wz

Zpět na hlavní stránku!


Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů.

Doporučujem Vám, aby ste si přečítala) aj tieto následujúce práce:

Tých, čo úprimne zaujíma táto nie príliš jednoduchá téma doporučujem, aby sa taktiež oboznámili aj s obsahom týchto niekoľkých ďalších veľmi zaujímavých a dôležitých prác:

1./Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest, ktorá je napísaná po česky i po slovensky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

2./Henryk Lahola :Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté, ktorá je napísaná po česky i po slovensky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

3./Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi, ktorá je napísaná po česky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm

4./ Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!!, ktorá je napísaná po slovensky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm , ktorá sa síce o slobodných murároch či česky svobodných zednářích výslovne zmieňuje iba veľmi málo, avšak je priamo namierená proti slobodomurárskemu či česky svobodozednářskému symbolu liberalizmu, ktorou sa z politických a ideologických dôvodov stala odporne zvrhlá homosexualita, ako modla ich slobodomurárskej či česky svobodozednářské liberálnej “slobody”, “liberálnosti” a takzvanej “tolerancie”, pretože jednak dokazuje, že homosexualita je duševná psychopatická a neurotická porucha, jednak tiež dokazuje aj to, že homosexualita je liečiteľná.

5./Svobodní zednáři a svobodné zednářství - slobodomurári a slobodomurárstvo. Počátky svobodných zednářů - počiatky slobodomurárstva. Z kuchyně vobodných zednářů - z kuchyne slobodomurárskej, ktorá je napísaná po slovensky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Slobodomurari.htm

6./Demokracia a etika. Úvaha o súčasnej "demokracii". O celosvetovom monopole svobodozednářských či slobodomurárskych masmédií, ktorá je napísaná po slovensky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Demokracia.htm

7./“Homosexualita i pedofilie je maximálně, vrcholně odporná a hnusná zvrhlost! Protest věřícího křesťana proti homosexuálnímu znásilnění překladu Písma svatého do češtiny”, ktorá je napísaná po česky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/buz.htm , kde sú okrem iného aj konkrétne popísané podlé plány slobodných murárov či česky svobodných zednářů na zlikvidovanie katolíckej cirkvi, kresťanstva a akéhokoľvek náboženstva vôbec.

8./Kristus je dnes pronásledován v USA! Kristus a vyznavači Kristovi jsou dnes ve třetím tisíciletí pronásledováni ve Spojených státech amerických!!, ktorá je napísaná po česky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Pronasledovani.htm , ktorá sa síce o slobodných murároch či česky svobodných zednářů výslovne nijako konkrétne nezmieňuje, avšak konkrétnymi príkladmi poukazuje na to, ako slobodní murári či česky svobodní zednáři už dnes v Spojených štátoch amerických prenasledujú úprimne veriacich kresťanov, a v podstate každého slušného človeka, ktorý osobne nesúhlasí s ideológiou slobodných murárov či česky svobodných zednářů.

9./Ekumenismus či Ekumenizmus. Návrh na nový ekumenický projekt na polupráci. Memorandum celosvětového Indexu na obranu víry a mravnosti před útoky nepřátelských masmédií, ktorá je napísaná po česky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Memorandum.htm ktorá sa síce o slobodných murároch či česky svobodných zednářů výslovne nijako konkrétne nezmieňuje, avšak mnou navrhovaný ekumenický projekt spolupráce je celkom evidentne namierený predovšetkým proti samotným slobodným murárom či česky svobodným zednářům, respektíve proti masmédiám, ktoré slobodní murári či česky svobodní zednáři priamo alebo nepriamo kontrolujú, respektíve proti masmédiám, ktoré hlásaním feministickej propagandy, ktorá bez ohľadu na svoje bláboly o údajnom úsilí o rovnosť mužov a žien fakticky usiluje o nadvládu feministiek nad svetom a demagogicky rozpráva o údajnej diskriminácii žien oproti mužom, hoci v skutočnosti pravý opak tohoto tvrdenia je pravdou, ženy sú oproti mužom v Európe a Severnej Amerike už dnes privilegované, a muži sú oproti ženám už dnes osobami druhej podradnej kategórie; ďalej sa všetky tieto masmédia “vyznamenavávajú” velebením homosexuality a homosexuálnych psychopatov, lživo tvrdiac, že homosexualita je údajne vraj normálna a že sa dokonca údajne vraj nedá liečiť; ďalej sú tieto masmédia komické zjavne prehnaným bojom proti neexistujúcemu rasizmu; do tejto grotesknej komičnosti spadajú aj nezmyselné bláboly o údajnom globálnom otepľovaní planéty Zeme takzvanými skleníkovými plynmi; rovnako tak aj nezmyselné bláboly o údajnej možnosti existencie mimozemského života, tj. nezmyselné bláboly o možnostiach údajnej existencie virov, baktérií či iných foriem života, ktoré by údajne vraj mali existovať vo vesmíre mimo našej planéty Zeme; útoky voči jednotlivým cirkvám a náboženským spoločnostiam či ich náboženským predstaviteľom, alebo iným reprezentantom; plus svojou ďalšou obdobne lživou a celkom nezmyselnou masmediálnou propagandou priamo alebo nepriamo slúžia záujmom a cieľom celosvetového slobodného murárstva či česky celosvětového svobodného zednářství.

 

Na samý úvod najprv by som chcel poprosiť rôznych "géniov"…

Na samý úvod najprv by som chcel poprosiť rôznych "géniov" s úbohým jedináčikom pred svojím menom, poprípade tých ešte väčších "supergéniov" čo nemajú ani tohoto úbohého jedináčika, respektíve spravidla ide o rôznych dvadsaťročných a ešte mladších sopliakov, ktorým tečie mlieko po brade a ktorí síce sami nič neovládajú a nevedia, ale vo svojej úbohosti si tým viacej myslia, že už zhltli všetku múdrosť sveta a už skôr než sa s obsahom akejkoľvek práce na týchto webových stránkach oboznámia, tak s jej obsahom (hoci ho vôbec ešte ani nečítali) zásadne už dopredu absolútne nesúhlasia a najrôznejšie práce na týchto webových stránkach čítajú iba preto, aby mi potom mohli písať svoje e-maily plné fanatickej zloby a nenávisti v ktorých sa s veľkým rozhorčením rozplývajú nad údajne "úbohou a dementnou úrovňou týchto prác".

A preto teda Vás prosím teda vážený pán "génius" (alebo ctihodná dáma "génijka") - nečítajte radšej ani túto ďalšiu "dementnú prácu" - a opustite radšej ihneď tieto webové stránky. Pevne verím, že na Internetu sa nepochybne nájdu aj také webové stránky (a nie je ich bohužiaľ málo!!), ktoré odpovedajú Vašej "intelektuálnej" úrovni. Ja ale Vaše presvedčenie a názory (ak vôbec nejaké máte!!) plne rešpektujem - rešpektujte preto prosím tiež Vy presvedčenie a názory iných ľudí (napríklad i moje) a zmierte sa s tým, že sú proste i ľudia, ktorým (s ohľadom na ich zameranie, záujem či orientáciu) sa niektoré práce zverejnené na náboženských webových stránkach o Bohu a viere www.henryklahola.nazory.cz jednoducho páčia a čítajú ich radi, pretože ich zaujíma ich vecný obsah a nehľadajú v nich iba "gramatické chyby". A ak sa Vám tieto webové stránky nepáčia a zásadne nesúhlasíte s ich obsahom, myšlienkami a názormi, potom máte k dispozícii jedno veľmi jednoduché a spoľahlivé riešenie, aby ste sa nemusel(a) rozčuľovať - jednoducho to vôbec nečítajte.

Je pre mňa s údivom, že môže existovať niekto, kto stráca svoj čas čítaním webových stránok o ktorých skutočne súdi, že je údajne "napísal duševne chorý človek" či, že sú "výplodom jeho chorého mozgu." Ja osobne cudzie webové stránky, o ktorých sa domnievam, že ich písali duševne chorí ľudia nikdy nečítam a ľudia čo vedome čítajú webové stránky o ktorých sa domnievajú, že sú "dielom duševne chorého človeka" sú v skutočnosti sami veľmi ťažko duševne chorí ľudia, ktorí by mali vyhľadať dobrého psychiatra. Okrem toho verím vážený pán génius či ctihodná dáma génijka, že po opustení sfér náboženských webových stránok o Bohu a viere www.henryklahola.nazory.cz sa Vám podarí nájsť na Internetu i také webové stránky, ktoré napísali i "duševne zdraví ľudia", ba možno že dokonca práve i takí "duševne zdraví ľudia", ktorí sú tak ťažko "duševne zdravými", ako ste zdravý(á) i Vy sám alebo Vy sama!

Internet je slobodné médium s miliardami najrozličnejších webových stránok - výber máte takmer nekonečný. A určite sa tam nájdu i podobné indivídua ako ste Vy sám, či Vy sama. Pokiaľ by čisto hypoteticky náboženské webové stránky o Bohu a viere www.henryklahola.nazory.cz boli absolútne jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal by som Vaše rozhorčenie, pretože uznávam, že nie každého musí zaujímať náboženská viera. Takto ale náboženské webové stránky o Bohu a viere www.henryklahola.nazory.cz sú iba jedny z mnohých miliárd rôznych webových stránok na Internetu a ak sa Vám osobne nepáčia, tak ich proste čítať nemusíte, nikto Vás k tomu určite nijak nenúti.

A vzhľadom k existencii mnohých miliárd ďalších webových stránok ani nie ste z "núdze" nútený(á) čítať také webové stránky "ktoré sa Vám nepáčia a s ktorými absolútne vo všetkom zásadne nesúhlasíte" preto, že by ste azda nemali eventuálne k dispozícii na Internetu žiadne iné webové stránky tak, ako tomu u nás bolo napríklad v dvadsiatom storočí za boľševika u televízie, kedy sa ľudia z núdze pozerali napríklad na boľševickú štátnu československú televíziu aj navzdory tomu, že sa im nepáčila, pretože žiadne iné televízne stanice u nás jednoducho v tej dobe ešte neexistovali…

Môjho Pána Ježiša Krista označovali títo zlí ľudia za "posadnutého diablom", tak isto potomci tohoto vreteničieho pokolenia vo svojej anonymite mňa označujú za "blázna" - samozrejme že pod pláštikom zbabelej anonymity, aby sa napadnutý človek nemohol brániť občianskoprávnou žalobou "na ochranu osobnosti" pred nezávislým a nestranným súdom. Označiť kohokoľvek za "blázna" je veľmi vážne obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je "blázon" by toto svoje tvrdenie mal dokázať pred súdom.

Ak sa mi na Internetu podarí vypátrať jeho či jej zatajovanú identitu a adresu - určite dostane k tomuto svojmu dokazovaniu pred súdom "príležitosť"!!!

Ďalší nepriatelia Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa majú tú nehoráznu drzosť označovať ho za údajného homosexuála. A medzi Internetovými kreatúrami sa nájdu aj takí, ktorý lživo za homosexuála označujú dokonca i mňa samotného. Samozrejme, že keď už ide o to, tak Ježiš Kristus bol heterosexuál, práve tak ako heterosexuálom som aj ja, avšak krivo obviniť niekoho z homosexuality je veľmi vážne, ba dokonca ešte vážnejšie obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je "homosexuál" by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom.

Ak sa mi na Internetu podarí vypátrať jeho či jej zatajovanú identitu a adresu - určite dostane k tomuto svojmu dokazovaniu pred súdom "príležitosť"!!!

Krivé obvinenie z homosexuality je ešte závažnejšie obvinenie ako krivé obvinenie z "duševnej choroby", pretože "byť bláznom" ešte nie je samo o sebe žiadny hriech, zatiaľ čo homosexualita je ta najodpornejšia a najhnusnejšia hriešna zvrhlosť, ktorú keď niekto byť i len jediným slovom spomenie, tak sa každému čo i len trochu slušnému človeku z toho úplne obracia žalúdok na zvracanie ako keby predtým jedol nejaké hovná!

Okrem toho do pekla pôjde ten, čo s týmito odpornými hriechmi homosexuality má čokoľvek spoločného, ale i ten, čo z homosexuality krivo obviní iného!

Z vôle Pána Ježiša Krista dňa 21.1.2009 bola vynesená kliatba nad všetkými homosexuálmi a tiež i nad tými, čo iných krivo obviňujú z homosexuality "v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!!"

A pokiaľ ide o Vás homosexuálov, táto kliatba sa týka úplne všetkých Vás, ktorí nie ste ochotní sa zo svojej homosexuality dobrovoľne liečiť.

A v neposlednom rade náš Pán Ježiš Kristus bol majetkovo tak chudý, že bol fakticky bezdomovec, pretože "vtáky majú svoje hniezda a líšky svoje nory, ale Syn človeka nemá kde by hlavu sklonil", nuž a ja hoci som rovnaký (v uvozovkách!) "blázon" ako Kristus pre Krista a s Kristom; ja, hoci sa mi páčia pekné dievčatá, najmä modrooké blondínky, a som sa podobne ako Ježiš Kristus rozhodol pre zachovanie večného panictva svojho tela a duše pre Božie kráľovstvo, pretože pre niekoľko smiešnych desaťročí pozemského "života" nebudem riskovať život večný. No a v oblasti majetkovej som iba o malý odtienok "bohatší" človek než Ježiš Kristus - bezdomovec.

Vaše nenávistné lži sú pre mňa iba dôkazom toho, že činím správne, a čím silnejšia bude intenzita Vašich nenávistných útokov, tým väčšia bude i motivácia mojej túžby slúžiť Bohu a ľuďom, pretože si pripomínam slová môjho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa: “Ak Vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako Vás. Keby ste náležali svetu, svet by miloval to, čo jeho je. Pretože však nie ste zo sveta, ale ja som si Vás zo sveta vyvolil, preto Vás svet nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je nad svojho pána. Ak prenasledovali mňa, aj vás budú prenasledovať – ak moje slovo zachovali, aj vaše zachovajú. Ale toto všetko vám urobia pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý mňa poslal. Keby som bol neprišiel a nehovoril k nim boli by bez hriechu. Teraz však nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí i môjho Otca. Keby som medzi nimi neučinil skutky, aké nikto iný nedokázal, boli by bez hriechu. Ale oni je videli, a predsa majú v nenávisti mňa i môjho Otca. To preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone 'Nenávideli mňa bez príčiny'. Až príde “Povzbuditeľ”, ktorého Vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca vychádza, ten o mne vydá svedectvo. Tiež vy vydávajte svedectvo, pretože ste so mnou od počiatku (Jan 15, 18 – 26). Našťastie ale moja reálna situácia nie je ani zďaleka až tak pesimistická, ako to plynie z tohoto citátu môjho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa, a aj tí najzúrivejší nepriatelia náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa v podstate musia chtiac – nechtiac zmieriť s tým, že niektoré príspevky na náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz sa navzdory ich nenávistnej zlobe niektorým čitateľom páčia, čítajú ich radi a sú im duchovnou posilou a oporou v ich každodennom náboženskom živote, práve tak, ako zas ich viera je naopak pre zmenu zas duchovnou posilou pre moju maličkosť.

Dúfam, že rôzni nezvaní psychopati – pozéri sú už preč, a preto sa už môžem konečne venovať samotnej téme tejto práce. Dlho som v tejto práci uvádzaným faktom nevenoval absolútne žiadnu pozornosť, a keď som o tom aj neskôr čosi počul, neveril som. Ale nebola to vôbec otázka viery. Život ale sám začal postupne tu i tam odkrývať, že nie úplne všetko je v poriadku tak, ako sa nám hovorí, a stal som sa svedkom toho, že my obyčajní ľudia sme v mnohých veciach vyložene podvádzaný a masmediálne manipulovaní.

 

Slobodní murári či svobodní zednáři dokonale ovládajú našu planétu.

Na samotný úvod hlavnej časti tejto práce by som chcel povedať, že z politických a ideologických dôvodov, respektíve z viny vládnuceho liberalistického režimu a slobodného murárstva či česky svobodného zednářství, ich masmédií a ich "vedcov" a učiteľov až veľmi mnoho medikov, sociológov, psychoterapeutov, ba v poslednej dobe dokonca už aj niektorých teológov - a to najmä protestantských teológov – má úplne skreslené, prekrútené a nedostačujúce znalosti o homosexuálnej psychopatickej poruche; pretože slobodní murári či svobodní zednáři a masmédia si za symbol liberalizmu vybrali práve homosexualitu, ktorá sa v dôsledku toho stala uctievanou modlou ich “liberálnosti” a “slobody”.

I ten objektívne relatívne najpesimistickejší obrázok homosexuálneho pacienta, ktorý má vlastné odhodlanie a vôľu sa zo svojej psychopatickej homosexuálnej poruchy liečiť je oveľa optimistickejším obrázkom než je obrázok takzvaných "emancipovaných homosexuálov", ktorí slepo veria politicky motivovanej ideologickej dogme o údajnej "nevyliečiteľnosti" homosexuality. A to všetko iba preto, že slobodní murári či svobodní zednáři a masmédia si za symbol liberalizmu vybrali práve homosexualitu, ktorá sa v dôsledku toho stala uctievanou modlou ich “liberálnosti” a “slobody”.

Z ideologických dôvodov nie je liečba homosexuálne postihnutých osôb pre ateistický vládnuci liberalistický režim konajúcom v intencia politiky celosvetového slobodného murárstva či česky svobodného zednářství politicky prijateľná. Je to tak preto, že fakticita liečenia, a najmä potom vlastne úspešné vyliečenie ktoréhokoľvek homosexuálneho pacienta je plným právom liberalistickým režimom vnímané ako "facka" lživej ideologickej dogme liberalistického režimu o údajnej nevyliečiteľnosti homosexuality.

Z týchto dôvodov preto liberalistický režim dirigovaný svetovým slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím sa pozerá na terapiu homosexuálnych pacientov s veľmi krivým, ba až nenávistným pohľadom. A z tých istých politických a ideologických dôvodov tento liberalistický režim ak už vôbec akceptuje slovo "terapia" vo vzťahu k homosexuálnym pacientom, tak vyvíja enormný nátlak na lekárov a psychoterapeutov, ktorý sa nejakým spôsobom venujú homosexuálnym pacientom, aby pod pojmom "terapia homosexuálneho pacienta" rozumeli iba vonkajšiu "kozmetickú" snahu "prispôsobiť" homosexuálneho pacienta takzvanému "homosexuálnemu životnému štýlu" a zmieriť sa zo svojou homosexualitou.

Inými slovami liberalistický režim podľa pokynov celosvetového slobodného murárstva či česky svobodného zednářství vyvíja na lekárov a psychoterapeutov - ktorý sa nejakým spôsobom venujú homosexuálnym pacientom - obrovský nátlak, aby týchto homosexuálnych pacientov v pravom slova zmysle neliečili z ich psychopatickej homosexuálnej poruchy; respektíve aby namiesto nejakej skutočnej liečby homosexuálnych pacientov, sa pokúsili individuálne presvedčiť každého z týchto homosexuálnych pacientov, ktorý sa domáhajú vlastnej liečby, aby sa akýchkoľvek myšlienok na túto svoju vlastnú liečbu z homosexuality "dobrovoľne" vzdali a aby teda na úsilie o túto svoju vlastnú liečbu z psychopatickej homosexuálnej poruchy "dobrovoľne" úplne rezignovali pod ťarchou úplne lživých a demagogických argumentov o údajnej nevyliečiteľnosti homosexuality.

U slobodných murárov či česky svobodných zednářů takzvaná "terapia" pod ktorou sa rozumie iba takzvané "prispôsobenie homosexuálneho pacienta takzvanému homosexuálnemu životnému štýlu a zmierenie sa s vlastnou homosexualitou" totiž nie je vôbec žiadna liečba ale iba obyčajný slobodomurársky či česky svobodozednářský podvod, ktorého cieľom je odradiť homosexuálneho pacienta, ktorý sa chce liečiť, aby na všetky svoje pokusy i úmysly o zmysluplnú liečbu zo svojej homosexuality úplne rezignoval.

Deje sa tak z dôvodov obavy slobodných murárov či česky svobodných zednářů a slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím ovládaných režimov, aby nemohol byť dotyčný homosexuálny pacient vyliečený, čo by bolo z politických dôvodov pre slobodné murárstvo či česky svobodné zednářství a ich režimy v dokonale ovládaných štátov veľmi nepríjemné, pretože vyliečenie tohoto homosexuálneho pacienta z jeho psychopatickej homosexuálnej poruchy, a najmä obavy, že by sa o jeho vyliečení z homosexuality mohlo dozvedieť veľa ľudí by znamenalo znovu ďalšie spochybnenie a podrývanie ideologickej dogmy slobodomurárskeho či česky svobodozednářského liberalistického režimu, ktorá hlása, že homosexualita je údajne vraj nevyliečiteľná.

Preto každý vyliečený bývalý homosexuálny pacient je pre slobodných murárov či česky svobodné zednáře hrozbou, ktorá túto slobodomurársku či česky svobodozednářskou ideologickú dogmu o údajnej nevyliečiteľnosti homosexuality úplne spochybňuje a vyvracia; a čím viacej ľudí sa o tomto vyliečení niekoho z jeho homosexuálnej psychopatickej poruchy dozvie, tým je to pre slobodných murárov či česky svobodné zednáře a ich režim nepríjemnejšie, tým viacej je slobodomurárska či česky svobodozednářská ideologická dogma o údajnej nevyliečiteľnosti homosexuálnych pacientov na verejnosti podrývaná a spochybňovaná.

Preto sa nemožno čudovať tomu, že skutočnú liečbu homosexuality na základe pokynov slobodného murárstva či česky svobodného zednářství z politických a ideologických dôvodov vládnuci liberalistický režim a jeho demagogicky lživé masmédiá slúžiace záujmom slobodných murárov či česky svobodných zednářů nenávistne a lživo osočujú ako údajne vraj "neľudskú", "neprirodzenú", "diskriminujúcu" a neviem ešte akú – ako keby tí, čo túto liečbu podstupujú tak nečinili úplne dobrovoľne, na základe svojho vlastného rozhodnutia a zo svojej vlastnej iniciatívy. Plus liečbu homosexuality slobodní murári či česky svobodní zednáři skrze všetky masmédiá po celom svete, ktoré ovládajú, lživo označujú za údajne vraj neuskutočniteľnú, nemožnú a nerealistickú.

Kto je teda schopný v takejto – z politických a ideologických dôvodov – dusnej atmosfére hovoriť na toto téma slobodných murárov či česky svobodných zednářů bez akýchkoľvek predsudkov?

My by sme to však napriek tomu mali urobiť milý čitateľ či milá čitateľka, Vy aj ja. Vychádzam z toho, že ste rozumný, kritický človek, že ani argumenty vládnuceho slobodomurárskeho či svobodozednářského liberalistického režimu, práve tak, ako ani moje vlastné argumenty neakceptujete úplne mechanicky bez akýchkoľvek výhrad, ale že si na všetko dokážete utvoriť aj svoj vlastný názor, ktorý nemusí byť úplne identický s oficiálnymi názormi vládnuceho slobodomurárskeho či česky svobodozednářského liberalistického režimu, ako ani s mojimi osobnými názormi. Inými slovami, že ste otvorenej mysle, prístupný pravde a logickým argumentom, a ako taký ideologickú dogmu liberalistického režimu slobodných murárov či česky svobodných zednářů, ktorá hlása napríklad, že “homosexualita je prirodzená” nepovažujete za svoju osobnú dogmu, o ktorej by ste s fanatickou zaslepenosťou odmietal viesť akúkoľvek diskusiu.

Môj názor že psychopatická homosexuálna porucha je v podstate neuróza a psychopatická porucha, ktoré človek nemusí fatalisticky prijať ako osud, ale môže svoju homosexualitu s úspechom plne vyliečiť, prípadne teda túto svoju homosexualitu môže prinajmenšom aspoň s výrazným úspechom premáhať. A keď sa pre svoju liečbu nejaký homosexuál rozhodne dobrovoľne – nikto nemôže tvrdiť, že je tu niekto k niečomu nejako násilne donucovaný. Skôr by sa tu mohlo hovoriť o psychologickom nátlaku slobodných murárov či česky svobodných zednářů voči tým homosexuálnym pacientom, ktorí by sa radi zo svojej homosexuality liečili, avšak poskytnutie tejto liečby je im pod rôznymi zámienkami – v skutočnosti však ale z dôvodov politických a ideologických – sústavne odmietané.

Vládnuce režimy i masmédiá v službách celosvetového slobodného murárstva či česky svobodného zednářství veľmi často a radi hovoria o údajnej spoločenskej diskriminácii homosexuálov. Skutočnosť však ale rozhodne nie je tak čiernobiela, ako sa nám všetkým fakticky v mene slobodného murárstva či česky svobodného zednářství vládnuci liberalistický režim a jeho masmédiá usilujú svojou masívnou demagogickou propagandou slobodomurárskych či česky svobodozednářských masmédií vsugerovať.

Nepopieram, že u určitej jednej skupiny homosexuálov sa vskutku jedná o ich skutočnú diskrimináciu, v skutočnosti však ale ide o úplne inú skupinu homosexuálov než sú tí homosexuáli, o ktorých vládnuci liberalistický režim a jeho masmédiá v službe politických a ideologických záujmov slobodného murárstva či česky svobodného zednářství tak veľmi radi ustavične hovoria.

Ako som sa totiž mohol dočítať, ide totiž o diskrimináciu tých homosexuálnych pacientov, ktorí si sebakriticky kladú otázky o svojom zdravotnom stave, radi by sami seba lepšie poznali, odmietajú sa pasívne zmieriť zo svojou psychopatickou homosexuálnou poruchou a domáhajú sa vlastnej liečby – čo sú všetko skutočnosti, ktoré liberalistický režim a slobodných murárov či česky svobodné zednáře privádzajú až takmer do fanatickej zúrivosti.

A táto fanatická nenávisť ateistického liberalistického režimu a slobodných murárov či česky svobodných zednářů voči tejto konkrétnej skupine homosexuálov, ktorí túžia po vlastnej liečbe zo svojej psychopatickej homosexuálnej poruchy je ešte navyše aj tým umocňovaná, že títo konkrétni po vlastnej liečbe dychtiaci homosexuálni pacienti nie sú ateistami ako by si slobodní murári či česky svobodní zednáři a s nimi i samotný ateistický liberalistický režim vládnuci v takmer každom európskom štáte veľmi prial, ale sú veľmi často ľuďmi ktorý veria v Boha, inými slovami ľudia, ktorí sú príslušníkmi rôznych cirkví a náboženských spoločnosti, čo iba umocňuje ateistickú nenávisť slobodných murárov či česky svobodných zednářů a vládnuceho buržoázneho liberalistického režimu v jednotlivých severoamerických a európskych štátov voči nim.

V konkrétnej rovine totiž – ako som sa mohol dočítať – najmä tu u nás v Európe títo po vlastnej liečbe dychtiaci homosexuálni pacienti, ktorí sa i idúcki proti prúdu masmediálne zmanipulovanej verejnej mienky slobodomurárskou či česky svobodozednářskou propagandou verejne i napriek zúrivosti slobodných murárov či česky svobodných zednářů i ním kontrolovaného liberalistického režimu a masmédií, v takmer každom európskom štáte sa mnohí homosexuáli a lesbičky domáhajú vlastnej liečby zo svojej homosexuality, sú to najmä kresťania rôznych vierovyznaní – katolíci, pravoslávni či ortodoxní, evanjelici, kalvíni či reformovaní, baptisti, anglikáni, presbyteriáni, veriaci vyznávajúci židovské náboženstvo, ako aj mnohí iní – čo iba utvrdzuje fanatickú nenávisť slobodného murárstva či česky svobodného zednářství proti všetkým náboženstvám.

Z hľadiska celoeurópskeho priemeru – zo skupiny tých homosexuálov, ktorí sa chcú sami liečiť zo svojej homosexuality, tvoria ateisti – tj. "ľudia bez vyznania" sotva necelú jednu štvrtinu všetkých tých homosexuálov, ktorí sa domáhajú svojej vlastnej liečby z homosexuality. Aj keď síce títo ateistickí homosexuáli nie sú osobne kresťania, napriek tomu aj oni sa domáhajú svojej liečby z homosexuality, pretože jednoducho pociťujú, že sa s nimi veľmi zlého "niečo deje", alebo sú oprávnene sklamaní, že ich nikto nechce liečiť, prípadne sa zo svojho takzvaného "homosexuálneho života" chcú celkom logicky a prirodzene plným právom z tejto zvrchovane odpornej homosexuality vymaniť, pretože okrem toho najodpornejšieho zla a tých najzvrhlejších zvrhlostí – v rozpore s propagandistickým velebením homosexuality zo stany slobodného murárstva či česky svobodného zednářství a slobodným murárom či česky svobodným zednářům slúžiacim liberalistických režimov a ich masmédií - im táto ich homosexualita absolútne nič nepriniesla.

Je určite veľmi smutné, že z politických a ideologických dôvodov slobodných murárov či česky svobodných zednářů, ktoré nemajú nič spoločného zo skutočnou vedou sa liečenie homosexuálov stalo tabu, v dôsledku čoho sa v podstate v masmédiách pod kontrolou liberalistického režimu a celosvetového slobodného murárstva či svobodného zednářství ani nesmú klásť kritické a skúmavé otázky o homosexualite, keďže sa teda z tých istých politických a ideologických dôvodov homosexualita stala prevrátene tabuizovanou témou, a homosexuálni pacienti bez ohľadu na svoju prípadnú túžbu vyliečiť sa zo svojej psychopatickej homosexuálnej poruchy sú namiesto akejkoľvek svojej liečby doslova a do písmena podľa inštrukcií slobodných murárov či česky svobodných zednářů verejným a psychickým tlakom vládnuceho liberalistického režimu a jeho masmédií slúžiacim slobodnému murárstvu či česky svobodnému zednářství do homosexuálneho života priamo nútený a hnaný, čím sa postihnutý homosexuáli vlastne dostávajú z blata do kaluže.

Isteže nepopieram, že sú aj takí homosexuálni psychopati, ktorí sa z takejto situácie na jednej strane aj tešia, pretože v podstate úplne rovnako ako ostatne úplne každý psychopat je rád, keď sa stáva stredobodom pozornosti zo strany verejnosti, keď sa jeho psychopatickým "túžbam" venuje nielen pozornosť masmédií, ale keď je vo svojej psychopatickej úchylke ešte dokonca aj zo stany "zdravých ľudí" – tj. novinárov a reportérov velebiacich, chváliacich a propagujúcich homosexualitu ako údajný prejav div nie "moderného životného štýlu" psychologicky podporovaný.

V tejto smutnej dobe slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím “úspešne” spôsobeného hlbokého mravného úpadku sa mnohí mylne domnievajú, že toto konštruktívne stanovisko zamerané na zlepšenie a obnovu sa údajne vraj už nehodí takzvanému "modernému duchu doby", ktorá sa podľa prianí slobodných murárov či česky svobodných zednářů bohužiaľ vyznačuje masmediálnym hlásaním zvrhlostí a nemravností, osobnou pohodlnosťou najmä u boháčov a boháčiek spojenou navyše s lenivým ustupovaním pred zlom a poddávaním sa každému impulzu, zlu a slobodomurárskej či česky svobodozednářské masmediálnej manipulácii.

Navzdory slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím režírovaným hrubým masmediálnym atakom a útokom proti posvätným a Bohom ustanoveným hodnotám manželstva a rodiny, zostávajú tu však ale ešte kresťania, ktorí sa celkom správne a rozumne v súlade s Božou vôľou pokúšajú udržať a znovu spojiť rozbité manželstvá a nie – ako ich svojou demagogickou propagandou nepriamo podnecujú slobodomurárske či česky svobodozednářské masmédiá - kvapne prehlasovať, že rozvod manželstva je údajne vraj nevyhnutný.

Nie som si plne istý tým, ako je to vzhľadom k masívnemu pôsobeniu slobodomurárskych či česky svobodozednářských demagogických lží masmediálnej propagandy dnes medzi najširšou verejnosťou vo všeobecnosti, avšak domnievam sa, že snáď aspoň väčšine samotných intelektuálov a iným inteligentnejším ľuďom je i navzdory slobodomurárskemu či česky svobodozednářskému masmediálnemu praniu mozgov ohľadom homosexuality zrejmé, že homosexualita v súvislosti s jej patologicky značným poklesom heterosexuálnych záujmov plus ešte patologickejšou orientáciou sexuálnych záujmov postihnutých na osoby toho istého pohlavia rozhodne v žiadnom prípade nemôže byť normálna, a to i navzdory všadeprítomnému mohutnému slobodomurárskemu či česky svobodozednářskému bombardovaniu masmediálnej propagandy demagogickými lžami o údajnej "normálnosti" homosexuality zo strany "moderných" ignorantských sociálnych a politických liberalistických ideológov slobodného murárstva či česky svobodného zednářství, ktorí ovládajú masmédiá, politiku a vzhľadom ku svojej politickej moci samozrejme, že i nemalú časť akademického sveta, keďže rôzne slabé povahy – rôzni zbabelci, karieristi, prospechári, pochlebovači a pätolizači existovali a existujú nielen v každom režime, ale i vo všetkých triedach a vrstvách obyvateľstva, a teda tieto zbabelé trasorítky či karieristický pätolizači sú isteže aj medzi príslušníkmi vysokoškolskej inteligencie, ktorí keď vidia a najmä počujú, že politickou objednávkou vládnuceho režimu je jednak všadeprítomné masmediálne hlásanie feministickej ideológie, v dôsledku čoho táto feministická ideológia stále viac a viac upevňuje už i tak existujúcu privilegovanosť žien vo svete, v dôsledku čoho sú už dnes muži oproti ženám iba diskriminovanými osobami druhej kategórie, plus ďalším elementom tohoto liberalistického režimu je masmediálna propagácia a velebenie homosexuality ako údajne vraj čohosi vysoko normálneho, moderného a spoločensky žiaduceho.

Keď som osobne sa presťahoval z miliónového veľkomesta do malej dediny, bol som v dotyčnej malej dedine veľmi milo prekvapený tým, keď som zistil, že väčšina obyčajných malých dedinských ľudí aj navzdory všetkému tomu slobodomurárskemu či česky svobodozednářskému prohomosexuálnemu masmediálnemu vymývaniu mozgov si uchovala i naďalej svoj povestný zdravý sedliacky rozum, a vládnucemu liberalistickému režimu sa týmto jednoduchým dedinským ľuďom dodnes nepodarilo vnútiť tie nezmyselné prohomosexuálne názory. Je to tým zaujímavejšie, že liberalistickému režimu sa vo veci feminizmu a homosexuality podarilo vyprať mozgy dokonca aj mnohým vysokoškolským intelektuálom. Veľmi trefná je poznámka mimoriadne vynikajúceho holandského terapeuta Gerarda J.M. van den Aerdwega Ph.D., ktorý už vyliečil stovky homosexuálnych pacientov z ich homosexuality, ktorý v tejto súvislosti citoval výrok, že "určité myšlienky sú tak nezmyselné, že im môžu veriť iba intelektuáli", ktorý napísal svetoznámy britský spisovateľ Geogre Orwell.

Toto prorežimné pätolizačstvo nemalej časti intelektuálov ako som už ostatne naznačil nie je v histórii ľudstva ničím novým.

Mnoho známych vedcov a intelektuálov z tridsiatych rokov dvadsiateho storočia boli práve tak i vtedy vehementní stúpenci nacistického takzvaného "nacionálneho socializmu" a po roku 1945 sa v súlade s prianím slobodného murárstva či česky svobodného zednářství preorientovali v práve tak vehementných hlásateľov feministickej ideológie, ako ideológie usilujúcej údajne vraj o zrovnoprávnenie žien s mužmi, čo je úplný nezmysel, keďže už dnes sú ženy všade zvýhodňované a privilegované oproti mužom, a táto ideológia feminizmu nepredpokladá, že by ženy boli zo svojho piedestálu privilegovaného postavenia v štáte a spoločnosti strhnuté dole a teda fakticky degradované do postavenia mužov.

Už dnes mnohé úrady štátnej správy majú doslova a do písmena stopercentné či takmer stopercentné zastúpenie žien – zamestnankýň, a ak by to feministky a feministi a ich slobodomurárski či česky svobodozednářští šéfovia s ich údajným bojom "za rovnoprávnosť mužov a žien" mysleli úprimne, tak by napríklad u tých úradov štátnej správy, kde pracujú iba samé ženy museli súhlasiť s tým, aby polovica z týchto úradníčok dostala výpoveď, aby zo svojich úradníckych miest tieto ženy odišli preč, a na ich miesta prišli úradníci z radov nezamestnaných mužov.

A obdobne tak by slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři pod televízne kamery a rozhlasové mikrofóny nastrčené feministky a feministi, ak to údajne vraj zo svojím bojom za údajnú "rovnoprávnosť mužov a žien" myslia úprimne, tak by mali súhlasiť s tým, aby aj všade inde, prinajmenšom aspoň vo verejnej sfére, tj. štátna správa, krajské úrady (či župné úrady), mestské a obecné úrady, štátne podniky, štátne akciové spoločnosti, kde či už jediným akcionárom, väčšinovým akcionárom alebo aspoň dotyčnú akciovú spoločnosť fakticky ovládajúcim akcionárom je štát, kraj či obec atď., aby všade vo všetkých týchto úradov a iných podnikov "verejnej sféry" bola nekompromisne presadená parita zamestnávaných mužov a žien, a táto parita aj naďalej zamestnávaná v tom zmysle, že jednak by všade bol zamestnávaný pokiaľ možno párny počet (po česky: párny počet = sudý počet) pracovných síl - mužov, a teda z tejto celkovej množiny pracovných síl by presnú polovicu tj. 50,000000 % by tvorili muži, a druhú presnú polovicu, tj. 50,000000 % by tvorili ženy.

Plus taktiež by musela platiť aj právna garancia zachovanie stávajúceho statusquo, tj. pomeru 50,000000 mužov k pomeru 50,000000 % zamestnaných žien v danom konkrétnom pracovnom kolektíve.

Keď nejaké pracovné miesto by teda zastával nejaký pracovník a toto miesto sa z nejakého dôvodu uvolní a bude treba pracovný kolektív doplniť o prijatie novej pracovnej sily, tak sa znovu prijme muž, aby bola zachovaná stávajúca parita mužov a žien, a obdobne tak aj ak by sa uvolnilo nejaké pracovné miesto, ktoré zastávala nejaká pracovníčka, a bolo by treba doplniť kolektív o prijatie novej pracovnej sily, bol by stávajúci kolektív v záujme zachovania parity mužov a žien podľa rovnakého princípu zaplnený zas prijatím ženy. A to keď máme byť skutočne spravodlivý, muselo by platiť úplne všade, to znamená ako v parlamente, tak aj všade vo všetkých kolektívov úradníkov, učiteľov, zdravotníckych pracovníkov, robotníkov a iných pracovníkov vo všetkých úradov a podnikov, a to aj na tých najnižších úrovniach, ktoré tou či onou právnou formou sa nejako fakticky nachádzajú pod kontrolou štátu, krajov (žúp) či obcí.

Práve tak aj o nejaké to desaťročie neskôr mnoho známych vedcov a intelektuálov, ktorí v tridsiatych rokov dvadsiateho storočia boli vehementní stúpenci nacistického takzvaného "nacionálneho socializmu" a po roku 1945 sa v súlade s prianím slobodného murárstva či česky svobodného zednářství preorientovali v práve tak vehementných hlásateľov feministickej ideológie, neskôr keď si všimli, že slobodní murári či česky svobodní zednáři, respektive vládnuci režim a jeho masmédiá začínajú s propagáciou a velebením homosexuality, tak už im pochopiteľne, že ani ich pokrytecký feminizmus nestačil, a k svojej demagogickej feministickej propagande pridali ešte aj pseudovedecké bláboly oslavujúce a velebiace homosexualitu ako údajne vraj čosi vrcholne moderného a spoločensky žiaduceho.

A k nim sa nalepia ostatní rôzni karieristi, prospechári, pochlebovači, pätolizači, zbabelci a zbabelé trasorítky, proste ľudia bez chrbtovej kosti (po česky: ľudia bez chrbtovej kosti = bezpáteřní lidé), ktorí sa vždy prispôsobujú davu, respektíve sa vždy prispôsobujú názorom masmédií, ktorí z nedostatku sily charakteru a zo strachu obetujú vždy svoj nezávislý úsudok, aby "k tomu nepatrili", respektíve sú to ľudia, ktorí v podstate žiadne svoje vlastné názory ani nemajú a nikdy nemali, ich takzvané "vlastné názory" sú iba pasívnou ozvenou názorov slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím ovládaným vládnucim liberalistickým režimom, respektíve názorov oficiálnej propagandy slobodomurárskou či česky svobodozednářskou ideológiou nasiaknutého režimu tak, ako si ju vypočuli v masmédiách.

Eventuálna výmena názorov s týmito psychopatmi bez vlastných názorov je úplne zbytočnou stratou času, nechajme ich preto nech si vymieňajú názory zo svojim vlastným televízorom, respektíve keď vládnuci režim na základe direktív slobodného murárstva či česky svobodného zednářství na niečo eventuálne zmení názor, tak televízor týmto psychopatom bez vlastných názorov zase následne v úplne rovnakom duchu vymení okamžite "ich predošlé názory" za nové názory režimu a slobodného murárstva či česky svobodného zednářství.

Títo psychopati s vypraným mozgom propagandou slobodného murárstva či česky svobodného zednářství navyše veľmi agresívne napádajú každého, kto si opováži v čomkoľvek mať čo i len mierne odlišný názor od oficiálnych názorov slobodného murárstva či česky svobodného zednářství, ktoré mu sú tlmočené skrze ideológiu a názory jeho vlastného vládnuceho režimu tak, ako mu ich podajú slobodným murárstvom či svobodným zednářstvím dokonale ovládané kľúčové masmédiá jeho krajiny.

Stačí si iba do vyhľadávača Google zadať pre vyhľadávanie webových stránok napríklad heslo "Henryk Lahola", a Google Vás okamžite zoznámi s týmito psychopatmi bez vlastných názorov, útočiacich proti náboženským webovým stránkam www.henryklahola.nazory.cz ako aj útočiacich proti mojej maličkosti. Ako môžete vidieť pri prehliadke ktorýchkoľvek z týchto ich nenávistných webových stránok nejedná sa v žiadnom prípade o nejakú snáď odbornú vecnú kritiku, ktorej títo úbožiaci vzhľadom ku svojej mentálnej retardácii intelektuálne ani nie sú schopný, ale ide iba o veľmi úbohé osobné invektívy, urážky a výpady, ktoré skôr oveľa viac hovoria o nich samotných, než o mojej maličkosti či mojich náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz Títo psychopati vytvárajúci tieto svoje nenávistné webové stránky plné osobných invektív, urážok a výpadov proti mojej maličkosti a proti mojim náboženským webovým stránkam www.henryklahola.nazory.cz by sa nepochybne mali liečiť, ale to už je problém ich lekárov či ich rodiny a nie môj.

Obrátim preto radšej list a spýtam sa Vás, či sa domnievate, že u dospelého človeka, ktorý nie je vôbec nikdy schopný byť eroticky vzrušený opačným pohlavím, a pritom ešte k tomu navyše si vyhľadáva sexuálnych "partnerov" rovnakého pohlavia, by mala byť takáto faktická absencia prirodzeného sexuálneho inštinktu "zdravá"?

Nebola by potom napríklad aj pedofília zrovna tak "normálna" ("áno", hovoria nám už dnes stúpenci tejto tiež takzvanej sexuálnej "orientácie"!)?

A čo exhibicionizmus? A čo gerontofília – kde postihnutý je sexuálne priťahovaný veľmi starými ľuďmi? A čo nekrofília - kde postihnutý je sexuálne priťahovaný mŕtvolami? A čo fetišizmus – kde napríklad dámska topánka je príčinou sexuálneho vzrušenia postihnutého, zatiaľ čo k telu ženy je postihnutý úplne ľahostajný?

Ďalším bizarným úchylkám sa už ani nebudem venovať.

