wz

Zpět na hlavní stránku!


Milióny Francouzů protestovalo proti zavádění tzv. “homosexuálních manželstev”.

Francouzský parlament potvrdil redefinici manželství navzdory obrovské vlně protestů, která zasáhla počátkem kalendářního roku 2013 Francii a vyvrcholila pochodem za život v Paříži, kterého se zúčastnilo více než miliónu lidí. Velmi zajímavým faktem byla přítomnost i některých homosexuálních protestujících, kterých dráždí prosazování požadavek homoaktivisty, protože je nepokládají za své zástupce. Tito protestující se sami vyjádřili, že manželství nepokládají v homosexuálním svazku za potřebné, stejně tak ani adopci dětí, protože podle nich má dítě právo vyrůstat v úplné rodině s matkou a otcem.

Podle nové úpravy je manželství “svazkem dvou osob”, nikoliv tedy výlučně svazkem muže a ženy. Někteří zvrácení poslanci navrhli i odstranění termínů “matka” a “otec”, respektive “manžel” a “manželka” v administrativě a navrhují je nahradit slovy “partner” respektive “rodič”.

Opsal dne 17.2.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!