaží se unikat jednou na jednu, jednou na druhou stranu dělohy. Chytá se stěny dělohy a hledá záchranu. Její ústa jsou viditelně otevřeny ve stylu němého výkřiku, který však ale bohužel neslyší ani matka a ani lékař. Srdeční tep děvčátka začne dramaticky růst. Jakmile holčička začala vnímat agresi, srdečný tep holčiččina srdíčka se náhle dramaticky zvyšuje až na 200 úderů za minutu. Potratová mašina je příliš hlučná, mnohem hlučnější než křik vražděného děvčátka, i jako křik svědomí její "matky" a potratáře. Sací hrot začne holčičce za živa a bez použití jakékoliv anestézie trhat nožičky a ručičky, a po amputaci všech jejích končetin začne trhat i trup děvčátka zanechávajíce nakonec v děloze už pouze hlavičku děvčátka, která je příliš velká na to, aby byla z dělohy vytažena vcelku. Potratář prováděcí umělý potrat proto rozdrtí hlavičku děvčátka pomocí kleští podobně jako když se kleštěmi louskají skořápky vlašských ořechů, což mu následně umožňuje vytažení jednotlivých kousků hlavičky děvčátka. Kousky lebečních kostiček zavražděného děvčátka se odsají a "práce" je hotová. Lidský život právě vyhasl. Zabili jsme počaté a nenarozené děťátko - holčičku.

 

Život nenarozeného dítěte se dnes obvykle ukončuje ostrým nástrojem, který nazýváme kyretou nebo vysavačem při tzv. miniinterrupci. Pokud jde o samotnou ženu podstupující výkon umělého potratu je třeba zdůraznit, že umělý potrat vykonavatel umělého potratu dělá v děloze fakticky vždy naslepo, v důsledku čehož při výkonech umělých potratů hrozí samotným ženám podstupujícím umělé potraty relativně dost velké nebezpečí, že dojde k proražení silně krví prosáklé spongiózní stěny dělohy, která jinak za normálních okolností má velmi něžné poslání, a to poslání přijmout oplodněné vajíčko, zázrak vesmíru a stát se na devět měsíců kolébkou, postýlkou a živitelkou nového lidského jedince. Při interrupce se děloha stává hrobem pro vlastní dítě.

 

Tragédie při umělém potratu postihuje nejméně čtyři osoby. Je to na prvním místě především zničený lidský život ve vývoji, zcela bezbranné, bezmocné, nevinné dítě. Dále na druhém místě žena, která se podrobila “zákroku“, a pak též lékař, který musí umělý potrat udělat a zdravotní sestra, která lékaři při uměle potratu asistuje. Řekněte mi teď, existuje takový člověk, kterého by nezamrazila myšlenka, že také mohl být vyškrábáním?

 

Nemůžeme a ani nesmíme mlčet. A ani se nedáme umlčet! Naší povinností je mluvit, ano a bude-li to nevyhnutné, tak dokonce i křičet. Tak nám to káže morální zákon v našem nitru. V této problematice musíme být závislí pouze od svědomí a vědecké pravdy. Není jiné cesty. Musíme se my všichni jako lidstvo zhumanizovat, zlidštit a chovat se morálně. Jinak se nedá.

 

Ostatně i v Bibli, v Písmu Svatém Nového zákona v Evangeliu podle svatého Lukáše je zaznamenán i tento výrok našeho Pána Ježíše Krista, kdy stejně tak jako tehdejší farizejové tehdy, tak i dnes v přeneseném slova smyslu i novodobí krajně ultralevičáčtí neomarxističtí farizejové dnešních dnů by chtěli umlčet jim nepohodlnou pravdu. Konkrétně ve verších třicet-devět a čtyřicet kapitoly devatenácté Evangelia svatého Lukáše je doslova napsáno. "Někteří farizejové však ze zástupu pravili mu: "Mistře, pokárej své učedníky!" Ale On jim řekl: "Pravím vám: Budou-li tito mlčeti, kamení bude volati" /Lukáš 19, 39 - 40/.

 

Vím, že není snadné vytvořit jednotný názor, jak se má řídit celá společnost, protože všichni jsme jedineční a originální. Neexistuje však ale nikdo, kdo by měl právo rozhodovat o životě toho druhého, byť i prozatím ještě nenarozeného člověka.

 

Zbývá se už jen zamyslet, čemu dáme přednost?

 

Ženě, která by měla mít právo rozhodovat o svém životě a budoucnosti, nebo dítěti, o jehož životě se rozhoduje, no přitom samo je bezbranné?

 

Na závěr bych vám chtěla ještě přečíst několik vyznání žen, které se rozhodly zabít své dítě. Cituji:

 

"Dva týdny po umělém potratu jsem šla do práce. Potácela jsem se do koupelny a tam s manželem po boku jsem ze sebe dostala část svého dítěte, která doktorovi unikla. Byla to hlava mého dítěte. Budívala jsem se uprostřed noci myslíc si, že slyším, jak pláče nějaké dítě. A stále jsem mívala noční můry, ve kterých jsem se musela dívat na to, jak je přede mnou moje dítě roztrhané. Jednoduše mé dítě chybí. Neustále se probouzím a chci své dítě kojit. Chci si své dítě držet. O tom, že budu zažívat něco takového, se mi doktor nikdy nezmínil. "

 

Druhý citát:

 

"Jeden den se mě moje dcera zeptala, jestli jednou v nebi bude moci vidět své sourozence. Zeptala jsem se jí, jak to myslí. Upřímně, bylo to s nadějí, že nemluví o mých dvou umělých potratech. Řekla, že ví, že jsem byla na dvou umělých potratech a chtěla vědět zda-li někdy vůbec setká tyto děti, protože mi řekla, že jí chybí v jejím srdci. Nikdy jsem nevěděla, že takovýto žal přejde i na mé děti. Když jsem šla na tyto umělé potraty, nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jaký  vliv to bude mít na ostatní. Nemyslela jsem na své budoucí děti. Nikdy jsem nemyslela na to, jak jim budu muset vysvětlit své sobectví. Moje umělé potraty žijí nejen ve mně, ale žijí bohužel i v mých blízkých. "

 

Třetí citát:

 

"Teď když má můj syn šest let, občas se podívám na jeho sladkou tvář a přemýšlím, jaké rysy by mělo mé další dítě. Stále mívám sny o tom, jak si jeho nebo ji držím. Je pro mě velmi smutné myslet na to, že jsem okradla svého syna o sourozence. Můžete se zeptat, proč se jednoduše nesnažím počít pro něj sourozence teď? Nuž ráda bych, ale můj manžel a já zápasíme od té doby s mou neplodností. Nikdy jsem nepomyslela, že v důsledku provedeného umělého potratu v budoucnu už nebudu moci více otěhotnět. Každý večer se můj šestiletý syn modlí k Bohu za sourozence a pokaždé, když slyším ty je upřímné dětské modlitby, bolí mě srdce pro to, co jsem udělala. Vzhledem k tomu, že umělý potrat už není snadné zpětně napravit není možné tento problém nijak vyřešit. Je to problém, který zanechává na budoucí generace trvalý vliv. "

 

Čtvrtý citát - jistá matka spisovatelka říká:

 

"Peter mi rád říká, že Anna je andělem strážným našeho syna. No ta myšlenka mě děsí. Opravdu chci, aby měl můj syn za ochránce někoho, koho jsem se já jako matka vzdala? Koho existenci jsem předčasně ukončila? Musí být taková rozzlobená, zklamaná a utrápená. Nechala jsem si její sonografické ultrazvukové snímky spolu s charakteristikou. Je to dívka. A pohlednicí, kterou mi spolu s ornamentem vánočního stromku a s vyrytým datem Annina termínu poslal můj nejlepší přítel. Rodiče mi ji dali v ten den, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Mám je odložené a zamčené ve skříni, v ložnici svého syna, ale Anna mě stále pronásleduje. Když se blíží termín jejího narození nebo když má náš syn špatný kašel, nebo když se šla mé sestře narodit holčička, vždy myslím na Annu. A jednou za rok na její narozeniny se rozpláču. Přemýšlím nad tím, jaké by bylo, kdybych si ji držela v náručí. A pak ji prosím, aby pochopila, že jsem to udělala proto, že jsem si myslela, že je to pro mé dítě nejlépe. Dnes vím, že to byla největší chyba v mém životě. "

 

A na závěr mého projevu bych Vás všechny poslance našeho parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky chtěla poprosit o podporu tohoto našeho PRO-LIFE protipotratového návrhu zákona.  Děkuji.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /86/:

Janka, já nevím, jak ti mám poděkovat za tento tvůj příspěvek. Něco tak hluboko pravdivé, tak upřímně procítěné, tak vycházející z tvého srdce, něco takového jsem už velmi dávno neslyšela. Nemám slov. Velmi přesně si to vystihla, velmi dobře si to řekla, a řekla si v podstatě úplně všechno, co se týká těchto základních věcí. Ještě jednou ti děkuji.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /87/:

Jani, zmiňovala jsi to vyprazdňování pojmu, že se to tedy už nevolá vražda, ale jmenuje se to umělé “přerušení těhotenství“, případně “abort“, „interrupce“ atd., zkrátka zakrývá se to kdejakou eufemismy, vyprazdňováním pojmu, nahrazováním, to zprofanování toho slova, zneuctění, znevážení, vyprázdnění, jen aby ti lidé, prostě měli subjektivní pocit, že v případě umělého potratu údajně prý nejde o nic vážného, ​​že se jedná o nějakou banální běžnou věc, o nějaký běžný bagatelní "zdravotní výkon".

 

To je samozřejmě že dědictvím - už to tu bylo zmiňováno - jednak té komunistické bolševické ideologie, která se stavěla k životu jen čistě materialisticky, ale i následek toho krajně ultralevičáckého ultraliberálneho neomarxizmu, který se chová také úplně stejně tak pohrdavě vůči lidskému životu, jako se chovali i bolševici. To znamená, že vládnoucí krajně ultralevičáčtí neomarxističtí ultraliberálni extrémisté protlačují arogantní “nadpráva“ dospělých egoistů na úkor těch nejzákladnějších lidských práv dětí.

 

Je pravda to, co si říkala Jani, že nic vzácnější než lidský život neexistuje a člověk si to někdy ani neuvědomí. Přitom jaké vysloveně banality se řeší zde v Národní Radě Slovenské republiky, když se zde řeší všelijaké debyrokratizace veřejné zprávy a podobné věci. Jakože to jsou všechno samozřejmě, fajn, také užitečné a praktické věci, návrhy zákonů, nápady, ale realita je taková, že jsou zde přece jen mnohem závažnější všelidská témata, která jsou nadpolitická, nadstranická, a jako taková jdou nad rámec všech "politických triček", nad rámec všech těch jakýchsi malicherných politických žábou-myších bojů a krátkozrakého politikaření, čímž mám na mysli boj za právo nenarozených dětí narodit se a žít, které myslím, že by měly sjednotit všechny konzervativně PRO-LIFE smýšlející a racionálně uvažující politiky napříč celému politickému spektru, samozřejmě, pokud je skutečně pravda, že naše Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS není jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku a poslanci naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS nejsou jedinými PRO-LIFE poslanci v Národní Radě Slovenské Republiky.

 

Je totiž více než smutné vidět, že my poslanci Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS zde na tomto zasedání Národní Rady Slovenské Republiky na tomto projednávání novely potratového zákona - mající za cíl alespoň omezit vraždění nenarozených dětí - nakonec tu sedíme prakticky téměř úplně sami a pouze sem tam občas se zde na malou chvíli sporadicky mihnou nějací vládní koaliční poslanci, popřípadě i nějací "opoziční" poslanci, ale opravdu, že jsme v tom boji za právo nenarozených dětí narodit se a žít v podstatě prakticky úplně sami a ostatní se tváří, jako by se jich to nijak netýkalo, jako kdyby to vůbec nebyla společenská téma, jako kdyby to vůbec nikoho netrápilo. Je to opravdu k zamyšlení, že kam to celé spěje nejen na Slovensku, ale celkově s hodnotami lidstva jako takového.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /88/:

Děkuji za slovo. Člověk by si pomyslel, že když se legálně může na Slovensku provádět umělý potrat do dvanáctého týdne, že ten plod je jakýsi “shluk pár buněk“ ve tvaru nějaké maličké kuličky. Ale vyslechli jsme si od paní poslankyni Nehézové, co se vlastně do toho 12. týdne v děloze děje, že se tomu děťátku už vyformuje mícha, mozek, začne mu bít srdce, vyformují se mu oči, narostou mu končetiny. Po devátém týdnu se již pohybuje, má tvář, ovládá ústa, vyvine se mu páteř, už zívá a cucá si prsty. A já si myslím, že po tvém příspěvku už nemůže nikdo pochybovat o tom, že dítě si od početí zaslouží naši ochranu. Děkuji.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /89/:

Děkuji Jani za tvůj příspěvek. Měli jsme tu příspěvek od Natálky Grausové, která svou rozpravu pojala z toho lékařského hlediska, ty Jani zas z toho sociálního hlediska, a v podstatě si nám potvrdila tu skutečnost, že i nenarozené dítě je v tomto případě jen vývojové stadium člověka. Čili i dítě v prenatální etapě svého lidského života žije stejně tak lidským životem jako žije i dospělý člověk nebo adolescent.

 

Nenarozené dítě je Boží dar, vždyť to už jsme mluvili a kdo říká, že během toho potratového "zákroku" necítí bolest, jak předřečník, stranický kolega Beluský poukázal na tvrzení pro-potratové lobby, že je nenarozené dítě údajně prý jen nějaký “shluk buněk“, tak doporučuji mu prohlédnout si to video Tichý výkřik, kde opravdu se každé jedno nenarozené dítě, každý jeden malý človíček svíjí od prožívání neuvěřitelně kruté bolesti a tedy brání se vražděné děťátko tím potratovým nástrojům, které ho doslova zaživa nějakým způsobem rozkouskují, roztrhají dítě na malé kousky a po kouscích povytahují z dělohy “matky“, jako kdyby to bylo úplně bezvýznamné nic, jako kdyby to bylo například nějaké slepé střevo, které je třeba vyoperovat.

 

A co se týče toho postabortivního traumatu žen, tak je jasné, že po tomto potratovém "zákroku", po té interrupci, po té vraždě malého člověka se každá žena s tím jinak vypořádá. To je zcela běžné. My Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS v tomto našem PRO-LIFE návrhu novely potratového zákona bychom chtěli když už ne úplně odstranit tuto vražednou genocidu malých dětí, tak ale přinejmenším alespoň nějak omezit toto vraždění nenarozených dětí. Umělý potrat je největší možné zlo jaké vůbec může na světě existovat, a nejsmutnější je zejména to, že častokrát jsou prováděny interrupce, které byly naprosto zbytečné a v jejichž důsledku kromě jiného Slovensko přišlo o skoro 1,5 milionu lidí v aktivním věku, kteří by dnes za normálních okolností přispívaly jako daňoví poplatníci do pokladny státu a vůbec aktivně by tu žili a byli by určitě nápomocní této společnosti. Děkuji.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /90/:

Děkuji za slovo. Ano, Janka, umělý potrat je vražda přesně tak jak si řekla, a já bych k tomu co jsi ty řekla ještě dodal, že umělý potrat je velmi brutální vražda s prvky až neuvěřitelně bolestivého krutého mučení.

 

Každý lékař přece velmi dobře ví, co dělá, když provádí umělý potrat, tzv. "výškrab". Ví, jak to vypadá, když rozervané, roztrhané kousky toho děťátka odsávačka odsaje, že nakonec jsou tyto malé kousky pomíchány.

 

Nevím pochopit tu ženu či dívku podstupující umělý potrat, která kvůli takové banálnosti, jako je například vlastní štíhlá postava nebo kariéra je ochotna nechat zavraždit své vlastní nenarozené dítě.

 

Nevím pochopit pocity lékaře - vraha, který provede "výškrab" nějakého "cizího" nenarozeného dítěte, jestli vůbec má nějaké pocity, když přijde domů a jen tak jakoby se vůbec nic nestalo se pak hraje se svým "vlastním" dítětem například nějaké hry na počítači nebo zda jde například na večer na rande se svou milenkou a něžně jí hladí ručku s těmi svými prsty, kterými před nějakou malou chvílí tzv. "vyškrábal" respektive zavraždil nějakého člověka.

 

Tento neuvěřitelný chladnokrevný cynismus potratového lékaře nikdy nepochopím, zde mi nad tím úplně rozum zůstává stát, to je pro mě úplně jiná galaxie, úplně jiný vesmír. A nepochopím také ani ty lidí, kteří toto vraždění nenarozených dětí schvalují, prostě tyto schvalovače vraždění nenarozených dětí totálně nechápu.

 

Ostatně koneckonců v těle "matky" i po umělém potratu jakoby svědci proti ní v den velikého Božího hněvu až nastane den posledního soudu i nadále zůstávají buňky každého počatého dítěte, exaktně se tuším tomu říká "mikrochimérismus" nebo tak nějak podobně se to jmenuje. Děkuji za slovo.

 

 

Juraj Kolesár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /91/:

Janka, děkuji ti. Bylo to velmi dobré jak si to popsala, jak si popsala ten vývoj dítěte, jak se nenarozenému dítěti vyvíjejí orgány a vše s tím související, kdy co a jak dělá ve kterém týdnu, jak si cucá palec, jak mrká očima a stejně si velmi přesně popsala i to jak se dělá ten umělý potrat, jak trhají to tělíčko malé na malé kousky a tyto věci.

 

Tak doufám, že to slyší i ostatní poslanci a po tomto změní názor. A necháme se překvapit, jak budou hlasovat zejména ti poslanci, kteří se na navenek veřejnosti zejména před kamerami tak velice rádi ostentativně verbálně hlásí ke křesťanství.  Ale zvědavý jsem i na to, jak budou hlasovat i ti ostatní poslanci z ostatních politických stran, kteří nejsou členy naší PRO-LIFE politické strany Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, protože kdyby tu byli zůstali a slyšeli všechno to, co tu dnes zaznělo, tak asi pouze jen s výjimkou úplně extrémně otrlých sociopatických psychopatů to nikoho nemůže nechat jen tak lhostejným.

 

 

Marián Kéry, poslanec NR SR - Politická strana: SMER - sociální demokracie / 92 /:

Děkuji za slovo. Paní poslankyně, já naprosto souhlasím s vaším názorem, že termín umělé přerušení těhotenství není vůbec přesný termín, protože když se něco přeruší, tak se očekává, že to bude pokračovat, bohužel, v tomto případě když hovoříme o přerušení, tak to není pravda, protože nedáváme šanci na život člověku, i když nenarozenému a to přerušení v tomto případě znamená smrt, takže také bych uvítal změnu legislativy, kdyby se slovo přerušení nahradilo slovem ukončení těhotenství.

 

Přiznám se, že stejně se velmi pohrávám s myšlenkou, že možná podpořím tento návrh zákona, přesto, že můj světonázor a mé hodnotové vidění světa je častokrát zcela odlišné než vidění světa poslanců politické strany Kotleba – Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS, kteří jsou předkladateli tohoto návrhu novely potratového zákona, ale přesto si myslím, že filozofie této novely potratového zákona je velmi dobrá. A také proto, že si myslím, že člověk v politice má být konzistentní a já jsem před časem v tomto plénu již jednou podpořil návrh zákona, který předkládaly poslanci Štefan Kuffa, Jozef Mikloško, Marián Kvasnička, i když měl velké nedokonalosti, protože mluvil o sankcích pro ženy, které podstoupí umělé přerušení těhotenství nebo umělé oplodnění, bohužel nebyla šance v prvním čtení to změnit, a proto jsme si od všech politických stran zastoupených v tehdejší Národní Radě Slovenské Republiky vysloužili velkou míru kritiky.

 

Přesto se za to sice nestydím, avšak chci otevřeně říci, že nikdy nebudu souhlasit s tím a ani nikdy nebudu hlasovat za to aby byly ženy jakkoli trestané za to, pokud se rozhodnou podstoupit umělé přerušení těhotenství.

 

Poznámka editora: Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. Žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku už neexistuje, být i v některých dalších politických stranách tu i tam se ještě vyskytují občas jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci. Proto se nelze příliš divit tomu, že toto vystoupení poslance Mariána Kéryho vyvolalo u některých poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS - jak se ukázalo nakonec při hlasování - zcela zbytečné iluze: Poslanec Marián Kéry tento PRO-LIFE protipotratový zákon svým hlasováním nepodpořil. Kromě toho později se dokonce ukázalo i to, že tento poslanec Marián Kéry je úplně obyčejný provokatér.

 

Navíc mnozí lidé si bohužel v určité nevědomosti ani neuvědomují určitou absurditu tvrzení typu "jsem proti umělým potratům, ale nesouhlasím s tím aby byly ženy trestané za podstoupení umělého potratu" nebo dokonce "Jsem proti umělým potratům, ale nesouhlasím s tím aby byl kdokoliv trestán za umělý potrat". Co kdyby totiž někdo řekl "Jsem proti kradení, ale nesouhlasím s tím aby byli zloději trestáni za spáchané krádeže" nebo "uznávám, že loupežná vražda je zločin avšak nesouhlasím s tím aby byli pachatelé loupežných vražd trestáni za spáchané loupežné vraždy"?! Pokud někdo řekne: "souhlasil bych s postavením umělých potratů mimo zákon, pokud by za porušení tohoto zákazu byl potrestán pouze ten, kdo umělý potrat provedl, nikoliv však samotná žena, která dotyčný umělý potrat podstoupila", to zní sice už relativně rozumněji, ačkoliv ale ani toto ještě není úplně v pořádku, protože co kdyby "per analogiam" (analogicky, tj. podobně) někdo řekl: "souhlasil bych s postavením krádeže mimo zákon, pokud by za porušení tohoto zákazu krást byl potrestán pouze ten, kdo krádež provedl, nikoliv však samotný objednatel krádeže" anebo "souhlasil bych s postavením nájemné vraždy mimo zákon, pokud by za porušení tohoto zákazu spáchat nájemnou vraždu byl potrestán pouze jen samotný nájemný vrah, který nájemnou vraždu provedl, nikoliv však samotný objednatel nájemné vraždy"?!

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /93/:

Janka, já jsem s velkým zájmem poslouchal tvůj příspěvek do rozpravy. Zaujaly mě dva takové pozoruhodné momenty, a to jeden moment když si mluvila o tom, že kdo je oprávněn rozhodovat o životě a zda tedy ti, kteří jsou za umělé potraty, chtějí rozhodovat o životě nebo o bytí, nebytí těch dětí, v tom je vlastně to úskalí a ta tenkost toho rozhodování v této otázce, že nejsou to ti, kteří chtějí umělé potraty omezit, kteří by rozhodovali o životě, protože my jen chceme dát těm dětem šanci na život. Ale naopak, rozhodovat o životě chtějí ti, kteří ty umělé potraty propagují, kteří chtějí, aby byly dostupné, aby se ty děti mohli absolutně bezdůvodně zabíjet, ti chtějí rozhodovat o životě, protože ti chtějí, aby právo vzít život bylo jako "právo" si jít koupit například bonbóny tik-taky, aby právo vzít život byla absolutně “běžná záležitost“.

 

Naopak, my v Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS jakož i ostatní PRO-LIFE smýšlející lidé na Slovensku i na celém světě jsme právě naopak ti, kteří chtějí to právo na život chránit. Když si popsala Janka ty příhody a ty pocity těch žen a dívek, které byli na tom umělém potratu, tak to bylo tak maximálně autentické z tvých úst, zejména právě proto - a musím to zde otevřeně říct, protože to asi mnozí kolegové z ostatních politických stran nevědí - protože si dlouholetá zdravotní sestra z ÁRA, kde si zažila ty nejtěžší případy polytraumatu v nemocnici hospitalizovaných pacientů, kteří nakonec nepřežili své úrazy a velmi osobně si proto mnohokrát viděla, vnímala a citlivě prožívala to, jaký je ten náš lidský život křehký a jak moc snadno se umí z toho člověka jednoduše vypařit a ztratit, a právě proto si vážím, že si to řekla tak jak si to řekla. Děkuji pěkně.

 

 

Jana Nehézová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /94/:

Bojovat za PRO-LIFE hodnoty, bojovat za právo na život každého bezbranného nenarozeného dítě, bojovat za právo na život každého člověka od jeho početí až do jeho přirozené smrti je boj, kterého se my poslanci, členové, sympatizanti a voliči Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS nikdy nevzdáme, a pevně věřím, že my všichni společně spolu to nakonec dotáhneme do vítězného konce. A přimlouvám se svědomí úplně všech poslanců Národní Rady Slovenské Republiky, kteří nějaké alespoň minimálně svědomí ještě mají, aby tento PRO-LIFE návrh novely potratového zákona podpořili. A osobně vám děkuji pane poslanče Mariáne Kéry za podporu tohoto našeho návrhu.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /95/:

Pane místopředsedo Národní rady, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se opět znovu opravdu s velmi krátkým příspěvkem zapojil do této debaty. Velmi se mi líbí, že každý další příspěvek otevírá tuto oblast z nové a z nové perspektivy, z nového a nového pohledu, jsou zde otevírány nová a nová témata a že prostě ti, kteří mají chuť poslouchat, tak opravdu mohou dozvědět informace a pohledy, které nejsou zcela běžné a které se ani velmi nevyskytují, a to zejména v mainstreamových médiích vůbec nebo téměř vůbec, a zvláště chci v tomto mém vystoupení poděkovat panu poslanci Mariánu Kérymu ze SMER-u - sociální demokracie jako představiteli vládní strany za to, že řekl to, co si myslí, to co vnímá, to co cítí ohledně tohoto tématu a já s ním musím souhlasit na 100% i v tom, že opravdu máme odlišné, velmi odlišné mnohokrát pohledy na svět, na základní ekonomické, sociální otázky, možná i na otázky etické v politice jako v samotném tom nástroji na ovládání státu, ale velmi kvituji i obdivuji tu odvahu, že jako poslanec největší vládní strany se přihlásil a řekl když jde o takovou zásadní věc, že ​​prostě nemůžeme si ze svědomí dělat trhací kalendář a nemohou ti lidé v pondělí rozhodovat nebo myslet a mluvit jinak než v úterý a pak úplně jinak než například v pátek.

 

Takže pane poslanče, z mé strany veliká poklona vaší odvaze a já věřím tomu, že i díky takovým odvážným vlaštovkám, respektive jednotlivcům mezi poslanci z jiných politických stran jako jste vy, se podaří posunout tento PRO-LIFE návrh novely potratového zákona, opravdu nevím proč, ale si myslím, že opravdu se to podaří posunout do druhého čtení a pak můžeme diskutovat o tom, co by do něj ještě mělo jít nebo co by z něj mělo vypadnout a podobně.

 

My v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS snažíme se tu potratovou legislativu přinejmenším alespoň zpřísnit, aby se přinejmenším aspoň trochu omezilo vraždění nenarozených dětí, respektive potratovou legislativu upravit v takovém duchu, aby ten prostor na ta pochybení a hlavně na ty pozdější výčitky a na tu velmi smutnou a negativní sebereflexi, o které zde již vícekrát mluvila paní doktorka Natálie Grausová nebo i Janka Nehézová jako dlouholetá zdravotní sestra při těch nejtěžších, opravdu nejtěžších případech v Rooseveltově nemocnici, aby se jednoduše nestávali a abychom ten prostor omezili tak, aby nakonec ti, kteří pod vlivem mediální propagandy nás dnes kritizují za to, že chceme zpřísnit potratovou legislativu, aby nakonec možná alespoň někteří z nich i kdyby to byla třebas i jen jedna jediná maminka, která by přišla a řekla, že děkujeme za to, že díky vaší úpravě potratového zákona jsem na potrat nešla, protože kdyby tomu tak nebylo, tak dnes nemám tohoto hezkého syna nebo tuto hezkou dceru, ale místo nich bych měla jen ty výčitky mého svědomí umělým potratem mé hluboce zraněné duše, protože bych zůstala osamělá v tichu bez dětského smíchu, úplně sama s mým vlastním bolem.

 

Takže děkuji Vám všem a ještě jednou poklona Vám pane poslanče za tu Vaši odvahu.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /96/:

Já se připojím k tobě, pane předsedo, ohledně poděkování panu Mariánu Kérymu, že se takto ozval. Jedna věc je opravdu smutná, co mě mrzí, tedy že dneska zde není více poslanců z vládní koalice a ani z opozice. Rozumím tomu a plně chápu to, že možná se bojí toho nenávistného mediálního lynče, kterým pronásledují všelijaké tyto mainstreamová krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média každého, kdo najde v sobě tu odvahu byť jen vyslovit tak údajně prý strašný “fašistický“ a “nacistický“ názor, že každý člověk má právo na život od svého početí až do jeho přirozené smrti, popřípadě být vystaven nenávistnému mediálnímu lynči za vůbec jakékoliv ztotožnění se s údajně prý “fašistickými“ a “nacistickými“ PRO-LIFE hodnotami podporujícími právo všech nenarozených dětí narodit se a žít.

 

Já jsem však optimista a chci věřit tomu, že i přes pro-potratovou nenávistnou mediální štvanici spojenou s hrozbou vystavení se osobnímu mediálnímu lynči se i mezi těmi poslanci, kteří nejsou poslanci Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS najdou stateční lidé, kteří změní svůj negativní názor na tento PRO-LIFE návrh novely potratového zákona, který předložila naše Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS, abychom všichni společně dosáhli toho, že minimálně do druhého čtení by se dostal tento náš PRO-LIFE návrh novely potratového zákona, a tak zbývá jen doufat, že nás poslouchají někde ze svých kanceláří i ostatní zde v plénu Národní Rady Slovenské Republiky nepřítomní poslanci. Děkuji pěkně.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /97/:

Já se taky upřímně připojuji k poděkování panu poslanci Mariánu Kérymu za to, že vůbec vystoupil s takovým podpůrným stanoviskem. Schválení odstranění nebo alespoň nějakého omezení genocidy nenarozených dětí by byl obrovský úspěch nejen nás čtrnácti poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, ale úplně všech sto padesáti poslanců Národní Rady Slovenské Republiky, kdyby Národní rada tento náš PRO-LIFE návrh novely potratového zákona byla schopna přijmout.

 

Nebyla by to samozřejmě jen naše zásluha, a my Vám všem můžeme slíbit, že vždy když se bude hovořit o tomto PRO-LIFE návrhu novely potratového zákona, tak my z Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS bychom vždy řekli, že to prošlo díky několika stranám nebo díky Národní Radě Slovenské Republiky jako celku, a tudíž že to rozhodně v žádném případě nebyla jen naše zásluha.

 

Rozhodně toto odstranění nebo alespoň omezení potratové genocidy nenarozených dětí není téma, které bychom si my Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS chtěli nějak sobecky přivlastnit, že bychom tuto důležitou a v podstatě tuto zcela nejdůležitější tému, kvůli které vůbec vznikla naše politická strana Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS chtěli my poslanci jako otcové a matky nějak zneužívat na nějaké politické účely nebo něco podobného, ​​co by bylo velice krátkozraké, hloupé a  zejména nesmyslně kontraproduktivní, respektive mařící, popřípadě výrazně ztěžující naší politické straně Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS možnosti dalšího prosazování našich PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot

 

Ono také rozumím tomu, že kdyby zde možná sedělo více poslanců, kteří zde bohužel nejsou, asi mají jiné "důležitější" povinnosti než jsou životy dětí, kdyby zde tedy sedělo více poslanců, tak jsem přesvědčen, že mnohé bychom opravdu přesvědčili, aby nabrali odvahu, aby se, opět říkám Národní Rada Slovenské Republiky jako celek, nejen tedy pouze naše politická strana Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS, ale jako celek celá Národní Rada Slovenské Republiky se k tomuto problému postavila zodpovědněji.

 

Ono víte, je velice zajímavé, že všichni nám Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS říkali, když jsme tento náš PRO-LIFE protipotratový návrh zákona šli v parlamentu předkládat: „Nedávejte to! Bude-li Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS usilovat o zákaz či omezení umělých potratů, ztratí tým mnoho voličů! Nebudou vás pak lidé volit! Utečou od vás!“ Doslova nám mnozí říkají: „Já osobně s vámi souhlasím, ale protipotratovou legislativou si odplašíte voliče, prostě nedělejte to!“

 

Všichni nám říkají, že všichni se bojí, že “ti druzí za nás kvůli tomu nebudou hlasovat“ nebo že “ty nějaké druhé si tím odplašíme“ a podobně. Vůči tomu musím jednoznačně říci následovné:

 

Za prvé naše politická strana Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS je hodnotovou politickou stranou, a to na prvním místě PRO-LIFE protipotratovou politickou stranou. To znamená, že v našem parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky my čtrnácti poslanci Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS nesedíme proto aby jsme se “vezli“ s ostatními, nějako osobně se opíjeli pocitem politické mocí či možností užívat si poslaneckých privilegií, a ani proto zde nesedíme, abychom my osobně pro sebe samých pobírali vysoký poslanecký plat, ale sedíme zde proto, abychom prosazovali hodnoty ve které věříme, a to na prvním místě PRO-LIFE hodnoty. Pokud bychom se tedy kvůli strachu ze ztráty voličů měli zříci prosazování jakýchkoliv hodnot, pak by bylo úplně zbytečné abychom zde v parlamentu vůbec seděli

 

Za druhé naše Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS vedena biblickým příkladem našeho Pána Ježíše Krista zdůrazňuje, že licoměrní lháři nemají u nás co hledat. Jak je jednoznačně zaznamenáno v Bibli, v Písmu Svatém Nového zákona, v kapitole páté, verši třicátém-sedmém Evangelia podle Svatého Matouše, náš Pán Ježíš Kristus jednoznačně řekl: "Budiž však řeč vaše: "ano - ano", "ne - ne"; co nad to jest,  ze zlého jest" /Matouš 5, 37/.