Militantní homosexuáli a úplne rovnako tak aj feministky a feministi za masívnej propagandistickej podpory slobodného murárstva či česky svobodného zednářství a ním dosadeného vládnuceho liberalistického režimu a jeho lživo demagogických masmédií slobodných murárov či česky svobodných zednářů hlásajúcimi v súladu s prianím slobodného murárstva či česky svobodného zednářství všetkými možnými informačnými médiami a kanálmi jednak všadeprítomnú feministickú propagandu, jednak propagovanie a velebenie homosexuality; ba dokonca sa slobodní murári či česky svobodní zednáři usilujú verejnosť presvedčiť o tom, že ženy sú v spoločnosti údajne vraj "nerovnoprávne" a homosexuáli sú zas údajne vraj "normálni zdraví ľudia", pričom zo žien navzdory ich spoločensky privilegovanému postavenie, ako aj z duševne chorých homosexuálov sa ešte k tomu v masmédiách navyše robia údajné "obete" akejsi údajnej "diskriminácie". Navyše namiesto nejakých vecných argumentov a rozumových dôkazov hrajú iba na city svojich divákov, poslucháčov či čitateľov usilujúc sa tak v nich vzbudiť súcit k údajne vraj "diskriminovaným" ženám a "normálnym" homosexuálom. Tým masmédiá iba ukazujú, že sú si sami novinári a novinárky hlásajúci feministické bláboly či novinári a novinárky propagujúci a velebiaci homosexualitu v skutočnosti všetci veľmi dobre vedomí logickej slabosti svojej lživej propagandy.

Prudká emocionalita masmediálnej feministickej a prohomosexuálnej propagandy je preto iba snahou slobodných murárov či česky svobodných zednářů zastrieť absenciu akýchkoľvek logických dôkazov a rozumových dôvodov. S týmito psychopatickými novinármi a novinárkami je akákoľvek vecná diskusia nemožná, úsilie o ňu je s týmito psychopatickými novinármi a novinárkami navyše úplne zbytočnou stratou času.

Veria feministickej a prohomosexuálnej propagande ale oni/y sami, hlboko vo svojom srdci čo v televízii, rozhlase či tlači hlásajú?

Niektoré feministky, niektorí feministi, niektorí militantní homosexuáli, ako aj niektorí novinári a novinárky slúžiaci politickým a ideologickým záujmom slobodného murárstva či česky svobodného zednářství totiž až s takým militantným fanatizmom hlásajú svoju slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři im “naočkovanú” feministickú propagandu či propagáciu a velebenie homosexuality, že vo mne až budia podozrenie, že sami snáď dokonca možno že aj poniektorí či poniektoré z nich dokonca aj sami veria tým blábolom, ktoré v televízii, rozhlase, či v tlači hlásajú.

V prípade, že oni či ony týmto svojim vlastným feministickým či prohomosexuálnym blábolom, ktoré oni či ony sami v televízii, rozhlase či tlači hlásajú aj skutočne veria – mali by sa v tom prípade celkom určite liečiť.

Slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím feministická propaganda je úplne lživá a nezmyselná práve tak ako aj je absurdným nezmyslom propagácia a velebenie homosexuality, ktorá je tiež slobodomurárskym či svobodozednářským dielom.

To však ale nič nemení na tom, že niekedy sa slobodomurárskym či česky svobodozednářským masmediálnym hlásateľom týchto feministických a prohomosexuálnych blábolov skutočne svojou feministickou a prohomosexuálnou propagandou darí vyprať mozgy iným ľuďom, ba dokonca svoj neskutočný mučenícky feministický obrázok ("chuderky diskriminované ženy") či mučenícky prohomosexuálny obrázok ("chudáci diskriminovaní homosexuáli") splodený profesionálnymi propagandistami slobodných murárov či česky svobodných zednářů sa im darí preniesť aj na iných ľudí.

Pokiaľ ide o homosexuálov, mimoriadne skvelý holandský terapeut Gerard J.M. van den Aerdweg Ph.D. sa v istej svojej mimoriadne vynikajúcej vedeckej práci z roku 1996 "Selbsttherapie von Homosexualität. Leitfaden für Betroffene und Berater" zmieňuje o tom, že v istom nemeckom meste sa stretol zo skupinou nejakých rodičov homosexuálov, ktorí sa spojili v boji za "práva" svojich homosexuálnych detí. Svojou demagogickou argumentáciou a iracionálnym takzvaným "pobúrením" sa prezentovali najmä niektoré matky, keď si sťažovali a obviňovali o nič menej než ich homosexuálni synovia a dcéry. Takýto prejav je pochopiteľný na základe tej skutočnosti, že mnohé matky ale i mnohí otcovia homosexuálne postihnutých detí sú neurotikmi, a teda chorými osobami podliehajúcimi práve tak sklonu sťažovať si, a stotožniť sa s údajnou obetnou úlohou svojich detí. Niektorí by sa chceli týmto spôsobom nevedomky pokúsiť napraviť chyby a nedostatky vo výchove.

Škoda, že iba tak veľmi málo ľudí pozná históriu rôznych takzvaných "prielomových vedeckých objavov" týkajúcich sa napríklad hoc aj homosexuality. Spomeňme si v tejto súvislosti napríklad na osud takzvaného "prielomového vedeckého objavu" ohľadom homosexuality, ktorého protagonistom bol intelektuál Steinach ešte v období dávno pred druhou svetovou vojnou. Tento Steinach sa domnieval, že dokázal špecifické zmeny na varlatách mužských homosexuálov. Mnohí podobní "vedci", či skôr by som asi povedal samozvaní vedátori - ktorých najmä dnes v službách slobodomurárskych či svobodozednářských liberalistických ideológov velebiacich a propagujúcich homosexualitu je obrovské množstvo - sa aj vtedy tohoto Steinachovho údajne vraj "prielomového objavu" s nadšením chytili, a na tomto Steinachovom nezmysle postavili svoju domnienku o údajne vraj biologickej príčine na Steinachových pseudovedeckých vývodoch. A až o mnoho rokov neskôr sa presvedčivo dokázalo, že táto Steinachova teória je úplne nezmyselná, čo nakoniec pod ťarchou dôkazov museli uznať aj tí najskalnejší stúpenci takzvanej Steinachovej teórie z radov slobodného murárstva či česky svobodného zednářství; a napriek jej niekdajšej veľkej sláve, v súčasne už niet absolútne nikoho, kto by túto absolútne nezmyselnú Steinachovu teóriu bral vážne.

Možno sa pýtate v duchu, že prečo teda vôbec poukazujem na tohoto Steinacha? Činím tak preto, aby som poukázal na praktiky súčasných slobodných murárov či česky svobodných zednářů a nimi osnovaných liberalistických režimov, respektíve ich lživých a demagogických slobodomurárskych či česky svobodozednářských masmédií, ktoré úmyselne predčasným a sugestívnym publikovaním rôznych obdobných nezmyslov ako boli aj tie Steinachove úmyselne vždy manipulovali a manipulujú s verejnou mienkou, čo je ostatne u slobodných murárov či česky svobodných zednářů celkom bežné, ba dokonca sa týmto spôsobom pokúšajú manipulovať aj s akademickou verejnosťou. Veď Steinachov nezmysel vďaka slobodným murárom či česky svobodným zednářům kraľoval ako dlho!

A tak dnešní liberalistickí politici, novinári a ich pseudovedci, ako aj ostatní hajzli slúžiaci politickým a ideologickým záujmom slobodného murárstva či česky svobodného zednářství veľmi dobre z minulosti vedia, že každý nezmysel, ktorý v minulosti zdanlivo poukazoval na nejakú vrodenú príčinu homosexuality či neskôr potom genetickú príčinu homosexuality mal vždy určitú životnosť než sa skutočným vedcom podarilo zhromaždiť protidôkazy, ktoré ho ako nezmyselnú teóriu presvedčivo usvedčili zo lži a tak vyvrátili. A kým k tomuto vyvráteniu nedôjde - do tej doby môže táto nezmyselná a úplne lživá teória hlásajúca údajný genetický základ homosexuality kraľovať prakticky vo všetkých masmédiách celého sveta!

Až sa skutočným vedcom natoľko podarí vyvrátiť v masmédiách do tej doby "kraľujúcu" nezmyselnú a lživú teóriu o údajnom genetickom pôvode homosexuality v tak veľkej miere, že jej už všetci ľudia prestanú veriť, všimnú si to aj slobodní murári či česky svobodní zednáři a ich masmédiá, že ich súčasná konkrétna teória usilujúca sa dokazovať údajný genetický pôvod homosexuality sa už stala úplne neudržateľnou, a tak ju "v tichosti pustia k vode" - samozrejme, že bez toho, aby sa čo i len slovom masmédiá zmienili o tom, že teória, ktorú hlásali nebola pravdivá.

Inak povedané, o tej teórii, ktorú doposiaľ slobodomurárske či česky svobodozednářské masmédiá hlásali ako svoju "neomylnú pravdu" dokazujúcu údajný genetický pôvod homosexuality, avšak ktorá bola neskôr skutočnými vedcami presvedčivo vyvrátená v tak veľkej miere, že jej už prestali všetci ľudia veriť, a preto sa pre slobodomurárskych či česky svobodozednářských masmediálnych ideologických propagátorov a velebiteľov homosexuality stala viac už neudržateľnou, príde raz deň, keď jedného dňa v ich masmédiu jednoducho o tejto teórii nepadne už ani jedno jediné slovo - ako keby táto teória nikdy vôbec ani neexistovala.

Presnejšie povedané - odrazu presedlajú k nejakej inej teórii zdanlivo dokazujúcej genetický pôvod homosexuality, ktorá je objektívne síce úplne rovnako nezmyselná a lživá, avšak vzhľadom k jej neskoršej proveniencii bola zatiaľ ešte zdiskreditovaná v menšej miere, než je tá teória, ktorú práve slobodní murári či česky svobodní zednáři v tichosti opustili, respektíve z ktorej presedlali.

A "čírou náhodou" sa toto "presedlanie" dokonca stane v jeden a ten istý deň vo všetkých slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím kontrolovanými liberalistickými masmédiami celého sveta!

Ak ste proti tejto práci, alebo náboženským webovým stránkam www.henryklahola.nazory.cz či mojej maličkosti z dôvodov náboženských, politických či akýchkoľvek iných už vopred nepriateľsky zaujatí, môžete si eventuálne myslieť, že trpím nejakou paranojou (kiež by táto informácia bola iba moja nejaká paranoja a nie pravda!) a že to nie je pravdivá informácia, avšak pravda to bohužiaľ je! Slobodní murári či slobodomurári alebo po česky svobodní zednáři majú totiž veľký zmyslel pre poriadok a synchonizáciu v zásadných veciach, a preto niet sa čomu čudovať, že v zásadných veciach táto väčšina svetových masmédií, ktorá fakticky - bez ohľadu na svoj formálny právny charakter - má v skutočnosti charakter slobodomurársky či svobodozednářský bude vo všetkých veciach týkajúcich sa hlásania feminizmu, propagácie homosexuality, či takzvaného "boja proti rasizmu" vždy postupovať na celom svete jednotne!

Táto slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři organizovaná masmediálna úmyselná manipulácia s verejnou mienkou je však najsmutnejšia práve s ohľadom na samotných ľudí s homosexuálnym postihnutím. Mám tým na mysli tých homosexuálov, ktorí si uvedomujú, že nie sú normálni, tých homosexuálov ktorí by chceli nájsť pravdu, a najmä tých homosexuálov, ktorí by sa zo svojho homosexuálneho postihnutia veľmi radi vyliečili, avšak slobodomurárskymi či svobodozednářskými demagogickými lžami všetkých možných i nemožných masmédií celého sveta sú touto všadeprítomnou lživou propagandou slobodných murárov či česky svobodných zednářů ustavične presvedčovaní o tom, že ich homosexuálne postihnutie je údajne vraj nevyliečiteľné.

A vzhľadom k platnosti hesla, že "tisíc krát opakovaná lož sa stáva pravdou", tak sa takýmto podvodným spôsobom zdanlivo stalo "pravdou" aj všetko to, na čom Slobodní murári či slobodomurári alebo po česky svobodní zednáři a ich slobodomurárske či svobodozednářské masmédia (čo sú takmer všetky existujúce masmédia na svete!) mali eminentný záujem, aby sa touto "pravdou" stalo:

1./Tak sa "pravdou" slobodných murárov či česky svobodných zednářů stalo, že sme my snáď pomaly už takmer všetci údajne vraj "rasisti" - hoci v skutočnosti dnes už našťastie žiadny rasisti takmer nikde neexistujú!

2./Zrovna tak sa aj slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři presadenou "pravdou" stalo, že ženy sú údajne vraj utlačované, vykorisťované a diskriminované oproti nám mužom - hoci v skutočnosti dnes presný opak tohoto tvrdenia je pravdou! Ženy sú prinajmenšom pokiaľ ide o Európu a Severnú Ameriku v skutočnosti všade privilegované a zvýhodňované; zatiaľ čo muži prinajmenšom v Európe a Severnej Amerike sú všade oproti ženám diskriminovaní a znevýhodňovaní, ako keby boli muži iba nejakými podľuďmi nejakej druhej kategórie.

3./A zrovna tak ako je tomu v prípade feministickej propagandy či takzvaného “boja proti rasizmu”, tak masmédiami slobodných murárov či česky svobodných zednářů hlásanou "pravdou" sa stalo, že homosexualita je údajne vraj normálna, zdravá, moderná a spoločensky vysoko žiadúca plus údajne vraj aj je homosexualita nevyliečiteľná, a my ostatní, ktorí sme heterosexuálmi sa za svoju heterosexualitu už pomaly takmer údajne vraj môžeme iba hanbiť - hoci v skutočnosti homosexualita je psychiatrické ochorenie ako každé iné, plus zaplať Pán Boh je homosexualita liečiteľná, a každý postihnutý homosexuál, ak sa zo svojej odpornej a hnusnej homosexuality chce vyliečiť a svojím vyliečením stať sa úplne normálnym heterosexuálom, tak sa skutočne môže zo svojej homosexuality liečiť a byť z nej aj úplne vyliečený.

Bohužiaľ mnohí z tých homosexuálov a lesbičiek ktorí túžia po vlastnom vyliečení zo svojej odpornej a hnusnej homosexuality a stať sa tak úplne normálnymi heterosexuálmi sa nechá oklamať touto všadeprítomnou lživou a demagogickou slobodomurárskou či česky svobodozednářskou propagandou, a v dôsledku toho, že uverí slobodomurárskym či česky svobodozednářským masmediálnym lžiam ohľadom údajnej nevyliečiteľnosti homosexuality, tak prestane usilovať o hľadanie vhodného lekára či psychoterapeuta, ktorý by ich liečil, hoci v hĺbke svojho srdca po svojom vyliečení z homosexuálneho postihnutia túžia aj naďalej.

Ten, kto sa nenechá zmanipulovať slobodomurárskou či česky svobodozednářskou propagandou, a teda ten, kto úplne nestranne premýšľa o pôvode a priebehu homosexuality bez akýchkoľvek politických predsudkov a ideologickej zaujatosti, ten len čo sa oboznámi s príslušnou skutočne relevantnou vedeckou odbornou literatúrou týkajúcou sa problematiky homosexuálnej psychopatickej poruchy musí uznať, že homosexualita nemá absolútne vôbec žiadne genetické príčiny či iné vrodené príčiny, o čom svedčia napríklad i jednovaječné dvojčatá, z ktorých aj napriek ich úplne rovnakému genetickému kódu ich DNA nemusia byť obidve jednovaječné dvojčatá nutne vždy buď heterosexuálne alebo homosexuálne, ale môže byť jedno z týchto jednovaječných dvojčiat heterosexuálne a to druhé napriek tomu, že má úplne rovnaký genetický kód DNA môže byť zase homosexuálne; plus druhým významným dôkazom je tá skutočnosť, že hoci genetický kód DNA je v podstate raz pre vždy daný, a v priebehu života sa už nemení, napriek tomu nie je nič neobvyklého na tom, keď z  heterosexuála sa v priebehu jeho života občas môže z ničoho nič neskôr stať zrazu homosexuál, alebo aj naopak, keď sa práve tak z homosexuála občas z ničoho nič dokonca aj bez akejkoľvek liečby môže zrazu stať heterosexuál.

Ten, kto sa nenechá zmanipulovať slobodomurárskou či česky svobodozednářskou propagandou, a teda ten, kto úplne nestranne premýšľa o pôvode a priebehu homosexuality bez akýchkoľvek politických predsudkov a ideologickej zaujatosti, ten len čo sa oboznámi s príslušnou skutočne relevantnou vedeckou odbornou literatúrou týkajúcou sa problematiky homosexuálnej psychopatickej poruchy musí uznať, že homosexualita je zapríčinená výlučne iba psychologickými faktormi, a to konkrétne psychologickými faktormi vyplývajúcimi z detstva homosexuálneho pacienta.

Slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím presadeným oficiálnym lživým ideologickým názorom, ktorý z politických dôvodov v záujme slobodného murárstva či česky svobodného zednářství hlásajú takmer všetky masmédiá, že údajne vraj "človek sa ako homosexuál narodí" je ťažké tomu, kto uverí tejto slobodomurárskej či česky svobodozednářské masmediálnej lži o údajnej vrodenosti homosexuality, aby tento slobodomurárskymi či česky svobodozednářskými masmédiami oklamaný človek, ktorému slobodomurárske či česky svobodozednářská masmédiá dokonale vyprali mozog bol nakoniec vôbec schopný uznať, že homosexualita je skutočne iba psychologická záležitosť, ktorá nemá absolútne žiadne organické a ani absolútne žiadne genetické príčiny.

Avšak nech už sa na mňa slobodní murári či česky svobodní zednáři hnevajú či nehnevajú, je to skutočne tak! Homosexualita nie je fenomén genetický, ale iba psychologický; a to konkrétne psychologické korene homosexuality je treba hľadať v detstve či v mladosti postihnutého. A tak iba táto psychológia mladosti a psychológia detstva nám ponúka jediný možný kľúč k pochopeniu vzniku homosexuality u homosexuálneho pacienta.

Veď uznajte! Ako sa vlastne vôbec môže napríklad narodiť normálny muž s výlučne ženským správaním sa až do podrobností jeho výzoru, motoriky a hlasu? A čo sa týka homosexuálnych psychopatov samotných, či snáď nepociťujú svoje impulzy ako inštinkt, ako údajné vyjadrenie ich "pravého seba"? Prečo pripadá tým extrémne odporne zvrhlým homosexuálom normálna prirodzená predstava, že by podobne ako moja maličkosť a spoločne so mnou 98 % ostatných spoluobčanov mohli mať aj oni normálne heterosexuálne pocity ako údajne vraj "neprirodzená"?

Keď nad tým uvažujem, prečo to tak je, tak sa iba tak veľmi rozčúlim a tlak mi tak vysoko stúpne, že sa takmer prestávam ovládať, a v hneve si hovorím, že tým homosexuálom nechýba nič iného než dostať poriadny výprask, alebo aspoň dostať poriadne päsťou po papuli (po česky: dostať päsťou po papuli = dostat pěstí přes držku). Ale keď sa mi podarí ovládnuť cholerické elementy mojej povahy a môj hnev, tak si zase uvedomím, že to by bolo zbytočné, pretože k ničomu by to bez tak neviedlo.

Ale pri čítaní odbornej vedeckej literatúry som narazil na ešte ďalšie zaujímavosti, ktoré mňa nesmierne prekvapili, a hoci je to neuveriteľné, prinútili mňa aj dokonca v určitých oblastiach trochu skorigovať určité moje názory, ktoré sa ukázali byť ako nesprávne. Ak som totiž niekedy v minulosti prišiel niekam do spoločnosti a prišlo na podávanie rúk, tak pri podávaní si ruky s mužmi som úplne automaticky vždy očakával od muža s ktorým som si podával ruku nielen zo svojej, ale i z jeho strany pevný a tvrdý mužný stisk ruky. Keď som sa toho nedočkal, ba dokonca keď môj vlastný pevný a mužný stisk jeho ruky mňa priviedol k nepríjemnému pocitu, že v ruke držím akoby nejakú mäkkú huspeninu (po česky: měkkou huspeninu), tak som dotyčného muža začal podozrievať, že je homosexuál, a obdobne som v podstate každého muža na ktorom som spozoroval sebemenšie náznaky zženštilosti či zženštilého správania sa som tiež okamžite začal podozrievať z homosexuality. Viedlo to často ku konfliktom, pretože takéhoto človeka som začal prísne vypočúvať, obvinil som ho verejne, že je homosexuál a trval som na tom, že hneď zajtra musí ísť za svojim praktickým lekárom, a trvať na tom, aby ho usmernil k príslušnému psychiatrovi, ktorý ho z jeho homosexuality bude liečiť. Ak mi akokoľvek odporoval, tak som mu od zlosti a nenávisti začal nadávať do "odporných buzerantov" či "odporných buzerantských hajzlov" a podobne, občas to dokonca skončilo až bitkou, kde ja v tej dobe som bol v hĺbke svojej duše úprimne presvedčení, že som činil správne a spravodlivo, respektíve, že som zmlátil skutočného homosexuála. V posledných piatich či šiestich rokoch som už dokonca nezmlátil vôbec nikoho, pretože to už mňa nikde nikto nikam do spoločnosti nepozval. Dokonca ani svojmu vlastnému bratovi na svadbe som nebol, pretože ani tam mňa nikto nepozval. Že mňa už 5 či 6 rokov nikam nezvú mňa isteže mrzelo, vedel som, že sa mi tí oportunistickí "obhajcovia" homosexuálov mstia, pretože som ja voči homosexuálom spravodlivý, chcem im dobre, chcem, aby sa zo svojej homosexuality vyliečili. Aspoň teda až donedávna som si to myslel, že moja činnosť bola správna a spravodlivá…

Naraz ale som si mohol prečítať vedeckú prácu o homosexualite od mimoriadne skvelého holandského terapeuta Gerarda J.M. van den Aerdwega Ph.D. z roku 1996 "Selbsttherapie von Homosexualität. Leitfaden für Betroffene und Berater", kde s nesmiernym údivom a prekvapením som si mohol prečítať tieto vety (približný preklad do slovenčiny).

"…Zdanie však klame. Za prvé zženštilí muži nemusia byť homosexuálmi. Zženštilosť musíme chápať najskôr ako naučené správanie sa. Obyčajne si neuvedomujeme, do akej miery je možné naučiť sa zvyky, správanie záujmy, postoje. Väčšinou sa to deje inštinktmi napodobovania. Z melódie reči, z výslovnosti, často tiež zo zjavu a zo správania sa poznáme, z ktorej oblasti niekto pochádza. Z takýchto rysov sa často poznajú aj členovia rodiny, z ich spôsobov, z ich špecifického humoru, z mnohých aspektov správania sa, ktoré očividne nie sú dedičné. Čo sa týka zženštilosti alebo "femininity" – mladíci v románskych krajinách bývajú v určitých spôsoboch svojho správania sa svojím spôsobom zženštilejší než mladíci zo severnejších krajín. Niekedy to môže rozčuľovať, keď sa mladí Španieli alebo Taliani na okraji bazénu nekonečne dlho češú, stále sa na seba pozerajú v zrkadle a nosia "ženské šperky". Ale niečo podobného som videl dokonca aj u nás. Tak mňa táto zženštilosť u mladých mužov rozčuľovala, že mal som sto chuti ísť k nim, a vraziť im poriadne päsťou po papuli (česky: vraziť im poriadne päsťou po papuli = vrazit jim pořádně pěstí přes držku).

Alebo ešte iný príklad: Synovia remeselníkov sú často pomerne mužnejší, nie tak jemní ako synovia intelektuálov a muzikantov. Kto by sa napríklad domnieval, že by sa z mladíka, ktorý je vychovaný svojou matkou a tetou - bez prítomnosti otca - a s ktorým navyše jeho osamelá matka zachádza ako s kamarátkou mohol stať zdatný mužský typ?"

Po prečítaní týchto viet cítil som sa veľmi zle. Až teraz som si totiž uvedomil, že som sa mohol neraz aj zmýliť, že som mohol vlastne zmlátiť v mnohých prípadov aj úplne nevinných mužov, ktorí s homosexualitou v skutočnosti nemuseli vlastne mať vôbec nič spoločného, a ja som ich zmlátil preto, že mi odporovali keď som ich žiadal, aby sa zo svojej homosexuality hneď zajtra išli liečiť, pretože som bol v tej dobe úprimne presvedčený, že každý muž, ktorý vykazuje sebemenšie znaky zženštilého správania sa je homosexuál, a tak ako svojho času môj Pán Ježiš Kristus Boh Spasiteľ a Vykupiteľ si urobil bič a vyhnal všetkých peňazomencov, kupcom a šmelinárov z Božieho jeruzalemského chrámu, tak som bol hlboko presvedčený, že môj Pán Ježiš Kristus ak by v danej situácii bol na mojom mieste, tak by postupoval zo svojej hlbokej kresťanskej lásky k blížnemu úplne rovnako, ako som ako hlboko veriaci kresťan motivovaný úprimnou láskou k Bohu i blížnemu postupoval aj ja – dotyčného homosexuála by určite chcel či už po dobrom presvedčiť aby sa liečil, a ak by to ten homosexuál odmietol, tak by ho môj Pán Ježiš Kristus určite tiež poriadne zmlátil tak, ako to urobil dotyčným peňazomencom, kupcom a šmelinárom v jeruzalemskom chráme. Podobne tak predsa Ježiš Kristus predsa veľmi nekompromisne vyháňal z posadnutých zlých duchov, že náš Pán Ježiš Kristus zlým duchov v  posadnutom vždy veľmi prísne pohrozil a vyzval ich aby okamžite z posadnutého človeka vyšli von, a bol veľmi prísny a neoblomný aj keď ho zlý duchovia prosili, aby ich z posadnutého nevyháňal preč, tak napriek tomu náš Pán Ježiš Kristus sa nenechal nikdy uprosiť, ale nekompromisne vždy trval na tom, aby zlý duchovia poslúchli jeho rozkaz, a opustili telo posadnutého. Prečo by teda v tomto prípade sa náš Pán Ježiš Kristus mal zachovať ináč, a zatiaľ čo zlým duchom nikdy neustúpil, aj keď ho veľmi prosili, prečo by mal ustúpiť človeku posadnutému homosexualitou? Teraz však ale čo som si prečítal tieto vety som odrazu zistil, že som sa mohol aj mýliť, a hoci v tej dobe som bol vždy hlboko presvedčený, že plním Božiu vôľu, a že na základe Božieho príkazu a súčasne i vlastnou motiváciou, ktorou bola úprimná láska k Bohu ako aj úprimná láska k blížnemu, a v dôsledku tejto lásky k Bohu i blížnemu som nútil, ba dokonca aj bitkou som nútil človeka, ktorého som podozrieval z homosexuality, aby sa z tejto svojej homosexuality liečil, aby mohol byť vyliečený z homosexuality a uzdravený zaradiť sa medzi nás heterosexuálov; a tu odrazu jeden holandský odborník o 5 či 6 rokov neskôr po týchto udalostiach mi z ničoho nič fakticky povie, že som sa možno aj mýlil a že som možno zbil aj nevinných ľudí, ktorí si tú bitku vôbec nezaslúžili, pretože boli nevinný. A keď som si toto všetko uvedomil, okamžite som odložil dotyčné knihy a pre ten deň opustil knižnicu a namieril si to k najbližšiemu katolíckemu kostolu a tam poprosil prvého duchovného otca, aby mňa vyspovedal.

Zo svojej prirodzenosti za normálnych okolností hľadá u chlapcov ich inštinkt napodobovania spontánne iba mužské vzory: otca, strýcov, dedov, učiteľov, katolíckych kňazov, katolíckych duchovných či laických katechétov a rehoľných bratov, ale i svojich vlastných starších súrodencov – starších bratov, bratrancov či iných mužských príbuzných alebo aj mužských blízkych priateľov jeho rodičov či širšieho okruhu jeho rodiny z radov ich rôznych susedov a známych; pretože potreba napodobovať u chlapcov je zameraná na mužské vzory.

A úplne rovnako tak aj zo svojej prirodzenosti za normálnych okolností hľadá u dievčat ich inštinkt napodobovania zase spontánne iba ženské vzory: matku, tety, babky, učiteľky, laické katechétky a rehoľné sestričky, ale i svojich vlastných starších súrodencov – staršie sestry, sesternice či iných ženských príbuzných alebo aj ženských blízkych priateliek jej rodičov či širšieho okruhu jej rodiny z radov ich rôznych susediek a známych; pretože potreba napodobovať u dievčat je zasa zameraná na ženské vzory.

Prečo niektoré deti napodobňujú skôr osoby druhého pohlavia nie je dané snáď nejakou eventuálnou genetickou poruchou ich mozgu či eventuálnou chybou v genetickom kóde DNA – homosexualita totiž nemá absolútne žiadne genetické príčiny, ako to ostatne najlepšie dokazujú jednovaječné dvojčatá, u ktorých aj napriek úplne rovnakému genetickému kódu DNA u obidvoch z nich môže byť jedno heterosexuálne a druhé homosexuálne - ale toto napodobovania správania sa osôb opačného pohlavia než je pohlavie dieťaťa môže byť daná výlučne iba objektívnymi psychologickými faktormi, ktoré majú svoje korene v detstve či dospievaní dieťaťa.

S ohľadom na to, čo som uviedol o odstavec vyššie preto tá skutočnosť, prečo niektoré deti napodobňujú skôr osoby druhého pohlavia môže mať teda iba tieto dve príčiny:

1./Prvá príčina je tá, že úloha napodobňovania druhého pohlavia je dieťaťu nejako fakticky vnútená. Je to tým, že napríklad chlapci sú svojou výchovou od napodobňovania svojich otcom, strýkov či iných mužov zo strany svojej matky priamo či nepriamo odradzovaný, alebo dokonca žiadni muži, ktorých by chlapec mohol eventuálne napodobovať sa v najbližšom okolí jeho osamelo žijúcej slobodnej, rozvedenej či predčasne ovdovenej matky ani nenachádzajú. V prípade rozvedených žien je slobodomurárskou či česky svobodozednářskou ideológiou nasiaknutý vládnuci režim dokonca priamo zodpovedný za to, že tieto rozvedené ženy akoby na bežiacom páse vychovávajú zo svojich synov homosexuálov. Prvou príčinou prečo činím tento režim priamo zodpovedným za to, že mnohé rozvedené matky vychovávajú zo svojich synov homosexuálov je tá skutočnosť, že v súčasnej dobe všetky slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři dosadené liberalistické režimy legislatívne zakotvili možnosť rozvodu manželstva. Takzvaný rozvod manželstva je v rozpore s vôľou Božou ako aj v rozpore s požiadavkami zdravého rozumu. Manželstvo je posvätná inštitúcia Božia, ktorú nám ľuďom daroval Boh, aby manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou bolo celoživotným spoločenstvom jedného muža s jednou ženou, ktoré môže zrušiť iba smrť jedného či oboch manželov a nič iného! A teda slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři presadená už samotná legislatívna možnosť rozvodu manželstva fakticky degraduje manželstvo z posvätnej inštitúcie Božej v nejaký púhy obchodný kontrakt, asi ako keby išlo iba o nejakú dočasnú pôžičku či nejakú dočasnú nájomnú zmluvu. Je preto jasné, že osobe, ktorá má tú nehoráznu bezočivosť, že rozvodom chce rozbiť svoje manželstvo vlastne nechýba nič iného než dostať poriadny výprask!! Aby z dieťaťa nemohol byť vychovaný homosexuál – potrebuje obidvoch rodičov: matku i otca.

Inými slovami aby mali také šťastné detstvo ako som mal šťastné detstvo napríklad aj ja samotný: s otcom ako malý chlapec sme obaja často i hneď zrána odišli spoločne väčšinou ako aktívni športovci a občas i ako diváci či už napríklad na karate, na kopanou, na hokej, na šachy a na najrozličnejšie celodenné výlety, a ak bolo zlé počasie, tak som s otcom išiel prinajmenšom aspoň na nejaký bojový film do kina, a keď sme sa večer unavený a vyhladnutý vrátili domov, čakalo nás všetkých jedlo, ktoré nám pripravila matka. A v nedeľu sme zas všetci spoločne išli na svätú omšu do blumentálskeho katolíckeho kostola. A tak ak som nebol v škole a ani v knižnici, či netrávil čas so staršími kamarátmi (poznámka: s rovnako starými chlapcami som sa hral menej než zo staršími kamarátmi, a s mladšími som dokonca už úplne pohŕdal!), tak som všetok svoj volný čas (mimo toho, ktorý som venoval štúdiu, učeniu a čítaniu kníh) som trávil s otcom, a to väčšinou pri karate alebo inej aktívnej športovej činnosti, a večer asi pol hodiny behom večere som mal príležitosť zhovárať sa chvíľu aj s matkou. S matkou som síce trávil oveľa menej času než s otcom, a otec ako mocný chlap mi aj bol oveľa viac sympatickejší než matka, avšak zato na druhej strane na matkinom jedle som si nielen ja, ale aj samotný otec pochutnal oveľa viac, než na jedle, ktoré pripravil otec sám. A čo je to úplne najdôležitejšie, v nedeľu sme všetci spoločne išli na svätú omšu, tj. otec, matka i ja sme šli na svätú omšu do Blumentálskeho kostola tak, ako sa na správnu kresťanskú rodinu patrí! A tak nejako podobne by to malo byť u všetkých detí – všetky deti majú právo na starostlivosť obidvoch rodičov, pretože nič nie je pre dieťa lepšie, než paralelná výchova zo stany obidvoch jeho rodičov, ktorí sa pri tejto výchove vhodne doplňujú.

Druhou príčinou prečo činím slobodných murárov či česky svobodné zednáře a tento ich režim priamo zodpovedným za to, že mnohé rozvedené matky vychovávajú zo svojich synov homosexuálov je tá skutočnosť, že v súčasnej dobe všetky slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři dosadené liberalistické režimy majú fakticky charakter feministických režimov, ktoré sa prejavujú najmä tým, že sfeminizované súdy na základe inštrukcií slobodných murárov či česky svobodných zednářů zverujú po rozvodoch manželstva deti do výchovy vždy matkám – otcom nikdy. A to bohužiaľ úplne rovnako tak aj chlapcov zverujú matkám. Pre mňa osobne je akýkoľvek rozvod manželstva zásadne vždy neprijateľný, a rozvedenej žene či rozvedenému mužovi (poznámka: v tomto prípade mám na mysli muža či ženu, ktorý sa rozviedol či rozviedla a nie teda človeka, ktorý výlučne iba z vôle svojej bývalej manželky či manžela "bol rozvedený" alebo "bola rozvedená") mám sto chutí vraziť päsťami poriadne po papuli (česky: vraziť päsťami poriadne po papuli = vrazit pěstmi pořádně přes držku); ale keď už sa vôbec niečo tak odporne zvrhlého ako rozvod manželstva pripustí, tak súdy v záujme toho, aby z detí neboli vychovávaní homosexuáli by mali chlapcov zverovať do výchovy zásadne iba otcom a iba dievčatá matkám.

2./Druhá príčina je tá, že geneticky podmienený a prirodzený priebeh inštinktu napodobovať správanie sa osôb rovnakého pohlavia je nesprávnou výchovou fakticky brzdený. Príčinou je tá skutočnosť, že prirodzený priebeh inštinktu napodobovať správanie sa osôb rovnakého pohlavia nie je dostatočne podporovaný výchovou, pretože dieťa je úplne nesprávnou výchovou práve naopak emocionálne nejako podnecované a súčasne aj odmeňované za to, aby fakticky svojím vystupovaním, správaním sa a celkovým životným štýlom fakticky vystupovalo v "úlohe druhého pohlavia". Spomenúc prípad istého holandského homosexuálneho pacienta, je to práve tento konkrétny prípad, kedy sa tento holandský homosexuál ako mladík subjektívne cítil šťastný a bezpečný, pretože si získal pozornosť a obdiv svojej matky a tiet (po česky: tiet = tet), zatiaľ čo vo svete nás mužov, respektíve teda v prípade tohoto nešťastného holandského homosexuála vo svete svojho vlastného otca a brata sa cítil byť neúspešný. A preto aj osud tohoto nešťastného Holanďana mal také úplne tragické vyústenie, že sa z neho stal nakoniec homosexuál. U tohoto holandského homosexuálneho pacienta sa totiž rozvinuli rysy a postoje mamičkinho miláčika, bol voči matke otrocký, snažil sa každej žene zapáčiť, a to najmä starším dámam, bol žensky iracionálny a sentimentálny ako jeho matka, extrémne hovorný a klebetný ako "stará babka", čo bolo v podstate tiež napodobovanie vlastností vlastnej matky, bol tiež ľahko citovo zraniteľný, čo sú tiež vlastnosti, ktoré odpozoroval a prevzal od svojej vlastnej matky.

Čo sa týka "ženskosti" mužských homosexuálov a "mužskosti" lesbických žien tak treba otvorene povedať, že ako deti boli úplne nesprávnou výchovou vo svojom detstve a mladosti vychovávaní do inej sexuálnej role než aká im vzhľadom k ich pohlaviu náleží. To že v tejto nesprávnej pohlavnej roli zostali bolo zas zapríčinené nedostatkom pozitívneho povzbudenia zo strany rodiča rovnakého pohlavia alebo dokonca aj jeho úplnou absenciou.

Matky homosexuálnych mužov sa na svojho syna pozerali a zachádzali s ním nie ako s chlapcom, ale ako s dievčaťom.

Obdobne tak aj otcovia lesbických žien sa pozerali na svoju dcéru a zachádzali s ňou – aj keď síce v relatívne menšej miere ako je to u niektorých matiek vo vzťahu k homosexuálnym synom – ako by bola chlapcom a nie dievčaťom.

Často to nie je "vinou" otca – ak vôbec môžeme toto slovo "vina" použiť – že chlapec nepociťoval záujem z jeho strany. V prevažnej miere ten, kto chcel rozbiť svoje manželstvo a preto podal návrh na rozvod svojho manželstva bola žena a nie muž. Taktiež feministický režim slobodných murárov či česky svobodných zednářů a jeho ešte sfeminizovanejšie súdy muža ako otca detí odohnal preč od svojich vlastných detí. A matky svojvoľne bránili styku otca s vlastnými deťmi, polícia slobodnými murármi či svobodnými zednáři dosadeného feministického režimu to odmietala akokoľvek riešiť, a u občianskoprávnych súdov túto protiprávnu činnosť matiek neoprávnene brániacich styku otca s ich deťmi malo vždy bezmedznú tichú podporu zo strany slobodným murárom či česky svobodným zednářům slúžiacich sudkýň – feministiek, ktoré úmyselne nepojednávali, a aj keď muž – otec podal na súd nejaký občianskoprávny návrh, tak mu odpoveďou bol vždy mnohoročný, ale i desať či viac trvajúci "múr mlčania a nečinnosti", a tento "múr mlčania a nečinnosti" trval až do tej doby, kým jeho dieťa nedosiahlo osemnásť rokov, kedy už ako bezpredmetný bol súdom potom úplne zmetený zo stola. A tento mnohoročný, desať či viac trvajúci "múr mlčania a nečinnosti" nijako nenarušilo ani masívne bombardovanie rozličnými sťažnosťami na nečinnosť súdu či na prieťahy v súdnom jednaní, ktorými dotyčný muž - otec a jeho advokáti bombardovali dotyčnú predsedkyňu súdneho senátu, či predsedu alebo predsedkyňu dotyčného súdu, neskôr aj ministerstvo spravodlivosti ako kontrolný orgán v oblasti justície a nakoniec písali podanie až do Štrasburgu k Európskemu súdu pre ľudské práva. A matka tak bez prítomnosti manžela a otca detí úplne nerušene mohla (hoc i si toho asi sama nebola vedomá - nečinila tak pravdepodobne úmyselne) vychovávať zo svojho syna homosexuála.

Vážne manželské problémy a rôzne vážne nedorozumenia medzi manželmi sú prvým krokom, ktorý môže viesť k rozpadnutiu manželstva a rozvodu manželstva. Ak už vôbec súd manželstvo rozvedie, tak by mal zásadne chlapcov zverovať do výchovy otcovi a dievčatá zas do výchovy matke. Iný postup by mal súd voliť výlučne iba v opodstatnených dôvodov, keď jeden z rodičov absolútne nie je vhodný k plneniu rodičovskej funkcie – čím rozumiem, keď jeden z rodičov je narkoman, notorický alkoholik, osobou zbavenou svojprávnosti, či osobou nachádzajúcou sa vo väzení; čo sú všetko prípady, keď takáto matka či takýto otec by mal byť v zmysle zákona o rodine zbavený rodičovskej zodpovednosti po dobu trvania týchto skutočností. Pokiaľ však ale ide o rodičov, z ktorých obidvaja sú spôsobilý k výchove detí – respektíve ani jeden z týchto rodičov nebol súdne zbavený rodičovskej zodpovednosti – a súčasne aj obidvaja z týchto detí majú o túto výchovu záujem, potom nevidím absolútne žiadny spravodlivý dôvod pre to, prečo by malo dochádzať k sústavnej diskriminácii otcov detí, a deti byť zverované zásadne a prakticky takmer výlučne iba matkám. Preto teda v prípade rodičov, ktorí sú obidvaja spôsobilý vychovávať svoje deti a súčasne obidvaja majú aj záujem o to, aby deti po rozvode boli zverené práve im; aby súdy keď už s vôle slobodomurárskeho či česky svobodozednářského liberalistického režimu robia to odporné hajzlovské svinstvo, že vôbec rozvádzajú manželstvo a tým teda aj deti okrádajú o paralelné výchovné pôsobenie zo strany ich obidvoch rodičov, aby v týchto prípadoch faktického okradnutia detí o výchovu zo strany obidvoch ich rodičov aspoň postupovali v tom zmysle, že chlapcov budú zverovať do výchovy ich otca a dievčatá zas do výchovy ich matky. Ak totiž dôjde ku zvereniu chlapcov do výlučnej výchovy matky alebo zas dievčat do výlučnej výchovy otca – zvyšuje sa tým výrazne nebezpečenstvo, že z týchto chlapcov matka hoc aj neúmyselne vychová homosexuálov, a podobne tak, že otec hoc aj tiež neúmyselne vychová z týchto dievčat lesbičky. Isteže nepopieram, že v mnohých prípadoch aj osamotená matka vychová zo svojich synov normálnych heterosexuálnych mužov a práve tak aj v mnohých prípadoch osamotený otec zas vychová zo svojich dcér normálne heterosexuálne ženy, avšak riziko, že z týchto detí pri výchove chlapcov zo strany osamotenej matky bez otca budú vychovaní homosexuáli je obrovské, a zrovna tak je obrovské aj riziko, že výchovou dievčat zo strany osamoteného otca bez matky budú vychované lesbičky.

Mužský homosexuáli sa stali homosexuálmi preto, že boli pri faktickej absencii otca vychovávaní iba osamelou matkou, ktorá navyše bola buď príliš ochraňujúca, príliš starostlivá, alebo aj veľmi panovačná. Panovačnosť matky však ale vadí ešte relatívne najmenej, ak totiž matka hoc i panovačná, alebo dokonca až despotická matka vidí a chce vidieť vo svojom synovi skutočného muža, a chce svojho syna ako muža aj vychovať – tak zo svojho syna aj muža vychová!

Ale čo je úplne najčastejší prípad, kedy osamelá matka vychová zo svojho syna homosexuála je taká osamelá matku, ktorá svojho syna iba neustále rozmaznávala. Syn je mamičkin "miláčik" a "poslušný chlapec" často dokonca aj s mentálne zaostalým psychologickým vývojom, v dôsledku čoho mal v škole veľmi zlý prospech, a to až tak zlý prospech mal v škole, že dokonca kvôli zlému prospechu často neukončil ani len svoju základnú školskú dochádzku. A kým ešte "musel" chodiť do školy – chodil do školy iba veľmi nerád, matka ho musela veľmi nútiť k tomu, aby vôbec do školy chodil, a aj napriek tomu, že ho matka nútila, aby chodil do školy sa dopúšťal veľmi častého záškoláctva. Nikdy sa doma neučil, nikdy si nenapísal žiadnu domácu úlohu, a keď už musel byť v škole prítomný, tak tváril sa tam ako "nahý v trní", a netúžil po ničom inom než po tom, aby jeho vyučovanie sa čo najskôr skončilo, a mohol tak okamžite "vypadnúť" zo školy rýchle preč. Okrem toho často aj mentálne v dospelosti vzhľadom k svojim detským záujmom (napríklad pozerá v televízii rozprávky, hrá si doma s autíčkami či dokonca s bábikami - panenkami , či hrá si na počítači rôzne detské hry, rád kreslí, nemá absolútne vôbec žiadne intelektuálne záujmy, nerád číta knihy, časopisy, noviny, proste nikdy nečíta vôbec nič, a to aj vtedy ak vie čítať atď. ) vyzerá skôr ako dieťa než ako dospelý muž. Rád sa dlho češe, rád používa nejaké krémy, voňavky, často dokonca dámske krémy a voňavky, zásadne nikdy nenosí bradu a ani fúzy, ale dospelý homosexuál každý deň sa chce holiť, aby na tvári nemal ani sebemenší chĺpok z nejakej brady či fúzov, aby mal svoju tvár holú a hladkú ako "detský zadoček". Okrem toho homosexuál ešte veľmi rád nosí náušnice či iné dámske "čačky mačky ozdoby".

