wz

Zpět na hlavní stránku!


Plány politické manipulace amerických svobodných zednářů v USA skrze filmovou tvorbu!

Pokud Vás tato problematika zaujme, pak doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) zejména tuto hlavní klíčovou práci:

Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

Kulturní politika svobodných zednářů je nepochybně úspěšná. Soudím tak tedy alespoň podle konkrétních výsledků. O tom, do jak veliké míry se svobodným zednářům skutečně podařilo anebo nepodařilo ideologicky svou svobodozednářskou propagandou ovlivnit americkou filmovou tvorbu já osobně nemám ani jen nejmenšího tušení neboť do kina nikdy nechodím a na televizi se nikdy nedívám.

V usnesení ústředí nejvyšší zednářské lóže CKK/2056/cs1/899-90 v části věnované úkolům amerických svobodných zednářů na poli kulturní politiky v americké filmové tvorbě, se dává instrukce celosvětového vedení svodných zednářů ohledem natáčení co největšího množství takových akčních, katastrofických a jiných populárních komerčních amerických filmů, ve kterých hlavním kladným filmovým hrdinou či jedním z hlavních kladných filmových hrdinů bude filmová postava fiktivního prezidenta Spojených států amerických.

Jsou tu ještě ale i další instrukce, které se budou velice líbit zejména feministkám a lesbám. Svobodní zednáři zde například též píší, že je třeba radikálně změnit nahlížení na ženu jako na citlivou, slabou a “křehkou květinku”.

Jako recept svobodní zednáři zde dávají takový pokyn, že v akčních, katastrofických, ale i detektivních populárních komerčních amerických ale i jiných filmech, a to nejen filmech amerických, mají být do filmových rolí různých drsných vojáků, drsných policistů, drsných tajných agentů a podobně osazovány záměrně ženské postavy jako mimořádně drsné vojákyně, drsné policistky a drsné tajné agentky.

Ba nejen to! Svobodní zednáři dokonce i doporučují, aby tyto drsné vojákyně, policistky a tajné agentky byly pokud možno kladnými filmovými hrdinkami, zatímco role negativních filmových hrdinů má být pokud možno vyhrazena pouze jejich mužským protějškům, tj. filmových postav drsných vojáků, policistů, tajných agentů a zločinců.

Na základě usnesení ústředí zednářské lóže CKK/2056/cs1/899-90 v části věnované úkolům amerických svobodných zednářů na poli kulturní politiky se zvláště vyzdvihuje důležitost populárních akčních, katastrofických a jiných filmů americké komerční filmové tvorby, která podle názorů celosvětového vedení svobodných zednářů je tím nejlepším polem pro nenápadnou a psychologicky podprahovou ideologickou indoktrinaci obyvatelstva svobodozednářskou propagandou a ideologií.

V této souvislosti svobodní zednáři poukazují na tradiční úctu, kterou občané USA mají k úřadu prezidenta Spojených států amerických a dávají jednoznačnou instrukci, že je nezbytné v budoucnosti – čím jsou míněna uplynulá poslední zhruba dvě desetiletí – v americké filmové tvorbě natáčet co nejvíce takových akčních, katastrofických a jiných populárních komerčních amerických filmů, ve kterých hlavním kladným filmovým hrdinou či jedním z hlavních kladných filmových hrdinů bude filmová postava fiktivního prezidenta Spojených států amerických.

A svobodní zednáři to pokud jde o filmovou roli fiktivního presidenta USA mají i psychologicky dokonale rozfázováno do tří fází!

Svobodní zednáři píší, že v první fázi má být tímto fiktivním americkým presidentem coby filmová postava kladného filmového hrdiny akčního, katastrofického či jiného populárního komerčního amerického filmu zásadně vždy mužem “černé pleti”. Pak později, když už se jim obyvatelstvo bude zdát psychologicky “zpracováno”, tak tomuto černému presidentovi USA má po boku coby další kladný hrdina asistovat nikoliv viceprezident – muž, ale viceprezidentka – žena! Samotná první fáze se však ale – jak dále píšou svobodní zednáři – skončí až okamihem zvolení nějakého prvního amerického občana “černé pleti” za presidenta Spojených států amerických.

