wz

Zpět na hlavní stránku!


Modleme se za svatého otce Benedikta XVI.!

Osobní spiritualita: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola po večerní modlitbě “Anděl Páně” denně Bohu zpívá o svatém otci Benediktu XVI.! Nechcete se i Vy k němu přidat? Pokud ano, připojte i Vy ke svému večernímu “Anděl Páně” tento hymnus:

1.) Tam kde strmí Církve týmě,
v staroslavném věčném Římě,
národů všech jazykové
svorně pějí v písni nové:
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej;
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej!

2.) Sedmi chlumů báně zlaté,
Vatikánu síně svaté,
hroby světců v širém kraji
ozvěnou se otřásají:
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej;
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej!

3.) Velebně náš zpěv se vznáší,
nad oblohu země naší;
po rovinách, moři, lese
prosby hlas se k Římu nese:
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej;
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej!

4.) Pohlížíme k vám též vzhůru,
pějte s námi v jednom kůru,
pomozte nám nebešťané,
ať náš zpěv zde neustane:
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej;
Benedikta šestnáctého,
Bože, dlouho zachovej!

Zpět na hlavní stránku!