Ako som sa mohol v cudzojazyčnej odbornej vedeckej literatúre dočítať - ak kedykoľvek a kdekoľvek uvidím hocijakého muža, ktorý dobrovoľne nosí bradu alebo fúzy, tak môžem mať prakticky stopercentnú istotu, že dotyčný muž určite nie je žiadny homosexuál!

Bohužiaľ ale to je málo! U dobrovoľne bradatých či fúzatých mužov si teda môžem byť stopercentne istý že oni nie sú homosexuáli. Osobne som si vždy myslel, ba dokonca ešte aj včera som si to myslel, že nosenie brady či fúzov, alebo naopak nenosenie brady a fúzov závisí výlučne iba na osobnom vkuse dotyčného muža, ktorí nosí či nenosí bradu a fúzy. Nikdy by mňa ani len vo sne nenapadlo, že to môže mať aj nejaký hlbší psychologický význam. A tu sa zo zahraničnej vedeckej odbornej literatúry odrazu dozviem čosi o psychologickom podvedomí homosexuálneho človeka, ktorý zásadne vždy chce byť úplne vyholený bez akejkoľvek brady i bez akejkoľvek fúzov. Zaplať Pán Boh aspoň za tento cenný poznatok, pretože doposiaľ som mohol viac menej z homosexuality podozrievať vlastne v podstate takmer každého, a teraz aspoň z okruhy podozrivých môžem vylúčiť všetkých bradatých a fúzatých mužov.

Bradatých či fúzatých mužov je ale na Slovensku či v Českej republike bohužiaľ iba menšina. Prevažná časť slovenských i českých mužov však žiadnu bradu a ani žiadne fúzy nenosí pretože sa jednoducho pravidelne holia. A pritom opačne to neplatí! Totiž ak je vedecky dokázané, že úplne každý dobrovoľne bradatý a fúzatý muž je zásadne úplne vždy heterosexuál; opačne to neznamená, že by každý muž ktorý sa pravidelne holí bol homosexuálom. Pravidelne a každodenne sa holia totiž nielen homosexuálni muži (ktorí sa holia najmä v dôsledku svojho homosexuálneho postihnutia), ale aj množstvo úplne normálnych heterosexuálnych mužov sa tiež každodenne holí (ktorí sa holia z úplne iných dôvodov – preto, že holenie sa je jednoducho v našej kultúre zvykom). Ako teda u týchto pravidelne holiacich sa mužov poznám, ktorý z nich sú homosexuáli? A je to závažná otázka, pretože holenie sa je v našej ateistickej kultúre prirodzeným zvykom, v dôsledku čoho prevažná väčšina slovenských i českých mužov nenosí žiadnu bradu a ani žiadne fúzy.

S výnimkou niektorých morálne zdravých mohamedánskych krajín kde je moc slobodných murárov či česky svobodných zednářů doposiaľ velmi slabá, vďaka čomu tamojší ľudia doposiaľ ešte nestratili zdravý rozum, je podľa tamojšieho trestného práva homosexuálne správanie sa i naďalej považované za trestný čin, a páchatelia tejto trestnej činnosti sú spravodlivo za svoju trestnú činnosť aj trestaní, čo je len plne správne, a ja ako ctiteľ morálne – etických hodnôt spoločnosti, ako aj ctiteľ hodnôt právneho štátu s tým plne súhlasím, aby homosexuáli, ktorý sa dopúšťajú zvrhlostí boli za tieto zločiny odporných zvrhlostí spravodlivo trestaní, zatiaľ čo slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři v Severnej Európe a u nás v Európe naše homosexuálne vlády a homosexuálne parlamenty, a ešte homosexuálnejšie masmédiá sa podľa pokynov slobodných murárov či česky svobodných zednářů tvária, ako keby homosexualita bola nielen úplne v poriadku, ale ako keby homosexualita bola takmer žiadúca cnosť.

Skutočnosť, že žijeme v neuveriteľnom "absurdistáne" dokazuje napríklad aj náplň činnosti takzvaného "protiextremistického oddělení" ministerstva vnútra v Českej republike. Ak by si niekto naivne myslel, že náplňou tohoto oddelenia, ktorého - aspoň názov tomu tak evokuje - je skutočne nejaký policajný boj proti nejakým skutočným extrémistom, napríklad proti homosexuálom, feministkám, cudzincom, ktorí ľuďom berú prácu, bývalým eštébákom či po česky: bývalým estébákům alebo slobodným murárom či po česky: svobodným zednářům, tak to by bol na veľkom omyle!

Úlohou tohoto policajného oddelenia, ktoré podľa svojho názvu by malo bojovať proti "extrémistom" nielen že nie je policajný boj proti homosexuálom, feministkám, cudzincom, ktorí ľuďom berú prácu, bývalým eštébákom či po česky: bývalým estébákům alebo slobodným murárom či po česky: svobodným zednářům, ale dokonca priamo policajný boj proti tým občanom, ktorí s ideológiou feminizmu nesúhlasia alebo ktorí odmietajú homosexualitu, ktorí by radi cudzincov radi poslali nazad domov plus perzekúcia režimu sa zameriava aj na tých ľudí, ktorí by si priali aby eštébáci a slobodní murári či po česky: estébáci a svobodní zednáři nesedeli v parlamentoch, v televíznych a rozhlasových štúdiách a redakciách našich novín a časopisov, ale aby sedeli niekde úplne inde.

Ba dokonca možno povedať, že v prípade slobodných murárov či po česky svobodných zednářů to dnes platí viac než v prípade bývalých eštébákov či po česky bývalých estébáků; pretože tí, čo dnes hlásajú feministickú propagandu a propagujú homosexualitu sú slobodní murári či po česky: svobodní zednáři, a nie bývalí eštébáci či po česky bývalí estébáci. Nikdy nezabudnem na to, ako som pred viac než dvadsiatimi rokmi v cele predbežného zadržania na Krajskej správe štátnej bezpečnosti na Legerského ulici číslo 1 v Bratislave uvidel do steny nejakým klincom, špendlíkom či iným tvrdým predmetom vyrytý nápis: "Mŕtvy eštébák - dobrý eštébák!", čo by v češtine mohlo znieť "Mrtvý estébák - dobrý estébák!".

V tej dobe tento sotva viditeľný nápis neznámeho väzňa na mňa zanechal veľký, hlboký dojem, pretože citlivo udrel na strunu mojich vlastných emócií a pocitov, ktoré som aj ja cítil, keď som sníval po víťaznej revolúcii, ktorá zvrhne nenávidený ateistický režim a vlády v Československu sa ujme samotný Ježiš Kristus, respektíve presnejšie povedané skupinka hlboko veriacich ľudí celým svojím srdcom, mysľou i životom budú oddaní Ježišovi Kristovi na život i na smrť a ktorí nebudú nikdy hľadať svoj osobný záujem, ale budú vládnuť v Božom mene; predovšetkým však ale najprv spravodlivo potrestajú všetkých boľševikov, ateistov, modloslužobníkov a bohorúhačov, kam patria aj všetci tí, čo veria vo všelijaké horoskopy, astrológiu, numerológiu, hypnózu, telepatiu, jasnovidectvo, veštenie a ostatné tie odporné pohanské takzvané "paranormálne javy", pričom týmito modloslužobníkmi a bohorúhačmi sú aj tí, čo veria v existenciu údajného mimozemského života na iných planétach plus dnes medzi modloslužobníkov a bohorúhačov zaraďujem aj tých, čo veria v takzvané globálne otepľovanie planéty akýmisi skleníkovými plynmi. Ďalšími nepriateľmi Ježiša Krista sú feministky a feministi, homosexuáli a lesbičky, rozvedení muži a ženy, plus aj tí muži a ženy, ktorí splodili nemanželské deti, ako aj všetky osoby, ktoré sa dopustili mimomanželského sexu. A nakoniec by mali byť spravodlivo potrestaní aj všetci ostatní nepriatelia Ježiša Krista, ktorí Pána Boha nemilujú nadovšetko ako by mali, nechodia do kostola a nemodlia sa, prípadne do kostola chodia iba nepravidelne či pravidelne neskoro, alebo ktorí sa pravidelne modlia menej, než 5 krát denne. A na prvé miesto ako nepriateľov Ježiša Krista číslo jedna som v tej dobe kládol eštébákov či po česky estébáky. Dnes s odstupom viac než dvadsiatich rokov som si vedomý, že predstava eštébákov či po česky estébáků ako nepriateľov Ježiša Krista číslo jedna je už dávno prekonaná slobodnými murármi či po česky: svobodnými zednáři.

A preto pri spomienke na biblické proroctvo o veľkej bitke o Jeruzalem medzi nami oddanými služobníkmi a vojakmi Božími proti koalícii všetký o odstavec vyššie vymenovaným nepriateľom Božích, ktorí slúžia Satanovi si uvedomujem, že v dnešnej dobe heslom dňa je modifikované heslo: "Mŕtvy slobodný murár - dobrý slobodný murár!", či po česky "Mrtvý svobodný zednář - dobrý svobodný zednář!"

Štát, ktorého vláda by úprimne zatúžila po slobode by mal zo všetkými policajnými a vojenskými silami nekompromisne udrieť proti slobodným murárom či po česky svobodným zednářům. A ak by sa tejto vláde podarila emancipácia rozdrvením slobodného murárstva či po česky svobodného zednářství, vedľajším efektom toho, že by zo scény zmizlo slobodné murárstvo či po česky svobodné zednářství, by ako vedľajší efekt zo scény fakticky zmizli tiež aj hlásatelia feministickej propagandy, propagátori homosexuality a bojovníci proti "rasizmu", ktorý však ale (ten tzv. "rasizmus") v skutočnosti u nás v bývalom Československu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani nikde inde vôbec neexistuje, plus my všetci by sme mohli slobodne a bez strachu z prenasledovania vyznávať svoje náboženstvo a slúžiť Bohu, a všetci ostatní slušní ľudia, ktorí doposiaľ do kostola nechodili a nemodlili sa by sa určite k nám veľmi radi pridali potom až by videli, že ich už ich nikto nebude prenasledovať za to že veria v Boha, chodia do kostola a modlia sa, pretože všetkých tých, ktorí ich za ich vieru prenasledovali a perzekvovali by štátna moc spravodlivo potrestala, a preto by už nebolo potrebné sa týchto uväznených hajzlov viacej báť.

Dôležité je nenechať sa zastrašiť a aj navzdory masmediálnej propagande vládnuceho feministického a homosexuálneho režimu slobodných murárov či česky svobodných zednářů v Českej republike či Slovenskej republike, a prípadne dokonca aj navzdory slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři zorganizovanej eventuálnej policajnej represii proti Vám za to, že ste heterosexuál a odmietate byť homosexuálom, zostaňte i naďalej slušným človekom podľa vzoru krásnej slovenskej kresťanskej piesne: "Koho dar nezvedie, hrozba neskloní, tomu Božia pieseň slávou zazvoní".

Ak je teda vedecky dokázané, že úplne každý dobrovoľne bradatý a fúzatý muž je zásadne úplne vždy heterosexuál; opačne to neznamená, že by každý muž ktorý sa pravidelne holí bol homosexuálom. Pravidelne a každodenne sa holia totiž nielen homosexuálni muži (ktorí sa holia najmä v dôsledku svojho homosexuálneho postihnutia), ale aj množstvo úplne normálnych heterosexuálnych mužov sa tiež každodenne holí (ktorí sa holia z úplne iných dôvodov – preto, že holenie sa je jednoducho v našej kultúre zvykom). Ako teda u týchto pravidelne holiacich sa mužov poznám, ktorý z nich sú homosexuáli? A je to závažná otázka, pretože holenie sa je v našej ateistickej kultúre prirodzeným zvykom, v dôsledku čoho prevažná väčšina slovenských i českých mužov nenosí žiadnu bradu a ani žiadne fúzy.

Bohužiaľ ale na túto otázku – aj navzdory mojej veľkej snahe - som nikde vo vedeckej odbornej literatúre žiadnu odpoveď nenašiel. A teda vlastne v každom pravidelne sa holiacom mužovi musím bohužiaľ aj naďalej vidieť potencionálneho homosexuála - každého pravidelne sa holiaceho muža musím aj naďalej podozrievať z homosexuality. A to u nás na Slovensku či v Českej republike sa pravidelne každodenne holí väčšina mužov. A teda vlastne – z nedostatku ďalších rozpoznávacích znakov musím vlastne všetkým každodenne holiacich sa mužov aj naďalej považovať za potencionálnych homosexuálov, a dávať si pred nimi pozor, aby mne nejako neublížili, prípadne aby nejako neublížili niekomu z mojich slušných spoluobčanov, a teda byť pripravený zakročiť proti homosexuálnemu agresorovi, ktorý by napadol napríklad nejakú starú babičku, aby jej ukradol peňaženku, kabelku či niečo iného, alebo ktorý by chcel komukoľvek z mojich spoluobčanov akokoľvek ináč ublížiť. Isteže v dôsledku tejto neurčitosti, že každodenne holiacich sa neznámych mužov musím aj naďalej úplne všetkých podozrievať z eventuálnej potencionálnej homosexuality znamená, že v dôsledku tejto opatrnosti nemožno vylúčiť že i v budúcnosti môžem neraz z homosexuality podozrievať aj úplne nevinného muža, ba dokonca nielen ho podozrievať, ale eventuálne dokonca aj mu v sebeobrane fyzicky nejako ublížiť, najmä ak by som sa veľmi vyľakal a k sebeobrane pred agresiou útočníka sa eventuálne začal brániť veľmi predčasne. To totiž vzhľadom k tomu, že sa homosexuálov a lesbičiek, a podobne tak aj feministiek a feministov, a v neposlednom rade aj slobodných murárov či česky svobodných zednářů sa veľmi bojím a absolútne im nedôverujem, preto nemožno úplne vylúčiť.

A je to strašné! Pred asi dvadsiatimi rokmi, ešte keď som ako pubescent a adolescent športoval, respektíve som trénoval karate (veľmi som túžil získať "čierny pás"!), tak raz jeden kamarát mi povedal, že vraj tréner karate Dušan Selko tuším zo Slávie Bratislava mu raz rozprával jeden prípad, keď údajne vraj jeden študent kdesi v Japonsku dokonca i relatívne slabým úderom, respektíve sekom Shuto – uchi, ktorého cieľom bola hlavná krčná tepna krkavice "Artheria carotis" usmrtil človeka.

Od tej doby som tento úder Shuto – uchi radšej zo svojho "repertoáru" úplne vynechal, hoci ináč trénoval som ho isteže aj naďalej, aby som ho potenciálne dobre ovládal. Predstava ale, že by som eventuálne niekoho nechtiac mohol aj zabiť a pritom vlastne prísť k tomuto usmrteniu iného človeka nechtiac doslova ako "slepý k husliam" je strašná. Dlhé roky väzenie potom by nasledovalo len tak pre nič za nič. A čo ešte k tomu, ak by som zabil nejakého úplne nevinného človeka – napríklad nejakého heterosexuála, alebo síce aj homosexuála, avšak takého homosexuála, ktorý sa zo svojej homosexuality liečil, prípadne chcel liečiť. V týchto prípadoch by som navyše z tohoto usmrtenia človeka mal aj výčitky svedomia.

V prípade nešťastnou náhodou usmrteného homosexuála, ktorý sa zo svojej homosexuality nelieči a ani nechce liečiť by mi ho subjektívne síce osobne nebolo ľúto, avšak vzhľadom k tomu, že by mňa za to zavreli na dlhé roky do väzenia je aj táto eventualita pre mňa absolútne úplne neprijateľná a desím sa toho, že by mňa niekedy mohlo eventuálne niekde takéto nejaké nešťastie raz postihnúť. Ó Bože, Pane Ježišu Kriste, Bože Spasiteľ a Vykupiteľ sveta – chráň mňa pred zlými a úlisnými homosexuálmi, a podobne tak aj feministkami, feministami a slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři, ktorí by mohli niekedy či niekde v budúcnosti zomrieť či utrpieť nejaké ublíženie na zdraví a ja by som mohol byť z ich smrti či ublíženia na zdraví nespravodlivo obvinený len preto, že by sa tým úlisným a všetkými satanskými masťami mazanými hadmi nejako mohlo eventuálne podariť vyprovokovať mňa k sebeobrane pred ich agresiou. Zaplať Pán Boh ale posledných 5 či 6 rokov som už nikoho vôbec nezmlátil – a ak Pán Boh dá, dúfam, že tomu tak z Božej milosti a lásky ku mojej maličkosti môže snáď byť tak i naďalej!

Takzvaná "femininita" u homosexuálnych mužov a "maskulinita" u lesbických žien je hlavnou podmienkou pre vznik a vývoj tohoto odporného a hnusného homosexuálneho postihnutia. Všetci budúci homosexuálni chlapci sú vždy zženštilí, práve tak ako zas dievčatá, z ktorých budú budúce lesbičky sú vždy do určitej miery maskulinní. Aj keď síce femininita u chlapcov a maskulinita u dievčat je pre vznik ich budúceho homosexuálneho postihnutia kľúčová, v žiadnom prípade tým netvrdím, že nutne úplne z každého zženštilého chlapca musí vyrásť homosexuálny muž alebo že z každého maskulinného dievčaťa musí nutne vyrásť lesbická žena. Isteže z mnohých zženštilých chlapcov nakoniec zaplať Pán Boh vyrástli sexuálne úplne normálni heterosexuálni muži; a práve tak aj z mnohých maskulinných dievčat taktiež zaplať Pán Boh vyrástli sexuálne úplne normálne heterosexuálne ženy. Avšak nič to nemení na tom, že femininita u chlapcov je výrazný rizikový faktor, že by z takéhoto chlapca mohol vyrásť homosexuál, ako aj na druhej strane taktiež zas maskulinita u dievčat je taktiež výrazný rizikový faktor, že by z takéhoto dievčaťa mohla vyrásť lesbička. A taktiež aj nakoniec z prevažnej väčšiny zženštilých chlapcov sa nakoniec bohužiaľ skutočne vždy stali homosexuáli a z prevažnej väčšiny maskulinných dievčat sa nakoniec zas bohužiaľ skutočne vždy stali lesbičky.

Žiadna genetika, ale iba psychické faktory, a to navyše najskôr až v puberte sa obrázok mladého človeka o sebe samom vo vzťahu k jeho vlastnému mužskému či ženskému bytiu stáva jeho jediným odrazovým mostíkom k jeho heterosexualite alebo homosexualite.

Homosexualita nikdy nevzniká skôr než v puberte. Navyše ako som sa mohol dočítať, jeden významný psychoterapeut liečiaci homosexualitu o svojich homosexuálnych pacientoch uvádza, že z jeho zženštilých homosexuálnych pacientov asi iba jedna tretina z nich mala už v puberte homosexuálne sexuálne predstavy, ostatní uvádzajú, že v časoch svojej puberty mali ešte heterosexuálne sexuálne predstavy.

A teda u dvojtretinovej väčšiny homosexuálnych pacientov vzniklo ich homosexuálne postihnutie dokonca ešte neskôr než v ich puberte!

Ale na druhej strane boli aj takí femininní zženštilí chlapci, ktorí keď dospeli, tak sa im zaplať Pán Boh podarilo svoju femininní zženštilosť stratiť a teda sa z nich homosexuáli nestali. Veľmi zaujímavo o tom píše R. Green jednak vo svojej vedeckej práci z roku 1985 "Gender Identity in Childhood and Later Sexual Orientation: Follow-up of 75 Males", jednak vo svojej vedeckej práci z roku 1987 "The "Sissy Boy Syndrome" and the Development of Homosexuality". A teda aj tieto dve vedecké práce R. Greena vlastne plne potvrdzujú, že totiž k vzniku homosexuálneho postihnutia dochádza najskôr až v puberte, ale vo väčšine prípadoch homosexuálnych postihnutí ešte neskôr. Ba dokonca výnimočné nie sú ani rodičovské vzťahy u homosexuálov v ich mladosti, kedy tento homosexuálny pacient vo svojej mladosti bol ešte úplne normálnym heterosexuálom vykazujúcim úplne normálne heterosexuálne sexuálne správanie sa, ktorý či ktorá dokonca aj uzavrel(a) riadne manželstvo v ktorom tento muž splodil či tato žena porodila manželské deti, a jeho či jej homosexuálne postihnutie vzniklo až potom neskôr.

Bez ohľadu na to čo tvrdia masmédiá slúžiace slobodným murárom či česky svobodným zednářům faktom zostáva, že zásadne nikdy a u nikoho nemôže homosexuálne postihnutie vzniknúť skôr, než v jeho puberte. Preto nielen tvrdenia o údajne vraj genetickom pôvode homosexuality či nejakej inej vrodenosti homosexuálneho postihnutia, ale aj predstava, že by u niekoho mohla homosexualita vzniknúť už v jeho detstve či v jeho predpubertálnom období je absolútne absurdná a nezmyselná predstava, ktorá nemá absolútne žiadne opodstatnenie.

Opakovane ako bolo zistené, že nielen u nás v Európe a Severnej Amerike, ale aj v "nezápadných kultúrach" homosexuálni muži boli viazaní na matku. A matka môže byť fanatická feministka, ktorá svojimi nenávistnými alebo demagogickými rečami, poprípade aj obojím nenechá na – ako sa feministky vyjadrujú – "pánoch tvorstva" ani jednu nitku suchú. V tomto prípade môže syn matkin nenávistný vzťah k mužom podvedome akoby vztiahnuť na seba, v dôsledku čoho nenávistné postoje matky voči mužom môže vo svojich synoch podnietiť vnútorné odmietnutie svojej vlastnej mužskosti, v dôsledku čoho nájde svoje vyjadrenie v tom, že sa tento syn či už manifestačne aj navonok tým že rozprávajúc o sebe v minulom čase (tj. hovorí "Ja som bola…" namiesto "Ja som bol…") bude explicitne hlásiť sa k príslušnosti k ženskému pohlaviu; alebo aspoň vo svojom podvedomí sa začne považovať za "ženu" i bez toho, že by sa navonok s "ženským pohlavím" nejako identifikoval, vedomý si toho, že ho ľudia považujú za muža a preto navonok aj on "hrá" rolu muža, hoci vnútorne sa považuje za "ženu". A nielenže sa tento syn či už explicitne alebo aspoň implicitne považuje za "ženu", ale dokonca sa aj plne stotožňuje s matkinými fanatickými feministickými názormi, ktoré tento syn prijíma za názory svoje vlastné. V prípade, že sa tento muž aj navonok považuje "za ženu", je to tak závažná porucha osobnosti, ktorá je zrejmá aj úplnému laikovi, a takýto muž preto asi najskôr skončí na invalidnom dôchodku. V prípade ale, že sa tento muž iba vnútorne považuje za ženu, avšak navonok "hrá" rolu muža, takže navonok jeho porucha osobnosti pre obyčajného laika nie je pozorovateľná, potom vzhľadom k jeho fanaticky militantne feministickým názorom je veľmi vítaný u slobodných murárov či česky svobodných zednářů, a tak teda sa s najväčšou pravdepodobnosťou všetky televízne i rozhlasové stanice pôjdu vzájomne takmer pozabíjať o to, ktorej z nich sa podarí tohoto fanaticky militantného feministu získať pre seba ako politického komentátora; a to hlavne ako špeciálneho politického komentátora, ktorý sa bude pred zrakmi miliónov televíznych divákov či rozhlasových poslucháčov vyjadrovať sa či komentovať otázky rovnosti mužov a žien v spoločnosti, rovnosť príležitostí obidvoch pohlaví, plácať bláboly o údajnej diskriminácii žien a podobne. Ak všetky televízne a rozhlasové stanice dychtia po zamestnaní tých najfanatickejších feministiek v roli politických komentátoriek, tým viac ešte túžia po angažovaní sa tých najfanatickejších feministiek v "mužskom vydaní". Okrem toho keďže tento muž bude militantne fanatický feminista, zákonom prirodzenej konvertabilnej logiky bude súčasne úplne vždy aj homosexuál, ktorého súčasne môžu slobodní murári či svobodní zednáři, či respektíce ich masmédiá použiť nielen ako feministického blábolistu, ale aj ako agitátora a propagátora homosexuálneho životného štýlu ako údajne vraj toho najmodernejšieho a najpokrokovejšieho životného štýlu "moderného človeka". Preto nie najmenších pochýb o tom, že tohoto psychopata čaká obrovská kariéra televízneho či rozhlasového komentátora či reportéra, o ktorého sa pôjdu doslova pretrhnúť aby ho získali všetky televízne a rozhlasové stanice.

Pokiaľ ide o otcovskú výchovu dcéry, môže to byť aj tak, že jej otec je nepriateľ svobodných murárov či česky svobodných zednářů, a teda celkom logicky je "nepriateľ feministiek", tj. že má k feministkám nejaký negatívny, nepriateľský alebo aj nenávistný vzťah. Hoci vo všeobecnej rovine nepopieram, že tieto antifeministické názory otca sú rozumné a správne, pre predpubertálnu výchovu detí, a to najmä pre predpubertálnu výchovu dievčat vrelo doporučujem, aby sa vystríhal akejkoľvek agresívnej priamej kritiky feministiek. V tomto prípade môže totiž bohužiaľ dcéra otcov síce správny, avšak predsa len v určitom zmysle nevhodný názor pre predpubertálne dievča podvedome akoby vztiahnuť na seba, v dôsledku čoho v určitom zmysle tieto určité v danej situácii nie celkom vhodné názory otcov o feministkách môžu vo svojich dcérach podnietiť vnútorné odmietnutie svojej vlastnej ženskosti, v dôsledku čoho nájde svoje vyjadrenie v tom, že sa táto dcéra či už manifestačne aj navonok tým že rozprávajúc o sebe v minulom čase (tj. hovorí "Ja som bol…" namiesto "Ja som bola…") bude explicitne hlásiť sa k príslušnosti k mužskému pohlaviu; alebo aspoň vo svojom podvedomí sa začne považovať za "muža" i bez toho, že by sa navonok s "mužským pohlavím" nejako identifikovala vedomá si toho, že ju ľudia považujú za ženu a preto navonok aj ona "hrá" rolu ženy, hoci vnútorne sa považuje za "muža". A nielenže sa táto dcéra či už explicitne alebo implicitne považuje za "muža", ale dokonca sa aj plne stotožňuje s otcovými názormi o feministkách, ktoré táto dcéra prijíma za názory svoje vlastné. Či už sa táto žena považuje za "muža" aj navonok alebo len vnútorne, nikdy nenájde žiadne zamestnanie v televízii, v rozhlase či v vôbec v akýchkoľvek masmédiách. Hlavná príčina je v tomto prípade však najmä tá, že jej názory ohľadom takzvanej "ženskej otázky" či "otázky rovnosti mužov a žien" sú pre slobodných murárov či česky svobodné zednáře a slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři kontrolovaný vládnuci liberalistický feministický režim z politických a ideologických dôvodov absolútne neprijateľné, a to tým viac sú tieto jej protifeministické názory pre vládnuci režim neprijateľné, že osoba, ktorá má tieto protifeministické názory je sama dokonca ženou, čo feministky, feministov a spoločne s nimi vlastne aj celý vládnuci liberalistický feministický režim slobodných murárov či česky svobodných zednářů môže priviesť až do zúrivosti. Jej protifeministické názory sú síce správne, rozumné a pravdivé, avšak odvrátenou stranou tejto skutočnosti je enormné nebezpečenstvo, že by z tejto dcéry mohla vyrásť lesbička, čo je príliš neprijateľné riziko. Preto otcom vrelo doporučujem, aby sa až do puberty svojich dcér vystríhali akejkoľvek agresívnej priamej kritiky feministiek pred svojimi dcérami, čo však ale nevylučuje, aby aj pred svojimi predpubertálnymi dcérami títo otcovia kritizovali feministky pokojnou vecnou a logickou argumentáciou s používaním konkrétnych vecných príkladov dokazujúcich bez akejkoľvek agresívnosti láskavým otcovským slovom a milou vtipnou iróniou pravú tvár skutočných feministických úmyslov v celej nahote jej pokryteckej lživosti a farizejskej demagógie, pričom nezabudne sa zmieniť ani o slobodomurárskych či česky svobodozednářských chlebodárcov dnešných feministiek a feministov.

U žien je vznik homosexuálnej psychopatickej poruchy ale dokonca ešte zložitejší než u mužov, v dôsledku čoho ak svojou nesprávnou výchovou môže osamelý otec vychovať z dcéry lesbičku, tak osamelá matka môže nesprávnou výchovou vychovať nielen zo svojho syna homosexuála, ale práve tak navyše môže dokonca aj zo svojej dcéry vychovať lesbičku. Je to tak v prípadoch neistej matky, kde ako som sa mohol dočítať, lesbické pacientky uvádzali, že ako dievčatá mali vzhľadom k "slabej" neistej matke pocit, že sami museli voči matke vystupovať akoby v roli matky, respektíve, že nerozhodná, neistá a "slabá" matka v podstate fakticky zapríčinila, že sa tak vytvorilo určité vákuum, ktoré oni v časoch svojho dospievania postupne z nedostatku iných možností postupne "zaplňovali", a tak fakticky preberali vedúcu úlohu v rodine, teda fakticky začali akoby v rodine "hrať" úlohu muža – manžela. Faktické preberanie úlohy muža zo strany dospievajúcej dcéry tiež môže nakoniec u nej viesť k vzniku homosexuálnej psychopatickej poruchy.

Isteže možnosti slúžiť Bohu z rôznych dôvodov nemôžu mať jednotlivý ľudia rovnaké.

Iné možnosti má šesťročné či sedemročné rakúske dieťa a úplne iné zase okolo šesťdesiatročný prezident istého juhoamerického štátu. Obaja milujú Pána Boha nadovšetko, avšak napriek tomu ich možnosti a formy ako slúžiť Bohu vzhľadom k rozdielnosti ich spoločenského postavenia nie sú rovnaké.

Napriek tomu ale každý z nich môže pre Ježiša Krista vykonať svojimi "dostupnými prostriedkami" veľa dobrého. Aj keď dotyčné šesťročné či sedemročné dieťa má iba kus kriedy, zatiaľ čo dotyčný pán prezident mal k dispozícii stotisíce vojakov a policajtov. Obidva príbehy, či už ide o dotyčného šesťročného či sedemročného chlapca alebo o asi šesťdesiatročného pána prezidenta sa síce odohrali ešte v minulom dvadsiatom storočí, avšak sú poučné dodnes. Dotyčné dieťa si vtedy vykračovalo smerom na Práter a na každú vhodnú plochu na ktorú sa dalo písať kriedou napísalo "Christus lebt!"

Pán prezident zase potom, čo za dramatických okolností vymenil svoju vojenskú uniformu za sako s kravatou prezidenta republiky zase vrátil cirkvi ukradnutý majetok a snažil sa urobiť vo svojej krajine aspoň čiastočný poriadok.

A obaja mali spoločné aj to, že zakúšali nenávisť od nepriateľov Ježiša Krista, aj keď isteže každý úplne iným spôsobom. Vzhľadom k určitému podceneniu možností nepriateľov Ježiša Krista isteže v dielčich individuálnych rovinách sa možno obaja mohli dopustiť tu a tam aj nejakých drobných chýb, aj keď ináč v celkovej rovine konali celkom správne.

Ale ináč musím uznať, že ani ja na mieste dotyčného rakúskeho kresťanského dieťaťa by som nemohol konať ináč a jeho hlbokou vierou som bol veľmi dojatý. Čoskoro však o sebe dali znať ale aj nepriatelia Ježiša Krista, či presnejšie povedané v danom konkrétnom prípade dve nepriateľky Ježiša Krista. Stalo sa to potom, čo toto kresťanské dieťa toto heslo "Christus lebt!" napísalo na budovu akéhosi menšieho zdravotníckeho zariadenia, odkiaľ sa vyrútili dve v bielom plášti elegantne oblečené mladé feministky, pravdepodobne zdravotné "sestričky" s nadávkami a zbabelými vyhrážkami násilím tomuto malému chlapcovi sa vyhrážali, ktorého by určite aj zmlátili, ak sa by som v danej kritickej situácii energicky nezakročil voči týmto obidvom odporným a zbabelým feministkám. Nakoniec sa síce zaplať Pán Boh nič nestalo, ale aj napriek mojej intervencii situácia vyzerala spočiatku veľmi zle. Bol som v cudzojazyčnom, tj. nemeckojazyčnom prostredí, čo znamenalo pre mňa nutnosť komunikovať v nemčine, a čo bolo ešte oveľa horšie, zatiaľ čo obidve agresívne feministky sa ocitli tesne pred malým kresťanským chlapcom, ja sám som bol vzdialený nejakých takmer tridsať metrov, v dôsledku čoho mi bolo jasné, že ja sám do eventuálnej bitky môžem fyzicky zasiahnuť najskôr až o nejakých 5 či 6ť sekúnd až pribehnem k nim. Zakričal som vtedy preto na tie dve feministické beštie, že je zabijem, ak ublížia tomu dieťaťu a súčasne som sa najrýchlejšie ako som bol schopný rozbehol k nim. A zabralo to! Jedna z feministiek ľavou rukou už uchopila to dieťa mužského pohlavia a ako typická feministka už mala svoju pravicu zdvihnutú aby ho udrela, ale keď začula rev, že ju zabijem, ak ublíži dieťaťu – zaváhala a pravú ruku spustila. Krátke zaváhanie týchto feministiek mi poskytlo drahocenné sekundy času, aby som dobehol až k nim. Keď som bol tesne u nich, bolo jasné, že teraz už môžem voči obidvom feministkám fyzicky zakročiť. Najmä tá, ktorá držala dotyčného chlapca ma svojím výzorom priamo provokovala aby som jej vrazil poriadne po papuli (po česky: vrazil poriadne po papuli = vrazil pořádně přes držku). Bola to svojím výzorom taká ošklivá "mužatka", pravdepodobne nejaká lesbička, a už samotné pomyslenie, že môže to byť "lesba" mňa priamo dráždilo, aby som ju poriadne zmlátil. Bolo to navyše v ostrom kontraste s tou druhou sestričkou, ktorá mala úplne normálne ženské tvary mladej ženy, a z odstupom času môžem dokonca povedať dokonca aj to, že napriek tomu, že táto "druhá sestrička" nebola blondýna, napriek tomu bola veľmi pekná mladá žena. Keď som k nim pribehol rozkázal som im, aby okamžite pustili dieťa a zmizli preč. Dotyčná "pekná sestrička" okamžite poslúchla a odišla nazad do budovy. Mužatka zostala sama. Spýtal som sa mužatky ironicky či rozumie po nemecky a pripravoval sa k útoku proti nej. Kľúčové pre mňa bolo totiž zakročiť tak, aby dieťaťu nemohlo byť pri fyzickej konfrontácii nijako ublížené. Ihneď mňa napadlo uchopiť rýchlym chmatom za jej pravú ruku hneď za zápästím a chmatom druhej ruky uchopiť ju za rameno a vykrútiť jej ľavú ruku vzad, čím by som ju priamo donútil pustiť dotyčného chlapca. Druhou možnosťou bolo zaútočiť údermi priamo na lebku nepriateľky, čo by zase agresorku nepriamo donútilo pustiť dotyčného chlapca, aby mala obidve svoje ruky voľné k obrane proti úderom pästí (česky: pästí = pěstí) smerujúcim do jej odporného mužatského ksichtu. Takmer jednu celú sekundu som váhal nad tým, ktorá z týchto dvoch variant energického bleskového útoku z hľadiska záujmu dotyčného dieťaťa je lepšia. Odrazu ale mužatka chlapca pustila a rýchle ústúpila nazad do budovy. Zachoval som sa v danom príbehu síce ako kladný hrdina, s eleganciou stredovekého rytiera chrániaceho "slabších", ako to ostatne u nás kresťanov aj má byť, ale úplne spokojný som napriek tomu nebol, pretože svedomie mi vyčítalo, že som pre môjho Pána Ježiša Krista mohol urobiť oveľa viac. Dotyčné dve odporné feministky, a hlavne tá lesbická feministka dvojnásobne, si určite obidve tieto násilnícke feministické beštie zaslúžili dostať od nejakého slušného človeka poriadny výprask, ktorý bohužiaľ nedostali, čím som sa dopustil veľkej chyby, že som dvom nepriateľom, respektíve nepriateľkám Ježiša Krista nedal to, čo si plne zaslúžili…

Ale chýb sa dopustil aj dotyčný juhoamerický pán prezident. Ten, kto okradne Cirkev, okradne vlastne samotného Pána Boha. A preto bolo nepochybne správne, že pán prezident Cirkvi vrátil ukradnutý majetok. Avšak načasovanie nebolo správne. Najprv totiž pán prezident vrátil Cirkvi jej majetok, a až potom šiel trestať zlodejov.

Uvedomujem si pravdivosť príslovia, že "po bitke je každý generálom" a preto nechcem sa nijako chvastať tým, či by som si ja na jeho mieste počínal lepšie. Napriek tomu, ale aj na základe aj jeho skúseností teraz viem, že ja keby som bol na jeho mieste, tak by som síce urobil to isté, avšak v opačnom poradí. Najprv by som s využitím všetkých vojenských a policajných jednotiek s maximálnou tvrdosťou udrel proti slobodným murárom či po česky svobodným zednářům.

Kde ich nájdem? Hlúpa otázka! Slobodný murári či svobodní zednáři kontrolujú prakticky takmer všetky masmédiá a preto najprv je treba zakročiť tam.

Navyše tam to bolo vtedy ešte o to lepšie že v tej dobe v dotyčnej krajine ešte neexistovala televízia, iba rozhlas. A aj to by som nepostupoval ukvapene ako keď "Hurvínek vedie vojnu", žiadnu improvizáciu by som nepripustil, ale celú akciu proti týmto hajzlom by som naplánoval do najmenších detailov, aby každá konkrétna vojenská či policajná jednotka presne vedela koho má zatknúť a kde ho či ju s najväčšou pravdepodobnosťou nájde. A pokiaľ ide o rozhlas, prípadne televíziu, tak aby tieto masmédiá nemohli byť slobodnými murármi či svobodnými zednáři zneužité proti ľudu, tak tesne pred samotnou akciou by buď "rádiokomunikácie" odpojili transmisiu ich signálu, alebo by im bol odpojený prívod elektrického prúdu, alebo čo je úplne najlepšie, boli by využité oboje tieto možnosti súčasne, prípadne v dnešnej modernej dobe by bolo úlohou telekomunikácii dočasne vyradiť z činnosti aj Internet a samozrejme, že aj verejnú telefónnu sieť.

A ani nič iného by som neponechal náhode, ale všetci velitelia zatýkacích jednotiek by dostali jasné a zrozumiteľné inštrukcie, že prioritou číslo jedna je, aby ktokoľvek z tých čo je na zozname osôb na zatknutie nesmie za žiadnych okolností uniknúť a preto musia ho či ju za každú cenu dostať či už živého/živú alebo mŕtveho/mŕtvu. A teda mali by jasnú inštrukciu, že osoby, ktoré sa eventuálne pokúsia klásť sebemenší odpor, môžu byť bez ďalšieho okamžite zastrelené. A nie, že akýsi rádoby "novinár" sa zabarikádoval v redakcii akéhosi svojho odporného plátku a mával v okne s revolverom, verejne verbálne rúhal sa Bohu a posmieval sa všetkým náhodným okoloidúcim ľuďom vulgárnymi urážkami a nadávkami za ich náboženskú vieru a vyhrážal sa každému kto verí v Boha smrťou. V tejto situácii mali proti tomuto slobodnému murárovi či po česky svobodnému zednářovi poslať protiteroristickú jednotku zo samopalmi s jasným rozkazom – zabite toho hajzla!

A inštrukcia mali byť nielen taká, že možno zastreliť každého, kto bude klásť odpor, ale úplne rovnako tak nech je zastrelený každý, kto sa pokúsi o útek. Ta naháňačka v autách bola tiež niečo úbohého. Chytať ich? Hlúposť! Sami si o to koledovali – mali poslať jednu vojenskú helikoptéru s ťažkým guľometom (po česky: ťažký guľomet = těžký kulomet) alebo z raketami "vzduch – zem", aby toho samozvaného "novinára" i s tou feministkou, jeho rovnako tak samozvanou "fotografkou" zneškodnili tým, že by auto týchto dvoch slobodných murárov či česky svobodných zednářů pokropili poriadnou dávkou z guľometu, alebo do nich vystrelili raketu "vzduch – zem" a tým týchto dvoch hajzlov zneškodnili, aby už oni nemohli viacej ubližovať ľuďom.

Dotyčný slobodný murár či česky svobodný zednář riadil svoj automobil krajne bezohľadne so zrejmým úmyslom spôsobiť autohaváriu ostatným civilným vozidlám, ktoré mali to nešťastie, že čírou náhodou boli práve na ceste. O tomto zákernom úmysle tohoto hajzla svedčí nielen to, že nerešpektoval absolútne žiadne dopravné predpisy, ale nemal dokonca ani len rozsvietené svetlá a išiel vyššou rýchlosťou, než aká bola na dotyčnej komunikácii povolená a na križovatke nedal prednosť vozidlám sprava.

Dotyčná jeho spolujazdkyňa sa zasa vykláňala z okna automobilu, verejne verbálne rúhala sa Bohu a posmievala sa všetkým náhodným okoloidúcim autám, respektíve ľuďom, ktorí sa v nich viezli vulgárnymi urážkami a nadávkami za ich náboženskú vieru a vyhrážala sa každému kto verí v Boha smrťou.

A špeciálne pokiaľ ide o načasovanie, najlepšie by to bolo vykonať behom jednej noci na teritóriu celého štátu, a táto noc by mala byť niektorá noc zo soboty na nedeľu, a to najlepšie polnoc medzi sobotou a nedeľou, či v nedeľu jednu hodinu nad ránom. Cez víkend totiž prevažná časť týchto hajzlov je doma zo svojimi rodinami a nie vo svojich redakciách, čo už samé osobe eliminuje mnoho zbytočných problémov, než keby všetci títo hajzli mali byť vo svojich redakciách, alebo dokonca roztratení niekde na cestách, poprípade čo je úplne najhoršie, dokonca niekde v zahraničí, odkiaľ by s podporou svojich zahraničných slobodomurárskych či po česky svobodozednářských kolegov, feministiek, feministov, homosexuálov a lesbičiek mohli aj naďalej štekať tie svoje nenávistné lži proti ľuďom ako zbabelé hyeny stojace za plotom vedomé si toho, že spravodlivá ruka ľudu tuto na nich nedosiahne.

Navyše špeciálne pokiaľ ide o elektronické masmédiá, väčšina z nich má tendenciu končiť s vysielaním o polnoci, takže by nikomu z poslucháčov či divákov nebolo nijak divné, že po polnoci už viacej nevysielajú; a aj tie elektronické masmédiá čo majú v programe vysielať aj po polnoci, tak v tomto čase majú už výrazne menej poslucháčov či divákov v tejto dobe, kedy už väčšina ľudí spí.

A špeciálne pokiaľ ide o periodickú tlač, v noci zo soboty na nedeľu sa netlačia v tlačiarniach (po česky: netlačia v tlačiarniach = netisknou v tiskárnách) spravidla vôbec žiadne tlačoviny (po česky: tlačoviny = tiskoviny), respektíve v nedeľu nevychádza spravidla žiadna denná tlač (po česky: denná tlač = denní tisk), a preto toto obdobie zo soboty na nedeľu je najbezpečnejšie na zákrok vlády a ľudu proti slobodným murárom či svobodným zednářům v masmédiách jednak preto, že hrozí najmenšie nebezpečenstvo, že niečo unikne do tlače (po česky: do tlače = do tisku), a to jednak preto, že v nedeľu žiadna tlač nevychádza, a z toho istého dôvodu, že v nedeľu žiadna tlač nevychádza, by ani nikomu z čitateľov v nedeľu ráno neprišlo ani divné, že "ich denník" v nedeľu nevyšiel, keďže vzhľadom k tomu, že v nedeľu vlastne nikdy nevychádza, by tak či onak v nedeľu vyjsť ani nemal.

Ináč ale netvrdím, že všetko bolo zle. Mnohí ľudia sa zachovali veľmi statočne, rozumne a čestne a celý národ im bol vďačný, a to už od prvého dňa, čo dotyčný vojak vypočul úpenlivé prosby a modlitby svojho ľudu, aby sa stal prezidentom a urobil poriadok, pretože ako povedal veľký rímsky rečník Cicero: "Salus populi sumpema lex est"! = Blaho ľudu je najvyšším zákonom!

