wz

Zpět na hlavní stránku!


Souhlas s pasivní euthanasií novorozenců v Kanadě.

Bioetický výbor Kanadské pediatrické společnosti vyjádřil v roce 2011 souhlasné stanovisko s možností pasivní euthanasie novorozenců na základě jejich odpojení od příjmu stravy a tekutin, kterou vyhlásila za konání ve shodě s lékařskou etikou (!).

Tato norma, kromě jiného navazující na podobné vyhlášení Americké pediatrické akademie, umožňuje lékařům nepokračovat v udržovaní těžce nemocných novorozenců se závažnými vývojovými vadami resp. v stave blízkém agónii při životě a následně dává lékařům pravomoc přerušit dodávku stravy a tekutin dítěti, na základě čeho později zemře.

Přihlédnout se má na jakousi očekávanou “úroveň kvality života” a na “dobro dítěte(!) a možnosti léčení”.

Netřeba snad podotknout, že v případě pokračování v dodávce výživy by mohli tyto těžce nemocné děti přežít a nadále by existovala naděje na jejich záchranu a vyléčení, nebo alespoň zmírnění onemocnění.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!