wz

Zpět!

Numismatika. Numizmatika. Mince. Minca.

Vyznáte se v mincích? Rozumíte mincím? Vyznáte sa v minciach? Rozumiete minciam?

I já jsem se mimoděk stal amatérským numismatikem (po slovensky: numizmatikom), respektive sběratelem (po slovensky: zberateľom) mincí.

Ne sice že bych si osobně snad přál stát se sběratelem mincí nebo že bych snad po tom programově toužil. Ne – nic takového! Prostě to na mne jaksi spadlo jako blesk z jasného nebe.

Kdosi kdysi daroval mému bratrovi nějaké mince, ještě když on byl dítě. Ačkoliv můj bratr nikdy sice neměl žádný vážný zájem bavit se numismatikou (po slovensky: numizmatikou), faktem však zůstává, že tyto darované mince si z nějakého důvodu ponechal. Nejspíše ale pouze pro to, že je pouze někde odložil bokem a v záplavě jiných zájmů a povinností jednoduše zapomenul na ně.

Teď je můj bratr již dávno dospělý a velice často cestuje sem a tam po celém světě. Ovšemže z těchto cest mu pak často v kapsách oblečení zůstanou různé drobné mince. Jednou řešil problém co s těmito drobnými mincemi má dělat, kam by je uložil. Při této příležitosti pak krabičku s těmito tenkrát darovanými mincemi náhodou znovuobjevil, a tak tyto drobné mince ze služební cesty jednoduše přisypal mezi dotyčné darované mince s úmyslem, že si je zase vezme se sebou až opět bude mít služební cestu do dotyčné země.

Některé z těchto mincí sice skutečně si při dalších cestách brával z této krabičky ze sebou, nicméně tak či onak, těchto mincí přece jen pomaly přibývalo. A ovšemže největší problém byl zpravidla z těmi nejmenšími mincemi. Pokud člověk nechce věc řešit rovno tak, že třeba mince jednoduše vyhodí do koše, ale chce si je odložit a využít při další služební cestě do dotyčné země, tak faktem zůstává, že zde zhruba platí takové pravidlo, že o čím nominálně menší mince se jedná, tím je méně pravděpodobné, že tyto drobné mince ještě někdy nějak smysluplně využije.

Není to tak dávno, co můj bratr usoudil, že drobných mincí má již mnohem více než by si přál mít, respektive, že ho to již začíná obtěžovat, čím je drobných mincí více, tím je menší pravděpodobnost, že je někdy k něčemu smysluplnému využije, nemluvě již o tom že krabice v níž se hromadí sále větší a větší množství drobných mincí se vlastně i stává nepřehlednou a můj bratr rozhodně nemá čas aby se s tímto velikým množstvím drobných mincí “hrál” s hledáním konkrétních drobných mincí příslušné měny země do které právě bude cestovat. To za tu námahu mu těch pár drobných mincí rozhodně nestojí.

A tak rozhodl se ty nejmenší mince darovat. Ovšemže tyto peníze i nadále zůstanou v rámci naší vlastní rodiny. A tak tedy tato krabice s mincemi se dostala až k JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi do Babic.

Ne sice že by snad tím obdarovaným byl přímo samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, to sice ne, nicméně obdarovaná požádala JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu aby pytlík plný darovaných mincí určitým způsobem utřídil podle určité systematiky a pak zas vrátil zpátky do Bratislavy.

A tak já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jsem svůj slib splnil a a skutečně tyto zapůjčené mince pro obdarovanou jsem podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a schopností se pokusil roztřídit do jednotlivých skupin. Přesněji řečeno, tyto drobné mince – jak se čtenář níže může dočíst – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola roztřídil podle dotyčné doluuvedené systematiky, respektive roztřídil ji do doluuvedených skupin. A poté co JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola toto třídění ukončil, vrátil tuto sbírku mincí zpátky obdarované, která si je již i opět odvezla do Bratislavy.