Už vtedy sa mnohý vyznamenali, dokonca jeden obyčajný radový vojak sa preslávil ako národný hrdina dokonca aj v samotnom parlamente. Keď tam prišiel a vyzval dotyčných hajzlov, aby odišli preč, bohatí slobodomurársky či po česky zednářští samozvaní poslanci sa začali verbálne oháňať akýmsi svojim údajne vraj demokratickým mandátom, ktorý údajne vraj majú od ľudu, aby ľudí vykorisťovali a utláčali.

Jeden z dotyčných hajzlov dokonca aj vstal a začal mávať dotyčnému vojakovi pred tvárou s akousi knihou, údajne vraj Ústavou, posmieval sa dotyčnému vojakovi pohŕdavo že je žobrák, že je chudobný, zatiaľ čo "ja som extrémne bohatý", nadával mu, vysmieval sa mu, že nevie čítať ani písať a všemožne ho urážal, a taktiež sa aj rúhal Bohu a urážal jeho náboženské presvedčenie.

Dotyčný vojak však znášajúc urážky mlčal, nereagoval, a iba vyzýval dotyčných hajzlov, aby odišli preč. A dotyčný arcihajzel, čo mával s dotyčnou knihou, akýsi samozvaný takzvaný "predseda parlamentu" zneužívajúc svojej intelektuálnej prevahy nielenže odmietal zo svojho predsedníckeho stolu vyzvať ostatných takzvaných "poslancov" aby odišli preč, ale dotyčného vojaka ešte urážal agresívnymi a demagogickými verbálnymi výpadmi typu: "A to si myslíš, že voči demokratickým zástupcom ľudu činíš v súlade s Ústavou a zákonmi?".

Mladý vojak sa však ale nenechal nijak vyprovokovať a dotyčnému slobodnému murárovi či česky svobodnému zednářovi síce úplne kľudne ale zato nekompromisne tvrdo odpovedal:

"Som obyčajný chudobný roľník, Vaša Ústava a Vaše zákony mi neumožnili chodiť do školy, pretože som na ne nemal peniaze, akékoľvek vzdelanie ste mi totiž vy samozvaní rádoby demokratickí zástupcovia ľudu upreli. Právo vás samozvaných boháčov a boháčiek ma preto ani nezaujíma. Okrem toho nie som ani právnik. Právo možno že mám a možno aj nie, v každom prípade však ale aj keby som právo nemal, tak ale celkom určite ako môžete vidieť mám vo svojich rukách samopal. Budem počítať do desať a dúfam, že do tej doby všetci odídete preč. Po tých čo zostanú budem strieľať!"

A výsledok? Dotyčný statočný vojak ešte nenapočítal vraj ani do "šesť" a celý zasadací sál už bol úplne prázdny!

Takto jeden mladý hrdina oslobodil celý národ od viac než stovky extrémne bohatých parazitov - z mozoľov úbohého vykorisťovaného ľudu žijúcich plutokratických slobodomurárskych či česky povedané: svobodozednářských pijavíc.

Taktiež aj otázka vládnutia nie je niečo, čo by sa malo ponechať náhode. Všade sa vyskytne množstvo kdejakých demagogických zločincov, ktorí iba parazitujú na daniach národa a ubližujú ľuďom, ale zato s veľmi brilantnou demagógiou sa verbálne dokážu oháňať nejakým svojim údajným "právom". Na týchto hajzlov patrí jediná zbraň – reálna schopnosť a súčasne i možnosť zakrútiť im krkom. Pretože sila je jediné, čomu títo slobodomurárski či česky svobodozednářští hajzli rozumejú.

Preto ak by som bol ja dotyčným juhoamerickým prezidentom pamätal by som na tieto skutočnosti:

1./Za prvé prezident by si mal byť vedomý, že nesmie byť slabý. Pokiaľ ide o vládu, mal by priamo riadiť ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany a taktiež aj tajné služby – ba dokonca by obidve tieto ministerstvá vnútra a obrany mal zlúčil v jedno jediné branne - bezpečnostné ministerstvo, ktoré by riadilo všetkých vojakov, policajtov a ostatné špeciálne ozbrojené sily a tajné služby. Ľudia sú zlí a bezbožní, a preto nikomu nemožno plne dôverovať, a preto toto mocenské usporiadanie by bolo zárukou, že ten kto obrazne "drží samopal v ruke" je prezident s ľudom, a nie nejakí samozvaní "poslanci", "ministri" či dokonca kdejakí slobodomurárski či česky svobodozednářští demagogický pisálkovia. A priama kontrola všetkých ozbrojených zložiek je teda poslednou poistkou pred všetkými samozvancami, ktorý by si mohli robiť osobný zálusk na získanie úradu, ktorý prezidentovi zveril samotný Pán Boh, aby skrze neho urobil v krajine konečne poriadok a verne slúžil nie sebe samému, ale aby verne a nezištne slúžil Bohu a Cirkvi.

2./Za druhé, aj keď ostatné ministerstvá by riadili iní ministri, zákony by vydávali poslanci, spory by riešili sudcovia, televízne a rozhlasové stanice by riadili ich generálni riaditelia, periodickú tlač ich šéfredaktori a podobne, kvôli dokonalému fungovaniu štátu by bolo nevyhnutné, aby prezident mal najvyššiu personálnu a administratívnu kompetenciu v celom štáte, ktorá by mala zahrnovať:

A./ Podstatou najvyššej personálnej kompetencie by bolo oprávnenie každého vojaka, policajta, ministra, poslanca, sudcu či akéhokoľvek iného úradníka verejnej správy včítane guvernérov, starostov a iných miestnych funkcionárov, ale aj generálnych riaditeľov televízie, rozhlasu a šéfredaktorov tlače – ktorí by svoju prácu podľa najlepšieho osobného svedomia a presvedčenia pána prezidenta nečinili dobre – mohol bez akýchkoľvek problémov s okamžitou platnosťou a účinnosťou dotyčného personálneho rozhodnutia obrazne povedané "okamžite kopnúť do zadku" a do ich úradu, funkcie či postavenia namiesto neho či nej súčasne vymenovať niekoho iného. A tento nový človek by okamžite, v danom okamihu prevzal úrad, funkciu či postavenie do ktorého ho prezident vymenoval, a keď hovorím "o okamžitom prevzatí" mám na mysli prevzatie nielen na papieri, ale faktické prevzatie. Plus v prípade masmédií, ktoré môžu ľuďom veľmi ublížiť svojimi lžami a demagógiou by bolo navyše nutné, aby novinármi a reportérmi mohli byť iba slušní ľudia, čo by sa legislatívne dalo ošetriť tým, že by to boli iba tí ľudia, ktorí by mali udelenú špeciálnu licenciu oprávňujúcu k výkonu novinárskej profesie, a aby prezident bol ten, kto môže podľa svojho najlepšieho osobného svedomia a presvedčenia ktorémukoľvek žiadateľovi o udelenie tejto licencie udelenie tejto licencie zakázať, a taktiež ktorémukoľvek novinárovi či reportérovi, ktorému bola táto licencia udelená, udelenie tejto licencie s  okamžitou platnosťou a účinnosťou kedykoľvek odňať. Taktiež aj tieto licencie by sa nemali novinárom a reportérom udeľovať "na neurčito", ale iba na dobu určitú jeden rok, a posledný mesiac platnosti starej licencie by dotyčný novinár či reportér musel požiadať príslušný úrad o udelenie novej licencie, ktorý by mohol, avšak na druhej strane nemusel mu túto licenciu udeliť, pretože na udelenie tejto "novinárskej licencie" by nebol žiadny právny nárok. Aj tak ale proti neudeleniu licencie by sa mohol dotyčný novinár či reportér odvolať k samotnému prezidentovi, ktorý by jeho vec nechal prešetriť a nakoniec spravodlivo by sám vo veci nejako rozhodol.

B./Podstatou najvyššej administratívnej kompetencie by zase bolo zlučovať, rozlučovať ale aj úplne rušiť jednotlivé úrady, orgány, inštitúcie, politické strany, obchodné spoločnosti, televízne a rozhlasové stanice plus periodickú tlač. A toto zlúčenie, rozdelenie či zrušenie by – ak by v danom konkrétnom prípade nebolo stanovené ináč - nastúpilo s okamžitou platnosťou a účinnosťou okamžite po rozhodnutí prezidenta. Sem by patrilo aj rozhodovanie o všetkých možných presunoch kompetencií a majetku. Pričom pokiaľ by išlo o majetok v rámci tejto kompetencie by prezident ako spravodlivý človek mal právo bez akýchkoľvek cavikov a ceremónií zlodejom a lupičom vziať ich majetok a ako reštitúcie vrátiť ho tomu, komu bol ukradnutý či ulúpený. A úplne rovnako by mohol legitímnym vlastníkom včítane cirkví a náboženských společnosti reštituovať, tj. vrátiť aj ten ich majetok, ktorý sa v súčasnej dobe nachádza v držbe štátu, krajov či obcí. Sebemenší odpor súčasných držiteľov ukradnutého cirkevného či iného ukradnutého majetku – nech už by to bol kdokoľvek - by bol nekompromisne rozdrvený hoc aj za použitia ozbrojených síl štátu. A do oblasti najvyššej administratívnej kompetencie spadá aj veľmi zodpovedný výber budúceho prezidenta, ktorý sa ujme úradu v okamihu smrti súčasného prezidenta. Výber svojho vlastného nástupcu "ad mortis causa", tj. nástupcu pre prípad smrti musí byť veľmi starostlivý, pretože tuná prezident musí vybrať svedomitého, čestného a poctivého človeka, ktorý nehľadá svoj osobný záujem, ale iba nezištnú službu Bohu a ľuďom, pretože iba takýto človek nech prevezme jeho vlastný úrad až zomrie. Je to veľká zodpovednosť! Môže sa stať, že prezident si myslí, že z určitého človeka bol dobrý minister, poslanec, sudca, šéfredaktor novín, generálny riaditeľ televízie či rozhlasu, poprípade akýkoľvek iný úradník a preto ho vymenuje do dotyčného úradu, funkcie či postavenia. Avšak dotyčný človek sa tam neosvedčí. V tom prípade kým prezident žije, nie je žiadny problém vyhodiť a eventuálne nechať aj zatknúť tohoto ministra, poslanca, novinára, sudcu či iného úradníka; a tým napraviť svoju vlastnú chybu, ktorou bolo vymenovanie dotyčného nevhodného človeka do dotyčného úradu, funkcie či postavenia. Určenie nevhodného nástupcu v úrade prezidenta by však ale malo fatálne následky, pretože tento človek nastupuje do úradu prezidenta až po smrti súčasného prezidenta, ktorý keď raz zomrie už nemá možnosť napraviť svoj prípadne nevhodný výber svojho nástupcu. A je to tým horšie, že všade sa v politike pohybuje množstvo všelijakých pätolizačov a karieristov; a preto by bolo veľmi dôležité eliminovať všetkých tých, ktorí hlbokú náboženskú vieru iba na oko predstierajú, avšak ináč sú im Božie záujmy - tj. zákaz všetkých protikresťanských ideológií včítane zákazu homosexuality a feminizmu plus ich trestnosti, zákaz a trestnosť potratov, eutanázie, antikoncepcie, pornografie, mimomanželského sexu, rozvodu manželstva atď. - úplne ľahostajné, a ak by sa dostali k moci tak by zradili kresťanské ideály, pretože im v skutočnosti ide iba o svoj osobný prospech a nie o službu Bohu. A preto za budúceho prezidenta je treba vybrať čestného a poctivého človeka, ktorému nejde ani o majetok, ani o osobnú kariéru a ani o nejaký osobný prospech, ale ide mu iba o úprimnú a osobne úplne nezištnú túžbu slúžiť Ježišovi Kristovi.

3./Prezident by mal byť aj najvyšší sudca, ktorý si jednak môže akúkoľvek kauzu – bez ohľadu na to, či sa týka práva občianskeho, trestného, správneho alebo akéhokoľvek iného - kedykoľvek atrahovať a sám v nej rozhodnúť, a akékoľvek súdne rozhodnutie kedykoľvek zmeniť, a to bez ohľadu na to či dotyčné súdne rozhodnutie bolo či nebolo už v právnej moci, ba dokonca aj vtedy, ak už bolo hoc aj vykonané. Pokiaľ ide o oblasť trestného práva, prezident by bol nielen týmto najvyšším sudcom, ale súčasne aj najvyšším verejným žalobcom, aby mohol každého hajzla nielen kopnúť do zadku, tj. zbaviť jeho úradu, funkcie či postavenia, ale nechať akéhokoľvek hajzla aj zatknúť a spravodlivo ho nechať aj potrestať.

A dotyčný chudobný roľník, ktorý povedal, ale "…ja mám samopal…" by bol psychologickou zárukou, že všetci papaláši a paplášky tam hore by poslúchali ako švajčiarske hodinky a slúžili ľuďom a Cirkvi, pretože by vedeli, že neuposlúchli by iba jediný raz, druhú možnosť neuposlúchnuť by už nemali príležitosť, pretože ľud a pán prezident majú dostatok kompetencií, ale i právomoci a reálnej sily, a to aj včítane policajnej a vojenskej vynútiť si aj od toho najzarputilejšieho hajzla či už podobrom alebo po zlom vynútiť rešpektovanie práva a právneho štátu. Tiež by bolo vhodné v pravidelných intervalov organizovať masové zhromaždenia ľudu na podporu takéhoto dobrého prezidenta republiky. Ja osobne ak by som žil v hlavnom meste a slúžil by mne tak dobrý prezident, ktorý by mne dal nejakú prácu plus chránil by nás kresťanov, aby sme mohli bez akéhokoľvek strachu z prenasledovania slobodne vyznávať svoju vieru v Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa a spravodlivo by potrestal všetkých nepriateľov a nepriateľky Ježiša Krista, by určite mohol počítať s tým, že by som ja prišiel na každé zhromaždenie ľudu aby som tak dobrého pána prezidenta ako radový občan osobne podporil, a na každom zhromaždení ľudu spoločne i s ostatnými ľuďmi spieval náboženské piesne, nadšene tlieskal, a na úplný záver zhromaždenia spoločne aj s tisíckami ďalších nadšených občanov s plnou nadšenosťou radostne žiariacich očí by som aj ja skákal meter vysoko, rytmicky tlieskal a skandoval heslo: "Sláva pánu prezidentovi!", neskôr heslo "Smrť nepriateľom pána prezidenta!", ktoré by sa nakoniec prelialo do hesla "Smrť všetkým nepriateľom Ježiša Krista!". A na úplný koniec by sme si za pochodu mestom spoločne zaspievali: "Salve regina, mater misericordiae…" A tieto zhromaždenia by prenášali všetky televízne a rozhlasové stanice, aby všetci zakuklení nepriatelia a nepriateľky Ježiša Krista a jeho verného služobníka na zemi pána prezidenta videli, že pán prezident nie je opustený, a že s pánom prezidentom ide nielen armáda a polícia, ale aj my úplne obyčajný a prostý jednoduchý ľud!

Túžbu ustavične si sťažovať na údajnú svoju diskrimináciu a nepochopenie ľudí pre ich takzvanú "sexuálnu orientáciu" nachádzame aj u tých homosexuálov, ktorí - hlavne kvôli slobodomurárskej či česky svobodozednářské masmediálnej propagande propagujúcej homosexualitu ako čosi údajne vraj moderného a spoločensky vysoko žiadúceho - navonok sa snažia hrať úlohu človeka radostného a veselého, z čoho je odvodený aj ten propagandistický názov "gay", ktorý im vymysleli slobodní murári či po česky svobodní zednáři, a čo v preklade znamená čosi ako radostný, veselý, šťastný atď.; hoci v skutočnosti v úplnom rozpore s touto lživou propagandou slobodných murárov či česky svobodných zednářů sú práve naopak všetci homosexuáli hlboko nešťastní a smutní, a to aj tí homosexuáli, čo navonok pred objektívmi televíznych kamier a novinárskych fotoaparátov lživo predstierajú, aký sú oni údajne vraj ako homosexuáli údajne vraj "šťastní" a "veselí".

Napriek tejto masívnej masmediálnej propagande slobodných murárov či česky svobodných zednářů vykresľujúcej homosexuálny spôsob života v tých najružovejších farbách (po česky: farbách = barvách) sa masmédiám príliš nedarí presvedčiť a získať normálnych heterosexuálnych ľudí pre to, aby sa stali homosexuálmi. Aspoň teda sa to liberalistickým masmédiám slobodných murárov či česky svobodných zednářů nedarí až v tak veľkej masovej miere, ako by si to oni samotné a ich liberalistické vlády kontrolované slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři sami priali. Po celej zemeguli mnohé slobodomurárske lóže či po česky lóže svobodných zednářů o tom diskutujú, a celkom evidentne nie sú nikde spokojní s tým, ako málo heterosexuálov sa im svojou masmediálnou lživou propagandou podarilo "obrátiť" na homosexuálov.

S politických a ideologických dôvodov slobodní murári či česky svobodní zednáři všemožne zastierajú to, že pokiaľ ide o podstatu a charakter homosexuálneho postihnutia plus možností úspešnej liečby tohoto homosexuálneho postihnutia možno konštatovať, že z psychiatrického ako aj z psychologického hľadiska je postihnutie homosexuálneho pacienta v podstate plne zrovnateľné s postihnutím u notorického alkoholika.

Z psychiatrického ako aj z psychologického hľadiska je to s homosexuálnou sexuálnou závislosťou u homosexuála v podstate úplne rovnako, ako je to u notorického alkoholika s jeho závislosťou na alkohole.

A úplne rovnako je to s možnosťami ich úspešnej liečby!

Notorický alkoholik, ktorý sa dobrovoľne nechce zo svojej závislosti na alkohole liečiť, a tomuto protialkoholickému liečeniu je napríklad podrobený nedobrovoľne, spravidla po svojom vyliečení bohužiaľ dlho abstinentom nezostane. Ba dokonca tento vyliečený notorický alkoholik nielenže nezostane dlho abstinentom, ale veľmi rýchlo znovu prepadne svojej závislosti na alkohole, a veľmi rýchlo sa do protialkoholickej liečebne znovu vráti.

A u vyliečeného homosexuála je to úplne rovnaké ako u vyliečeného notorického alkoholika! Vyliečený homosexuál, ktorý sa neliečil plne dobrovoľne, ale sa svojej liečbe z homosexuálneho postihnutia podrobil napríklad na základe psychologického nátlaku vlastnej rodiny, taktiež po svojom vyliečení z homosexuality dlho nezostane heterosexuálom, ale má tendenciu, znovu sa vrátiť k svojim homosexuálnym psychopatickým praktikám.

Naopak bývalí notorickí alkoholici, ktorí sa zo svojho alkoholizmu liečili plne dobrovoľne iba málokedy znovu prepadnú závislosti na alkohole. A práve tak aj bývalí homosexuáli, ktorí sa zo svojej homosexuality liečili tiež plne dobrovoľne, iba málokedy znovu prepadnú homosexualite. Preto je dobrovoľnosť liečby ako u notorických alkoholikov, tak i u homosexuálov tak veľmi dôležitá.

Hoci plne uznávam, že prioritou liečby ako u notorických alkoholikov, tak i u homosexuálov je ich liečba na základe ich plnej dobrovoľnosti, nič to nemení na tom, že som toho názoru, že by sa títo postihnutí ľudia mali liečiť v každom prípade, a to ak to nie je možné inak, tak hoc aj nedobrovoľne.

A tu nechápem prečo si slobodní murári či svobodní zednáři a masmédia za symbol liberalizmu vybrali práve homosexualitu, ktorá sa v dôsledku toho stala uctievanou modlou ich “liberálnosti” a “slobody”.

V dôsledku toho, že homosexualita bola zvolená za symbol “liberálnosti”, “slobody” a “tolerancie”, zatiaľ čo napríklad alkoholizmus sa symbolom liberálnosti, slobody a tolerancie nikdy nestal, dochádza v spoločnosti pod tlakom slobodných murárov či česky svobodných zednářů a ich masmédií už dvadsať rokov k používaniu dvojitého metra voči notorickým alkoholikom a homosexuálom. Zatiaľ čo verejnoprávne donútenie notorického alkoholika k tomu aby sa liečil nie je ničím neobvyklým, v prípade homosexuálov v Európe a Severnej Amerike nielenže neexistuje žiadneho verejnoprávneho donucovania aby sa liečili homosexuáli a lesbičky podobne ako k liečbe nútime notorických alkoholikov, ale dokonca z podnetu slobodných murárov či česky svobodných zednářů existuje fakticky verejnoprávny psychologický nátlak režimu a jeho masmédií na homosexuálov, aby sa zo svojho homosexuálneho postihnutia vôbec neliečili, pretože slobodomurárske či česky svobodozednářská masmédiá so lživou demagógiou tvrdia: homosexualita je údajne vraj úplne normálna, moderná a spoločensky žiadúca, plus homosexualita sa údajne vraj liečiť nedá.

Niektorí odborníci sa k problematike homosexuálnej závislosti vyjadrujú v tom zmysle, že s homosexuálnou sexuálnou závislosťou na osobách rovnakého pohlavia to je nielen tak ako so závislosťou notorických alkoholikov na alkohole, ale práve tak aj homosexuálnych psychopatov prirovnávajú k ostatným psychopatom s umelými neurotickými snami o šťastí, ktoré sú údajne vraj veľmi časté všeobecne u nešťastných neurotikov, pretože u všetkých týchto psychopatov je spoločné o ich skĺznutie do nereálneho sveta ich túžobných fantázií.

U nás v Československu nielen v období prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1938, ako aj v časoch druhej svetovej vojny v rokoch 1938 – 1945, ale napríklad ešte aj po skončení druhej svetovej vojny v rokoch 1945 – 1950 bez akejkoľvek výnimky úplne všetci politici bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť, úplne všetky masmédiá bez ohľadu na svoju politickú orientáciu, a snáď iba z výnimkou samotných páchateľov homosexuálnej trestnej činnosti aj úplne všetko obyvateľstvo plne schvaľovalo trestný postih “homosexuálneho správania sa”, a medzi homosexuálmi a pedofilmi nikto nečinil absolútne žiadny rozdiel.

A zatiaľ čo napríklad voči pedofilom sa nijako nezmenili postoje slobodných murárov či česky svobodných zednářů, a teda aj slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři ovládaných režimov a ich masmédií, a teda aj týmito slobodomurárskymi či česky svobodozednářskými masmédiami ovládané myslenie obyvateľstva tiež zostalo bez akejkoľvek zmeny dodnes, v prípade homosexuálov slobodní murári či česky svobodní zednáři, režimy a ich masmédiá a v dôsledku propagandistického vplyvu masmédií slobodných murárov či česky svobodných zednářů čoskoro nato aj masmédiami slobodných murárov či česky svobodných zednářů ovládané myslenie obyvateľstva obrátilo sa o stoosemdesiat stupňov, a tak z homosexuálnej trestnej činnosti za odrazu stal prejav moderného svetoobčianstva a európanstva, slobodomurárska či česky svobodozednářská pseudoreligiózne uctievaná modla liberalizmu, ako liberalistický výraz ich zvrhlej "slobody", falošnej "liberálnosti" a pokryteckej slobodomurárskej či česky svobodozednářské takzvanej "tolerancie".

A to keď už sa na túto slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři organizovanú masmediálnu takzvanú "homosexuálnu revolúciu" pozerám z globálneho hľadiska, keďže prvotný impulz vyšiel od amerických slobodných murárov či po česky od amerických svobodných zednářů, už, keď už spomínam týchto amerických hajzlov možno ani nemá zmysel zmieňovať našich vlastných slovenských a českých hajzlov, respektíve dokumentu spred dvadsiatich rokov, kedy krátko po roku 1989 na základe uznesenia vtedajšej československej slobodomurárskej lóže či po česky na základě usnesení tehdejší československé svobodozednářské lóže CKK/2056/csl/899-90 sa začala aj v československej televízii a československom rozhlase, ako aj v televízii a rozhlase na takzvaných "národných okruhoch" zo začiatku do istej miery skrytá, nenápadná a plaziace sa, neskôr však ale stále viac a viac zreteľná mohutná masmediálna kampaň vymývania mozgov obyvateľov vo veci homosexuality. Kto sa o tomto komplote plus o slobodomurárskych plánov či svobodozednářských plánů chce dozvedieť viacej, tomu doporučujem prečítať si po česky písaný článok na adrese www.henryklahola.nazory.cz/buz.htm , kde sa tejto téme hlbšie venujem.

Ako som už uviedol vyššie, niektorý vekovo starší odborníci na základe skúseností a spomienok zo svojej vlastnej lekárskej či psychoterapeutickej praxe dokonca fakticky tvrdia, že homosexuáli sú až tak tvrdohlaví a nenapraviteľní hriešnici, že údajne vraj úplne rovnako sa správali aj v dobe, kedy režimy a ich masmédiá, a teda aj týmito masmédiami ovládané obyvateľstvo homosexualitu ešte celkom očividne nepodporovalo a ani neschvaľovalo, ba dokonca kedy bola ľudská spoločnosť mravne ešte natoľko zdravá, že nielenže homosexuálne činy boli zákonom spravodlivo posudzované a trestané, ako trestný čin, ale kedy, snáď iba s výnimkou samotných homosexuálnych páchateľov tejto zvrhlej a odsúdeniahodnej trestnej činnosti, všetko ostatné obyvateľstvo naprieč úplne celým politickým spektrom s týmto trestným postihom “homosexuálneho správania sa” plne súhlasilo.

V časoch keď som ešte pôsobil ako katolícky katechéta – učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva som síce neraz počul o neuveriteľnej tvrdohlavosti rôznych zlodejov, lupičov a iných hriešnikov, ktorí za žiadnu cenu sa neboli ochotní zriecť svojej hriešnej cesty, a i po svojom prepustení po odpykaní súdom uloženého trestu odňatia slobody za ich krádeže a lúpeže znovu sa dopúšťali ďalších krádeží a lúpeží. Napriek tomu sa ale zdá, že týchto notorických zlodejov a lupičov v priebehu celého obdobia prvej Československej republiky 1918 – 1938, v priebehu celého obdobia rokoch druhej svetovej vojny 1938 – 1945, ako aj v období rokoch 1945 – 1950 po druhej svetovej vojne, kedy homosexuálne správanie sa bolo zo zákona spravodlivo posudzované ako trestný čin, mnohých týchto notorických zlodejov a lupičov vo svojej tvrdohlavej nepolepšiteľnosti údajne vraj prekonal nejeden z páchateľov tejto extrémne odpornej, hnusnej a zvrhlej homosexuálnej trestnej činnosti, čo nemohlo uniknúť pozornému oku slobodných murárov či česky svobodných zednářů, a nakoniec týchto bez najmenších pochybností veľmi inteligentných slobodných murárov či česky svobodných zednářů priviesť k poznaniu, že títo homosexuálne postihnutí psychopati a neurotici by im mohli byť veľmi užitoční ako maskoti slobodomurárskej či česky svobodozednářské ideológie a politiky liberalizmu, ako ideálne symboly ich zvrhlej slobodomurárskej či česky svobodozednářské propagandy, ako symboly takzvanej “slobody”, “liberálnosti” a “tolerancie”; a tým súčasne aj jedno z veľmi mocných ideologických baranidiel v boji slobodných murárov či česky svobodných zednářů proti hodnotám tradičnej rodiny, ako celoživotného spoločenstva jedného muža s jednou ženou a ich spoločných detí, a nakoniec aj v boji proti všetkým náboženstvám ako takým.

A tak slobodní murári či česky svobodní zednáři už niekoľko desaťročí od skončenia druhej svetovej vojny razia svoje demagogické heslo – citujem tieto slobodomurárske či česky svobodozednářské bláboly doslova:

“1./boj proti akémukoľvek rasizmu, 2./boj za zrovnoprávnenie žien s mužmi a 3./boj proti diskriminácii všetkých sexuálnych menšín”.

Samotní slobodní murári pre svoj program skrývajúcim za sa toto svoje “heslo” nazývajú krycím menom “Najsvätejšia trojica”, prípadne používajú rôzne skratky, ako napríklad v našom prostredí skratku “AFH”, ktorá – ak pominiem propagandistické aspekty, ako napríklad to, že nejaký skutočný rasizmus či antirasizmus je slobodným murárom či česky svobodným zednářům úplne ľahostajný - v najmaximálnejšej stručnosti svojím spôsobom predsa len v tej najmaximálnejšej skratke fakticky charakterizujú tri hlavné body súčasného programu slobodných murárov či česky svobodných zednářů: Antirasizmus – Feminizmus – Homosexualita.

Aj keď síce nie úplne hneď, ale neskôr celkom určite vysvetlím, čo sa za týmito blábolmi tohoto dnešného hesla, a najmä dnešného tajného programu slobodných murárov či česky svobodných zednářů ako údajného boja “proti rasizmu”, údajného boja za údajné “zrovnoprávnenie žien s mužmi” a údajného boja “proti diskriminácii sexuálnych menšín” v skutočnosti skrýva.

V cudzojazyčnej odbornej vedeckej literatúre mnohí odborníci uvádzajú v súvislosti nedávneho prípadu jedného ženatého homosexuála v Holandsku, že ženatý homosexuál veľmi často je nielen že neverný svojej zákonitej manželke, ale dokonca že aj má tú nehoráznu bezočivosť, že vo svojej nevere podvádza svoju vlastnú zákonitú manželku.

Hoci ja som mimoriadne tolerantný človek, a proti slušným homosexuálom a slušným lesbičkám, ktorí sa chcú liečiť necítim žiadnu nenávisť a som toho názoru, že je povinnosťou štátu týmto ľuďom pomáhať a skutočne ich aj v súlade s ich prianím liečiť - k tomuto vyššie uvedenému holandskému prípadu ja osobne môžem dodať iba svoje hlboké osobné presvedčenie o tom, že ak bratia tejto manželky sa naštvú a tomuto buzerantskému hajzlovi rozbijú jeho hubu za to že opustil svoju manželku a chce rozbiť manželstvo, tak si to tento psychopatický hajzel iba plne zaslúžil.

A tu otvorene musím povedať, že manželstvo je sviatosť, a ako sviatosť je manželstvo najvyšší dar Boží pre manželov, aby vo svojom manželskom zväzku vzájomnej lásky a vernosti spojujúcom celoživotne jedného muža s jednou ženou vytrvali až do smrti, a v tomto svojom sviatostnom manželstve svoje manželské deti počali a v láske a bázni Božej aj vychovali. A práve preto podľa môjho najhlbšieho presvedčenia každý z manželov - a to je úplne jedno či ide o muža alebo ženu – ktorý či ktorá ohrozí úmyselne svoje manželstvo, si zaslúži dostať od slušných veriacich mužov z obidvoch rodín poriadny výprask.

A teda nielen že “manželský” homosexuálny hajzel, ktorý sa dopustí homosexuálnym stykom s iným "mužom" nevery voči svojej zákonitej manželke, ale úplne rovnako tak aj heterosexuálny hajzel, ktorý sa dopustí heterosexuálnym stykom s inou ženou než zo svojou vlastnou manželkou nevery voči svojej zákonitej manželke si tiež zaslúži, aby mu jej slušní a hlboko veriaci bratia rozbili hubu.

A poriadny výprask si isteže zaslúži aj samotná žena, ktorá sa dopustí nevery voči svojmu zákonitému manželovi, a taktiež aj v tomto prípade si tento výprask zaslúži bez ohľadu na to, či sa nevery voči svojmu zákonitému manželovi dopustí stykom lesbickým alebo heterosexuálnym stykom s iným mužom než je jej vlastný manžel.

A tento poriadny výprask si zaslúži nielen neverná žena, ale aj jej cudzoložný milenec či cudzoložná "milenka". Poriadny výprask si zaslúži nielen neverný muž, ale aj jeho cudzoložná milenka či cudzoložný "milenec".

V prípade homosexuálneho sexu absolútne akýkoľvek homosexuálny sex je vrcholom zvrhlosti, a preto by mal byť potrestaný poriadnym výpraskom obidvoch hriešnikov.

V prípade heterosexuálneho sexu zase akýkoľvek predmanželský či mimomanželský sex by mal byť tiež potrestaný poriadnym výpraskom, ktorého by sa tiež dostalo obidvom aktérom tejto heterosexuálnej "mileneckej dvojice".

Také je moje hlboké presvedčenie – ktoré síce u slobodných murárov či česky svobodných zednářů vyvoláva fanatický nesúhlas a nenávisť – ja však ale s naprostou určitosťou viem, že môj Pán Ježiš Kristus Boh Spasiteľ a Vykupiteľ sa s týmto mojím hlbokým mravným presvedčením plne stotožňuje, a sám by, byť na mojom mieste nikdy nekonal nijako ináč!

Báchorka - rozprávka (po česky: rozprávka = pohádka) o údajnej existencii vraj aj nejakých takzvaných "verných homosexuálnych vzťahoch" medzi dvomi homosexuálnymi partnermi je obyčajnou lživou propagandou vládnucich ultraliberálnych režimov a ich masmédií používajúc tu úplne lživú a demagogickú otázku typu "Aký je rozdiel v porovnaní s heterosexuálnym manželstvom okrem pohlavia partnera?" – aby tak ľuďom vsugerovali naprosto nepravdivú predstavu, že údajne vraj aj medzi homosexuálmi sa utvárajú nejaké trvalejšie vzťahy podobne, ako je tomu v normálnom manželstve medzi mužom a ženou.

Cieľom tejto úplne lživej masmediálnej propagandy slobodných murárov či česky svobodných zednářů je presvedčiť verejnosť a zákonodarcov, ktorí navzdory slobodomurárskej či česky svobodozednářské masmediálnej propagande velebiacej a propagujúcej homosexualitu doposiaľ ešte netratili úplne vždy a všade zdravý rozum, v dôsledku čoho majú pochybnosti ohľadom toho, či by sa homosexuálom skutočne malo dostať neoprávnených a úplne bezdôvodných zákonných privilégií.

Ďalším aspektom slobodných murárov či česky svobodných zednářů v tejto ich lživej masmediálnej propagande spočívajúcej vo vymývaní mozgov obyvateľstvu vo veci homosexuality je vyvíjanie brutálneho psychologického nátlaku voči kresťanským cirkvám a náboženským spoločnostiam s cieľom dotlačiť ich k tomu, aby plne akceptovali homosexuálov a ich extrémne zvrhlé homosexuálne praktiky aj napriek tomu, že tieto homosexuálne praktiky sú v ostrom protikladnom rozpore zo všetkými, a to aj s tými najminimálnejšími nárokmi kresťanskej morálky.

A v tomto masmediálnom psychologickou nátlaku slobodných murárov či česky svobodných zednářů a boji ich masmédií za ideologickú homosexualizáciu myslenia celej spoločnosti, v prípade cirkví a náboženských spoločnosti sa celkom logicky zameriavajú predovšetkým na protestantské cirkvi a náboženské spoločnosti, čo je dané hlavne tým, že katolícka cirkev a pravoslávna cirkev majú výrazne vyššie mravné nároky než majú protestanti, respektíve protestantské cirkvi a náboženské spoločnosti majú až na niekoľko veľmi vzácnych výnimiek, ako sú napríklad Svedkovia Jehovovi, Mormoni atď. – na rozdiel od katolíckej cirkvi alebo pravoslávnych autokefálnych cirkví - oveľa nižšie nároky na morálku, ba dokonca často nemajú takmer žiadne nároky na morálku, v dôsledku čoho takmer všetky protestantské cirkvi a náboženské spoločnosti majú sklon vo výraznej miere akceptovať dokonca aj extrémne zvrhlosti homosexuálov; zatiaľ čo my katolíci a naši odlúčení bratia pravoslávny, sme učenie viery a morálky nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa nezradili, zatiaľ čo v protestantskom tábore zachovávajú určité mravné nároky snáď iba Svedkovia Jehovovi, Mormoni a niekoľko ďalších malých kresťanských či polokresťanských spoločenstiev. O zachovávaní mravných hodnôt u ostatných protestantských cirkví a náboženských spoločností bohužiaľ nemôže byť prakticky ani reči.

A ak v prípade týchto protestantov používam termínu bohužiaľ, chcel by som toto "bohužiaľ" zvlášť podtrhnúť, pretože táto skutočnosť mi rozhodne v žiadnom prípade nerobí žiadnu radosť. A k nejakej eventuálnej škodoradostnosti (po česky: škodoradostnosť = škodolibost) mám rozhodne veľmi ďaleko. Ja sám som sa v minulosti angažoval a i naďalej sa angažujem v ekumenickom hnutí, a preto z týchto skutočností rozhodne nemám a ani nemôžem mať nejakú škodoradostnú radosť (po česky: škodoradostná radosť = škodolibá radost). To však ale nič nemení na tom, že tieto objektívne skutočnosti, že intenzita a výška mravných nárokov nie je v žiadnom prípade dnes u všetkých cirkví a náboženských spoločností rovnaká.

A práve toto mňa dokonca priviedlo k myšlienke úplne nového projektu ekumenickej spolupráce medzi jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktorá by už nebola budovaná na nejakej blízkosti či dokonca príbuznosti vo vieroučných otázkach, ale ktorá bez ohľadu na vzájomnú blízkosť či vzdialenosť medzi jednotlivými rôznymi cirkvami a náboženskými spoločnosťami vo vieroučných otázkach, by – pri naprostej ignorácii vzájomných vieroučných rozdielov – bola utváraná na platforme spoločného vyznávania spoločných mravných hodnôt, ktorými sú spoločné odmietanie úplne všetkých homosexuálnych zvrhlostí a takzvaného "registrovaného partnerstva" homosexuálov , ako aj spoločné odmietanie aj ostatných zvrhlostí či zvrhlých ideológii, hlavne spoločné odmietanie: pedofilie, feminizmu, potratov, eutanázie, rozvodov manželstva, nemanželského sexu, ako aj predmanželského sexu, antikoncepcie, pornografie, reklám na drogy, cigarety, tabak, tabakové výrobky, alkohol, alkoholické nápoje, používania vulgárnych výrazov, ktoré tematicky pochádzajú z pohlavnej oblasti; ďalej kategorické odmietanie všetkých urážok, vysmievania sa či ideologického spochybňovania ideálov zachovávania celibátu, panictva a panenstva ľudí, ktorí celibát, panictvo či panenstvo zachovávajú; ďalej odmietanie akéhokoľvek obmedzovania slobody náboženstva tých cirkví a náboženských spoločností, ktoré vyznávajú vyššie uvedené mravné hodnoty plus taktiež aj odmietanie hanobenia, vysmievania sa a urážania u týchto cirkví a náboženských spoločností ich viery, morálky, morálnych hodnôt či ich náboženských predstaviteľov.

Kto by sa o tomto o odstavec vyššie popísanom novom ekumenickom projekte - ktorý za kľúčovú nepovažuje formálnu vieru, ale za kľúčové považuje spoločné vyššie uvedené mravné hodnoty a ich obranu – chcel dozvedieť viacej, tomu doporučujem prečítať si v češtine prácu "Ekumenismus či Ekumenizmus. Návrh na nový ekumenický projekt", ktorá sa nachádza na mojich náboženských webových stránkach o Bohu a viere rámci cyklu "Ekumenismus či ekumenizmus. Ekumenické hnutí - příspěvky určeny k podpoře a rozvoji ekumenického hnutí" na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Memorandum.htm

V roku 1978 vyšla práca "Homosexuelle und die Homosexualität", ktorú napísal homosexuál M. Dannecker, ba dokonca nielen homosexuál, ale priamo veľmi aktívny nemecký homosexuálny aktivista. Tento – povolaním sociológ - homosexuálny aktivista M. Dannecker v tejto svojej vyššie uvedenej práci z roku 1978 otvorene priznal sa k tomu, že takzvané "striedanie partnerov" neodmysliteľne patrí k jeho homosexuálnej sexualite. Ba dokonca otvorene napísal, že (približný preklad do slovenčiny): "Model verného manželstva by sa dal využiť v stratégii sociálneho schválenia homosexuality, teraz je ale načase si už nič nenahovárať".

Za to si vyslúžil od slobodných murárov či česky svobodných zednářů určitú kritiku v ktorej bolo zdôrazňované, že takáto jeho otvorenosť bola predčasná, pretože "manželský model" slúži slobodným murárom či česky svobodným zednářům a homosexuálom ešte stále k takzvaným "emancipačným účelom homosexuálov a lesbičiek", a to hlavne k slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři organizovanému boju homosexuálov za legalizáciu adopcie detí homosexuálnymi pármi.

A preto z politických a ideologických dôvodov pre vládnucich ultraliberálov a ich uctievanú modlu homosexuality visí nad témou homosexuálnych vzťahov závoj lži a potlačovanie pre nich nežiadúcich faktov.

Môžem uviesť mnoho konkrétnych príkladov o formách masmediálnej propagandy ohľadom homosexuality, ktorej sa dostalo od slobodných murárov či česky svobodných zednářů a masmédií tak obrovskej podpory:

Napríklad v Nemecku už v 60. a začiatkom 70. rokov nechýbal známy homosexuálny psychiater Hans Giese na žiadnej otvorenej diskusii o homosexualite, aby násilím vnútil verejnosti úplne lživú "predstavu o vernom a trvalom partnerstve" u homosexuálov, a vzorom pre toto údajné verné a trvalé homosexuálne partnerstvo mal byť jeho vlastný život. Keď sa však ale pri jednej z mnohých svojich stroskotaných homosexuálnych milostných afér sám zabil, v masmédiách sa o tom však už vôbec nehovorilo, pretože sa to masmédiám a slobodným murárov či česky svobodným zednářům v pozadí tieto skutočnosti nehodili "do krámu", pretože tým by sa vyplavila na povrch pravda o tom, ako to s proklamovanou údajnou vernosťou a trvalého homosexuálneho partnerstva u masmédiami za vzor vyzdvihovaného a úplne lživo vykresľovaného Hansa Gieseho v skutočnosti bolo. A pretože sa to masmédiám a ich slobodomurárskym pánom či česky svobodozednářským pánům v zákulisí tieto pravdivé skutočnosti jednak vo všeobecnej rovine nehodili k podpore lživých tvrdení a demagogickej propagácie takzvanej "homosexuálnej vernosti", plus navyše ich pravdivé fakty týkajúce sa Hansa Gieseho navyše usvedčovali zo lží, keď bol Hans Giese masmédiami neuveriteľným pokrytectvom kladený za vzor dokonalej homosexuálnej vernosti a trvalosti jeho homosexuálneho partnerstva, čo bola v diametrálnom rozpore so skutočnosťou.

Podobne bola v 60. rokoch označená sebedramatizovaním umelecká životná dráha belgickej speváčky, rehoľnej sestry "Soeur Souirre", ktorá z až neuveriteľne nízkych nemorálnych pohnútok zradila svoju vieru v Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa, respektíve vystúpila z kláštora, aby žila v lesbickom konkubináte zo svojou buzerantskou lesbou; vynucovala si životaschopnosť tejto homosexuálnej takzvanej "lásky", ktorá by údajne vraj mohla harmonizovať s jej takzvaným "náboženským životom". Nemusím snáď ani zdôrazňovať, že sa okamžite stala pre slobodných murárov či česky svobodné zednáře a z milosti slobodných murárov či česky svobodných zednářů vládnuce ultraliberálne režimy všade na svete, a hlavne pre ich slobodomurárske či česky svobodozednářská masmédia oslavovanou a vyzdvihovanou lesbickou masmediálnou hviezdou. Po niekoľkých rokoch bola táto padlá bývalá mníška i s jej lesbickou buzerantkou nájdená mŕtva, pretože obidve tieto zvrhlé hriešnice spáchali spoločnú samovraždu (po česky: samovražda = sebevražda). Masmédiá sa to snažili najskôr ututlať, a neskôr keď a j navzdory úsiliu slobodných murárov či česky svobodných zednářů to aj tak presiaklo na verejnosť, tak aj ostatné masmédiá podľa inštrukcií slobodných murárov namiesto toho, aby podali informáciu o ich tragickom celoživotnom stroskotaní "na celej čiare" – aké je u homosexuálov je ostatne úplne bežné – s demagogickým pokrytectvom a s lživým manipulovaním s faktami, všetko úplne prekrútili, a tragickú smrť oboch žien vykreslili v rúžových farbách (po česky: farba = barva) ako údajne vraj "romantickú smrť z lásky".

Znovu a znovu pod taktovkou slobodných murárov či česky svobodných zednářů dramatizuje politická homosexuálna lobby údajné "konflikty svedomia", "psychický stav zúfalstva", v ktorých sa homosexuáli údajne vraj nachádzajú. Údajne vraj sú hnaní k samovražde, pretože sú označovaní za psychopatov a neurotikov.

