wz

Zpět na hlavní stránku!


Pokojný protest v USA proti propotratové organizaci NARAL.

Matky a otcové, kteří v minulosti zažili potratovou zkušenost, se shromáždili na protestu při příležitosti oslav legalizace potratů v USA – proces Roe vs. Wade – významnou propotratovou organizací NARAL.

Už po šestý raz v řadě členové hnutí “Silent No More” – “Ticho už nikdy více” vyjádřili protest v blízkosti místa konání oficiálních oslav NARALu. Prezentovali se především transparenty s nápisy “Lituji svůj potrat” a “Lituji své ztracené otcovství.”

Organizace NARAL vyvíjí v současnosti snahu ovlivňovat rozhodnutí amerických zákonodárných orgánů ve věci omezení podpory potratů z peněz daňových poplatníků. Vyjádření její prezidentky Nancy Keenan, útočící na podporovatele omezení, říká jasnou řečí: “Když jde o útok na svobodu rozhodování, tito politici neznaní hranic.”

Protestující obhajují svou iniciativu slovy:

“Pokládáme za důležité ukázat, že zatím co probíhají veliké oslavy legalizace potratů, problém má svou jinou stínistou stránku. Většina z nás v minulosti přežila zranění potratem a litujeme své rozhodnutí.”

Sepsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!