Pověření JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy se tím sice formálně skončilo a oprávněná má tuto sbírku zřejmě zase někde v Bratislavě, anebo eventuálně někde jinde na Slovensku, avšak JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pociťuje momentálně určité výčitky svého svědomí, protože ho stále více a více naplňuje nepříjemný vnitřní pocit, že svoji práci nezvládl zrovna nejlépe.

A na věci nic nemění ani to, že již tenkrát když JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi obdarovaná tuto sbírku přinesla a žádala současně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu provedení této systematizace numismatické sbírky (po slovensky: numizmatickej zbierky), tak ji JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dopředu upozornil na tu skutečnost, že numismatická věda (po slovensky: numizmatická veda) je pro JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu doslova “španělskou vesnicí” (po slovensky: “španielskou dedinou”) a proto by bylo lepší, kdyby to raději svěřila někomu jinému než JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi; a to sice snad pro to, že by snad samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola byl neochotný tuto službičku udělat a pokud na tom budete trvat nadále, tak Vám to JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sice podujme se udělat, nicméně vzhledem k tomu, že to ještě nikdy v životě nedělal, nemá s tím absolutně žádné zkušenosti a numismatice (po slovensky: numizmatike) vůbec nerozumí, hrozí zde nebezpečí, že konečný výstup práce nebude popřípadě nemusí být zrovna příliš kvalitní.

Ona však trvala i nadále, aby JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola tuhle systematizaci jednotlivých mincí provedl a tak se JUDr.PhDr.Mgr. et MGr.Henryk Lahola podvolil a provedl podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a schopností to, oč byl požádán.

Přesto však ale nyní stále více a více má JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nepříjemný pocit ze špatně udělané systematizace, respektive ač sice numismatice (po slovensky: numizmatike) nerozumí, přece jen podvědomě má pocit, že svůj úkol mohl zvládnout výrazně lépe než ho provedl.

Vždyť posuďte sami – a podívejte se níže! Pokud jste snad skutečný odborník na numismatiku (po slovensky: numizmatiku), velice rád uvítám, když se nejen podíváte, ale třeba mi i napíšete e-mail na adresu HenrykLahola@yahoo.de

V tomto Vašem e-mailu bych očekával zejména věcnou kritiku, kde věcně zhodnotíte systematiku kterou jsem zvolil a upozorníte mně na to co jsem “zvoral”, popřípadě co jsem mohl udělat lépe.

Uvažuji, že příležitostně zvolím i jinou systematiku a až navštívím Slovensko, tak chyby v dosavadní systematice opravím.

V nové systematice bych chtěl hlavní sytematizační linie (po slovensky: systematizačné línie) vést zejména na takové základní bázi, že v první skupině by byly ty mince, které jsou doposud platnými mincemi příslušného státu.

Ve druhé skupině pak takové mince, které jsou již absolutně neplatné mince. Tento pojem “absolutní neplatnosti” chápu tak, že dotyčné mince nejenže již nejsou platným platidlem v příslušném státě, ale právě tak je ani nelze již nikde vyměnit, a to ani v komerčních bankách a dokonce ani jen v příslušné emisní bance státu nebo jeho ministerstvu financí, který je původně uvedl či uvedlo do oběhu (tj.že i kdyby čistě hypoteticky byl zájem o výměnu neplatných mincí za platné mince, tak takováto výměna objektivně není již absolutně vůbec možná!!).

A ve třetí skupině byl zařadil mince, které se z hlediska své platnosti nacházejí “uprostřed”. Pod pojmem “uprostřed” mám na mysli to, že v současné době se sice již nejedná o platné mince příslušného státu, nicméně jeho komerční banky, anebo když ne komerční banky, tak alespoň příslušná emisní banka státu anebo jeho ministerstvo financí, která či které je původně uvedla či uvedlo do oběhu jsou ještě zatím ze zákona povinny měnit zrušenou měnu nebo oběživo za novou měnu či nové oběživo (tj.že pokud by čistě hypoteticky byl zájem o výměnu neplatných mincí za platné mince, tak takováto výměna objektivně zatím ještě možná!!). Do této skupiny patří například všechny anebo alespoň některé z těch členských států, které zrušily svoji národní měnu, zrušily své vlastní bankovky a mince ve své původní vlastní “národní měně” protože přijali evropskou měnu “Euro”. A analogicky totéž se týká i zrušených desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí české měny, které údajně též Česká národní banka je ze zákona povinna měnit za platnou českou měnu (úpřimně řečeno tímhle si však ale momentálně stoprocentně nejsem jistý).

