wz

Zpět na hlavní stránku!


Proč jsem volil Tomio Okamuru do Senátu Parlamentu České republiky.

V říjnu 2012 ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky kandidovalo ve senátním volebním obvodu č. 80 Zlín celkem sedm kandidátů. Všichni tito kandidáti s výjimkou jednoho z nich jsou absolventy vysoké školy a současně i nositelé příslušného vysokoškolského akademického titulu.

Tou jedinou výjimkou byl nezávislý kandidát Tomio Okamura, který žádnou vysokou školu a ani akademický titul nemá, má “jen” jakousi střední školu chemickou.

Já, JUDr.PhDr.Mgr et Mgr.Henryk Lahola si však velice vážím každého, kdo něco umí, a to bez ohledu na to, zda-li má nějakou vysokou školu a vysokoškolský akademický titul. A tak dovedu ocenit i skvělou osobnost Tomia Okamury.

Tomio Okamura je o pět let mladší než jsem já. Vysokou školu a ani vysokoškolský akademický titul nemá Tomio Okamura sice žádný, dosáhl však skvělé výsledky jako podnikatel a manager, a i když ve svém podnikání začínal doslova “od nuly”, dokázal svým poctivým a skvělým podnikáním prosadit se a zhodnotit svůj majetek o stamiliony korun. Tohoto žádný z jeho protikandidátů nedokázal.

Tomio Okamura zveřejnil své daňové přiznání, z kterého je zřejmé, že byl v říjnu 2012 jediným ze sedmi kandidátů senátního volebního obvodu č.80 Zlín, který v případě, že se stane senátorem, si osobně finančně “pohorší”.

A proto v říjnu 2012 ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v senátním volebním obvodu č. 80 Zlín jsem svůj hlas odevzdal Tomiovi Okamurovi, protože byl ze všech sedmi kandidátů kandidátem nejlepším.

A jsem velice pád, že pan Tomio Okamura byl také i zvolen za senátora. Je aspoň vidět, že nejsem ani zdaleka jediný kdo dokáže ocenit skvělého člověka, když takové veliké množství voličů podpořilo stejného kandidáta, kterého jsem svým hlasem podpořil i já.

 

Napsal dne 20.10.2012 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!