 

Za třetí my v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS podle biblického vzoru našeho Pána Ježíše Krista odmítáme též i licoměrné taktizování. V Bibli, v Písmu Svatém Nového zákona, v kapitole šesté, ve verších třicet-pět až šedesát-devět Evangelia podle Svatého Jana je zaznamenána totiž tato událost ze života našeho Pána Ježíše Krista:

 

A Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nebude lačněti, a kdo věří ve mne, nebude žízniti nikdy. Avšak řekl jsem vám, že jste mě i viděli, ale nevěříte. Všecko, co mi dává Otec, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přijde, nevyvrhnu ven, neboť jsem nesestoupil z nebe, nikoliv abych činil vůli svou, nýbrž vůli toho, jenž mě poslal. Toto pak jest vůle toho, jenž mě poslal, Otce, abych neztratil nic z toho, co mi dal, nýbrž abych to vzkřísil v den poslední. Neboť to jest vůle Otce mého, kterýž mně poslal, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v den poslední." I reptali židé na něho, že řekl: "Já jsem chléb, který z nebe sestoupil," a pravili: "Není-li to Ježíš, syn Josefův, jehož otce a matku známe? Kterak tedy praví: “Z nebe jsem sestoupil." Ježíš tedy jim odpověděl: "Nereptejte vespolek! Nikdo nemůže přijíti ku mně, nepřitáhne-li ho Otec, který mě poslal: a já ho vzkřísím v den poslední. Je psáno v prorocích: “A budou všichni poučováni od Boha..” Každý, kdo slyšel  od Otce a se naučit, přichází ke mně. Nepravím tím, že by kdo viděl Otce, leč jen ten, jenž jest od Boha, ten viděl Otce. Vpravdě, vpravdě, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný. Já jsem chléb života. Otcové vaši jedli na poušti manu a zemřeli. Toto jest chléb z nebe sestupující, aby, jí-li kdo z něho nezemřel. Já jsem chléb živ, jenž z nebe sestoupil. Bude-li kdo  jísti z chleba toho, živ bude na věky. A chléb, který já dám, tělo mé jest, které dám za život světa." Tu hádali se židé vespolek: "Kterak může tento dáti nám tělo své k jídlu?" Proto řekl jim Ježíš: "Vpravdě, vpravdě, pravím vám: Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho krve, nebudete míti v sobě života. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v den poslední. Neboť tělo mé vpravdě jest pokrm a krev má vpravdě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mně poslal živý Otec a já živ jsem skrze Otce, tak i ten, kdo jí mně, živ bude skrze mne. Toto jest chléb, jenž z nebe sestoupil ne jako otcové vaši jedli manu a zemřeli. Kdo jí chléb tento, živ bude na věky." Toto pověděl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Tu mnozí z učedníků jeho uslyševše to řekli: "Tvrdá je ta řeč; kdo ji může poslouchat?" Ale Ježíš věda sám u sebe, že učedníci jeho na to reptají, řekl jim: "To vás pohoršuje? Co tedy až uzříte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Duch je to, jenž oživuje, tělo nic neprospívá: ta slova však, která jsem já mluvil vám, jsou duch a život. Ale jsou někteří mezi vámi, kteří nevěří." Věděl zajisté Ježíš od počátku, kdo jsou nevěří a kdo je ten, jenž ho zradí. I pravil:: "Proto jsem vám řekl, že nikdo nemůže přijíti ku mně, není-li mu dáno od Otce mého." Od té doby mnozí z učeníků jeho odešli zpět a nechodili již s ním. Řekl tedy ke Dvanácti: „Chcete i vy odejíti?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdme? Ty máš slova života věčného, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží" /Jan 6, 35 – 69/.

 

Jaké poučení pro nás plyne z této biblické události?

 

Jak jsme mohli v tomto biblickém příběhu slyšet, náš Pán Ježíš Kristus měl kázeň, která se jeho posluchačům kvůli radikálnosti požadavek natolik nelíbila, že se od Ježíše Krista odvrátili, a už ho více nenásledovali, opustili jej, odešli od něj pryč. A jak na to zareagoval náš Pán Ježíš Kristus?

 

Copak se náš Pán Ježíš Kristus lekl když viděl co jeho radikální řeč způsobila a běžel za odcházejícími lidmi, aby se jim servilně podbízel a prosil je ať neodcházejí, ať s ním i nadále zůstanou, a omlouval se jim takovým nějakým způsobem, že "si uvědomuje, že to přehnal", a s imidží podbízejícího se obchodníka nabízel jim, že promluví k nim ještě jednou a své původně radikální požadavky jim výrazně zmírní?

 

Nikoliv! Náš Pán Ježíš Kristus si u vědomí toho, že mezi Božími požadavky a požadavky lidí nemožno činit žádné kompromisy, protože od Boží Spravedlivosti a Pravdy nemožno činit žádné ústupky. A proto nejenže ze svých nároků v ničem nikomu neslevil, ale ani nikoho neprosil a nikoho nepřemlouval aby zůstal. A úplně stejně tak i naše politická strana Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS vedena tímto příkladem našeho Pána Ježíše Krista u vědomí si humánnosti, spravedlivosti a správnosti PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot nikdy nikomu nebude od těchto křesťanských PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot ustupovat kvůli tomu, že tým eventuálně ztratíme voliče, kteří naši Lidovou Stranu Naše Slovensko ĽSNS kvůli těmto PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnotám opustí a nebudou nás volit.

 

A to již nemluvě ani o tom, že kromě toho navíc ještě i tyto obavy jsou přehnané, neboť podle mého názoru u nás na Slovensku  nehrozí příliš veliké nebezpečí, že by se lidé od naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS ve velikém rozsahu odvrátili kvůli tomu, že budeme důsledně hájit naše křesťanské PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty, protože přinejmenším já jako místopředseda Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS mám osobně takové zkušenosti, že jen velmi málo lidí nám řeklo, že s odstraněním i jakýmkoliv omezením vraždění nenarozených dětí osobně nesouhlasí. To bylo velice zajímavé na těch reakcích, když jsme mohli vidět, že skutečně všichni se báli, že “co řeknou ti druzí“, ale každý nebo téměř každý řekl cosi v tom smyslu, že „já s tím jakože vnitřně souhlasím, jen se bojím, co řeknou ti druzí“.

 

Jenže když takto přemýšlejí všichni, tak potom ta společnost se opravdu nikde neposune když každý se bude bát “co na to řekne ten druhý“ a prostě na co jsme pak my tady v našem slovenském parlamentu, co tu vlastně pak v Národní Radě Slovenské Republiky chceme řešit?

 

To tu v parlamentu doopravdy chceme řešit jen jakési debyrokratizace či nějaké pozemkové úpravy, popřípadě nějaké další doslova banality ve srovnání s tímto vážným tématem ochrany lidského života?

 

Čili velmi děkuji každému za jakoukoliv podporu!

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /98/:

Děkuji za slovo. Umělý potrat je ta nejzávažnější otázka morálně - etického charakteru. Náš poslanecký klub Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS na to má jasný pohled. Já samozřejmě, že nemám právo dávat doporučení jiným politickým stranám a ani nemohu. O SaS-ce, politické straně "Svoboda a Solidarita" si nedělám žádné iluze, ale u ostatních stranách by mohla být díky nějakému Božímu zázraku eventuálně snad možná i "volná karta" při hlasování. Díky, pane poslanče Marián Kéry.

 

Poznámka editora: Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. Žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku už neexistuje, být i v některých dalších politických stranách tu i tam se ještě vyskytují občas jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci. Proto se nelze příliš divit tomu, že toto vystoupení poslance Mariána Kéryho vyvolalo u některých poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS - jak se ukázalo nakonec při hlasování - zcela zbytečné iluze: Poslanec Marián Kéry tento PRO-LIFE protipotratový zákon svým hlasováním nepodpořil. Kromě toho později se dokonce ukázalo i to, že tento poslanec Marián Kéry je úplně obyčejný provokatér.

 

Politická strana SaS - tzv. "Svoboda a Solidarita", kterou by jsme mohli velice výstižně  jednoslovně pojmenovat jako politickou stranu "Esesáků", neboť dokonce i ve zkratce názvu jejich politické strany SaS jsou obsažena dvě souhlásky "S" je na Slovensku objektivně sice ta nejextrémističtější politická strana krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů, paradoxně však ale při hlasovaní poslanci ostatních extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických politických stran jako například Matovičovci z OĽANO, Dankova SNS, Bugárův Most-Híd ale i Ficovi SMER-áci svými hlasy téměř všichni vyjádřili svůj plný souhlas a veliké sympatie vůči této kruté krvavé potratové genocidě těchto nejmenších dětí, zatím co paradoxně samotní "Esesáci" se ve své většině "pouze jen" zdrželi.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS / 99 /:

Děkuji za reakce. Já jsem ještě chtěl v podstatě takovou jednu podstatnou věc zdůraznit, že tedy kromě pana poslance Mariána Kéryho, který jasně řekl svůj postoj k věci, tak i kolega Peter Suča, což je vlastně můj kolega z obou výborů zde dnes zcela vzorně zastupuje vládní koalici, kéž by bylo takových lidí více, bez ohledu na jejich názor na projednávanou problematiku., což já osobně ostatně ani nevím, respektive názory poslanců z jiných poslaneckých klubů mně osobně nejsou známy, ba dokonce ani s poslancem Mariánem Kérym a ani s poslancem Petrem Šucem jsme se o tom nemluvili, ale už jen to, že zde vůbec tito dva poslanci vládní strany SMER - sociální demokracie vůbec alespoň sedí je velice chvályhodné, neboť vždyť se podívejte, že to je naprosto nedůstojné, aby v Národní radě Slovenské republiky, která má 150 členů zde kromě našeho čtrnáctičlenného kompletně přítomného poslaneckého klubu poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS sedělo už jen tak maximálně pouze šest, respektive maximálně sedm poslanců z ostatních politických stran, tak to je podle mého názoru velmi, velmi smutné. A tito poslanci sedí tu s námi přesto, že ti ostatní se na to úplně vykašlali, protože ti ostatní to jednoduše programově ignorují, což bohužel jen velmi názorně svědčí o jejich "zájmu" cokoliv změnit na pokračování současné potratové genocidy nenarozených dětí na Slovensku. A proto těmto sedmi statečným poslancům, kteří zde dnes sedí v plénu Národní Rady Slovenskej Republiky společně se všemi čtrnácti poslanci Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS patří jménem všech nenarozených dětí naše nejmaximálněji možné srdečné díky.

 

Poznámka editora: Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. Žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku už neexistuje, být i v některých dalších politických stranách tu i tam se ještě vyskytují občas jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci. Proto se nelze příliš divit tomu, že nejen toto vystoupení poslance Mariána Kéryho vyvolalo u některých poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS - jak se ukázalo nakonec při hlasování - zcela zbytečné iluze, ale dokonce i pouhá přítomnost poslance Petra Šucu - který nakonec jakékoliv zmírnění potratové genocidy nenarozených dětí svým hlasováním fakticky odmítl - vyvolal jak vidět zbytečné iluze dokonce i u samotného předsedy Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS.

 

 

Stanislav Drobný, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS / 100 /:

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedním z nejtragičtějších jevů v současnosti je legalizace umělého přerušení, respektive ukončení těhotenství. Toto je styčný bod, kde ultralevicový socialismus se nachází v dojemné shodě s tzv. "pravicovým" liberalismem. Každým rokem přibývá států, které se zpronevěřují svému prvotnímu poslání, kterým je ochrana lidského života od jeho početí až po přirozenou smrt.

 

V dnešní době je nejen v mediální propagandě, ale dokonce i v mnohých oblastech vědy zažitý a přijat termín “umělé přerušení těhotenství“, a to i přesto, že daný termín je nepravdivý, zavádějící a sugestivní. Z různých vědeckých zorných úhlů je totiž zřejmé, že těhotenství nelze nijak přerušit a pak v těhotenství zas opět pokračovat jak se to sugestivní podprahově naznačuje, ale pravda je taková, že těhotenství lze uměle ukončit z různých důvodů, ale nikdy více již nelze v něm později zase pokračovat.

 

Ale život dítěte má převahu nad celou veřejným míněním a pro odebrání jeho života se nelze odvolávat na údajnou “svobody názoru“ anebo “na princip demokratické většiny“, popřípadě “na dovolení umělého ukončení těhotenství ze strany platné legislativy“.

 

Teologické nazírání na uvedenou problematiku je v terminologickém vyjádření diametrálně odlišné od krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistickej roviny argumentace. Umělé ukončení těhotenství, čili umělý potrat je v morální teologii plným právem považováno za vraždu nevinné lidské bytosti, která je jedinečnou osobou s právem na život. Umělý potrat nebo umělé ukončení těhotenství je mnoha lidmi obhajováno jako údajně prý jediné možné východisko z komplikovaných a těžkých životních situací, které staví člověka před dilema jak se rozhodnout. Problém umělého ukončení těhotenství se nedotýká pouze morální odpovědnosti konkrétních a zainteresovaných osob, ale zasahuje každého člověka, který má být jeho ochráncem. V této oblasti sehrává významnou roli mnoho faktorů, jako například náboženský nebo kulturní model společnosti, její tradice, historie, etická a hodnotová orientace, jakož i atmosféra společnosti, kterou ovlivňuje veřejné mínění v převážné míře utvářeno a ovládané extrémistickými krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými mainstreamovými médii. Konzumní a egoistické chápání života potlačuje prostřednictvím těchto médií svět pravdivých hodnot, čímž se uměle vytváří mentalita proti životu i proti rodině, přičemž vládnoucí režim se souhlasně podílí na antinatalistické, antiživotní, antirodinné a antimanželské politice, a to zejména v legislativní rovině.

 

Programová válka za rozšíření legalizace umělých potratů má jednoznačně mezinárodní charakter a koncentruje se na zakotvení umělého potratu do právního systému. Ale člověk nikdy nemůže, ba přímo nesmí poslouchat právní předpis, který je sám o sobě takto extrémně nemorální. Tato situace a tyto postoje jsou motivovány důvody rozličného charakteru, přičemž dochází k cílevědomému pokryteckému zastírání plnosti pravdy o neadekvátnosti falzifikovaného pseudozdůvodnění, odejmutí života nenarozenému nevinnému dítěti.

 

V dnešní době dochází k absurdním situacím ukončení těhotenství z důvodů sociálněekonomických, které jsou motivem, respektive záminkou pro vraždu již počatého dítěte, paradoxně jménem jeho údajného "budoucího dobra". Praktický ateistický materialismus a krajně ultralevičácký ultraliberální sobecký egoismus a s ním spojená konzumní mentalita, často sugestivně tlačí rodiče k rozhodnutí neumožnit narození dítěte, neboť je údajně prý lepší neporodít dítě, jak jej přivést na svět, a tím ho odsoudit na nouzi a nejistou budoucnost. Jakkoliv deklarace tohoto druhu znějí triviálně a tragicky, používají je často lidé, kteří mají paradoxně dostatek finančních prostředků na chov milovaných, drahých, exotických psů, koček a jiných zvířat. Na druhé straně je faktem existence skutečných sociálněekonomických obtíží v mnohých rodinách, ale tyto potíže jsou často právě výsledkem antirodinnej a antipôrodnej politiky krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxistického režimu a vlády.

 

Je však ale prokazatelným faktorem, že umělé ukončení těhotenství z těchto údajně prý sociálních důvodů se realizuje mnohem častěji právě u ekonomicky a sociálně lépe postavených a bohatších lidí než u lidí chudobných a nemajetných!

 

Lidský život je v současnosti konfrontován kulturou smrti, která je popřením úcty vůči lidskému životu, přičemž tato kultura smrti není zcela totožná s hmotnou a duchovní nouzí mnoha národů, hladem, endemickými chorobami nebo násilím různého charakteru.

 

Pomocí cílené krajně ultralevičácké ultraliberální mediální kampaně a pod vlivem krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické ideologie se programově vytváří zdání, že o všem lze rozhodnout jednáním a dohodou, kde se vychází ze zvráceného a hanebného pojetí ničím a nikým neohraničené lidské krajně ultraliberální "svobody", chápané jako totalitní absolutní krajně ultralevičácké moci nad jinými a proti jiným, což pramení ve ztrátě citlivosti vůči skutečným lidským právům druhého člověka.

 

Z těchto faktů vyplývá stále větší vliv této státní moci a její krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické ideologie, tedy i jejich legislativy, na postoj člověka k lidskému životu. Umělé ukončení těhotenství zde není ničím novým. Ze sobeckých a materialistických důvodů se to vyskytuje v dějinách lidstva od nepaměti. Ve dvacátém století však tato hříšná praxe dosáhla nevídaných rozměrů, stala se “sociálně přijatelnou“, legálně dovolenou a v mnoha případech dokonce oficiálně podporovanou, propagovanou a šířenou. Interrupční zákonodárství je jednou z tzv. "vymožeností" socialistického, komunistického státního zřízení, respektive totalitního ruského bolševismu, které bylo uvaleno na Československo a Slovensko v dobách totalitní stalinistické tyranie ve které lidský život příliš mnoho neznamenal, a to v srpnu 1950, kdy československý parlament přijal zákon č. 86/1950 Sb. Tento zákon dovoloval umělé ukončení těhotenství ve třech případech, znásilnění, ohrožení života matky a případě genetické poruchy plodu. V roce 1957 komunistický diktátorský režim pohrdající lidským životem zákonem č. 68/1957 Sb. "důvody" pro výkon umělého potratu dokonce ještě podstatně rozšířil a legálně umělé potraty byly povolené ještě i z dalších několik desítek, jakože tzv. "důležitých důvodů".

 

Poslední změní zákona přijaté 23. října 1986 a v podstatě platné dodnes, umožňuje interrupční zásah prakticky neomezeně tzv. "na přání". V současnosti je ukončení těhotenství dovoleno v prvních dvanácti týdnech těhotenství. Jediným zmínky hodným omezením výkonu umělého potratu je předpoklad, že od předešlé interrupce uplynulo alespoň šest měsíců, ale i toto ustanovení je tam dáno pouze jen v zájmu ochrany zdraví samotné ženy podstupující umělé potraty a tudíž ne snad kvůli nějakým ohledům vůči samotným opakovaně vražděným nenarozeným dětem. A to již ani nemluvě o tom, že ještě i z této výjimky časového rozpětí šesti měsíců mezi jednotlivými dvěma potraty jsou tu ještě další výjimky, a to v případě znásilnění nebo, když je žena starší než 35 let, nebo když už má alespoň dvě děti, v takových případech jsou umělé potraty legálně dovoleny ještě častěji než každých šest měsíců, a v podstatě bez jakéhokoliv omezení. Výsledky takového uvolněného přístupu k trvalému přerušení, respektive ukončení těhotenství jsou katastrofální.

 

Od roku 1950 počet umělých potratů závratně vzrůstal a dosáhl svého vrcholu ke konci 80. let minulého, tj. dvacátého století. Je sice pravda, že od 1990 počet umělých potratů projevuje klesající tendenci, ne však proto, že se změnil obecný postoj k umělým potratům, ale zapříčinil to snazší přístup k moderním antikoncepčním prostředkům, jejichž používání se sice do celkové statistiky počtu umělých potratů nijak nepromítne, byť antikoncepční prostředky pro ženy zpravidla fakticky mají abortivní účinek.

 

V bezcitném cynickém úředním jazyce se to oznamuje takto: "Organizace mezinárodního plánovaného rodičovství zaznamenala, že po roce 1990, byl na Slovensku pětinásobný nárůst v spotřebě antikoncepčních pilulek. "

 

Smutnou skutečností je, že neklesá pouze počet umělých potratů, ale nebezpečně klesající tendenci projevuje i počet novorozených dětí. Vývoj demografické struktury věku obyvatelstva hovoří o vážném nastávajícím problému: na Slovensku jakož I v ostatních evropských zemích je zaznamenán velmi malý počet narozených dětí při srovnání s minulostí. Od roku 1980 do roku 2000 došlo na Slovensku k téměř 50-procentnímu poklesu z 95 tisíc dětí ročně na 55 tisíc ročně. Pokud budeme v tomto trendu pokračovat, v roce 2060 počet obyvatelstva Slovenska - podle údajů z Eurostatu - poklesne o dalších 840 tisíc, čili na pouhých 4,6 milionů.

 

V roce 1936 vyšlo objemné dílo profesora Aloize Churu s titulem "Slovensko bez dorostu?". V něm autor upozorňuje na vážný poklesu porodnosti na Slovensku a na sociální následky tohoto znepokojivého stavu. A to přitom ještě v té době byl průměrný počet dětí připadající na jednu rodinu, respektive jeden manželský pár 3,6 dítěte.

 

Na rozdíl od tehdejší doby při dnešním "z hora", tj. ze strany státní moci a médií aktivně propagované a podporované pro-potratové politiky státu, jakož i při dnešním také "z hora", tj. ze strany státní moci a médií cílevědomě organizovaném a podporovaném rozvratu rodinného života je počet dětí "na jednu rodinu" prakticky už nezjistitelný.

 

Mírou lidské natality je poměr počtu novorozených dětí k ženám v plodném věku, od 15. roku do 48. roku jejich života. Zatímco v letech 1960 na Slovensku byl index 3,1 porozených dětí na jednu ženu, v roce 2016 byl již pouze jen 1,4 porozených dětí na jednu ženu. Nad takovým stavem by se profesor Alojz Chura musel rozplakat. Zkrátka dostali jsme se pod úroveň jednoduché reprodukce. Před 80 lety profesor Alojz Chura charakterizoval situaci takto:

 

"Naším světem rozhostila se bída, ano, bída duševní. Tato podmiňuje bídu hmotnou a obě společně i každá samostatně, podmiňuje subnatalitu. Na šíření bídy duchovní, si velkou zásluhu vydobývají noviny. Noviny místo toho, aby povzbuzovali a zušlechťovali a psychicky zvedaly člověka, vzbuzují v něm ty nejhorší představy, bičují v něm nejnižší pudy a udržují je ve stálém napětí. ".

 

Tato slova profesora Aloize Chury platí dnes v mnohem větší míře než platily v dobách kdy profesor Alojz Chura žil, pouze jen namísto tehdejšího výrazu "noviny", by tam měly být jednak všechny dnešní média, tj. tisk, rádio, televize, Internet., jednak je třeba s velkým politováním zmínit i tu smutnou skutečnost, že na rozdíl od časů kdy žil profesor Alojz Chura, dnešní média navíc ještě k tomu na rozdíl od "novin" Churových dob propagují a velebí vraždění nenarozených dětí, což je něco, co v dobách života profesora Aloize Chury v celém tehdejším prvorepublikovém Československu ještě žádné "noviny" nepropagovaly, nepodporovali a ani neschvalovali.

 

Toto nebezpečí akceptace pro-potratové mentality ze strany většinové společnosti svatý papež Jan Pavel II. velmi výstižně nazval "kulturou smrti".

 

Zaplať Pán Bůh dosud se však ale vládnoucím krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým extrémistům a jejich médiím nepodařilo úplně všem lidem "vyprat mozky" jejich pro-potratovou propagandou. A i dnes jsou ve společnosti mnohé ženy i muži, jakož i mnohé více či méně početné skupiny lidí jako i organizace, které bojují proti této genocidě nenarozených dětí, jakož i proti tomuto - v důsledku masového rozšíření vraždění nenarozených dětí umělými potraty - hrozícímu nebezpečí postupného vymírání lidstva.

 

Viditelným projevem boje těchto statečných žen a mužů za obranu života, kterým vraždění nenarozených dětí není lhostejné, jsou skupinové modlitby před klinikami vykonávajícími umělé potraty, mohutné pochody za život a jiné podobné protipotratové PRO-LIFE aktivity.

 

Samozřejmě faktem je, že toto veliké oduševnění velkého množství žen i mužů za právo nenarozených dětí narodit se a žít je sice velmi chvályhodný přístup, ale sám o sobě pro zastavení současného moderního genocidního holokaustu nenarozených dětí nestačí. Kultura života se musí prosazovat především na půdě parlamentu tak, jak se to děje například v sousedním Polsku.

 

A tady jsme opět svědky jevu, tak bohužel typického pro slovenské poměry. Ačkoliv mnozí politici se navenek  - jak se bohužel ukazuje pouze jen pokrytecky „naoko“ -hlásí ke křesťanskému světonázoru, ba dokonce i průzkumy veřejného mínění naznačují, že většina obyvatelstva si přeje, aby umělé potraty byly přinejmenším výrazně omezeny, tak s výjimkou naší PRO-LIFE orientované politické strany Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, z ostatních politických stran již ani jen jedna jediná další politická strana na Slovensku, ať již politická strana koaliční či takzvaně opoziční, nezaujala ani jen v nejmenším pozitivní, kladný postoj k ochraně lidského života nenarozených dětí i k jakýmkoliv aspektům PRO-LIFE hodnot vůbec, protože s výjimkou naší protipotratové PRO-LIFE orientované politické strany Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS všechny ostatní politické strany a politická hnutí jako celek - vyjma několika osamocených jednotlivců - jakékoli PRO-LIFE hodnoty kategoricky odmítají.

 

Za těchto okolností jelikož nebyla ani jen ta nejmenší naději na to aby ať už kterákoli z koaličních či "salonně opozičních" politických stran Národní Rady Slovenské Republiky nenavrhla vůbec alespoň nějakou změnu potratového zákona, která by aspoň trošku omezila současný genocidní holokaust nenarozených dětí, a proto jsme se nakonec na tento úkol zavázali my, krajně ultralevičáckými ultraliberálními maistreamovými médii neomarxistického režimu fanaticky nenáviděná a v parlamentu izolovaná jediná PRO-LIFE politická strana na Slovensku – Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS.

 

Očekávalo by se, že naše úsilí o omezení genocidy nenarozených dětí umělými potraty najde podporu a pochopení alespoň v těch kruzích, které o sobě samých navenek – bohužel jak se ukazuje pouze jen pokrytecky "na oko" - velmi rádi před zraky veřejnosti říkají a předstírají, že se údajně prý staví proti kultuře smrti, že jsou údajně prý za život, že se údajně prý ztotožňují s PRO-LIFE hodnotami a podobně. Nicméně ale nic takového není pravdou, protože tito farizejští falešní pro-lifeři se ve skutečnosti se žádnými skutečnými PRO-LIFE hodnotami ani jen v nejmenším neztotožňují, tak bohužel i zde se celkem logicky u těchto falešných farizejských pro-liferů stalo přesně to, jak to moc výstižně říkají naši bratři Češi "skutek - utek".

 

Stalo se totiž cosi na první pohled neočekávaného a ​​překvapivého, což vyvolává obrovské zklamání u každého skutečně PRO-LIFE upřímně smýšlejícího člověka, když kolega poslanec Milan Uhrík takto informoval o reakci s jakou přijala tento podnět slovenská tzv. "křesťanská" mediální pospolitost. Na tiskovou konferenci do Národní rady Slovenské republiky, na níž Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS představila daný návrh novely potratového zákona, jsme kromě mainstreamových médií pozvali i množství "katolických" médií, z kterých však ale na tiskovou konferenci věnující se PRO-LIFE návrhu protipotratovej novely současně platného potratového zákona směřujícího ke zlepšení ochrany života nenarozených dětí, nepřišel do Národní rady Slovenské republiky nakonec absolutně vůbec nikdo z nich, a o tomto našem návrhu novely potratového zákona dokonce vůbec ani jen neinformovali. Všechny tyto pozvané "katolické" média se tím jen zcela jasně každému skutečnému pro-liferovi takto ukázaly bez své falešné pro-liferské masky, respektive všechny tyto pozvané "katolické" média tímto totálním odignorovaním této jedné z nejvýznamnějších PRO-LIFE aktivit na Slovensku jen zcela jasně a bez obalu dali zřetelně každému najevo, jaký je jejich skutečný vztah k PRO-LIFE hodnotám. Další komentář na tyto pseudo-pro-liferské masky pozvaných těchto pozvaných tzv. "katolických" médií je už zcela zbytečný, protože ne jejich slova, ale jejich vlastní skutky je zcela demaskují a výmluvně mluví samy za sebe.

 

A samozřejmě, že podobně jako tyto pozvané "katolické" média se zachovaly i pozvané komerční mainstreamová otevřeně krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistické média, které to rovněž zcela odignorovali, je však alespoň částečně omlouvá to, že tyto pozvané komerční mainstreamová otevřeně krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické média na rozdíl od pozvaných "katolických" médií byli upřímní alespoň v tom smyslu, že nikdy nepředstírali, že by měli pozitivní vztah, kladný postoj k PRO-LIFE hodnotám.

 

A tak opět se ukázalo, že v boji mezi zlem a dobrem synové zla, respektive synové světa jsou dnes mnohem úspěšnější, než synové světla. Zlo má totiž dnes jistotu, že vždy přitáhne na svou stranu vlivné spojence, hlavní mainstreamová extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média a bohaté sponzory, aby pak úspěšně svedli lidi nerozhodné, zastrašili lidi bázlivé a odzbrojili lidi neohrožené,  respektive aby tyto neohrožené své oponenty a kritiky zcela izolovali od všech možností jakéhokoliv ideového a politického vlivu na ostatní obyvatelstvo a nakonec aby do legislativy prosadili i kriminalizaci těchto svých neohrožených politických oponentů a kritiků, kterým nejsou schopni propagandou svých mainstreamových krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médií úspěšně “vyprat mozky“, ani se jim tito jejich političtí oponenti a kritici nedají nijak politicky zkorumpovat, a tedy neumí tyto své neohrožené politické oponenty a kritiky nijak jinak alespoň umlčet, když už ne přímo získat na svoji stranu, tj, na stranu své extrémistické ultraliberální, krajně ultralevičácké neomarxistické revoluce.

 

Tato významná PRO-LIFE iniciativa naší Lidové strany Naše Slovensko ĽSNS zůstává téměř bez vnější podpory, neboť i mnozí z těch jednotlivců a skupin, kteří na rozdíl od různých farizejských falešných pro-liferů se s PRO-LIFE hodnotami skutečně upřímně ztotožňují, často však ale nejsou schopni najít dost odvahy projevit toto své PRO-LIFE smýšlení i navenek.

 

Jednou z malého množství světlých výjimek jsou dva bývalí poslanci za Křesťansko-demokratické hnutí KDH, a to bývalý poslanec Evropského parlamentu Ján Hudacký a bývalý poslanec našeho slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky  jakož též i bývalý ministr školství Martin Fronc, kteří v otevřeném dopise adresovaném, nám 150-ti poslancům současné Národní Rady Slovenské Republiky, mimo jiné napsali i toto:

 

"Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně, dovolujeme si vás oslovit ve věci změny zákona č. 73/1986 Sb., ve znění pozdějších novel, o umělém přerušení těhotenství. Návrh zákona je restrikcí oproti současnému, velmi flexibilnímu znění, které umožňuje za jistých okolností, ukončit život dítěte i bez udání jakéhokoliv důvodu, ba dokonce i bez existence jakéhokoli reálného důvodu. Víme, že tato rozhodnutí se rodí ve vypjatých, emočních situacích, kdy svoboda rozhodování je mnohdy výrazně zbavena racionality a chápání závažnosti tohoto rozhodnutí. Skupina poslanců dnes navrhuje změnu, která svým obsahem zúží taková rozhodnutí na zákonem předpokládané případy. Určitě nás mohou znepokojovat otázky, zda není podporou tohoto zákona přímo či nepřímo podpořena i celá kontraverzní politická strana navrhovatelů. V tomto případě bychom však museli projevit znepokojení nad každým návrhem a zkoumat jeho širší dosah. Jsme přesvědčeni, že si asi všichni uvědomujeme iracionalitu takového myšlenkového postupu. Jako křesťané, musíme říci s apoštolem Pavlem, že pohnutí srdce, ať zkoumá Bůh. My, lidé, ať už liberálové z hlediska respektu k samotné rovnosti osoby, aby jedna osoba nemohla rozhodovat o druhé osobě i když nenarozené a my, křesťané z hlediska posvátnosti hodnoty života, bez které žádné jiné hodnoty nemají reálnou důležitost a smysl, o čem jsme se přesvědčili empiricky při táborech smrti nacistického režimu. Osobitně připomínáme slova nám tak blízkého polského papeže. Dáváme vám do pozornosti jeho slova v encyklice Evangelium vitae, podle kterých katolík nemůže v případě takového hlasování váhat a musí podpořit toto restriktivní znění zákona. Proto se obracíme na vás, poslanců Národní rady Slovenské republiky, my, její bývalí poslanci, kteří dnes už neumíme ovlivnit jinak než morálním apelem osud tohoto zákona. Na Vás, pokud uznáváte hodnoty lidského života z důvodu jeho posvátnosti jako Božího díla nebo z jiných důvodů respektu k dokonalosti života, filozofie nebo svobodomyslného světonázoru se obracíme, abyste podpořili tento návrh zákona. S hlubokým respektem před vaším rozhodnutím a legitimitou zastupitelské demokracie Ján Hudacký a Martin Fronc za Institut křesťansko-sociální politiky. ".

 

Pro mě osobně jako praktikujícího křesťana i pro celou naši Lidovou Stranu Naše Slovensko ĽSNS je toto úsilí o odstranění nebo alespoň nějaké omezení vraždění nenarozených dětí kromě politického akcentu na naše PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty zároveň také otázkou naší křesťanské víry.

 

Pokud jde o mě osobně, chodil jsem do kostela už v době bývalého komunistického režimu, tj. v době, kdy to hrozilo problémy. Bohužel v poslední době za křesťanskou víru již opět hrozí lidem problémy. Ale to není tématem mého dnešního příspěvku. Samozřejmě si uvědomuji situaci žen, které se mnohokrát podrobí umělému ukončení těhotenství z toho důvodu, že podlehnou svým obavám, že by nedokázali svému budoucímu dítěti zajistit ani minimální míru slušné existence. A i tam je prostor pro náš všechny, zvláště pro vás, dámy a pánové z vládní koalice. Vaše návrhy zákonů bez problémů procházejí. Poslední měsíce, ba i roky se připravuje přesídlování muslimských a jiných ekonomických migrantů z arabských zemí Blízkého východu a Afriky na Slovensko. Těch migrantů bude nutné “all inclusive“ zaopatřit. Padají různá čísla budoucích přesídlených. Vláda podepisuje jeden vítací dokument za druhým. Nelze nevidět souvislost mezi aktivitami speciální politické a ideologické policie NAKA proti svobodě slova a připravovaným přesídlením migrantů na Slovensko. Působí to jako příprava na umlčení kritiků přesídlování. Neslyšel jsem zatím žádné znepokojení z vlády, že jak to přesídlování finančně pokryjeme. Takže pokud má naše současná "slovenská" vláda zdroje na přesídlování obrovského množství muslimských a jiných ekonomických migrantů na Slovensko, tak tytéž zdroje musí spolehlivě postačit i na potřebu pomoci budoucím matkám v jejich případně těžké sociální situaci.