Pokud by se mezi Vámi mými čtenáři našel nějaký odborník, který by se mi rozhodl poradit, rád bych jeho radu přijal. Největší radost bych měl pokud by se našel někdo, kdo nejenže numismatice (po slovensky: numizmatike), rozumí, ale který by mě věděl s určitostí napsat, které z dole uvedených mincí náleží první, které do druhé a které do třetí skupiny těchto právě mnou definovaných tří skupin pro platné, neplatné a takzvané “poloplatné” mince.

Ovšemže pokud se vůbec někdo najde takový, kdo těmto složitým numismatickým (po slovensky: numizmatickým) otázkám sám rozumí. Děkuji! Moje adresa je: HenrykLahola@yahoo.de

B:

Beatrix Koningin der Nederlanden – roky 1991 - 2000:

Beatrix Koningin der Nederlanden – 10 CT – 1991 – 1x

Beatrix Koningin der Nederlanden – 10 CT – 2000 – 1x

België – Albert II – rok 1996:

België – Albert II – 1 Franc – 1996 – 1x:

België – Boudewijn I – rok 1991:

België – Baudouin I – 1 Franc – 1991 – 2x

Belgique – Baudouin I – rok 1990:

Belgique – Baudouin I – 1 Franc – 1990 – 3x

Belgique – rok 1997:

Belgique – 5 Franc – 1997 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – roky 1950 - 1994:

Bundesrepublik Deutschland – 1 Pfennig – 1950 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 5 Pfennig – 1950 – 3x

Bundesrepublik Deutschland – 1 Deutsche Mark – 1950 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 50 Pfennig – 1969 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 50 Pfennig – 1974 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 50 Pfennig – 1977 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 10 Pfennig – 1980 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 5 Pfennig – 1986 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 50 Pfennig – 1990 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 10 Pfennig – 1991 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 50 Pfennig – 1991 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 10 Pfennig – 1993 – 1x

Bundesrepublik Deutschland – 10 Pfennig – 1994 – 1x

C:

Confoederatio Helvetica – roky 1958 - 1989:

Confoederatio Helvetica – Der 0,10 Franken – 1958 – 1x

Confoederatio Helvetica – Der 0,20 Franken – 1960 – 1x

Confoederatio Helvetica – Der 0,10 Franken – 1975 – 1x

Confoederatio Helvetica – Der 0,20 Franken – 1975 – 1x

Confoederatio Helvetica – Der 0,20 Franken – 1980 – 1x

Confoederatio Helvetica – Der 0,20 Franken – 1987 – 1x

Confoederatio Helvetica – Der 0,05 Franken – 1989 – 1x

Č:

ČSFR - Česká a Slovenská Federativní Republika – Česká a Slovenská Federatívna Republika – roky 1991 - 1992:

ČSFR - Česká a Slovenská Federativní Republika – Česká a Slovenská Federatívna Republika – 50 Haléřů – 50 Halierov – 1991 – 1x

ČSFR - Česká a Slovenská Federativní Republika – Česká a Slovenská Federatívna Republika – 10 Haléřů – 10 Halierov – 1992 – 1x

ČSSR – Československá socialistická republika – rok 1983:

ČSSR – Československá socialistická republika – 10 Haléřů – 10 Halierov – 1983 – 1x

D:

Danmark – roky 1953 - 1960:

Danmark – 25 Øre – 1953 – 1x

Danmark – 10 Øre – 1955 – 1x

Danmark – 5 Øre – 1960 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – roky 1958 - 1979:

