wz

Zpět na hlavní stránku!


Výskyt nemocí při dětech počatých in-vitro je až desetinásobně vyšší než u běžné populace!

Vysoká pravděpodobnost vzniku genetických onemocnění při dětech počatých in-vitro. Pravděpodobnost výskytu zřídkavých genetických onemocnění při dětech počatých metodou umělého oplodnění in-vitro tj.v zkoumavce je až desetinásobně vyšší než u běžné populace – plyne to z nejnovějšího výzkumu realizovaného odborníky z Torontské univerzity. Vedoucí výzkumu, Dr.Rosanna Weksberg však upozorňuje na nutnost pokračovat ve výzkumu, kterého výsledky poukazují především na dvě onemocnění – Beckwith-Wiedermannův syndrom a Anglemanův syndrom.

První z uvedených – Beckwith-Wiedermannův syndrom se projevuje abnormálním zvětšením končetin, jazyka a vysokou náchylností postiženého na ledvinové nádory, se v běžné populaci vyskytuje v poměru 1 : 13 000, zatím co u in-vitro počatých dětí až 1 : 1300, tedy v desetinásobně vyšším počtu.

Podobně Anglemanův syndrom, projevující se středním až těžkým stupněm mentální retardace a výraznými poruchami řeči, dosahuje u běžné populace incidenci 1 : 15 000, u in-vitro počatých dětí 1 : 1500.

Na častější možný výskyt onemocnění po početí pod způsobem in-vitro upozorňovali v minulosti víceré studie, například vědci z instituce “The British government‘s Human Fertilisation and Embryology Authority” varovali na základě uskutečněného výzkumu před vyšší pravděpodobností výskytu genetických abnormalit až o 30 % u dětí počatých metodou in-vitro.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!