 

Chápu, že pro mnohé koaliční i salonní "opoziční" poslance Národní Rady Slovenské Republiky je přesídlení co největšího množství muslimských a jiných ekonomických migrantů na Slovensko obdobně prvořadá politická priorita jako pro naši stranu Kotleba - Lidovou Stranu Naše Slovensko ĽSNS je záchrana co největšího množství nenarozených dětí před jejich úmyslným zabitím, nakolik pro nás křesťany je velmi smutné i jen pomyšlení na nevinný lidský život, jehož životní pouť se předčasně skončila již v prenatální etapě jeho lidského života násilným umělým ukončením těhotenství. Je to divný stav věci když my jako společnost potřebné peníze našim vlastním slovenská ženám nedáme s odůvodněním, že vždyť mohou své vlastní dítě dát zabít umělým potratem, což je pro stát to nejlevnější řešení.. A pak tyto peníze, které na našich slovenských ženách a dětech takto ušetříme tím, že namísto finančně “drahé“ sociální pomoci je pošleme na mnohem “levnější“ jednorázový umělý potrat, raději pak my jako stát štědře dáváme cizincům na přesídlování těchto muslimských a jiných ekonomických cizích migrantů s demagogickým pseudozdůvodněním, že muslimskou a jinou ekonomickou migraci potřebujeme, protože máme nízkou porodnost. Vážení, uvědomujeme si ten neskutečně nelogický paradox a absenci zdravého rozumu? Děkuji za pozornost.

 

Poznámka editora: Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku neexistuje, byť i v některých dalších politických stranách tu i tam se vyskytují jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci. A bývalí kádéháckí poslanci Ján Hudacký a Martin Fronc jsou také jedněmi z těchto mála "osamělých PRO-LIFE běžců" slovenské politické scény působících v jiných politických stranách než v samotné jediné PRO-LIFE politické straně na Slovensku - Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS. A za jejich nepochybně velkou odvahu napsat dotyčný otevřený dopis všem současným 150-ti poslancům Národní Rady Slovenské Republiky jsou hodni hluboké úcty a díků nás všech pro-liferů i přesto, že si tito Ján Hudacký a Martin Fronc neodpustili - na dnešním Slovensku bohužel pro každého kdo nechce být vystaven příliš extrémně nenávistnému mediálnímu lynči - v podstatě fakticky obligatorně povinné nenávistné kopnutí si do jediné PRO-LIFE orientované politické strany na Slovensku, kterou je politická strana Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS.

 

Na druhé straně zas, když na oficiální tiskovou konferenci, která se konala v hlavním městě Bratislavě dne 25.4.2018 v budově slovenského parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky na niž Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS představovala tuto svou protipotratovou PRO-LIFE novelu současně platného potratového zákona, respektive protipotratovou PRO-LIFE novelu zákona č. 73/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, tak na tuto konferenci Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS kromě mainstreamových médií oficiálně pozvala i těchto deset slovenských údajně prý "katolických" médií a organizací, které "na oko" předstírají, že údajně prý podporují PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty: Konzervatívny denník Postoj, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Rádio 7, gospelové rádio, TV Lux, Televízia Life TV, Slovo medzi nami, Impulz Revue, Aliancia za rodinu. Přestože všechny tyto údajně prý "katolické“ subjekty navenek předstírají že jsou PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientované, tak na tuto tiskovou konferenci věnujícímu se PRO-LIFE zákonu na zlepšení ochrany života nenarozených dětí nepřišel do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky nakonec vůbec nikdo z nich. Rovněž ani dodatečně nikdo z řad těchto "katolických" médií a organizací tento PRO-LIFE návrh zákona nijak nepodpořil. Více si o tom můžete přečíst zde: http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/socialna-politika/bojujeme-za-zlepsenie-ochrany-zivota-nenarodenych-deti-predkladame-novelu-zakona-o-umelych-potratoch/


Jedinou malou výjimkou z řad těchto deseti "katolických" médií a organizací nakonec alespoň dodatečně se ukázal být JUDr. Anton Chromík, předseda posledně jmenované Aliancie za rodinu, který alespoň dodatečně, alespoň na svém osobním internetovém blogu hostujícím u krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk". V tomto svém článku JUDr. Chromík na „Postoj.sk“ kromě více-méně obligatorně povinného neomarxistického balastu o svém dědečkovi bojujícím proti Hitlerovi v Slovenském národním povstání a tragickém osudu židovského obyvatelstva v dobách druhé světové války plus vyjádření obligatorního despektu a pohrdání s Lidovou Stranou Naše Slovensko ĽSNS tento článek JUDr. Chromíka obsahuje i jednu větu, kterou tento PRO-LIFE zákon alespoň trochu podpořil. Tento článek JUDr. Chromíka na jeho blogu u portálu "Postoj.sk" si můžete přečíst zde: https://blog.postoj.sk/32692/viac-ako-milion-nevinnych-obeti-lebo-krestania-zlyhali


Kromě toho ať už si toho JUDr. Anton Chromík vědom je či není, tento internetový portál "Postoj.sk" (na kterém hostuje tento jeho osobní blog) sofistikovaným způsobem tajně působí ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce pod falešnou PRO-LIFE a PRO-FAMILY maskou s cílem jednak “zachytit“ co pokud možno největší počet konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejících křesťanů, jednak tyto konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťany skrytě sofistikovaným způsobem manipulativně nenápadně ovlivňovat ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomararxistické revoluce tím ideologicky tzv. "správným směrem". V praxi toto nenápadné sofistikované manipulativní působení tohoto krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk" spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že jeho cílovou skupinou jsou konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťané, tak "na oko" svými články bezvýhradně vystupuje proti vraždění nenarozených dětí umělými potraty i proti sodomií a genderové ideologii a tedy "na oko" nadšeně "podporuje" a hlásí se k PRO-LIFE i PRO-FAMILY hodnotám, ba dokonce často "Postoj.sk" i farizejsky naříká nad tím, že nikdo v parlamentu ty umělé potraty nechce zastavit, avšak ale pouze jen do té doby, dokud nenastane to "nebezpečí", že by v parlamentu “nedejbůh“ ty umělé potraty skutečně se někdo rozhodl pokusit se zastavit. Pak samozřejmě “Postoj.sk“ úporně hledá pokrytecké výmluvy, záminky a důvody proč dotyčnou konkrétní PRO-LIFE iniciativu nelze podpořit. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že manipulativní působení portálu "Postoj.sk" je cíleně zaměřeno vůči konzervativním PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťanům, tak nikdy otevřeně neřeknou že ve skutečnosti umělé potraty plně podporují, právě tak jako ani ve svém boji proti konkrétnímu PRO-LIFE zákonu si "Postoj.sk" z logiky daných souvislostí fakticky ani nemůže dovolit použít klasické pro-potratové pseudoargumenty mainstreamových médií takového typu jako například že "tato novela je špatná, chce bránit ženám rozhodovat o svém těle", ale musí si vymyslet sofistikovaněji rafinovanější pseudodůvody proč nepodpořit daný PRO-LIFE protipotratový návrh zákona, prostě takové pseudodůvody, které budou mít alespoň nějakou reálnou šanci být alespoň trochu psychologicky akceptovatelné pro konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejícího křesťana, čili takové pseudodůvody, které přímo nebudou nijak protiřečit či zpochybňovat samotné PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty jako takové. A proto "Postoj.sk" například napíše, že dotyčný PRO-LIFE návrh zákona je sice správný, ale měli by údajně prý s daným PRO-LIFE návrhem zákona zatím ještě počkat, protože z těch či oněch důvodů údajně prý momentálně není vhodná doba pro jeho předložení, nebo že předložený návrh zákona má sice správný cíl že jde proti umělým potratům, ale je údajně prý zle připravený a má údajně prý legislativní formálně-právní vady a nedostatky, a proto jej nelze přijmout, anebo že i předložený návrh zákona je i legislativní sice zcela bez jakékoliv vady, ale politická strana či konkrétní poslanec, který ten protipotratový zákon předložil je “takový a makový“, a jmenují jejich či jeho ať už skutečné nebo vymyšlené údajné "poklesky", že udělal anebo neudělal to či ono, že spáchali či spáchal to a to a podobně, a proto dotyčný zákon podávající politická strana nebo konkrétní poslanec, který dotyčný protipotratový zákon předložil je člověk údajně prý neseriózní, nedůvěryhodný a proto pod záminkou z těchto ať už skutečných nebo smyšlených často i zcela banálních pseudodůvodů proto ani tento jejich či jeho návrh protipotratového zákona údajně prý proto "nelze v žádném případě podpořit" atd.

 

Ostatně podle svědectví slovenského nezávislého investigativního novináře Mgr. Martina Bavolára "Denník Postoj utajene financuje George Soros cez svoje krycie firmy, politické nadácie a nastrčené osoby", jak o tom již vícekrát tento Mgr. Martin Bavolár, jeden z nejlepších slovenských investigativních novinářů na základě svých investigativních odhalení již vícekrát mluvil i psal, naposledy například dokonce přímo na svém blogu zde: https://blog.hlavnespravy.sk/8555/velke-odhalenie-precitajte-si-ktori-najomni-novinari-su-na-mafianskych-zoznamoch-medzi-prvymi-su-todova-a-snidl-z-dennika-n-a-hanus-z-dennika-postoj/ Tolik tedy o sofistikovaně manipulativním působení na konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťany ze strany de facto krypto-neomarxistického portálu “Postoj.sk“ nesoucího honosný rovněž tak falešně zavádějící název  Konzervatívny denník Postoj“.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /101/:

Děkuji za slovo. Stano, tys mluvil vícekrát ve svém projevu o vztahu mezi náboženstvím, tedy křesťanským náboženstvím a interrupční legislativou. Ale v podstatě když se nad tím tak zamyslím a porovnáváme legislativu jednotlivých států ve světě, tak otázka interrupcí ani tak není o křesťanském náboženství, nebo jakémkoli jiném náboženství, protože přísnější legislativu, jako máme my u nás na Slovensku, má celkově ve světě až 137 jiných států, což je vlastně 2/3 států světa.

 

A když se podíváme na tu mapu, tak uvidíme, že tuto legislativu mají přísnější nejen tedy křesťanské státy například ve střední a jižní Americe, ale přísnější legislativu mají i muslimské státy v Africe, na Středním východě, prostě různé ty arabské státy, přísnější legislativu mají i buddhistické státy v jihovýchodní Asii a dokonce i Indie, jako hinduistický stát má přísnější legislativu ohledem umělých potratů než ji má naše Slovensko.

 

Čili toto opravdu primárně není otázka náboženství, spíše je to otázka etiky a morálky dané společnosti, jakož i toho, že kdy vzniká život, jak jsem už říkal i předtím ve svých příspěvcích. A stejně bych chtěl vyvrátit jeden takový ten mýtus, který je dost rozšířený, že údajně prý potratovou legislativu chtějí zpřísnit, respektive, že protipotratovou legislativu chtějí jen křesťané a že tím, že pokud nyní tu potratovou legislativu ně Slovensku zpřísníme, tak že se údajně prý vrátíme někde do středověku, což je evidentně zcela nesmyslné tvrzení, protože, když se podíváme do historie, tak umělý potrat byl na celém světě až do roku 1920 úplně všude na celém světě absolutně zakázán a přísně trestán.

 

A po první v celých dějinách lidstva umělý potrat legalizoval Lenin a Trockij v roce 1920 v bolševickém komunistickém Sovětském svazu, kde pro bolševické krvelační tyrany - kterým se podařilo ovládnout Rusko - lidský život příliš mnoho neznamenal. V průběhu druhé světové války dne 9. března 1943 zas v nacisty okupovaném Polsku umělý potrat zas legalizoval válečný zločinec a masový vrah Adolf Hitler pro ženy polského, židovského, cikánského, respektive romského a jiného takzvaně méněcenné slovanského a neárijské původu. Samozřejmě že toto Hitlerovo povolení umělých potratů v okupovaném Polsku se nijak nevztahovalo pro ženy německého a jiného podobně takzvaně "ušlechtilého" árijského původu, pro které jakýkoliv umělý

potrat i nadále zůstal zakázán a přísně trestán úplně stejně tak, jako tomu bylo i kdykoliv v předhitlerovské, prednacistické minulosti.

 

A v podstatě v drtivé většině států světa, a to ano i v západní Evropě byly umělé potraty zlegalizovány až v průběhu dvacátého století, a to navíc ještě až dlouho po skončení druhé světové války v těch šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých letech dvacátého století atd. A dokonce ještě i v takových ultraliberálních státech jako je například Holandsko, kde umělý potrat byl zlegalizován až v osmdesátých letech dvacátého století a v Belgii dokonce až v roce 1990. No a jako poslední příklad použiji Švýcarsko, které si mnozí lidé berou za takový příklad ekonomického, hospodářského, jakož i celkově společensky úspěšného státu. Tak toto Švýcarsko mělo v podstatě až do roku 2002, tedy až do 21. století svou potratovou legislativu přísnější než je ta naše potratová legislativa na Slovensku a umožňovala provádět interrupce ve Švýcarsku výlučně jen ze zdravotních důvodů.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /102/:

Děkuji za slovo. Stano, vzpomněl si média. Tato média již desítky let manipulují s veřejným míněním. Masírují vědomí, dávají podprahové “informace“. Deformují myšlení zvláště mladým lidem, podsouvají jim vzory, které odpovídají ideologickým a ekonomickým plánům a vizím neomarxistických majitelů těchto médií. Zvláště některá média spolu s různými zákeřnými tzv. “mimovládkami“ a organizacemi dosáhli ve vyplachování a masáží mozků takový stupeň, že se jim podařilo dosáhnout  stavu, že se veřejně diskutuje o umělých potratech takovým způsobem, že některé ženy ho dokonce i doporučují, politici ho také doporučují a obhajují. Stejně je to v případě těchto médií i u jejich současných sodomistických, homosexualistických gay-parád. Veřejně se předvádějí různé nemravné zvrácenosti a úchylky. Ještě v nedávné minulosti to bylo vždy v celých dějinách lidstva tabu, své "vztahy" si tito prováděli v soukromí a neobtěžovali s tím veřejnost, nepohoršovali lidi na náměstích, nekazili tím – navíc  ještě s plnou podporou vládnoucího neomarxistického režimu - naše malé děti za zády jejich rodičů ve školách. Byly s těmito svými sexuálními "aktivitami" pouze ve svých v bytech nebo na městských záchodcích. A ty jejich úchylky dnes kromě prakticky úplně všech maistreamových médií podporují i politici jako například Milan Ftáčnik či Juraj Droba. A bohužel úplně stejně je tomu tak i s vraždami nenarozených dětí. Děkuji za slovo.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /103/:

Stano, mě zaujala v tvém projevu myšlenka o tom spojování duchovní a personální bídy jednotlivých národů. A opravdu je to tak, bohužel je to tak, je to pravda. proto to chce zdůraznit, vypíchnout, neboť ty národy, které jsou tak duchovně na tom špatně, že dovolují bez ohledu na své náboženství zabíjet své vlastní děti, tak tyto národy se postupně dostávají do té pasti nejen mravní a duchovní, ale i personální chudoby a jednoduše si tím svým úmyslným zabíjením svých vlastních dětí kopou svůj vlastní hrob, jako hrob celých národů, hrob celých těch kdysi v minulosti často i velice slavných, významných států a národů.

 

A druhá důležitá myšlenka, kterou si naznačil je ta, že tedy jak je to s těmi novinami a dnes médii vůbec. No tak vždyť to i sami velmi dobře vidíme, a vidíme to doslova každý den na množství příkladů, že dnes ta média udělají “celebritu“ doslova úplně z kohokoliv. Stačí mít udělanou plastiku, stačí být na titulní stránce nějakého nemravního porno-časopisu, a hned je najednou z takového člověka “celebrita“.

 

A naopak, ti, kteří svým praktickým životem vydávají svědectví své křesťanské víry tím, že vyznávají skutečné křesťanské a konzervativní hodnoty, a to zejména PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty, a jako takoví se snaží buď například řádně vychovávat velký počet dětí nebo nějak jinak se hodnotově zapojovat do společnosti, tak jestliže takovéto lidi média ihned nepošpiní svým nenávistným lživým osočováním, tak v tom lepším případě si je ani jen nevšimnou, neboť přinejmenším údajně prý “vždyť to není zajímavé“?!

 

No a vzpomínal si, že Miňo Uhrík na tu tiskovou konferenci naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS týkající se naší předkládané protipotratové PRO-LIFE novely potratového zákona s cílem odstranit nebo alespoň omezit vraždění nenarozených dětí umělými potraty, na kterou jsi pozval kromě jiných i dotyčných zmiňovaných deset médií, které se navenek prezentují jako údajně prý "křesťanská" média, a že nepřišlo ani jen jedno z nich. Máme se tomu divit? Vůbec ne! Vždyť na toto nás již před dvěma tisíci lety upozornil samotný náš Pán Ježíš Kristus v Bibli Písma Svatého Nového zákona, jak jsou tato slova našeho Pána Ježíše Krista zaznamenána v Evangeliu podle svatého Lukáše i Evangeliu podle svatého Matouše. V kapitole šesté a ve verších čtyřicátém-třetím až čtyřicátém-čtvrtém Evangelia podle svatého Lukáše náš Pán Ježíš Kristus řekl: „To zajisté není strom dobrý, jenž přináší ovoce špatné, ani strom špatný, jenž nese ovoce dobré. Neboť každý strom poznává se po ovoci svém“ /Lukáš 6, 43 - 44/. A v kapitole sedmé, ve verších sedmnáctém až dvacátém Evangelia podle svatého Matouše náš Pán Ježíš Kristus jako kdyby tento svůj výrok dále rozvíjel, když řekl: „Tak každý strom dobrý nese ovoce dobré, špatný strom ovoce špatné přináší. Nemůže strom dobrý strom nésti ovoce špatné, ani strom špatný přinášeti ovoce dobré. Každý strom, který nenese ovoce dobrého, bývá vyťat a hozen do ohně. Nuže tedy po ovoci jejich poznáte je" /Matouš 7, 17 - 20/.

 

Když nám tedy náš Pán Ježíš Kristus v Bibli, v Písmu Svatém Nového zákona řekl: "Strom poznáte po ovoci", tak ano, "strom" skutečně poznáme po ovoci a to nikoliv podle "ovoce" nějakých prázdných pseudokřesťanských řečí těchto samozvaných pseudobojovníků proti údajnému „fašizmu“, kteří ve svém farizejském pokrytectví se s Ježíšovým učením a Božími mravně-etickými hodnotami se již dávno vnitřně rozešli, a tak po "ovoci" jejich skutků, a to jak nehodných kleriků a laiků, kteří se takovouto svou implicitní podporou vraždění nenarozených dětí sami celkem dobrovolně konkludentně exkomunikovali z Kristovy Církve, a tím si celkem vědomě a dobrovolně vybrali své vlastní věčné zatracení v pekle, kde si už pak na věčné věky věků zatraceni ve věčném pekelném ohni mohou již navěky tzv. “bojovat“ proti chimerickému neexistujícímu “fašismu“ v pekelném ohni, kde už tímto svým pseudobojem proti neexistujícímu údajnému “fašismu“ tam v pekle už nebudou moci nikomu nijak ublížit. Ostatně táto biblická řeč zaznamenána v Písmu Svatém Nového zákona v sedmé kapitole Evangelia podle svatého Matouše se nekončí dotyčným posledně citovaným dvacátým veršem, ale  kontinuálně pokračuje dále, a náš Pán Ježíš Kristus v následujících třech verších daného textu Evangelia podle svatého Matouše, konkrétně tedy ve verších dvacátém-prvním až dvacátém-třetím kapitoly sedmé Evangelia podle svatého Matouše Pán Ježíš těmto Božího království nehodným implicitně pro-potratovým farizejským klerikům a laikům adresuje tato svá varovná slova - cituji doslova: „Ne každý, kdo mi říká: Pane!, Pane! vejde do království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, ten vejde do království nebeského. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, zdali jsme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém nevymítali zlé duchy a ve jménu tvém nečinili mnoho zázraků? A tehdy prohlásím jim: Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode mne, pachatelé nepravostí!" /Matouš 7, 21 - 23/.

 

A samozřejmě, že echatologickým faktem je, že nikoliv podle jejich neupřímných mediálních "PRO-LIFE" řečí, ale podle jejich skutečně PRO-LIFE politických skutků bude Bůh hodnotit i samotné falešné, farizejské údajně prý “PRO-LIFE“ politiky, kteří ačkoliv sedí v parlamentu v některých případech dokonce už i celá desetiletí, tak přesto ve prospěch vražděných nenarozených dětí doposud ještě ani jen prstem nepohnuli. A ovšemže totéž platí i pro jejich falešné farizejsky neupřímné pseudo-pro-life weby či jiná média.

 

Pokud si dotyční pseudokatoličtí farizejové naivně mysleli, že tímto "bojkotem" ublížili nimi tak fanaticky nenáviděným PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnotám anebo nimi tak fanaticky nenáviděné jediné PRO-LIFE politické straně na Slovensku, kterou je naše Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS, tak se velice spletli. Lidem tato údajně prý “katolická média“ tím totiž jen ukázala svou demaskovanou pravou anti-pro-life pro-potratovou tvář bez své farizejsky falešné PRO-LIFE masky. A ani naší jediné PRO-LIFE politické straně na Slovensku tím k jejich velikému zklamání ublížit nijak nemohli už i z toho důvodu, že naše Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS, respektive my její poslanci tak činíme ze svého hlubokého PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťanského přesvědčení. A zejména pak my to neděláme pro ta média, ať už si říkají nebo neříkají a píší nebo nepíší co chtějí, ale my v naší Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS to - ostatně jak už jsem to řekl – to v žádném případě neděláme pro ta média ale děláme to sami pro sebe, pro naše svědomí, pro náš dobrý pocit a zejména pro ochranu těch vražděných dětí.

 

Poznámka editora: Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku neexistuje, byť i v některých dalších politických stranách tu i tam se vyskytují jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci.

 

Když na oficiální tiskovou konferenci, která se konala v hlavním městě Bratislavě dne 25.4.2018 v budově slovenského parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky na niž Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS představovala tuto svou protipotratovou PRO-LIFE novelu současně platného potratového zákona, respektive protipotratovou PRO-LIFE novelu zákona č. 73/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, tak na tuto konferenci Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS kromě mainstreamových médií oficiálně pozvala i těchto deset slovenských údajně prý "katolických" médií a organizací, které "na oko" předstírají, že údajně prý podporují PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty: Konzervatívny denník Postoj, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Rádio 7, gospelové rádio, TV Lux, Televízia Life TV, Slovo medzi nami, Impulz Revue, Aliancia za rodinu. Přestože všechny tyto údajně prý "katolické“ subjekty navenek předstírají že jsou PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientované, tak na tuto tiskovou konferenci věnujícímu se PRO-LIFE zákonu na zlepšení ochrany života nenarozených dětí nepřišel do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky nakonec vůbec nikdo z nich. Rovněž ani dodatečně nikdo z řad těchto "katolických" médií a organizací tento PRO-LIFE návrh zákona nijak nepodpořil. Více si o tom můžete přečíst zde: http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/socialna-politika/bojujeme-za-zlepsenie-ochrany-zivota-nenarodenych-deti-predkladame-novelu-zakona-o-umelych-potratoch/


Jedinou malou výjimkou z řad těchto deseti "katolických" médií a organizací nakonec alespoň dodatečně se ukázal být JUDr. Anton Chromík, předseda posledně jmenované Aliancie za rodinu, který alespoň dodatečně, alespoň na svém osobním internetovém blogu hostujícím u krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk". V tomto svém článku JUDr. Chromík na „Postoj.sk“ kromě více-méně obligatorně povinného neomarxistického balastu o svém dědečkovi bojujícím proti Hitlerovi v Slovenském národním povstání a tragickém osudu židovského obyvatelstva v dobách druhé světové války plus vyjádření obligatorního despektu a pohrdání s Lidovou Stranou Naše Slovensko ĽSNS tento článek JUDr. Chromíka obsahuje i jednu větu, kterou tento PRO-LIFE zákon alespoň trochu podpořil. Tento článek JUDr. Chromíka na jeho blogu u portálu "Postoj.sk" si můžete přečíst zde: https://blog.postoj.sk/32692/viac-ako-milion-nevinnych-obeti-lebo-krestania-zlyhali


Kromě toho ať už si toho JUDr. Anton Chromík vědom je či není, tento internetový portál "Postoj.sk" (na kterém hostuje tento jeho osobní blog) sofistikovaným způsobem tajně působí ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce pod falešnou PRO-LIFE a PRO-FAMILY maskou s cílem jednak “zachytit“ co pokud možno největší počet konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejících křesťanů, jednak tyto konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťany skrytě sofistikovaným způsobem manipulativně nenápadně ovlivňovat ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomararxistické revoluce tím ideologicky tzv. "správným směrem". V praxi toto nenápadné sofistikované manipulativní působení tohoto krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk" spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že jeho cílovou skupinou jsou konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťané, tak "na oko" svými články bezvýhradně vystupuje proti vraždění nenarozených dětí umělými potraty i proti sodomií a genderové ideologii a tedy "na oko" nadšeně "podporuje" a hlásí se k PRO-LIFE i PRO-FAMILY hodnotám, ba dokonce často "Postoj.sk" i farizejsky naříká nad tím, že nikdo v parlamentu ty umělé potraty nechce zastavit, avšak ale pouze jen do té doby, dokud nenastane to "nebezpečí", že by v parlamentu “nedejbůh“ ty umělé potraty skutečně se někdo rozhodl pokusit se zastavit. Pak samozřejmě “Postoj.sk“ úporně hledá pokrytecké výmluvy, záminky a důvody proč dotyčnou konkrétní PRO-LIFE iniciativu nelze podpořit. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že manipulativní působení portálu "Postoj.sk" je cíleně zaměřeno vůči konzervativním PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťanům, tak nikdy otevřeně neřeknou že ve skutečnosti umělé potraty plně podporují, právě tak jako ani ve svém boji proti konkrétnímu PRO-LIFE zákonu si "Postoj.sk" z logiky daných souvislostí fakticky ani nemůže dovolit použít klasické pro-potratové pseudoargumenty mainstreamových médií takového typu jako například že "tato novela je špatná, chce bránit ženám rozhodovat o svém těle", ale musí si vymyslet sofistikovaněji rafinovanější pseudodůvody proč nepodpořit daný PRO-LIFE protipotratový návrh zákona, prostě takové pseudodůvody, které budou mít alespoň nějakou reálnou šanci být alespoň trochu psychologicky akceptovatelné pro konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejícího křesťana, čili takové pseudodůvody, které přímo nebudou nijak protiřečit či zpochybňovat samotné PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty jako takové. A proto "Postoj.sk" například napíše, že dotyčný PRO-LIFE návrh zákona je sice správný, ale měli by údajně prý s daným PRO-LIFE návrhem zákona zatím ještě počkat, protože z těch či oněch důvodů údajně prý momentálně není vhodná doba pro jeho předložení, nebo že předložený návrh zákona má sice správný cíl že jde proti umělým potratům, ale je údajně prý zle připravený a má údajně prý legislativní formálně-právní vady a nedostatky, a proto jej nelze přijmout, anebo že i předložený návrh zákona je i legislativní sice zcela bez jakékoliv vady, ale politická strana či konkrétní poslanec, který ten protipotratový zákon předložil je “takový a makový“, a jmenují jejich či jeho ať už skutečné nebo vymyšlené údajné "poklesky", že udělal anebo neudělal to či ono, že spáchali či spáchal to a to a podobně, a proto dotyčný zákon podávající politická strana nebo konkrétní poslanec, který dotyčný protipotratový zákon předložil je člověk údajně prý neseriózní, nedůvěryhodný a proto pod záminkou z těchto ať už skutečných nebo smyšlených často i zcela banálních pseudodůvodů proto ani tento jejich či jeho návrh protipotratového zákona údajně prý proto "nelze v žádném případě podpořit" atd.

 

Ostatně podle svědectví slovenského nezávislého investigativního novináře Mgr. Martina Bavolára "Denník Postoj utajene financuje George Soros cez svoje krycie firmy, politické nadácie a nastrčené osoby", jak o tom již vícekrát tento Mgr. Martin Bavolár, jeden z nejlepších slovenských investigativních novinářů na základě svých investigativních odhalení již vícekrát mluvil i psal, naposledy například dokonce přímo na svém blogu zde: https://blog.hlavnespravy.sk/8555/velke-odhalenie-precitajte-si-ktori-najomni-novinari-su-na-mafianskych-zoznamoch-medzi-prvymi-su-todova-a-snidl-z-dennika-n-a-hanus-z-dennika-postoj/ Tolik tedy o sofistikovaně manipulativním působení na konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťany ze strany de facto krypto-neomarxistického portálu “Postoj.sk“ nesoucího honosný rovněž tak falešně zavádějící název  Konzervatívny denník Postoj“.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /104/:

Stano, zmiňoval jsi tam ve svém příspěvku tu materiální část tohoto problému - hmotnou nouzi, nejistou budoucnost. To, že mnohé ženy by si tedy údajně prý nemohli dovolit vychovávat děti a proto údajně prý “musí jít na umělý potrat“. Toto je přesně ten častý pseudoargument vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů, který jsme zmiňovali už v předchozích rozpravách. Ale znovu to zopakuji - je evidentní, že peněz je ve státě dost na to, abychom se dokázali postarat o těch pět tisíc dětí, kdyby třeba i ihned všechny šly na nějakou adopci nebo do dětských domovů, tak stát si to určitě může finančně dovolit, když se najdou peníze na mnohem méně prioritní projekty, na mnohem méně důležité věci. Vždyť zda-li není absurdní, že na Slovensku se staví muzeum Holocaustu na počet obětí nacistického teroru z doby před více než sedmdesáti lety, a přitom zatímco pro oběti tohoto více než sedmdesát let starého holocaustu se staví muzea, současně zde probíhá holocaust zcela nový, a to holocaust nenarozených dětí. A to už ani nemluvě o tom, že z hlediska počtu obětí obou holocaustu je tento náš současný právě probíhající holokaust nenarozených dětí holocaustem kvantitativně, početně mnohem větším holocaustem s výrazně větším počtem obětí dnešního holokaustu nenarozených dětí než tomu bylo v případě nacistického protižidovské holokaustu z období druhé světové války před více než sedmdesáti lety.

 

A tím že tu dnes a nyní právě probíhá tento současný plně legální holokaust, respektive současná plně legální genocida nenarozených dětí, tak namísto toho, aby se této z hlediska počtu obětí mnohem kvantitativně větší, a navíc ještě k tomu  i doposud probíhající současné genocidě vládnoucí režim snažil této současné genocidě zabránit nebo je alespoň nějak omezit, tak si tento pokrytecký vládnoucí krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický režim kvůli odpoutání pozornosti od své vlastní genocidy nenarozených dětí si vytváří své “památníky“ na jiné, kvantitativně z hlediska počtu obětí mnohem menší genocidy ke kterým navíc ještě k tomu došlo před více než sedmdesáti lety, což je projevem neuvěřitelně farizejského pokrytectví vládnoucího krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxistického režimu a vlády na Slovensku, vždyť jaké máme mít ponaučení ze všech těch předchozích smutných tragických událostí vedoucích v období druhé světové války ke genocidě, na které se současný vládnoucí režim snaží upoutat naši pozornost, když vedle vzpomínky na jednu politováníhodnou genocidu nacistické tyranie z období před více než sedmdesáti lety současně probíhá jiná genocida, a to z hlediska počtu jejích obětí mnohem větší genocida, a to genocida, a to navíc ještě k tomu genocida dětí?

 

No a co se týče těch médií, tak opravdu to je tragédie, protože i dnes když prohlížím zprávy, tak v denním tisku jsem se dočetl všechno jiné než cokoliv, co by alespoň okrajově poukazovalo na náš současný probíhající holokaust nenarozených dětí, na naši současnou vražednou genocidu nenarozených dětí. V našich maistreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médiích se dozvíte, že Rytmus má novou frajerku, a kdybyste nevěděli, že Igor Matovič reaguje na Andreje Danka, vzpomíná se změna pravidel pro volbu soudců do Ústavního soudu a podobně. Ale o návrhu na ochranu života nenarozených dětí, který se celý den probíral v Národní radě Slovenské republiky, v našem nejvyšším ústavodárném a zákonodárném orgánu Slovenské republiky prakticky ani jen jedno jediné slovo.

 

A pokud se i vůbec někde k této potratové problematice objeví nějaká zpráva, tak jako například na Deníku N., tak je to jen cynická obluda, trapná karikatura. Čili bohužel Mariáne Kotlebo a i ty Stano, máš plnou pravdu, že ta mainstreamová extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média na Slovensku v průběhu posledních zhruba dvou desetiletí politicky i mravně hluboko upadly a namísto skutečně relevantních informací a duchovno-mravních následováníhodných vzorů prezentují kromě hrubých urážek svých politických a ideologických oponentů a kritiků již jen svá různá mravně pokleslá bulvární a amorálně zvráceně úchylná ideologická témata. Děkuji za pozornost.

 

Poznámka editora: Nad rámec toho, co poslanec Uhrík řekl o “úrovni“ dnešních médií bych ještě dodal, že ještě počátkem devadesátých let dvacátého století celá naše tehdejší země Československo ČSFR, a poté po roce 1992 několik málo let i obě samostatné republiky, Česká republika a Slovenská republika byly ještě skutečně jakž takž relativně svobodnými demokratickými státy. V té době když jsem přišel někam do veřejné knihovny, ať již to byla Univerzitní knihovna v Bratislavě, Univerzitní knihovna v Brně, Národní knihovna v Praze anebo příslušné městské knihovny v Praze, Brně, Bratislavě, ale i městské knihovny v jiných městech České a Slovenské republiky, tak byla to radost pokud šlo o denní tisk vzít si všechny denníky vyšlé toho dne a obeznámit se s významnou politickou událostí ze všech možných politických a ideologických úhlů pohledu, respektive její obsahovou prezentací a politickou interpretací ve všech těchto politicky a ideologicky různorodých dennících. Ačkoliv se to možná dnešním mladým lidem bude zdát překvapivé, v té době se ještě o téže události psalo v různých dennících skutečně různě, a nebylo v té době dokonce nic zvláštního ani na tom, jestliže jeden denník určité události hodnotil pozitivně, kladně, zatímco jiný denník tytéž události naopak hodnotil záporně, negativně a obráceně.

 

Po pádu komunizmu v roce 1989 zpočátku v devadesátých letech dvacátého století ještě jednotlivé denníky náleželi jednotlivým politickým stranám plus dalším zainteresovaným organizacím, zatímco dnes jsou úplně všechny existující denníky v České republice i Slovenské republice tzv. “nezávislé“ – jak i doposud některé z nich o sobě pokrytecky hlásají, avšak na čem jsou tzv. „nezávislé“?