Deutsche Demokratische Republik – 50 Pfennig – 1958 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 50 Pfennig – 1959 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 1 Pfennig – 1963 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 10 Pfennig – 1963 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 1 Pfennig – 1968 – 2x

Deutsche Demokratische Republik – 5 Pfennig – 1968 – 5x

Deutsche Demokratische Republik – 10 Pfennig – 1968 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 20 Pfennig – 1969 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 50 Pfennig – 1971 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 1 Mark – 1972 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 20 Pfennig – 1973 – 1x

Deutsche Demokratische Republik – 5 Pfennig – 1975 – 2x

Deutsche Demokratische Republik – 1 Pfennig – 1978 – 2x

Deutsche Demokratische Republik – 10 Pfennig – 1979 – 2x

Deutschland – roky 1948 - 1953:

Deutschland – 5 Pfennig – 1948 – 1x

Deutschland – 5 Pfennig – 1949 – 2x

Deutschland – 1 Pfennig – 1952 – 2x

Deutschland – 5 Pfennig – 1952 – 3x

Deutschland – 10 Pfennig – 1952 – 1x

Deutschland – 1 Pfennig – 1953 – 1x

Deutschland – 5 Pfennig – 1953 – 1x

E:

Ελληνικη Δημοκρατια – Αριστοτελες – rok 1990:

Ελληνικη Δημοκρατια – Αριστοτελες - 5 Δραχμες (v latince: Elliniki Dimokratia – Aristoteles – 5 Drachmes) – 1990 – 1x

Espaňa – Menorca Reserva de la Biosfera – rok 1997:

Espaňa – Menorca Reserva de la Biosfera – 5 Ptas – Islas Balhares – 1997 – 1x

F:

Федеративна Народна Република Југославија – Federativna Narodna Republika Jugoslavija – rok 1953:

Федеративна Народна Република Југославија – Federativna Narodna Republika Jugoslavija – 1 Динар – 1 Dinar – 1953 – 1x

Федеративна Народна Република Југославија – Federativna Narodna Republika Jugoslavija – 2 Динара – 1 Dinara – 1953 – 1x

G:

Mince “Gettone Telefonico”:

Gettone Telefonico (7607)

Gustav VI Adolf Sveriges Konung – rok 1961:

Gustav VI Adolf Sveriges Konung – 2 Öre - 1961 – 1x

H:

Helvetia – roky 1974 - 1988:

Helvetia – Der 2 Franken – 1969 – 1x

Helvetia – Der 1/2 Franken – 1974 – 1x

Helvetia – Der 1/2 Franken – 1980 – 2x

Helvetia – Der 1/2 Franken – 1987 – 1x

Helvetia – Der 1 Franken – 1988 – 1x

I:

Mince “Instituto Nacional de Turismo” - Intur – Cuba 1888:

Mince “Instituto Nacional de Turismo” – Cinco Centavos – Intur – Cuba – 1888 – 1x

J:

Juliana Koningin der Nederlanden – roky 1958 - 1980:

Juliana Koningin der Nederlanden – 1 Cent – 1958 – 1x

Juliana Koningin der Nederlanden – 1 Cent – 1964 – 1x

Juliana Koningin der Nederlanden – 1 Cent – 1966 – 1x

Juliana Koningin der Nederlanden – 10 Cent – 1974 – 1x

Juliana Koningin der Nederlanden – 10 Cent – 1980 – 2x

L:

Latvijas Republika – rok 1992:

Latvijas Republika – 20 Santimu – 1992 – 3x

Letzebuerg – Jean Grand – Duc – De Luxembourg – rok 1990:

Letzebuerg – Jean Grand – Duc – De Luxembourg – Der Franke – 1990 – 1x

Lietuva – rok 1991:

Lietuva – 1 Centas – 1991 – 1x

M:

Magyar Köztársaság – roky 1992 - 1998:

