wz

Zpět na hlavní stránku!


Moldavská policie vtrhla do dvou pravoslavných kostelů a zabavila literaturu odmítající homosexualistickou ideologii.

Moldavská policie v dubnu 2012 vtrhla do dvou pravoslavných kostelů ve městě Balti a zabavila literaturu odmítající homosexualistickou ideologii.

Média v Moldavsku informovali, že akce byla uskutečněná v souvislosti s novelou zákona o tzv. “sexuálních menšinách”, který má zavést ochranu homosexualistické ideologie a tresty za kritiku této ideologie, protože to vyžaduje Evropská unie jako nutnost pro zmírnění vízového režimu pro občany Moldavska.

Jak vidět Evropská unie se opět raz neštítí zasahování do záležitostí suverénního státu a zneužívajíc touhu lidí po větší svobodě cestování nutí Moldavsko k odmítnutí jejich tradičních morálních hodnot skrze politický nátlak. Pravoslavní církev v Moldavsku legislativní záměr ostře kritizuje, protože zavádí sodomii a vede k morální degradaci národa.

Proti zásahu a plánu změnit zákon se postavili i představitelé města Balti, kteří vydali nařízení zakazující propagaci homosexuality.

Opsal dne 30.7.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!