 

Pouze snad jen na samotném zdravém rozumu jsou nezávislé…

 

A úplně stejně tak tzv. “nezávislé“ máme i úplně všechny televizní a rozhlasové stanice. No prostě děs a hrůza!

 

Pluralitní politická a ideologická diverzita, rozmanitosti médií postupně zanikala a dnes jsou obdobně jako tomu bylo za komunistického režimu před rokem 1989 všechna média v České republice i Slovenské republice politicky a ideologicky totalitně uniformní. Ba dokonce dnes je to ještě horší než tomu bylo bývalo za předešlého komunistického režimu spřed roku 1989, a to už je co říci!

 

Za předešlého komunistického režimu jsem v různých městech tehdejšího socialistického Československa také chodil do veřejných knihoven a vzal si ke čtení všechny denníky vyšlé toho dne. A stejně jako je tomu i dnes všechny tyto denníky psali o politických událostech v úplně stejném politickém a ideologickém duchu, nicméně z hlediska textualistického tyto články, i když stejně jako je tomu i dnes byly vesměs napsány ve stejném politickém a ideologickém duchu, byly však ale na rozdíl ode dneška alespoň textualisticky různé. A i když sice všechny tyto článku jednu a tutéž politickou událost hodnotili z politického a ideologického hlediska úplně stejně, tyto články však ale přesto nebyly textualisticky stejné, identické, a tudíž i za tehdejšího komunistického režimu mělo smyslu si o téže události přečíst v různých tehdejších dennících alespoň proto, že zejména z hlediska popisovaných detailů, to co si povšiml ve svém článku první novinář, to tomu druhému mohlo uniknout, zatímco naopak ten druhý novinář si mohl povšimnout a zaznamenat zas jiné detaily, které zas unikli prvnímu novináři a podobně.

 

V dnešní době však ale tato totalitní uniformita tisku již není pouze jen politická a ideologická jako tomu bylo za komunistického režimu spřed roku 1989, ale dnes pokud jde o klíčové politické události tak na rozdíl od předešlého komunistického režimu spřed roku 1989 je tato totalitní uniformita dnes dokonce již i ryze textualistická, v důsledku čehož je již úplně jedno, který konkrétní z denníků si přečtete, přičemž číst dva různé deníky je dnes úplně stejně nesmyslné, jako kdyby jste si rovnou koupili dva exempláře jednoho a téhož denníku daného dne a „oba dva tyto exempláře si četli“.

 

Pokud jde o klíčové politické události nanejvýš tak dnes jsou v různých dennících různé pouze jen nadpisy článků, nicméně samotné články jsou “od slova doslova“ úplně stejné, úplně identické. A ovšemže stejně jako kdykoliv v minulosti od prvopočátečního vzniku tisku v patnáctém století až do dnešních dnů, i dnes se občas někdy vyskytne nějaká chyba: občas v nějakém slově je zdvojené písmenko, nebo vypadlé písmenko, nebo “přesmyčka“, respektive že dvě písmenka vedle sebe si nechtěně vyměnili své pořadí, ale vyskytne se i překlep, když někdo klepnul nechtěně na sousední klávesu, v důsledku čehož se tam objeví jiné písmenko než to, které by tam po správnosti být mělo, ba někdy se i vyskytne nějaká přehlédnutá gramatická chyba. To se občas stává sice od nepaměti co je tisk tiskem, a tudíž na tomhle ovšemže není nic neobvyklého, toto se totiž občas vždy v celých dějinách tisku stávalo, nicméně ale zatímco v minulosti se takováto politováníhodná chyby vyskytla pouze jen například v jednom periodickém denníku, respektive potisku či vydání toho dne, dnes když jsou tyto články o klíčových politických událostech od slova do slova úplně identicky textualisticky stejné, tak v případě vyskytnutí se nějaké takovéto přehlédnuté chyby se tatáž chyba ve stejném článku, ve stejné větě, ve stejném slově vyskytne se železnou nevyhnutelností úplně ve všech periodických dennících vyšlých toho dne v dané ať již české nebo slovenské jazykové verzi, a nikoliv tedy pouze jen v jednom z periodik jak to kdysi v minulosti bývávalo obvyklé.

 

A tak za této mediální totalitní uniformity, která již není pouze jen politická a ideologická jako tomu bylo bývalo v minulosti již i za komunizmu a fašizmu či nacizmu, dnes však ale na rozdíl od komunistického a fašistického či nacistického režimu se v dnešních již více než dvacet let u nás na „“západě“ vládnoucích extrémistických krajně ultralevičáckých, ultraliberálních neomarxistických režimech kromě již z komunizmu, fašismu a nacizmu známé politické a ideologické totalitní uniformity médií prosadila navíc ještě k tomu i tato totalitní uniformita ryze textualistická.

 

A za těchto okolností tato naše mainstreamová extrémistická krajně ultralevičácká, ultraliberální neomarxistická média si nárokují na „absolutní pravdu“ toho co oni publikují a tudíž veškeré ostatní názory, které se v čemkoliv liší od jejich “absolutní pravdy“ jsou údajně prý fašizmem a nacizmem, popřípadě alespoň údajnou “hybridní ideologickou válkou Putinovi ruské propagandy“  a “populizmem“.

 

Nic nového pod sluncem!

 

Historické kulisy se trochu mění, ale totalitní podstata zůstává úplně stejná, ne-li v daném případě “svobody médií a informací“ dokonce dnes ještě horší. V minulosti před rokem 1989 jsme tady měli od našich nad námi vládnoucích soudruhů komunistů “ideo-diverzní propagandu amerického imperialismu“, kterou dnes zas nad námi vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté nahradili jakousi prý údajnou “Putinovou ruskou propagandou“ anebo dokonce “fašizmem“ a “nacizmem“, přičemž ovšemže rovněž skvělé, zejména slovenské PRO-LIFE, PRO-FAMILY a další vynikající katolické weby údajně prý rovněž nejsou ničím jiným než „Putinovou ruskou propagandou“ anebo oním údajným “fašizmem“ a “nacizmem“. Pokud tedy vynikající  PRO-LIFE, PRO-FAMILY a další vynikající katolické weby jsou údajně prý “fašistické“ anebo “nacistické“, a jako také údajně prý „Putinovou ruskou propagandou“, pak to tedy asi znamená že pravoslavné Rusko, ba snad asi i přímo samotný Vladimír Putin osobně jsou tedy největšími odborníky na katolickou teologii, což kdyby to nebylo k pláči, bylo by mi to přímo k smíchu sledovat v mainstreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médiích tyto choromyslné paranoidní bláboly krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické propagandy vidící paranoidně úplně všude za jakýmkoliv opozičním anebo kritickým či jakýmkoliv politicky či ideologicky odlišným názorem všude zlé “fašisty“, “nacisty“, “ruské špiony“ a “Putinovu ruskou propagandu“.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /105/:

Stano já naváži na tvou rozpravu, samozřejmě o našem zákoně, o zákazu interrupcí se napsalo leccos ať už v různých blozích, prohlášeních nebo názorech. Jakýkoliv počet tedy témat a jakýkoliv počet materiálů. Ale velmi mě zaujal dnešní blog jisté Gabriely Redeové, ve kterém tato Gabriela Redeová velmi výstižně píše následující - dovolím si zde nyní tuto Gabrielu Redeovou doslova citovat:

 

Všude se psalo naše téma, ukradena agenda, tolik zmařené práce na ochranu života, ten za Kotlebu, jiný proti Kotlebovi a tak donekonečna. V tom utápění se ve vlastním egoismu a spleti nesmyslných názorů na tak vážnou a jasnou principiální otázku života, zapomněli jsme úplně na to podstatné, na nenarozené dítě, na člověka, kterého lze podle současného zákona beztrestně brutálně zavraždit. Ptám se, zda si vůbec naši poslanci a zvlášť samozřejmě poslanci - křesťané, uvědomují míru své odpovědnosti při hlasování a tvorbě zákonů? Zda si uvědomují, že jsou zákonodárci a ne aktivisté? Zda si uvědomují, že nyní mohou zastavit vraždění nevinných? Zda si uvědomují, že pokud tak neučiní a nebudou hlasovat za novelu interrupčního zákona, že každá další prolitá krev těchto dětí zůstane na jejich rukou? Ano, vážení poslanci, odmítnutím hlasovat Za život, stanete se Piláty. Darmo si umyjete ruce. Krev nevinných dětí zůstane na vašich rukou! V den soudu neobstojí nikdo z vás s výmluvou:"Protože Kotleba!" Pokud pro vás, vážení poslanci, tento zákon není perfektní, tak ho přece můžete připomínkovat a pozměňovat. Ale to vy přece víte, tak ani zde nemáte výmluvu. Svým opomenutím a absurdními postoji a názory, vážení poslanci - křesťané, zavíráte nebe nad Slovenskem pro Boží požehnání a dovolujete nadále přinášet nevinné lidské oběti satanovi. Kéž by jste si konečně uvědomili, že nejde o Vás, ani o Kotlebu, ale o bezbranného nevinného bližního "Hle, člověka". Děkuji.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /106/:

Stanko, já ti velmi děkuji za velmi kvalitní rozpravu. A zaujal mě tam zejména ten paradox, který si říkal na konci, že prostě na jedné straně my jako Slovensko dnes nutíme, chceme, liberalizujeme umělé potraty. Na druhé straně však ale zas potřebujeme přivážet statisíce migrantů, protože nemáme své vlastní děti, které jsme si povraždili umělými potraty, a tak u nás na Slovensku naše populace klesá, naše porodnost klesá, takže toto je úplně až "ad absurdum".

 

A chci ti ještě poděkovat Stanko i za tvé vyznání křesťanské víry, kterou i já úplně a upřímně stejně tak sdílím. Takže i za to ti děkuji.

 

 

Stanislav Drobný, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /107/:

Děkuji velmi pěkně všem mým stranickým kolegům z Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS za faktické poznámky. Já jen pevně chci doufat a věřit že tato rozprava snad nakonec přece jen probudí svědomí kolegů poslanců z ostatních politických stran a zítra většinově budou hlasovat ve prospěch toho nejzákladnějšího lidského práva nenarozených dětí narodit se a žít, tj. v prospěch toho nejzákladnějšího lidského práva, kterým je právo na život. Děkuji.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /108/:

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně Natálie a Jana, pánové poslanci, rovněž i já se vyjádřím k našemu návrhu novely potratového zákona o umělém přerušení, respektive umělém ukončení těhotenství. Vyjádřím se ale z takového trošku odlišného úhlu pohledu jako jsme se zde dosud vyjadřovali, respektive čemuž se doposud věnovali ostatní poslanečtí kolegové, a tedy svou pozornost zaměřím na tu fanaticky nenávistnou mediální hysterii, která nastala v prakticky úplně všech  mainstreamových krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médiích po ohlášení návrhu novely potratového zákona ze strany naší Lidová Strany Naše Slovensko ĽSNS.

 

Já jako člověk odjakživa zastávám názor a přesvědčení o bezpodmínečné nutnosti ochrany lidského života od početí jako mravní i politické prioritě číslo jedna. Je také si třeba uvědomit, že návrh naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS na zamezení umělých potratů anebo nebude-li to možné, tak alespoň nějaké jejich omezení, a tedy naše touha dosáhnout zamezení zabíjení nenarozených dětí je, myslím si, v demokratické společnosti absolutně legitimní požadavek aby i lidská práva nejmenších dětí a to zejména jejich nejzákladnější lidské právo na život bylo plně respektováno. A také jsem hluboce přesvědčen i o tom, že pro mnoho, a to nejen konzervativních občanů je také zcela prioritní tento mravně-etický postoj naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS aby bylo bez jakékoliv výjimky u úplně všech lidí plně respektováno jejich právo na život od početí až do přirozené smrti.

 

Osobně si neumím představit, že který normální člověk může mít problém s tím, když chce někdo, ať už nějaká protipotratová PRO-LIFE organizace anebo co je přece jen přirozenější - protože vždyť kdo jiný - nějaká protipotratová PRO-LIFE politická strana chce předložit nějaký PRO-LIFE protipotratový návrh zákona?

 

A protože po dvou letech trpělivého vyčkávání od posledních voleb do Národní Rady Slovenské Republiky jsme pochopili, že kromě naší vlastní PRO-LIFE orientované politické strany Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS v současné době neexistuje na Slovensku už žádná jiná PRO-LIFE orientovaná politická strana, tak nám nakonec nezbylo nic jiného než to, že my sami poslanci z Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS jsme podali tento protipotratový PRO-LIFE návrh novely potratového zákona, protože není ani nejmenší naděje, že by ho byl ochoten předložit někdo jiný.

 

Navzdory skutečnosti, že si každý normální člověk uvědomuje, že zabíjení nenarozených dětí je choromyslně scestní, šíleně nehumánní a neuvěřitelně kruté, v skutečně demokratických zemích, samozřejmě, že i trestní, tak navzdory této skutečnosti se po předložení našeho návrhu zákona otevřela mainstreamovými krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými extrémistickými médiemi hecovaná štvavá hysterie i pokrytecky farizejská alibistická polemika šířená zejména pseudokonzervativním a pseudokřesťanským, ve skutečnosti krypto-neomarxistickým portálem “Postoj.sk“, agitující hlasovat proti tomuto protipotratovému PRO-LIFE návrhu zákona, protože ho předložila strana Mariana Kotlebu, respektive též i u všech ostatních falešných "na oko" PRO-LIFERů v Národní Radě Slovenské Republiky nastalo alibistické hledání záminek a výmluv pro zdůvodnění toho, proč nepodpořit protipotratovou PRO-LIFE legislativu směřující k zamezení umělých potratů.

 

Otevřeně extrémističtí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí SME-tiari (Vysvětlující poznámka: myšlen je slovenský denník SME, zde slovní hříčka kde slovo “POPELÁŘI“ se ve slovenštině řekne “SMETIARI“) dokonce zašli až tak daleko, že ve svých novinách SME z 21.5.2018 v článku s názvem "Jen jedna jiná strana zvykne hlasovat za návrh extrémisty", jehož autorem je Jakub Filo, tak tento otevřeně krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický deník zašel až tak daleko, že přes svou figurku nenávistně volá k ignorování, nehlasování za náš PRO-LIFE protipotratový údajně prý “fašistický a nacistický“ návrh zákona, a tudíž je více než jasné a z tohoto článku s nenávistnou hysterií proti tomuto našemu protipotratovému PRO-LIFE návrhu zákona evidentní, že tento otevřeně extrémistický ultralevičácký neomarxistický deník SME na rozdíl od portálu „Postoj.sk“ se ani nijak netají tým, že plně schvaluje zabíjení nenarozených dětí.

 

Ba dokonce tento otevřeně extrémistický ultralevičácký neomarxistický deník SME zašel dokonce ještě dál a tento náš návrh na omezení umělých potratů, a tedy za omezení zabíjení nenarozených dětí porovnal se zavřenými obchody či k omezení počtu poslanců, neboť autor tohoto šíleného článku doslova napsal, cituji: "Když se dalo nehlasovat při zavřených obchodech či omezení počtu poslanců, určitě se dá i nyní. "Konec citátu. Musíte uznat, že toto je nemocné a scestné. SME-tiari (Vysvětlující poznámka: myšlen je slovenský denník SME, zde slovní hříčka kde slovo “POPELÁŘI“ se ve slovenštině řekne “SMETIARI“), jakož i pro všechny ostatní krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické extremisty vražedná genocida nenarozených dětí je "správná věc" a všechny ty lidí, co tento obrovský holokaust nenarozených dětí odmítají označují za údajné "fašisty", "nacisty" a "extremisty".

 

Já se teď ptám, že jak je možné, že v demokratické společnosti existuje takovýto extrémistický deník, v tomto případě konkrétně pro-potratoví SME-tiari (Vysvětlující poznámka: myšlen je slovenský denník SME, zde slovní hříčka kde slovo “POPELÁŘI“ se ve slovenštině řekne “SMETIARI“), který se dokonce nazývá “mienkotvorný“, a to je tím pádem ještě horší, když si uzurpuje právo vyzývat poslance Slovenské republiky, kteří dostali mandát přímo od občanů, jak hlasovat nebo nehlasovat. Odkud vzal tento krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický extrémistický plátek SME vůbec mandát na to, aby určoval, zda počaté děti žít budou nebo ne?

 

Nač potom vůbec máme volby, když plejáda nikým nevolených krajně ultralevičáckých extremistických neoliberálních fašistů nás bude poučovat o tom, co je správné a co ne. Autor tohoto absurdního článku, který lobbuje za zabíjení nenarozených dětí, si možná že ani plně neuvědomuje to, co všechno sepsáním takových braků může způsobit.

 

Já osobně bych chtěl žít na Slovensku, kde by to fungovalo tak, že když je zákon dobrý, pro lidi, a v tomto případě obzvlášť, protože jde o děti, naši budoucnost, je naprosto jedno, kdo tento zákon předloží. A každý poslanec, který složil slib, že bude sloužit občanům Slovenské republiky, pokud se nechce zpronevěřit svému poslaneckému slibu, tak by měl každý dobrý zákon podpořit, a mohly by se pánové Béla Bugár, Andrej Danko, Róbert Fico, Igor Matovič či Richard Sulík třebas i postavit na hlavu, protože zde nejde o kšefty nějakých stranických pohlavárů, ale o život malého člověka.

 

Ale pojďme se podívat na dalšího krajně ultralevičáckého neoliberálního šílence z dílny extrémistického krajně ultralevičáckého ultraliberálního  neomarxistického deníku SME. Máme zde pana Ondřeje Prostredníka, který kromě toho, že umělé potraty plně schvaluje a nazval je dokonce trojským koněm, útočí na kněží, zesměšňuje je, že podněcují údajně prý neinformované lidi, aby požadovaly zrušení podpisu Slovenska zpod Istanbulské úmluvy a tak podobně. Nuže, pan Ondrej Prostredník, mohu vás jen ujistit, že lidé jsou informováni a jsou informováni právě proto, že nečtou ty vaše extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické braky, kterými se je snažíte ohlupovat. Ty Vaše choromyslné konstrukce, že cituji vás doslova: "Kotleba tímto zákonem předkládá zárodek nějaké rasové a eugenickou argumentace" je lživým nesmyslným výplodem chorého mozku, který by byli i k smíchu, kdyby to nebylo tak smutné, protože když takový primitivní pseudoargument na hájení zabíjení nenarozených dětí napíše dospělý člověk, který se dokonce hraje na novináře, tak k tomu už nemám co říct.

 

Při tomto tématu, které je aktuálně na stole v Národní radě Slovenské republiky je vidět novinářské presstituty, kteří podlehli mamonu peněz a jsou schopni zapřít veškerou soudnost a morálku, jen ať je za objednaný článek dobře zaplaceno.

 

Nechtěl jsem, ale musím se přistavit ještě při jednom extrémistickém krajně ultralevičáckém neomarxistickém neoliberálním živlu, který je asi nejzkaženějším ze všech. Nejzkaženějším, nejnemorálnějším a který představuje dno novinářského dna. Ignoroval bych tohoto smutného a nešťastného člověka, kdyby nechrlil síru nenávisti všude kolem a kdyby se on nestaral o nás. A o koho jde? Nejde o nikoho jiného než vítěze čtenářské ankety Perla roku 2016, a zde třeba rozumět největší hlouposti, což může novinář ze sebe dostat, s jeho výrokem, cituji: "Atentáty z Nice, Paříže a jiných míst jsou důkazem životaschopnosti kosmopolitní kultury a evropské identity." Ano, jde o tzv."teologa" Michala Havrana. Pseudoteológa, který se rád chvástá tím, že během svých studijních dob se chodil bavit do sodomistického homosexualistického gay klubu s gogo tanečníky a nafetovanými dýdžeji. Ano, přesně tento člověk si ve svém jakože "intelektuálním" článku ze dne 23.5.2018, kde jinde než v extrémistickém krajně ultralevičáckém ultraliberálnim neomarxistickém plátku SME si nenávistně kopl do našeho zákona o omezení umělých potratů, a tudíž mu samozřejmě, že úplně stejně tak jako i jeho ostatním krajně ultraliberálním ultralevičáckým neomarxistickým spolusoudruhům ani nejméně nevadí zabíjení nenarozených dětí. Ale vždyť co čekat zase od takového člověka, viďte?

 

Ve svém prudce nenávistném článku, jako je i vůbec u této extrémistické ultraliberální neomarxistické krajně ultralevičácké entity zvykem zuřivě kopat do všech, co mají odlišný názor než oni, zde konkrétně tedy odlišný názor než má pan Michal Havran, samozřejmě, že nezapomněl si nenávistně kopnout ani do katolické církve, do poslance Milana Krajniaka z politického hnutí Borise Kollára SME RODINA, do náboženských kazatelů a vlastně do všech, kteří by i jen mohli uvažovat o tom, že zabíjení nenarozených dětí není správné. Michal Havran jde ještě dál a ve svém nenávistným článku nazývá bílé ženy "nosnicemi". Tato bytost, která se jmenuje Michal Havran a která uráží našich velikých slovenských národních buditelů z devatenáctého století Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského, kdy pod vlivem možná asi nějakých omamných látek, nebudu se zamýšlet jakých, vyjádřil se, že Ľudovít Štúr byl údajným "antisemitou" a Svetozár Hurban Vajanský byl dokonce údajně prý "zaprděným hlupákem". Široká veřejnost ví, že už byl jednou Havran vyzván k tomu, aby méně hulil trávu, vyzval ho sice Richard Sulík, protože konstrukce, které dal dohromady ve zmíněném článku z 23.5.2018, střízlivý člověk podle mě napsat nemůže. Kromě toho, že ve svém nenávistném článku tato bytost bila do všech možných, kteří eventuálně možná zastávají život, přičemž nezapomněl si kopnout dokonce ani do ruského prezidenta Vladimíra Putina, amerického prezidenta Donalda Trumpa, nejvyššího politického představitele KLDR Kim Čong-una, ba dokonce zapojil do toho i vraždu Tupého, dále do toho zapojil i nějakou hospodskou bitku v Mariatchi a tak dále a tak dále. Ale ano, stále psal o naší novele zákona na omezení umělých potratů, jen evidentně už k tomu neměl co říct, tak spojil nespojitelné, aby mohl na konci zakřičet: "Fašisté!"

 

Právě při tomto návrhu zákona, který tak rozvášnit určité bytosti, je třeba si uvědomit, že jsou to právě lidé jako Havran, který je ústředním problémem Slovenska, právě takoví lidé nám ničí naše Slovensko, dostali přístup do škol, kde se snaží bez souhlasu i vědomí rodičů a za jejich zády děti oblbovat svým divným viděním světa, oblbovat už pomalu osmileté děti. A jak je možné, že jsme my jako stát dovolili, aby takovíto lidé šířily rozklad naší společnosti?

 

Slovensko se dostalo bohužel do mediální pasti, kdy ti, co vlastní média, nám přes své novináříky podstrkují své vidění světa, a když náhodou s nimi nesouhlasíte nebo jim položíte podle nich údajně prý tzv. "politicky nekorektní otázku", tak jste podle nich "fašista", "nacista", "rasista", "xenofob", “homofob“, “misogyn“  a nevím co ještě. My jsme se tak dostali do kulturní války, kterou rozpoutali mainstreamové extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické deníky jako SME či Deník N. Urážlivý a primitivní slovník “novináře“ těchto plátků ukazuje děsivý svět, který nám už popsal George Orwell ve své knize „Rok 1984“.

 

Slovensko si už konečně zasloužilo téma omezení umělých potratů, přestat zabíjet nenarozené děti, a je šílené, když některé bytosti, které jsem popsal výše, jsou schopny tragédii umělých potratů ignorovat a raději budou dokola křičet všelijaké ty své hlouposti a nadávky, aby veškerou další normální diskusi umlčeli, aby v podstatě ani nikdo neměl odvahu vůbec se do nějaké diskuse o problému umělých potratů zapojit. To je možná i důvod, proč tento sál našeho parlamentu dneska zeje takovou prázdnotou.

 

Možná si tito novinaříci myslí, že se jejich hrubých mediálních tlaků a brutálních ataků bojíme, možná si myslí, že nás svým útočením unaví. No mýlí se a doufám, že raz přijde den, kdy už nebudou moci šířit tyto své jedovaté sliny a nenávist, tak jak to dělají dosud. Slovensko je už moderní země, která se řídí etickými normami a nikoli normami neomarxistických krajně ultralevičáckých nímandů, členů bratislavské kavárny a neoliberálů.

 

Tyto příklady špinavé pseudonovinářské práce sem dávám proto, abychom si uvědomili, v jakém mentálním nastavení společnosti dnes žijeme. Protože je absolutně jedno, jestli je zákon dobrý, nebo má dokonce ochraňovat to nejcennější, co máme, a to lidský život, vždy a všude, dokud se však ale lidem neotevřou oči, tak zde budou vytvářet dusno štvaví extrémističtí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí pseudonovináři, kteří budou chrlit síru své fanatické nenávisti spojenou s hystericky demagogickým pseudoargumentem jen pro jedno, protože "Kotleba" ...

.

Další tendenční článek donesl tento extrémistický krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický plátek také 21.5.2018, když přes Lucii Krbatovú, autorku článku, prezentovali jakýsi jednostranný manifest, kde shrnuli, kdo návrh na omezení zabíjení nenarozených dětí nepodpoří. aby bylo jasné, na jaké extrémistické krajně ultralevičácké neomarxistické neoliberální straně tato Lucia Krbatová stojí, nezapomněla poměrně v krátkém článku na adresu protipotratové PRO-LIFE novely potratového zákona Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS požadující respektování práva všech lidí na život od jejich početí až do přirozené smrti použít až šestkrát slovo "extremistická". I takto se podle vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních soudruhů neomarxistů údajně prý dělá "objektivní zpravodajství".

 

Samozřejmě, že pokud má být naším protipotratovým PRO-LIFE návrhem novely potratového zákona zachráněn alespoň jeden lidský život, tak. upřímně řečeno - my poslanci Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS budeme pak velmi rádi tzv. "extremisty" v pojetí pro-potratových neoliberálních fašistů.

 

Podívejme se ale na další extrémistický krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický deník, kterým je Deník N; kde dne 22.5.2018 napsala určitě "vynikající" novinářka Ria Gehrerová tendenční článek s nadpisem, aby zaujala, a tedy "S fašisty hlasovat nechtějí, někteří poslanci proto připravují vlastní návrh zákona." V článku zmiňuje konkrétní poslance za indiferentní OĽaNO Jána Marosze, co mě mrzí, že pan Ján Marosz zde není, když ho toto téma tak údajně prý silně zajímá, mimochodem bývalého, myslím, krajského předsedy za MOST - HID, aktuálně "podržtašku" Igora Matoviče, který údajně prý už pracuje na novém zákoně o umělých potratech, aby se údajně prý vymanil, cituji, "z Kotlebovej pasti".

 

No, otázka na pana Jána Marosze je tedy, že co dělal dosud?

 

To, že jste před parlamentními volbami podepsali “Deklaraci za rodinu“, ve které rovněž s vámi asi 200 kandidátů na poslance slíbilo hlasovat vždy za konzervativní pro-rodinnou politiku, už teď neplatí?

 

Přiznáte, že to byl jen takový blaf na voliče, abyste se dostali k teplému místečko, a když přišlo nyní na lámání chleba, tak hledáte výmluvy, proč nepodpořit protipotratový PRO-LIFE zákon na alespoň snížení možnosti zabíjení nenarozených dětí?

 

Rovněž se v článku píše o poslankyni Anně Verešové, která se prý v parlamentu snaží najít konzervativní poslance. A já se chci zeptat paní poslankyně Anny Verešové, jestli i přemýšlí předtím, než něco řekne nebo napíše. V této chvíli má před sebou opravdu dobrý zákon, který by výrazně omezil zabíjení nenarozených dětí, a paní poslankyně Anna Verešová namísto toho, aby tento zákon prostě podpořila; mluví nějaké bláboly o hledání “někoho“. No, my jsme tady, konkrétně v tomto sále je nyní minimálně náš celý kompletní poslanecký klub čtrnácti konzervativních poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS. A proto nikoho hledat nemusíte, stačilo by se jen přidat! Ale ano, samozřejmě, že já velmi dobře rozumím tomu, že jde jen a jen o plané výmluvy a s lítostí musím konstatovat, že ve vašem případě s vaším stranickým kolegou Jánem Maroszem jde i o schizofrenii, protože je to vaše strana, která kydat vozy hnoje na vládní stranu SMER - sociální demokracie, a to v mnoha případech samozřejmě že i plně oprávněně, ale na druhé straně jedním dechem říkáte, že jdete hledat podporu ve vládní koalici. To tedy ani v nejmenším není konzistentní.

 

V extrémistickém krajně ultralevičáckém ultraliberálním neomarxistickém plátku Deník N mají více "bystrých novinářů", a tedy i Matej Dugovič z tohoto plátku se blýskl "Brilantní úvahou", že vlastně proč chceme řešit omezení umělých potratů, když vlastně meziročně klesají. já upřímně nerozumím tomu, zda si tento novinařík myslí, že když v roce 2014 bylo na Slovensku evidováno přes 7 400 potratů a v roce 2017 rovněž přes 7 400 potratů, tak se to dá považovat za klesání. To matematicky nevychází, ale i kdybychom vycházeli ze zvrácené logiky těchto novinaříků a statistika by nám ukázala "jen" 6 000 potratů, tak to je podle novináře Dugoviča z extrémistického krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxistického plátku Deníku N v pořádku, tedy že o těch 6 000 životů už netřeba se asi vůbec zajímat.

 

Tyto příklady jakože “novinářské nadpráce“, toto jakože říkám proto, že toto, co vyvádějí zaměstnanci zmíněných extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických deníků nemá se skutečnou novinařinou absolutně nic společného, neboť jde čistě pouze jen o demagogicky propagandu; avšak tyto příklady jsem uvedl proto, abych poukázal na to, že je absolutně jedno, jaký dobrý zákon se navrhne, no pokud to není z dílny neomarxistických kámošů novinářské obce, tak je tento zákon zásadně vždy zesměšňován, znevažován a píší se články na objednávku o tom, jak se za tento zákon nemůže hlasovat, neboť jaký je tento zákon údajně prý strašně "fašistický", "nacistický" a podobně.

 

Bohužel, jsme v poslední době svědky dosažení absolutního dna novinářské práce, kdy už vůbec nerozhoduje věcný obsah zprávy, ale to, jak tito jakože "novináři" vědí zprávu účelově překroutit a podat. Vždyť paradoxně daňové podvody Andreje Kisku či Igora Matoviče vám tyto zmíněné extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické deníky prodají jako cukrovou vatu a naopak PRO-LIFE zákon o zpřísnění potratové politiky, a tedy zabránění zabíjení nenarozených dětí podsouvají občanům se zvráceným porovnáváním s Třetí říší, Eugenikou či opět a stále s nějakým jakýmsi neurčitým "fašismem"!!

 

Choré, choré, je to velice převelice choré! A všichni ti zaprodaní pseudonovináři a samozřejmě, že všechny ty extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické deníky se mohou stydět, že v lokajské službě mocnému potratovému velkoprůmyslu se nechali propůjčit na hru, na jejímž konci je zabití nenarozeného dítěte.

 

Ze všeho tohoto je nejsmutnější to, že všichni tito samozvaní “majitelé jediné pravdy“ jaksi zapomněli, že žijeme v demokratickém zřízení, se kterým právě oni tak rádi operují. Bohužel, pojem "demokracie" využívají jen a právě tehdy, když se jim to nejvíce hodí. No když narazí na názorového oponenta, tak namísto věcné diskuse bez špetky studu svého názorového oponenta počastují nadávkami, vulgarismy, začnou ho zesměšňovat a podobně jen aby se jakékoliv věcné diskusi za každou cenu vyhnuli, protože  tito neomarxističtí pseudonovináři ve skutečnosti žádné věcné argumenty ani nemají.

 

Bohužel, takto se zvrhla i celospolečenská téma ochrany práv všech lidí na život, respektive takto se soudruhům neomarxistům z mainstreamových médií tuto debatu podařilo "úspěšně odklonit", když ji "bezpečně" odklonili z politicky a ideologicky nebezpečných vod eventuální skutečně svobodné a demokratické věcné diskuse směrem do svého neomarxistického politicky a ideologicky “bezpečného přístavu“  iracionální emocionální hysterie.

 

.A přitom vždyť přece v normální, zdravé společnosti, pokud s někým nesouhlasím, tak to ještě neznamená, že s ním nemohu vést věcný dialog, obzvláště při takovém závažném tématu, jako je omezení umělých potratů.

 

Doufal jsem, a vzhledem k vnitropolitické realitě na dnešním Slovensku jak se ukazuje asi velice naivně a nerealisticky jsem doufal, že u nás na Slovensku poté co naše PRO-LIFE orientovaná Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS předložila v našem slovenském parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky návrh protipotratového PRO-LIFE zákona, že následně proběhne věcná, slušná diskuse na základě faktů a bez emocí. Namísto toho všechna mainsteamová extrémistická média krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extremistů začali nenávistnou štvavou dehonestující kampaň s jedním cílem, aby se boj za život dal do ústraní a namísto seriozní věcné diskuse do popředí hodili společnosti ohlodané kost jakéhosi otřepaného "fašismu".

 

Přitom toto důležité a vážné téma ochrany každého lidského života od jeho početí až po přirozenou smrt není žádný "fašismus" či "nacismus", ale velmi vážné téma, které by si zasloužilo vážnou a věcnou celospolečenskou diskusi bez démonizace názorového oponenta, a tedy nás PRO-LIFE smýšlejících poslanců, členů, stoupenců či voličů PRO-LIFE orientované politické strany Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS.

 

Ultraliberální fašisté nám dokola vyčítají; samozřejmě kromě ekonomických důvodů, vždyť jakýže by to byl “liberál“ kdyby na prvním místě nemyslel na plné kapsy “mamonu“, jakož i to, že chceme brát ženám údajně prý tzv. "možnost volby". Já si s tímto dovolím absolutně nesouhlasit, vždyť toto tvrzení je úplně absurdní kdyby už i pro nic jiného, tak už i z toho důvodu, že s výjimkou zcela ojedinělých případů zločinného znásilnění ženy má přece každá žena úplně vždy tak jako tak svobodu volby či "mít sex" nebo "nemít sex", a tedy vždy když se žena rozhodne "mít sex", tak nutně musí počítat s tím, že je zde vždy nemalé riziko toho, že v důsledku pohlavního styku otěhotní. A tedy pokud už žena učinila již jednou svou volbu "mít sex", tak po svém případném otěhotnění by už neměla mít žádné tzv. "právo" zvolit si interrupci. Žena totiž už měla svobodu, měla možnost svobodu si vybrat, a její volbou mít pohlavní styk tuto svou "volbu" už jednou učinila.

