wz

Zpět na hlavní stránku!


Pro-life modlitební aktivity a mše svaté každý den na Slovensku.

Od roku 2000 slovenské modlitební společenství “Život ako dar” v Bratislavě začalo pravidelně každý měsíc s modlitbami před gynekologickými klinikami. I v jiných slovenských městech se k modlitebnímu hnutí přidali jednotlivci i celé skupiny lidí.

Po vzniku slovenského občanského sdružení “Fórum života”, kterého myšlenkou od samého počátku bylo spájení se v ochraně lidského života, v roce 2006 sněm Fóra života pozval své členy k sjednocení se v pravidelné modlitbě za ochranu života o 15.00 hodině.

V roce 2007, když jsme si my všichni Čechoslováci připomněli v ČR i SR smutné 50. výročí legalizace potratů v Československu, začali na Slovensku pozývat kněze, aby sloužili denně mše svaté s úmyslem ochrany života a rodiny na Slovensku. Nakonec z podnětu Fóra života a na návrh předsedy Bioetické subkomise Konference biskupů Slovenska Monsiňora Štefana Sečku podzimní plenární zasednutí Konference biskupů Slovenska v roce 2012 odsouhlasilo iniciativu sloužení denních mší svatých na úmysl šíření kultury života. Do realizace iniciativy se zapojili jednotliví biskupové Slovenska se svými kněžími, každý měsíc jsou mše svaté slouženy v jiné diecézi.

Opsal dne 4.8.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!