wz

Zpět na hlavní stránku!


Náboženské pronásledování v Německu. Uvězněná matka 12 dětí.

Německý soud poslal matku dvanácti dětí na 43 dnů do vězení, protože odmítla posílat své děti na hodiny sexuální výchovy v místní základní škole, informují německé katolické portály (kath.net a katolisches.info).

Ženy, jejíž jméno není v článku zmiňované, je podle všeho křesťanského baptistického věrovyznání a daný program výuky sexuální výchovy nebyl v souladu s jejím přesvědčením. Dotčená matka i její manžel jsou přesvědčeni, že byla ignorována jejich práva zaručená Evropskou konvencí o lidských právech, jejímž signatářem je i Německo. Odvolávají se zejména na článek 2 první části konvence, kde se píše: “Stát by měl respektovat práva rodičů na výběr takového systému vzdělávání a vyučovacího procesu, který zodpovídá jejich filozofickému a náboženskému přesvědčení.”

Podle dřívějších údajů škola systematicky ignoruje tento bod přibližně od roku 2005, navíc je v tom podporována ze strany orgánů justice.

Manžel zmiňované ženy se vyjádřil: “Manželce skutečně chybí rodina, ale nachází útěchu v Bohu. Podobně i děti, kterým velmi chybí matka a zakoušejí utrpení jako součást zkušenosti, co to znamená být křesťanem.”

Perzekuce za odmítání posílat děti na hodiny sexuální výchovy protiřečící náboženskému přesvědčení rodičů jsou stále více vzrůstajícím fenoménem. V dubnu 2010 jako i v prosinci 2009 byli potrestané týdenním vězením matky ve stejném městě – všechny případy jsou spojeny s městem Salzkotten – za podobný “přestupek”.

V lednu 2010 byl ze strany USA garantovaný azyl pro německou rodinu, která byla několik let šikanována německou vládou kvůli rozhodnutí vzdělávat děti v některých předmětech formou domácího vyučování.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!