 

Bohužel, žijeme stále více a více v extrémnějším ultraliberálnějším světě, kde bezduše přebíráme zkažené západní pseudohodnoty uvolněné morálky, a i proto současné bezbřehé možnosti  umělých potratů otupili v mnohých lidech jakoukoliv míru odpovědnosti, kterou by měl člověk za své činy převzít. V tomto případě teď samozřejmě se nijak nevyjadřuji k problematice otěhotnění v rámci zločinného znásilnění ženy, neboť toto teď nyní není předmětem této naší novely potratového zákona.

.

Stejně oháněním se a předbíháním tzv. "standardních politiků", že i když je tento protipotratový PRO-LIFE zákon správný, tak za něj přesto nebudou hlasovat, protože údajně prý akorát připravují svůj vlastní návrh zákona. Moje otázka zní: A co dělali dosud? Nač ještě chtějí čekat? Zda dokud nezemře dalších tisíc, dva tisíce, tři tisíce nebo ještě více nevinných dětí?

 

Jen zato, že to předkládá ta naše "špatná" údajně prý "fašistická" či "nacistická" "Kotlebova strana" Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS, tak přestože se s tímto jejich protipotratovým PRO-LIFE návrhem novely potratového zákona z hlediska jeho věcného obsahu textu této předložené PRO-LIFE protipotratové novely potratového zákona sice ztotožňujeme, přesto však ale za tuto protipotratovou PRO-LIFE údajně prý "fašistickou" či "nacistickou" novelu potratového zákona nebudu hlasovat, protože se nám nelíbí ten "špatný" údajně prý "fašistický" či "nacistický" "Kotleba"?

 

A co takhle myslet soudruzi na ty zabíjené děti?

 

A kromě toho "sorry" promiňte, ale začít se “aktivizovat“ v otázce života dětí a navíc úplně hystericky se aktivizovat na otázce života dětí, a to ještě k tomu až poté, když s tímto návrhem zákona přijde někdo jiný, je farizejské, slabošské, pokrytecké a hlavně scestné, že skrz vaší sobecké pýchy a žárlivé ctižádostivé ješitnosti budou tyto děti umírat stále i nadále.

 

A pokud o sobě navenek tvrdíte, že jste Vy údajně prý “demokraté“ a máte plnou hubu údajné té Vaší farizejské "tolerance", tak co takhle alespoň trochu tolerantně a demokraticky akceptovat, že existují zde na Slovensku i konzervativní křesťanské názory a nejen ty Vaše liberální neomarxistické, a že politickou reprezentantkou těchto PRO-LIFE a PRO-FAMILY konzervativních křesťanských názorů je na Slovensku dokonce i jedna z politických stran, a to navíc ještě k tomu parlamentní politická strana, protože naší PRO-LIFE a PRO-FAMILY orientované politické straně Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťané i navzdory Vaší krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické goebbelsovsky intenzivní a všudypřítomné lživé a demagogické propagandě dali své hlasy a vyslali ji tak do Národní Rady Slovenské Republiky ĽSNS aby na této půdě slovenského parlamentu jsme obhajovali jejich zájmy a tlumočili jejich názory, které jsou na doposud křesťanském Slovensku i v celé slovenské společnosti ještě stále většinové, a tedy co takhle demokraticky a tolerantně akceptovat, že Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS - ať již se vám to líbí nebo nikoliv - jako jediný reprezentant konzervativních PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťanských názorů zde je, bude zde i do budoucna a při tomto všem neomarxistickém amorálním krajně ultralevičáckém a ultraliberálním bahně bude v budoucnu pouze jen růst?

 

Ano, já si plně uvědomuji, že pro mnohé z vás soudruzi je to asi hororová představa, ale pojďme při otázce zabíjení či nezabíjení nenarozených dětí zapomenout alespoň na chvíli na politiku a zejména pojďte alespoň na chvíli zapomenout na své krátkozraké politikaření a spojme se konečně alespoň jednou pro Slovensko a za správnou věc.

 

Vážení kolegové poslanci, prosím, i ty z Vás, což nás, já věřím, že nás alespoň někteří z těch co zde v zasedačce pléna Národní Rady Slovenské Republiky nejsou fyzicky přítomni, že nás alespoň ze svých poslaneckých kanceláří poslouchají, a že se zamyslí nad tím, zda-li si žena zaslouží více než umělý potrat?

 

Na Slovensku chybí zdravotní sestry, lékaři i profesionálové v mnoha profesích, ale i nadále se umožňuje zabíjení dětí, které by se v normální civilizovaném státě a společnosti mohly narodit a žít. Mnohé bezdětné páry touží po osvojení dětí. Rovněž i z těchto důvodů my poslanci z Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS chceme legislativně prosadit ochranu každého lidského života od jeho početí až po přirozenou smrt, i reálnou ochranu a podporu mateřství a otcovství.

 

Dnes, a to přinejmenším u nás na Slovensku i navzdory totalitně jednostranné všudypřítomné goebbelsovské pro-potratové propagandě i sekulární většina společnosti odmítá umělé potraty, a to přinejmenším umělé potraty ke kterým dochází bez vážného důvodu jen tak tzv. “na požádání“. Nejmasovější demonstrací od revoluce roku 1989 byl na Slovensku Pochod za život, kterého se zúčastnilo více než 85 tisíc lidí!

 

Také si uvědomte, že Slovensko čelí demografickému úpadku, a bohužel, přesto jsme prostřednictvím převládající mediální kontroly, doslova šikany ze strany mainstreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních  neomarxistických médií, od jejich extrémistických pseudonovinářů jsme svědky výsměchu z práva dětí na život, jakož i výsměchu z rodiny a manželství.

 

Křesťanská etika a morálka, PRO-LIFE hodnoty, PRO-FAMILY hodnoty, manželská věrnost, skutečná nezištná slušnost, láska k vlasti, ale i upřímná láska k bližnímu a ostatní morální, mravně-etické hodnoty vůbec se ze strany mainstreamových médií demagogicky předkládají veřejnosti jako údajný "fašismus" a "nacismus".

 

Všechno je to velmi smutné, protože každé lidské společnosti by mělo záležet na podpoře PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot, každá lidská společnost by se měla zasazovat za ochranu každého lidského života, a to i toho nejmladšího, zatím ještě nenarozeného, jakož i za ochranu manželství a rodiny. Toto totiž jsou přirozené všelidské hodnoty a ne nějaký "fašismus" či "nacismus" jak hlásají mainstreamová extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média. A proto chci věřit, že při hlasování odhodíte své politické překáračky a budete hlasovat za život. Děkuji pěkně.

 

Poznámka editora: Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku neexistuje, byť i v některých dalších politických stranách tu i tam se vyskytují jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci.

 

Internetový portál "Postoj.sk" sofistikovaným způsobem tajně působí ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce pod falešnou PRO-LIFE a PRO-FAMILY maskou s cílem jednak “zachytit“ co pokud možno největší počet konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejících křesťanů, jednak tyto konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťany skrytě sofistikovaným způsobem manipulativně nenápadně ovlivňovat ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomararxistické revoluce tím ideologicky tzv. "správným směrem". V praxi toto nenápadné sofistikované manipulativní působení tohoto krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk" spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že jeho cílovou skupinou jsou konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťané, tak "na oko" svými články bezvýhradně vystupuje proti vraždění nenarozených dětí umělými potraty i proti sodomií a genderové ideologii a tedy "na oko" nadšeně "podporuje" a hlásí se k PRO-LIFE i PRO-FAMILY hodnotám, ba dokonce často "Postoj.sk" i farizejsky naříká nad tím, že nikdo v parlamentu ty umělé potraty nechce zastavit, avšak ale pouze jen do té doby, dokud nenastane to "nebezpečí", že by v parlamentu “nedejbůh“ ty umělé potraty skutečně se někdo rozhodl pokusit se zastavit. Pak samozřejmě “Postoj.sk“ úporně hledá pokrytecké výmluvy, záminky a důvody proč dotyčnou konkrétní PRO-LIFE iniciativu nelze podpořit. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že manipulativní působení portálu "Postoj.sk" je cíleně zaměřeno vůči konzervativním PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťanům, tak nikdy otevřeně neřeknou že ve skutečnosti umělé potraty plně podporují, právě tak jako ani ve svém boji proti konkrétnímu PRO-LIFE zákonu si "Postoj.sk" z logiky daných souvislostí fakticky ani nemůže dovolit použít klasické pro-potratové pseudoargumenty mainstreamových médií takového typu jako například že "tato novela je špatná, chce bránit ženám rozhodovat o svém těle", ale musí si vymyslet sofistikovaněji rafinovanější pseudodůvody proč nepodpořit daný PRO-LIFE protipotratový návrh zákona, prostě takové pseudodůvody, které budou mít alespoň nějakou reálnou šanci být alespoň trochu psychologicky akceptovatelné pro konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejícího křesťana, čili takové pseudodůvody, které přímo nebudou nijak protiřečit či zpochybňovat samotné PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty jako takové. A proto "Postoj.sk" například napíše, že dotyčný PRO-LIFE návrh zákona je sice správný, ale měli by údajně prý s daným PRO-LIFE návrhem zákona zatím ještě počkat, protože z těch či oněch důvodů údajně prý momentálně není vhodná doba pro jeho předložení, nebo že předložený návrh zákona má sice správný cíl že jde proti umělým potratům, ale je údajně prý zle připravený a má údajně prý legislativní formálně-právní vady a nedostatky, a proto jej nelze přijmout, anebo že i předložený návrh zákona je i legislativní sice zcela bez jakékoliv vady, ale politická strana či konkrétní poslanec, který ten protipotratový zákon předložil je “takový a makový“, a jmenují jejich či jeho ať už skutečné nebo vymyšlené údajné "poklesky", že udělal anebo neudělal to či ono, že spáchali či spáchal to a to a podobně, a proto dotyčný zákon podávající politická strana nebo konkrétní poslanec, který dotyčný protipotratový zákon předložil je člověk údajně prý neseriózní, nedůvěryhodný a proto pod záminkou z těchto ať už skutečných nebo smyšlených často i zcela banálních pseudodůvodů proto ani tento jejich či jeho návrh protipotratového zákona údajně prý proto "nelze v žádném případě podpořit" atd.

 

Ostatně podle svědectví slovenského nezávislého investigativního novináře Mgr. Martina Bavolára "Denník Postoj utajene financuje George Soros cez svoje krycie firmy, politické nadácie a nastrčené osoby", jak o tom již vícekrát tento Mgr. Martin Bavolár, jeden z nejlepších slovenských investigativních novinářů na základě svých investigativních odhalení již vícekrát mluvil i psal, naposledy například dokonce přímo na svém blogu zde: https://blog.hlavnespravy.sk/8555/velke-odhalenie-precitajte-si-ktori-najomni-novinari-su-na-mafianskych-zoznamoch-medzi-prvymi-su-todova-a-snidl-z-dennika-n-a-hanus-z-dennika-postoj/ Tolik tedy o sofistikovaně manipulativním působení na konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťany ze strany de facto krypto-neomarxistického portálu “Postoj.sk“ nesoucího honosný rovněž tak falešně zavádějící název  Konzervatívny denník Postoj“.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /109/:

Děkuji za slovo. Více než osmdesátitisícové Pochody za život v Bratislavě i Košicích byly od roku 1989 početně absolutně nejmasovějšími, největšími shromážděním občanů na Slovensku v historii, přesto si v mainstreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médiích – pokud se o těchto Pochodech pro život alespoň vůbec nějak zmínili – tak ani zdaleka si “nezasloužili“ tak velikou mediální pozornost jako si “zasloužili“ ještě donedávna Sorosovskými nevládními organizacemi organizované neomarxistické pochody za tzv. "Slušné Slovensko" anebo i jejich nejrůznější tzv. “gaypochody“ s účastí často pouze jen několik desítek lidí.

 

Otázka je proč?

 

Mluvil jsi také o tom, že po předložení této novely potratového zákona vznikla na Slovensku v mainstreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médiích veliká mediální hysterie. Já jsem byl ale velice překvapen, že se tato hysterie ani tak netýkala až tak velice věcného obsahu tohoto návrhu novely potratového zákona, ale jeho formy, tedy toho kdo tento návrh zákona předložil, kdo si dovolil předložit takovýto PRO-LIFE návrh novely potratového zákona, respektive, že si tento PRO-LIFE návrh novely potratového zákona dovolila předložit naše Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS.

 

Ve svém příspěvku si kritizoval, že mainstreamová extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média lobbují proti tomuto našemu návrhu zákona, ale já se jim nedivím, vždyť když ještě v pátek jsme projednali návrh zákona, který měl za cíl odhalit financování a označit jejich mecenáše nálepkou pozor, zahraniční agent. Oni nemají žádnou odpovědnost vůči společnosti. Jejich cílem není pomáhat, ani objektivně informovat, ale pouze jen sloužit silám zla, sloužit zájmům krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce.

 

Každopádně myslím, že si veřejnost udělá sama obraz o článcích těchto "novinářů" a nám ostatním pouze zbývá tyto neomarxistické soudruhy ignorovat a dělat si i nadále svou poctivou a svědomitou práci pro obyčejné neprivilegované lidi na Slovensku i nadále. Děkuji.

 

 

Jana Nehézová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /110/:

Děkuji za slovo. Musím se přiznat, když poslouchám tvá slova Janči, že já jsem šťastný člověk, žena a matka, že tyto krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické obludné, nepravdivé a zavádějící bulvární mainstreamová extrémistické plátky nikdy nečtu. Pokud si totiž jejich pseudonovináři myslí, že někoho zaujmou, tak snad jen nějaké uboze primitivní a nevzdělané hlupáky, kteří nemají se skutečně slušnými občany Slovenské republiky vůbec nic společného.

 

Jen jsem se ještě více utvrdila v tom, že svůj vzácný čas a svůj život, který si nesmírně cením, nevyplýtvám čtením kdejakých krajně ultralevičáckých ultraliberálních primitivních a hloupých mainstreamových extrémistických plátků a věnuji svůj volný čas raději plně svým počatým,narozeným a krásným dcerám.

 

A vyjadřovat se k ostatním zde úmyslně nepřítomným poslancům Národní Rady Slovenské Republiky, kteří jsou jen před zraky veřejnosti "na oko" ostentativně údajně prý PRO-LIFE - o čemž svědčí i jejich permanentní nepřítomnost v jednací sále – jelikož "Jen naoko" jakože měli údajný zájem o dané právě projednávané PRO-LIFE téma, je zcela zbytečné komentovat. Ti poslanci, kteří mají skutečný zájem o ochranu lidského života totiž nyní sedí tu společně s námi v této dnes a nyní prakticky zcela prázdné plenárním zasedačce Národní rady Slovenské Republiky. Děkuji.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /111/:

Janči, vzpomínal si ve svém příspěvku, ve své rozpravě krajně ultralevičácké ultraiberální neomarxistické deníky SME a Deník N a podobné takovéto maistreamové extrémistické plátky pochybného charakteru a pochybného financování. Jak již zmiňoval předřečník Beluský, tak v pátek jsme zde jednali o takzvaném fara zákoně, kde v případě schválení SME, by byl nápis pozor zahraniční agent, Deník N pozor zahraniční agent. Bylo by to tak velmi pěkné a tedy i pravdivé.

 

Protože nikdo jiný, nikdo ze zdravě myslících lidí na Slovensku nemůže tak choromyslně  schvalovat sodomii, respektive homosexualistickou ideologii LGBTI a všelijaké tyto gender ideologie, protože na Slovensku platí a doufám, že se toho dožiji, že více zde bude platit, že zdravá a přirozená rodina sestává z muže, ženy a dětí.

 

A věřím, že i tato snaha naší PRO-LIFE Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS o ochraně nenarozených dětí, kterou zde dnes obhajujeme a předkládáme, čili zastavení vraždění nevinných nenarozených dětí, že zde bude uplatněno a tedy takovéto vraždění na Slovensku zastavíme. Děkuji.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /112/:

Jano, vyslechl jsem si tě a trošku se divím, že si tolik prostoru, jakož i tolik svého času věnoval takovým otevřeným nepřátelům života, otevřeným nepřátelům nejen PRO-LIFE hodnot, ale i otevřeným nepřátelům všeho křesťanského, všeho rodinného a vůbec všeho normálního, v podstatě takým krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistikým fanatikům plným extremistické nenávisti a zloby jako jsou mainstreamové  extrémistické štvavé krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistixcké plátky SME a deník N.

 

Už ten název sám, to N říká, že je to prostě asi určeno pro slabomyslné lidi mentálně retardovaného ducha, kteří mají možná problém přečíst více než tu první iniciálu N.. A měli jsme možnost mluvit s více čtenáři, dokonce i s předplatiteli tohoto maistreamového extremistického krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxistického deníku N, a to je vizitka sama o sobě.

 

Čili netřeba se jimi vůbec zabývat. Já si myslím, že oni se vyřeší sami a že postupně, postupně ale jistě to už přestane bavit i jejich vlastních donory a sponzory je financovat, protože normální člověk si přece něco takového předplatit nemůže, a pokud dosud skutečně takovéto mainstreamová extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické plátky vůbec ještě nějaké čtenáře mají, tak snad to už příliš dlouho trvat nebude a postupně od nich téměř úplně všichni čtenáři odejdou, no a ten zůstatek se snad nakonec přece jen zcela dobrovolně přihlásí u svého rajónního psychiatra.

 

A my se ale nemůžeme divit, že oni mají na naši Lidovou Stranu Naše Slovensko ĽSNS jen ty nejhanlivější výrazy a nejhanlivější označení, nejhanlivější vulgární nadávkami a urážky. Vždyť my v jejich extremistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických očích s naší křesťanskou vírou, PRO-LIFE hodnotami a PRO-FAMILY hodnotami představujeme všechno to, proti čemu oni bojují celý svůj život.

 

Fanaticky proti nám bojují, protože představujeme pro ně lidi, kteří se nedají ani podplatit a ani zastrašit a ani podlomit, a tedy, kteří ani nechtějí sloužit jejich propagandě a bojovat proti křesťanství, proti lidskému životu, proti přirozené rodině. Představujeme lidi i s našim návrhem na odstranění, popřípadě alespoň omezení současné obrovské potratové genocidy, masového holocaustu nenarozených dětí, a tedy představujeme pro ně lidi, kteří se nechtějí zapojit do jejich globalistických celosvětových extremistických plánů krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce, které oni tak věrně slouží.

 

Tak pak se nemůžeme divit, že budou bojovat zbraněmi, které mají k dispozici a budou plivat tu svou satanskou síru. Víme dobře, že síra symbolizuje stranu satana a na té straně i oni zcela evidentně stojí. Jelikož my stojíme na té přesně opačné straně jak oni, tak ten jejich boj jako zasvěcenců ďábla, služebníků satana proti Lidové Straně Naše Slovensko zasvěcené zas pod ochranu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, tak tam je ten nesmiřitelný boj mezi námi a krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými extremisty jen zcela logický a přirozený.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /113/:

Děkuji pěkně. Janko, zmiňoval si a chci se toho dotknout, člověka tedy v podstatě ani nevím jestli člověka, ale pro mě jednu ubohou kreaturu, která se jmenuje Michal Havran. A je tragédií, že takováto individua jako Havran mají dovoleno chodit po školách napříč Slovenskem a tam bez souhlasu, ba dokonce i bez vědomí rodičů obelhávat jejich děti a vymývat jim mozky.

 

A dále je tragédií, že takovéto individuum a jemu podobní mají prostor i v televizi, která se říká "veřejnoprávní televize" a na kterou občané Slovenské republiky musí platit koncesionářské poplatky. To je rovněž veliká tragédie.

 

Ale já chci věřit, že přesto jako štvou maistreamová extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média proti nám PRO-LIFE poslancům Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS a proti tomuto našemu PRO-LIFE návrhu novely potratového zákona, já věřím, že se najde v tomto našem slovenském parlamentu Národní Radě Slovenské Republiky dostatek poslanců, kteří budou mít tu alespoň malou štipku svědomí a tu čest a budou hlasovat za právo všech nenarozených dětí na život, přestože jsou bombardováni nenávistnou propagandou a že budou lynčování ze strany těchto mainstreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médií, přesto já věřím, že budou hlasovat za tento náš PRO-LIFE návrh protipotratové novely potratového zákona. Věřím tomu, že to nějakým způsobem zvládnou. Děkuji.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /114/:

Děkuji za slovo. Když si vzpomněl Michala Havrana, tak to je doopravdy morální dno pokryté špinavým bahnem. Jeho řádění přesahuje všechny meze normálnosti. Minule jsem ho zmínil ve faktické, že jako černý havran, zvaný pták Ojoják kvílel zobákem a třese černými křídly v televizi a do diskusí si bere persóny z mimovládek, či různé užitečné idioty jako například idiota Lavríka, nebo zaujatého pracovníka SAV Miloslava Saba. Persóny jako Havran co Šoltés nebo Tódová a mnozí další jsou top presstitútky. Jejich cíl je posluhovat vrátnému do pekla. Tyto presstitútky já osobně sleduji; já sleduji, nepřítele, zahraničního agenta musíš znát. Je to součást vojenské taktiky. Tento nepřítel je nebezpečný. Pronikl do škol, ovlivňuje tam za zády rodičů dětí svým satanismem, snaží se  vymývat mozky mladé generaci. Děkuji za slovo.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /115/:

Jano, je zajímavé, i ty si ve svém příspěvku v podstatě nastínil ten paradox, že u nás na Slovensku většina lidí podle průzkumů je za odstranění nebo přinejmenším alespoň omezení potratů ve Slovenské republice, ale pokud i ne úplně všichni, tak přinejmenším drtivá většina "slovenských" novinářů je právě naopak za jejich ještě větší liberalizaci.

 

To znamená, že je tu otázka koho "názory" reprezentují tito novináři vystupující ať už v médiích tištěných, to znamená v nějakých bulvárních plátcích nebo v televizi, v rozhlase, koho "názory", respektive zájmy tito lidé reprezentují?

 

Koho zájmy sledují?

 

A komu to jejich absurdní tzv. "zpravodajství" nabízejí?

 

Ty si zmiňoval Michala Havrana, který má, a to je pro mě zcela nepochopitelné, prostor v RTVS-ce, odtud by měl být samozřejmě již dávno, dávno vyhozen takový člověk už jen kvůli neobjektivitě těch jeho relací, která je až do očí bijící.

 

Zmiňoval jsi mainstreamové extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické bulvární deníky SME a Deník N. V mainstreamovém extrémistickém krajně ultralevičáckém ultraliberálním neomarxistickém denníku SME jsem já četl také jeden “zajímavý komentář“ od paní Matie Lenické, vlastním jménem Matouš, transvestita, který se maluje jako žena a tento transvestita, respektive biologický muž tvrdící, že je údajně prý žena v tomto plátku SME-tiarov (Vysvětlující poznámka: myšlen je slovenský denník SME, zde slovní hříčka kde slovo “POPELÁŘI“ se ve slovenštině řekne “SMETIARI“) psal o tom, že prý co mají co chlapi, muži rozhodovat "o právech žen".

 

Chápete tomu, chápete jak hluboko ta společnost opravdu klesla, když transvestita biologický muž vydávající se za ženu u SME-tiarov (Vysvětlující poznámka: myšlen je slovenský denník SME, zde slovní hříčka kde slovo “POPELÁŘI“ se ve slovenštině řekne “SMETIARI“) jako oficiální článek redakce SME-tiarov vypisuje cosi o tom, že co to mají chlapi, muži "určovat práva ženám" a on je samozřejmě, že údajně prý ta "žena", namalovaný tam byl, s fialovou rtěnkou měl namalovány ústa, respektive rty.

 

Bohužel, i mnoho údajně prý "konzervativních" deníků, které o této problematice "informovali" neinformují objektivně. Konkrétně například tzv. "Konzervativní deník Postoj", který sám o sobě tvrdí, že je údajně prý "konzervativní", odmítl publikovat můj PRO-LIFE článek týkající se tohoto předloženého PRO-LIFE návrhu protipotratové novely potratového zákona i přesto, že často publikuje články všelijakých ostatních, přece jen podstatně méně významných kdejaký aktivistů a "osobností", a to podstatně méně významných bez urážky proto, že všichni tito "aktivisté" i kdyby byly oni všichni skutečně PRO-LIFE lidmi, vzhledem k tomu, že nejsou poslanci v Národní radě Slovenské Republiky, nerozhodují proto ani o tomto návrhu zákona. Čili fakt tato mediální scéna na Slovensku je jedna veliká tragédie.

 

Poznámka editora: Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS je jedinou PRO-LIFE politickou stranou na Slovensku. žádná jiná PRO-LIFE politická strana jako celek na Slovensku neexistuje, byť i v některých dalších politických stranách tu i tam se vyskytují jednotliví PRO-LIFE smýšlející jednotlivci.

 

Internetový portál "Postoj.sk" sofistikovaným způsobem tajně působí ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické revoluce pod falešnou PRO-LIFE a PRO-FAMILY maskou s cílem jednak “zachytit“ co pokud možno největší počet konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejících křesťanů, jednak tyto konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťany skrytě sofistikovaným způsobem manipulativně nenápadně ovlivňovat ve službách krajně ultralevičácké ultraliberální neomararxistické revoluce tím ideologicky tzv. "správným směrem". V praxi toto nenápadné sofistikované manipulativní působení tohoto krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk" spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že jeho cílovou skupinou jsou konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťané, tak "na oko" svými články bezvýhradně vystupuje proti vraždění nenarozených dětí umělými potraty i proti sodomií a genderové ideologii a tedy "na oko" nadšeně "podporuje" a hlásí se k PRO-LIFE i PRO-FAMILY hodnotám, ba dokonce často "Postoj.sk" i farizejsky naříká nad tím, že nikdo v parlamentu ty umělé potraty nechce zastavit, avšak ale pouze jen do té doby, dokud nenastane to "nebezpečí", že by v parlamentu “nedejbůh“ ty umělé potraty skutečně se někdo rozhodl pokusit se zastavit. Pak samozřejmě “Postoj.sk“ úporně hledá pokrytecké výmluvy, záminky a důvody proč dotyčnou konkrétní PRO-LIFE iniciativu nelze podpořit. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že manipulativní působení portálu "Postoj.sk" je cíleně zaměřeno vůči konzervativním PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťanům, tak nikdy otevřeně neřeknou že ve skutečnosti umělé potraty plně podporují, právě tak jako ani ve svém boji proti konkrétnímu PRO-LIFE zákonu si "Postoj.sk" z logiky daných souvislostí fakticky ani nemůže dovolit použít klasické pro-potratové pseudoargumenty mainstreamových médií takového typu jako například že "tato novela je špatná, chce bránit ženám rozhodovat o svém těle", ale musí si vymyslet sofistikovaněji rafinovanější pseudodůvody proč nepodpořit daný PRO-LIFE protipotratový návrh zákona, prostě takové pseudodůvody, které budou mít alespoň nějakou reálnou šanci být alespoň trochu psychologicky akceptovatelné pro konzervativně PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlejícího křesťana, čili takové pseudodůvody, které přímo nebudou nijak protiřečit či zpochybňovat samotné PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty jako takové. A proto "Postoj.sk" například napíše, že dotyčný PRO-LIFE návrh zákona je sice správný, ale měli by údajně prý s daným PRO-LIFE návrhem zákona zatím ještě počkat, protože z těch či oněch důvodů údajně prý momentálně není vhodná doba pro jeho předložení, nebo že předložený návrh zákona má sice správný cíl že jde proti umělým potratům, ale je údajně prý zle připravený a má údajně prý legislativní formálně-právní vady a nedostatky, a proto jej nelze přijmout, anebo že i předložený návrh zákona je i legislativní sice zcela bez jakékoliv vady, ale politická strana či konkrétní poslanec, který ten protipotratový zákon předložil je “takový a makový“, a jmenují jejich či jeho ať už skutečné nebo vymyšlené údajné "poklesky", že udělal anebo neudělal to či ono, že spáchali či spáchal to a to a podobně, a proto dotyčný zákon podávající politická strana nebo konkrétní poslanec, který dotyčný protipotratový zákon předložil je člověk údajně prý neseriózní, nedůvěryhodný a proto pod záminkou z těchto ať už skutečných nebo smyšlených často i zcela banálních pseudodůvodů proto ani tento jejich či jeho návrh protipotratového zákona údajně prý proto "nelze v žádném případě podpořit" atd.

 

Ostatně podle svědectví slovenského nezávislého investigativního novináře Mgr. Martina Bavolára "Denník Postoj utajene financuje George Soros cez svoje krycie firmy, politické nadácie a nastrčené osoby", jak o tom již vícekrát tento Mgr. Martin Bavolár, jeden z nejlepších slovenských investigativních novinářů na základě svých investigativních odhalení již vícekrát mluvil i psal, naposledy například dokonce přímo na svém blogu zde: https://blog.hlavnespravy.sk/8555/velke-odhalenie-precitajte-si-ktori-najomni-novinari-su-na-mafianskych-zoznamoch-medzi-prvymi-su-todova-a-snidl-z-dennika-n-a-hanus-z-dennika-postoj/ Tolik tedy o sofistikovaně manipulativním působení na konzervativní PRO-LIFE a PRO-FAMILY křesťany ze strany de facto krypto-neomarxistického portálu “Postoj.sk“ nesoucího honosný rovněž tak falešně zavádějící název  Konzervatívny denník Postoj“.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /116/:

Jano, mě v tom tvém projevu, kde si vypočítával ty jednotlivé novináře a média, prostě ty presstituty, kteří se "perou" za to, aby zůstala interrupční legislativa v takové podobě jako je dnes, mě zaujal ten jeden novinář, kterého si zmiňoval, který používá jako takový hlavní argument proti omezování interrupcí to, že jejich počet klesá.

 

Pravda, jak si řekl, počet interrupcí ve skutečnosti jak dokazuje i ta statistika z Národního centra zdravotnických informací neklesá, dokonce se dá říci, že dneska se nacházíme v takovém přelomovém období, kdy poprvé po dvaceti letech mezi rokem 2016, 20217 naopak počet těchto interrupcí stoupl a stoupl dost výrazně až o 13%.

 

No každopádně položme si otázku. Bez ohledu na to, zda stoupají nebo klesají umělé potraty, tak pokud budou nyní dejme tomu dlouhodobě kvantitativně svým počtem klesat krádeže či znásilnění, popřípadě vraždy již narozených dětí a dospělých, tak je to důvod k tomu, abychom je legalizovaly, aby byly krádeže, znásilnění, vraždy již narozených dětí a dospělých legálně?

 

Já si myslím, že žádný poslanec Národní Rady Slovenské Republiky by určitě za legalizaci krádeží či znásilnění, popřípadě vražd již narozených dětí a dospělých asi nikdy nehlasoval.

 

 

Eduard Adamčík, poslanec NR SR - Politická strana: MOST-HID polgári párt - občanská strana (maďarská politická strana) /117/:

Děkuji. Souhlasím s vaší kritikou útoků na křesťanství a myslím si, že nedá se s tím nesouhlasit. A co se týče dnešního projednávaného tématu, musím konstatovat, že by to potřebovalo fakt obrovský zázrak, aby to prošlo. A velmi lituji i to, že zde ani zdaleka nejsou všichni ti poslanci Národní Rady Slovenské Republiky, kteří o sobě tvrdí, že jsou údajně prý křesťané. Myslím si, že nyní při projednávání této tak velmi závažné téma by tu skutečně alespoň tito poslanci měli být. Děkuji.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /118/:

Děkuji kolegům za reakce, a samozřejmě, že děkuji i panu Eduardu Adamčíkovi, opravdu si to od pana poslance Eduarda Adamčík velice vážím. K objasnění vlastně proč jsem se rozhodl udělat takový sumář, který se týká těchto jakože "novinářů" musím říci tolik, že když jsem se připravoval na tento náš PRO-LIFE návrh protipotratové novely potratového zákona, tak chtěl jsem se ponořit i do té tzv. "liberální duše", jen bohužel musím konstatovat, že když jsem začal číst všechny tyto mainstreamové neomarxistické plátky, ultralevičácké deníky, tak jsem se bohužel ponořil opravdu až na samotné dno odpadní stoky Internetu, která je šíří.

 

Ale každopádně pevně věřím tomu, že alespoň prezentováním těchto jejich "hodnotových" postojů, které u nás na Slovensku zastávají "novináři" z těchto extremistických mainstreamových deníků se otevřou lidem, kteří toto poslouchají oči a udělají si obraz i o této jejich extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické politice, která nám je v této době tak tvrdě vnucována. Děkuji pěkně.

 

 

Martin Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /119/:

Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně Natálka a Janka, jakož i ostatní vážení kolegové z naší vlastní Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS plus i Vy  ostatní tu přítomní poslanci, jmenovitě vážený pane poslanče Richarde Vašečko z Křesťansko-demokratického hnutí KDH, vážený pane poslanče Eduarde Adamčíku z Mostu - Híd polgári párty - občanské strany, vážený pane poslanče Juraji Blanáři z politické strany SMĚR – sociální demokracie a vážený pane poslanče Petře Marčeku. Vy jste vlastně úplně poslední čtyři Mohykáni z řad ostatních poslanců našeho slovenského parlamentu, kteří společně s námi čtrnácti poslanci naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS ještě zůstali dneska zde v zasedačce pléna Národní Rady Slovenské Republiky při projednávání tohoto našeho protipotratového PRO-LIFE návrhu novely současného potratového zákona. Tedy kromě čtrnácti poslanců naší Lidové Strany Naše Slovensku ĽSNS jsou zde z řad ostatních poslanců již jen čtyři, respektive vlastně pět dalších poslanců, protože vidím přicházet ještě i pana poslance Mariána Kéryho z politické strany SMER - sociální demokracie. Takže moji milí osmnácti kolegové všichni dneska zde přítomni a mnou tímto osloveni, společně i se mnou je nás zde tedy pouze jen devatenáct z celkového počtu stopadesáti poslanců Národní Rady Slovenské Republiky. I přesto chtěl bych shrnout, že detailně popsali jsme tu už vývoj plodu, detailně jsme popsali také to, kdy vlastně vzniká lidský život i detailně jsme popsali i proces výkonu umělého potratu.