Istý významný holandský psychoterapeut, ktorý z homosexuality vyliečil stovky postihnutých homosexuálov spomína na jeden prípad samovraždy, ktorého sa hlučne chopili holandskí homosexuáli, politici, slobodní murári či česky svobodní zednáři a ich slobodomurárske či česky svobodozednářská masmédiá lživo tvrdiac, že sa údajne vraj jednalo "o konflikt svedomia" muža, ktorý bol údajne vraj dohnaný k smrti výrokom významného katolíckeho kňaza, ktorý popravde a v súlade s kresťanským učením otvorene povedal, že homosexuálne správanie sa je nemorálne.

V skutočnosti však ale slobodomurársky či česky svobodozednářský masmediálny obraz dotyčnej tragickej samovražednej udalosti v Holandsku bol úplne iný ako bola jej masmediálne lživo prezentovaná skutočnosť. Ostatne len tak mimochodom treba povedať, že slobodomurárske či česky svobodozednářská masmédia veľmi radi z ľudí, a to hlavne z mŕtvych ľudí robia homosexuálov. Mŕtvy ľudia sa voči tejto nactiutrhačnej urážke už totiž nemôžu voči dotyčným masmédiám či novinárom súdne nijako brániť. Takto z významných ľudí, ktorých poznal celý svet, napríklad aj nedávno tragicky pri autonehode zosnulý rakúsky politik Jörg Heider či jednoducho po slovensky Jorg Heider – korutánsky hajtman a predseda rakúskej strany slobodných demokratov bol akonáhle zomrel, po svojej tragickej smrti rakúskymi ale aj zahraničnými masmédiami s neuveriteľnou bezočivou drzosťou úplne lživo označený za údajného homosexuála. A v Holandsku zas v tomto prípade samovraždy údajného homosexuála išlo o úplne podobnú masmediálnu lož, iba z tým rozdielom, že dotyčný Holanďan bol na rozdiel od dotyčného známeho Rakúšana Jörga Heidera úplne obyčajný, širšej verejnosti neznámy človek. Podobne ako bolo úplne lživé posmrtné masmediálne obvinenie Jorga Heidera z jeho údajnej homosexuality, tak úplne rovnako tak, bolo úplne lživé posmrtné obvinenie z homosexuality aj v prípade dotyčného Holanďana, ktorý spáchal samovraždu.

Snáď iba z výnimkou anonymného Internetu všetky ostatné masmédiá sa pohybujú vždy v transparentnom prostredí, kde je úplne jasná ich subjektivita i adresa či sídlo, a preto v prípade živých ľudí, ktorých by masmédiá krivo obvinili z homosexuality by nepochybne okamžite museli čeliť občianskoprávnej súdnej žalobe na ochranu osobnosti. A preto novinári s hyenistickou zbabelosťou si trúfnu z homosexuality lživo obviniť iba mŕtveho človeka, ktorý sa už voči tomuto hrubému útoku na svoje meno a dobrú povesť už nemôže súdne brániť. Dotyčný Holanďan, ktorý spáchal samovraždu navyše nielenže vôbec nebol žiadnym homosexuálom, ale jeho smrť nemala ani absolútne nič spoločného s dotyčným významným kňazom či jeho výrokom, ba je tu dokonca aj veľká pravdepodobnosť, že dotyčný Holanďan, ktorý spáchal samovraždu dotyčného kňaza osobne vôbec ani nepoznal a o dotyčnom výroku dotyčného kňaza vôbec nič ani nepočul. Inými slovami tragická smrť dotyčného Holanďana bola lživými slobodomurárskymi či česky svobodozednářskými masmédiami spojená s vymyslenými masmediálnymi lžami slobodných murárov či česky svobodných zednářů, na ktorých nebolo ani jediné zrnko pravdy, a dotyčný mŕtvy Holanďan bol zatiahnutý do špinavej masmediálnej hry slobodných murárov či česky svobodných zednářů, hoci s homosexualitou, homosexuálmi, dotyčným kňazom a ani s jeho výrokom, práve tak ako ani zo slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři a ich slobodomurárskymi či česky svobodozednářskými “ideálmi” osobne nikdy nemal absolútne nič spoločného.

Neskôr navyše vyšlo najavo, že jeden vplyvný aktívny homosexuál a slobodný murár či česky svobodný zednář spoločne aj s jedným homosexuálnym novinárom s väzbami na celosvetové slobodné murárstvo či česky svobodné zednáře – sa týmto v súlade s kresťanskou morálkou úplne pravdivým poukazom dotyčného katolíckeho kňaza na tú skutočnosť, že homosexuálne správanie sa je nemorálne – cítili ako podlí a zvrhlí slobodní murári či česky svobodní zednáři a súčasne aj buzeranti osobne dotknutí; a za to, že im vlastne dotyčný katolícky kňaz takto fakticky nepriamo nastavil zrkadlo kresťanskej morálky voči ich skazenej buzerantskej zvrhlosti sa chceli tomuto kňazovi, hoci tento kňaz ani jedného z nich osobne nepoznal, za autentickú vernosť dotyčného katolíckeho kňaza kresťanskému učeniu pomstiť touto vymyslenou lživou konštrukciou, a tak jedného náhodného samovraha, ktorý s homosexualitou a ani s homosexuálmi, práve tak jako ani zo slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři osobne nikdy nemal absolútne nič spoločného lživo vykreslili ako údajného homosexuála, plus ešte navyše urobili z dotyčného v skutočnosti heterosexuálneho samovraha údajnú obeť, a doslova údajného homosexuálneho "mučeníka", uctievanú modlu údajného homosexuálneho mučeníctva a údajného, v podstate absolútne neexistujúceho takzvaného protihomosexuálneho "štvania", ktorého sa podľa slobodomurárskych či česky svobodozednářských masmédií údajne vraj mal dopustiť dotyčný údajne vraj "netolerantný" katolícky kňaz, ktorý však ale v skutočnosti neurobil nič iného, než iba to, že s úplne objektívnou pravdivosťou hlásal autentické kresťanské učenie, čo bola iba jeho povinnosť.

A podobných prípadov lživých intríg a podvodov akých sa v záujme propagácie homosexuality dopúšťajú masmédiá, a pritom v súvislosti s týmito lživými podvodmi a intrigami navyše ešte aj hrubo hanobia pietu k zosnulým ich úplne lživým obvinením z homosexuality je bohužiaľ veľmi mnoho.

Pokiaľ ide o to, čo som uviedol o odstavec vyššie "o hanobení piety" k zosnulým, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu musím otvorene povedať, že ja osobne rozhodne nepatrím k pokrytcom, ktorý hlásajú a taktiež aj konajú podľa demagogického hesla "O mŕtvych hovoriť iba dobre". Prečo? Ak si mŕtvy za svojho pozemského života kritiku svojej osoby zaslúžil, neváham ho kritizovať! Skutočnosť či je živý alebo mŕtvy na to totiž u mňa nemá absolútne žiadny vplyv.

Osobne s pokrytcami čo konajú podľa farizejského hesla "O mŕtvych hovoriť iba dobre" hlboko pohŕdam. Napríklad medzi slovenskými politikmi by som poukázal na tých, pre ktorých na počiatku deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia z pozícií militantného slovenského nacionalizmu a separatizmu sa Alexander Dubček, pretože bol stúpencom zachovania spoločného československého štátu stal podľa ich verejných vyjadrení údajným zradcom slovenského národa, po jeho tragickej autonehode a následnej smrti však ale tí istí slovenskí pokryteckí politici odrazu obrátili o stoosemdesiat stupňov a začali ho chváliť zosnulého Alexandra Dubčeka chváliť až do neba za to čo urobil ale aj neurobil pre slovenský národ. A medzi mnohými českými politikmi tomu nebolo ináč. V českom prostredí napríklad prvý predseda KDU-ČSL Ing. Josef Lux bol niektorými všelijako kritizovaní zľava inými zas sprava, keď však odrazu zomrel všetky kritiky odrazu ustali. A zaznamenal som – aj keď síce nie medzi politikmi – aj opačné tendencie. Na Morave mňa veľmi pobúril jeden pätolizač, ktorý verejne rozhlasoval o istom zosnulom človeku, že to bol lump a darebák. Aby mi bolo správne porozumené – ak by názor, že je dotyčný človek lump a darebák hlásal aj za jeho života, považoval by som isteže za úplne prirodzené, že úplne rovnaký názor bude hlásať aj po jeho smrti. Avšak on sa mu za jeho života pochleboval, a po jeho smrti hovorí o ňom, že je lump a darebák. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí vedia o kom hovorím a čítajú tento text, pre tých by som chcel ešte dodať, že ja v žiadnom prípade teraz nijako nehodnotím samotný fakt, či názor, že dotyčný zosnulý človek je "lump a darebák" že je pravdivý alebo nie. Úplne rovnako by som bol pobúrený aj keby to bolo úplne opačne, tj. ak by za jeho života hlásal, že je lump a darebák, avšak po jeho smrti by "obrátil" a zosnulého chválil.

Úprimne veriaci kresťan nesmie byť takýto pokrytec! Ak totiž úprimne verím v Boha a Kristovo učenie, potom z tohoto učenia Kristovho viem, že smrť nie je nejaký koniec ako si myslia ateisti, ale že smrť je iba prechod zo života pozemského do života večného. Už z tejto príčiny preto neexistuje žiadny racionálny, rozumný dôvod pre akékoľvek rozlišovanie medzi živými a mŕtvymi ľuďmi, pokiaľ ide o ich osobné hodnotenie.

Isteže aj my kresťania na základe svojich skúseností s inými ľuďmi si utvárame názor na nich, a tento názor nie je v podstate nikdy úplne konštantný – ani za ich života a ani po ich smrti - pretože ako na základe dnešného súboru informácií si na niekoho utvorím určitý názor dnes, nemožno vylúčiť, že ak sa napríklad zajtra o tejto osobe dozviem nejaké nové informácie, môžu mať tieto nové informácie o tejto osobe vzhľadom k ich vecnému obsahu za následok, že nejako trochu, alebo i viac, poprípade i úplne radikálne či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle zmením svoje osobné hodnotenie tejto osoby. A isteže k týmto zmenám dochádza, poprípade môže dôjsť nielen za trvania pozemského života dotyčnej osoby, ale aj po jej odchode z tohoto pozemského sveta, pretože aj po smrti sa často dozvedám, poprípade môžem dozvedieť nejaké iné informácie o osobe zosnulého, ktoré mne do tej doby neboli známe, a teda ani po smrti zosnulého nemožno vylúčiť, že na základe vecného obsahu informácií, ktoré som sa dozvedel po smrti zosnulého taktiež môžem nejako trochu, alebo i viac, poprípade i úplne radikálne či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle zmeniť svoje osobné hodnotenie tejto zosnulej osoby. Ak teda po smrti určitého človeka eventuálne nejako zmením svoj názor na túto osobu, tak učiním tak výlučne iba na základe vecného obsahu informácií, ktoré som sa dozvedel až po smrti tejto osoby, pričom dôraz na vecný obsah týchto informácií by som zvlášť podtrhol.

Rozhodne totiž dôvodom pre zmenu hodnotenia nejakej osoby nemôže byť iba tá samotná informácia, že dotyčný človek zomrel!!

A keď rozprávate – hovorte to, čo si úprimne myslíte! Tu by som Vás drahí bratia kresťania a drahé sestry kresťanky odkázal na nášho samotného Pána Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý nám kresťanom otvorene povedal: "Vaše slovo buď 'áno, áno - nie, nie'; čo je nad to, je od zlého." (Mat 5,37). Preto pamätajte na tento dôležitý výrok nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý sa nachádza v piatej kapitole a 37 verši Evanjelia podľa svätého Matúša. Náš Pán nemá rád pokrytcov!

Vezmite si za príklad moju maličkosť. V mojom prípade všetci ľudia, ktorých osobne poznám, majú jednu veľkú istotu. A to istotu v tom, že rovnako ako o nich rozprávam pred nimi, úplne rovnako o nich rozprávam aj v ich neprítomnosti. A taktiež aj v prípade ich smrti – ak zomrú skôr než zomriem ja – samotná informácia, že zomreli nebude mať absolútne žiadny vplyv na moje osobné hodnotenie ich osoby. Ľudia, ktorých ja osobne hodnotím kladne môžu si byť preto istý v tom, že sa nemusia obávať toho, že po ich smrti iba na základe toho, že by som sa dozvedel informáciu o ich smrti by som nejako zmenil svoj doterajší kladný postoj k nim – čo má, poprípade môže mať nejaký praktický význam hlavne pre jeho či jej príbuzných. Ľudia, voči ktorým naopak zasa zastávam kritické názory nemôžu reálne očakávať, že ich smrť – v prípade, že by zomreli skôr ako ja – by nejako mohla otupiť moju kritiku ich osoby. Nič takého! Každý živý človek voči ktorému zastávam kritické názory za jeho či jej života si môže byť stopercentne istý, že ani po jeho či jej smrti absolútne nijako nezmiernim jeho či jej kritiku iba na základe informácie, že dotyčná osoba zomrela.

A v neposlednej miere by som rád zdôraznil aj to, že každý úprimne veriaci kresťan má byť pravdovravný!

Pravá kresťanská pravdovravnosť znamená už nielen to, že samotný fakt smrti nejakého človeka nemá absolútne žiadny vplyv na moje verejné hodnotenie tejto osoby; a teda viac menej – ak to trochu zjednoduším - možno konštatovať, že každého človeka hodnotím, a to aj verejne pred inými ľuďmi ho či ju hodnotím úplne rovnako bez ohľadu na to, či dotyčný človek ešte žije, alebo už zomrel. Táto kresťanská pravdovravnosť znamená totiž oveľa viac – znamená absolútnu objektivitu na základe najhlbšieho presvedčenia vlastného úprimného svedomia! To znamená už nielen to, že to isté čo hovorím o niekom za jeho života, že to isté budem hovoriť aj po jeho smrti, ak táto osoba zomrie skôr než zomriem ja, ale kresťanská pravdovravnosť znamená i to, že ak ja ako kresťan hodnotím iného človeka – bez ohľadu na to či ho hodnotím kladne alebo záporne – nikdy o ňom nepoviem, nenapíšem a ani nepodpíšem nič takého, čo by nebola čistá pravda!

Môžem uviesť aj konkrétny príklad:

V auguste 2008 som napísal článok pod výstižným názvom "V Babicích je o jednoho lháře méně! Dne 1.8.2008 zemřel licoměrný pokrytec, lhář a hříšník Pavel Maňásek!", ktorý si môžete v češtine prečítať na mojich náboženských webových stránkach na adrese www.henryklahola.nazory.cz/PavMan.htm , kde uvedená kritika posledného predsedu miestnej straníckej organizácie KDU-ČSL v Babiciach - ktorý dňa 1.8.2008 zomrel, avšak v posledných rokoch svojho pozemského života ešte stihol jednak postupne úplne zlikvidovať miestnu organizáciu KDU-ČSL v Babicích ako poslednú nekomunistickú politickú stranu v Babicích, jednak bol tiež pravou rukou komunistického starostu obce Babice Miloslava Maňáska – je síce nepochybne veľmi ostrá kririka, avšak napriek svojej ostrosti nepochybne vo všetkom čo som o ňom napísal je plne pravdivá. A to do poslednej bodky (česky: bodky = tečky) je pravdivá! Ani jedno jediné tvrdenie, ktoré som o ňom uviedol nie je nepravdivé!! Kto by snáď mal určité pochybnosti, tomu môžem doporučiť nahliadnutie a overenie si pravdivosti príslušných mnou popisovaných informácií na webovej adrese www.Volby.cz – čo sú oficiálne webové stránky oficiálneho Štatistického úradu Českej republiky, čo je úrad, ktorý je priamo podriadený vláde Českej republiky, a tieto webové stránky Českého štatistického úradu sa venujú všetkým druhom volieb, ktoré sa na území Českej republiky uskutočnili od roku 1990 až do súčasnosti.

A na pravdivosti týchto informácií nič nemenia ani boľševické nenávistné psychopatické výlevy v takzvanom "diskusnom fóre" nachádzajúcom sa v rámci webu www.Babice.eu , čo sú oficiálne webové stránky obce Babice u Uherského Hradiště, ktoré sú plne pod kontrolou neostalinistickej babickej miestnej organizácie KSČM a ich extrémne bohatého a vplyvného miestneho komunistického bossa a starostu obce Babice Miloslava Maňáska. V tomto diskusnom fóre sa napríklad nachádza hysterický príspevok napísaný pod pseudonymom "Broňa Hrdina". Za týmto pseudonymom sa pravdepodobne skrýva buď samotný boľševický babický starosta Miloslav Maňásek, alebo nejaký iný člen babickej KSČM, či niekto iný z jeho osobných pätolizačov. Eventualite, že by tento takzvaný "Broňa Hrdina" bol nejaký reálne existujúci človek, a nie teda snáď skôr samotný boľševický starosta Miloslav Maňásek, či nejaký iný, Miloslavu Maňáskovi ideologicky blízky anonym skrývajúci sa pod pseudonymom "Broňa Hrdina" osobne príliš neverím. V každom prípade však ale faktom zostáva prinajmenšom to, že babický boľševický starosta Miloslav Maňásek plne kontroluje tieto oficiálne webové stránky obce Babice, a že príspevky s ktorými osobne nesúhlasí zmazáva buď sám, alebo z jeho vôle je zmazávajú nejakí jeho poskoci, poprípade má možnosť je zmazať. A teda tým, že babický leader KSČM a boľševický starosta Miloslav Maňásek tento príspevok takzvaného "Broňu Hrdiny" nezmazal jasne dokazuje to, že sa prinajmenšom s obsahom tohoto príspevku osobne plne stotožňuje.

A v každom prípade je pravda aj to, že starostovi Miloslavu Maňáskovi tento príspevok "Broňa Hrdina" možno aj priniesol určité propagandistické "body" v jeho ťažení voči názorom odlišujúcich sa od oficiálnych názorov KSČM a jeho samotného, spočívajúce v tom, že mu na lep sadol aj občan Pavel Černuška, ktorý však ale preukázal jednak to, že kritizovaný príspevok nachádzajúci sa na www.henryklahola.nazory.cz/PavMan.htm občan Pavel Černuška sám vôbec nečítal, a preto ani nevedel o čom sa v ňom v skutočnosti jedná, a zrejme sa navyše občan Pavel Černuška ani dotyčných spomínaných volieb do Obecného zastupiteľstva obce Babice v rokoch 2002 a 2006 osobne ako volič vôbec nezúčastnil, ba dokonca občan Pavel Černuška ani len nevidel príslušné hlasovacie lístky pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Babice v rokoch 2002 a 2006, a preto ani nemôže meritórne vecne posúdiť to, či mnou uvádzané fakty sú alebo nie sú pravdivé.

Ba dokonca je možné aj to, že tento údajný príspevok občana Pavla Černušky je iba úplne obyčajný podvrh zo strany babických komunistov, čo by mňa u tejto zločineckej organizácie s názvom KSČM ani najmenej neprekvapilo – nebolo by to totiž od nich po prvé. Od roku 1921 kedy v Československu táto zločinecká organizácia československých boľševikov vznikla, takýchto podvodov a hanebností, ba i oveľa väčších podvodov a hanebností napáchala už milióny, a bohužiaľ ani toto nie je jej posledný podvod a hanebnosť.

Ak teda za týmto príspevkom pripisovanom občanovi Pavlu Černuškovi stojí skutočne iba zločinecká organizácia KSČM, potom sa tomuto skutočne pravému občanovi Pavlu Černuškovi ospravedlňujem za to, že som ho obvinil z neznalosti konkrétnych volebných reálií volieb do obecného zastupiteľstva obce Babice v rokoch 2002 a 2006.

Pokiaľ ide o moju osobnú maličkosť sú tu však ale ešte aj iné príklady, kedy som sa naopak o nejakom zosnulom človeku vyjadril zas kladne. A je to celkom prirodzené, že tak ako hajzel za svojho života pre mňa osobne zostáva hajzlom aj po svojej smrti, a tak aj dobrý človek, ktorý si zaslúži chválu a uznanie, si túto chválu a uznanie zaslúži nielen za svojho života, ale aj po svojej smrti. Príkladom je tu babický rodák, dôstojný pán Zdislav Škrabal, ktorý zomrel vo veku 97 rokov. Hneď po smrti pátra Zdislava Škrabala som napísal nekrológ "Pár slov o největsí osobnosti obce Babice u Uherského Hradistě! Informace o největsím a nejslavnějsím velikánovi obce Babice u Uherského Hradistě!!", ktorý si môžete prečítať na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Skrab.htm . Ak niekto zomrie, tak sa hovorí často príslovie, že "odíde zo sveta – odíde z mysle". V prípade pátra Zdislava Škrabala však ale toto neplatí. Skutočnosť, že páter Zdislav Škrabal je veľký človek najlepšie dokazuje ten objektívny fakt, že napriek tomu, že páter Zdislav Škrabal je už dva roky mŕtvy, tak nekrológ, ktorý som krátko potom čo zomrel napísal a uverejnil na svojich náboženských webových stránkach o Bohu a viere dodnes i po dvoch rokoch ešte stále patrí medzi jeden z najnavštevovanejších prác, ktoré sú publikované na týchto mojich náboženských webových stránkach o Bohu a viere. Sám som touto neuveriteľne obrovskou popularitou pátra Zdislava Škrabala veľmi milo prekvapený. Pred dvomi rokmi to by mňa ani len vo sne nenapadlo, že páter Zdislav Škrabal je medzi ľuďmi až v tak obrovskej miere veľmi známy, populárny a obľúbený, že ľudia budú dokonca aj po dvoch rokoch od Škrabalovej smrti čítať nekrológ za Zdislavom Škrabalom, ba dokonca, že tento úplne obyčajný dva roky starý nekrológ sa stane u čitateľov náboženských webových stránok o Bohu a viere www.henryklahola.nazory.cz jedným z úplne tých najvyhľadávanejším prác vôbec!

Vrátim sa teraz ešte späť k dotyčnému holandskému katolíckemu kňazovi, ktorý popravde v súlade s kresťanským učením otvorene povedal, že homosexuálne správanie sa je nemorálne. Pokiaľ teda ešte ide o dotyčného holandského katolíckeho kňaza, chcel by som na margo celej tejto udalosti ešte dodať, že niet ani najmenších pochybností o tom, že hlásanie kresťanského učenia a to aj hlásanie kresťanskej morálky – a to aj vtedy keď jej obsah nebude príliš populárny a mnohým ľuďom vedúcim nemravný zvrhlý život sa hlásanie autentickej kresťanskej morálky rozhodne nebude páčiť – je povinnosťou každého katolíckeho ale aj pravoslávneho duchovného, a naopak v katolíckej cirkvi a taktiež ani v pravoslávnych autokefálnych cirkvách nemajú čo hľadať tí katolícki a pravoslávni duchovní, ktorí nehlásajú autentické kresťanské učenie podľa vôle Ježiša Krista, ale ktorí naopak hlásajú podľa svojej osobnej ľubovôle prekrútené nejaké pseudokresťanské učenie v takej podobe, aby za zapáčili homosexuálom, feministkám, slobodným murárom či po česky svobodným zednářům a ich politikom a masmédiám.

Psychicky homosexuálny muž vzhľadom k svojmu zženštilému vzhľadu sám seba vidí ako opak mužskej krásy, taktiež aj preto, že má ešte aj ďalšie telesné vady. Mnohé tieto telesné vady majú tak mocný vplyv na komplexy menejcennosti homosexuálne postihnutého jednotlivca, že majú tendenciu negatívne ovplyvniť psychiku postihnutého, ktoré tak mocne neurotizujú dušu postihnutého, že má tendenciu upadnúť až do homosexuality.

Sú to hlavne tieto dve telesné vady, ktoré sú veľmi typické práve pre mužských homosexuálov:

1./Za prvé každý homosexuálny muž je vždy malej postavy, výnimočne postavy takzvanej "strednej". Tým isteže v žiadnom prípade netvrdím, že každý muž, ktorý je malej postavy je nutne homosexuálom, to isteže rozhodne nie je, v drvivej prevahe sú aj vzrastom malí muži úplne normálnymi heterosexuálmi, ale obrátene v každom prípade platí, že takmer každý homosexuálny muž je skutočne postavy iba malej, výnimočne takzvanej "strednej". Medzi mužmi postavy vyššej než nejakých 180 centimetrov sa už prakticky žiadny homosexuáli nenachádzajú. Ak teda vidíme nejakého muža, ktorý má vyššiu výšku než 180 centimetrov, môžeme si byť istý takmer na sto percent s tým, že dotyčný muž nie je homosexuál.

Podotýkam však, že toto pravidlo "nízkej postavy" u homosexuálne postihnutých mužov skutočne platí iba v prípade mužov. V prípade žien sa medzi lesbičkami isteže vyskytujú aj lesbičky vysokej, ba dokonca aj veľmi vysokej postavy. Vzhľadom na to, že toto pravidlo "malého vzrastu" sa týka iba populácie homosexuálnych mužov a nie žien, tak je len celkom prirodzené, že taká lesbička teoreticky vzato môže kľudne mať výšku hoc aj nejaké dva metre!

2./ Za druhé takmer každý homosexuálny muž prakticky takmer od svojho detstva musí nosiť okuliare (po česky: okuliare = brýle), pretože je buď krátkozraký, alebo naopak ďalekozraký, poprípade má nejakú inú dioptrickú vadu očí, ktorá ho donúti nosiť okuliare. Tým isteže v žiadnom prípade netvrdím, že z každého chlapca, ktorý vzhľadom ku svojej krátkozrakosti či ďalekozrakosti musí už v rannom detstve začať nosiť okuliare, že z neho vyrastie homosexuál. Nič takého! V drvivej prevahe nepochybne aj z tých chlapcov, ktorým už od detstva očný lekár vzhľadom k nejakej očnej vade predpísal nosiť okuliare vyrastú v dospelosti úplne normálni heterosexuáli. Opačne však ale ak vidíme muža, ktorý napriek tomu, že je už starší než 25. rokov a nikdy nepoužíva žiadne okuliare, pretože nie je ani krátkozraký a ani ďalekozraký – môžeme si byť istý takmer na sto percent s tým, že tento muž nie je homosexuálom. Toto pravidlo už ale výnimočne nemusí byť úplne signifikantné, pretože sa môže stať aj to, že ďalekozraký či krátkozraký človek v mnohých životných situáciách z rôznych dôvodov jednoducho odmietne nosiť očným lekárom predpísané okuliare. Preto poukaz na to, že muž, ktorý po 25. roku svojho života nikdy nenosí okuliare je heterosexuál, by som toto slovo nikdy zvlášť podtrhol.

A taktiež aj v tomto prípade sa toto "druhé pravidlo" týka iba mužskej populácie, zatiaľ čo v prípade lesbičiek toto pravidlo "nosenia okuliarov" už neplatí.

U homosexuálnych psychopatov je celá ich psychopatická osobnosť z mladosti ešte stále prítomná. Keďže homosexuálny muž nikdy nemá otca - to u homosexuálnych mužov vysvetľuje i v ich dospelosti ich detské a ženské zvyky, ako je ich detská naivita i ženská narcistická pečlivá starostlivosť o svoje telo, homosexuálni muži každý deň celé hodiny strávia v kúpeľni, sú prehnane čistotní, dlho sa češú, každodenne si holia fúzy aj bradu, aby ich tvár bola holá a dôsledne hladká ako zadoček malého dieťaťa, a široko ďaleko sa za každým homosexuálom tiahne vôňa ženskému parfému, ženských spréjov a ženských voňaviek.

Lesbička zase zostáva ľahko zraniteľným rebelantským dievčaťom zo svojou "mužskou" potrebou uplatniť sa, alebo "divochom"; panovačnou; dieťaťom, s ktorým sa údajne vraj nespravodlivo zaobchádza a ktoré preto trucuje, a tak ako homosexuálni muži nemajú otca, tak lesbičky zase nemajú matku.

Ako homosexuálni muži, tak i lesbičky aj vo svojej dospelosti zostávajú v najlepšom prípade iba adolescentmi. A všetko detské je v tomto "vnútornom dieťaťu" ešte prítomné - jeho psychopatický pohľad na seba, na rodičov i na ostatných.

Ako som sa dočítal v cudzojazyčnej odbornej vedeckej literatúre, čo sa týka subjektívneho pohľadu homosexuálneho psychopata na seba samého, a to hlavne na to jeho extrémne odstrčené a odmietané "úbohé ja", tým sa homosexuálni psychopati cítia byť ľahko urazení, alebo dokonca údajne vraj "zbierajú krivdy", ako uvádza rakúsko - americký vynikajúci psychoanalytik Edmund Bergler vo svojej skvelej vedeckej práci "Homosexuality: Disease or Way of Life" z roku 1957.

Týmto homosexuálnym takzvaným "zbieraním krívd" sú homosexuálni psychopati náchylní vidieť v sebe samých údajnú obeť - preto je to manifestačné samodramatizovanie u militantných homosexuálov, ktorí s podporou slobodných murárov či česky svobodných zednářů vo svojom psychopatickom a neurotickom ochorení sú zneužívaní ako maskoti liberalizmu pre politické ciele slobodných murárov či česky svobodných zednářů.

Homosexualita ide ruka v ruke s plačom a nariekaním homosexuála nad údajne vraj vlastnou diskrimináciou pre svoju takzvanú inú "sexuálnu orientáciu", čo je pre novinárske hyeny slobodných murárov či česky svobodných zednářů veľmi vítaná vlastnosť, pretože tieto odporné slobodomurárske či česky svobodozednářské žurnalistické krysy majú istotu, že homosexuál im nikdy neodmietne poskytnúť rozhovor - každý homosexuál týmto záujmom novinárov a reportérov bude osobne veľmi potešený. U homosexuálnych psychopatov slobodomurárske či česky svobodozednářské novinárske a reportérske beštie pri natáčaní rozhovoru s homosexuálnym psychopatom navyše majú ešte aj tú istotu, že im žiadny homosexuál nebude mlčať ako nejaký dudok, ale že im pred kamerami bude doslova plakať a nariekať nad tým, ako je údajne vraj diskriminovaný kvôli svojej inej takzvanej “sexuálnej orientácii”, a tak pre ohlupovanie televíznych divákov je sugestívny efekt z vystúpenia tohoto homosexuálneho psychopata tak veľký, že sotva si tieto žurnalistické beštie a ich slobodomurárske či česky svobodozednářské dámy a páni v zákulisí mohli priať efekt ešte väčší. A to je pravdepodobne tiež aj dôvod toho, prečo si slobodní murári či česky svobodní zednáři za svoj symbol liberálnej slobody a tolerancie vybrali práve homosexuálov a lesbičky, a nie nejakú inú skupinu psychicky chorých ľudí.

Samoľútosť a ufňukaný protest homosexuálneho psychopata kráčajú u týchto psychopatov ruka v ruke spoločne i s istým druhom nepriateľstva a cynizmu, ktoré sú pre homosexuálnych psychopatov typické. Má to priamu súvislosť s neschopnosťou homosexuálov milovať či už Boha alebo iných ľudí. Neschopnosť homosexuálneho psychopata milovať Boha sa prejavuje tým, že každý dobrovoľný homosexuál - tj. taký homosexuál, ktorý sa zo svojho homosexuálneho postihnutia ani nelieči, a ani nemá záujem liečiť - je zásadne vždy iba ateistom, a to spravidla veľmi fanatickým a bojovným ateistom. Preto niet divu, že je pre slobodných murárov či česky svobodné zednáře tak veľmi dôležitý v ich boji proti náboženstvu.

Ako som sa dočítal v cudzojazyčnej odbornej vedeckej literatúre v niektorých prípadoch homosexuáli chcú prežívať svoje homosexuálne sklony s "adoptívnym" chlapcom; a práve tak aj lesbičky chcú prežívať svoje lesbické sklony zo svojím "adoptívnym" dievčaťom; ba dokonca v niektorých prípadoch týmto či už mužským alebo ženským sexuálnym psychopatom na pohlaví "adoptívneho" dieťaťa, ktoré už v tomto jeho rannom veku "zapoja" do svojich kolektívnych homosexuálnych či lesbických orgií ani nezáleží. Slobodným murárom či česky svobodným zednářům najvernejšie slúžiace političky a politici Holandského kráľovstva, ako aj v niektorých štátov USA, a eventuálne aj ďalších krajín sveta, ktoré či ktorí podporou príslušných zákonov týmto sexuálnym psychopatom a psychopatkám umožňujú takzvanú "adopciu detí" majú priamu kriminálnu spoluvinu na tomto homosexuálnom a pedofilnom znásilňovaní malých detí, ktoré na základe takzvanej "adopcie" odovzdali ako sexuálne hračky homosexuálom a lesbičkám!

Štát, ktorý takéto neprirodzené situácie legalizuje sa dopúšťa veľmi závažného sexuálneho zneužívania detí!!

V tejto oblasti, ako aj v iných s homosexualitou spojených tém je verejnosť z politických a ideologických dôvodov klamaná úmyselnými masmediálnymi lžami a demagógiou, ktoré sa ľuďom pokúšajú vnútiť nezdravé predstavy slobodných murárov či česky svobodných zednářů o rodine.

Podľa dokumentov slobodných murárov či česky svobodných zednářů sa slobodní murári či česky svobodní zednáři v mene svojho politického liberalizmu uzniesli, že vo všetkých krajinách sveta presadia takzvané "právo adopcie detí" homosexuálmi a lesbičkami. A na podporu tohoto svojho politického cieľa už dali pokyny všetkým svojim masmédiám - čo sú prakticky takmer všetky masmédiá - aby zahájili zatiaľ iba veľmi opatrnú a nenápadnú celosvetovú kampaň na podporu legislatívneho zakotvenia práva týchto psychopatov "adoptovať deti", pričom aj určili masmédiám konkrétnu stratégiu, ktorou sa masmédiá majú riadiť.

Podľa rozpracovanej strategickej koncepcie slobodných murárov či česky svobodných zednářů masmédiá na to nepôjdu okamžite priamo, ale v prvej etape tohoto slobodomurárskeho či česky svobodozednářského plánu na podporu legalizácie adopcie detí homosexuálnymi a lesbickými "pármi" majú citovať podvrhnuté takzvané "vedecké" štúdie odvolávajúce sa na renomovaných mŕtvych vedcov (to preto, aby sa už títo vedci nemohli nijak brániť pred zneužívaním svojho mena!), ktorým budú pripisované tieto podvrhnuté pseudovedecké štúdie, v skutočnosti však ale elaboráty z dielne slobodných murárov či česky svobodných zednářů, ktoré budú lživo a demagogicky zdanlivo dokazovať, že údajne vraj deti vychovávané homosexuálmi a lesbičkami sú psychicky úplne zdravé a preto údajne vraj nie je žiadny dôvod "diskriminovať" homosexuálov a lesbičky pri adopcii detí.

Pokiaľ ide o skutočnú hodnotu týchto takzvaných "štúdií", treba otvorene povedať, že takéto takzvané "Štúdie" nestoja ani za papier, na ktorom sú vytlačené (po česky: vytlačené = vytištěny), sú to iba zdanlivo vedecké súčasti tejto slobodomurárskej či česky svobodozednářské propagandy.

Ostatne o manipulácii zo skutočnosťami o takzvanom "homosexuálnom rodičovstve" sa už zmieňuje skvelá vedecká práca z roku 1994 The Truth about "Gay Parents", ktorej autorom je vynikajúci vedec P. Cameron.

Každý, kto má k dispozícii presnejšie informácie o dieťaťu vychovávanom v takýchto pomeroch a o jeho neskoršom vývoji, vie, ako zvrátená a smutná bola jeho situácia. Stručne to môžem zhrnúť tak, že detská alebo adolescentná osobnosť dospelého je preniknutá homosexuálnym komplexom egocentrického myslenia a cítenia, a to až s úplným egoizmom. Jeho nevedomá samoľútosť, ale práve tak i jeho úsilie o kompenzáciu, snahy po homosexuálnej pozornosti a homosexuálnom erotickom kontakte plus ďalšie buzerantské spôsoby samoútechy a samomaznania (česky: samomaznania = samohýčkania) sú celkom evidentne infantilné a zamerané na samého seba. "Dieťa" je ostatne častejšie vnímané od iných intuitívne; tí môžu voči buzerantskému členu rodiny alebo kolegoci zaujať "branný postoj", respektíve zachádzajú s ním skutočne ako s veľmi zraniteľným dieťaťom.

Bez najmenších pochybností sú tiež homosexuálne zväzky a vzťahy poznamenané infantilitou - ako u dvoch chlapcov, dvoch dievčat, ktorí či ktoré sa držia navzájom ako dve kliešťata ( česky: kliešťata = klíšťata). Homosexuálne aféry u homosexuálov, a u lesbičiek ich lesbické aféry dokonca možno ešte vo výraznejšej miere je jasné, že nejde medzi týmito psychopatmi a psychopatkami o nič iného než o akési adolescentné dôverné priateľstvá, ktoré sú plné infantilnej žiarlivosti, hádok, obojstranného gánenia (česky: gánenia = škádlení), provokácií, sebeckej panovačnosti a preto konečné dramatické stretnutie medzi obidvomi týmito psychopatmi či psychopatkami je zásadne vždy absolútne nevyhnutné. Keď si dvaja buzeranti či dve buzerantky spolu "hrajú na manželstvo", je to iba tragikomické detské napodobovanie.

Predtým, než sa homosexualita stala slobodomurárskym či česky svobodozednářským ideologickým symbolom takzvanej liberálnosti, slobody a tolerancie sa otázka ustálenia takzvanej sexuálnej orientácie v eventuálne rannom veku postihnutého neraz stávala obľúbeným pojmom pre niektoré staršie špekulatívne psychoanalytické teórie, ktoré bez akéhokoľvek vedeckého podkladu, bez akýchkoľvek dôkazov špekulovali nad tým, že charakter ľudskej osobnosti by údajne vraj mohol byť raz pre vždy stanovený okolo veku takých troch či štyroch rokov. A už vtedy, čo si postihnutý homosexuál prečítal takú nejakú úplne nezmyselnú a vedecky nijak nepodloženú teóriu, vytvoril si často predstavu, že bol údajne vraj ako buzerant "sformovaný už vo svojej embryonálnej fáze, pretože si jeho matka priala mať dievča, a jeho, chlapca, preto v útlom veku z tohoto dôvodu odmietla". Tento názor je samozrejme že úplne nezmyselný, pretože embryo vníma pocity iba veľmi obmedzene a jeho pocity sú oveľa primitívnejšie než vedomie, že nie je chcené. A preto trpí takáto konštrukcia úplne absurdným fatalizmom, ktorý iba posiluje samodramatizáciu homosexuálneho psychopata. Napriek tomu, či skôr presnejšie povedané práve preto je táto nezmyselná konštrukcia slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři podporovaná.

Ako som sa dočítal v cudzojazyčnej odbornej vedeckej literatúre, časť homosexuálnych pacientov vždy tvrdila, že netrpela ani tak sociálnym stigmatom, ako svojim vlastným fatalistickým presvedčením, že už nikdy nebudú normálni.

A všadeprítomné masmédiá na to reagujú spravidla touto formou svojej demagogicky lživej propagandy: "Áno, ale toto trápenie homosexuálov je «do vnútra» zameraná sociálna diskriminácia. Netrpeli by, ak by spoločnosť pozerala na homosexualitu ako na niečo normálneho." Kým takéto pindy – lindy bláboly zaznievali iba v slobodomurárskych lóžach či česky svobodozednářských lóžích ignoroval som to. Akonáhle však ale slobodní murári či česky svobodní zednáři dali pokyn všetkým svojim masmédiám – čo sú takmer všetky existujúce masmédiá na svete – aby tieto nezmysly masmediálne zo všetkých strán vtĺkali ľuďom do hláv, je treba sa proti týmto ideologickým, demagogickým slobodomurárskym lžiam či česky svobodozednářským lžím brániť.

Je to úbohé. Iba mentálne zaostalí ľudia s masmediálnou ideologickou propagandou dokonale vypraným mozgom plus svetu vládnuci pokryteckí slobodomurárski či česky svobodozednářští fanatici si zakrývajú oči pred celkom evidentnou biologickou neprirodzenosťou homosexuality a niekedy tak ešte aj u iných obdobných sexuálnych porúch.

Ďalšou veľmi častou slobodomurárskou či česky svobodozednářskou masmediálnou lžou sú tvrdenia objavujúce sa v masmediálnej propagande v Európe a Amerike, že údajne vraj - citujem doslova: "iba naša židovsko - kresťanská tradícia neakceptuje homosexuálnu orientáciu, avšak homosexuálne orientované osoby sú v iných kultúrach úplne všade inde vo svete považovaní za úplne niečo normálneho". (???)

Je veľmi zaujímavé, že slobodní murári či česky svobodní zednáři úplne analogickú lož hlásajú skrze vlastné masmédiá úplne po celom svete, ibaže s tým rozdielom, že v každej tejto takzvanej "inej kultúre" dosadia namiesto v Európe a Amerike používanej "židovsko - kresťanskej tradície" tú inú, tamojšiu dominantnú "tradíciu".

Takto teda napríklad v arabských ale podobne tak aj v iných moslimských (česky: moslimských = muslimských) krajinách je úplne analogicky z takzvaných "liberálnych masmédií" - tj. fakticky ide o masmédiá slúžiace propagande slobodných murárov či česky svobodných zednářů - hlásaná úplne analogická lož, že údajne vraj: "iba naša arabsko - muslimská tradícia neakceptuje homosexuálnu orientáciu, avšak homosexuálne orientované osoby sú v iných kultúrach úplne všade inde vo svete považovaní za úplne niečo normálneho." (!!!)

A obdobne tak aj vo všetkých ostatných oblastiach sveta sa diváci, poslucháči a čitatelia z masmédií slúžiacim slobodným murárom či česky svobodným zednářům dozvedajú analogickú lož, ktorá hlása, že je to údajne vraj iba ich netolerantná náboženská a kultúrna tradícia, ktorá "neakceptuje homosexuálnu orientáciu, avšak homosexuálne orientované osoby sú v iných kultúrach úplne všade inde vo svete považovaní za úplne niečo normálneho". (?!?!?!)

Nemusím snáď zdôrazňovať, že ide o úplne absurdnú lož. V skutočnosti totiž homosexualitu absolútne žiadne náboženstvo a absolútne žiadna kultúra nikdy nepovažovala za normálnu!!!

Ešte aj v období prvej Československej republiky v období medzi dvomi svetovými vojnami bolo u nás v Československu homosexuálne správanie sa po zásluhe trestané ako trestný čin, čo bolo nepochybne len a len správne a rozumné, a naprieč celým vtedajším politickým spektrom od najkrajnejšej pravice až po najkrajnejšiu ľavicu sa za celých tých dvadsať rokov prvej Československej republiky v rokoch 1918 - 1938 nevyskytol ani len jeden jediný minister, poslanec či senátor, ktorý by mal voči trestnému postihu homosexuálov sebemenšie námietky. Veľmi mňa svojho času prekvapil súčasný predseda Českej strany sociálne demokratickej pán Ing. Jiří Paroubek keď vyvíjal na sociálnodemokratických poslancov obrovský nátlak, aby hlasovali za zákon o takzvanom registrovanom partnerstve homosexuálov a lesbičiek s odôvodnením, že práve toto bolo v programe sociálnej demokracie. Keď premýšľam o veľkých osobnostiach českej sociálnej demokracie, nedokážem si ani len teoreticky predstaviť, že by napríklad taký Vlastimil Tusar alebo Rudolf Bechyně ako prvorepublikoví predáci českých sociálnych demokratov politicky vystúpili napríklad proti trestnému postihu homosexuálov a lesbičiek. Jednak čisto hypoteticky ak by aj niečo takého urobili, tak by sa tým v očiach vtedajších voličov úplne zosmiešnili, vyvolalo by to obrovské morálne pobúrenie celej spoločnosti, všetkých ľudí, a to bez ohľadu na ich politický svetonázor, a bola by to úplne totálna politická samovražda, avšak ale aj keby čisto hypoteticky s niečím podobným prišiel hoc aj niekto úplne iný, určite by Vlastimil Tusar i Rudolf Bechyně a v podstate i všetci ostatní vtedajší sociálne demokratickí ale aj iný politici naprieč celým politickým spektrom z hĺbky svojho sociálnodemokratického či iného politického presvedčenia boli veľmi ostro proti tomu. V tej dobe totiž dokonca ani samotní slobodní murári či česky svobodní zednáři homosexualitu nijako nevelebili a nepropagovali, a preto tak nečinili ani masmédiá, a tým pádom aj prakticky úplne všetci vtedajší ľudia mali ešte zdravý rozum, a voči homosexuálom sa správali úplne rovnako ako voči pedofilom a iným nebezpečným sexuálnym úchylákom, ktorých je treba sa báť a byť pred nimi veľmi ostražitý.

