wz

Zpět na hlavní stránku!


Svatá Gianna Beretta Molla obětovala vlastní život za život svého dítěte.

Měl jsem tu čest zúčastnit se v pátek 29. Dubna 2011 na pouti k svaté Gianne Beretty Mollové. Vím, že když člověk upřímně a osobně přežívá jakoukoliv pouť a v jejím rámci zejména mši svatou a uvědomí si co se v té chvíli vlastně děje, určitě prožívá krásný zážitek. Ale ten můj byl “okořeněn” něčím výjimečným a řeknu Vám proč.

Umíte si představit, že by Vaše matka byla během vašeho života vyhlášena za svatou? A to, že by ji blahořečil a svatořečil jeden papež? Papež, který byl před několika lety sám blahořečen? Ano, mluvím o papeži Janu Pavlu II. a dceře svaté Gianny Beretty Mollové, Gianne Emanuele Mollové. Když si vzpomínám na zmiňovanou sobotu, váhám zda-li mám mluvit spíše o svaté Gianně Berytty Mollové anebo o Gianně Emanuele Mollové. Jestliže jste do Rajeckých Teplic na Slovensko nemohli přijít, pokusím se Vám, alespoň trochu zprostředkovat tento úžasný zážitek.

Poprvé jsem se setkal s Giannou Emanuelou Mollovou v domě předsedkyně slovenského občanského sdružení Fórum života, Marcely Dobešové a jejího manžela, primátora Rajeckých Teplic, Petra Dobeše. Už na první pohled na mně zapůsobila její skromnost a úžasná horlivost v poslaní, které se snaží naplnit. Žádné speciální nároky, ochota udělat cokoliv, co pomůže dobré věci a v každé situaci připravená s radostí odevzdávat své poselství. Stále byla připravená odpovědět na jakoukoliv naši otázku, no a když jsme řešili organizační věci večerní slavnosti, usilovně se připravovala na svědectví, které chtěla odevzdat. Přede mší svatou si šla na deset minut oddechnout a pak následovala cestu do kostela. Tam si prohlédla kapličku zasvěcenou její mámě a následně si šla sednout do lavice, aby se připravila na mši svatou. Nebudu opisovat jak ji prožívala, asi bych nenašel ta správná slova. No a po mši svaté? Následovalo očekávané svědectví…

Ještě předtím, než se pokusím opsat svědectví Gianny Emanuelly Mollové zmíním to, proč jsem se na něj tak těšil. Gianna Emanuela Mollová byla čtvrtým dítětem v rodině. To by možná nebylo nic výjimečné i když v dnešní době je to více méně ojedinělé, úžasné je však to, proč je vlastně dnes mezi námi.

Její matce, svaté Gianně Berettě Mollové, diagnostikovali lékaři v průběhu těhotenství rakovinu dělohy. Volba byla jednoznačná. Buď přežije dítě a ona zemře, když po porodu odstraní nádor i tak zemře anebo lékař odstraní dělohu i s plodem a svatá Gianna Beretta Mollová přežije. A její rozhodnutí? Obětovala svůj život pro dítě, které nosila pod srdcem.

I navzdory tomu, že o tom věděla již v prvních měsících těhotenství, svému manželovi nic neřekla. Až těsně před porodem, když ho požádala, aby v případě, že se budou muset lékaři během porodu rozhodnout, či zachovat život dítěte anebo matky, aby tlumočil její přání. Zachránit dítě.

A tak se i stalo. Pár dnů po porodu svatá Gianna Beretta Molla zemřela. Úžasný projev lásky, že těžce k tomu dát nějaký komentář. Zde je třeba vyzvednout i oddanost a lásku otce Gianny Emanuely Mollové, který navzdory veliké bolesti respektoval rozhodnutí své manželky až do konce.

Skutečně těžce hledat v této situaci nějaká slova. Ale od prvního setkání s Giannou Emanuelom Mollovou mi myslí vířilo množství otázek. Jak se cítilo dítě, které zjistilo, že jeho matka pro něj obětovala svůj život? Jak se k ní chovali její sourozenci když věděli, že ona je “příčinou” matčiny smrti? Je toto důvod její šíření úcta po celém světě k své matce, i když ji nepoznala? Na všechny otázky zúčastněných lidí, nejen na tyto, ochotně a horlivě odpovídala. Byl to krásný zážitek okořeněný i milými a zábavnými záležitostmi z jejího života, na konci kterého byl neutichající potlesk. Přežil jsem v Božím stánku v Rajeckých Teplicích, no a jsem přesvědčen, že nejen já, nádherné svědectví lásky, víry, odhodlání a horlivosti. A myslím si, alespoň podle reakce, že stejné pocity přežíval i otec biskup Tomáš Galis, který v ten večer celebroval mši svatou.

A co říci dále? Myslím si, že každý kdo v onen pátek 29. dubna 2011 těsně před devátou večer odcházel z kostela v Rajeckých Teplicích, měl a možno i stále má nad čím přemýšlet. Jakékoliv jiné opisy této výjimečné události by byli zbytečné. Takovéto povzbuzení je velmi podstatné, ale i nutné, zejména v dnešní době plné sobectví, násilí, lhostejnosti, zákeřného lhaní bulváru, bez ohledu nato, jestli někomu ublíží anebo nikoliv a propagace “kultury smrti|”, za kterou se skrývají mnohé farmaceutické společnosti s vidinou zisku. No a ty se rady skrývají za “svobodu rozhodování se”. Vždyť největším projevem lásky je oběť vlastního života Za víru a za pravdu. A největší hodnotou na světě je přece život, který je darem od našeho nebeského Otce.

Gianna Emanuela Mollová ve své přirozené skromnosti, pokoře a lásce se chovala úžasně:

“Já nechci mluvit o sobě, já chci mluvit o mojí matce. Ačkoliv jsem s ní fyzicky nepřežila svůj život, vím o ní velmi mnoho. Zejména od roku 2003 do smrti mého otce, kdy jsem zanechala svoji lékařskou praxi a začala se starat o svého děda. Mnoho jsme si o ní povídali a soustřeďovali jsme z jejího života vzpomínky, dokumenty a svědectví.”

“Byl to Boží plán o věčnosti a máma poslouchala Boží hlas.”

“Jako 15-letá po duchovních cvičeních si dala své osobní předsevzetí – plnit Boží vůli. A tak se stala nástrojem v Božích rukou. Všechno co prožívala, přijímala s vděčností. Život je největší dar, který máme od Pána. Jen přes dar života můžeme dostávat další dary, které nám Bůh od věčnosti připravil.”

“Nebyla by jsem zde s Vámi, kdyby mně máma tak velmi nebyla milovala. Děkuji jí za dar života. Kanonizovaná nebyla jen pro skutek oběti, ale za příkladní život, jak žila.”

Máma chyběla mým sourozencům. Když jsem vyrůstala, nedokázala jsem se s tím smířit a otec mi řekl: “Máma si vybrala tvůj život a obětovala se, protože v té chvíli byla pro tebe nástrojem Boží prozřetelnosti.”

Nebyla bych zde s Vámi, kdyby mě moje svatá máma nebyla tak milovala!

V jednoduchosti, v čistotě a v pravdě byli tři dny strávené s Giannou Emanuelou Mollovou v Bratislavě a Rajeckých Teplicích. Gianna Emanuela Mollová se rozloučila se slovy: “Toužím se vrátit na Slovensko!” a odešla na beatifikaci Jana Pavla II., který 16 května 2004 svatořečil její matku svatou Giannu Berettu Mollu.

Sepsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dne 4.3.2013

 

Zpět na hlavní stránku!