 

Já bych chtěl původně moje vystoupení věnovat v první části tak mezinárodně aktuální situaci, která nastala v Irsku a v druhé části bych se zas věnoval negativním důsledkům umělého potratu na ženu a v třetí části mého vystoupení bych reagoval na jednotlivé podněty, které zde vznikly během dnešního dne.

 

Je velmi smutným paradoxem, že právě v této době kdy tu na Slovensku naše Lidová strana Naše Slovensko ĽSNS předkládá PRO-LIFE návrh protipotratové novely zákona o “umělém přerušení“, respektive ukončení těhotenství, došlo v Irsku k velmi tragicky smutné politováníhodné změně Ústavy, respektive zrušení osmého dodatku Ústavy Irské Republiky, který chránil, respektive přiznával stejná práva pro těhotné ženy i nenarozené dítě.

 

V irské kampani, která předcházela tomuto referendu se setkali dva tábory, které zde již byly dneska zmíněno a to PRO-LIFE na jedné straně a tzv. "PRO-CHOICE" na druhé straně. Čili právo na život a tzv. "právo na volbu". Referendum skončilo výsledkem katastrofálních 66,4% za pro-potratovou změnu Ústavy, vůči 33,6% za zachování současného stavu. Čili vítězstvím kultury smrti nad kulturou života vlastně dochází k “úpravě Ústavy“, kde se tzv. “liberalizuje“ potratová politika. Pouze v jednom z 26 okresů, v okrese Donegal lidé hlasovali proti “liberalizaci“ potratové politiky. V samotném hlavním městě Dublinu až 75% lidí hlasovalo za pro-potratovou změnu Ústavy. Z reakcí na výsledek referenda řekl Taoiseach, což je vlastně předseda vlády Irska Leo VARADKAR, který sám bojoval za pro-potratovou “liberalizaci“ tohoto zákona, že to je historický den pro Irsko a že proběhla "tichá revoluce". Řekl také, že někteří hlasovali za "ano" s pýchou, ale mnozí hlasovali s bolestivým přijetím a s těžkým srdcem. Jak je tedy možné, že v zemi kde se až více než 80% populace hlásí ke katolickému náboženství a které se donedávna vyznačovalo značnou dávkou konservatismu, jak je možné že došlo k takovému výsledku?

 

Za hlavní příčinu třeba považovat vymývání mozků mainstreamovými extrémistickými krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými médií jejich velmi intenzivní pro-potratovou propagandu, kterou bylo  s aplikováním vědecké metody cílevědomé změny myšlení lidí postupným otevíráním tzv. "Overtonova okna možností" pečlivě řízený a dlouho připravovaný posun smýšlení lidí, který dosáhli během ekonomického rozmachu, když hlavně nezkušená mladá generace díky intenzivnímu mediálnímu vymývání mozků pro-potratovou propagandou zastává stále liberálnější "hodnoty". Tomuto tématu se rozsáhle věnovali nejen celostátní, ale i místní média, které rovněž používaly velmi neobjektivní až sugestivně metody informování. Příkladem je lživé informování o případu 31 roční indické zubařky, kdy tato paní Savita Halappanavar zemřela v roce 2012 v Galway v důsledku komplikací po samovolném potratu. V médiích byl však tento případ úmyslně účelově zcela překroucený a veřejnosti představen tak, že paní Savitě Halappanavar byl údajně prý odmítnut umělý potrat, a že ten umělý potrat jí byl odmítnut proto, že Irsko je konzervativní křesťanská katolická země a podobně. Tak jak to Sorošovští osnovatelé ze zákulisí očekávali, tyto mediální lži přinesli jim jimi očekávané satanské plody zla, protože lživým propagandistickým zneužitím tragické smrti paní Savity Halappanavar dosáhla celosvětová zahraniční i domácí pro-potratová lobby tendenční ovlivnění veřejného mínění ve prospěch tzv. “liberalizace“ potratové politiky přesně tak, jak si od této lži zahraniční pro-potratoví lobbisté přáli.

 

Pojďme se ale podívat na jednotlivé důvody, které uvádějí tyto PRO-LIFE a tzv. "PRO-Choisy" strany. Začněme nyní PRO-LIFE přístupem tak, jak je definován na webové stránce Pro Life Campaign Ireland https://prolifecampaign.ie/main/

 

Definujícím problémem, kterým dnes společnost čelí je ochrana a respekt k lidskému životu ve všech stadiích vývoje od jeho křehkého začátku po přirozenou smrt. Princip inkluzivnosti, který je základem poselství není prázdnou rétorikou. Překládá se do veliké praktické a někdy i náročné agendy. Každý z nás začal život jako embryo. Když se otcova spermie spojuje s vajíčkem matky začíná nový život. Tato nová lidská bytost, i když je velmi malá je nejen potencionálním životem, je to skutečný lidský život s potenciálem a zaslouží si ji v životě chránit zákonem.

 

Na druhé straně advokáti pro tzv. "právo na umělý potrat" tvrdí, že to, zda-li těhotná žena bude pokračovat v těhotenství by mělo být její "osobní volbou", protože - jak tvrdí – je to údajně prý “její tělo“ a je to věc jejího osobního zdraví, budoucnosti a práva na soukromí. Také tvrdí, že dostupnost  legálních umělých potratů údajně prý snižuje vystavení žen rizikům spojený s nelegálními umělými potraty. V širším smyslu obhájci práv na interrupci garantují své argumenty z hlediska svobody jednotlivce, přesněji řečeno z hlediska svobody dotyčné těhotné ženy, svobody reprodukce a tzv. "reprodukčních práv", při současné absolutně úplné ignoraci jakýchkoliv lidských práv dotyčného vražděného dítěte.

 

Čili ve zkratce na jedné straně je zde právo dítěte na život a na druhé straně zas právo ženy rozhodovat se samostatně takzvaně o "svém těle", o svém soukromí a o takzvané "svobodě reprodukce". To, že nenarozené dítě se svým vlastním genetickým kódem Deoxyribonukleové kyseliny DNA, který je odlišný od genetického kódu Deoxyribonukleové kyseliny DNA jeho matky, a tedy v žádném případe dítě nacházející se v prenatální etapě svého lidského života není "tělem ženy" a to tedy znamená, že rozhodnutím se pro umělý potrat se “matka“ nerozhoduje o "svém těle", ale rozhoduje se pro vraždu svého nenarozeného dítěte, což jsou vědecky doložitelné fakta, která zde dnes v plénu Národní Rady Slovenské Republiky už dostatečně ve svých vystoupeních vysvětlili moji předřečníci, a proto se zaměřím na ten další tzv. "PRO-CHOICE" pseudoargument odvolávající se na tzv. "svobodu reprodukce".

 

A právě tato tzv. "svoboda reprodukce" je kamenem úrazu pro tzv. "PRO-CHOICE" hnutí. Afektovaně se tím totiž vlamují do úplně otevřených dveří. Nikdo nikdy totiž od žen nepožadoval a ani nepožaduje - a ovšemže ani my v tomto našem PRO-LIFE návrhu protipotratové novely potratového zákona, kterou předkládáme, nepožadujeme od žen nějakou jejich tzv. "povinnost reprodukce". S výjimkou zcela ojedinělých případů kdy dojde ke zločinu znásilnění ženy totiž právo "na reprodukci" je zásadně vždy a všude totiž ponecháno čistě na vlastní uvážení každé ženy či se tzv. "reprodukovat" chce nebo nechce. Žádný zákon a ani žádný jiný předpis či závazná norma neurčuje ženám kolik musí mít dětí, ba dokonce ani to ne, že vůbec musí mít nějaké děti. A tedy z výjimkou úplně ojedinělých případů, kdy se žena stane obětí trestného činu znásilnění, pokud se nějaká žena z důvodů ať už jakýchkoliv svobodně rozhodne, že nikdy nebude mít žádné děti, respektive že po celý svůj život zůstane pannou, tak je to její plné právo a každý - včetně samotného státu je povinen toto svobodné rozhodnutí se ženy pro své celoživotní panenství - povinný plně respektovat. Čili podmínka svobodné volby ženy je splněna.

 

Pokud použijeme stejný metr tzv. "svobody volby", tak svobodou volby by mělo mít i samotné nenarozené dítě a nejen jeho matka, ba dokonce právo na tuto svobodu volby by mělo mít spíše toto nenarozené dítě než jeho matka, protože zatímco pro matku nenarozeného dítěte je otázka výkonu či nevýkonu umělého potratu, a tedy zachování či ukončení jejího těhotenství umělým potratem maximálně pouze jen otázkou jejího osobního určitého nepohodlí, zdravotních a pracovních omezení po dobu oněch maximálně devíti měsíců trvání jejího těhotenství plus několik málo dnů, maximálně týdnů i po porodu, zatímco pro samotné nenarozené dítě je otázka tzv. "svobody volby" doslova otázkou jeho života či smrti.

 

Zde již ovšemže ti tzv. PRO-CHOICE "protagonisté již nejsou až takoví konzistentní. Čili na jedné straně požadují tzv. "svobodu volby" pro tu ženu, pro kterou otázka výkonu či nevýkonu umělého potratu, a tedy zachování či ukončení jejího těhotenství umělým potratem je maximálně pouze jen otázkou jejího osobního určitého nepohodlí, zdravotních a pracovních omezení; ale na to dítě, pro které je to doslova otázkou jeho vlastního života či smrti už účelově úmyslně zapomínají.

 

Kromě těchto skutečností, které jsem již zmínil, existuje ještě i další závažný důvod proti úmyslnému usmrcení plodu, respektive proti úmyslnému ukončení těhotenství, a tím jsou vlastní negativní dopady na samotnou ženu. Tyto můžeme rozdělit na fyzické a psychické. Já se v mém vystoupení budu věnovat více těm psychickým, jelikož ty fyzické už dnes popsali i moji kolegové vystupující přede mnou ..

 

Takže prvním psychickým dopadem na ženu po umělém potratu je vlastně vyprázdnění a vytěsnění. Jistěže prvním pocitem "matky" po zavraždění jejího nenarozeného dítěte je bezprostředně po výkonu umělého potratu často zpočátku její zdánlivá "úleva". Žena je ráda, že ten "svůj" umělý potrat má již za sebou, a to zejména tehdy, pokud chtěla, aby se o jejím těhotenství nikdo nedozvěděl, nebo se bála možných komplikací spojených s narkózou či samotným potratovým zákrokem.

 

Prvotní úlevu u ženy po výkonu umělého potratu však ale brzy vystřídá tísnivý pocit vyprázdnění, a to vyprázdnění tělesného i duševního. Vzniká jakási citová otupělost jakoby se už takové ženy z citové strany už nic nedotklo. Najednou není schopna truchlit a rmoutit ani v takových situacích, v kterých to v minulosti dělala.

 

Žena, která podstoupila umělý potrat se však ale neví ani těšit a radovat z věcí, které jí v minulosti rozjasňovali všednost dnů. Stává se méně citlivou k problémům jiných lidí. Někdy se jí zdá, jakoby samu sebe pozorovala z určitého odstupu. Na ničem jí příliš nezáleží. Citové otupení může přetrvávat i dlouhodobě. Je to psychickým obranným mechanismem ženy, kterým se žena chrání pro bolestí, kterou by jí způsobovalo přirozené prožívání tragédie umělého potratu.

 

Žena usiluje zcela zapomenout nato, co se stalo, úplně to vygumovat, vytěsnit ze své paměti. Vyhýbá se podnětům, které jí zkušenost z umělého potratu připomínají. Ty mohou být u různých žen odlišné. Některé ženy se nedokáží dívat na miminka, malé děti, bříška těhotným žen. Dalším ženám zas vadí zvuk odsávačky například u zubaře. Negativně vnímají nemocniční předměty, pachy ale i osoby, které se jim nějak spojují se zkušeností jejich umělého potratu. Často si ani přímo neuvědomují, proč jim tyto věci překážejí, ale i tak se usilují jim vyhýbat.

 

O umělém potratu ženy obvykle nechtějí mluvit. Některé ze žen umělý potrat v diskusích obhajují právě proto, aby se s umělým potratem ve svých myšlenkách nemuseli zabývat. Z psychologického hlediska je snaha bránit se duševní bolesti zcela přirozená a pochopitelná. Avšak tento stav u žen, které podstoupily potrat přetrvává dlouhodobě a brání to jejich duševnímu uzdravení.

 

Dalším důsledkem u ženy, která podstoupila umělý potrat je její podráždění. Jednou z reakcí na umělý potrat je stav zbývající dráždivosti. Projevuje se vyšším podrážděním v běžných životních situacích a obrannými reakcemi na podněty, které nejsou nebezpečné. V komunikací s lidmi taková osoba působí nervózně, nedůtklivě, hádavě. Mohou se u ní objevit výbuchy zlosti a agresivní chování.

 

U žen, které podstoupily umělý potrat jsou také časté poruchy spánku a neschopnost soustředit se. Vnitřní napětí se může projevovat i tělesnými příznaky. Ztuhlým svalstvem, kolísáním tlaku a pulsu, pocitem "staženosti žaludku". Dlouhodobý stres může podnítit vznik tzv. "psychosomatických onemocnění".

 

Některé ženy, které podstoupily umělý potrat mají vtíravé představy, často se jim potratové zážitky vracejí v představách, které se objevují v nečekaných momentech a v situacích. Ženy se jich často nedokážou zbavit. V těchto představách znovu prožívají části svého umělého potratu nebo vidí potracené dítě, pociťují hrůzu a beznaděj. Tyto vtíravé představy se objevují během bdění i ve spánku, kde se přeměňují na bizarní sny, v nichž se skutečné události proplétají s neskutečnými obrazy.

 

Některé ženy, které podstoupily umělý potrat mají problémy ve svém sexuálním životě. Více než třetina žen po umělém potratu má problémy se sexem, které začínají v těsné návaznosti na zákrok. Ztrácejí radost z milování. Nedokáží si ji vychutnat, některé pocity, pociťují při nich bolest. Proto se jim usilují vyhýbat, což snižuje šanci na plnohodnotný trvalý vztah s mužem.

 

Některé ženy po umělém potratu střídají partnery a dochází u nich k promiskuitě, která představuje formu trestání samé sebe. Sebe poškozování a sebevraždy, deprese, po potratový stres a ztráta sebeúcty jsou pravděpodobnou příčinou takovéhoto chování žen, která škodí jim samotným.

 

Vícero velikých vědeckých studií potvrdily pravdivost hypotéz, že ve svém průměru celkově ženy po umělém potratu statisticky výrazně více než před výkonem potratu výrazně více kouří, výrazně častěji nadměrně pijí alkohol a výrazně častěji užívají drogy.

 

U některých z žen, které podstoupily umělý potrat se projevují poruchy příjmy potravy. Buď přejídání se vedoucí k obezitě anebo nadměrné postění se směřující k chorobnému vychudnutí.

 

Alarmující je však ale u žen, které podstoupily umělý potrat zejména vysoký počet pokusů o sebevraždu. Mnoho z nich končí smrtí. Finský celonárodní vědecký výzkum ukázal, že do roku zemřelo v důsledky sebevraždy sedmkrát více žen po umělém potratu než matek, které dítě porodily.

 

Ženy, které podstoupily umělý potrat mívají následně velmi často problémy v partnerských vztazích. Umělý potrat negativně zasáhne jejich vztahy, které do té doby zdánlivě dobře fungovaly. Partneři se často navzájem odcizí, přichází k rozchodu nebo k rozvodu.

 

Umělý Potrat nevyřeší stávající problémy a často přidá nové. Ženy po umělém potratu si těžší vytvoří funkční trvalý vztah pro snížení sebeúcty, ztráty důvěry k mužům, problémy v pohlavním životě, nevyrovnané a konfliktní chování jakož i užívání drog a alkoholu.

 

Je zde také tendence pro opakované potraty a nezdravý vztah k dětem. Ženám po umělém potratu hrozí čtyřnásobně vyšší riziko, že půjdou znovu na umělý potrat. Má to několik příčin. První je úsilí odčinit předchozí umělý potrat novým těhotenstvím, přestože přetrvává problematická situace, která ženu přivedla k předchozímu umělému potratu.

 

Dále u žen, které podstoupily umělý potrat je signifikantní ztráta sebedůvěry. Žena si nevěří, že by novému dítěti dokázala být dobrou matkou. Co se týče žijících dětí, často má přehnaný strach o ně, ale i neschopnost dostatečně jim projevit svou lásku.

 

Výjimkou však u ženy, která podstoupila umělý potrat není ani týrání nebo zanedbávání žijících nepotracených dětí, které souvisí s potratovým stresem "matky", její náladovostí a sníženou sebekontrolou.

 

Psychické následky po umělém potratu dokazují, že umělý potrat není ani pro samotnou ženu dobrým řešením neplánovaného těhotenství. Navíc tyto ženy, které podstoupí umělý potrat zůstávají se svými problémy osamocené. Pomoc ani podporu jim neposkytují ani ti, kteří jim umělý potrat doporučovali nebo je do něj vysloveně nutili.

 

Umělým potratem ženy nic nezískají, ale mohou ztratit více než předpokládají. Proto třeba ženy před umělým potratem chránit, a těm ženám, které po umělém potratu trpí, a trpí možná mnohem více než si my ostatní víme vůbec představit, třeba pomoci, aby si dokázali odpustit. To se dá ale pouze tehdy, pokud o potratovém syndromu nebudeme mlčet.

 

Na závěr bych se ještě vrátil k terminologii, kterou mnozí kolegové již zmínili, zda-li by se to tedy mělo nazvat umělý potrat nebo předčasné ukončení těhotenství, kde ve starší legislativě se používal termín "vyhnání plodu" a myslím si, že tento termín více definuje tu faktickou podstatu ukončení těhotenství.

 

Také někteří kolegové zmiňovali, myslím, že to byl Jano Kecskés, že viděl video "Silent scream", respektive "Němý výkřik" anebo "Tichý výkřik", jak jeho název můžeme do našeho jazyka z angličtiny přeložit, ukazující umělý potrat na vlastní oči, které viděl ještě kdysi na škole. Já jsem toto video také viděl, nám to také ukázaly. Opravdu se říká, že lépe je jednou vidět než stokrát slyšet. Takže možná že kdybychom tu měli tu možnost si to tu pustit, tak i ti, kteří byli odhodláni udržet stávající stav genocidního vraždění nenarozených dětí umělými potraty by po zhlédnutí tohoto videa ukazujícího umělý potrat na vlastní oči možná pak by hlasovali proti umělým potratům, respektive možná že by změnili svůj názor na umělý potrat když by zjistili co ten umělý potrat ve skutečnosti znamená.

 

A úplně na samý konec tohoto mého vystoupení bych rád poukázal i na tu roli muže - otce zplozeného dítěte, která jakoby se opomíjela. Protože ne vždy vina za umělý potrat je pouze na straně ženy - "matky", ale působí zde často svým významným faktorem spoluviny i ten nezájem toho muže - "otce" úmyslně potraceného dítěte. Takže možná bychom se měli vážně zamyslet i nad tím, jak toho muže více tak nějak vtáhnout do toho rozhodování, aby byl muž možná že více nápomocný při tom samotném rozhodování se té těhotné ženy. Takže tolik nakonec. Děkuji pěkně.

 

POZNÁMKA EDITORA: Tuto vědeckou metodu jak dosáhnout cílevědomé změny myšlení lidí postupným otevíráním tzv. "Overtonova okna možností zformuloval americký právník, filozof, politolog a sociolog Joseph P. Overton. Pokud jde o češtinu a slovenštinu, pak tedy informace o metodě postupného otevírání tzv. "Overtonovho okna" naráží na články, které byly publikovány ve slovenštině například na slovenském webovém portálu https://www.lifenews.sk , kde byl publikován ve slovenském jazyce článek pod názvem “Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditelné (napr. kanibalizmus)“, který byl publikován zde: https://www.lifenews.sk/content/met%C3%B3da-overtonovho-okna-ako-presadi%C5%A5-nepresaditeln%C3%A9-napr-kanibalizmus nebo též na slovenském webovém portálu http://www.protiprud.sk/ , kde byl zas ve slovenském jazyce publikován článek pod názvem "Ako sa to robí: Overtonovo okno alebo technológia skazy. Veľká lož o prirodzenom behu vecí. Po homosexuáloch legalizácia pedofílie a incestu. Aj kanibali majú svoje práva", který byl zas publikován zde: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1843.htm , popřípadě na webové stránce slovenského časopisu “ZEM & VEK“ (Zem a vek) na adrese https://zemavek.sk , kde byl zas ve slovenském jazyce publikován článek pod názvem “Metóda Overtonovho okna: ako v spoločnosti presadiť nemožné“,  který byl zas publikován zde:  https://zemavek.sk/metoda-overtonovho-okna-ako-v-spolocnosti-presadit-nemozne/ , a v češtině zas například na českém portálu http://www.protiproud.cz/ , kde byl zas v českém jazyce publikován článek pod názvem "Jak se to dělá: Overtonova okna“, aneb Technologie zkázy. Velká lež o přirozeném běhu věcí. Po homosexuálech legalizace pedofilie a incestu. I kanibalové mají svá práva", který byl publikován zde: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/1284-jak-se-to-dela-overtonova-okna-aneb-technologie-zkazy-velka-lez-o-prirozenem-behu-veci-po-homosexualech-legalizace-pedofilie-a-incestu-i-kanibalove-maji-sva-prava.htm

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /120/:

Děkuji za slovo. Martin, na začátku si zmínil, že v sobotu proběhlo v Irsku referendum, výsledkem kterého bylo zrušení osmého dodatku Ústavy, který zakazoval umělé potraty. Tento dodatek byl platný od roku 1983, čtyři roky po tom jak

Irsko navštívil tehdejší papež sv. Jan Pavel II.

 

Směr, kterým se však ale tato bývalá katolická země vydala je až smutně zarážející. Na čele Irska dnes stojí pro-potratový premiér s indickými kořeny, který je navíc ještě k tomu sodomita, tj. homosexuál, a tak podle přísloví “jaká matka, taká Katka, taková firma“ dnešní Irsko v podstatě už patří mezi nejliberálnější pro-potratové a pro-homosexualistické země vůbec.

 

Otázka je pouze jakou roli v této přeměně Irska sehrály zahraniční agenti. Určitě není náhoda, že v Irsku mají své evropské pobočky společnosti jako Facebook, Google nebo Amazon, které se neskrývají před tím, že všude na světě kde na to mají dosah cenzurují vše, co je PRO-LIFE, PRO-FAMILY či jakkoliv jinak křesťanské, respektive konservativní nebo má alespoň trochu náznaku protiislamistického, protimigrantského, slovanského, vlasteneckého či národního.

 

Bůh nás všechny ochraňuj před takovými změnami, které v Evropě začaly. Děkuji za slovo.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /121/:

Děkuji za slovo. Martin, zmínil si Irsko. O Irsku jsem přemýšlel už ráno, když jsem si přečetl tu mainstreamovou extrémistickou krajně ultralevičáckou ultraliberální neomarxistickou pseudonovinářskou žumpu, ten deník, který vzpomínal zase Jano a byl tam bombastický článek týkající se “sexuální orientace“ irského premiéra a veliký úspěch lidí, kterým se podařilo zlomit někdejší původně katolické Irsko.

 

Přemýšlel jsem dále, že proč je to tak. No tak mladá generace v Irsku je rovněž podrobena mediální masáži a vymývání mozků jak je to i u nás. Široká škála globalistických pro-potratových a pro-homosexualistických forem agresivní propagace vražedné potratové genocidy malých dětí jakož i propagace sodomie působením na vědomí i podvědomí mladé generace úplně ve všech zemích Evropy působíce stále neúnavně, protože je stále financována bohatými donátory, celosvětovou chobotnicí, všichni víme jakou.

 

Rozdíl je jen v úspěšnosti této extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické chobotnice. Jak řekl Milan, ona je velmi trpělivá ta chobotnice. Vždy záleží na subordinace vlády popřípadě činitelů ve státě, kde daná chobotnice působí. Nebo i nečinnosti jak bylo řečeno, respektive v letargii.

 

Je velmi smutné, že dokonce už i původně katolické konzervativní Irsko přehrává. Že se to děje například ve Švédsku, to nijak nepřekvapuje, protože to je ve Švédsku jasné díky šíleným krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým vládám během mnoha desítek let, ale že se to tedy děje už i v někdejším katolickém Irsku, tak to je už opravdu obrovská smůla. Třeba něco dělat s touto Evropou. Děkuji za slovo.

 

 

Stanislav Drobný, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /122/:

Děkuji za slovo. Martin, zmiňoval si psychické stavy ženy po absolvování potratu. Možná že teď budu trochu tvrdý. Jakkoli se žena bude snažit zapomenout, nikdy nevymaže to, co potratem udělala. Umělý potrat zabíjí nevinný život. Čas nevymaže zabití ani neusnadní vnímání této reality. Potrat je krutá tragédie a je volbou, která by nikdy neměla být zvolena, protože tato volba zůstává navždy. Mnoho lidí věří, že umělý potrat vyřeší určitý problém. Může se zdát, že v dané chvíli byl problém vymazán, možná může dívka dále studovat, možná se rodiče ani nedozvědí, že byla těhotná, možná že bude aféra zatajena. Ale v realitě umělý potrat pouze ukryje problémy, ale nevyřeší je. To, že je to momentálně legální neznamená, že je to v pořádku a to, že se umělý potrat často děje potají neznamená, že se ženou nezůstane navždy. Děkuji.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /123/:

Děkuji za slovo. Martinko, já bych se ti také chtěla poděkovat za to, že jsi se dotkl právě těchto následků na psychiku ženy, které jsou opravdu velmi vážné. Já jsem se ve svém životě – i v praxi, ačkoli nejsem psychiatr, ale navzdory tomu, co se mi svěřily mnohé ženy - s mnoha takovými případy setkala, když ženy jsou nešťastné a když až nyní bohužel až po umělém potratu vědí co to ten umělý potrat ve skutečnosti znamená, v důsledku čehož velmi litují to, že podstoupili umělý potrat, respektive přiznávají, že poté co se dozvěděli, co to ten umělý potrat znamená, tak je jim jasné, že pokud by toto vše - co všechno v sobě umělý potrat obnáší - věděli už předtím než přistoupili k umělému potratu, tak na něco podobného jako je dání souhlasu s vraždou svého vlastního nenarozeného dítěte by nikdy nepřistoupily. Takže děkuji ti.

 

 

Ján Kecskés, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /124/:

Martin, ve své rozpravě ses dotkl hlavně té psychické stránky ženy, co se týče podstoupení umělého potratu. Je jasné, že u žen, které podstoupily umělý potrat nastupují v mnoha případech různé deprese, sklon k drogám, sklon k alkoholu, respektive sklon k užívání drog i alkoholu, ba někdy dokonce i sklon k sebevraždám. Je to velmi veliké sousto pro ženu, a to hlavně následně po umělém potratu, když si plně uvědomí, co svým rozhodnutím zapříčinila a že zabila nevinné dítě.

 

Setkal jsem se také i s některými případy, kdy ženy uvažovali o podstoupení umělého potratu, respektive když přemýšleli nad touto alternativou, že úmyslně potratí své dítě, a musím říct, že byli to hlavně mladé ženy, respektive mladé páry. A to buď mladé ženy nebo tedy mladé páry, které měly před sebou školu, a to ať už vysokou nebo studovali na střední škole, a které dnes Pánu Bohu děkují za to, že tento umělý potrat nepostoupili, že se s problémem poprali a že dnes už mají skoro odrostlé děti, zdravé, pěkné, odrostlé děti, které jsou jim, celé jejich rodině i společnosti prospěšné, a z nichž mají velkou radost.

 

Čili tedy na jedné straně jsou těžké psychické problémy velkého množství žen, které podstoupily umělý potrat a dodnes toho trpce litují, a na druhé straně je tu zas radost a poznání, že když se člověk s neplánovaným těhotenstvím popere a sebere si tuto výzvu osudu ke svému srdci, že bude celý život vychovávat pěkné dítě a dá do něj vlastně sebe a předá odkaz sebe, svou obětavou snahu i svou lásku, tak je to k nezaplacení. Děkuji.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /125/:

Martin, problematika potratů je opravdu smutná sama o sobě a tento tvůj projev byl takový opravdu trochu více depresivnější v rámci otázky té psychiky u ženy a já přiznám se osobně si opravdu neumím představit, co se odehrává v hlavě ženy. Dost už je to asi komplikované v rámci těla a v rámci hlavy je to každopádně ještě horší, ale právě proto skrze všechny tyto závažné skutečnosti, které zde dnes zazněly jsem opravdu upřímně hluboce přesvědčen, že zejména v zájmu samotných žen je protipotratový PRO-LIFE zákon na Slovensku velmi potřebný, protože naše ženy si zaslouží, aby jim bylo nabídnuto ze strany společnosti a státu mnohem více než nějaký umělý potrat. Děkuji.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /126/:

Děkuji za slovo. Martin, ty si svůj projev zakončil tím, že je třeba zajistit aby do rozhodování o interrupcích bylo vtaženo více mužů. Já musím s tebou zcela souhlasit. Tedy zejména pokud jde o muže, kteří by svou ženu nikdy neposlali na umělý potrat a nikdy by ji nepřesvědčovali, aby podstoupila takovéhoto hrozného něco.

 

Ono je to velmi důležité toto zrovnoprávnění otce s matkou zejména v situaci, kdy si uvědomíme jaká je současná legislativa. Nejen že máme v Ústavě napsáno to, že lidský život je hodný ochrany již před narozením jak již zmínili moji předřečníci - ale co tu doposud ještě nikdo nezmínil - máme také sice v Ústavě Slovenské republiky napsáno, že všichni občané jsou si rovni před zákonem, v případě interrupcí nenarozených dětí však ale v rozporu s Ústavou rovnost mužů s ženami, respektive otců s matkami absolutně vůbec neplatí, protože "matka" může kdykoliv zcela svévolně nechat zavraždit své nenarozené dítě i bez souhlasu jeho vlastního otce, který dotyčné nenarozené dítě zplodil, ba může nenarozené dítě nechat zavraždit nejen bez souhlasu ale i bez vědomí vlastního otce dotyčného nenarozeného dítěte, a toto vše zcela jednostranně může učinit "matka" s nenarozeným dítětem bez jakéhokoliv ohledu na otce dotyčného nenarozeného dítěte dokonce i v tom případě pokud otec tohoto nenarozeného dítěte je třebas i její vlastní manžel.

 

A tedy tato hrubá diskriminace mužů vůči ženám, respektive tedy takováto hrubá nerovnost v právech mužů - otců a žen - matek vůči jejich vlastnímu, společně počatému ale doposud ještě nenarozenému dítěti znamená nejen hrubé pošlapání rodičovských práv otců vůči svým dětem, které jsou jim umělým potratem takto zavražděny proti jejich vůli, ale je to také cosi zcela absurdního ve společnosti a státu, který o sobě velmi rád tvrdí, že je údajně prý společností a státem “demokratickým“.

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /127/:

Já podobně jako pan poslanec Martin Kotleba vidím tu situaci schvalování vražedné potratové genocidy dětí a schvalování sodomie v kdysi v minulosti ještě katolickém Irsku jako výsledek té extrémně intenzivní pro-potratové a pro-homosexualistické mediální propagandy, respektive ze zahraničí velmi štědře financované ultraliberální pro-potratové a pro-homosexualistické agendy tzv. "kultury smrti", a to sice v souladu s tím jak to ukázal Joseph P. Overton pomalu a trpělivě, ale o to systematičtěji prosazování té salámové metody postupného otevírání tzv. "Overtonova okna" možností, kterou prostě postupně ta mainstreamová extrémistická krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média "po malých dávkách" očkováni do irské veřejnosti, aby tak od původního smyslu irské společnosti pro křesťanskou mravnost, morálku, etiku, altruismus, zodpovědnost a osobní oběť; postupně tato média svým satanským jedem "dechristianizovali" irskou společnost a postupně tato krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická média svým satanským jedem "dechristianizovala" a demoralizovala irskou společnost a měnili hodnoty původně kdysi křesťanské irské společnosti stále víc a víc směrem k extrémnímu egoizmu, nezodpovědnosti, lhostejnosti a akceptace hrubě nemravných perverzních zvrhlostí, respektive směrem k egoistickým "lidským" pseudoprávům typu "po mně potopa" a "abych se já tady a teď měl dobře", a zcela kašlu na to, co bude po mně, jak budou žít mé děti anebo dokonce jestli vůbec budou žít mé děti, hlavně jen “aby mně teď bylo dobře“.

 

Čili ten typický extremistický krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxistický postoj k životu a ke světu. Přesně vážené sugestivní metody pseudoinformování, a na druhé straně - řekněme si to zcela otevřeně - že to, co se stalo v Irsku by mělo být výstrahou i pro naše Slovensko. Není to totiž důsledkem pouze té obrovské síly mohutné mainstreamové extrémistické krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické propagandy, ale je to i důsledek letargie těch konzervativně-křesťanských PRO-LIFE a PRO-FAMILY proudů, které prostě jakoby tak nějak zaspali a zapomněli prosazovat tu svou PRO-LIFE a PRO-FAMILY agendu. Mnozí z těch od kterých by se oprávněně očekávalo, že budou v irské společnosti obhajovat PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty si podobně jak dnes u nás na Slovensku činí Křesťansko-demokratické hnutí KDH a zejména jeho nynější předseda Alojz Hlina, kteří si zvolili cestu “bratříčkování se“ s krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými extrémisty formou naivních ústupků a zbabělých kompromisů, které ve svých důsledcích znamenaly postupně úplnou rezignaci na všechny PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty úplně stejně, jak to bylo i v případě politiků v původně kdysi v minulosti v ještě katolickém Irsku, po jehož někdejší katolicitě dnes již není ani památky.

