wz

Zpět na hlavní stránku!


Milión vysbíraných podpisů pro evropskou petici “Jeden z nás”.

Dne 12. září 2013 dosáhla podpora pod evropskou petiční iniciativu Jeden z nás počtu jednoho miliónu podpisů. Děkujeme všem signatářům. Sběr podpisů pokračoval do 30. října 2013.

Vzhledem k tomu, že na splnění požadavek je potřebných milión platných podpisů, organizátoři pokračovali ve sběru podpisů až do konce října 2013, aby se vytvořila dostatečná rezerva pro případ jistého procenta neplatných podpisů. Evropskou iniciativu občanů Jeden z nás bylo možno podepsat elektronicky na webové stránce www.oneofus.eu

Cílem evropské petiční iniciativy občanů je dosáhnout, aby evropské politiky respektovali hodnotu lidského života od jeho počátku a nefinancovali pokusy na lidských embryích a nefinancovali zahraniční pomoc zahrnující podporu umělých potratů. Iniciativu podpořil i papež František, když na ni upozornil během jednoho svého projevu.

Opsal dne 30.4.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!