wz

Zpět na hlavní stránku!


Bydlení čtyřměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.

V srpnu 1967 na návštěvě v bytě u asi čtyřměsíčního budoucího intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!

Na této fotografii ze srpna 1967 (po slovensky: augusta 1967) je vidět čtyřměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jak sedí ve svém vlastním obydlí, které se prakticky až dodnes nijak nezměnilo. Dostal jsem totiž e-mail jednoho zvědavého čtenáře, který by mě prý rád navštívil, aby viděl jak bydlím. Musel jsem ho zklamat hned dva krát. Po prvé pro to, že do svého soukromí si nenechám takhle hrubě zasahovat. Přesto jsem však ale udělal tentokrát výjimečně malý kompromis a poslal mu alespoň tuto fotografii ze srpna 1967 (po slovensky: augusta 1967), která ukazuje nejen čtyřměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu v popředí této fotografie, což byla tenkrát hlavní příčina pořízení této fotogragrafie, nicméně tato fotografie ukazuje i velikou část pokoje čtyřměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy ze srpna 1967 (po slovensky: augusta 1967), nicméně ale samotný intelektuál JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola věren ideálům chudoby svatého Františka z Assisi žije dodnes stejně tak prostě jako tenkrát.

Jediné co se v dnešním vesnickém domě JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy v Babicích oproti někdejšímu městskému bratislavskému bytu na Solivarského ulici č.p.19 na Štrkovci v obvodě Bratislava II. ze srpna 1967 (po slovensky: augusta 1967) změnilo je ta skutečnost, že jeho nynější knihovna je mnohem bohatší než někdejší původní knihovna jeho rodičů. Nicméně tato rodičovská knihovna je stejně na té protilehlé straně pokoje která zde není vidět, a tudíž lze konstatovat, že tak jak tenkrát bydlel čtyřměsíční, tak bydlí dnes v podstatě i čtyřicetiletý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, který totiž i dnes bydlí sice čistě a elegantně, ale zato úplně prostě a chudě.

V podstatě oproti obydlím nějakých těch bezbožných boháčů se obydlí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy liší pouze tím, že v něm vůbec nikde nenajdete žádný televizor, žádný rozhlasový přijímač, žádný Internet a prakticky téměř žádnou elektroniku.

Naopak oproti bytu nějakých těch bezbožných boháčů zde najdete koutek s klekadlem se svatým křížem, které JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola denně používá ke svým pravidelním pěti modlitbám denně, plus zřejmě i nynější soukromá knihovna JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy obsahující téměř sedm tisíc knih v téměř padesáti jazycích je patrně výrazně bohatší knihovnou než má dokonce i nejeden z těch bezbožných boháčů (nemluvě již i tom, že téměř polovina všech knih jsou knihy teologického, církevně-historického či vůbec náboženského zaměření z domova i z ciziny).

Tak to už prostě chodí – každého zajímá něco jiného.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola zvysoka kašle na televizi, rozhlas, ba dokonce i na Internet (vyjma vlastního webu, který chodívá administrovat z různých veřejných knihoven na Uherskohradišťsku a Zlínsku).

Na druhé straně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola zato velice rád sbírá knihy ať již tím, že si je sám kupuje v různých knihkupectvích, antikvariátech ale i přijímáním četných darů knih z domova i z ciziny (téměř každý týden pošta doručí odněkud z domova anebo ciziny nějakou darovanou knihu či knihy), a několikrát se sbírka knih JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu rozšířila i o zděděné knihy, a to ať již zděděné doslova, anebo darované od skutečných dědiců po jejich zemřelých majitelích.

A co ještě říci závěrem? Je sice pravda, že tato fotografie obydlí pochází již ze srpna 1967 (po slovensky: augusta 1967), plus že v bytě na Solivarského č.p.19 na Štrkovci v obvodě Bratislava II. již JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nebydlí vůbec od října 1976 kdy se Laholovy přestěhovali na Račianske mýto v obvodě Bratislava III., kde bydlel JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola do 24.8.1992, poté od 24.8.1992 až do září 1994 bydlel JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v obci Šlapanice u Brna, v letech 1994 – 2000 bydlel JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v Praze a teprve nejdříve tak až od 11.září 2000 fakticky občas i v Babicích, z toho od 1.11.2003 v Babicích již JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola bydlí natrvalo. Nicméně ale i současné babické obydlí JUDr.PHDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu vypadá v podstatě právě tak úplně stejně i dneska v roce 2008, jako vypadalo i tenkrát v srpnu 1967 na zde předkládaném snímku ze štrkoveckého bytu na Solivarského ulici č.p.19 v obvodě Bratislava II.

Standardní obyčejná fotografie čtyřměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu:

Obyčajná “malá” fotografia ACD Wallpaper031- na této fotografii ze srpna 1967 je vidět čtyřměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jak sedí ve svém vlastním obydlí, které se prakticky až dodnes nijak nezměnilo.

Veľkorozmerová fotografia JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu.

Pozrite sa ešte raz na tie isté snímky v detailných veľkorozmerových fotografiách:

Obyčajná veľkáveľkorozmerová fotografia 03cm1 - na této fotografii ze srpna 1967 je vidět čtyřměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jak sedí ve svém vlastním obydlí, které se prakticky až dodnes nijak nezměnilo.

Dne 10.3.2008 jako názornou ukážku svého obydlí po vzoru obydlí svatého Františka z Assisi zveřejnil

Chudý a pokorný služebník Boží JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


Zpět na hlavní stránku!