wz

Zpět na hlavní stránku!


Dr.Bernard Nathanson. Kdo to byl Dr.Bernard Nathanson?

Dr.Bernard Nathanson byl porodník a vedoucí obhájce potratů, který změnil svůj názor na potraty a později konvertoval na katolickou víru, zemřel dne 21.2.2011 ve věku 84 let.

Kdysi vůdcem hnutí za potraty, Nathanson byl hlavním mluvčím na First National Conference on Abortion Laws v roce 1969 – 1.národní konferenci o zákoně o potratech – a v témže roce zakládající člen National Abortion Rights Action League – Národní ligy boje za právo na potrat – v současnosti známé jako NARAL Pro-Choice America.

Nathanson přiznává, že předtím než změnil svůj názor v sedmdesátých letech, byl zodpovědný za asi 75 000 potratů. On osobně vykonal asi 5 000, včetně jednoho svého syna, kterého čekala jeho těhotná přítelkyně.

Ve své autobiografii napsal, že vývoj ultrazvukové technologie, který mu umožnil vidět obrazy nenarozených dětí, způsobil změnu jeho srdce. Stal se zaníceným aktivistou za život a tvrdil, že potrat je “nejohavnější holokaust v historii Spojených států”. Vytvořil dva vlivné filmové dokumenty o potratu: “The Silent Scream” – Němý výkřik 1984 a “Eclipse of Reason” 1987. Napsal “Aborting America” v roce 1979, v roce kdy provedl svůj poslední potrat, a v roce 1996 vydal svou autobiografii pod názvem “The Hand of God: A Journey from Death to Life by the Abortion Doctor Who Changed His Mind – Boží ruka: Cesta od smrti k životu od potratového lékaře, který změnil své smýšlení.

Nathanson jako židovský ateista konvertoval v roce 1996 na katolicismus pod vedením kněze C. John McCloskey z Opus Dei. V témže roce ho pokřtil kardinál John O‘Connor v Katedrále sv.Patrika v New Yorku na svátek Nepoškvrněného početí.

“Nathanson byl vůdčí osobností v pro-life hnutí” řekl pro ZENIT otec McCloskey. “Jeho svědomí, zkoumavého ateistického Žida a doktora medicíny, ho vedlo k uznání skutečností, které vědecky prokazuje, že nenarozené dítě je takové od početí, a že jeho život musí být chráněn od početí až po přirozenou smrt”. “Stejným způsobem” dodal, “po mnohých létech zkoumání, dostal dar katolické víry”. Na jeho svatém křtu byli přítomni dnes už zesnulí Otec Richard Neuhaus, Otec Paul Marx a Msgr.William Smith. Jeho křestní matkou byla pro-life aktivistka Joan Andrews-Bell.

“Nathanson věnoval poslední roky svého života neúnavnému cestování po světě a šíření pro-life odkazu – písmem i řečí” řekl Otec McCloskey. “Věřím, že jeho dvounásobná konverze bude zpětně ponímaná jako zlom v boji, který bude vést k definitivnímu ukončení potratů ve Spojených státech a doufejme po celém světě.

Po zesnulém Nathansonovi zůstala jeho manželka Christine a syn.

Pro web napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dne 1.3.2013

Zpět na hlavní stránku!