Jinými slovy – všechny akční, katastrofické a jiné populární komerční filmy americké filmové tvorby, kterých kladným filmovým hrdinou, či jedním z kladných filmových hrdinů je fiktivní president Spojených států amerických “černé pleti” a které byly natočeny v posledních zhruba dvaceti letech předtím než byl Barack Obama skutečně zvolen za prvního presidenta Spojených států amerických jsou filmy, které plnili v uplynulém zhruba dvacetiletí toto ideologické zadání svobodných zednářů tak, jak toto zadání formulovalo pro americkou komerční filmovou tvorbu usnesení nejvyšší ústředí zednářské lóže CKK/2056/cs1/899-90.

Věděl o tomto úsilí svobodných zednářů samotný Barack Obama, anebo o tom nevěděl?

Netuším! Nicméně však ale bez ohledu na to, zda-li o tomto úsilí svobodných zednářů prosadit zvolení za presidenta USA nějakého muže “černé pleti” ať již samotný Barack Obama věděl anebo nevěděl, faktem zůstává, že druhá fáze plánu svobodných zednářů již tak úplně příznivá presidentu Baracku Obamovi nutně být nemusí.

Usnesení ústředí nejvyšší celosvětové zednářské lóže CKK/2056/cs1/899-90 totiž dále říká, že poté, co bude za presidenta Spojených států amerických zvolen muž “černé pleti”, tak ihned poté nastává druhá fáze, kdy od toho okamihu v dalších akčních, katastrofických a jiných populárních komerčních amerických filmech má v roli fiktivního presidenta Spojených států amerických namísto dosavadního muže “černé pleti” najednou začít vystupovat fiktivní presidentka Spojených států amerických coby kladná hrdinka, a tedy již těm svobodozednářským netvorům nestačí ani to, že presidentem USA je muž “černé pleti”, ale teď jim již vadí i to samotné, že tento člověk té “správné rasy” je muž.

A tudíž podle tohoto všeho – postupuje-li “práce” svobodných zednářů skutečně striktně podle CKK/2056/cs1/899-90 z roku 1990, a já osobně nevidím žádný důvod tomu nevěřit, tak od počátku listopadu 2008 se americké filmy s filmových hrdinou fiktivního presidenta Spojených států amerických s “černou pletí” jíž více netočí, protože od daného okamihu na místě něj začala v roli presidenta Spojených států amerických vystupovat osoba ženského pohlaví, tj. fiktivní presidentka Spojených států amerických coby kladná filmová hrdinka akčních, katastrofických a jiných populárních komerčních amerických filmů.

A aby se tento “drtivý přechod” údajně prý zmírnil, tak samotní svobodní zednáři doporučují, aby v prvotních počátcích druhé fáze touto presidentkou Spojených států amerických coby kladná filmová hrdinka akčního, katastrofického či jiného populárního komerčního amerického filmu byla výlučně pouze bílá žena a ne žena asijského či afroamerického původu. A dále pak následují velice zajímavé “rasové” argumenty, objektivně na úrovni primitivních rasových blábolů, na kterých je nejzajímavější právě to, že je dali na papír lidé, kteří mají tu nehoráznou drzost sami sebe pasovat do role údajně prý největších odpůrců rasismu.

Při čtení těchto primitivních rasových blábolů svobodných zednářů jsem naopak já nabyl dojmu, že jsou to ve skutečnosti právě samotní svobodní zednáři, kteří jsou největší rasisté!

