wz

Zpět na hlavní stránku!


Významné novely posilňující ochranu života.

Vláda amerického státu Oklahoma přijala dvě legislativní úpravy, které posilňují možnosti ochrany života před narozením. Týkají se uznání cítění bolesti plodem a financování interrupcí z peněz daňových poplatníků.

V rámci přijetí zákona uznávajícího, že počaté dítě po 20 týdnu těhotenství už s určitostí cítí bolest, se stala čtvrtým státem v USA – předtím přijali v roce 2011 podobný zákon Idaho, Kansas a ještě v roce 2010 Nebraska. Legislativní proces ohledem tohoto problému, spuštěný ve vícero státech v rámci USA se může opřít o seriozní lékařské vědecké výzkumy. Poprvé byli tyto poznatky publikovány již v 80. letech 20. Století zásluhou Dr.Stevena Zelinski, interního gynekologa ze státu Oregon. První zjištění naznačovali, že již v 9. týdnu je dost veliká pravděpodobnost pociťování bolesti plodem, no v 13. týdnu je již v podstatě jistotou. Podle dalších medicínských výzkumů se potvrdilo, že první mozková aktivita v oblasti talamu (thalamus) je zaznamenávaná v 9. – 10. Týdnu těhotenství, no v 13. až 14 týdnu je již nervová činnost kompletně funkční v celém organismu. Z těchto poznatků vycházejí i požadavky mnohých lékařů a prolife aktivistů, aby byla dítěti v pronatálním stadiu při jakémkoliv zákroku – potrat nevyjímajíc – aplikovaná anestézie na zmírnění bolestí. Z řad pro-potratových organizací vycházejí iniciativy snažící se zmařit úsilí o uznání tohoto faktu (ačkoliv , jak už bylo zmíněno, plně vědecky podloženého) při tvorbě legislativy a různých rozhodovacích procesech dotýkajících se bioetických otázek.

Další legislativní úpravou je ustanovení, že potraty nespadají do oblasti zdravotní péče a Oklahoma tedy odmítá podpořit návrh administrativy prezidenta Barracka Obamu směřující k povinnému financování interrupcí z veřejných zdrojů v rámci celých Spojených států.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!