 

Namísto tedy toho, aby prosazovaly své křesťanské tradiční hodnoty, a to aby zaměřili svoji pozornost zejména na důslednou obhajobu PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot v irské společnosti, tak bohužel mnozí z nich podobně jak dnes u nás na Slovensku činí Křesťansko-demokratické hnutí KDH a zejména jeho nynější předseda Alojz Hlina hledají způsoby jak se s neomarxistickými liberály spojit do koalice, a aby si mohli s nimi sami pro sebe, do vlastního "kapsy" toho co nejvíce vykšeftovat, hledají s pro-potratovými a pro-homosexualistickými ultraľavičiarskymi neomarxistami kdejaké nesmyslně kuriosní koalice a naivní spojenectví, mírumilovné kdejaké politické spolky a přátelství, ale jedna podstatná věc jim zcela uniká, respektive jednu podstatnou věc, a to vlastně tu úplně nejdůležitější věc si je třeba uvědomit, že obdobně jako u nás v padesátých letech dvacátého století komunisté, tak dnes ani krajně ultralevičáčtí neomarxističtí ultraliberálové nikdy neustoupí v těch svých neměnných pro-potratových a pro-homosexualistických politicko-ideologických dogmat a proto jakékoliv naivní naděje to, že bychom je mohli v důsledku našich naivních kompromisů přivést k tomu, aby dobrovolně akceptovali alespoň nějakou malou část našich PRO-LIFE či PRO-FAMILY konzervativních hodnot jsou prostě úplně idiotsky naivní iluze, které se celému národu velmi krutě vymstí.

 

Je třeba si uvědomit, že konzervativní křesťanští politici nejsou mainstreamovým extremistickým krajně ultralevičáckým ultraliberálním neomarxistickým médiím a jejich politikům vůbec nic dlužni. Vždyť kdo jsou ta extrémistická mainstreamová média a kdo jsou jejich extrémističtí mainstreamoví "novináři", co oni vlastně jiného kromě mravní zkázy vytvořili pro svět?

 

Kdo je zvolil, respektive kdo jim dal nějakou kompetenci na to, aby si svévolně uzurpovali tzv. "mluvit jménem společnosti" a aby ovlivňovaly dění společnosti? To mohou přece dělat jen lidé ve volbách! Čili jednoznačně velikých chyb se dopustilo i množství irských křesťansko-konzervativních politiků, popřípadě těch politiků, kteří - obdobně jako je tomu dnes tu nás na Slovensku - se za křesťansko-konzervativní politiky minimálně sami na veřejnosti vydávají.

 

A tedy v tom relativně lepším případě je nutno konstatovat, že irští křesťansko-konzervativní politici minimálně tedy přinejmenším nějak zaspali.

 

POZNÁMKA EDITORA: Tuto vědeckou metodu jak dosáhnout cílevědomé změny myšlení lidí postupným otevíráním tzv. "Overtonova okna možností zformuloval americký právník, filozof, politolog a sociolog Joseph P. Overton. Pokud jde o češtinu a slovenštinu, pak tedy informace o metodě postupného otevírání tzv. "Overtonovho okna" naráží na články, které byly publikovány ve slovenštině například na slovenském webovém portálu https://www.lifenews.sk , kde byl publikován ve slovenském jazyce článek pod názvem “Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditelné (napr. kanibalizmus)“, který byl publikován zde: https://www.lifenews.sk/content/met%C3%B3da-overtonovho-okna-ako-presadi%C5%A5-nepresaditeln%C3%A9-napr-kanibalizmus nebo též na slovenském webovém portálu http://www.protiprud.sk/ , kde byl zas ve slovenském jazyce publikován článek pod názvem "Ako sa to robí: Overtonovo okno alebo technológia skazy. Veľká lož o prirodzenom behu vecí. Po homosexuáloch legalizácia pedofílie a incestu. Aj kanibali majú svoje práva", který byl zas publikován zde: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1843.htm , popřípadě na webové stránce slovenského časopisu “ZEM & VEK“ (Zem a vek) na adrese https://zemavek.sk , kde byl zas ve slovenském jazyce publikován článek pod názvem “Metóda Overtonovho okna: ako v spoločnosti presadiť nemožné“,  který byl zas publikován zde:  https://zemavek.sk/metoda-overtonovho-okna-ako-v-spolocnosti-presadit-nemozne/ , a v češtině zas například na českém portálu http://www.protiproud.cz/ , kde byl zas v českém jazyce publikován článek pod názvem "Jak se to dělá: Overtonova okna“, aneb Technologie zkázy. Velká lež o přirozeném běhu věcí. Po homosexuálech legalizace pedofilie a incestu. I kanibalové mají svá práva", který byl publikován zde: http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/1284-jak-se-to-dela-overtonova-okna-aneb-technologie-zkazy-velka-lez-o-prirozenem-behu-veci-po-homosexualech-legalizace-pedofilie-a-incestu-i-kanibalove-maji-sva-prava.htm

 

 

Martin Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /128/:

Děkuji kolegům za jejich faktické poznámky a chtěl bych říci, že bavíme se o tématu, které je samo o sobě negativní, lépe řečeno depresivní, a tak z toho vychází i to, že i ty komenty jsou stejně takové. Děkuji.

 

 

Marián Kotleba, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /129/:

Vážený pane místopředsedo, kolegyně Natálka a Janka, kolegové, v reakci na obsah vystoupení mého bratra řeknu ještě i já několik  mých myšlenek.

 

Maťo je přirozené, že si se věnoval otázce Irska, protože si v Irsku dlouhá léta působil a tento výsledek, který tam nastal, tak to akorát přichází v době, kdy my Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS zde na Slovensku přicházíme se snahou o opačný směr obratu v oblasti ochrany života těch nejmenších nenarozených dětí.

 

A vedle té vší tragédii pro Irsko na druhé straně pokud to Pán Bůh na Irsko dopustil, tak možná, že to všechno tak i má být, protože co se týče Irů, jak se říká – “když je koze dobře, jde na led tančit“ - a Irové asi potřebují zažít ten skutečně krajně ultralevičácký neomarxistický surový bezbřehý ultraliberalismus - před kterým nás svým způsobem vlastně již v devatenáctém století varoval veliký bojovník za náš národ proti tehdejší maďarizace Slovenska Ľudovít Štúr - aby ty jejich irské rodiny, a vlastně úplně všichni Irové, aby si to do sytosti "vychutnali", respektive aby na své vlastní kůži zažili, co je to když budou oni ve svém vlastním státě na tom úplně posledním místě. A jak v písni "Veličenstvo kat" zpíval český zpěvák Karel Kryl – cituji: "s úšklebkem ďábel viděl pro každého podíl, syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil", pak možná že už ani v jiných zemích nebo jinde ve světě, kde Irové tvoří veliké komunity, už pak nebude ani ta jejich tradiční na křesťanské lásce postavena spolupatřičnost a ani všechny ty pozitivní křesťanské vlastnosti kdysi původně ještě katolického národa, které doposud byly s těmito Iry spojovány. Možná že až pak Irové pochopí to, co všechno pozitivního měli jako dar od Pana Boha za to, že chránili ty nenarozené děti a že se snažili dodržovat páté Boží přikázání “Nezabiješ!“, ale i ostatní Boží přikázání, nyní však ale podlehli té extrémistické krajně ultralevičácké mediální propagandě, podvolili se těm satanským neomarxistickým lžím, uvěřili těm ultraliberálním  pozlátkám a “vzdušným zámkům“, ano někdo z vás tu i zmínil ty nadnárodní společnosti, prostě nemám slov, je to katastrofa, veliká katastrofa.jak pro samotný irský lid, tak i pro celý svobodomyslný svět ctící si skutečná lidská práva.

 

Každopádně Irové podle mě mají být nyní pro nás odstrašujícím příkladem, prostě doslova takovým zdviženým, hrozícím prstem pro naše Slovensko jak to může nakonec i u nás na Slovensku dopadnout, pokud polevíme v té ostražitosti, jak to může dopadnout pokud ti, kteří mají nahlas křičet, že prostě toto je správné a naopak toto správné není, budou tiše, jak to často dnes my lidé na Slovensku mnozí bohužel děláme. Ostatně i zde je nás při projednávání tohoto tak velmi důležité PRO-LIFE tématu boje za právo nenarozených dětí na život totiž jen velice maličká hrstka z celkového počtu 150-ti poslanců v tomto plénu Národní Rady Slovenské republiky, ale já věřím, že i když sice asi ne poslancům, kteří zde nejsou přítomni, ale alespoň všem těm venku před budovou Národní Rady Slovenské Republiky trpělivě stojícím normálními lidem není budoucnost jejich dětí a vnuků lhostejná.

 

A já jsem dokonce slyšel, že ze strany normálních obyčejných lidí se na zítra zde v Bratislavě před budovou našeho parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky plánuje dokonce ještě větší PRO-LIFE podpůrná akce jako byla ta, co tu je dneska. Čili až na velmi vzácné ojedinělé výjimky, po zradě PRO-LIFE hodnot ze strany téměř všech poslanců z ostatních politických stran mimo Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, toto zde venku před budovou Národní Rady Slovenské Republiky stojící jsou všechno úplně obyčejní prostí lidé, kteří jako takoví jsou mravní oporou a posilou našemu v plénu Národní Rady Slovenské Republiky sedícímu kompletně přítomnému čtrnáctičlennému PRO-LIFE poslaneckému klubu čtrnácti ve volbách roku 2016 zvolených poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS v jejich PRO-LIFE boji za právo nenarozených dětí na život.

 

A musíme si to říci i zcela nahlas a na rovinu, že to není jen úspěch těch neomarxistických ultraliberálních médií a krajně ultralevičáckých ultraliberální skupin, které propagují všechny ty pro-potratové, pro-homosexualistické a protikřesťanské myšlenky potratové vraždící genocidy těch nejmenších dětí a perverzní sodomie, ale je to zejména mravní selhání těch, kteří měli stát na těch duchovních a mravních barikádách politicko-ideologického legislativního boje za PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty ve výborech, komisích a plénu irského parlamentu, jakož i v ostatních oblastech politického a společenského života irské politiky a společnosti, a kteří se neměli nechat obměkčit, oklamat pokryteckými medovými motouzy, koupit za nějaké falešné sliby, úplatky, a to každý v tom místě a na té funkci, kterou zastává. Politici ve vládě, politici v parlamentu, učitelé ve školách, lékaři v nemocnicích, policisté na ulicích no a církevní hodnostáři v kostelech a v společenském bytí. Neboť já si nemyslím, že bychom si neměli namlouvat, že by v těchto otázkách PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnot v Irsku Církev až na vzácné ojedinělé výjimky, že by snad nějakým velmi silným způsobem bila na poplach. Vždyť podívejme se kolem sebe jako je to úplně stejně tak i u nás na Slovensku, jak až na vzácné zcela ojedinělé výjimky naše církevní vrchnost mlčí a pouze řadoví kněží, doslova vesničtí faráři musí zachraňovat situaci a vyprávět lidem jaká je pravda, v jakém velikém nebezpečí a ohrožení jsou ty skutečné a tradiční PRO-LIFE, PRO-FAMILY jakož i ostatní národní a křesťanské hodnoty.

 

No ale nevím někdo z vás to tady řekl v těch faktických poznámkách, že takto se ten boj s krajně ultralevičáckým neomarxistickým bezbřehým ultraliberalismem nedá vyhrát, protože takto my budeme vždy ti, co budou ustupovat, takto my budeme ti co budou ustupovat a ti krajně ultralevičáčtí neomarxističtí ultraliberálové budou stále žádat více a více a všechno, protože budou vidět, že když budou žádat všechno, tak že dostanou alespoň něco. A proto pro-lifeři, křesťané, konzervativci a vlastenci kéž si řeknou, že toto už ne, protože jinak budeme my jim permanentně, donekonečna, pomaličku ustupovat. Napoleon Bonaparte to řekl jasně: "Kdo neútočí, ten ustupuje". A my když budeme bohužel i jako politici se zbaběle takzvaně “snažit spojovat“ a takzvaně “být dobří“ a “být milí“ a “být zlatí“ před těmi extrémistickými krajně ultralevičáckými neomarxistickými ultraliberály, aby nás neosočovali ve svých mainstreamových extrémistických médiích, aby na nás neútočili, nyní nemluvím jen o naší straně a o našem klubu Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS, ale mluvím o všech politicích bez rozdílu na "politické tričko", samozřejmě, že ne o ultraliberálnich extrémistech, protože ti jsou zcela na opačné straně, tak pak přirozeně musíme čekat, že ten náš krok nikdy nepůjde dopředu, ale vždy budeme i když jen o kousíček ale vždy budeme neomarxistům jen ustupovat. A zas to tu už někdy dneska zaznělo, že ti krajně ultralevičáčtí neomarxističtí ultraliberálové ten svůj program, ten svůj útok na přirozené tradiční PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty mají velmi přesně a detailně rozmyšlené na dlouhá desetiletí dopředu. Ta zednářská krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická agenda strategicko-takticky postupuje tzv. „salámovou metodou“ a má to prostě etapovitě precizně rozmyšleno na dlouhá desetiletí dopředu a také maličký krůček jejich směrem vpřed je pro ně obrovské vítězství, které jim prozatím stačí, prozatím jim dočasně stačí s tím, že možná počkají rok, dva, tři a zase udělají další malý krůček. A ta konzervativní společnost, která nechce být agresivní, která nechce být takzvaně "extremistická", protože se třesou strachem, že když by někdo bouchl po stole tak už v lživé propagandě mainstreamových extrémistických krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických médiích dostane politicko-ideologickou nálepku údajného "fašisty" a “nacisty“, tak ta konzervativní společnost ze strachu z těchto lživých propagandistických politicko-ideologických nálepek zbaběle srazí podpatky a pomaličku, pomaličku donekonečna ustupuje a ustupuje až nakonec zjistí, že v průběhu nějakých dvaceti nebo třiceti let jsme ztratili nakonec úplně vše, za co na počátku ty konzervativní skupiny chtěli bojovat.

 

A to vše jen proto, že byli prostě vlažní, jen proto, že se báli, jen proto, že byli tak nechci to říct na rovinu, no ale takoví zbabělí "bojkové". Řekl bych to jinak, řekl bych to ještě mnohem expresivněji, ale nechci být nikdy vulgární, a již vůbec ne zde v plénu Národní rady. Ale s takovými “bojkami“ se bitvy a války nevyhrávají a to, že jsme s vládnoucími krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými extrémisty - nacházejícími se jak ve vládě, tak i ve fiktivní salonní “opozici“ – ve válce, tak to je asi všem jasné.

 

Ale s takovými "bojkami" se takové konfliktní situace nevyhrávají a "Kdo se bojí ať nejde do lesa". Kdo se bojí ať nejde do lesa a kdo se bojí celou vahou svého života, své osobnosti postavit se za hodnoty, které deklaruje, že jim sice věří ale má strach, tak ať se na to raději “vykašle“, protože to víme velmi dobře jak to za těchto okolností vše dopadne.

 

Ti co byli ve válce anebo “na vojne“, jakož i ti co mají kontakty s příslušníky ozbrojených sborů nebo i ti co se věnují nějakému sportu velice dobře vědí, že lepší je nemít spoluhráče, lepší je nemít parťáka jako mít spoluhráče, jak mít parťáka, který sice řekne ano podržím ti stranu, podržím ti záda, ale když jde do tuhého, tak tehdy když to nejméně čekáte vám podrazí nohy, uteče pryč nebo Vás jednoduše zradí.

 

To je pak lépe takových lidí vůbec nemít a mít raději hrstku věrných a spoléhat se na ně jako mít široké zástupy, široké linie, široké lány takových, z nichž 80% nestojí absolutně za nic. Neboť co s takovými “spolubojovníky“, kteří kvůli tomu, že nějaký článek v deníku N či ve SME nebo nějaký film v nějaké stejně tak bulvární televizi Markíze nebo cokoliv obdobného třebas i v nějakém jiném jim podobném  mainstreamovém krajně ultralevičáckém ultraliberálním neomarxistickém mediálním extrémistickém chlévě s nimi udělá to, že se tito zbabělí “spolubojovníci“ od strachu úplně “pokakají“ a jsou z toho úplně “paf“, jsou z toho úplně hotovi.

 

Co s takovými lidmi o kterých, kteří údajně prý bojují za život, údajně prý bojují za děti, údajně prý bojují za manželství, rodinu a jiné křesťanské hodnoty, avšak když jim krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extremisté naznačí, že pokud budeš za PRO-LIFE hodnoty nebo za PRO-FAMILY hodnoty hlasovat s těmi "kotlebovcami, tak si tak jistý "fašista" a “nacista“ jako oni a ten člověk se z toho úplně psychicky zhroutí z toho a je z toho úplně "paf", je z toho mentálně úplně paralyzovaný. S takovýmito zbabělými lidmi, s takovými “bojkami“ to jednoduše nevyhrajeme, a proto apeluji na závěr tohoto dnešního jednacího dne pátku dvacátého osmého května, pojďme do toho naplno všichni, pojďme do toho ti, kteří opravdu tomu věříme, kteří opravdu pevně věříme těmto hodnotám, pojďme do toho naplno. Uvidíme co nám to přinese, protože ztratit nemáme co, a právě naopak pokud do toho nepůjdeme úplně naplno, pak se stoprocentní jistotou  prohrajeme a ztratíme tak úplně všechno.

 

Pojďme do toho naplno, Posuňme tuto protipotratovou PRO-LIFE novelu potratového zákona do druhého čtení a pak diskutujme o technických věcech, diskutujme o konkrétních principech a parametrech tohoto PRO-LIFE zákona, diskutujme o tomto PRO-LIFE zákonu v našich poslaneckých klubech, v komisích, ve výborech, v plénu i všade jinde, kde toho bude třeba, a budeme tak moci mít  čisté svědomí i vztýčenou hlavu a s hrdostí se podívat do zrcadla, že prostě jsme se nenechali oklamat a koupit za nějaký článek v nějakém špinavém mainstreamovém extrémistickém krajně ultralevičáckém ultraliberálním neomarxistickom plátku nebo za nějakou obdobně pochybnou reportáž nějaké obdobně pochybné redaktorky v nějaké obdobně pochybné televizi.

 

A já si myslím, že ta hrdost na to, že děláme něco dobré, to je obrovský dobrý pocit, obrovský dobrý pocit. Je doopravdy velice dobré mít ve své duši příjemně hřejivý pocit čistého svědomí z dobře vykonané práce a být též i hrdý na pozitivní věci, neboť na ty negativní se těžko i dá být hrdý. Takže bude již devatenáct hodin dnešního pátečního dne, kdy podle jednacího řádu Národní Rady Slovenské Republiky budeme i my donuceni pro dnešní den tuto plenární schůzi už přerušit, v důsledku čehož já tedy už končím tento můj projev. Já vám všem děkuji, doopravdy velice upřímně Vám děkuji za to, že jste zde tu vydrželi celý jednací den, byť i jsme zde jen velice malá hrstka, ale podle mě ta malá hrstka možná vstoupí do historie a zítra v sobotu ráno dvacátého devátého května opět pokračujeme, a pokud můžete, promluvte prosím o této protipotratové PRO-LIFE novele potratového zákona ve svém okolí, zejména mezi svými lidmi, mezi známými, mezi kolegy z našich politických stran jakož i s ostatními poslanci, a jak jsem již řekl pojďme s hrdostí do toho. Děkuji velmi pěkně.

 

 

Úterý 29.5.2018: Druhý den jednání slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky o Návrhu na novelu potratového zákona

 

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová, místopředsedkyně NR SR - Politická strana: Svoboda a Solidarita SAS /130/:

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, otevírám 12. jednací den 31. schůze našeho parlamentu Národní Rady Slovenské republiky. Na dnešním jednacím dni o omluvu požádali pan poslanec Goga, pan poslanec Klus, pan poslanec Laurenčík, pan poslanec Osuský. Na zahraniční pracovní cestě jsou poslanci pan poslanec Adamčík, paní poslankyně Cséfalvayová, pan poslanec Fecko, pan poslanec Fedor, pan poslanec Heger, pan poslanec Ivan, pan poslanec Janckulík, pan poslanec Kamenický, paní poslankyně Kiššová, paní poslankyně Kucianova, pan poslanec Náhlik, paní poslankyně Pfundtner, paní poslankyně Remišová a pan poslanec Soboňa.

 

Pokračovat budeme v přerušené rozpravě v prvním čtení o návrhu poslanců Mariána Kotleby, Rastislava Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 73/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, tisk č. 967.

 

Poprosím pana poslance Mariána Kotlebu, aby zaujal místo určené pro navrhovatele a paní poslankyni Natálii Grausovu, kterou určil navrhnutý gestorský výbor pro zdravotnictví, aby zaujala místo pro zpravodajku. A pokračovat tedy bude pan poslanec Martin Beluský. Pan poslanec Beluský vy jste ještě písemně přihlášen ano? Dobře, pojďte k mikrofonu.

 

 

Martin Beluský, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /131/:

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně Natálie a Jana, páni poslanci, otevírám druhý jednací den plenárního zasedání Národní Rady Slovenské Republiky už s jediným, zcela posledním bodem programu této schůze a to návrhem novely zákona o zvýšení ochrany nenarozených dětí. Už v rozpravě zaznělo mnoho různých pohledů na toto téma a myslím si, že je ještě toho hodně co k tomu třeba říci. V první řadě bych chtěl úvodem poděkovat poslancům, kteří již stihli vyjádřit podporu našemu předloženému návrhu zákona, jmenovitě poslanci Milanu Krajniakovi,, Richardu Vašečkovi, Eduardovi Adamčíkovi a panu poslanci Mariánu Kérymu. Vaši podporu si velice vážíme.

 

Od kterého stádia prenatální etapy lidského života je nenarozené dítě již hodné ochrany svého života?

 

Ptám se na to zcela otevřeně a veřejně proto, neboť zde vidím zcela zjevně schizofrenně protiřečivý  paradox:

 

O těhotnou matku je totiž postaráno již od okamihu identifikování jejího těhotenství.  A důvod proč je o těhotnou matku postaráno už od okamžiku identifikování jejího těhotenství je právě to, že nese v sobě nový nenarozený život. Ale přitom tento dokonce i o jeden den méně než dvanáctitýdenní nenarozený život možno klidně zabít potratem, protože je to údajně prý ještě stále jen "pouhý shluk buněk" a tedy údajně prý “to“, co je v děloze těhotné ženy ještě stále údajně prý není život.

 

Skutečně?

 

Pokud ve všeobecnosti lékaři radí lidem aby nekouřili a aby omezovali pití alkoholických nápojů proto, že to škodí jejich zdraví, tak ti lékaři činí velice dobře, a každý rozumný člověk se i poctivě snaží tyto rady poslechnout. A pokud vím, těhotným ženám je doporučované aby nekouřili a nepili alkoholické nápoje primárně nikoliv kvůli jejich vlastnímu zdraví, ale především kvůli zdraví jejich nenarozenému dítěti. Zajímavé však ale je to, že toto doporučení těhotným ženám, aby z důvodů svého těhotenství nekouřili a nepili alkoholické nápoje je doporučované nejen těm těhotným ženám, které se nacházejí již po dvanáctém týdnu jejich těhotenství, ale je doporučované úplně všem těhotným ženám už od okamžiku identifikování jejich těhotenství. A tedy pokud je údajně prý pravda, že až do dvanáctého týdne těhotenství je to, co se nachází v děloze těhotné ženy je údajně prý pouze jen "pouhý shluk buněk", pak je zde logická otázka, že proč tedy těhotná žena nacházející se v období od početí až do dvanáctého týdne svého těhotenství nesmí ne ani tak s poukazem na své vlastní zdraví, ale primárně s poukazem na své těhotenství kouřit a užívat alkoholické nápoje? Proč? To všechno pouze jen kvůli tomu nějakému údajně prý bezvýznamnému "pouhému shluku buněk"?

 

Náš návrh ochrany lidského života však takovou ochranu i dítěti zaručuje. Účelově se v médiích hodně mluví o ženách, které jsou v obtížné situaci nechtěného těhotenství, že je nelze nutit dát dítěti život, nebo přijmout poškozené dítě. Zajisté nelze bagatelizovat tyto psychicky náročné situace a je třeba udělat vše proto, aby se těmto ženám poskytla pomoc a ochrana, jakož i další doprovod v nelehké cestě. V tom by bylo třeba přidat. Naše strana Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS samozřejmě, že by velmi ráda posílila i tyto služby s vybudováním sítě pomoci pro tyto těhotné ženy. Na Slovensku totiž existuje ještě mnoho překážek byrokratismu a nepřejícnosti pro akreditaci PRO-LIFE organizací, které takovou pomoc ženám nabízejí, nebo mohou nabízet. A to už ani nemluvě o tom, že od státu nedostávají tyto PRO-LIFE organizace pomáhající ženám prakticky vůbec žádnou podporu.

 

V každém případě však ale ani tyto praktické problémy nijak neospravedlňují demagogická pro-potratová tvrzení, že těhotné ženy jsou ve skutečnosti v situaci údajné "volby mít či nemít dítě". Neexistuje totiž nic, co by mohlo ospravedlnit vraždu nenarozeného dítěte! A to už ani nemluvě o tom, že - s výjimkou zcela ojedinělých případů kdy došlo ke zločinu znásilnění ženy - úplně všechny těhotné ženy už tuto svou tzv. "volbu mít či nemít dítě" už mají za sebou! Pokud totiž absolvovali sexuální pohlavní komunikaci s mužem, museli nutně počítat s tím, že dítě se tím může případně počít.

 

Tato "volba mít či nemít dítě" ve skutečnosti totiž probíhá jen v okamžiku rozhodování se pro sexuální poměr s partnerem. Po početí dítěte už jde o početí nového lidského života, který má právo na život, a nikdo nemá právo hrát si na Boha a svévolně rozhodovat o životě či smrti jiného člověka či mu ho ponechá nebo mu ho vezme.

 

Samotné dítě se samo neumí bránit ani právně a ani fakticky. Za této situace v normální civilizované společnosti by nenarozené dítě měl bránit zákon. Ospravedlňování potratu jakýmisi podružnými pseudodůvody je vrcholně pokrytecké. Pokud totiž jde o záchranu života nenarozeného dítěte či nemají snad jít stranou všechny ty oproti hodnotě lidského života podružné subjektivní problémy těhotné ženy?

 

V případě ustanovení zákona rozhodujícího o životě a smrti nenarozeného dítěte nemohou přece rozhodovat nějaké podružné osobní záležitosti či problémy těhotné ženy, které jsou nižší hodnoty a důležitosti než je samotný lidský život dítěte, a pokud jde o bytost nenarozeného dítěte, které je již nepochybná lidským jedincem, je také velmi hanebné popírat tuto objektivní pravdu o jeho existenci jako člověka.

 

Upřímný cit a soucit určitě mají své místo při podpoře těhotné matky ve prospěch narození jejího dítěte, jakož i při podpoře její mateřství a rodičovství, ne však v tzv. "prospěch" zavraždění nenarozeného dítěte, což se skutečně upřímným citem nebo soucitem podpory těhotné ženy nemá absolutně vůbec nic společného.

 

Na téma interrupcí se lze podívat z velikého množství pohledů ať již zdravotního, psychologického, ekonomického, demografického, sociálního, materiálního nebo duševního, náboženského nebo ateistického a z mnoho dalších pohledů. Nás členů slovenského parlamentu je 150 lidí, ale tam venku, zejména na Internetu zaznívá hlas dalších tisíců a tisíců zastánců zpřísnění ochrany nenarozených dětí na Slovensku. Já si dovolím přednést některé z těchto pohledů sem do parlamentu, aby za nás mluvil i hlas lidu.

 

První, velmi dobře zpracovaný příspěvek je pohled do historie jak a odkud se vůbec legalizace umělých potratů dostala do naší legislativy. Bolševická, komunistická tyranie, tj. Ruská sovětská socialistická federativní republika byla první země, která v září 1920 legalizovala umělé potraty. Legalizace byla logickým pokračováním dřívějších společenských změn, které se v Rusku naplno rozběhly po krvavém bolševickém puči spojené s nastolením bolševické, komunistické teroristické diktatury v Rusku v roce 1917. Bolševická touha zničil normy starého světa zkombinovaná s bolševickým viděním mizivé hodnoty života obyčejného člověka byla logickým vyústěním v legalizaci umělých potratů.

 

Ruští bolševici - komunisté neměli ani v nejmenším v lásce tradiční přirozenou rodinu, kterou vnímali jako “buržoazní instituci“, která podle tezí bolševické propagandy vycházející z nesmyslných bludů marxistické ideologie byla údajně prý zdrojem útlaku žen a společenské nerovnosti., což pregnantně vyjádřil Fridrich Engels svým výrokem tvrdícím, že údajně prý "v manželství je muž kapitalistům a žena proletářem".

 

Z komunistického manifestu Karla Marxe a Bedřicha Engelse bylo jasné, že komunisté touží po “revoluci“ v oblasti rodiny a že by rádi oslabily některé její společenské funkce. Jen pár týdnů poté - jak násilným pučem bolševici se v listopadu 1917 zmocnili státní moci v Rusku – již v prosinci 1917 zlegalizovaly rozvody a zavedli obligatorní povinnou civilní formu sňatku. Rozvod byl možný na základě souhlasu manželů, ale i na základě návrhu kteréhokoliv z nich, ačkoli by s ním druhý manžel nesouhlasil. Takto tedy podle oficiální demagogické pseudoargumentace bolševické propagandy "ženy dostaly právo vymanit se z (údajných) okovů rodiny". O rok později v říjnu 1918 byly tyto změny potvrzeny v bolševickém novém “rodinném kodexu“. V zájmu podkopání stability rodiny tento bolševický “rodinný“ kodex "zrušil majetkové společenství", tj. každý z manželů se stal výlučným vlastníkem svého majetku. Podle americké historičky Wendy Goldman byly do tohoto bolševického tzv. “rodinného kodexu“ vneseny bolševické revoluční představy o pseudorovnosti mezi muži a ženami, jejichž hlavním cílem bylo faktické prosazení bolševických představ "o potřebě odumření rodiny". Celkem otevřeně píše, že Alexander Goichbarger, mladý komunistický, bolševický revoluční právník, který kodex napsal, chtěl ním připravit půdu proto, aby se manželství a rodina staly zcela “překonanými“. Navíc dokonce už tehdy pokud i možná ne úplně všichni, tak ale celkem určitě minimálně převážná většina bolševických předáků vnímala dokonce ještě i tento velmi radikální pseudorodinný kodex Alexandra Goichbarga za pouhý mezistupeň k pozdějšímu ještě radikálnější dalšímu úplnému oslabení a konečnému rozkladu a zániku manželství a rodiny.

 

Komunistická bolševická revoluce a takzvané "bourání starých buržoazních kapitalistických" mravních hodnot a zásad však otevřeli Pandořinu skříňku a stále více sami sebe radikalizovaní bolševici se začaly bouřit i vůči jiným mravním morálně-etickým hodnotám a normám. Vladimír Iljič Uljanov Lenin hlásal potřebu jakéhosi údajně prý "osvobození žen" z jejich jak to damagogicky nazval "domácího otroctví v péči o domácnost a dětí", a to i přesto, že vůči paušálnímu uvolňování mravů v sexuální oblasti byl dokonce i on sám zpočátku spíše kritický. Vladimír Iljič Uljanov Lenin v listech z roku 1915 adresovaných své milence, kterou byla komunistická, bolševická politička Inessa Fjodorovna Armandová, nešetřil kritiku za její snahu sepsat manifest, ve kterém se mimo jiné dožadovala tzv. "svobody v lásce". Vladimír Iljič Uljanov Lenin se jí tehdy vyčítavě ptal zda-li má jít také o osvobození od serióznosti v lásce, od rodiny a dětí, nebo jen "o svobodu cizoložit ". Pokud ano, ať si raději takový pamflet odpustí, protože toto jsou právě ty praktiky zkažené buržoazie, které by měla ona jako komunistka právě naopak kritizovat.

 

Jenže zkázonosná totalitní komunistická, bolševická revoluce svou další radikalizací "nabírala na obrátkách" a tato komunistická bolševická akcelerace krajně ultralevičáckého extremistického bourání mravních norem společnosti se ještě více prohloubila, a to zejména pokud šlo o shora řízenou záměrnou akceleraci cílevědomého bourání sexuálních norem, a to se speciálním zaměřením obzvlášť mezi mládeží. Nynější irská socialistka Emma Quinn s obdivem k éře bolševismu a na to s jakou závratnou rychlostí měnily společenské vztahy se s velkým nadšením vyjádřila takto - cituji: "Změny rodiny a struktury rodiny přivedly mnohé k úplné změně jejich přístupu ke vztahům. V roce 1921 průzkum komunistické mládeže ukázal, že už jen 21% mužů a 14% žen považovali manželství ještě za ideál, 66% žen preferovalo již dlouhodobé vztahy  založené na lásce a 10% dokonce preferovalo vztahy s různými partnery ", konec citátu.

 

Takovéto krajně ultralevičácké, extremistické, komunistické, bolševické radikální změny společnosti nutně se rozšířily i na praxi umělých potratů. Sovětský svaz svým nařízením o tzv. "ochraně ženského zdraví" z listopadu 1920 zlegalizoval umělý potrat, i když na rozdíl od dnešních krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických režimů vládnoucích dnes u nás “na západě“ tehdejší bolševičtí vladaři umělý potrat ještě neoznačil za nějaký údajný "výdobytek", ale za menší zlo. Nařízení uvádí, že údajně prý "trestání žen a lékařů za umělý potrat nepřináší uspokojivé výsledky a důsledkem jsou nelegální potraty ve špatných podmínkách, a že jako důsledek se polovina žen nakazí infekcí a 4% žen zemře ".

 

Lidový komisariát pro zdraví a spravedlnost tedy pod účelovou záminkou údajné "ochrany zdraví žen" dovolil provádět umělé potraty nejen volně ale dokonce i bez jakéhokoli poplatku lékaři v nemocnicích. Umělý potrat byl oficiálně sice formálně označen za vážné zlo pro společnost, který by však ale údajně prý díky nastolené osvětě mezi pracujícími ženami mělo postupně vymizet. Samozřejmě, že se však stal přesný opak.

 

V roce 1922 se pak dekriminalizovala prostituce i sodomie. Podle Jasona Yanowitza mnozí sodomité začali poté sodomii praktikovat úplně veřejně. Pokud jde o tuto sodomii, tak dokonce byla soudem uznána legálnost "manželství stejně pohlavního páru" a  někteří sodomité se po bolševické revoluci rozhodli veřejně “žít jako opačné pohlaví“ a od roku 1926 bylo legální změnit si pohlaví v osobních dokladech. Obyvatelé tohoto Sovětského svazu si museli začít zvykat na tyto své "nové revoluční vymoženosti". Wendy Goldman uvádí, že v roce 1925 byla zde míra rozvodů vyšší než v jakékoli jiné zemi tehdejšího světa, přičemž na 100 sňatků připadalo 15 rozvodů, v Moskvě to byl dokonce 1 rozvod na 2 manželství. Do toho vysoká nezaměstnanost obzvláště u žen, takže rozvod se stal zdrojem velkého utrpení zejména pro samotné ženy.

 

Sovětský komunistický, bolševický vládnoucí režim nakonec v roce 1926 uzákonil nový rodinný kodex, kterým chtěl tyto a jiné problémy odčinit. Ruský stát, respektive Sovětský svaz byl oslaben revolucí, občanskou válkou, i první světovou válkou. Podle historika Lewise Siegelbauma to byly právě oficiálně obavy z klesající porodnosti v polovině 30. let a snaha posílit rodinu jako baštu společenské stability, které odsoudily staré revoluční právo k zániku. V roce 1936 tak došlo k určité alespoň částečné eliminaci těch úplně nejextrémističtějších krajně ultralevičáckých komunistických bolševických exesů a dalším změnám v rodinném právu, respektive co je úplně to nejdůležitější, došlo k alespoň k určitému, byť i jen velice nedokonalému omezení umělých potratů.

 

V květnu 1936 v Sovětském svazu tak konečně pustili do médií návrh zákona o ochraně mateřství, který konečně začal omezovat tolikrát trvající bezbřehou genocidu nenarozených dětí umělými potraty, plus současně navíc ještě se i zvýšila státní podpora při porodu, zaváděla se podpora pro veliké rodiny, podpora budování jeslí a školek a také se i ztížili rozvody manželství.

 

Současně však ale vedle těchto pozitivních změn k lepšímu na druhé straně zas vládnoucí Stalinův režim spustil ve všech médiích i "kritiku omezování umělých potratů" - i když nešlo o klasickou "kritiku" ve stylu současných na západě vládnoucích krajně ultralevičáckých neomarxistických extremistů, kteří dnes v západních zemích demagogicky se snaží pseudoargumentovat proti omezování vražedné genocidy nenarozených dětí ve smyslu údajného tzv. "omezování osobní svobody ", či údajných tzv." práv na vlastní tělo "- ale ze strany tehdejšího Stalinova režimu byla spuštěna "kritika omezování umělých potratů" zdůvodňována tím, že údajně prý nemožnost umělých potratů způsobí neřešitelné problémy pro matky, které by chtěli pokračovat ve studiu, či v kariéře.

 

Tento nový zákon byl v Sovětském svazu schválen 27. června 1936, a o rození dětí a výchově občanů se jinak vyjadřoval velmi pozitivně jako o veliké a odpovědné roli. Po tomto velmi blahodárném zpřísnění do té doby neomezeně bezbřehé sovětské komunistické potratové legislativy se již umělé potraty směli provádět pouze jen v případě ohrožení života nebo vážného ohrožení zdraví těhotné ženy nebo v případě rizika vážné dědičné nemoci.

 

Slabinou této legislativní úpravy však ale byla prakticky imperfektnost této právní normy, tj. faktická absence relevantní sankce v případě porušení tohoto zákona. Zavedená tzv. "trestnost" nelegálního potratu znamenala pouze jen to, že "matka" mohla být potrestána za spáchání ilegální vraždy svého nenarozeného dítěte maximálně pouze tzv. "napomenutím", a za opakované ilegální vraždy svých nenarozených dětí mohla být "matka" takzvaně "potrestána" pouze jen nějakou peněžitou směšně malou symbolickou “pokutou“.

 

Lewis Siegelbaum se domníval, že počet oficiálně zaznamenaných umělých potratů sice prudce poklesl z 1,9 milionu v roce 1935 na 570 tisíc v roce 1936, ale pak opět začal růst až na 755 tisíc v roce 1939, ba dokonce odhaduje se, že skutečný počet umělých potratů byl pravděpodobně dokonce ještě mnohem vyšší, protože díky tomu, že si postupně už i ta nejširší neprávnická laická veřejnost stihla všimnout tu skutečnost, že - ani v eventuálním případě odhalení pokud by je při tom jejich umělém potratu někdo "nepovolaný" přistihl - za podstoupení formálně zakázaného ilegálního potratu jim prakticky nehrozí vůbec žádná skutečná sankce.

 

Samozřejmě, že ani zdaleka ne všichni soudruzi se s nastolením nových méně brutálních trendů byli ochotni ztotožnit. Despotický tyran a psychopat Lev Davidovič Bronštejn Trockij vyžívající se ve své nemocnosti narušeného psychopata v páchání krvavého teroru, genocidy a vražedného brutálního násilí proti každému, kdo si opovážil s ním v čemkoliv nesouhlasit, ve své nemravně zvrácené pokrytecké demagogické knize "Zrazená revoluce", kterou napsal v roce 1936 v exilu uvedl, že - cituji doslova: "Revoluční síla dala ženě právo na potrat, co je v podmínkách nouze a rodinných problémů jedno z jejích nejdůležitějších občanských, politických a kulturních práv ". Tento výrok již sám o sobě plně dostatečně poukazuje na bezcharakterně cynickou povahu tohoto psychopatického masového vraha Lva Davidovič Bronštejna Trockého, takže jakýkoliv další komentář k vykreslení jeho pravé podstaty a charakteru je už zcela zbytečný.

 

Omezil bych se proto pouze jen na konstatování, že tato Trockého rétorika byla zlověstnou předzvěstí toho, že krvavá bolševická komunistická revoluce plná masových vražd a genocid zatím ještě ani zdaleka "nepředvedla" úplně všechno, a tedy pokud jde o Trockého světovou komunistickou bolševickou revoluci zejména pokud jde o její budoucí plánovanou nenávistně surovou genocidálnu krvavou válku proti nenarozeným dětem spojenou s budoucím zamýšleným masovým holocaustem nenarozených dětí je vidět podle současné situace ve světě a zejména všude u nás "na západě" tato Trockého světová revoluce dosud ještě neřekla své poslední slovo.

 

Po Stalinově smrti se k moci v komunistickém Sovětském svazu dostal příliš málo inteligentní arogantní tlustý psychopat Nikita Chruščov, kterému naneštěstí se zřejmě asi zdálo, že vražd nenarozených dětí v Sovětském svazu je příliš málo, a že by bylo asi velmi fajn kdyby těchto vražd nenarozených dětí výrazně přibylo. Skutečnost, že toto znovuotevření stavidel hráze pro opětovnou záplavu krvavého vražedného barbarství vůči nenarozeným dětem se navenek snažil "na oko" omlouvat nesmyslnými demagogickými bláboly, žvaněním o údajné "snaze předcházet nelegálním potratům",  což také nepotřebuje další komentář, protože tento pseudoargument není ničím novým, ale otřepaným klišé, které je různými komunisty a jinými ultralevičáky, neomarxistami a ultraliberály pro ospravedlňování genocidy nenarozených dětí používán dodnes.

 

Nejdříve tento nový totalitní diktátorský komunistický režim pohrdající hodnotou lidského života - což ostatně bylo pro komunistické tyranů vždy typické - v jimi ovládaném Sovětském svazu v roce 1954 zrušily dokonce ještě i tu dlouho platnou symbolickou sankci za podstoupení umělého potratu, která rozhodně nebyla ani v nejmenším pro nikoho zastrašující, protože i kdyby ilegální výkon vyplul na povrch na světlo světa, tak i v případě přistižení při výkonu umělého potratu jako jediná "sankce" bylo pouze jakési formální tzv. "napomenutí", a pouze v případě že došlo k nějakému druhému nebo ještě třetímu, čtvrtému či nějakému dalšímu "přistižen" při výkonu umělého potratu, kdy alespoň hypoteticky hrozila nějaká - když už nic jiného - tak alespoň ta směšně malá "peněžní pokuta“. A nyní od roku 1954 za formálně ještě zakázaný potrat už nehrozilo absolutně vůbec nic, už nehrozila nejen ta směšně malá “pokuta“ ale dokonce už ani jen to k popukání od smíchu naprosto směšné "ty- ty - ty!" tzv. "napomenutí".

 

A následně v listopadu 1955 v Sovětském svazu vládnoucí komunističtí tyrani zrušily ještě i to čistě formální omezení umělého potratu, a tak provádění umělých potratů tzv. "na žádost" se stalo v této smutné zemi trpící pod otrockými okovy komunistické tyranie zcela legální už i z čistě formálně právního hlediska.

 

Samotní komunističtí soudruzi despoticky držící otěže státní moci v Sovětském svazu, kteří opětovně otevřeli stavidla hráze umělých potratů si byli velmi dobře vědomi si toho, že to, co dělají je velmi špatné. Proto kvůli určité své exculpaci, vyvinění, respektive psychologicky lepšímu vyznění svého nepochybně špatného řízení na veřejnosti, a to nejen u veřejnosti domácí ale i zahraniční, proto tito komunističtí tyrani rozhodli toto své špatné rozhodnutí propagandisticky vyvážit svým způsobem určitou státem řízenou masivní, zejména mediální kampaní takzvaně "proti umělým potratům".

 

A samozřejmě, že v komunistickými tyrany ovládaném Sovětském svazu nezůstalo pouze jen u této mediální kampaně, ale dokonce i v novém předpisu uvádí demagogické propagandistické exculpační bláboly tvrdící, že počet umělých potratů v budoucnosti bude výrazně klesat garantovaným dalším zvětšováním státních opatření na podporu mateřství a také opatřeními vzdělávací a osvětové povahy s tím, že zrušení zákazu potratů také umožňuje - a zde následuje skutečně velká propagandistická perla - cituji doslova: "eliminovat velkou újmu na zdraví žen způsobenou potraty provedenými mimo nemocnic a často nevzdělanými osobami“ a tak dále bla-bla-bla bla!

 

Amy Randall ze Santa Clara University píše, že tento "comeback" umělých potratů v komunistickém Sovětském svazu byl doprovázen státem řízenou formální protipotratových kampaní, která byla do velké míry dělána zdravotnickými pracovníky v ženských zdravotních zařízeních, ale i na jiných místech, než byly pracoviště školy, veřejná prostranství a podobně. V roce 1956 se například konalo 20 tisíc protipotratových přednášek a besed, ve městě Taškent, byl natočen film o škodlivosti umělého potratu, přičemž za nebezpečný se označoval jak legální, tak především zejména nelegální umělý potrat. Některé kampaně se formálně zaměřovali i na muže, aby byly zodpovědnými manžely a otci.

 

Samozřejmě, že navzdory těmto kampaním byly počty umělých potratů v Sovětském svazu opět velice vysoké. Oficiální statistika z tohoto období sice neexistuje, nicméně podle některých internetových zdrojů tento krutý totalitní komunistický režim Sovětského svazu koncem 50. až 60. letech byl krajinou se suverénně zcela nejvyšší potratovosti na celém světě, což vzhledem k brutálnímu diktátorskému tyranskému komunistickému režimu Sovětského svazu jako "kolébky" legálního umělého potratu ani nijak nepřekvapuje. Možná trochu překvapuje pouze jen ten giganticky masový rozsah této sovětské komunistické krvelačné genocidy, která i navzdory své typičnosti pro brutální kruté komunistické režimy přece jen šokuje některými informačními zdroji uváděnou mírou rozsahu této barbarské komunistické potratové genocidy, která v této době mohla se blížit až počtu téměř šesti milionů umělých potratů ročně. Podobný údaj se nachází také v Johnstonovém archivu.

 

Komunistické Československo nejenže "přizpůsobilo" svou potratovou legislativu komunistickému Sovětskému svazu, ale ve své komunistické "potratové revoluci" komunistické tyrany Sovětského svazu dokonce o několik let předběhlo tím, že již v roce 1950 přijalo nový trestní zákoník. Komunističtí tyrani despoticky vládnoucí v komunistickém Československu – od kterých se později tzv. "revolučně inspirovali" i komunističtí diktátoři Sovětského svazu - v novém československém komunistickém trestním zákoníku zrušily totiž komunisté trestnost umělých potratů v případě "ohrožení života a zdraví ženy nebo v případě rizika vážné dědičné nemoci "., což samozřejmě, že komunistické fanatiky vládnoucí v Sovětském svazu jen povzbudilo k tomu, aby byly ještě "revolučnější", respektive barbarštější a v genocidě nenarozených dětí proto zašli ještě dál než jejich českoslovenští komunističtí zločinci, spolusoudruzi ..

 

Po úplné opětovné legalizaci potratů v dominantní komunistické Říši zla, tj. v komunistickém Sovětském svazu v roce 1955, museli k rozpoutání tohoto krvavého holokaustu nenarozených dětí ještě v témže roce 1955 přistoupit i jejich satelitní komunistické země východního bloku, tj. komunistické Bulharsko, komunistické Maďarsko a komunistické Polsko a v roce 1956 komunistické Československo, komunistické Rumunsko v roce 1957, a nakonec i Titova komunistická Jugoslávie v roce 1960.

 

U nás v tehdejším komunistickém Československu vládnoucí komunističtí tyrani dne 19. prosince 1957 přijali zákon, kterým fakticky už úplně legalizovaly umělé potraty, a to doslova zcela, díky úmyslně použitého legislativně vágní neurčitého impoderabilijnejného bláboly "ze zdravotních důvodů nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele", kde zejména pod ten impoderabilijný "legis titulus" formulován jako tzv. "jiné důvody hodné zvláštního zřetele" je pokryteckým, doslova kaučukovým ustanovením zákona pod který se dá subsumovat doslova úplně cokoliv.

 

Argumenty, které v prosinci 1957 zazněly v rozpravě ve prospěch potratového zákona připomínají ty, které se uváděly v Sovětském svazu: "Důsledné plnění úkolů, které vyplynulo z nového znění zákona o umělém přerušení těhotenství, povede nejen k dokonalejší ochraně zdraví žen, ale budou mít i příznivý vliv na populační vývoj v našem státě a na výchovu lidí .... bla-bla-bla-bla“ !! V dobách nejbrutálnější komunistické tyranie tento zcela lživý, demagogický, nesmyslný a cynický typicky komunistický blábol řekla před 60 lety tehdejší jakási komunistická poslankyně, nějaká soudružka Šťastná.

 

Podle statistik na Slovensku bylo na základě těchto typicky komunistických barbarských zločinných předpisů legalizujících potratovou genocidu nenarozených dětí za 60 let permanentního trvání tohoto krvavého potratového holokaustu celkově zavražděných téměř jeden a půl milionu, tj. až 1438000 nenarozených dětí na Slovensku. To znamená, že v důsledku této typicky komunistické potratové genocidy bylo u nás zavražděno každé čtvrté dítě.

 

Na závěr bych rád přečetl manifest Pochodu pro život z roku 2013, který vytvořili účastníci celostátního Celonárodního pochodu za život v Košicích:

 

My účastníci Národního pochodu pro život jsme se dnes 22. září 2013 sešli v Košicích, abychom veřejně vyjádřili naše přesvědčení, že život každého člověka je neocenitelný, a proto každý lidský život má být bezpodmínečně chráněn během celé doby jeho trvání, od početí až po přirozenou smrt.

 

Musí být respektována lidská důstojnost každého Lidského života. A stejně tak musí být zvláštním způsobem chráněna a podporována i rodina založená manželstvím muže a ženy, protože pouze v takové rodině se vytvářejí ideální podmínky pro vznik a rozvoj života člověka. Péče o děti a jejich výchova je právem a odpovědností rodičů, děti mají právo na rodičovskou ochranu, výchovu a péči.

 

Jako členové této společnosti jsme si vědomi naší spoluviny za současný stav, dokud jsme příliš často jako součást mlčící většiny nebránily právo na život a nevytvářely vhodné podmínky pro jeho rozvoj. Současný stav je natolik vážný, že nás vybízí ke konkrétním činům, vyzývá nás postavit se za ochranu každého jednoho člověka, i toho nenarozeného. Vyzýváme proto všechny lidí dobré vůle, aby se konkrétně zasadili za:

 

1./Ochranu a úctu ke každému člověku od jeho početí po přirozenou smrt a šíření těchto hodnot v naší společnosti.

 

2./Respektování důstojnosti každého člověka.

 

3./Pomoc lidem v nouzi, zejména těhotným ženám, mnohočetným rodinám a rodinám v těžké životní situaci.

 

4./Zastavení potratové genocidy, zastavení zločinů páchaní dalších vražd  nevinných nenarozených dětí a ukončení tím i násilí na ženách ve jménu tzv. "možnosti volby".

 

5./Ochranu manželství muže a ženy jako kolébky života a základní buňky společnosti.

 

6./Respekt a garanci zvláštního práva rodičů na výchovu svých dětí.

 

Osobitně vyzýváme všechny veřejné činitele, zvláště poslance Národní Rady Slovenské republiky, vládu Slovenské republiky a všechny státní instituce, aby:

 

1./Vytvořili legislativní podmínky pro to, aby byl chráněn každý člověk od početí po přirozenou smrt.

 

2./Legislativním způsobem zajistily ochranu manželství muže a ženy jako jedinečného a ničím nenahraditelného svazku, který je respektováním přirozeného zákona rozpoznatelného rozumem.

 

3./Vytvořili takové poradní a podpůrné mechanismy jakož i ekonomické a sociální podmínky, aby se manželé nebáli zplodit děti.

 

4./Aktivně podpořily takové instituce, které jsou zaměřeny na pomoc rodinám v nouzi a těhotným ženám, aby nemusely uvažovat o umělém potratu.

 

Vědomi si své odpovědnosti v minulosti, dnes, i za budoucnost našich dětí a celé společnosti kráčíme zde dnes odhodlaně a jednoznačně. Naše úsilí není jednorázovým počinem, ale pevným rozhodnutím vytrvat v úsilí, abychom společně dosáhli těchto cílů.

 

Tolik tedy Manifest Pochodu pro život z roku 2013. Děkuji pěkně za Vaši pozornost. Ať nám v naplňování tohoto odkazu Pán Bůh pomáhá.

 

 

Milan Mazurek, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /132/:

Děkuji ti za tvé vystoupení Martin, bylo skutečně poutavé a jsem rád, že i mnozí poslanci nebo jiní lidé, kteří se budou moci na tyto debaty podívat ze záznamu, se určitě dozvědí zajímavá fakta z historie, o kterých dosud mnozí ani netušili, protože si pěkně shrnul a upozornil na komunistický původ celé té pro-potratové legislativy v rámci komunistického Sovětského svazu, komunistického Československa, komunistického Slovenska, jakož i celého toho v té době komunistického východního bloku.

 

A především je třeba zdůraznit - neboť mnoho lidí si to stále neuvědomuje - ten destruktivní vliv krajně ultralevičáckého komunistického bolševismu - který se stal "otcem - zakladatelem" legálního umělého potratu.

 

To, jak se tento zločinný vražedný komunistický pro-potratový bolševismus na bolševismem zotročených zejména slovanských národech podepsal, a všechno to bestiální pro-potratové jakož i další zlo co vykonal a jaké opravdu, opravdu nespočetné následky si ještě stále musíme nést z tohoto jejich pro-potratového jakož i jiného teroru, který začátkem 20. století tito komunističtí pro-potratoví bolševičtí zločinci v Rusku nastolili.

 

Já jsem velice rád, že se problematika tohoto PRO-LIFE tématu zde tak důsledně do hlouby rozebírá, že takto pečlivě diskutujeme toto PRO-LIFE téma, a pevně věřím tomu, že budeme v tomto plénu Národní Rady Slovenské Republiky diskutovat toto téma ještě z více a více úhlů pohledu, a chtěl bych doufat v to, že kromě nás poslanců Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS se také i v alespoň některých poslaneckých klubech ostatních politických stran najdou i tací poslanci, kteří alespoň trošku inklinují k PRO-LIFE hodnotám, popřípadě kteří mají alespoň minimální soucit s nenarozenými dětmi, které jsou s neuvěřitelně krutou bestiální brutalitou vražděny masovým způsobem mohutnou mašinérií potratového velkoprůmyslu.

 

Popřípadě pokud by se ukázalo, že v Národní Radě Slovenské Republiky mimo poslanců naší Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS nejsou mezi ostatními poslanci vůbec žádní skutečně PRO-LIFE smýšlející poslanci - co se dozvíme až při hlasování – i v tomto případě bych je chtěl poprosit o to, ať se alespoň nyní do této diskuse v plénu Národní Rady Slovenské Republiky aktivně zapojí a podělí se s námi o nějaké své názory, jak to oni vidí, jak se oni dívají na problematiku umělých potratů, protože já v této téměř prázdné sále stále marně čekám na nějaké ty jejich protiargumenty, proč prostě ten současný pro-potratový stav jim tak velice vyhovuje, proč je podle nich vraždění nenarozených dětí jen tak zcela bez důvodu přijatelným způsobem, jak se vypořádat se svými problémy nebo s potížemi v životě, protože takto to vypadá, že na jedné straně jsme my z Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS mediálně lynčováni, ostrakizováni a onálepkováni jako údajní "fašisté", "nacisté" či "extremisté", jako ti, co chtějí údajně prý omezovat jakési údajné "svobody žen" a na druhé straně ty pro-potratově smýšlející ženy, kterých se to má údajně prý dotýkat a které údajně prý se cítí tímto problémem tak velmi vážně dotčeny, zde nevystupují, neřeknou proč podle nich je třeba zachovat tento stav přetrvávající masové potratové genocidy. Toto by mě opravdu skutečně velmi, velmi zajímalo.

 

 

Ján Mora, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /133/:

Martin při této naší předkládané PRO-LIFE problematice, kterou jsme donesli do pléna Národní rady Slovenské republiky, je opravdu třeba se podívat i do minulosti a já ti tedy děkuji za toto historické okénko a bylo by opravdu správné poučit se z toho, jakož i inspirovat se tím. Samozřejmě, že když mluvím o inspiraci, tak myslím inspirovat se tím dobrým a ne tím špatným komunistickým co bylo, ale inspirovat se tím, jaká pravidla fungovala pro zdravou společnost a samozřejmě v jejich rámci je současně i vylepšit.

 

Já věřím, že kdyby prošel náš PRO-LIFE návrh protipotratové novely potratového zákona, tak by to mohlo mít dopad i na větší odpovědnost při chování nejen mladých lidí, protože jsem přesvědčen, že kdyby se ta médii zmanipulovaná část veřejnosti, která obhajuje umělé potraty a tudíž genocidu, zabíjení, vraždění nenarozených dětí, kdyby vyslechla včerejší a dnešní rozpravy a kdyby viděli jak umělý potrat reálně vypadá, jak to malé tělíčko za živa a při plném vědomí bez použití jakékoli anestézie kousek po kousku vytrhávají z dělohy matky, tak si myslím, že drtivá většina by opravdu radikálně změnila svůj názor. Děkuji.

 

 

Rastislav Schlosár, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /134/:

Děkuji za slovo. Martin tys na tom příkladu komunistického bolševického Sovětského svazu, který v roce 1920 jako první stát na světě, a který ani jen omylem nemohl být a ani nebyl státem demokratickým, zavedl tu genocidiální vraždící pro-potratovou legislativu, která legalizovala interrupce už v tom roce 1920, a tak v podstatě si ukázal na jednu věc, o které se záměrně velice málo mluví:

 

Mnoho lidí v důsledku svého zmanipulování, zblbnutí západní mainstreamovou krajně ultralevičáckou ultraliberální neomarxistickou pro-potratovou propagandou se mylně domnívá, že legalizování umělých potratů v těch mravních, etických a morálních otázkách má své historické kořeny v nějaké demokracii, ve skutečnosti však ale legalizace umělých potratů má své historické kořeny v té nejtvrdší komunistické totalitě, která nastala po krvavém bolševickém puči 7. listopadu 1917, a jak vidno právě na tom bolševickém Sovětském svazu, který se stal celosvětovým “duchovním otcem“ i "vlajkonošem" bolševické, komunistické revoluce nejen v případě zlegalizování umělých potratů zavedených poprvé na světě v roce 1920 v bolševickém komunistickém Sovětském svazu, ale ještě předtím rovněž poprvé na světě už v prosinci 1917 se stal bolševický komunistický Sovětský svaz celosvětovým “duchovním otcem“ i "vlajkonošem" bolševické, komunistické revoluce i v případě zavedení “rozvodu manželství“, a konec konců se stal bolševický komunistický Sovětský svaz celosvětovým “duchovním otcem“ i "vlajkonošom" bolševické, komunistické revoluce i v případě rovněž po prvé na světě dokonce i v případě legalizace sodomie, tj schvalování homosexuálního pohlavního styku, a tudíž tato surová tyranská sovětská bolševická komunistická diktatura Sovětský svaz - které se podařilo zotročit do jednoho velikého gigantického koncentračního tábora celé někdejší carské Rusko - se ve všech těchto minimálně třech věcech: rozvody manželství - umělé potraty - sodomie, tj. homosexualistická agenda - se stal komunistický bolševický totalitní tyranský diktátorský režim skutečným celosvětovým “průkopníkem“ těchto do té doby nikde na světě neexistujících tzv. "revolučních novinek".

 

Zamyslíme se tedy nad tím, že kam jsme se vlastně za těch pár století posunuli, protože přesto, že mnoho lidí si pod vlivem krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické státní převýchovy a totalitní všudypřítomné mediální propagandy naivně myslí, že zde údajně prý nastal nějaký "pokrok". Ten pokrok se sice týká nějakých materiálních věcí, týká se vědy a techniky, ale určitě se netýká mravů, neboť v tomto jsme se přiblížili prakticky zpět o několik století dozadu do nejtemnějších dob barbarských.

 

Ale možná třebas i do takového 19. století už zde byla v rozpravě řeč o tom, že v tom 19. století stále existovaly otrokáři a otroci ve Spojených státech amerických, což byl stát, který také v té době byl považován za "demokratický", přesto existoval tam otrokářským systém, kde “černý“ člověk byl ne člověkem, ale pouze jen “věcí“ a ne proto, že by to vyplývalo snad z nějakých objektivních biologických skutečností, ale prostě z těch důvodů, že to vyplývalo z tehdejší zavrženíhodné platné legislativy státu.

 

Tedy "právo" Spojených států amerických 19. století, respektive ti, kteří ho vytvářeli, tedy tehdejší politici byli ti, kteří určovali to, kdo je a kdo není člověk a naprosto přesně totéž se bohužel děje i dnes, když zákon a když poslanci, včetně poslanců v naší Slovenské republice pokrytecky účelově tvrdí, že člověk se stává člověkem údajně prý až po nějakém 12 týdnu trvání těhotenství od početí, a že údajně prý nejdříve tedy eventuálně až poté můžeme mluvit o tom, že když zabijeme, zavraždíme nenarozené dítě tak je to vražda, do tehdy jako kdyby se vůbec nic nestalo. Děkuji.

 

 

Stanislav Mizík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /135/:

Děkuji za slovo. Správně si řekl, city musí jít stranou, když jde o lidský život. Když může být chráněno zvíře, musí být ochráněno i dítě v lůně matky. Prvořadé je ochránit lidský život, který byl počat a počala ho právě ta žena se svým partnerem, která pod vlivem pro-potratové mediální propagandy jako "matka" chce jít na tzv. "výškrab" svého vlastního dítěte, ačkoli pokud by chtěla, tak se mohla vyhnout tzv. "sexuální komunikaci s mužem" a tedy počít vůbec nemusela ..

 

Největší tragédií umělého potratu je nevratné zničení mladého lidského života, které již nelze nikdy více napravit, protože to není jako kdyby si člověk podpálil svůj dům, a pak zkroutil pohádkovým Arabeliným kouzelným prstenem a shořelý dům by mu zase povstal z popela.

 

To co si řekl o pokusech zrušit přirozenou tradiční rodinu v počátcích tyranské komunistické bolševické krutovlády při jejich počáteční šíleně fanatické komunistické pro-potratové a pro-sodomistické bolševické revoluční nenávistné hysterii se teď, dovolím si říci, se nyní opět vrací.

 

Šíleně bláznivá činnost nikým nevolených zástupců v evropských strukturách a také volených způsobuje rozvrat normální tradiční civilizace:

 

Například Peter Riško žije v partnerském svazku se svým partnerem Frantou Mrkvičkou a spolu tzv. "vychovávají děti". Po ulicích se pohybují a osahávají lidé stejného pohlaví, ze strany vládnoucího krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxistického režimu a všech médií se všemožně podporují a všudypřítomná totalitní propaganda velebí umělé potraty a sodomii jako něco co je údajně prý "super", a zcela tzv. “v pohodě“ jsou i rozvody manželství, a rovněž i neuspořádaný sexuální život bez jakýchkoliv mravních pravidel, zábran a mantinelů jen tak živočišně "na divoko" podobně jak sexuálně žijí zvířata atď.

 

Dokonce už i manželství média pranýřují jako cosi, co je údajně prý zastaralé, zpátečnické, nemoderné a téměř div ne přímo reakční, mladí lidé jsou všestranně odrazováni od toho aby vstupovaly do manželství, a pokud už i někdo přesto přece jen vstupuje do manželství, tak velmi často se vytvářejí různé absurdně šílené tzv. "manželské smlouvy" a tak dále, jako kdyby manželství nemělo být celoživotním svazkem jednoho muže s jednou ženou, ale pouze jen jakousi "smlouvou", kterou je možné kdykoliv libovolně jen tak vypovědět, když se kterémukoliv z obou účastníků této "manželské smlouvy" začne zdát být pro něj osobně "nevýhodná".

 

Prostě je zcela evidentní, že zejména pokud jde o vražednou potratovou genocidu nenarozených dětí a sodomistickou, tj. homosexualistickú ideologickou agendu je dnes tzv. "Evropská unie" přímým ideologickým sukcesorom, přímým ideologickým následovníkem i pokračovatelem přímo pokračujícím a navazujícím na počáteční stadia toho nejbrutálnějšími komunistického pro-potratového a pro-homosexualistického bolševismu. Děkuji za slovo.

 

 

Stanislav Drobný, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /136/:

Děkuji za slovo. Martin chci zareagovat na tvá slova, co si vzpomínal na začátku svého proslovu o zodpovědnosti obou partnerů:

 

Odpovědní lidé musí někdy udělat i těžké rozhodnutí. Možná je špatné načasování, možná jsou těžké okolnosti. ale to neomlouvá zabití nevinného lidského života.

 

Vybrat si vychování dítěte je zodpovědné.

 

Vybrat si adopci je zodpovědné, ale vybrat si umělý potrat a zabránit tak dítěti, které již existuje jakkoli je malé aby se smělo narodit a žít je nezodpovědným a neodvolatelným zlom.

 

Umělý potrat je někdy využíván pro rychlé zakrytí jednorázovky nebo řešení vztahu který se porouchal. Ale když dva dospělí lidé udělají rozhodnutí a participují v aktivitě o níž je známo, že se při ní může počít život dítěte, tito dospělí lidé musí přijmout i odpovědnost za své činy. I nejlepší plánování může selhat. Ale vyhnutí se odpovědnosti by nemělo stát jinou lidskou bytost její život. Dítě nemůže za to, že jeho rodiče jsou nezodpovědní. Dítě si nezaslouží zemřít proto, že jeho rodiče jsou nezodpovědní.

 

Děkuji.

 

 

Natália Grausová, poslankyně NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /137/:

Děkuji pěkně za slovo. Já ti děkuji kolega Martin Beluský i za to, že ses vrátil do historie, která byla zločineckou historií, která byla největší tragédií v celých dějinách lidstva, mluvím o neštěstí komunistické, bolševické revoluce, respektive bolševického, komunistického puče v roce 1917, který se stal v bývalém carském Rusku, a nastolení krvavé komunistické bolševické tyranie v pozdějším tom jejich komunistickém Sovětském svazu, kde komunističtí masový vrazi Vladimír Iljič Uljanov Lenin společně s dalším masovým vrahem Lvem Davidovičem Bronštejnem Trockým a jejich dalšími bolševickými zločineckými přisluhovači, jejich neméně zločineckými komunistickými komplici, včetně konkrétně komunistické tzv. "lidové komisařky" Alexandry Kolontajnové, fanatické komunistky, zavedli v roce 1920 v Rusku, respektive v Sovětském Svazu jako v úplně první zemi na celém světě tento zákon o těch umělých potratech, což mělo opravdu až tak moc zhoubné následky, že pak když sami bolševici, komunisté viděli, že se jim to neosvědčilo, tak tento zákon v roce 1936 sami prostě raději zrušili.

 

A chci ti za to tedy poděkovat. Pardon, promiňte ještě mám chvíli času, chtěla bych promluvit i k poslancům z politické strany Svoboda a Solidarita SaS, tj. liberálům, kteří jen před nedávnem myslím, že to bylo v pátek nebo ve čtvrtek předkládaly zákon o komunistickém a nacistickém, jednoduše o odsouzení zločinů komunismu a nacismu, nevím zda tím mysleli jen komunismus u nás, nebo i komunistický bolševismus v Sovětském svazu, ostatně ale opravdu když podobně jako naše politická strana Kotleba – Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS také i oni odsuzují  tyto zavrženíhodné totalitní fašistické a komunistické režimy, tak ať si uvědomí rovněž i to, že vlastně právě odtud pocházejí ty nimi tak velmi milované umělé potraty, že právě odtud z bolševického komunistického Ruska a nacistického Německa pochází potratové vraždění nenarozených dětí. Právě tam v nacistickém, a zejména komunistickém totalitním režimu je ta kolébka dnešní potratové genocidy. Děkuji.

 

 

Milan Uhrík, poslanec NR SR - Politická strana: Kotleba - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS /138/:

Děkuji Martin. Já jsem tvé vystoupení poslouchal ještě v autě přes freehand telefon neboť jsem se bohužel trochu opozdil v té dopravní zácpě kvůli té dopravní nehodě co zde v Bratislavě byla a neslyšel jsme proto zcela na začátku to, že mluvíš o historii, a tak já po určitou dobu na počátku od té doby co jsem tvé vystoupení začal poslouchat jsem si myslel, že mluvíš o naší momentální současnosti a až poté mně zapnulo, že tedy když jsem poprvé zaslechl pojem "Sovětský svaz", takže tedy je to pouze nějaký exces do minulosti.

 

Ale jinak skutečně kdyby si tam nevzpomínal ty roky a narážky na historii, tak by to bylo doslova jako bohužel zrcadlová kopie našeho současného stavu:

 

Permanentně probíhající a trvající potratový holocaust masově vražděných nenarozených dětí, stejně tak i legalizace homosexuálních sexuálních vztahů i se všemi homosexuálními problémy  tohoto politováníhodného sociálně-patologického jevu rozmáhajícího se stále více a více v demoralizované společnosti zbavené veškerých mravních pravidel a hodnot, právě tak jako v minulosti pro totalitní komunistický režim v Rusku, stejně tak i dnes v západních totalitních režimech vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extremistů není žádný etický a ani mravní problém když tedy si žádají pro sebe nějak