Na nějakých lidských právech příslušníků rasových, etnických či národnostních menšin svobodným zednářům rozhodně ve skutečnosti vůbec nezáleží. Ostatně po druhé světové válce ani žádní skuteční “rasisté” již nikde ani neexistují. Nanejvýš ak, tak jestvuje pouze několik provokatérů placených tajnými službami západních států plus dalších zemí pod plnou kontrolou svobodných zednářů, jejichž cílem je umělé vyvolávání ducha neexistujícího rasismu, aby tak režimy a masmédia sloužící politickým zájmům svobodných zednářů se mohli pasovat do role jakýchsi samozvaných antirasistických inkvizitorů, a pod rouškem domnělého údajného boje proti ve skutečnosti neexistujícímu rasismu mohli dále omezit občanská a lidská práva, svobodu projevu a zejména pak náboženskou svobodu věřících lidí.

A tak ve druhé fázi počnouc listopadem 2008 se točí mnohé akční, katastrofické a jiné populární komerční americké filmy, v nichž coby kladná hrdinka vystupuje presidentka Spojených států amerických.

A tato druhá fáze bude trvat až do té doby, kdy bude skutečně do funkce presidenta Spojených států amerických zvolená nějaká žena. A poté nastane třetí fáze, kdy další akční, katastrofické a jiné populární komerční americké filmy do funkce fiktivního presidenta Spojených států amerických coby kladného filmového hrdiny začnou klást homosexuála!

No prostě něco hororově hrozného! To ve srovnání s takovými ďábelskými netvory jako jsou svobodozednářští zločinci jsou i takový Hitler ze Stalinem pouze úplně nevinnými sněhověbílými čistými andělíčky!

Nejraději bych dokument CKK/2056/cs1/899-90 sám zveřejnil na Internetu na mých skromných náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz , ovšemže kdybych technicky věděl jak na to…

Ale je to vlastně jedno! Těm, kterým poznání této pravdy nevyhovuje, by i tak tvrdili že dotyčný dokument je podvrh, byť i by velice dobře věděli že dotyčný dokument je autentický, neboť ho třebas jako svobodní zednáři sami doma mají.

Takto je mi jasné, že vlastně není důležité ani to kolik akčních, katastrofických a jiných populárních komerčních amerických filmů presentujících ve filmové roli fiktivního presidenta Spojených států amerických coby kladného filmového hrdiny muže “černé pleti” v zhruba dvou desetiletích před zvolením Baracka Obamu za presidenta USA bylo skutečně natočeno, právě tak jako ani není důležité ani to, kolik akčních, katastrofických a jiných populárních komerčních amerických filmů presentujících ve filmové roli fiktivního presidenta Spojených států amerických coby kladného filmového hrdiny od listopadu 2008, a tedy i v kalendářním roce 2009 a taká i v dalších příštích letech 2010, 1011, 1012 atd. bude presentovat ženu jako fiktivní presidentku Spojených států amerických coby kladnou filmovou hrdinku; neboť z hlediska českých a slovenských čtenářů této práce je důležité pouze to, kolik s těchto filmů odvysílaly české televizní stanice NOVA, Prima či slovenské televizní stanice Joj, Markíza, potažmo kolik těchto svobodozednářské podprahové propagandě sloužících akčních, katastrofických či jiných populárních komerčních amerických filmů uviděli či uvidí v českých a slovenských kinech?

Toť otázka!

Obávám se totiž, že těmto mým tvrzením nikdo neuvěří jednoduše proto, že v televizi a ani v kině neviděli ani jen jeden jediný takovýto výše zmiňovaný americký film s filmovou postavou fiktivního amerického “černého” presidenta a ani do budoucna neuvidí ani jen jeden jediný takovýto výše zmiňovaný americký film s filmovou postavou fiktivní americké presidentky jednoduše proto, že – jak já logicky usuzuji – svobodní zednáři, ač se sice o tom nikde nijak nezmiňují, si patrně asi s největší pravděpodobností pečlivě ohlídali a i do budoucna ohlídají to, aby se žádný takovýto film v České republice a ani ve Slovenské republice a ani nikde jinde v Evropě nevysílal.

