wz

Zpět na hlavní stránku!


Homosexualistický nátlak ministra školství Walesu na katolické školy.

Ministr školství Walesu Leighton Andrews poslal všem středním katolickým školám ve Walesu výzvu, aby upustili od preferování tradičního manželství ve vyučovacím procesu a soustředili se na podávání informací žákům “ve vyvážené míře”.

Ministrův list byl reakcí na stížnost tzv. “Národní sekulární společnosti” adresované ministerstvu. Katolické školy ve Walesu vyzývali své studenty, aby podpořili petici iniciovanou Katolickou společností pro vzdělávání a přispěli tak k naplnění cíle definovat manželství jako svazek muže a ženy bez výjimek, kterými jsou odmítány především požadavky sodomistů o přiznání manželského statutu jejich svazku.

Ministr Andrews se vyjádřil, že podle jeho názoru došlo ke vnášení příliš jednostranné agendy do školského prostředí, co je podle něho v rozporu se zákonem země.

Opsal dne 23.7.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!