wz

Zpět na hlavní stránku!


Otevřený list vyzývající na respektování tradičního manželství a náboženské svobody v USA.

Představitelé vícera velikých náboženských komunit ve Spojených státech se spojili v otevřeném listě adresovaném všem Američanům, v kterém vyzývají na respektování tradičního manželství a náboženské svobody.

Pod iniciativu se podepsali představitelé anglikánské, baptistické, katolické, luteránské a evangelikálních pentekostálních cirkví, jako i představitelé mormonské církve a židovské náboženské obce.

Jedním z podepsaných katolických biskupů byl i Timothy Dolan, arcibiskup diecéze New York a současně i předseda konference biskupů USA. List nazval znamením naděje pro zemi, kde se manželství a náboženská svoboda nacházejí v situaci blízké krize. Mluví o desítkách milionech věřících, kteří jsou podpisy katolických biskupů reprezentovaní.

V samotném listě jsou vyjádřeny zejména výhrady k nucení církví státem legalizovat homosexuální manželství, respektive uznat homosexuální chování za jednu z morálně přijatelných alternativ, co může mít vážné důsledky a vyvolat nové konflikty mezi církvemi a státem.

Takovéto rozhodnutí podle signatářů vplývají v podstatě na všechny oblasti dotýkající se manželského svazku, například výhody respektive diskriminaci v zaměstnání, možnost adopce dětí, vzdělávání, otázky bydlení, majetkové poměry, zdravotní péče o seniory a podobně, přičemž nesou ze sebou nutnost změny mnohých zákonů.

Výzva byla publikována v lednu 2012 při příležitosti blížícího se mezinárodního dne manželství – 12. února, jako i amerického dne náboženské svobody – 16.ledna.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!