wz

Zpět na hlavní stránku!


Věřící ostrovního státu Mauricius se spojili, aby bránili život.

Boj za život spojuje lidi různých náboženstev. Katoličtí i anglikánští věřící ostrovního státu Mauricius se spojili, aby bránili život a vytvořili opozici připravovanému návrhu, který by v případě přijetí znamenal liberalizaci interrupcí v zemi. Ku společné “Platformě za život” se připojili dokonce i muslimové a buddhisté.

Na Mauricius je navíc vyvíjen nátlak ze strany některých částkových organizací OSN, jako i ze strany Amnesty international, aby politici prosadili rozšíření možností na provedení potratu, Mauriciu se dokonce vyhrožují citelnými perzekucemi. Podle dnešních zákonů není potrat na ostrově Mauricius dovolen za žádných okolností. Místní katolický biskup Maurice Piat se vyjádřil, že pod svobodu volby nemůže být nikdy zahrnutý potrat, v podobném duchu vyslovil svůj názor i místní anglikánský biskup Ian Ernest, který dodal, že zde jde o samotný lidský život, nikoli o zájem nějaké skupiny lidí. Anglikáni na ostrově Mauricius chystají i vydání konstituce o posvátnosti lidského života.

Návrh, který počítá s povolením potratu v případě možného ohrožení mentálního zdraví ženy, byl posunutý Radou ministrů do dalšího legislativního řízení, definitivní rozhodnutí o něm ještě nepadlo.

Kritici návrhu oprávněně upozorňují, že interpretace liberálnějšího zákona se může zvrhnout na velice širokou škálu případů a zapříčinit významný nárůst potratů a popírání hodnoty života každého člověka v tamní společnosti.

Opsal dne 30.7.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!