Ako častá je homosexualita v našej západnej kultúre? Omnoho menej než sa nám to v masmédiách - takmer denne - snažia slobodní murári či česky svobodní zednáři nahovoriť. Sú to maximálne jedno až dve percentá dospelej populácie, včítane bisexuálov. Toto percentné vyjadrenie, ktoré mohlo byť už po dlhšiu dobu odvodené z námatkových skúšok, ktoré boli k dispozícii od mimoriadne skvelého holandského terapeuta Gerarda J.M. van den Aerdwega Ph.D., ktorý od roku 1962 vyliečil už stovky homosexuálov z ich homosexuálnej psychopatickej poruchy; a ktoré v roku 1993 potvrdil aj Alan Guttmacher Institute v "The Sexual Behavior of Men in the U.S.". Vo Veľkej Británii je počet homosexuálov 1,1 % - ako vo svojej vedeckej práci z roku 1994 "Sexual Behaviour in Britain" uvádza vynikajúci odborník K. Wellings a skupina ďalších skvelých vedcov pod vedením K. Wellingsa. Najdetailnejšie údaje o výskytu homosexuálov však ale uvádza skvelý P. Cameron vo svojej vynikajúcej vedeckej práci z roku 1993 "The Gay Nineties".

A tam kde nesiaha propagandistická moc slobodomurárskych či česky svobodozednářských masmédií, respektíve kde z nejakého dôvodu neexistujú slobodomurárske či česky svobodozednářské masmédiá, ktorými by homosexualita mohla byť tak enormne veľmi velebená a propagovaná, respektíve kde z nejakého dôvodu nie je ľuďom propagandistickou mašinériou vtĺkané do hlavy to ako údajne vraj je homosexualita vrcholne zdravá a moderná - tam je homosexuálov dokonca ešte výrazne menej než v európskych a severoamerických krajinách.

Napríklad ako vo svojej skvelej vedeckej práci z roku 1985 "Theories of Origins of Male Homosexuality" uvádzajú dvaja vynikajúci psychiatri G. H. Herdt a R. J. Stoller, v malom kmeni Sambia na Novej Guinei - kde zaplať Pán Boh nemajú oni žiadnu televíziu a ani rozhlas, a kde teda slobodní murári či česky svobodní zednáři nemôžu použiť tieto dve vysoko účinné "informačné médiá" na ohlupovanie ľudí vymývaním mozgov - sa medzi niekoľkými tisíckami mužov tohoto kmeňa Sambia našiel iba jeden jediný homosexuál.

A ako tohoto samojediného homosexuála z kmeňa Sambia obidvaja skvelí psychiatri G. H. Herdt a R. J. Stoller vo svojej vynikajúcej vedeckej práci z roku 1985 "Theories of Origins of Male Homosexuality" charakterizovali, bol tento domorodý muž nielen vo svojej sexualite, ale aj vo svojom správaní všeobecne popísaný ako emocionálne nestabilný a náladový s pocitmi menejcennosti, respektíve typický neurotik. Aj ostatní obyčajní nevzdelaní laici z jeho vlastného kmeňa - a snažím sa tým vyhnúť pejoratívnej charakteristike "ostatní obyčajní nevzdelaní divosi" - si v podstate všetci všimli na ňom, že je "iný", a to už preto, že sa dotyčný postihnutý homosexuál kŕčovito vyhýbal prakticky všetkým prácam a činnostiam mužov, a ak vôbec nejako pracoval, tak sa venoval výlučne iba tým prácam a činnostiam, ktoré podľa tradície ich kmeňa sú všetkými Sambijmi považované za výlučné práce a pracovné činnosti žien. A to navyše ešte aj z týchto ženských prác sa venoval iba tým istým prácam, ktoré vykonávala jeho matka.

Sociálne - psychologická situácia tohoto samojediného homosexuála z domorodého kmeňa Sambia jednoznačne poukazovala na vyhranene klasicky neurotický pôvod jeho homosexuálnej psychopatickej poruchy. Bol jediným a navyše ešte aj nemanželským dieťaťom slobodnej matky, ktorá sa bohužiaľ nikdy nevydala, a svojho syna bohužiaľ vychovávala sama bez otca. Svojho otca - prinajmenšom - ako otca absolútne nikdy ani nepoznal, pretože ešte predtým než sa sám narodil, sa jeho otec bohužiaľ úplne rozišiel s jeho matkou, a v dotyčnom kmeni Sambia bohužiaľ neexistovala žiadna právna sila, ktorá by jednak prinútila jeho biologického otca, aby sa oženil so ženou, ktorej splodil dieťa plus súčasne aj prinútila ženu, aby sa vydala za muža, ktorý je sploditeľom jej dieťaťa!

Domnievam sa, že existencia takejto právnej sily, ktorá by v takýchto prípadov dotyčného muža i dotyčnú ženu prinútila uzavrieť manželstvo by bola celkom legitímna, pretože ak je nejaká osoba inej osobe opačného pohlavia dosť dobrá na vzájomné dobrovoľné súloženie - tak by mu tá istá osoba mala práve tak dobrá byť aj na uzavretie celoživotného manželstva!!

Napriek tomu ale, nie som si plne istý tým, do akej miery môžem "divochom" vyčítať absenciu tejto právnej sily, ktorá by sploditeľov spoločného dieťaťa donútila uzavrieť manželstvo, keď takáto právna sila nútiaca sploditeľov spoločného dieťaťa uzavrieť manželstvo bohužiaľ dnes neexistuje ani len u nás v takzvanej "civilizovanej" Európe a Amerike; a i v tých prípadov kde dotyčný ľudia zaplať Pán Boh majú aspoň oni sami zdravý rozum, a toto manželstvo nakoniec uzavrú aj dobrovoľne; sa vládnuce ultraliberálne režimy, ktoré skrz naskrz presiakla prehnitá slobodomurárska ideológia či česky svobodozednářská ideologie pod vplyvom tejto satansky ateistickej ideológie sa pozerajú na manželstvo ako na takzvanú "zmluvu" - ba niekde sa dokonca aj nepokryte používajú pojmy ako manželská zmluva, predmanželská zmluva atď. - a teda ako na nejaký quasi obchodný kontrakt, ktorý rovnako ako aj akúkoľvek inú zmluvu možno kedykoľvek vypovedať ktorýmkoľvek z obidvoch kontrahentov, tj. manželov.

Posledným normálnym a civilizovaným štátom bola Írska republika, kde ešte donedávna bolo manželstvo podľa írskeho rodinného práva uznávané za celoživotný zväzok jedného muža a jednej ženy. Skorumpovaní írsky politici - ktorí sa možno že aj sami chceli rozviesť (poznámka: možno práve preto, aby mohli čoskoro uzavrieť takzvané registrované partnerstvo homosexuálov, ktoré v Írsku síce zaplať Pán Boh dnes neexistuje, avšak silu slobodomurárskeho či česky svobodozednářského kapitálu učeného na úplatky írskym poslancom a ministrom neslobodno podceňovať) opakovane vyhlasovali referendum za takzvané "zrušenie nerozlučiteľnosti manželstva. K referendám samozrejme, že aj v Írsku, práve tak ako aj inde chodí veľmi málo ľudí, a keďže sa to isté referendum často opakovalo, chodilo k nemu stále menej a menej ľudí, a tak im toto isté referendum stačilo opakovať do tej doby, kým sa týmto skorumpovaným politickým hajzlom referendum umožňujúce rozvody manželstva raz čírou náhodou nepodarilo vyhrať. A akonáhle referendum títo hajzli čírou náhodou raz vyhrali, už nikdy viac nedovolili opakovať toto referendum v obave, že by ho s veľkou pravdepodobnosťou hneď v nasledujúcom ľudovom hlasovaní títo politickí hajzli zas opäť prehrali. A i na tomto príklade môžeme vidieť nefalšovanú pravú tvár takzvanej "západnej demokracie".

Ja osobne som toho názoru, že tomu mužovi či tej žene, ktorý či ktorá chce rozvodom rozbiť svoje manželstvo v podstate nechýba v živote nič iného, než iba to, aby jemu či jej všetci hlboko veriaci dospelí muži z ich obidvoch rodín spoločne poriadne rozbili hubu (po česky: hubu = držku).

A podobne tak aj tomu mužovi, ktorý splodil dieťa a nie je ochotný sa oženiť so ženou, ktorej dotyčné dieťa splodil, práve tak aj tej žene, ktorá nie je ochotná sa vydať za muža, ktorý je sploditeľom jej dieťaťa celkom evidentne nechýba v živote nič iného než poriadny výprask od všetkých hlboko veriacich dospelých mužov, prípadne aj žien z ich obidvoch rodín.

Najsmutnejšie ale je to, že dnes týchto hlboko veriacich mužov - ktorí by v súladu s týmto zákonom Božím - boli morálne pripravení a súčasne aj fyzicky schopní takéhoto v oboch odstavcoch vyššie spomenutého hajzla či vyššie spomenutú sviňu poriadne zmlátiť je v dnešnej bezbožnej ateistickej dobe v našej mravne zaostalej krajine bohužiaľ veľmi málo, ak sú vôbec nejakí, čím sa bohužiaľ veľmi líšime napríklad od Iránskej islamskej republiky, kde mi môj veľmi dobrý kamarát Mohammed Alli Reza Farshid Ecclas pochádzajúci z hlboko veriacej moslimskej rodiny povedal, že u nich to v takýchto prípadov tento výprask od hlboko veriacich dospelých mužov z rodiny veľmi dobre funguje, zatiaľ čo ja zo zatajeným dychom a vypleštenými očami som s obrovskou závisťou veľmi pozorne počúval jeho rozprávanie, v duchu si hovoriac, kiež by sa Vaši najvyšší náboženskí a politickí predstavitelia ujali vlády na Slovensku a v České republike a urobili tu konečne s týmto existujúcim bordelom konečne poriadok! Navzdory odlišnostiam medzi kresťanstvom a islámom by aj pre nás úprimne veriacich kresťanov bolo ich islámske právo bez najmenších pochybnosti bližšie než naše euroamerické ateistické právo.

A tiež som mu to aj povedal. On sa asi mylne domnieval, že ja iba žartujem, a zo žartu sa ma spýtal, že to by ti vyhovoval nakoniec možno aj taký bin Ladin a jeho Al Kajdá. Dodnes nie som si istý kam tým mieril, keďže on sám je šiítsky moslim, zatiaľ či Mohammad bin Ladin je moslim sunitský. Avšak otvorene som mu povedal, že ja osobne v ľuďoch hľadám skôr to ich dobré než to ich zlé. A aj keď som kresťan, veľmi dlho som sa venoval ekumenickému hnutiu, pričom vo svojom ekumenickom zmýšľaní a cítení som dospel až tak ďaleko, že pri stretnutí s iným človekom či ľuďmi si viac cením eventuálnu blízkosť našich spoločných mravných hodnôt než eventuálnu formálnu blízkosť vieroučnú, pretože aj keď viera je veľmi dôležitá, morálka je však ale ešte dôležitejšia, pretože vierouka je iba formálna teória, zatiaľ čo táto mravnosť je vlastne vierouka v životnej praxi. Isteže vo formálnej vierouke by som si ja s Mohammadom bin Ladinom asi príliš nerozumel ak by som s ním mal diskutovať o nejakých vieroučných otázkach, keďže ja za pravú vieru považujem kresťanstvo a on islám. Ak by sme ale opustili vieroučné pole a začali diskutovať o morálnych hodnotách určite by bolo všetko úplne iné. Ak by som ja s Mohammadom bin Ladinom mal diskutovať o homosexuáloch, o feministkách, o slobodných murárov či česky o svobodných zednářích, o ateistoch, o komunistoch a o iných im podobných hajzlov a svíň, tak sa domnievam, že by sme si obaja veľmi dobre vzájomne rozumeli.

Mohol by byť Mohammad bin Ladin aj tvojim kamarátom? Odpovedal som mu nepriamo, a to tak, že je predčasné kohokoľvek dopredu ako potencionálneho kamaráta odmietať, hlavne vtedy keď mnohí moji nepriatelia sú súčasne aj jeho nepriatelia. A okrem toho hneď som mu porozprával príbeh Žida, ktorý z Jeruzalemu išiel do Jericha, cestou ho však prepadla banda zbojníkov, zmlátili ho, olúpili, a v kaluži krvi nechali ležať na ceste a odišli preč. A išiel okolo židovský kňaz, i videl ho, avšak nevšímavo šiel ďalej. A išiel okolo aj levita, i on ho videl, ale taktiež nevšímavo šiel ďalej. A nakoniec išiel okolo Samaritán, s ktorými vtedajší starovekí Židia pohŕdali v tej najmaximálnejšej miere. A tento Samaritán napriek tomu ho ošetril a odprevadil do hostinca, kde požiadal hostinského, aby o neho sa staral, kým sa znovu nevráti až pôjde naspäť, a na tento účel dal hostinskému zo svojich peňazí aj dva denáre a ešte hostinskému povedal, že ak by aj vynaložil na toho Žida viacej, že mu doplatí až sa vráti, ak by s dotyčným Židom mal vyššie náklady ako dotyčné dva denáre. A isteže by bolo aj nemálo takých oblastí, kde by sme sa ja a Muhammad bin Ladin názorovo absolútne vôbec nezhodli. Napríklad môj názor na juhoslovanskú otázku je taký, že som za juhoslovanský štát zahrňujúci Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu i Kosovo a Metochiju; inými slovami za juhoslovanský štát existujúci v hraniciach z roku 1990, tj. predtým, než ho slobodní murári či česky svobodní zednáři za pomoci nielen propagandy ale i vojenskej mašinérie Severoatlantického paktu NATO na čele s USA začali rozbíjať. V tejto juhoslovanskej otázke by si Mohammad bin Ladin naopak - paradoxne - veľmi dobre rozumel práva s americkými slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři, ktorí sú bezkonkurenčnými vladármi v USA a ostatnými pätolizačskými satelitmi USA, kam patria aj Slovenská republiky a Česká republika, kde táto SR a ČR sú dva najponíženejšie pätolizačské satelitné štáty USA, ktorých snáď takmer všetci vrcholoví politici, alebo aspoň ich prevažná väčšina sa doslova len trasú, aby svoju hlavu s vypraným mozgom strčili do amerického zadku strýčka Sama v Pentagóne.

Vrátiac sa ale nazad k dotyčnému homosexuálovi z kmeňa Sambia, vzhľadom k tomu, že jeho rodičia sa ešte pred jeho narodením rozišli, a bohužiaľ ani tam nebolo žiadnej právnej sily, ktorá by jeho rodičov donútila uzavrieť manželstvo, bolo preto iba na slobodnej vôli jeho otca, či ho za syna uzná alebo nie. A tak teda po svojom narodení nebol zo strany svojho otca nikdy za syna "uznaný" - čo z hľadiska logiky celkového kontextu danej situácie sa s najväčšou pravdepodobnosťou logicky aj dalo očakávať. V krajinách, ktoré dokonale ovládajú slobodní murári či česky svobodní zednáři existuje obrovská moc feministiek, ktoré zo všadeprítomných masmédií žvania čosi o údajnej diskriminácii žien, hoci pravý opak toho je pravdou, ženy sú režimom všestranne zvýhodňované a privilegované, v dôsledku čoho sú muži spoločensky degradovaní na osoby druhej kategórie. Ak by sa podobný príbeh odohral niekde vo svete dokonale ovládanom feministkami a slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři, ani tam by isteže nikto nenútil tohoto muža a ženu uzavrieť manželstvo, ale z dotyčného muža by vládnuci feministický režim zo slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři v pozadí urobil dojnú kravu na takzvané výživné pre dotyčnú ženu, pre ktorú s vôle feministického režimu by sa to stal veľmi lukratívny biznis. Ako som sa už zmienil, tam "medzi divochmi" je moc slobodných murárov či česky svobodných zednářů a teda aj ich slobodomurárskeho či česky svobodozednářského ramena, ktorým sú feministky, príliš malá na to, aby feministky mohli z dotyčného muža urobiť dojnú kravu na peniaze pre dotyčnú ženu.

Pokiaľ ide o tohoto samojediného homosexuála z kmeňa Sambia, jeho osobná sociálne - psychologická situácia jednoznačne poukazovala na traumatický pôvod jeho homosexuálnej sexuálnej neurózy, keďže bol jediným a nemanželským dieťaťom ženy, ktorú jej muž ešte pred jeho narodením opustil, a preto ním celý kmeň Sambia veľmi pohŕdal, všetkým bol iba na posmech ako keby vôbec ani nebol chlapcom a neskôr mužom. Okrem toho aj jeho matka ako opustená a zavrhnutá žena k sebe chlapca pevne pripútala, takže rozhodne nevyrastal príliš ako muž.

Z psychologického hľadiska sa detstvo tohoto chlapca z domorodého kmeňa Sambia fakticky nijako výrazne psychologicky nelíšilo od detstva budúcich homosexuálnych chlapcov v našej "vyspelej" euroamerickej kultúre, ktorí boli jedináčikmi a žili výlučne iba zo svojou matkou bez prítomnosti otca. Dieťa bolo vychovávané matkou, ktorá bola voči mužom zatŕpnutá (česky: zatŕpnutá = zahorklá). Za týchto okolností preto ani nie je príliš veľké prekvapenie, že jeho slobodná matka žijúca bez prítomnosti akéhokoľvek muža, ktorý by mohol byť chlapcovým otcom, nebola osamotená a bez otca schopná z chlapca vychovať skutočného muža, ale nechtiac vychovala z neho buzeranta.

Samozrejme že zženštilé záujmy u niektorých mužov ako napríklad varenie, starostlivosť o malé deti a podobne ešte v žiadnom prípade neznamená, že ide o homosexuálnych mužov, a aj drvivá prevažujúca časť mužov obľubujúcich ženské záujmy a práce sú taktiež úplne normálnymi heterosexuálnimi mužmi ako sú muži s klasickými mužskými záujmami, aj keď v prípade detí, respektíve chlapcov nemožno poprieť, že práve ich ženské záujmy sú výrazným rizikovým faktorom, že by z nich mohli (aj keď síce zaplať Pán Boh vždy nemusia!!) vyrásť homosexuáli.

V tých oblastiach sveta, kde z najrozličnejších dôvodov masmédiá prakticky buď neexistujú, alebo existujúce masmédiá ľudia z najrozličnejších dôvodov nemôžu či nechcú sledovať, prípadne im vôbec neveria, či eventuálne ide o takú oblasť sveta, kde je politický a ideologický vplyv slobodných murárov či česky svobodných zednářů na existujúce masmédiá príliš slabý na to, aby tieto masmédiá mohli masmediálne velebiť a propagovať homosexualitu ako čosi údajne vraj vrcholne moderného a spoločensky žiadúceho, tam všade je skutočných homosexuálov vďaka tomu veľmi málo, ak sa tam vôbec nejakí vyskytujú!

Napríklad jeden veľký intelektuál z Kašmíru veľmi pobúril slobodných murárov či česky svobodné zednáře, keď verejne vyhlásil, že v Kašmíre homosexualita prakticky neexistuje, čo vyvolalo zúrivú hystériu zo strany všetkých európskych a severoamerických novinárov, ktorí vo fanatickej nenávisti sa hneď na neho vrhli ako svorka (česky: svorka = smečka) vyhladovaných vlkov obviňujúc ho z údajnej netolerancie a podobne. Ja osobne vzhľadom k jeho autorite vo vedeckom svete mu plne verím.

Ostatne niečo podobného mi povedal aj jeden katolícky kňaz, ktorý viac než štyridsať rokov pracoval ako katolícky kňaz v severovýchodnej časti Brazílie, kde sa tiež aj narodil - ani raz niečo takého vo svätej spovedi a ani mimo ňu nikde o žiadnom konkrétnom človeku nepočul.

Podobne tak s jedným bohatým Američanom, ktorý veľmi rád cestuje krížom krážom po svete som sa dozvedel, že v takej Iránskej islamskej republike, Saudskej Arábii a ani Kórejskej ľudovodemokratickej republike neexistujú absolútne žiadni homosexuáli a ani lesbičky, čo dotyčný bystrý Američan hneď dal do súvislosti s tým, že v týchto krajinách si slobodní murári či česky svobodní zednáři "ani len neškrtnú". Pretože ja som mlčal, zrejme sa asi môj americký brat v Kristu domnieval, že ja osobne neverím tomu, že by v týchto krajinách bola moc slobodných murárov či česky svobodných zednářů prakticky absolútne nulová, a preto sa mňa aj otvorene spýtal s určitou sarkastickou iróniou, či mne sú v týchto krajinách snáď známi tam pôsobiaci slobodní murári či česky svobodní zednáři, čo sa mňa nemálo dotklo a urazilo mňa.

S hnevom som mu otvorene povedal, že mne osobne nielen že nie sú v konkrétnej rovine známi absolútne žiadni slobodní murári či česky svobodní zednáři, ktorí eventuálne pôsobia či už v Kórejskej ľudovodemokratickej republike alebo Iránskej islamskej republike či Saudskej Arábii, ale ak by som sa osobne dozvedel niečo o nejakom slobodnom murárovi či česky svobodném zednáři nachádzajúcom sa na území Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Iránskej islamskej republiky, Saudskej Arábie či ďalších krajín, kde si slobodní murári či česky svobodní zednáři zaplať Pán Boh "príliš neškrtnú", stopercentne by som okamžite urobil všetko čo je v mojich silách, aby boli na prítomnosť tohoto hajzla na ich vlastnom štátnom území diskrétne upozornené bezpečnostné orgány Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Iránskej islamskej republiky, Saudskej Arábie, či inej rozumnej krajiny kde si slobodní murári či česky svobodní zednáři zaplať Pán Boh nemôžu dovoliť príliš vyskakovať.

A diskrétne by som postupoval takto nie z vlastnej zbabelosti, ale preto aby tohoto slobodomurárskeho hajzla či česky svobodozednářského hajzla mohli na svojom vlastnom území zatknúť tamojšie bezpečnostné orgány skôr, než tento slobodomurársky hajzel či česky svobodozednářský hajzel utečie znovu do zahraničia do "bezpečia" krajín, ktoré slobodní murári či česky svobodní zednáři dokonale ovládajú.

Aby teda tento slobodomurársky či česky svobodozednářský hajzel nebol vyplašený, aby tak tento hajzel neušiel svojmu zatknutiu a spravodlivému trestu, ktorý by ho v týchto krajinách za jeho slobodomurársku či česky svobodozednářskou politicky motivovanú podvratnú trestnú činnosť po zásluhe postihol, a dostalo by sa tam tak tomuto slobodomurárskemu či česky svobodozednářskému hajzlovi iba to, čo si plne zaslúži – iba preto by som postupoval diskrétne, aby dotyčný slobodomurársky či česky svobodozednářský hajzel nebol predčasne vyplašený!

A rozhodne by som sa nenechal nijako mýliť tým, že zatiaľ sa dotyčný slobodný murár či česky svobodný zednář v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Iránskej islamskej republike, Saudskej Arábii a prípadne ďalších rozumných krajinách, kde nedovolia slobodným murárom či česky svobodným zednářům príliš vyskakovať možno že iba venoval púhym rečičkám o slobode a demokracii.

Mňa slobodní murári či česky svobodní zednáři rozhodne totiž neoklamú. Viem totiž veľmi dobre, že slobodní murári či česky svobodní zednáři začínajú s farizejsky pokryteckými rečičkami o údajnej slobode, demokracii a ľudských právach, a tam kde namiesto toho, aby týmto pokrytcom ihneď zakrútili krkom "sadnú na lep", potom skrze masmédiá najprv iba celkom nenápadne propagujú feminizmus, homosexualitu a údajný "boj proti rasizmu", a až ľudia tuto ich feministickú propagandu o údajnej diskriminácii žien plus propagáciu homosexuality ako symbol svojho liberalizmu akceptujú, tak tieto patologické fenomény presadzujú stále otvorenejšie, a stále otvorenejšie skrze všetky svoje médiá hlásajú, že ženy sú údajne vraj diskriminované oproti mužom, hoci pravý opak toho je pravdou, a ženy sú jednoznačne zvýhodňované oproti mužom, v dôsledku čoho muži sa stále viac a viac stávajú osobami druhej kategórie; všetky masmédiá hlásajú, že homosexualita je údajne vraj normálna, zdravá a nezmeniteľná; všetci ktorí vystupujú proti zahraničným mafiám dovážajúcim pracovnú silu z iných krajín plus bojujú proti povere, že zahraničný pracovník je údajne vždy lacnejší a väčší odborník než domáci pracovník je údajne vraj "rasista"; až tato moc slobodných murárov či česky svobodných zednářů nakoniec dosiahne svojho vrcholu, v dôsledku čoho vyústi v genocídu, pogromy a vraždenie všetkých ľudí, ktorí veria v existenciu Boha.

Slobodní murári či česky svobodní zednáři veľmi dobre vedia, že homosexuálne sexuálne zvádzanie nemusí byť vždy a u každého úplne len tak neškodné ako predstierajú ich slobodomurárske či česky svobodozednářská masmédiá velebiace a propagujúce homosexualitu, a v podstate nepriamo aj cieľavedome usilujúce sa o to, aby čo najviac mladých ľudí zviedli k homosexuálnemu sexuálnemu správaniu sa a homosexuálnemu spôsobu života.

Na základe toho všetkého čo som si mal možnosť osobne prečítať nepochybujem ani najmenej o tom, že mnohí homosexuáli a mnohé lesbičky by sa nikdy neboli bývali stali osobami postihnutými homosexuálnou psychopatickou poruchou, ak by neexistovala deštruktívna činnosť masmédií, ktoré v intenciách slobodných murárov či česky svobodných zednářů velebia a propagujú homosexualitu; respektíve z mnohých týchto dnes homosexuálne postihnutých ľudí by homosexuáli a lesbičky neboli, ak by v kritickom období emocionálne neistej adolescencie neboli ich psychopatické sexuálne túžby slobodomurárskymi či česky svobodozednářskými masmédiami takto podnecované.

Ak by slobodní murári či česky svobodní zednáři a ich masmédiá neexistovali, tak drvivá prevažujúca časť dnešných homosexuálne postihnutých osôb by sa - bez existencie týchto dnešných masmédií naplnených duchom slobodného murárstva či česky svobodného zednářství, ktorý z politických dôvodov velebí a propaguje homosexualitu ako ideologický symbol takzvanej "slobody", "liberálnosti" a "tolerancie" - za inej situácie ak by slobodných murárov či česky svobodných zednářů a ich masmédií nebolo, by sa pravdepodobne kľudne preniesli cez svoj pubertálny, väčšinou ešte vágny a nevytvorený erotický obdiv k priateľom a idolom rovnakého pohlavia bez toho, aby sa z nich stali homosexuáli a lesbičky. Doposiaľ neustálený sexuálny záujem u niektorých mladých ľudí v puberte je totiž deštruktívne deformovaný homosexuálnymi filmami, homosexuálnou pornografiou, a hlavne celkovou masmédiami ideologicky vytvorenou homosexuálnou atmosférou, ktorá v našich "vyspelých krajinách" kde je vplyv slobodných murárov či česky svobodných zednářů tak obrovský, je jednoznačne najsilnejšia.

V dnešnej takzvanej modernej psychológii je svedomie témou, ktorej sa slobodomurárski či česky svobodozednářští vyznavači takzvanej "modernej" psychológie kŕčovito snažia vyhnúť ako čert krížu. Ostatne náš Pán Ježiš Kristus Boh Spasiteľ a Vykupiteľ nás pred slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři a ich masmédiami, psychológmi a ostatnými slobodomurárskymi či česky svobodozednářskými hajzlami dostatočne varoval v Evanjeliu podľa svätého Matúša v kapitole siedmej, vo veršoch pätnástom až dvadsiatom keď nám náš Pán Ježiš Kristus doslova povedal: "Majte sa na pozore pred nepravými prorokmi, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale zvnútra sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte. Či sa zbiera z tŕnia hrozno alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom dáva dobré ovocie, ale zlý strom dáva zlé ovocie. Dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie a zlý strom nemôže niesť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nedáva dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. A tak ich spoznáte po ich ovocí." (MAT 7, 15 - 20).

A tak po ovocí poznáme aj hajzlov, ktorí sa podobne ako čert krížu vyhýbajú pojmu svedomie, pretože ich svedomie je zlé, ak vlastne vôbec majú nejaké svedomie, pretože ani to nie je isté. Slobodní murári či česky svobodní zednáři veľmi dobre vedia, že po uplynutí niekoľkých desiatok rokov svojho pozemského života stopercentne skončia naveky v pekle, a napriek tomu ani táto skutočnosť ich nijako neodradí od ich fanatickej vernosti slobodnému murárstvu či česky svobodnému zednářství, aby v službách samotného diabla Satana sa pokúsili skrze feministickú propagandu, velebenie homosexuality a ďalšie nástroje, ktoré im zveril samotný diabol Satan, aby skrze tento svoj satanský feminizmus, homosexualitu plus falošný takzvaný "boj proti rasizmu" čo najviac ľudí spoločne zo sebou strhli do pekla, do večného zatratenia.

Každý slobodný murár či česky svobodný zednář veľmi dobre vie zo stopercentnou istotou, že podobne ako život všetkých homosexuálov, lesbičiek, feministiek, farizejských bojovníkov proti "rasizmu", ultraliberálov, ostatných kolegov slobodných murárov či česky svobodných zednářů, tak i jeho osobný život slobodného murára či česky svobodného zednáře sa skončí vo večnom zvíjaní sa v ukrutných bolestiach večného pekelného ohňa v Tartarus.

Napriek tomu však ale ani tato stopercentná istota, ktorá je spojená s ich neuveriteľne krutým utrpením v pekelnom ohni žiadneho fanatického homosexuála, žiadnu fanatickú feministku a ani žiadneho fanatického slobodného murára či česky svobodného zednáře neodradí od toho, aby i naďalej fanaticky verne slúžil či slúžila diablovi Satanovi tým, že i naďalej zostane homosexuálom, feministkou či slobodným murárom alebo česky svobodným zednářem, a to aj napriek tomu, že zo stopercentnou istotou on či ona vie, že za túto svoju fanatickú homosexuálnu, feministickú či slobodomurársku alebo česky svobodozednářskou službu diablovi Satanovi bude po svojej smrti spravodlivo potrestaný či potrestaná tým, že bude naveky uvrhnutý či uvrhnutá do večného pekelného ohňa, kde sa bude naveky zvíjať v ukrutných pekelných bolestiach pekelného ohňa v Tartarus.

Samotný diabol - Satan si je svojou vysokou inteligenciou a skúsenosťou vedomý toho, že svedomie a morálka sa nedá úplne eliminovať, a preto tento diabol Satan vnukol svojim najvernejším služobníkom a služobníčkam, ktorými sú homosexuáli, feministky a slobodní murári či česky svobodní zednáři, respektíve s ohľadom na konkrétnu problematiku v danom prípade diabol Satan vnukol svojim najvernejším psychológom z radov homosexuálov, feministiek, slobodných murárov či česky svobodných zednářů, aby sa vo svojej lživej pseudovedeckej propagande snažili svedomie a morálku umelo substituovať morálne neutrálnou náhradou, ktorá sa v danom prípade ponúka v takzvanom Freudovom "nad-ja"; respektíve bol to samotný diabol Satan, ktorý inštruoval psychológov i psychiatrov z radov svojich verných služobníkov aby zo všetkých svojich síl popierali psychickú dynamiku skutočného morálneho svedomia človeka.

Zikmund Freud sa preto buď veľmi zmýlil, alebo sa možno dokonca i dobrovoľne zasvätil službe diablovi Satanovi, pretože jeho zvrátené psychologické učenie o takzvanom "Nad-ja" nie je ničím iným ako demagogickým zdanlivo realistickým intelektuálnym výplodom samotného diabla Satana.

Samotný Zigmund Freud toto svoje "Nad-ja" charakterizuje ako údajný celok všetkých naučených pravidiel správania sa. Podľa Freudových, respektíve Satanových názorov totiž "Dobré" ani "Zlé" správanie sa údajne vraj nezávisí na absolútnej morálke, ale iba údajne vraj na akýchsi kultúrnych a v podstate vlastne ľubovoľných normách. Podľa tohoto odporného učenia sú mravné normy a mravné hodnoty údajne vraj iba relatívne a subjektívne. Existencia objektívneho princípu - Boha, ktorý je skutočným autorom a zákonodarcom všetkých mravných noriem sa zúrivo popiera, pričom sa demagogicky argumentuje: "Kto som, že by som ti smel určovať, čo je dobré, alebo zlé, normálne, alebo nenormálne?"

Toto zvrátené učenie o takzvanom "nad-ja" je však pri bližšom pohľade úplne absurdné a absolútne nemôže obstáť pred kritikou zdravého rozumu. V skutočnosti totiž úplne každý človek, i ten "ultramoderný" bez ohľadu na to či je alebo nie je ochotný to priznať v skutočnosti vo všeobecnej rovine viac alebo menej jasne vie o existencii všeobecnej morálky a uvedomuje si, že krádeže, klamstvo, podvod, nevera, vražda, znásilnenie a podobne sú skutky zlé, a naopak zase šľachetnosť, odvaha, spravodlivosť, nezištnosť, obetavosť a vernosť sú skutky dobré a krásne.

A tak ako som to tu uviedol vo všeobecnej rovine, tak v podstate vlastne úplne to isté platí aj v konkrétnej rovine - bez ohľadu na to či aspoň niekedy či niekde je ochotný či ochotná to aspoň pred niekým verejne priznať - úplne každý homosexuál, úplne každá feministka i úplne každý slobodný murár či česky úplně každý svobodný zednář veľmi dobre vie že ta jeho či jej homosexualita, feminizmus či slobodné murárstvo či česky svobodné zednářství slúži extrémne zvrhlému nemorálnemu zlu.

Ako veľmi výstižne upozornil vynikajúci odborník J. Q. Wilson vo svojej skvelej vedeckej práci z roku 1993 "The Moral Sense", mnohí ľudia rôzne morálnosti a nemorálnosti úplne ignorujú, a v tom relatívne lepšom prípade ak vôbec, tak majú tendenciu si tieto morálnosti a nemorálnosti všímať iba u iných ľudí, hoci ho nepochybne v podstate úplne všetci vnímajú aj vo svojom vlastnom správaní sa.

Vnútorné morálne posudzovanie skutkov seba samého je pôsobenie pravého skutočného svedomia. Hoci je niekedy morálna sebekritika neurotická, za normálnych okolností poukazuje svedomie na morálne skutočnosti, a nie na iba akési Freudovské takzvané "púhe kultúrne predsudky".

Žiadny moderný psychológ a ani žiadny moderný psychiater neobjasnil funkciu skutočného svedomia u ľudí neurotických, psychopatických či iných duševne chorých ľudí v protiklade k Freudovmu, respektíve Satanovmu podvrhnutému náhradnému svedomiu "nad-ja" lepšie než vynikajúci Francúz Henri Baruk vo svojej skvelej vedeckej práci z roku 1979 "Menschen wie Wir".

Pre mnohých našich súčasníkov je celkom neuveriteľné, že okrem existencie všeobecných morálnych hodnôt musia vo vzťahu k sexualite existovať aj hodnoty univerzálne.

Ani masmediálne presadenie ultraliberálneho stanoviska do myslenia prevažnej časti ľudí, že údajne vraj "sexuálne hodnoty sú relatívne", a aj napriek tak masívnemu vymývaniu mozgov ľudí masmediálnou propagandou nebolo slobodné murárstvo či česky svobodné zednářství schopné zabrániť ľuďom, aby napríklad aj navzdory tomuto masívnemu masmediálnemu vymývaniu mozgov sa zabránilo ľuďom, aby ešte aj dnes napriek tej obrovskej sile demagogickej masmediálnej propagandy mnohí ľudia určité spôsoby sexuálneho správania sa aj naďalej - k zúrivosti slobodných murárov či česky svobodných zednářů - plne adekvátne hodnotili pravými menami ako "špinavé" alebo "nechutné".

Navzdory obrovskej moci dnešných masmédií sa ale doposiaľ ešte slobodným murárom či česky svobodným zednářům nepodarilo úplne zmeniť mravné cítenie u prevažujúcej časti ľudí. A je to práve sexuálna vášeň, vyhľadávaná sebecky výlučne pre seba samého či seba samú za, alebo aj bez účasti druhej osoby, ktorá vyvoláva - aj navzdory tak extrémne indoktrinačnému protitlaku dnešných masmédií - ešte aj dnes u mnohých ľudí pocity mravného odmietania, ba dokonca aj odporu.

Naproti tomu človeka s pevnou vôľou, sebekázňou a sebadisciplínou si mnohí ľudia vážia, aj keď u niektorých psychopatov práve tí ľudia, ktorí majú pevnú vôľu, sebekázeň a sebadisciplínu vyvolávajú u nich zúrivú fanatickú nenávisť a závisť, ktorú si títo psychopati ventilujú kydaním blata lží a osočovania na týchto mravne veľkých ľudí, ktorým títo psychopati zo svojim zvrhlým životom morálne nesiahajú ani po členky.

Nenechajte sa mýliť Internetom! Slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři ovládané režimy umelo vytvárajú na Internete množstvo takých webových stránok, aby vytvárali falošný dojem, že drvivá prevažujúca časť ľudí sú horlivý obdivovatelia homosexuality plus práve tak aj obdivovatelia aj ostatných zvrhlých sexuálnych zvráteností, hoci v skutočnosti ešte aj dnes, a to i navzdory obrovskému tlaku masívnej masmediálnej propagandy je mnoho ľudí, ktorí ešte nestratili úplne zdravý rozum, a na homosexuálne ale i ostatné sexuálne zvrátenosti sa pozerajú ako na niečo nemorálneho, spočívajúceho v neprirodzenosti a bezúčelnosti a taktiež aj v úplnej egocentrickej sústredenosti sexuálneho psychopata na seba samého pri konaní týchto zvrhlých sexuálnych praktík, čo sa mnohým ľuďom ešte aj dnes navzdory tak obrovskému masmediálnemu protitlaku slobodných murárov či česky svobodných zednářů zvrchovane hnusí, a objektívne nie je v silách ani samotných masmédií prinútiť úplne všetkých ľudí, aby sa im tieto odporné sexuálne zvrátenosti nehnusili, ale naopak páčili, či aby tieto zvrhlé sexuálne praktiky u iných ľudí aspoň v mene takzvanej "tolerancie" schvaľovali.

Slobodní murári či česky svobodní zednáři sú si veľmi dobre vedomí toho, že hlavne ich ideologický symbol slobody, liberálnosti a tolerancie, ktorým je homosexualita vyvoláva aj navzdory tej obrovskej intenzite masmediálnej propagandy u mnohých ľudí ešte aj dnes zhnusenie a odpor. Preto v súlade s pokynmi slobodných murárov či česky svobodných zednářů sa všetky ich masmédiá po celom svete snažia demagógiou svojej propagandy u televíznych divákov, poslucháčov rozhlasu či čitateľov tlače (česky: čitateľov tlače = čtenáře tisku) odvádzať pozornosť od samotných homosexuálnych praktík - ktoré sú drvivej časti ľudí ešte aj dnes osobne zvrchovane odporné - a namiesto týchto odporne zvrhlých homosexuálnych praktík podľa pokynov slobodných murárov či česky svobodných zednářů propagandisticky prezentovať ľuďom homosexuálnu údajnú takzvanú "lásku".

A slobodní murári či česky svobodní zednáři ako masmediálny propagandistický protiútok proti prirodzene normálnemu odklonu ľudí od homosexuálnych aktivít vynašli slobodomurárski masmediálni propagandisti či česky svobodozednářští masmediální propagandisté nový pojem "homofóbia" alebo česky "homofobie", čím až neuveriteľne demagogicky úplne prevrátili naruby ten normálny prirodzený odklon od homosexuality v akoby niečo chorobne nenormálneho použitím sufixu "fóbia" či česky "fobie" - čo v odbornej terminológii znamená chorobný patologický strach; a teda podľa tejto slobodomurárskej či česky svobodozednářské propagandistickej konštrukcie to vyzerá tak, ako keby duševne chorými ľuďmi neboli homosexuáli, ale práve naopak ako keby duševne chorými ľuďmi boli vlastne samotní heterosexuáli!

Prečo homosexualita a feminizmus ta úzko súvisí? Všetci slobodní murári či česky svobodní zednáři veľmi dobre vedia, že takmer všetky feministky sú v skutočnosti lesbičky! A všetky lesbičky - bez akejkoľvek výnimky - sú vlastne feministky!

Ja osobne ani len teoreticky si nedokážem predstaviť feministku, ktorá by nebola lesbičkou, práve tak ako na druhej strane si osobne nedokážem predstaviť žiadnu lesbičku, ktorá by nebola feministkou!!

Takmer každá feministka, ktorá sa zaujíma napríklad o takzvané "cirkevné pole" chce byť kňažkou alebo farárkou. Homosexuál je zase psychicky mentálne ženou - femininným zženštilým mužom, zatiaľ čo lesbička je psychicky mentálne maskulinnou zmužilou ženou, viac či menej mužatkou.

A je známe, že zatiaľ čo signifikantným znakom homosexuálneho muža je jeho zženštilosť a túžba po "ženskej podriadenosti" plus ďalšie extrémne vyhranené "ženské vlastnosti" psychicky extrémne vyhranených žien, ktoré z hľadiska psychologického i psychiatrického vykazujú homosexuálny muži; tak naopak zasa signifikantným znakom lesbičky je zase jej maskulinná mužská panovačnosť a túžba despoticky vládnuť nad druhými ľuďmi plus ďalšie extrémne vyhranené "mužské vlastnosti" psychicky extrémne vyhranených mužov, ktoré z hladiska psychologického i psychiatrického vykazujú lesbičky.

A tak teda zatiaľ čo signifikantným znakom homosexuálneho muža je jeho zženštilosť a túžba po "ženskej podriadenosti"; tak naopak zas signifikantným znakom lesbičky je zase jej maskulinná mužská panovačnosť a túžba despoticky vládnuť nad druhými.

A preto feministky ich hrubá psychopatická túžba tvrdou rukou vládnuť nad mužmi, a despoticky mocensky ovládať mužov - ale aj ostatné ženy - feministky ako lesbičky jednoznačne demaskuje.

A obdobne tak aj keď síce určite nie úplne všetky farárky, ale v podstate výrazne prevažná časť žien farárok, včítane tak aj výrazná prevažujúca časť absolventiek kňazského študijného programu katolíckej alebo pravoslávnej teológie sú v skutočnosti feministky a lesbičky v jednej osobe.

Zaplať Pán Boh aspoň za to, že tieto feministky a lesbičky v jednej osobe nemôžu byť vysvätené za katolícke či pravoslávne kňažky!

Pod vedením slobodných murárov či svobodných zednářů homosexuáli a lesbičky usilujú o zničenie kresťanstva tým, že sa oni samotní homosexuáli a lesbičky s podporou slobodného murárstva či česky svobodného zednářství infiltrujú do jednotlivých kresťanských cirkví a náboženských spoločností, aby ich mohli zvnútra svojou homosexualitou a ulraliberalizmom morálne úplne rozložiť a zničiť.

Čitateľom a čitateľkám tejto práce, ktorí možno pochybujú o tom, čo som uviedol o odstavec vyššie by som preto veľmi rád položil jednu otázku, nad ktorou ich prosím, aby sa poctivo zamysleli:

1./Prečo sa tak obrovské množstvo homosexuálov a lesbičiek zaujíma o teológiu, a prečo množstvo homosexuálne postihnutých osôb v tak masívnej miere sa usiluje votrieť a ovládnuť zvnútra rôzne protestantské cirkvi a náboženské spoločnosti farármi, biskupmi, farárkami a biskupkami?

2./Ba dokonca prečo sa množstvo homosexuálov a lesbičiek usiluje votrieť sa aj do katolíckej cirkvi a pravoslávnych cirkví s tým, že homosexuáli chcú byť vysvätený za katolíckych či pravoslávnych kňazov ihneď, a lesbičky sa zatiaľ "dočasne" uspokoja aj s púhym vyštudovaním katolíckej či pravoslávnej teológie napriek tomu, že toto štúdium samo o sebe je im k ničomu, pretože spoločne aj zo svojimi slobodomurárskymi či česky svobodozednářskými tútormi pevne veria tomu, že sa im podarí úspešne zničiť dvojtisícročnú apoštolskú kontinuitu katolíckej a pravoslávnej cirkvi tým, že sa im nejako podarí presadiť "svätenie" žien?