Ostatně vždyť proč by takovýto film měl by být u nás vysílán? Copak filmy s takovýmto obsahem – které oči žádného českého a ani slovenského diváka stoprocentně nikdy neviděli a ani neuvidí – nebyli určený k ideologické indoktrinaci americké veřejnosti a tedy amerického voliče? Proč by takovýto film pustili někam do Evropy? K čemu by jim to bylo? Nač?

Ovšemže je mi jasné, že mnozí z Vás co čtou tyto řádky mi jednoduše nebudete věřit, neboť vzhledem k tomu, že žádný z takovýchto amerických filmů nikdy a nikde nebyl vysílán v žádné evropské zemi, tak jste ho jednoduše nikdy nemohli vidět a ani nikdy ho neuvidíte!

Já osobně jsem sice též žádný takovýto americký film nikdy v životě neviděl, a vzhledem k tomu, že nikdy a nikde nechodím ani do kina a ani se zásadně a z principu nikdy nejsem ochoten dívat na televizi, ani kdybych nějaký televizor měl, tak je mi stoprocentně jasné, že nikdy v životě ani žádný takový film neuvidím i kdyby mně teoreticky vzato třebas mé příští osudy zavály nějak až někam do USA, kde jsou – na rozdíl od Evropy – takovéto filmy návštěvníkům kin a televizním divákům skutečně presentovány, což Vám říkám skutečně upřímně a popravdě, byť i je mi jasné, že drtivá většina z Vás čtenářů stejně neuvěří tomu, že by co i jen jeden jediný takovýto akční, katastrofický či jiný populární komerční americký film ukazující ve filmové roli fiktivního presidenta USA coby kladného hrdiny “ženu” či černého muže” byl vůbec kdy skutečně natočen!

A já osobně nedívám-li se nikdy na televizi a nechodím-li nikdy do kina ani v České republice a ani ve Slovenské republice, pak zcela logicky je jasné, že do kina bych nechodil a na televizi bych se nedíval ani v samotných USA, i kdybych čistě hypoteticky vzato někdy v budoucnu nějakou souhrou náhod byl třebas nějak osudem přiveden do USA (což ale jinak hypotetickou představu, že bych někdy čistě hypoteticky vzato měl přesídlit, přestěhovat se či odejít do USA pokládám za možnost vysoce nepravděpodobnou!), a tudíž s naprostou jistotou vím, že žádný takovýto film ani nikdy neuvidím, přesto však ale já nevidím žádný důvod, proč bych neměl věřit v autentičnost dokumentu CKK/2056/cs1/899-90!

Ostatně vždyť i další nepřímé důkazy tomu nasvědčují!

Například proč samotná Clintonová nekandidovala po boku Baracka Obamu jako jeho vicepresidentka?

Copak by to nebylo to nejžádanější po čem z daných variant mohou toužit svobodní zednáři nejvíce: president “baravný” + vicepresident “žena”?

A když si Barack Obama Clintonovou za vicepresidentku nevybral, proč si ji vybral na funkci ministryně zahraničních věcí USA?

Pomocí logiky – která je nepochybně blízká logice uvažování svobodných zednářů - se i na tyto otázky dá jednoznačně příznačně odpovědět přibližně v souladu s českým heslem “aby se vlk nažral a ovce zůstala celá”. Podle rasistické a současně i takzvané sexistické logiky svobodných zednářů, všichni dosavadní presidenti Spojených států amerických byli “bílí muži”. A podle téže odporně zvrhlé rasistické a sexistické logiky svobodných zednářů, když na úřad presidenta Spojených států amerických kandiduje jakákoliv takzvaná “netradiční osoba”, tj. osoba, která není v souladu s tradicí “bílým mužem”, pak naopak má to být důsledně vykompenzováno tím, že společně s tímto netradičním kandidátem na úřad presidenta Spojených států amerických bude v tandemu s touto “netradiční osobou” na úřad jeho vicepresidenta kandidovat ta absolutně nejtradičnější osoba, kterou bude muž, a to navíc zásadně pouze muž “bílé pleti”!

