wz

Zpět na hlavní stránku!


“Jaké mám právo jako otec?”

Přes Vánoce jsem se setkal s lidmi, na kterých dodnes vzpomínám. Nejprve těsně před Štědrým dnem, mi zatelefonoval mladý muž. Jeho mladá přítelkyně se rozhodla pro umělý potrat jejich nenarozeného dítěte a on s tím nesouhlasí. Zoufalý se mně ptal, co může udělat? Prosil mě, abych mu šel pomáhat, abych zatelefonoval její matce, abych s ním šel před její byt, abych šel za lékaři a řekl jim, jaké hrozné věci dělají… Chvílemi se mi zdálo, že udělá cokoliv. Ve stavech bezmocnosti až vyhrožoval… Přítelkyně a též i její matka přestali zvedat telefony, tento muž je velmi “otravoval”, proto se chtěli obrátit na policii. Mladý muž jim dokonce udělal i incident během půlnoční mše svaté, ze které raději rychle odešli. (?!)

Přiznám se, nevěděl jsem, co mám dělat…Pokoušel jsem se i já zatelefonovat této mladé ženě, ale nechtěla nic slyšet, nic poznat. Táto bezmocnost je skutečně strašná. Mladý muž se mně ptal, jaké má právo jako budoucí otec?

Vzdychl jsem si a odpověděl: “Máte také jisté právo jako to dítě.”

“Tedy žádné” – pochopil.

Doteď mi znějí v uších jeho slova asi v tom duchu, že “co vlastně činíte?”, “jak je možné, že se tu zabíjejí děti?”, “jak je možné, že to provádějí lékaři?”, “na co jsme, když mu nepomůžeme?”…. Nebylo to jednoduché. Uvědomil jsem si, že mu nemohu pomoci. Pouze, že se v rozhovorech ventiloval. Zoufale totální bezmocnost zachránit své dítě, nad kterým jeho surová matka vynesla ortel smrti.

Smskami jsem prosil své přátele, aby se modlili za toto dítě. Doteď se mně někteří lidé ptají, jak to dopadlo. Nevím… zůstalo to i pro mě tajemstvím. Mladý muž mi ještě napsal asi dvě smsky, ale když jsem mu nemohl nijak pomoci, tak skončil.

Ponaučení?

Lidem schvalujícím potraty v naší době vyhovuje, že si tyto problémy řeší žena sama, je to prý “její tělo”. Může se však stát, že žena s kterou by jste Vy jako muž měli rádi dítě, překvapivě autokraticky se rozhodne nedovolit mu, aby se Vaše společné dítě narodilo a odsoudí ho k smrti interrupcí. A vy jako otec dítěte jste proti ženinu verdiktu zcela bezmocný, aby jste pro záchranu života svého dítě cokoliv udělal.

Zpět na hlavní stránku!