wz

Zpět na hlavní stránku!


Chile získalo ocenění za ochranu života a rodiny.

Mezinárodní výbor složený z více než 30 mimovládních organizací udělil ocenění Chilské republice za úspěchy dosažené v oblasti ochrany mateřství a počatého života. Hlavním důvodem je nízká úroveň mateřské úmrtnosti v zemi, která je nejnižší v celé Latinské Americe, jako i důsledná ochrana lidského života od početí. Potrat je v Chile zakázán ve všech stadiích těhotenství.

Chilská vláda podporuje dva významné programy, které mají vést jednak k rozšíření možností a zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro těhotné ženy s těžkými životními podmínkami anebo problematickou graviditou, aby tak mohli donosit své dítě – “Comprometidos por la vida” – Zaměřené na život, jako i na ochranu malých dětí před narozením i po něm a všestranné pomoci jejich rodičům při výchově v případě potřeby – “Chile crece contigo” – Chile roste s tebou. Tyto projekty vytvářejí přesvědčení, že i nenarozené dítě je členem rodiny a potřebuje ochranu a péči.

Ocenění patří celé zemi a její představitelé jsou ním velice poctěni, jako se vyjádřil velvyslanec Chile při OSN Octavio Errazuriz.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!