Ja osobne - v protiklade k tomu čomu veria homosexuáli, lesbičky, feministky, slobodní murári či česky svobodní zednáři a ostatní služobníci a služobnice diabla Satana - verím práve naopak tomu, že satanovým služobníkom a služobníčkam, ktorými sú homosexuáli, lesbičky, feministky, slobodní murári či česky svobodní zednáři sa nepodarí nikdy presadiť svätenie žien v katolíckej cirkvi. Tuto moju nádej opieram vo svoju dôveru v Božskú moc rímskeho otca pápeža, pretože vychádzam zo sľubu, ktorý náš Pán Ježiš Kristus Boh Spasiteľ a Vykupiteľ sľúbil nielen apoštolovi Petrovi, ale vlastne nám všetkým, ktorým osud Kristovej katolíckej cirkvi nie je ľahostajný, keďže náš Pán Ježiš Kristus Boh Spasiteľ a Vykupiteľ podľa Evanjelia svätého Matúša v šestnástej kapitole, vo veršoch 17 - 18 doslova povedal:

"Ježiš mu povedal: 'Blažený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.' A ja ti hovorím: "Ty si Skala (čiže v preklade "Peter") a na tejto Skale postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu." /MAT 16, 17 - 18/.

Napriek tomu ale nemôžem poprieť to, že predovšetkým strach zo zakuklených tajných homosexuálov a zakuklených tajných slobodných murárov či česky svobodných zednářů a ostatných zakuklených tajných nepriateľov Ježiša Krista a katolíckej cirkvi, ktorým sa podarilo infiltrovať mnohé hierarchické štruktúry bohužiaľ aj u katolíckej cirkvi, včítane mnohých biskupov, kňazov i rehoľníkov malo hlavný podiel na tom, že pri rozhodovaní, ako najlepšie vo svojom živote mám nasledovať a slúžiť môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi Bohu Spasiteľovi a Vykupiteľovi som jednoznačne na celej čiare uprednostnil život v panickej čistote žijúceho pustovníka pred životom rehoľníka či životom príslušníka nejakej rehoľnej kongregácie, prípadne životom v rámci akejkoľvek inej štruktúry alebo spoločenstva, ktoré by mňa nútilo byť v nejakej rehoľnej či inej podobnej komunite, čo by znamenalo riziko, že niektorý z týchto mojich "spolubratov" môže byť zakuklený tajný homosexuál, zakuklený tajný slobodný murár či česky svobodný zednář alebo nejaký iný podobný zakuklený tajný nepriateľ Ježiša Krista a katolíckej cirkvi, ktorý v službách diabla Satana a satanovej slobodomurárskej lóže či česky satanovy svobodozednářské lóže by mi určite prinajmenšom všemožne bránil slúžiť Pánu Bohu podľa Božej vôle nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa.

Už dávno som sa ohľadom týchto skutočností chcel oboznámiť s názormi mnohých skúsených katolíckych i pravoslávnych kňazov a rehoľníkov, ako aj skúsených laikov z radov katolícky či pravoslávne veriacich religionistov, lekárov, psychológov, sociológov, politológov a iných intelektuálov, ale aj z literárnych prameňov v rôznych jazykoch ku ktorým som sa dostal, v dôsledku čoho môžem tlmočiť nielen svoje osobné názory, ale aj názory týchto veľkých odborníkov, ktoré boli neraz i pre mňa samotného nemálo poučné.

Na moje otázky ale i hľadanie odpovedí v literárnych prameňoch ohľadom toho, prečo tak obrovské množstvo homosexuálov a lesbičiek sa "zaujíma o teológiu" plus chcú sa stať farármi či farárkami alebo kňazmi či kňažkami som zistil, že, ak tuná pominiem ich úmysel v službe diabla Satana a diablovi Satanovi slúžiacej feministickej a homosexuálnej lobby plus diablovi Satanovi slúžiacich slobodných murárov či česky svobodných zednářů s cieľom zničiť náboženstvo o čom som sa už zmienil vyššie, druhým dôvodom špecificky v prípade homosexuálov a lesbičiek sú psychologické faktory, ktoré majú svoje korene v ich vlastnej psychopaticky a neuroticky infantilnej potrebe sympatie a kontaktu. Už tieto psychologické faktory ich homosexuálnej či lesbickej osobnosti túžiacej infantilne po takzvanej "potrebe sympatie a kontaktu" je čosi vrcholne odporne nekresťanského a protikresťanského, pretože skutočný úprimne veriaci kresťan zvysoka pohŕda a kašle na to, čo si o ňom myslia ostatní ľudia, a za dôležité považuje iba to, a len to, čo si o ňom myslí jeho Pán Ježíš Kristus Boh Spasiteľ a Vykupiteľ, ktorému, a len jemu chce skutočne úprimne veriaci kresťan z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a zo všetkých svojich síl bez ohľadu na akékoľvek osobné záujmy štátov, vlád, organizácií či ľudí, ako aj dokonca i bez ohľadu na osobné záujmy svoje vlastné či vlastnej rodiny, príbuzných, priateľov a známych chce Ježišovi Kristovi Bohu Spasiteľovi a Vykupiteľovi verne slúžiť.

Títo homosexuálni psychopati a lesbické psychopatky majúci túto svoju psychopaticky a neuroticky infantilnú osobnú potrebu po sympatii a kontaktu vnímajú toto "cirkevné remeslo" ako veľmi príjemne jemné, sentimentálne "starostlivé" a sami seba vidia vo váženom a vznešenom farárskom alebo kňazskom postavení.

Cirkevné pole svojej vlastnej seberealizácie homosexuálni ale aj akýkoľvek iní psychopati a psychopatky pociťujú ako nesmierne láskavé a bez konkurencie, majú pocit, že sa tu budú tešiť vysokému postaveniu a súčasne aj budú chránení či chránené natoľko, že jeho či jej veľmi zlý prospech na strednej škole, maturita iba s takzvanými "odretými ušami" a ešte i to iba z veľkej milosti, aby sa jeho či ju už konečne zbavili, kardinálna nevzdelanosť zo všetkých predmetov, veľmi nízka inteligencia a vôbec celková hlúposť mu či jej tu pri štúdiu teológie a potom i pri "farárčení" nebude škodiť až v tak veľkej miere, ako by mu či jej tieto negatíva škodili kdekoľvek inde (napríklad vo vedeckej práci).

To, čo som uviedol v predošlom odstavci sa samozrejme, že týka nielen homosexuálov a lesbičiek, ale aj všetkých ostatných psychopatov a psychopatiek, ktorých či ktoré láka toto takzvané "cirkevné pole" pre svoju vlastnú seberealizáciu a sebeuplatnenie; a netýka sa to iba takzvaného "farárčenia" alebo kňazstva, ale úplne rovnako tak aj úsilia votrieť sa do nejakého rehoľného rádu či kongregácie. Špecificky u homosexuálnych mužov k tomu ešte pre nich pristupuje pôvab uzavretého mužského spoločenstva, v ktorom sa v podstate vlastne ani nemusia nejako výrazne preukazovať ako muži; a lesbické ženy sa zasa analogicky cítia byť priťahované výlučne ženským spoločenstvom ako je napríklad kláštor.

Uzavreté kláštory "oslovujú" nielen lesbické ženy, ale aj zženštilých homosexuálnych mužov, pretože sympatické ich jemnocitu ich láka vízia veľmi láskavého a sladkého správania sa akoby v bavlnke v "bratskej láske" či "sesterskej láske" v kláštornej komunite.

Katolícke ale i pravoslávne liturgické ako i rehoľné obleky a liturgická estetika má aj pre homosexuálnych psychopatov určitú svoju príťažlivú silu, pretože homosexuálnym psychopatom môžu z ich naivného pohľadu byť vnímané ako ženské, keďže napríklad miništranti nosia keď miništrujú pri svätej omši takú miništrantskú sukňu "kamžu", a niekedy dokonca možno že aj kňazská alba alebo kňazský ornát či rehoľné rúcho u niektorých mužských rehoľných rádov môžu týmto homosexuálnym psychopatom tiež pripadať ako "ženské oblečenie"; plus navyše v predstavivosti homosexuálnych psychopatov im to umožňuje aj vyhranene narcistickú predstavu o sebe samom, ktorá je často plne zrovnateľná s narcistickým exhibicionistickým potešením homosexuálnych baletných tanečníkov.

Treba povedať aj to, že v podstate takmer všetky lesbičky, ktorá sa zaujímajú o takzvané "cirkevné pole" chcú byť kňažky alebo farárky. Ako som sa už zmienil v predošlých kapitolách, signifikantným znakom homosexuála je zženštilosť a túžba po "ženskej podriadenosti"; zatiaľ čo naopak signifikantným znakom lesbičky je zase maskulinná mužská panovačnosť. Preto zatiaľ čo homosexuálov i lesbičky v ich spoločnej túžbe po kňazskom či farárskom postavení motivuje ich spoločná túžba po sociálnom spoločenskom uznaní, ktorým si chce homosexuál hojiť svoj vlastný homosexuálny komplex menejcennosti nedokonalého slabošského zženštilého muža či lesbička si chce zase hojiť svoj lesbický komplex menejcennosti nedokonalej škaredej maskulinnej ženy; plus lesbičky na rozdiel od homosexuálov chcú byť kňažkou alebo farárkou ešte aj z toho dôvodu, že im ako lesbičkám robí mimoriadne potešenie autoritatívne panovať nad druhými ľuďmi ako kňažka či farárka. Z tohoto dôvodu nemožno ani len najmenej pochybovať o tom, že už dnes je v protestantských cirkvách - kam dnes plným právom treba zaradiť aj anglikánsku cirkev alebo aj dnešnú českú takzvanú "československú cirkev husitskú" - medzi ženami farárkami je mnohonásobne viacej lesbičiek než je homosexuálov medzi mužmi farármi.

Takmer všetky feministky sú v skutočnosti lesbičky. Všetky lesbičky - bez akejkoľvek výnimky - sú feministky. Ja osobne ani len teoreticky si nedokážem predstaviť feministku, ktorá by nebola lesbičkou, práve tak ako na druhej strane si osobne nedokážem predstaviť žiadnu lesbičku, ktorá by nebola feministkou!!

Je nepochybne veľmi zaujímavé, že príťažlivá sila kňazského postavenia pre homosexuálnych psychopatov sa neobmedzuje iba na moderné kresťanstvo. V rôznych primitívnych spoločnostiach ale aj v klasickom staroveku sú známe prípady, že homosexuáli vykonávali podobné funkcie. Aj tieto "náboženské" záujmy homosexuálnych psychopatov pochádzajú z ich infantilných, detských, egoisticky, sebecky na seba samého zameraných predstáv, a nemajú v podstate absolútne nič spoločného s nejakým objektívnym obsahom náboženskej viery.

To, čo niektorí homosexuáli či niektoré lesbičky chápu ako svoje údajne vraj "povolanie" ku kňažstvu alebo farárstvu, prípadne k rehoľnému stavu nie je v skutočnosti nejaký objektívny obsah náboženskej viery a morálky, ktorý by týchto homosexuálov či tieto lesbičky priťahoval, ale to, čo týchto homosexuálov a lesbičky v skutočnosti priťahuje je iba dotyčný kňazský, farársky či rehoľný spôsob života, ktorý je emocionálne vďačný a nenáročný, plus egoisticky, sebecky zameraný iba na samého seba či samú seba. Sú to úplne klamná a "chybná" povolania.

A čo je úplne to najhoršie - a bohužiaľ sa to týka aj našej svätej, apoštolskej katolíckej cirkvi, ako aj pravoslávnych cirkví - takíto homosexuálni katolícki či pravoslávny kňazi úplne vždy sú vyhranenými "liberálmi", a ich výklad Božieho Slova je vždy pseudotolerantne zmekčilý a farizejsky "humanistický", a to hlavne čo sa týka morálky, ba dokonca že podávajú ultraliberálne prekrútený obraz o "láske", ktorú zamieňajú zo sexom; a ešte k tomu navyše aj vytvárajú vnútri Cirkvi homosexuálnu subkultúru. Ohrozujú čistotu viery, a hlavne fakticky popierajú kresťanskú morálku keďže morálne nároky na mravnosť majú minimálne, alebo dokonca vôbec žiadne, čím ako v otázkach vieroučných, tak ešte výraznejšie v otázkach mravoučných sú homosexuálni kňazi najväčším ohrozením cirkevnej jednoty, a hrozia Cirkev úplne zvnútra rozložiť svojim ultraliberalizmom, hoci ani toto všetko nie je úplne výstižnou charakteristikou, keďže homosexuálny kňaz je v skutočnosti obyčajný psychopat a parazit na tele Cirkvi, ktorý ako psychopat v podstate žiadne vlastné teologické názory - ktoré by neboli iba ospravedlňovaním svojej homosexuálnej úchylky - ani nemá. Homosexuálnym duchovným úplne chýba vyváženosť a sila charakteru, ktoré sú nutné pre otcovské vedenie veriacich. Zásadne vždy by u homosexuálov a lesbičiek by preto každému triezvo uvažujúcemu náboženskému predstavenému malo byť nad slnko jasné, že homosexuáli a lesbičky absolútne nikdy nemajú žiadnu nadprirodzenú Božiu charizmu pre kňazské, farárske, rehoľné, katechetické, alebo nejaké iné podobné náboženské poslanie.

A hoci Cirkev objektívne z homosexuálneho kňaza nemá absolútne nikdy a v ničom absolútne žiadny osoh z homosexuálneho kňaza, a homosexuálny kňaz Cirkvi iba vo všetkom úmyselne permanentne škodí, plus je bez najmenších pochybností i to, že homosexuálny kňaz je iba úplne cudzorodým elementom na tele Cirkvi s ktorou nemá absolútne nič spoločného, pretože homosexuálneho kňaza po vieroučnej a tým menej po morálnej stránke s Cirkvou absolútne nič nespojuje. Homosexuálni kňazi absolútne vo všetkom verne slúžia diablovi Satanovi, ako aj satanovým služobníkom a služobníčkam feministkám a slobodným murárom či česky svobodným zednářům. A napriek všetkým týmto skutočnostiam sú navyše ešte k tomu homosexuálni kňazi vernými objektmi pre slobodomurárskych novinárov či česky svobodozednářských novinářů, ktorí ich lživo prezentujú ako integrálnu súčasť Cirkvi, hoci slobodným murárom či česky svobodným zednářům je veľmi dobre známe to, že dotyčný homosexuálny kňaz rozhodne v žiadnom prípade nie je "človekom Cirkvi", ale keď už, tak treba povedať, že homosexuálny kňaz je v skutočnosti "človekom slobodných murárov" alebo česky je "člověkem svobodných zednářů", o čom svedčí i to, že každý homosexuál vždy slúžil iba záujmom slobodného murárstva či česky sloužil jen zájmům svobodného zednářství, zatiaľ čo Cirkvi ku ktorej patril iba formálne, avšak v skutočnosti Cirkvi a cirkevným záujmom práve podľa inštrukcií a pokynov slobodných murárov či česky svobodných zednářů zásadne vždy iba úmyselne škodil.

Všetkými masmédiami propagovanej "povoľnosti" voči homosexualite znamená, že liečiaci sa homosexuálny pacient či pacientka robí všetko čo je v jeho či jej silách aby sa vyliečil či vyliečila z homosexuality a súčasne s tým dočasne prijíma sám seba či sama seba takého, či takú ako sám či sama je, a teda na svojej trpezlivej ceste ku zdraviu občas aj zlyhávajúci - pre masmédia - antihrdina, ktorý sa neraz stane aj terčom masmediálnych posmeškov konaných podľa pokynov slobodných murárov či česky svobodných zednářů s cieľom odradiť ho či ju od pokračovania v ďalšej liečbe; a ak napriek tejto masmediálnej kampani vytrvá a vylieči sa z homosexuálneho postihnutia, tak na dotyčný fakt jeho či jej vyliečenia sa z homosexuálneho postihnutia okamžite a prakticky od takmer všetkých masmédií, ktoré tou či onou formou priamo či nepriamo kontrolujú slobodní murári či česky svobodní zednáři, z politických a ideologických dôvodov padne hermetická železná opona dokonalého informačného embarga dôsledne dodržovaná prakticky takmer všetkými masmédiami, aby sa o tomto prípade vyliečenia z homosexuality pokiaľ je to možné takmer nikto iný ani nedozvedel, pretože fakt vyliečenia homosexuálneho pacienta či pacientky z homosexuality vyvracia ich ideologickú dogmu o údajnej nevyliečiteľnosti homosexuality, čím je priamo ohrozovaný aj tento ich liberálny symbol homosexuality ako slobodomurársky či česky svobodozednářský ideologický symbol údajnej slobody, liberálnosti a tolerancie.

Ba dokonca toto vyliečenie pacienta či pacientky z homosexuálneho postihnutia má často aj pre dotyčného lekára či psychológa zo strany slobodných murárov či česky svobodných zednářů a vládnuceho režimu za následok všelijaké priame či nepriame šikanovane pod najrozličnejšími zámienkami, či už od policajných orgánov pod zámienkou zlého parkovania osobného automobilu, či zámerne neúspešnej technickej či emisnej kontroly vozidla, alebo šikany napríklad zo strany mesta, ktoré dotyčnému lekárovi či psychológovi odmietne predĺžiť nájomnú zmluvu na nebytové priestory v ktorých má zariadenú svoju ambulanciu, alebo šikana zo strany zdravotných poisťovní, ktoré pod nejakou zámienkou s dotyčným lekárom či psychológom nie sú ochotné uzavrieť ďalšiu zmluvu ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti a úhradách za ňu, možné sú i šikany zo strany príslušnej lekárskej komory umelo si vymýšľajúce nejaké nedostatky v poskytovanej lekárskej starostlivosti, rôzne šikany zo strany príslušného finančného úradu pre nejaké údajné nezrovnalosti v účetníctve, údajné daňové nedoplatky a podobne.

A nakoniec sa u dotyčného lekára či psychológa objaví tajomný pán v čiernej koženej bunde a s veľkými tmavými okuliarmi (po česky: okuliarmi = brýlemi) na tvári, ktorý síce veľmi opatrne, diplomaticky a navonok dvojzmyselne - avšak súčasne tak, aby mu dotyčný lekár či psychológ veľmi dobre porozumel - naznačí, že všetky tieto problémy s policajnými orgánmi ohľadom osobného automobilu, problémy nájomnej zmluvy s mestom ohľadne ambulancie, problémy so zdravotnými poisťovňami ohľadom zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a úhradám za ňu, problémy s lekárskou komorou pre údajné nedostatky v poskytovanej lekárskej starostlivosti, problémy s finančným úradom pre údajné nezrovnalosti v účetníctve a údajné daňové nedoplatky a prípadne ešte šikanovania aj od ďalších orgánov na ktoré som si momentálne nespomenul tu byť údajne vraj vôbec nemusí, ak sa podvolí tomuto brutálnemu koordinovanému nátlaku - konanému súčasne z niekoľkých strán a zo zákulisia riadeného slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři - a nebude už ďalej liečiť homosexuálov a lesbičky. No a lekár je spočiatku v šoku, pretože nemôže uveriť tomu čo vidia vlastné oči a hlavne tomu, čo na vlastné uši od tohoto neznámeho pána práve počul, ale nakoniec sa podvolia a homosexuálov a lesbičky skutočne radšej prestanú liečiť…

U nás kresťanov ale aj ostatných ľudí s pozitívnym altruistickým myslením je naopak prevažujúca snaha pomáhať druhým. Egocentrická osoba, ktorá by sa dokázala primeť k tomu, aby uvedomele pre druhých ľudí niečo znamenala napríklad tým, že z toho jej angažmá nebude mať úžitok sama pre seba, či už ide o stretnutie s priateľmi alebo členmi rodiny, ale aj seniormi napríklad v Domove dôchodcov alebo napríklad bezdomovcami v nejakom útulku, či chorými v nejakej nemocnici, plus taktiež sa aj pri tom pokúša byť nejako užitočná druhým ľuďom bez toho, aby sama mala z toho nejaký osoh, sa – keď to vyskúša bude tým táto osoba veľmi prekvapená – tým, že zameriava svoju sústredenosť preč od seba samého či seba samej, stáva sa vnútorne oveľa spokojnejšia.

Mohol by som to vyjadriť ešte aj ináč. V čom spočíva moja väčšia a menšia zodpovednosť? A toto sa môže týkať ako "veľkých" dlhodobých cieľov, tak aj úplne všedných každodenných situácií: Aká je Vaša zodpovednosť v cirkvi, v diecéze, vo farnosti, v práci, v škole, ku kamarátom a kamarátkam, k susedom, k obci, k národu, ale aj v rodine, v manželstve, v rodičovstve, voči Vašim deťom, vo vzťahu k Vášmu zdraviu, k Vášmu telu, k Vášmu voľnému času a podobne.

Môže to znieť triviálne, ale stávajú sa skutočne niekedy strašné veci. Bol som úplne šokovaný, keď som svojho času čítal o tom, ako v Holandsku istý homosexuálny manžel, ktorý zo začiatku iba nariekal nad svojim údajne vraj dilematom, že vraj "rodina alebo homosexuálny priateľ", a nakoniec tento odporný hajzel kvôli svojmu homosexuálnemu milencovi svoju rodinu, tj. zákonitú manželku a deti aj opustil!

Tento nezodpovedný hajzel nepremýšľal teda ani najmenej poctivo o svojej zodpovednosti! Myšlienku na zodpovednosť proste potlačil a udusil v takzvanej "samoľútosti nad svojim tragickým osudom". Keď som to dočítal – myslel som si, že od zúrivosti vyskočím z kože. Veď ten nezodpovedný hajzel opustil manželku a deti! Zaslúžil by so dostať poriadne po papuli (česky: dostať poriadne po papuli – dostat pořádně přes držku)!!

Je vidieť, že tomu hajzlovi ku šťastiu nechýbalo nič iného, než dostať poriadny výprask! Mali si ho preto podať dospelí muži z obidvoch rodín, a tak dlho toho hajzla mlátiť, kým sa mu tie jeho choromyseľné ľahkomyseľné "vzdušné zámky" nevyženú z hlavy, a kým sa sám dobrovoľne (a myslím tým skutočne dobrovoľne!) nerozhodne vrátiť sa späť k svojej zákonitej manželke a k svojim vlastným deťom. Bohužiaľ ale slobodnému murárstvu či česky svobodnému zednářství holandská spoločnosť, ktorá je ešte prehnitejšia než slovenská, ba dokonca ešte prehnitejšia než česká (a to už je čo povedať!), sa tvárila, akoby všetko bolo úplne v poriadku. Duševne chorý chlap len tak pre nič za nič utečie od svojej zákonitej manželky, a polícia, súdy a štátne úrady namiesto toho, aby ho vrátili nazad jeho zákonitej manželke, alebo ho odviezli niekam na liečenie, či v krajnom prípade do väzenia, ho ešte navyše za halasnej asistencie všetkých slobodomurárskych či česky svobodozednářských masmédií vehementne obhajujú spoločne aj s prakticky takmer všetkými masmédiami takým spôsobom, ako keby tým chceli celému národu snáď povedať, že toto krajne nezodpovedné správanie sa dotyčného hajzla, ktorý úplne bezdôvodne opustil svoju vlastnú zákonitú manželku a svoje vlastné deti považujú práve naopak za správanie sa vzorné, správne, ba až za následovaniahodné pre celý národ!!

Zhodou okolností relatívne krátko po dotyčnej masmediálne v Holandsku veľmi agresívne prezentovanej udalosti som sám navštívil Amsterdam a mal možnosť rozprávať sa s obyčajnými Holanďanmi a spýtať sa ich aj na to, aký majú názor na tuto vec. Bohužiaľ boli veľmi zmanipulovaní, a v podstate o tejto veci "zastávali" úplne rovnaké názory, aké im vnútili amorálnosťou prehnité holandské masmédiá, ktoré najvernejšie tlmočia názory slobodných murárov či česky svobodných zednářů. Ja som im ale tiež povedal svoje, ako to vidím ja, a ako by sa po správnosti táto vec mala riešiť.

Zdôraznil som pritom aj moju objektivitu, nadhľad a nestrannosť danú okrem iného aj tým, že ja sám som sa v pätnástich rokoch zasvätil Bohu, že naveky až do smrti zachovám celibát a panictvo môjho tela i duše pre Božie kráľovstvo – a teda ja osobne jednak nemám žiadne deti, nikdy som žiadne deti nemal a nikdy žiadne deti ani mať nebudem, jednak nežijem v manželstve, nikdy som žiadne manželstvo neuzavrel a nikdy ani žiadne manželstvo neuzavriem, a teda o mojej osobnej objektivite, nadhľade a nestrannosti už i z tohoto dôvodu nemôže byť ani najmenších pochybností. Ja osobne síce manželstvo považujem za menejcenné v porovnaní s panictvom u mužov či panenstvom u žien, to však ale nič nemení na tom, že drvivej prevažujúcej časti ľudí Boh nedal charizmu panictva či panenstva, a preto všetci ľudia, ktorí nie sú schopní a ochotní prijať panictvo či panenstvo, sú povinní vstúpiť do manželstva, pretože podľa Božej vôle iba v zákonitom manželstve sa smie súložiť. A manželstvo z Božej vôle je celoživotný zväzok jedného muža s jednou ženou a ich spoločných detí, a ako také je z Božej vôle nijako nerozlučiteľné a nezrušiteľné, a zanikne až smrťou prvého z manželov. Aj keď síce ja osobne z Božej vôle som Bohom povolaný k celibátnemu a panickému životu kresťanského pustovníka, v prípade ale že by tomu bolo bývalo ináč, a mňa by napríklad Boh nepovolal k panictvu ale povolal mňa do manželstva, tak ja v prípade, že by som bol manželom, v súlade s Božou vôľou nikdy by som sa nebol ochotný sa rozviesť, a určite ani manželke by som to nikdy nedovolil. A ak by som teda ja z Božej vôle žil v nejakom manželstve, a objavila by sa tu nejaká tretia osoba, ktorá by chcela moje manželstvo rozbiť, pravdepodobne by som asi v tom najkrajnejšom prípade radšej aj zabil túto tretiu osobu než pripustil rozbitie manželstva. Ostatne človek, ktorý rozbil alebo pomohol inému rozbiť jeho manželstvo – a to sa týka aj sudcov a sudkýň, úradníkov a úradníčok, novinárov a novinárok – pôjdu po svojej smrti oni všetci beztak do tartarus, tj. do pekla.

Tí hlúpi Holanďania ale ničomu nerozumeli, medzi dotyčnou skupinou ľudí zhodou okolností nebol ani jeden rozumný človek. Hlúpo sa pozerali ako také teliatka, nikto nič nehovoril, až potom jeden z nich postavil všetkému korunu na hlavu keď začal čosi úplne z cesty a nijako nesúvisiac s danou témou koktať čosi o tom, že Holandsko je údajne vraj demokratická krajina či tak nejako, plietol piate cez deviate, demokraciu si plietol s anarchiou a anarchiu zasa s odpornou zvrhlosťou, ako keby snáď platilo, že každý čo i len trochu slušný človek nie je demokratom, respektíve ako keby platila priama úmernosť, že čím zvrhlejší zvrhlík tým údajne vraj väčší demokrat. A v podobnom duchu sa pridali ešte aj niektorí ďalší.

Po tom čo som si od nich vypočul nečudujem sa Poliakom a Írom ani najmenej, že sa poľský aj írsky ľud proti takýmto "demokratom" s hrôzou a zdesením zubami nechtami zúrivo vzpiera, a teda títo "demokrati" preukazujú svojou odpornou zvrhlosťou myšlienke celoeurópskej integrácie skutočne medvediu službu, a ani milióny odporcov myšlienky celoeurópskej integrácie nie je schopných tejto myšlienke uškodiť tak mnoho ako je ju schopný vnútorne zdiskreditovať hoc i len jeden jediný z takýchto "demokratov" ak sa nedaj Bože dostane nejaké podobné ultraliberálne hovado na popredné miesto v bruselskej európskej exekutíve k moci (čo sa v mnohých prípadov bohužiaľ i stalo).

Nechcem nikoho, a najmú nie Vás homosexuálov, a to hlavne Vás mužských homosexuálov až tak veľmi stresovať a traumatizovať, že by som v rozpore s Vašou prirodzenosťou Vás nejako nútil prekonať Váš strach zo zosmiešnenia či strach z iného nepochopenia ľuďmi, a naliehať na Vás, aby ste si založil či založila svoje vlastné webové stránky na Internete, kde by ste písal či písala nejaké svoje vlastné názory (pokiaľ možno aspoň v niečom trochu odlišné od masmediálnej propagandy) – hoci práve toto z terapeutického hľadiska by Vám vo Vašej liečbe veľmi pomohlo! A to hlavne Vám mužským homosexuálom by to veľmi pomohlo, pretože by Vám to pomohlo zbaviť sa Vášho homosexuálneho extrémne zženštilého strachu pred zosmiešnením a kritikou. A nech už žijete v ktorejkoľvek krajine, v ktorejkoľvek dobe a pod vládou akéhokoľvek režimu, čím radikálnejší by bol v čomkoľvek Váš odklon od názorov momentálnej prorežimnej oficiálnej masmediálnej propagandy, priamo úmerne s tým mocnejšie by boli i nenávistné útoky, posmešky a vyhrážky rôznej prorežimnej psychopatickej spodiny proti Vám, ale aj vďačné e-maily tých ľudí, ktorí sa s Vašim názorom stotožnia, a budú Vám vďačný za to, že ste našiel tú odvahu tak masmediálne tabuizovaný a nelukratívny názor otvorene vysloviť. A čo je úplne to najdôležitejšie - Vám by to umožnilo obrniť svoju dušu voči nenávistným výlevom, učiniť ju imúnnou, zocelenou a vyrovnanou, ktorú už len tak ľahko niečo nevytočí.

Ale aj keď nenajdete odvahu vytvoriť si nejaké vlastné webové stránky – ani tak nezúfajte. Možno že až pokročí Vaša liečba, tak tuto odvahu nájdete. Ale i tak skúste sa zúčastňovať rôznych aktivít a rozhovorov, ak ide napríklad o počúvanie nejakých prednášok, nebojte sa sadnúť si skôr viac dopredu než dozadu, a úplne najlepšie je posadiť sa do úplne prvej lavice! A až začne diskusia, nebojte sa ihneď prihlásiť, a nerobte si ťažkú hlavu z toho, že sa nikto iní nehlási. To ja osobne si vždy sadnem úplne do prvej lavice hneď na sedadlo čo najbližšie pred prednášajúceho, alebo teda čo najbližšie kam až je mňa ochotná jeho ochranka pustiť. A keď začne diskusia, okamžite vyskočím, lebo viem, že zo začiatku majú všetci trému a často nikto sa preto nehlási, zatiaľ čo keby som aj ja váhal, tak neskôr dostanú odvahu mnohí a čím ďalej, tým viacej sa ich hlási viac a viac. A nielenže sa nebojte spýtať ako prvý (neskôr až prekonajú trému ostatní tak možno že by sa na Váš dotaz už vôbec ani nedostalo!), ale bez akýchkoľvek obáv vyhŕknite bleskovo zo seba svoju otázku priamo v tom jazyku, ktorý je materinským jazykom prednášajúceho. Ja osobne som odjakživa chcel sedieť a sedel som v prvej lavici hneď oproti lavici učiteľa, a preto som nikdy ani nemal pocit, že by som snáď robil voľačo čo by bolo nejako "mimoriadne odvážne". Bola to proste bežná normálka. A neváhal som učiteľovi ani skočiť do reči a usmerniť ho otázkou. Ba dokonca raz som to i prehnal, pretože "zvyk je zvyk" keď som sa raz pozabudol, a na prednáške som zo svojou stručnou otázkou skočil do reči samotnému prezidentovi Buschovi. Všetci onemeli – "taká neslýchaná drzosť!!". Ale on sám to všetko prijal s úsmevom, ba dokonca najprv odpovedal do mikrofónu na moju otázku, a až potom pokračoval ďalej vo svojej prednáške akoby nič. Z toho môžete teda vidieť a zapamätajte si, že ani ten najväčší "Bubák" na svete nie je tak veľkým, aby – keby už nato prišlo – nebol ste s ním schopný rozprávať sa kľudne, bezo strachu i ponižovania, fakticky ako rovný s rovným. Chápem, že zatiaľ je to pre Vás možno ešte "strašné", až sa však ale vyliečite z tej Vašej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality a prestanete byť homosexuálom, tak zistíte, že na tom vlastne vôbec nič nie je, nejde o žiadnu mimoriadnu "odvahu" a že to hravo dokáže úplne ktokoľvek. Nikdy nezabudnem na jedného novinára s ktorým som sa niekoľkokrát náhodne stretol na rôznych prednáškach a ktorý akosi nechtiac aj so mnou fakticky "súperil" o položenie prvej otázky. Raz som sa s ním dal do reči, a on sa mi priznal, že on údajne vraj tiež na to nebol zo svojej prirodzenosti zvyklý, že keď chodil do školy, tak vyhľadával miesto na sedenie úplne vzadu, a teraz ho odrazu ako novinára začal šéf nútiť k dravej "agresívnej aktivite", z čoho bol údajne vraj zo začiatku úplne zúfalý. Ba dokonca keď vraj po prvý raz v rozpore zo svojimi zvykmi si musel sadnúť úplne dopredu a hneď po prednáške sa vehementne ako prvý domáhať položenia otázky istému veľkému politikovi, tak že mal pocit, ako keby mu z toho údajne vraj srdce skákalo od vzrušenia až kdesi v krku, a že na neho šli až mrákoty, robili sa mu kruhy pred očami, že si údajne vraj až myslel že možno že stratí vedomie a omdlie. A dnes? Normálka! Dnes keď sa hlási na položenie otázky, tak celkom určite už ani jemu – podobne ako je to aj u mňa - srdce nebije rozhodne o nič silnejšie ako kedykoľvek inokedy predtým či potom. A ja pevne verím, že aj Vy, ktorý podobne ako dotyčný novinár asi taktiež nie ste zvyknutý sedávať vpredu a navyše ešte verejne klásť aj otázky "velikánom", a vždy ste sa chcel zašiť niekam dozadu a byť tam potichu ako taká malá zbabelá myšička, ak aj možno keď aj nie úplne na počiatku, tak neskôr sa to i pre Vás stane úplnou rutinou, zistíte že každý hoc aj ten najväčší "Bubák" je iba človek, a že nie je žiadny dôvod mať pred kýmkoľvek nejaký prehnaný rešpekt.

A tak zúčastňujte sa rôznych aktivít, prednášok, prejavov ale i aktívnych rozhovorov, vložte v maximálnej miere svoju energiu a hlavne svoju odvahu do styku s ľuďmi. A dajte si vnútorný sľub sebe samému, že na každej takejto prednáške, prejave či aktivite budete aspoň o trošičku v niečom odvážnejší než ste bol naposledy, a takto teda svoje osobné nároky na svoju vlastnú odvahu v osobnej aktivite síce hoc i len po postupných "trošičkách", avšak predsa len neustále zvyšujte a zvyšujte – až kým nedosiahnete toho ideálneho stavu, ktorý som Vám popísal o odstavec vyššie!

Tento psychologický vnútorný boj proti Vášmu vnútornému strachu bude veľmi užitočný hlavne pre Vás homosexuálov, keďže takto práve Vy ako homosexuál poznáte svoju psychopaticky a neuroticky hlboko zakorenenú rolu toho, kto "stojí stranou", čo je prvý krok na Vašej ceste prekonať Váš odpor k tomu, aby ste sa úplne prirodzeným spôsobom prispôsobil priateľom a známym rovnakého pohlavia bez akýchkoľvek komplexov vlastnej pohlavnej menejcennosti "pohlavne menejcenného muža", keďže zistíte, že oni ti ostatní muži i navzdory ich vyššej postave ako je Vaša malá postava, perfektnému zraku na rozdiel od Vašich okuliarov (česky: okuliarov = brýlí) a celkovo väčšej fyzickej sile nie sú inak aj napriek tejto ich prevahe nad Vami o nič väčší či mužnejší muži než ste Vy sám, ba dokonca, že mnohých mužov možno že aj vo všeličom, čo sa týka mužnosti prekonávate, a preto teda nie je žiadny dôvod pre to, aby ste sa vnútorne vedome či podvedome mal chcieť cítiť či túžiť byť ženou a nie mužom s nezmyselnou Vašou homosexuálnou psychopatickou a neurotickou poruchou determinovanou zhovadilou predstavou, že Vy ako postavou malý, slabý a zženštilý muž v psychickom svete žien by ste bol úspešnejším človekom, než akým ste v psychickom svete medzi nami mužmi.

A preto aj Vy mužskí homosexuáli, nebojte sa, a prestaňte byť ľuďmi bez akýchkoľvek vlastných názorov a ideálov, respektíve ktorých názory sú výlučne iba kopírovaním názorov existujúcich masmédií. Ak sa Vám mužským homosexuálom aspoň v niečom podarí urobiť krok von z tieňa oficiálnej masmediálnej propagandy – urobíte tým prvý krok na ceste Vášho vyliečenia sa z Vašej odporne zvrhlej homosexuality, pretože typickou vlastnosťou nás mužov nie je sevilná slepá poslušnosť a pokora, ale cholerická razantná mužská dynamická bojovnosť a vzpurnosť.

A ak niekto pochybuje o Vašej mužnosti?

V tom prípade si dajte záväzok, že mu pri najbližšom osobnom stretnutí rozbijete hubu (česky: rozbijete hubu = rozbijete držku), aby sa sám presvedčil aký ste chlap! A až mu tu jeho hubu skutočne rozbijete – potom ste konečne na správnej ceste prestať byť servilným zženštilým homosexuálom, a stať sa konečne pravým mužom akým správny chlap má aj byť!!

Ak sa o liečbe z Vašej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality chcete dozvedieť viacej, doporučujem Vám prečítať si prácu týkajúcej sa liečby homosexuálnej psychopatickej a neurotickej poruchy, ktorá sa nachádza na www.henryklahola.nazory.cz

Homosexuáli a lesbičky sú síce pre slobodných murárov či česky svobodné zednáře dôležitým symbolom takzvanej “liberálnosti”, “svobody” a “tolerancie” ako prvá etapa boja slobodných murárov či česky svobodných zednářů proti takzvanej diskriminácii takzvaných sexuálnych menšín, kam slobodní murári radia nielen homosexuálov a lesbičky ale aj pedofilov, exhibicionistov, zoofilov, nekrofilov i všetkých ostatných sexuálnych úchylákov, čo je všetko toto spoločné pod heslom boja proti takzvanej diskriminácii sexuálnych menšín tvorí jeden z troch ústredných bodov slobodných murárov či česky svobodných zednářů, kde ďalším ústredným bodom slobodných murárov či česky svobodných zednářů je fakticky upevňovanie už i tak výrazne privilegovaného postavenia žien, čo je bod programu slobodných murárov či česky svobodných zednářů, ktorý s neuveriteľným pokrytectvom oficiálne slobodní murári či česky svobodní zednáři charakterizujú ako údajný boj za zrovnoprávnenie žien s mužmi, hoci niet ani najmenších pochýb o tom, že cieľom slobodných murárov či česky svobodných zednářů rozhodne nie je strhnutie žien z ich privilegovaného piedestálu a degradovanie žien do postavenia mužov. Kto by o tom, že ženy sa u nás majú oveľa lepšie než muži mal určité pochybnosti, tomu doporučujem zhliadnutie konkrétnych štatistických údajov dokumentujúcich v jednotlivých situáciách postavenie mužom a žien, ktoré sa nachádzajú v češtine v súbore pod názvom “Společenské postavení a pozice obou pohlaví. Které pohlaví je na tom ve společnosti lépe a které hůře? A které pohlaví je dnes fakticky diskriminováno?”, ktore je v češtine publikované na adrese www.henryklahola.nazory.cz/pohl.htm kde navyše konkrétne uvádzam nielen jednotlivé oblasti spoločenského postavenia mužov a žien v Českej republike (a môžem povedať, že v Slovenskej republike je to podobné!), a to navyše aj dôsledne s uvedením oficiálnych prameňov, z ktorých som tieto informácie prevzal! No a napokon tretím prameňom programu slobodných murárov či česky svobodných zednářů je vedľa boja proti takzvanej diskriminácii sexuálnych menšín a údajného boja za zrovnoprávnenie žien s mužmi do tretice údajný boj proti rasizmu, v skutočnosti však ale perzekvovanie všetkých, ktorí vystupujú proti rôznym zahraničným mafiám a mafiami skorumpovaným domácim politikom a vysokým štátnym úradníkom podieľajúcich sa na nútení občanov cudzích štátov, aby odišli pracovať do českej republiky, perzekúciám proti tým, ktorí nesúhlasia s tým, že títo mafiami pašovaní cudzinci nám domácim občanom berú prácu, a v neposlednej miere aj perzekúcie proti tým, ktorí spochybňujú nezmyselnú ideologickú dogmu o tom, že údajne vraj zahraničný pracovník prichádzajúci z akejkoľvek cudzej krajiny je údajne vraj vždy lacnejší, ako domáci pracovník dotyčného štátu, ako i tí, ktorí spochybňujú i druhú nezmyselnú dogmu, že údajne vraj zahraničný pracovník pochádzajúci z akejkoľvek cudzej krajiny je údajne vraj vždy väčší odborník než domáci pracovník daného štátu.

V žiadnom prípade si v tejto práci nekladiem za cieľ Vás presvedčovať o faktickej nadvláde slobodných murárov či po česky svobodných zednářů. Chcem Vám iba predložiť konkrétne fakty – a názor nech si už každý urobí sám!

Priatelia, v žiadnom prípade rozhodne nemám v úmysle Vás nejako šokovať. Ja sám z celej duše nenávidím akékoľvek bulvárne informácie, a preto vedzte, že ak budete šokovaní tým, čo sa sami dozviete, je to iba dôsledok Vašej doterajšej nevedomosti o týchto skutočnostiach, a nie teda snáď nejakým prikrášľovaním alebo naopak zveličovaním daného problému. A vedzte, že je toho ešte oveľa viac, a že možno hovoriť o úspechu, ak sa mi podarilo odhaliť aspoň tento nepatrný zlomok skutočného objemu celosvetových plánov slobodných murárov či česky svobodných zednářů. Rozhodne v žiadnom prípade nemôžem tvrdiť, že by som snáď ja sám poznal úplne celú pravdu. To rozhodne v žiadnom prípade nie!

Ak sa Vám z politických a ideologických dôvodov táto práca nepáči – nečítajte ju!! Ale ak Vás úprimne zaujíma hľadanie pravdy, otvára sa Vám tu veľký priestor na to, aby ste spoločne so mnou o týchto problémov premýšľali. Ide totiž iba o to, či chcete byť k týmto problémom ignorantský, hluchý, slepý a spokojný úplne zo všetkým, čo Vám slobodomurárske či svobodozednářská masmédia predkladajú k “vereniu”, aby ste tomu slepo veril; alebo či Vás táto osobná pohodlnosť neuspokojí, a dáte preto prednosť tomu, aby ste sa skutočne dozvedel objektívnu pravdu. Nepýtajte sa mňa, ktorá cesta je lepšia – to Vám musí povedať Vaše vlastné svedomie. My všetci sme ľudia, a ako ľudia máme aj svoje ľudské práva. Ak sa nebudeme o ne hlásiť a bojovať proti ich porušovaniu, stratíme ich. Tieto naše ľudské a občianske práva sú totiž výhodou iba pre nás. Tým všemocným slobodným murárom či česky svobodným zednářům sú naše ľudské práva iba poslednou prekážkou k nášmu úplnému ovládnutiu slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři.

Rysuje sa v stále jasnejších kontúrach slobodomurárska nadvláda či česky svobodozednářská nadvláda, ktorej cieľom je totálne nás všetkých zotročiť pod absolútnu kontrolu a nadvládu slobodných murárov či česky svobodných zednářů. Fakt slobodomurárskej či česky svobodozednářské celosvetovej nadvlády je buď úplne zastieraný, alebo úplne podceňovaný, a to aj napriek tomu, že je to práve táto slobodomurárska či česky svobodozednářská nadvláda nad svetom, ktorá smeruje k horšej totalite, akú sme tu kedy mali.

Možno že sa Vám vyššie zvedené tvrdenia subjektívne zdajú byť prehnané, táto práce však ale chce o tom všetkých ľudí, ktorí to chcú vedieť iba informovať, a nie o týchto veciach pane polemizovať. Chcem Vám teda k zamysleniu predložiť konkrétne dôkazy, a názor si už utvorte sám. Iba nevedomosť o týchto praktikách a úmysloch slobodných murárov či česky svobodných zednářů je jednou z hlavných prekážok tomu, aby sa ľudia nejako bránili. Obyčajní ľudia majú právo poznať pravdu a pýtať sa svojho svedomia, či je tento slobodomurársky svet či česky svobodozednářský svět skutočne tým svetom, v ktorom chcú žiť – a teda kým to ešte je možné – tak proti týmto zločinným praktikám koordinovanej propagandy a manipulácie protestovať a domáhať sa svojej slobody a svojich občianskych a ľudských práv.

Svet na začiatku dvadsiateho storočia bol svetom miliónov kultúr, národov a ideologickej rozmanitosti. Potom prišla druhá svetová vojna, a zatiaľ čo pred druhou svetovou vojnou existovali iba dva monokapitalistické štáty na svete – Sovietsky zväz a Mongolsko, zatiaľ čo všetky ostatné štáty sveta boli štátmi polykapitalistickými, čoskoro po skončení druhej svetovej vojny nasledoval vznik dvoch antagonistických blokov: polykapitalizmus a monokapitalizmus.

Chápem, že pre mnohých z Vás sú pojmy polykapitalizmus a monokapitalizmus úplne nové, a že nikdy ste ich ešte nepočuli, a preto pre tých, ktorí sa o pojmoch polykapitalizmus a monokapitalizmus, ako aj o ďalších historických, ekonomických a politických širších súvislostiach chcú niečo dozvedieť – mali by si prečítať týchto dvanásť prác:

Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky) Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

Henryk Lahola :Ženy jsou privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm

Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm

Henryk Lahola : Komunismus coby filozofický fenomén křesťanství v kontinuitě filozofie dějin. Marxisté-leninisté zradili původní ideály revoluce nastolením ekonomického systému státního kapitalismu! , Babice 2006, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Ko.htm

Henryk Lahola : Manifest revoluce proti kapitalismu pluralitnímu i státnímu! Jen odstraněním měny a likvidací privátního vlastnictví lze zlikvidovat trh a tím ekonomicky i obě formy kapitalismu! , Babice 2006, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Ma.htm

Henryk Lahola : Cizí dělníci stojí zaměstnavatele mnohem více peněz jako domácí dělníci! Ekonomicky je to dáno rozdílnou velikostí jejich mezních nákladů! , Babice 2007, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/De.htm

Henryk Lahola : Druhý díl Reakce na reakce – aneb moje odpovědi čtenářům na jejich nejzávažnější připomínky, Babice 2007, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Reakce.htm

Henryk Lahola: Víte kolik finančně stálo studium v letech 1994 – 2000? , Babice 2008, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Vetrnik.htm

Henryk Lahola : Vysvětlení podstaty a smyslu revolučního kalendáře v revolučním státě. , Babice 2007, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Kalendar.htm

Henryk Lahola : Manifest revoluce – terciátní systém by fungoval i v kapitalistické ekonomice. Manifest revoluce je ojedinělý a výjimečný případ, kdy jsem já upřednostnil ekonomiku před náboženstvím., Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Sedmidenni.htm

Henryk Lahola : Jak funguje či nefunguje kapitalistická ekonomika? Stručné vysvětlení principů se kterými stojí i padá polykapitalistická ekonomika. , Babice 2007, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Polikapit.htm

Pre tých, ktorí tieto práce ku svojej vlastnej škode čítať nebudú preto uvediem aspoň tu v najmaximálnejšej stručnosti vysvetlenie pojmov polykapitalizmus a monokapitalizmus:

Moje vysvetlenie pojmu “polykapitalizmus” a “monokapitalizmus” pre tých, ktorí tieto pojmy čítajú po prvý raz vo svojom živote je asi také, že Polykapitalizmus je politicko – ekonomický systém, ktorý sme tu v Československu mali pred rokom 1949, a ktorý tu znovu máme od roku 1991 až dodnes. Monokapitalizmus je zase politicko – ekonomický systém, ktorý sme tu v Československu mali v rokoch 1948 – 1990.

Obidva tieto vyššie zmieňované kapitalistické systémy sú protiľudové a nemravné, ekonomicky vedú k veľkému zaostávaniu ekonomiky za svojim ekonomickým výkonom ekonomiky, pretože obidva tieto kapitalistické systémy ekonomiky sú založené na hyperfragmentačnej schizofrénnej roztrieštenosti ekonomiky do obrovského množstva nesúrodých firiem a firmičiek bez sebemenšieho náznaku jednotnej ekonomiky.

Polykapitalizmus ale má ešte protiľudovejší a nemravnejší charakter než Monokapitalizmus. Viac sa tejto problematike venujem v bloku “Modelovanie ideálneho štátu, ktorý je jednak sociálne spravodlivým štátom a súčasne aj štátom s maximálne výkonnou ekonomikou”, a to hlavne v práciwww.henryklahola.nazory.cz/Sedmidenni.htm ”Manifest revoluce – terciátní systém by fungoval i v kapitalistické ekonomice. Manifest revoluce je ojedinělý a výjimečný případ, kdy jsem já upřednostnil ekonomiku před náboženstvím.”, ale aj v ďalších prácach nachádzajúcich sa v tom istom bloku”Modelování ideálního státu, který je jednak sociálně spravedlivým státem a současně i státem s maximálně výkonnou ekonomikou”, ktorý sa nachádza na náboženských webových stránkach o Bohu a vierewww.henryklahola.nazory.cz .

Prospešnejší by bol isteže aj výraznejší rast produktivity práce vo výrobe než aký sú schopné zaistiť dotyčné dva kapitalistické systémy, či už dnešný polykapitalizmus alebo predchádzajúci monokapitalizmus a vytvorenie nielen ekonomicky omnoho výkonnejšieho a vyspelejšieho prostredia, ale tiež aj ekonomického prostredia, ktoré výrazne obmedzí šedú ekonomiku a zabráni čiernemu trhu. To by ale muselo dôjsť k radikálnej zmene ekonomického systému podľa vzoru www.henryklahola.nazory.cz/Ma.htm , ”Manifest revoluce proti kapitalismu pluralitnímu i státnímu! Jen odstraněním měny a likvidací privátního vlastnictví lze zlikvidovat trh a tím ekonomicky i obě formy kapitalismu!”, ktorý potom v Cyklu ”Modelování ideálního státu, který je jednak sociálně spravedlivým státem a současně i státem s maximálně výkonnou ekonomikou” bližšie je objasnené vo viacerých ďalších prácach, a to hlavne v práci www.henryklahola.nazory.cz/Sedmidenni.htm ”Manifest revoluce – terciátní systém by fungoval i v kapitalistické ekonomice. Manifest revoluce je ojedinělý a výjimečný případ, kdy jsem já upřednostnil ekonomiku před náboženstvím.”, ale napríklad aj v práciwww.henryklahola.nazory.cz/Reakce.htm ”Druhý díl Reakce na reakce – aneb moje odpovědi čtenářům na jejich nejzávažnější připomínky.”, prípadne trojterciálny pracovný kalendár ale aj ďalšie problémy sú vysvetlené v práci www.henryklahola.nazory.cz/Kalendar.htm ”Vysvětlení podstaty a smyslu revolučního kalendáře v revolučním státě.”

Ale úplne najlepšia je univerzálna práca: Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky) Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

Ako som už uviedol vyššie, svet na začiatku dvadsiateho storočia bol svetom miliónov kultúr, národov a ideologickej rozmanitosti. Potom prišla druhá svetová vojna, a zatiaľ čo pred druhou svetovou vojnou existovali iba dva monokapitalistické štáty na svete – Sovietsky zväz a Mongolsko, zatiaľ čo všetky ostatné štáty sveta boli štátmi polykapitalistickými, čoskoro po skončení druhej svetovej vojny nasledoval vznik dvoch antagonistických blokov: polykapitalizmus a monokapitalizmus. Začiatkom deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia padla železná opona a došlo fakticky tak k víťazstvu polykapitalizmu nad monokapitalizmom. V súčasnej dobe jedinou monokapitalistickou krajinou sveta je Kórejská ľudovodemokratická republika (ďalej iba “KLDR”), keďže dnes už aj Kuba zo svojou 4,8 % nezamestnanosťou sa podobá skôr na krajinu polykapitalistickú než monokapitalistickú, pretože typickým ekonomickým znakom monokapitalizmu je absolútne nulová nezamestnanosť a súčasne popri tom aj absolútne nulová inflácia – a toto dnes už Kuba v žiadnom prípade nesplňuje. A o takej Číne, Vietnamu či Laosu, ktorých takzvané “tržné ekonomiky” sa dnes v podstate už v absolútne ničom nelíšia od takzvaných “tržných ekonomík” ostatných dnešných európskych a severoamerických polykapitalistických štátov už ani nehovoriac. A tak v súčasnej dobe na celej planéte Zemi existuje už iba jedna jediná monokapitalistická krajina na svete, a touto jedinou monokapitalistickou krajinou sveta je KLDR, a je to práve táto KLDR, v ktorej sa obyčajným ľuďom žije zo všetkých krajín sveta dnes úplne najlepšie.

V polykapitalistických štátoch existuje naoko zdanlivá “demokracia”, v skutočnosti je to však ale iba obyčajná komédia, kde hŕstka politických šašov (po česky: šašo = šašek) sa háda o bezvýznamných detailoch, všetci v totalitnej jednote však ale spoločne hlásajú feministickú propagandu, ktorá bez ohľadu na svoje pokrytecké bláboly o údajnom úsilí o rovnosť mužov a žien fakticky usiluje o nadvládu feministiek nad svetom, a demagogicky rozpráva o údajnej diskriminácii žien oproti mužom, hoci v skutočnosti pravý opak tohoto tvrdenia je pravdou, ženy už dnes sú v Európe a Severnej Amerike všade privilegované nad mužmi, a muži boli degradovaní iba na osoby druhej kategórie; ďalej sa všetci politici a političky vzájomne predháňajú velebením homosexuality a homosexuálnych psychopatov, lživo všetci svorne tvrdiac, že homosexualita je údajne vraj normálna a že sa dokonca údajne vraj ani nedá liečiť; naši politickí komici zabávajú verejnosť zjavne prehnaným bojom proti neexistujúcemu rasizmu; ďalej nezmyselnými blábolmi o údajnom globálnom otepľovaní planéty Zeme takzvanými skleníkovými plynmi; rovnako tak občas aj blábolmi ešte nezmyselnejšími o údajnej možnosti existencie mimozemského života, tj. nezmyselné bláboly o možnostiach údajnej existencie virov, baktérií či iných foriem života, ktoré by údajne vraj mali existovať vo vesmíre mimo našej planéty Zeme; plus doménou politikov sú aj útoky voči jednotlivým cirkvám a náboženským spoločnostiam či ich náboženským predstaviteľom, alebo iným reprezentantom; ako aj svojou ďalšou obdobne lživou a celkom nezmyselnou masmediálnou propagandou pre masmédia, čím spoločne i zo svojou celkovou politickou činnosťou priamo alebo nepriamo slúžia záujmom a cieľom celosvetového slobodného murárstva či česky celosvětového svobodného zednářství.

A čo je najsmutnejšie je to, že v súčasných polykapitalistických štátoch absolútne nikde žiadna skutočná opozícia neexistuje. Akákoľvek dnešná takzvaná opozícia v polykapitalistických štátoch v skutočnosti absolútne žiadnou opozíciou nie je, ale ide iba o zohranú komédiu pre masmédiá a verejnosť, aby mala ilúziu skutočne demokratického politického života. V skutočnosti však ale v polykapitalistických štátoch dnes žiadna skutočná opozícia nikde neexistuje.

A s masmédiami je to úplne to isté. Masmédiá slúžiace politickým a ideologickým záujmom slobodných murárov a svobodných zednářů nás kŕmia za prvé feministickými blábolmi o údajnej diskriminácii žien oproti mužom hoci v skutočnosti pravý opak tohoto tvrdenia je pravdou, ženy už dnes sú v Európe a Severnej Amerike všade privilegované nad mužmi, a muži boli degradovaní iba na osoby druhej kategórie.

Kto sa o skutočnej situácii rovnosti či nerovnosti medzi mužmi a ženami chce toho dozvedieť viacej, tomu doporučujem prečítať si veľmi zaujímavé práce, ktoré sa na toto téma nachádzajú v Cykle “Feministky a feministé. Feminismus či feminizmus vládne světu. Feministická ideologie stále víc a víc umocňuje a upevňuje existující privilegovanost žen ve světě, v důsledku čeho jsou muži dnes jen osobami druhé kategorie” nachádzajúcich sa na náboženských webových stránkach o Bohu a viere www.henryklahola.nazory.cz , a to hlavne tieto štyri práce:

1./V prvom rade je to hlavne práca “Kritika feminismu. Analýza sociálního postavení obou pohlaví dnes. Které pohlaví má dnes de facto privilegované postavení? A které pohlaví je dnes fakticky diskriminováno”, ktorá je v češtine publikovaná na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Fe.htm

2./Rovnako tak by som doporučil aj ďalšiu prácu, ktorá je taktiež umiestnená v tom istom cykle pod názvom “Společenské postavení a pozice obou pohlaví. Které pohlaví je na tom ve společnosti lépe a které hůře? A které pohlaví je dnes fakticky diskriminováno?”, ktorá je v češtine publikovaná na adrese www.henryklahola.nazory.cz/pohl.htm kde navyše konkrétne uvádzam nielen jednotlivé oblasti spoločenského postavenia mužov a žien v Českej republike (a môžem povedať, že v Slovenskej republike je to podobné!), a to navyše aj dôsledne s uvedením oficiálnych prameňov, z ktorých som tieto informácie prevzal!

3./A do tretice môžete si eventuálne v tom istom cykle prečítať aj prácu “Manipulace s děti a feministické pokrytectví. Feministická nadřazenost - které pohlaví má dnes de facto privilegované postavení?”, ktorá sa nachádza na adrese www.henryklahola.nazory.cz/man.html

4./Alebo úplne najlepšia je univerzálna práca: Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté, ktorá je po česky i po slovensky publikovaná aj na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

Za druhé - masmédiá slúžiace politickým a ideologickým záujmom slobodných murárov a svobodných zednářů nás kŕmia blábolmi velebiacimi homosexualitu a homosexuálnych psychopatov, lživo pritom tvrdiac, že homosexualita je údajne vraj normálna a že sa dokonca údajne vraj ani nedá liečiť.

Kto by sa na téma “homosexualita” chcel toho dozvedieť viacej, tomu doporučujem prečítať si práce, ktoré sa na toto téma nachádzajú v Cykle “Homosexuálové. Homosexuáli. Politika: světová masmediální homosexualikracie. Morálka: problém homosexuality jako té nejodpornější a nejzvrhlejší zvrhlosti. Medicína: o homosexualitě jako nemoci - psychopatická homosexuální porucha a její léčba”, nachádzajúcich sa na náboženských webových stránkach o Bohu a viere www.henryklahola.nazory.cz , a to hlavne tieto dve práce:

1./“Homosexualita i pedofilie je maximálně, vrcholně odporná a hnusná zvrhlost! Protest věřícího křesťana proti homosexuálnímu znásilnění překladu Písma svatého do češtiny”, ktorá je napísaná po česky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/buz.htm , kde sú okrem iného aj konkrétne popísané podlé plány slobodných murárov či česky svobodných zednářů na zlikvidovanie katolíckej cirkvi, kresťanstva a akéhokoľvek náboženstva vôbec; a to i s presným popísaním úlohy, akú v tejto súvislosti má zohrať špeciálna slobodomurárska či česky svobodozednářská ideológia homosexuality, ako slobodomurársky či česky svobodozednářský symbol liberalizmu, ktorou sa z politických a ideologických dôvodov stala odporne zvrhlá homosexualita, ako modla ich slobodomurárskej či česky svobodozednářské liberálnej “slobody”, “liberálnosti” a takzvanej “tolerancie”.

2./ Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!!, ktorá je napísaná po slovensky, a nachádza sa na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm , ktorá sa síce o slobodných murároch či česky svobodných zednářích výslovne zmieňuje iba veľmi málo, avšak je priamo namierená proti slobodomurárskemu či česky svobodozednářskému symbolu liberalizmu, ktorou sa z politických a ideologických dôvodov stala odporne zvrhlá homosexualita, ako modla ich slobodomurárskej či česky svobodozednářské liberálnej “slobody”, “liberálnosti” a takzvanej “tolerancie”, pretože jednak dokazuje, že homosexualita je duševná psychopatická a neurotická porucha, jednak tiež dokazuje aj to, že homosexualita je liečiteľná.

Za tretie - masmédiá slúžiace politickým a ideologickým záujmom slobodných murárov a svobodných zednářů nás kŕmia informácie o údajnej nutnosti extrémne fanatického boja proti neexistujúcemu rasizmu; ďalej nezmyselnými blábolmi o údajnom globálnom otepľovaní planéty Zeme takzvanými skleníkovými plynmi; rovnako tak občas aj blábolmi ešte nezmyselnejšími o údajnej možnosti existencie mimozemského života, tj. nezmyselné bláboly o možnostiach údajnej existencie virov, baktérií či iných foriem života, ktoré by údajne vraj mali existovať vo vesmíre mimo našej planéty Zeme; plus doménou politikov sú aj útoky voči jednotlivým cirkvám a náboženským spoločnostiam či ich náboženským predstaviteľom, alebo iným reprezentantom; ako aj svojou ďalšou obdobne lživou a celkom nezmyselnou masmediálnou propagandou pre masmédia, čím spoločne i zo svojou celkovou politickou činnosťou priamo alebo nepriamo slúžia záujmom a cieľom celosvetového slobodného murárstva či česky celosvětového svobodného zednářství.

Pričom tento militantne fanatický boj proti v dnešnej dobe už vlastne vôbec neexistujúcemu rasizmu je ešte doplňovaný strašením občanom údajným terorizmom, ako keby “teroristami” boli tí ľudia, ktorí žijú v rozvojových krajinách a vedú spravodlivý národnooslobodzovací boj proti americkým neokoloniálnym agresorom a ich európskym a iným satelitom, ktorí taktiež s chamtivými koristníckymi úmyslami vyslali svoje vojská do Afganistanu, Iraku, Somálska a ďalších krajín, aby potlačili slobodu tamojšieho ľudu; a teda ako keby skutočnými teroristami neboli skôr tí americkí a európsky politici, ktorí vyslali svoje imperialistické vojská do dobyvačnej agresívnej vojny proti irackému, afgánskému, somálskému ľudu.

A do tohoto strašenia “terorizmom” sa isteže z vervou zapájajú aj všetci politici – nezáleží na tom, či ide o politikov vládnych či takzvaných “opozičných”. Slobodní murári či česky svobodní zednáři si sú veľmi dobre vedomí toho, že vládnuci slobodomurársky či svobodozednářsky režim na to aby bez vážnejších problémov mohol nad ľuďmi vládnuť potrebuje mať nejakého nepriateľa, a to nepriateľa vonkajšieho. Nezáleží na tom, či je to nepriateľ skutočný alebo iba umelo vytvorený. Umelo vytvoriť nepriateľa nie je pritom príliš ťažké. Stačí niekam do rozvojových krajín poslať vojská, aby zmasakrovali tamojšie civilné obyvateľstvo – a potom sa už slobodní murári či svobodní zednáři musia iba modliť, aby sa niekto s tých ľudí, čo prežijú genocídu a zverstvá ich americkej či nejakej inej satelitnej armády rozhodol pomstiť napríklad nejakým bombovým útokom. A hľa pozrite sa ľudia – skáču slobodní murári či svobodní zednáři nadšením – aha teroristi!

V minulosti boli hlavné ciele imperialistických vojen v rozvojových krajinách predovšetkým ekonomické – tj. získať ich nerastné suroviny, územie atď; zatiaľ čo dnes veľmi významným cieľom týchto imperialistických vojen je vytvoriť si medzi obyvateľstvom arabských a iných rozvojových krajín nových “nepriateľov”, ktorí sú pre vlády severoamerických a európskych štátov z ich vnútropolitických príčin veľmi dôležití a potrební.

A ak sa hoc aj nenájde žiadny nový nepriateľ, ktorí by v nenávisti proti imperialistom chcel odpáliť nejakú bombu je to zjavný politický neúspech, pretože potom tento deficit absencie “nepriateľa” musia umelo riešiť tajné služby. Na slobodní murári či česky svobodní zednáři potom majú americkú CIA či britskú MI5, poprípade inú tajnú službu, ktorá už nejaký bombový atentát zosnuje hoc aj umelo, keď je nutné suplovať tajnými službami túto nečinnosť zo strany “lenivých teroristov” – ak sa nenájde nijaký skutočný “terorista”, ktorému vyvraždili rodinu a preto má objektívne dôvodov viac než dosť chcieť sa odpáliť niekde aj s nejakou bombou, aby sa imperialistom za svoje príkorie a utrpenie takto pomstil, avšak ku sklamaniu vládnucich režimov v Európe a Severnej Amerike z nejakého dôvodu sa im žiadny terorista “nepomstí”.

A tak či už dotyčný bombový útok je dielom nejakých skutočných “teroristov”, alebo iba náhradným predstavením z dielne tajných služieb, opäť – k maximálnej spokojnosti slobodných murárov či česky svobodných zednářů - máme dôvod všetci sa odrazu báť “medzinárodného terorizmu”.

A pod týmito – tajnými službami podľa scenára slobodných murárov či svobodných zednářů – umelo vyvolávajúcimi masovými emóciami strachu môže ctihodné damstvo i panstvo slobodných murárov či česky svobodných zednářů počítať s tým, že ich poddaní dovolia im ešte viac odbúravať občianske a ľudské práva a ešte viac ovládať ľudskú spoločnosť. Všimnite si, že nielen svet politiky a masmédií, ale v podstate aj všetky medzinárodné obchody, veda a jednoducho všetko sa dnes vo svete je určované jednotnými štandardmi, a celý svet to v tom istom duchu uchvacuje. Zákony, kultúra a v podstate úplne všetko sa začalo po páde železnej opony, a to nielen v takzvaných “postkomunistických krajinách”, ale i v rozvojových krajinách, a to aj v tých krajinách, ktoré s boľševickými režimami nemali nikdy nič spoločného sa odrazu začínajú prudko prispôsobovať západnému svetu.

Slobodní murári či česky svobodní zednáři majú najsilnejšiu pozíciu práve v USA, kde vládnuci režim Spojených štátov amerických a hlavne potom všemocná americká armáda je najsilnejším baranidlom v rukách slobodných murárov či česky svobodných zednářů. A nie náhodou sa v tejto situácii hovorí o takzvanej amerikanizácii sveta, USA sa totiž – bez toho, aby ich k tomu ktokoľvek oprávnil – nazývajú svetovým policajtom, vládcom a vyvoleným nad svetom. Celý svet sa dnes musí klaňať moci amerického dolára a sile americkej armády, ktorá ako trestná výprava bombarduje suverénne štáty, manipuluje s vládami, svetovými masmédiami i verejnou mienkou a likviduje nevhodných iba pre ich odlišné názory. USA majú svoje vojenské základne takmer vo všetkých oblastiach sveta, a to bez toho, aby k tomu mali jediný morálny alebo iný ospravedlniteľný dôvod.

Nikto nedal USA moc a ani nikto neodsúhlasil faktické povýšenie USA nad ostatnými štátmi, jednoducho si túto moc nad celým svetom vzali USA sami pod tlakom svojich zbraní a účelovými hrozbami akéhosi neurčitého preventívneho opatrenia pred umelo vymyslenými či umelo vytvorenými, fakticky však ale neexistujúcimi svetovými hrozbami. Slobodným murárom či česky svobodným zednářům americká armáda, politika, kultúra a masmediálna propaganda pochoduje svetom. Každému triezvo uvažujúcemu človeku je jasné, že to nie je dôsledkom nejakej geniálnej dokonalosti amerického národa, ale iba dôsledok svetovládneho uvažovania svetového slobodného murárstva či česky světového svobodného zednářství, pre ktorých sú USA iba hračkou v rukách najmocnejších dám a pánov svetového slobodného murárstva či česky světového svobodného zednářství.

Slobodní murári či česky svobodní zednáři celosvetovo podľa jednotných scenárov manipulujú všade na svete jednotne zo všetkým – od medzinárodnej politiky, kde čírou náhodou z výnimkou snáď iba obetí bezprostrednej americkej agresie majú všetky ostatné a to hlavne malé štáty zhodou okolností úplne rovnaké názory, ako majú USA; cez jednotnú feministickú, homosexuálnu, takzvanú antirasistickú a inú propagandu, aj keď síce v rôznych národných jazykoch, avšak celkom očividne ustrihnutú podľa jednotnej šablóny v masmédiách celého sveta, až po masmediálne vytváranie jednotnej verejnej mienky, kde v najrozličnejších jazykoch sveta sa vytvára až nápadne rovnaká terminológia a frazeológia používaním politickej a ideologickej terminológie, ktorej jazyková originalita vychádza lingvisticky a sémanticky celkom evidentne vychádza z anglického jazyka, zatiaľ čo v mnohých iných jazykoch je táto jazyková cudzota otrocky preloženého pojmu z anglickej politickej terminológie viac než zrejmá, a v niektorých jazykoch tento cudzorodý implantát pôsobí tak trochu dokonca i komicky.

Najpodlejšie na tom všetkom ale je to, že slobodní murári či česky svobodní zednáři, respektíve ich masmédiá (čo sú masmédiá takmer všetky!) vo svojej všadeprítomnej propagande agresívne hlásajú feministickú propagandu a velebia homosexualitu, plus navyše tieto svoje zločinné feministické, homosexuálne a ďalšie podobné politické úmysly na ceste k fakticky totalitnému ovládaniu sveta skrývajú za falošnú masku údajnej “humanity”.

Po druhej svetovej vojne došlo k zneužitiu celosvetového otrasu, a svet tak zo strachu pred ďalšími vojnami dal vzniknúť OSN. Mnohí v založení OSN videli obnovenie predvojnovej Spoločnosti národov v Ženeve, v skutočnosti však ale OSN už bolo čímsi úplne iným. Samotná OSN bola síce tiež zakladaná ako medzinárodná humánna mierová organizácia, po roku 1990 však ale v súvislosti so zánikom druhej superveľmoci – Sovietskeho zväzu sa OSN stala celosvetovým mocenským nástrojom USA, respektíve amerických slobodných murárov či česky amerických svobodných zednářů.

V rámci OSN má dnes USA postavenie všemocného diktátora, kedy prakticky všetky štáty postupujú v OSN podľa hesla “čo ťa nepáli nehas”, respektíve presnejšie povedané všetko čo žiadajú Spojené štáty americké – ak to nie je priamo namierené proti životným záujmom tvojho vlastného štátu – im vždy s nadšením odkývaj bez ohľadu na to, nech už je to akokoľvek nemravné, podlé a zločinné.

A týmto psychologickým terorom USA vynútené rezolúcie OSN sú obligatórne záväzné pre celý svet, a mimo USA sú dnes násilne nadradené akýmkoľvek vnútroštátnym zákonom ostatných štátom, pričom toto celkom zjavné zasahovanie OSN, respektíve USA do vnútorných záležitostí ostatných štátov a národov sa netýka iba zasahovania USA do vnútorných vzťahoch členských štátov OSN, ale absolútne všetkých štátov a národov sveta, a to bez ohľadu na to, či daná krajina je členským štátom OSN, respektíve bez ohľadu na to, či daný národ má s OSN čokoľvek spoločného.

Ak by si nejaký štát opovážil vyjadriť sebemenší nesúhlas a nech už by jeho námietky boli sebeviac oprávnené, okamžite by bol dotyčný štát propagandisticky hrubo napadnutý nielen zo strany USA, ale aj zo strany všetkých ostatných pätolizačských satelitov USA, ktorými sú dnes prakticky všetky štáty sveta.

Ak sa nejaký štát nepodrobí tomuto koordinovanému tlaku USA a jeho pätolizačských satelitov, potom nastupujú všelijaké embarga, sankcie, ako i rôzne typicky boľševické praktiky ako napríklad takzvané zmrazenie či dokonca i priamo konfiskácia majetku dotyčného štátu či jeho štátnych občanov, brutálny nátlak na firmy a poddaných svojho vlastného štátu spojený s ich kriminalizáciou, ak by sa opovážili splniť svoje obchodné, občianskoprávne či iné zmluvné záväzky voči “neposlušnému štátu”, či voči právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré majú sídlo či bydlisko v dotyčnom takzvanom “neposlušnom štáte”. A i v prípade týchto všelijakých embárg, sankcií či divokých boľševických praktík môžu USA počítať zo slepou podporou svojich pätolizačských satelitov.

A ak sa štát nedá zlomiť ani týmto hospodárskym vydieraním či dokonca hospodárskym pirátstvom, tak dojde veľmi často k vojenskej agresii po hlavičkou OSN. O tom, že u týchto takzvaných “modrých prilieb” OSN bez ohľadu na proklamovanú propagandu nejde v skutočnosti o žiadnu elitu takzvaných “svetových ochrancov mieru” ale o vojsko slúžiace politickým záujmom USA, respektíve vojsko slúžiace politickým záujmom slobodných murárov či česky svobodných zednářů. Skutky tohoto vojska slobodných murárov či česky svobodných zednářů hovoria tiež sami za seba.

V rokoch 1992 až 1994, keď mali vojaci OSN zaisťovať mier a humanitárnu pomoc hladujúcich ľuďom v Somálsku, vykonávali “vojaci OSN” tie najkrutejšie zločiny na nevinných civilistoch. Od ponižujúcich prejavov rasizmu, cez mučenie, znásilňovanie až po svojvoľné vraždenie. Jeden úradník z Komisariátu OSN pre ľudské práva mi dal kópiu fotografie, ktorá bola vyhotovená v roku 1993, na ktorej dvaja “vojaci OSN” zaživa spaľujú malé somálske dieťa - chlapca. Somálsko v roku 1997 oficiálne požadovalo zaplatenie odškodného za túto genocídu. Takmer tri desiatky najvyšších somálskych predstaviteľov vyhlásilo, že to čo presiaklo na verejnosť je iba špička ľadovca všetkých tých masových zločinom, ktoré boli v Somálsku zo strany USA a jeho pätolizačských satelitov spáchané.

A úplne rovnakých barbarských zločinov a zverstiev sa USA a ich pätolizačský sateliti od roku 1989 dopustili aj v Paname, v Juhoslávii proti Republike Srbská Krajina a krátko nato i proti Srbskej republike v Bosne a Hercegovine v roku 1995 a potom i proti Juhoslovanskej zväzovej republike v roku 1999, neskôr na počiatku dvadsiateho prvého storočia i v Afganistane a nakoniec aj v Iraku.

V prípade agresie USA a jeho pätolizačských satelitov proti Juhoslávii v roku 1999, ktorú podnikli s cieľom odtrhnúť Kosovo a Metochiju od Srbska, ako ani neskôr v prípade agresie proti Iraku nemali USA a ich slepo nasledujúci pätolizačský sateliti k tejto agresii dokonca už ani požehnanie OSN, pretože v prípade Juhoslávie sa Rusko a Čína osmelili s USA nesúhlasiť s touto agresiou, a v prípade Iraku sa k Rusku a Číne pripojilo dokonca ešte aj Nemecko, Francúzsko plus prakticky všetky frankofónne krajiny, tj. bývalé francúzske kolónie. Pre USA to však ale nebolo žiadny problém podniknúť agresii v roku 1999 proti Juhoslávii a neskôr aj proti Iraku hoc aj na vlastnú päsť. Ba dokonca USA sa vyjadrili, že by túto agresiu podnikli aj vtedy, aj keby túto agresiu mali podniknúť úplne samotné “bez akýchkoľvek spojencov”. Ostatne i tak každému už predtým bolo jasné, že pre USA v podstate je užitočná spoluúčasť na agresii od pätolizačských satelitov predovšetkým z dôvodov medzinárodne – propagandistických. Z hľadiska vojenského USA v podstate pomoc od nikoho ani nepotrebujú. Z čisto vojenského hľadiska si USA bez problémov vystačia aj sami.

Okrem toho ešte navyše v Hagu v Holandsku zriadili takzvaný súd na súdenie “zločinov v bývalej Juhoslávii”, ktorý sa stal nástrojom hlavne na prenasledovanie protiamericky zmýšľajúcej srbskej inteligencie, a to včítane tých srbských politikov, ktorí nemali žiadnu exekutívnu moc v oblasti bojov – napríklad Šešelj, Krajišnjik atd. Niektorí väzni, ako napríklad Slobodan Milošević bol v hagskom väzení úmyselne zavraždený, pretože jeho prostým argumentom dokazujúcim úplný nezmysel vznesených obvinení neboli schopní nijako vzdorovať. A okrem prenasledovania srbskej inteligencie v trochu obmedzenejšej miere je tento propagandistický hágsky súd zameraný aj na prenasledovanie tých Chorvátov, ktorí neliezli bosenským mohamedánom do zadku.

Celková táto americká šablóna je asi takáto: Najväčší “zločinci” sú Srbi. Srbi sa údajne vraj dopustili zločinov voči každému etniku, s ktorým mali akýkoľvek konflikt. Na druhom mieste sú Chorváti, ktorí sa údajne vraj nedopustili žiadnych zločinov proti Srbom, ale dopustili sa údajne vraj zločinov proti Bosenským muslimom a kosovským Albáncom. Na treťom mieste sú Bosenskí muslimovia, ktorí sa údajne vraj nedopustili žiadnych zločinov ani proti Srbom, ani proti Chorvátom, ale údajne vraj sa dopustili zločinov proti kosovským Albáncom. A podobne vraj aj Macedónci sa dopustili údajných zločinov proti kosovským Albáncom. Jedinými neviniatkami, ktoré sa údajne vraj proti nikomu žiadnych zločinov nedopustili sú Kosovskí Albánci.

Niet ani najmenších pochybností o tom, že táto americká konštrukcia “vinných” a “nevinných” nie je ničím iným než hyperbolicky zdeformovaný negatív skutočných udalostí, pretože historická objektívna realita bola presne opačná. Tí, čo boli Američanmi a ich pätolízačmi označení za údajných “agresorov” boli v skutočnosti obeťami agresie, tí, čo boli označení za údajné “obete agresie” boli v skutočnosti sami agresormi podieľajúcimi sa spoločne s USA a ostatnými pätolizačmi USA na agresii voči inému národu či iným národom. Taktiež aj za “vinníkov” konfliktu USA a pätolizači USA v skutočnosti označili nevinných, za nevinných zasa skutočných vinníkov.

V prípade Iraku išli USA a pätolizačské štáty USA dokonca až tak ďaleko, že mimoriadne brutálne po bagdadskej súdnej fraške, ktorá bola pravou vizitkou takzvanej “americkej demokracie” a “americkej justície”, po ktorej brutálne povraždili všetkých politických predstaviteľov vojensky porazenej a okupovanej Irackej republiky. Výhovorky USA, že politických predstaviteľov porazeného irackého štátu údajne vraj “nesúdili” a ani “nepovraždili” priamo súdne a trestne exekučné orgány USA, ale že tak učinila bábková iracká vláda (česky: bábková iracká vláda = loutková irácká vláda) je smiešne, pretože túto bábkovú vládu dosadil americký agresor, a preto všetky jej skutky počnúc zmanipulovanou súdnou fraškou a končiac surovou vraždou plne padajú na účet takzvanej “americkej justičnej spravodlivosti” a “americkej demokracie”.

Či už šlo o zmanipulovaný takzvaný “súdny proces” s irackým prezidentom Saddámom Husajnom a následná vražda irackého prezidenta, predtým ešte zavraždenie jeho obidvoch synov americkými vojskami, a najabsurdnejšou vizitkou amerického súdneho systému bolo nerešpektovanie právnej zásady zákazu “Reformatio in peius” v tej najkriklavejšej podobe, kedy najprv došlo k “odsúdeniu” jedného z irackých politikov na doživotie, a po tom, čo sa tento politik proti tomuto doživotnému trestu väzenia odvolal, odvolací súd, ktorý rozhodoval výlučne iba na základe jeho odvolania, a bol teda vo svojom prieskume podaného odvolania viazaný výlučne iba jeho odvolacím návrhom, ho dokonca v rozpore zo všetkými normami trestného práva odsúdil “na trest smrti”.

Všetky tieto americké zločiny v Paname, Somálsku, Juhoslávii, Afganistane či Iraku, a to aj včítane vyššie popísaných hágských a bagdádských súdnych frašiek plne padá na hlavu americkej takzvanej “súdnej spravodlivosti” a “americkej demokracie”, za ktorými v zákulisí stoja slobodní murári či česky svobodní zednáři, a tak každý môže na týchto konkrétnych príkladoch vidieť nefalšovanú pravú tvár slobodomurárskej či svobodozednářské takzvanej “tolerancie”, “slobody”, “demokracie” a “humanity”.

Aj keby sme chceli silou mocou uveriť, že tieto vyššie popísané prípady boli iba excesy, a že cieľom OSN bolo predsa zabrániť vojnám o vojnovým krutostiam, realita je taká, že od skončenia druhej svetovej vojny, v ktorej zahynulo podľa odhadov 40 – 55 miliónov ľudí, v nasledujúcich rokoch nasledovalo ďalších asi 350 vojnových konfliktov; pričom je až nápadne podozrivé, že k enormnému nárastu vojenských konfliktov dochádza až od roku 1989 v dôsledku narušenia svetovej vojenskej rovnováhy medzi Spojenými štátmi americkými a Sovietskeho zväzu, čo je následok zániku Sovietskeho zväzu ako protiváhy Spojených štátov amerických, čo USA uvolnilo doposiaľ psychologicky zviazané ruky, aby rozpútali obrovské množstvo lokálnych konfliktov s cieľom pretvoriť svet na svoj obraz podľa svojich vlastných predstáv, respektíve podľa predstáv slobodných murárov či česky svobodných zednářů.

Nielen hlásanie feministickej propaganda, propagácia homosexuality či agresívne dobyvačné vojny USA spojené zo súdnymi fraškami zo štátnymi predstaviteľmi porazených štátov a národov spadá na účel svetového slobodného murárstva či svobodného zednářství. Slobodní murári či česky svobodní zednáři sa stali aj protagonistami šírenia antikoncepcie, vraždenie nenarodených detí potratmi a presadzovanie nútenej sterilizácie žien, a to hlavne v rozvojových krajinách. Propagandisticky to odôvodňujú údajným bojom proti hladomoru, že je preto údajne vraj nutné zaviesť akúsi “reguláciu pôrodnosti”, pod čím títo hajzli rozumejú antikoncepciu, vraždenie nenarodených detí potratmi a nútenú sterilizáciu žien, aby nemohli mať deti.

Sú to všetko vrcholne nemravné a barbarsky zločinné spôsoby “znižovania stavu hladujúcich” za cenu používania antikoncepcie brániacich v rozpore s Božou vôľou v počatiu života; k vraždeniu nenarodených detí potratmi, kde tým, že sa nenarodeným deťom upiera právo, aby sa narodili sa im upiera to najzákladnejšie ľudské právo, ktorým je právo na život; a nútenej sterilizácie žien, aby nemohli mať ďalšie deti, čo navyše vzhľadom k tomu, že sa tieto nútené sterilizácie žien realizujú hlavne v rozvojových krajinách má i veľmi silné doslova a do písmena rasistické konotácie, ktoré len v praxi dokazujú, ako to slobodní murári či česky svobodní zednáři s tým svojím údajne vraj bojom proti rasizmu v skutočnosti myslia.

Pokiaľ ide o slobodomurársky či česky svobodozednářský verbálne veľmi vehementný takzvaný “boj proti rasizmu”, ktorý je počuť prakticky zo všetkých európskych a severoamerických masmédií, stačí iba poukázať na politiku “západných demokracií” smerujúcich k programu nútenej sterilizácie afrických žien, ktorý sa týka výlučne iba žien čiernej pleti, čo nám veľmi názorne ukáže nefalšovane pravú vskutku rasistickú tvár našich tak extrémne propagandisticky militantne agresívnych “bojovníkov proti rasizmu”.

A toto všetko vo svojom súhrnu čo som uviedol v predošlých troch odstavcoch je teda asi tá takzvaná “ochrana detí”, ktorou sa slobodným murárstvom či česky svobodným zednářstvím nasiaknuté európske a severoamerické režimy tak pompézne chvastajú (česky: chvastajú = chlubí).

Je to neuveriteľne podlé svinstvo! Veď čo je to za údajnú vraj ochranu detí, keď deti sú s požehnaním režimu “podľa práva” vraždené v interrupciách a nenarodeným deťom je upierané to najzákladnejšie ľudské právo prísť na tento svet?

S vrcholným odporom, zhnusením, rozhorčenou nenávisťou a pohŕdaním pľujem (česky: pľujem = plivám) ne taký takzvaný “liberálny” režim slobodných murárov či česky svobodných zednářů, čo síce má blbé propagandistické pindy – lindy o údajnej “humánnosti” a “tolerancii”, avšak keď príde na lámanie chleba tak takto hanebne zločinne sa títo “liberálni” vrahovia správajú voči svojim vlastným nenarodeným deťom, ktoré takto hanebne a zbabelo vraždia! Voči nenarodeným deťom totiž títo hajzli žiadny súcit, a ani žiadnu “humánnosť”, a ani žiadnu “toleranciu” už nepoznajú.

Samozrejme, že s tým “pľutím” myslím to iba symbolicky. Či už moja maličkosť, alebo aj akýkoľvek iný úprimne veriaci kresťan v skutočnosti vlastne ani nemôže opľuť (česky: opľuť = plivnout) na slobodného murára či česky svobodného zednáře, pretože by to pre toho Satana, diabla čo sídli v duši dotyčného slobodného murára či česky svobodného zednáře bola až príliš veľká pocta.

Ako som sa mohol dočítať, pod zámienkou údajnej “ochrany detí” sú v mnohých takzvaných “demokratických štátov” – v skutočnosti však štátov dokonale ovládaných slobodnými murármi či česky svobodnými zednáři - z mnohých fungujúcich rodín, a to hlavne v prípadov, kde ide o veriacich kresťanských rodičov sú pod rôznymi zámienkami masovo odoberané deti i za malicherné pochybenie ich rodičov a okamžite sú do ústavoch pod štátnou kontrolou, pretože v týchto ústavoch má slobodomurársky či svobodozednářský režim istotu, že tieto v ústave umiestnené deti dostanú dôsledne “ateistickú” svetonázorovú a mravnú výchovu – pokiaľ vlastne vôbec u ateistov možno hovoriť o nejakej mravnosti…

Táto slobodomurársky či česky svobodozednářská indoktrinácia malých detí po násilnom odobratí ich veriacim rodičom pod nejakou smiešnou a absurdnou zámienkou, napríklad, že dieťa má horší prospech v škole, alebo, že sa dieťaťu na tele objaví sebemenšia modrina nech už si ju dieťa privodilo kdekoľvek, prípadne pod zámienkou, že ide o sociálne slabšiu rodinu, v každom prípade však ale v mnohých prípadoch pre tieto násilné odobratie detí sú dôvody politické, a hlavne náboženské.

Slobodní murári či česky svobodní zednáři veľmi dobre vedia, že je veľmi ľahké zničiť detský život, pripraviť dieťa o lásku jeho oboch rodičov, zavrieť dieťa za štyri steny chladného ústavu bez akejkoľvek rodičovskej lásky k  deťom, vďaka čomu môže sa vládnucemu slobodomurárskemu či svobodozednářskému režimu podariť z týchto detí vychovať bezbožných ateistom a možno, že i homosexuálov a lesbičky, čo je v podstate hlavný cieľ prečo tieto deti boli odobraté ich veriacim rodičom. Kto by sa chcel dozvedieť viacej o tom, ako sa dá nesprávnou výchovou z normálnych zdravých detí úmyselne vychovať homosexuálov či lesbičky, tomu doporučujem, aby si prečítal prácu www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm .

Zaujalo Vás to? Ak áno, tak Vám doporučujem prečítať si ešte aj tieto zajímavé práce:

1./Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky) Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

2./Henryk Lahola :Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

3./Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm

4./Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm

5./Henryk Lahola : Svobodní zednáři a svobodné zednářství - slobodomurári a slobodomurárstvo. Počátky svobodných zednářů - počiatky slobodomurárstva. Z kuchyně svobodných zednářů - z kuchyne slobodomurárskej. , Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Slobodomurari.htm

6./Henryk Lahola : Demokracia a etika. Úvaha o súčasnej "demokracii". O celosvetovom monopole svobodozednářských či slobodomurárskych masmédií., Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Demokracia.htm

Poznámka: Táto práca zatiaľ nie je ešte ani zďaleka dokončená! V jej písaní preto pokračujem aj naďalej a postupne bude táto práce teda doplňovaná. Súčasne však ale potrebujem aj čas na štúdium príslušnej odbornej literatúry, a to už nehovoriac ani o tom, že v súčasnej dobe píšem aj úplne iné veci plus študujem aj úplne iné materiály k týmto iným veciam v rôznych knižniciach a archívoch, a preto prosím o strpenie, ak by dlho trvalo, než sa objaví ďalšie pokračovanie u tejto práce!

© JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, 2009

Zpět na hlavní stránku!