Magyar Köztársaság – 2 Forint – 1992 – 1x

Magyar Köztársaság – 1 Forint – 1993 – 1x

Magyar Köztársaság – 2 Forint – 1993 – 1x

Magyar Köztársaság – 5 Forint – 1993 – 3x

Magyar Köztársaság – 10 Forint – 1993 – 2x

Magyar Köztársaság – 2 Forint – 1994 – 1x

Magyar Köztársaság – 5 Forint – 1994 – 1x

Magyar Köztársaság – 10 Forint – 1994 – 2x

Magyar Köztársaság – 20 Forint – 1994 – 4x

Magyar Köztársaság – 2 Forint – 1998 – 1x

Magyar Népköztársaság – roky 1967 – 1989:

Magyar Népköztársaság – 1 Forint – 1967 – 1x

Magyar Népköztársaság – 10 Fillér – 1958 – 1x

Magyar Népköztársaság – 1 Forint – 1969 – 1x

Magyar Népköztársaság – 20 Fillér – 1970 – 1x

Magyar Népköztársaság – 10 Fillér – 1973 – 2x

Magyar Népköztársaság – 20 Fillér – 1974 – 1x

Magyar Népköztársaság – 20 Fillér – 1977 – 2x

Magyar Népköztársaság – 50 Fillér – 1978 – 1x

Magyar Népköztársaság – 50 Fillér – 1980 – 1x

Magyar Népköztársaság – 10 Forint – 1987 – 1x

Magyar Népköztársaság – 2 Forint – 1989 – 1x

Mince “Šťastlivý nový rok” – rok 1981:

Šťastlivý nový rok PF 1981 – 1x

N:

Народня Република Бьлгария (v latince: Narodna Republika Bulgarija) – roky 1962 - 1974:

Народня Република Бьлгария – 5 Стотинки – 1962 – 1x (v latince: Narodna Republika Bulgarija – 5 Stotinki)

Народня Република Бьлгария – 1 Стотинка – 1974 – 2x (v latince: Narodna Republika Bulgarija – 1 Stotinka)

Народня Република Бьлгария – 2 Стотинки – 1974 – 1x (v latince: Narodna Republika Bulgarija – 2 Stotinki)

P:

Polska Rzeczpospolita ludowa – roky 1957 - 1977:

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 50 Groszy – 1957 – 1x

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 5 Groszy – 1961 – 1x

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 10 Groszy – 1961 – 1x

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 10 Groszy – 1973 – 1x

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 1 Zł (Złoty) – 1975 – 1x

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 2 Zł (Złoty) – 1975 – 1x

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 50 Groszy – 1976 – 1x

Polska Rzeczpospolita Ludowa – 10 Zł (Złoty) – 1977 – 1x

R:

Republica de Colombia – rok 1966:

Republica de Colombia – 10 Calarez – 1966 – 1x

Republica de Cuba – Patria o Muerte – rok 1962:

Republica de Cuba – Patria o Muerte – Veinte Centavos – 1962 – 1x

Republica de Cuba – Patria o Muerte – Cuarenta Centavos – 1962 – 1x

Republica Socialista Romania – roky 1966 - 1975:

Republica Socialista Romania – 25 Bani – 1966 – 2x

Republica Socialista Romania – 15 Bani – 1966 – 1x

Republica Socialista Romania – 5 Bani – 1975 – 2x

Republica Socialista Romania – 15 Bani – 1975 – 1x

Republika Československá – rok 1954:

Republika Československá – 3 Haléře – 3 Haliere – 1954 – 1x

Republik Österreich – roky 1974 - 1997:

Republik Österreich – Ein Schilling – 1974 – 1x

Republik Österreich – Ein Schilling – 1979 – 2x

Republik Österreich – Ein Schilling – 1991 – 1x

Republik Österreich – 50 Groschen – 1992 – 1x

Republik Österreich – 50 Groschen – 1997 – 1x

Republik Österreich – Ein Schilling – 1997 – 1x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité – roka 1960 - 1987:

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 1 Franc – 1960 – 1x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 1 Franc – 1966 – 1x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 5 Centimes – 1966 – 1x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 10 Centimes – 1977 – 1x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 1/2 Franc – 1977 – 1x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 1 Franc – 1978 – 2x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 1 Franc – 1979 – 2x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 1 Franc – 1982 – 1x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 20 Centimes – 1983 – 2x

