wz

Zpět na hlavní stránku!

Konec svévolnému odmítání svěcení bohoslovců, překládání kněží na pastoračně nejhorší místa, šikanování a zastrašování laiků plus vyhrožování všem kvůli jejich sympatiím k tradiční latinské bohoslužbě?

Tato po česky napsaná verze je určena zejména pro čtenáře z České republiky!

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

Svatý otec Benedikt XVI. ještě v roce 2007 vydal ve svátek svatého katolického kněze svatého Antona Maria Zaccariu – zakladatele Společnosti kleriků svatého Pavla, tj. barnabitů - v sobotu dne 7 července 2007 námi všemi upřímně věřícími křesťany tak dlouho netrpělivě očekávaný dokument Summorum Pontificum o katolické latinské bohoslužbě zvané “mše svatého Pia V”, která mezi nejširšími vrstvami obyvatelstva je mnohem více známa pod svým vžitým lidovým názvem jako takzvaná “tridentská mše”.

Tento velice důležitý dokument Summorum Pontificum nabyl na platnosti a účinnostitémže roce 2007 na svátek Povýšení svatého kříže v pátek dne 14. Září 2007.

Tento veledůležitý dokument Summorum Pontificum je řádný papežský apoštolský list “motu proprio”, co po česky asi přibližně znamená z vlastní vůle”, případně “z vlastního rozhodnutí”, protože autorita tohoto od všech upřímně věřících křesťanů na celém světě tak velice vytouženého mimořádně důležitého dokumentu Summorum Pontificum je projevem samotným Pánem Bohem svěřeného řádného apoštolského úřadu římského papeže Benedikta XVI. jako pozemského náměstka našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele a nástupce apoštola svatého Petra a viditelné hlavy celé všeobecné Církve nás všech upřímně věřících křesťanů celého světa, které neviditelnou hlavou je náš Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel.

Summorum Pontificum stojí tedy na přesně téže úrovni jako například i motu proprio předešlého svatého otce Jana Pavla II. mající název Ecclesia Dei adflicta, které předcházející svatý otec Jan Pavel II. vydal na svátek Návštěvy blahoslavené Panny Marie, v sobotu dne 2.července 1988, a v kterém se již i svatý otec Jan Pavel II. jako bezprostřední předchůdce současného svatého otce Benedikta XVI. rovněž se pokoušel, avšak vzhledem k zuřivé opozici svobodných zednářů, kteří jako smrtonosní paraziti hojně pronikli dokonce až do samého lůna naší Svaté Matky Církve, bohužel jen neúspěšně se pokoušel nám upřímně věřícím křesťanům umožnit předcházející římskokatolickou latinskou liturgii.

Spíše než historických či církevně – politických motivů a souvislostí je důležité si všimnout fakta a shrnout to, co tento dokument – který je už přístupný snad ve všech evropských jazycích skutečně nového přináší:

Je to poprvé od liturgické reformy z roku 1970, kdy oficiální dokument učitelského úřadu Církve mluví o předcházející latinské bohoslužbě v jednoznačně pozitivním smyslu, a její užívání nevidí jako jakýsi terapeutický ústupek či zlo trpěné “neposlušným staromilcům vykázaným do patřičných mezí”.

Není zde ani zmínky o nějakém nebezpečí, schismatu, “neposlušnosti” anebo případných trestech.

Celý dokument se nese v pozitivním duchu a latinská bohoslužba promulgovaná svatým Piem V. je mu jednoznačným bohatstvím a velikou hodnotou. Papež Benedikt XVI. ve svém motu proprio jednoznačně potvrzuje již dlouholeté tvrzení stoupenců “tridentské” bohoslužby, že ta nebyla nikdy zakázána a ani zrušena.

Zpět na hlavní stránku!