wz

Zpět na hlavní stránku!


Budova Ministerstva vnútra: december 1967 – január 1968.

Stav výstavby budovy Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave na prelome decembra 1967 až januára 1968.

V súčasnej dobe (prelom rokov 2007/2008) súčasná Slovenská republika má viacero budov, ktoré patria Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Historicky najstaršou je asi budova na Pribinovej ulici číslo 2 v Bratislave. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má niečo aj na ulici Krížkova číslo 7 v Bratislave, Vajnorská ulica číslo 25 v Bratislave, Romanova ulica číslo 37 v Bratislave, na Primaciálnom námestí č.3 v Bratislave atď.

Tu Vám ponúkal štyridsať rokov staré dve fotografie na ktorých je síce primárne JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola vo svojom veku púhych osem až deväť mesiacov, ešte významnejšie než JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola spred štyridsiatych rokov je tu však v pozadí vidieť najpompéznejšia budova Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave, ktorá stojí na Drieňovej ulici číslo 22 v Bratislave, ktorá v tom čase - z prelomu decembra 1967 až januára 1968 – kedy pochádzajú obidva snímky, bola ešte len vo výstavbe, respektíve presnejšie povedané, ktorej výstavba, ako ostatne i vidieť z obidvoch fotografií v tom čase na prelomu decembra 1967 až januára 1968 ešte nebola dokončená.

Táto budova Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej ulici číslo 22 je tou najväčšou ministerskou budovou, akú dnes má Slovensko k dispozícii.

V tejto budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej ulici číslo 22 dnes sídli Sekcia verejnej správy. Okrem Sekcie verejnej správy v tejto budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej ulici číslo 22 ďalej sídli tiež aj Úrad civilnej ochrany, a to konkrétne jeho organizačný odbor, operačný odbor, odbor ochrany obyvateľstva, odbor ľudských zdrojov, operačné stredisko, oddelenie miestnej štátnej správy, vnútorná správa registrácie obyvateľstva, odbor živnostenský, odbor legislatívy a správy, odbor mezinárodnej spolupráce, odbor informatiky, sekretariát Rady vlády verejnej správy a hneď vedľa na Drieňovej ulici č.24 je zas odbor hospodársky a právny. Tiež Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatov má svoj ekonomický odbor v budove Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici číslo 22 v Bratislave.

V období od apríla 1967 do októbra 1976 som býval na Štrkovci na Solivarskej ulici č.19 v obvode Bratislava II., no a neďaleko môjho bydliska stála a dodnes stojí tato gigantická ozruta, ktorá je suverénne najvyššou budovou v celom okolí. Nikdy som nemal rád túto škaredú obrovskú budovu…

Štandartné obyčajné fotografie:

Pohľad na budovu Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave z decembra 1967 až januára 1968 v štandartných obyčajných fotografiách:

ACD Wallpaper041 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pred budovou Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave na prelome decembra 1967 až januára 1968

ACD Wallpaper043 – Ďalšia fotografia JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu pred budovou Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave na prelome decembra 1967 až januára 1968

Repete pre milovníkov starej Bratislavy.

Pohľad na budovu Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave z decembra 1967 až januára 1968 v detailných veľkorozmerných fotografiách:

04cm1 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pred budovou Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave na prelome decembra 1967 až januára 1968

04cm3 – Ďalšia fotografia JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu pred budovou Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave na prelome decembra 1967 až januára 1968

Dňa 10.3.2008 túto stručnú informáciu o stave výstavby budovy Ministerstva vnútra z prelomu decembra 1967 až januára 1968 publikoval:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!