Republique Française – Liberté – Égalité – Fraternité - 20 Centimes – 1987 – 1x

Rzeczpospolita Polska – rok 1949:

Rzeczpospolita Polska – 10 Groszy – 1949 - 2x

Rzeczpospolita Polska – 20 Groszy – 1949 - 1x

Rzeczpospolita Polska – 1 Złoty – 1949 – 2x

Rzeczpospolita Polska – roky 1990 - 1996:

Rzeczpospolita Polska – 5 Groszy – 1990 - 2x

Rzeczpospolita Polska – 10 Groszy – 1991 - 1x

Rzeczpospolita Polska – 5 Groszy – 1992 - 2x

Rzeczpospolita Polska – 20 Groszy – 1992 - 1x

Rzeczpospolita Polska – 2 Złote – 1994 – 1x

Rzeczpospolita Polska – 20 Groszy – 1996 - 1x

S:

СФР Југославија - SFR Jugoslavija – roky 1970 - 1983:

СФР Југославија - SFR Jugoslavija – 20 Пара - 20 Пари – 20 Para – 20 Par – 1970 – 1x

СФР Југославија - SFR Jugoslavija – 20 Пара - 20 Пари – 20 Para – 20 Par – 1975 – 2x

СФР Југославија - SFR Jugoslavija – 5 Пара - 5 Пари – 5 Para – 5 Par – 1977 – 1x

СФР Југославија - SFR Jugoslavija – 10 Пара - 10 Пари – 10 Para – 10 Par – 1977 – 1x

СФР Југославија - SFR Jugoslavija – 1 Динар – 1 Dinar – 1982 – 1x

СФР Југославија - SFR Jugoslavija – 50 Пара – 50 Пари – 50 Para – 50 Par – 1983 – 1x

SFR Jugoslavija – СФР Југославија - 5 Dinara – 5 Dinarjev - 5 Динара – 5 Динари - 1983 – 1x

SFRJ - Socijalistička Federativna Rеpublika Jugoslavija – СФРЈ - Социјалистичка Федеративна Република – roky 1963 – 1983:

SFRJ - Socijalistička Federativna Rеpublika Jugoslavija – СФРЈ - Социјалистичка Федеративна Република Југославија - 5 Dinara – 5 Dinarjev - 5 Динара – 5 Динари - 1963 – 1x

SFRJ - Socijalistička Federativna Rеpublika Jugoslavija – СФРЈ - Социјалистичка Федеративна Република Југославија - 10 Dinara – 10 Динара – 1983 – 1x

SR - Savezna Republika Jugoslavija – СР – Савезна Република Југославија – rok 1994:

SR - Savezna Republika Jugoslavija – СР – Савезна Република Југославија – 50 Para – 50 Пара – 1994 – 1x

СССР (v latince: SSSR) – roky 1961 - 1972:

СССР – 2 Копейки – 1956 – 1x (v latince: SSSR – 2 Kopejki)

СССР – 10 Копеек – 1961 – 1x (v latince: SSSR – 10 Kopeek)

СССР – 2 Копейки – 1961 – 1x (v latince: SSSR – 2 Kopejki)

СССР – 1 Копейка – 1965 – 1x (v latince: SSSR – 1 Kopejka)

СССР – 1 Копейка – 1970 – 1x (v latince: SSSR – 1 Kopejka)

СССР – 1 Копейка – 1971 – 1x (v latince: SSSR – 1 Kopejka)

СССР – 1 Копейка – 1972 – 1x (v latince: SSSR – 1 Kopejka)

Suomen Tasavalta – rok 1963:

Suomen Tasavalta – 1 Penni 1963 – 1x

Suomen Tasavalta – 5 Penniä 1963 – 1x

Suomen Tasavalta – 10 Penniä 1963 – 1x

Sverige – rok 1990:

