wz

Zpět na hlavní stránku!


Sexuální obtěžování dětí dětmi,

Organizace CASA – Centres Against Sexual Assault zabývající se ochranou dětí před zneužíváním upozorňuje, že v Austrálii stále roste počet dětí, které jsou obtěžovány jinými dětmi, na co má podle zjištění vliv lehce dostupná pornografie na Internetu a přenosných zařízeních, které vytváří skreslený obraz o přijatelném sexuálním chování.

Většina dětí, které se dostali do péče organizace byli oběti zneužití, zejména chlapci. Ačkoliv musíme brát do úvahy šířku pojmu “sexuální zneužívání”, pod kterým se v daném kontextu rozumí množství projevů, od nevhodného obtěžujícího vyjadřování se, přes nechtěné dotyky až po znásilnění, problém není zdaleka marginální záležitostí.

Podle zjištění organizace je v průměru chování 14-letého účastníka jejich výzkumu nepřiměřené, přinejmenším se jedná o vyhrůžky a agresivní chování k druhým.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!