wz

Zpět na hlavní stránku!


Mongolský protokol zavazující se nevykonávat trest smrti.

“Závazek zrušit trest smrti ze strany mongolského státu představuje historický krok pro mongolský národ a rozhodující moment pro dodržování lidských práv v Mongolsku.” – těmito slovy reagoval v lednu 2012 Mons. Wenceslao Padilla, apoštolský prefekt Ulanbátaru na rozhodnutí zákonodárného zboru v Mongolsku.

Mongolský prezident Tsakhiagijin Elbegdorj vyhlásil ještě v roce 2010 moratorium na trest smrti a vyzval na jeho zrušení.

Dne 5. ledna 2012 mongolský parlament nakonec schválil přijetí Druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. Tímto souhlasem se země před OSN a mezinárodním společenstvím zavázala nevykonávat trest smrti a přijmout všechny potřebné opatření na jeho zrušení v právním systému.

Krok byl výrazně podporován aktivitami místního Společenství sv. Egídia, doprovázeli ho i politické a kulturní iniciativy na školách a univerzitách, jako i různé kampaně za záchranu lidského života. Mons. Padilla pro zpravodajskou agenturu Fides uvedl, že Církev v Mongolsku je velmi šťastná, protože zrušení trestu smrti “je základním krokem k respektování lidské osoby a jejích základních práv, jako i práva na život”.

Při této příležitosti už místní církev poblahopřála parlamentu a prezidentovi k dosaženému výsledku. Apoštolský prefekt komentoval i současný stav dodržování lidských práv v této bývalé komunistické zemi: “Dodržování lidských práv v Mongolsku se citelně zlepšuje. V dnešní době se zaměřuje na práva dětí. Hlavní výzvy, které mají vliv na ochranu práv jednotlivce jsou korupce, nezaměstnanost, násilí, transparentnost v otázkách veřejného života. Malá katolická komunita čítající asi 700 věřících přinášením hodnot evangelia přispívá k podpoře úcty k osobě, práva na život jako i práva na vzdělání.”

Opsal dne 7.6.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!