Sverige – 50 Öre – 1990 – 1x

U:

United States of America – E Pluribus Unum – Liberty – In God We Trust – Monticello – Five Crnts – rok 1964:

United States of America – E Pluribus Unum – Liberty – In God We Trust - Quarter Dollar – rok 1967:

United States of America – E Pluribus Unum – Liberty – In God We Trust - Quarter Dollar – 1967 – 1x

United States of America – Liberty – In God We Trust – rok 1968:

United States of America – Liberty – In God We Trust - One Dime – 1968 – 1x

United States of America – Liberty – In God We Trust - One Cent – 1968 – 1x

A na závěr lahůdka: superstaré mince:

Republika Československá – 50 Haléřů – 50 Halierov - rok 1922 – 1x

Rzeczpospolita Polska – 10 Groszy – rok 1928 - 1x

Magyar Királyság – 1 Pengö – rok 1937 – 1x

Böhmen und Mähren - Čechy a Morava – 1 Koruna – rok 1942 – 1x

Deutsches Reich – 10 Pfennig – rok 1944 – 1x

Georgius VI D: G: BR: OMN: REX F: D: IND: IMP – Three Pence – 1944 – 1x

Republika Československá – 1 Koruna – rok 1947 – 1x

V nové systematice bych chtěl hlavní sytematizační linie (po slovensky: systematizačné línie) vést zejména na takové základní bázi, že v první skupině by byly ty mince, které jsou doposud platnými mincemi příslušného státu.

Ve druhé skupině pak takové mince, které jsou již absolutně neplatné mince. Tento pojem “absolutní neplatnosti” chápu tak, že dotyčné mince nejenže již nejsou platným platidlem v příslušném státě, ale právě tak je ani nelze již nikde vyměnit, a to ani v komerčních bankách a dokonce ani jen v příslušné emisní bance státu nebo jeho ministerstvu financí, který je původně uvedl či uvedlo do oběhu (tj.že i kdyby čistě hypoteticky byl zájem o výměnu neplatných mincí za platné mince, tak takováto výměna objektivně není již absolutně vůbec možná!!).

A ve třetí skupině byl zařadil mince, které se z hlediska své platnosti nacházejí “uprostřed”. Pod pojmem “uprostřed” mám na mysli to, že v současné době se sice již nejedná o platné mince příslušného státu, nicméně jeho komerční banky, anebo když ne komerční banky, tak alespoň příslušná emisní banka státu anebo jeho ministerstvo financí, která či které je původně uvedla či uvedlo do oběhu jsou ještě zatím ze zákona povinny měnit zrušenou měnu nebo oběživo za novou měnu či nové oběživo (tj.že pokud by čistě hypoteticky byl zájem o výměnu neplatných mincí za platné mince, tak takováto výměna objektivně zatím ještě možná!!). Do této skupiny patří například všechny anebo alespoň některé z těch členských států, které zrušily svoji národní měnu, zrušily své vlastní bankovky a mince ve své původní vlastní “národní měně” protože přijali evropskou měnu “Euro”. A analogicky totéž se týká i zrušených desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí české měny, které údajně též Česká národní banka je ze zákona povinna měnit za platnou českou měnu (úpřimně řečeno tímhle si však ale momentálně stoprocentně nejsem jistý).

Pokud by se mezi Vámi mými čtenáři našel nějaký odborník, který by se mi rozhodl poradit, rád bych jeho radu přijal. Největší radost bych měl pokud by se našel někdo, kdo nejenže numismatice (po slovensky: numizmatike), rozumí, ale který by mě věděl s určitostí napsat, které z dole uvedených mincí náleží první, které do druhé a které do třetí skupiny těchto právě mnou definovaných tří skupin pro platné, neplatné a takzvané “poloplatné” mince.

Ovšemže pokud se vůbec někdo najde takový, kdo těmto složitým numismatickým (po slovensky: numizmatickým) otázkám sám rozumí. Děkuji! Moje adresa je: HenrykLahola@yahoo.de

Dne 23.10.2007

Váš JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět!