wz

Zpět na hlavní stránku!

Bude koniec svojvoľného odmietania svätenia bohoslovcov, prekladania kňazov na pastoračne úplne najhoršie miesta, šikanovania a zastrašovania laikov, plus všemožného vydierania a psychologického nátlaku voči všetkým, ktorí prejavili sympatie voči nádhernej katolíckej latinskej bohoslužbe?

Táto po slovensky napísaná verzia je určená najmä pre čitateľov zo Slovenskej republiky!

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepnete se tím do české verze!

Svätý otec Benedikt XVI. ešte v roku 2007 vydal vo sviatok, ktorý toho dňa slávi svätý katolícky kňaz svätý Anton Mária Zaccaria, ktorý v prvej polovici šestnásteho storočia založil Spoločnosť klerikov svätého Pavla, čiže rehoľný rád barnabitov; v sobotu dňa 7.júla 2007 nami všetkými úprimne veriacimi kresťanmi tak dlho netrpezlivo túžobne očakávaný dokument Summorum Pontificum o rímskokatolíckej latinskej bohoslužbe zvanej “svätá omša svätého pápeža Pia V.”, ktorá prakticky úplne všade vo svete medzi najširšími vrstvami laického obyvateľstva je oveľa viac známa pod svojim už celú dlhú dobu vžitým ľudovým názvom ako takzvaná “tridentská omša”.

Tento veľmi mimoriadne dôležitý dokument Summorum Pontificum, ktorý nám všetkým úprimne veriacim kresťanom urobil skutočne obrovskú veľkú radosť, vstúpil v platnosť a účinnosť v tom istom roku 2007 na sviatok Povýšenia Svätého Kríža v piatok dňa 14.septembra 2007.

Tento tak mimoriadne vytúžený veľmi dôležitý dokument Summorum Pontificum je riadny pápežský apoštolský list “motu proprio”, čo po slovensky asi približne znamená “z vlastnej vôle”, prípadne “z vlastného rozhodnutia”, pretože autorita tohoto od všetkých úprimne veriacich kresťanov na celom svete tak veľmi vytúženého mimoriadne dôležitého dokumentu Summorum Pontificum je prejavom samotným Pánom Bohom zvereného riadneho apoštolského úradu rímskeho pápeža Benedikta XVI. ako pozemského námestníka nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa a nástupcu apoštola svätého Petra a viditeľnej hlavy celej všeobecnej Cirkvi nás všetkých úprimne veriacich kresťanov celého sveta, ktorej neviditeľnou hlavou je náš Pán Ježiš Kristus Boh Spasiteľ a Vykupiteľ.

Summorum Pontificum stojí teda na presne tej istej úrovni, ako napríklad aj motu proprio predošlého svätého otca Jána Pavla II. majúci názov Ecclesia Dei adflicta, ktorý predchádzajúci svätý otec Ján Pavol II. vydal vo sviatok Návštevy blahoslavenej Panny Márie, v sobotu dňa 2.júla 1988, a v ktorom sa už aj svätý otec Ján Pavol II. ako bezprostredný predchodca súčasného svätého otca Benedikta XVI. taktiež sa pokúšal, avšak vzhľadom k zúrivej opozícii slobodných murárov, ktorí ako smrtonosní paraziti hojne prenikli dokonca do samotného lona našej Svätej Matky Cirkvi, bohužiaľ len neúspešne sa pokúšal nám úprimne veriacim kresťanom umožniť predchádzajúcu rímskokatolícku latinskú liturgiu.

Skôr než historických či cirkevne – politických motívov a súvislostí je dôležité si všimnúť fakty a zhrnúť to, čo tento dokument – ktorý je už prístupný azda vo všetkých európskych jazykoch skutočne nového prináša:

Je to po prvý raz od liturgickej reformy z roku 1970, kedy oficiálny dokument učiteľského úradu Cirkvi hovorí o predchádzajúcej latinskej bohoslužbe v jednoznačne pozitívnom zmysle, a jej užívanie nevidí ako akýsi terapeutický ústupok či zlo, trpené “neposlušným staromilcom vykázaným do určitých medzí”.

Nie je tu ani zmienky o nejakom nebezpečenstve, schizmatu, “neposlušnosti” alebo prípadných trestoch.

Celý dokument sa nesie v pozitívnom duchu a latinská bohoslužba promulgovaná svätým Piom V. je mu jednoznačným bohatstvom a veľkou hodnotou. Pápež Benedikt XVI. vo svojom motu proprio jednoznačne potvrdzuje už dlhodobé tvrdenie stúpencov “tridentskej” bohoslužby, že tá nebola nikdy zakázaná a ani zrušená.

Zpět na hlavní stránku!