A pak tedy ať naše západní režimy, politici a političky plus prakticky veškerá masmédiá a jejich novináři a novinářky sloužící politickým zájmům svobodných zednářů nám něco mluví o rasismu nebo sexismu!!

Chtějí-li totiž svobodní zednáři a jim ideologicky blízcí politici, političky a novináři, novinářky vidět skutečně nějaké skutečné rasisty a sexisty – toť doporučit jim mohu pouze jediné: a to ať se sami podívají do zrcadla!!!

Nicméně ale byl-li v souladu s touto rasistickou a sexistickou taktikou svobodných zednářů Obamovi pro presidentské volby nějakým způsobem doporučen na post jeho vicepresidenta “muž bílé pleti” s kterým společně pak Barack Obama v tandemu půjde do volebního klání v boji o presidentský úřad v USA, to ovšemže neznamenalo podle úsloví “aby se vlk nažral a ovce zůstala celá” – nic nového pod sluncem, přičemž za tohoto zmiňovaného “vlka” byl pokládán oklamaný americký volič. A tudíž Clintonová se určitě nemusela nijak obávat, že by snad přišla nějak zkrátka. Kdepak! Jen co se volby skončili, došlo k obsazování americké exekutivy vítězem v amerických presidentských volbách, přičemž tím nejlukrativnějším postem je post ministra zahraničních věcí. A protože podle logiky amerických svobodných zednářů byl již tedy “vlk nažrán” a po volbách jakoby již na další čtyři roky mrtev, pak nic nebrání svobodným zednářům aby v souladu se svým přáním, když již museli v duchu své rasistické a sexistické logiky zkousnout, že na úřad vicepresidenta nebude kandidovat jejich milovaná žena” po boku milovaného “černého presidenta”, pak si to alespoň vynahradí tím, když se nemusí již více obávat eventuálně nějaké negativní reakce amerických voličů – kteří jim už do toho nijak mluvit nemohou – že Clintonovou prosadí alespoň za ministryni zahraničních věcí USA.

A snad ještě i v presidentských volbách v roce 2012 svobodní zednáři prosadí do presidenta USA opět Baracka Obamu, a pak v roce 2016 svobodní zednáři prosadí zvolení Clintonové za první presidentku Spojených států amerických, a současně hned poté od listopadu 2016 začnou americké akční, katastrofické a jiné populární komerční americké filmy propagovat ve filmové postavě prezidenta Spojených států amerických coby kladného filmového hrdiny nějakého zvrhlého buzerantského teplouše.

Fuj!!! Hnus!!! Kéž by mi dal dobrotivý a milostivý Pán Bůh té soucitné milosti, že bych se já osobně toho strašného listopadu 2016 – ať již z důvodu jakéhokoliv – raději nikdy ani nedožil!

Na druhé straně si ale říkám, že zlu je třeba se nekompromisně postavit na odpor!!

A žádná námaha, úsilí a ani obět nesmí být mně cizí. Můj Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel za mně zemřel na kříži. Mám tedy právo já nějak v čemkoliv váhat a obšívat se?

Jako malý příspěvek k informování veřejnosti o kulturní politice svobodných zednářů napsal na podzim roku 2009 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Můj malý závěrečný komentář jak to vidím já jako křesťan odhodlaný za všech okolností sloužit pravdě, spravedlnosti a dobru:

Vždyť co je to za směšnou věc můj majetek, anebo třebas i můj život, anebo i majetek, život či životy kohokoliv jiného! Prostě není na tomto celém pozemském světě na zemi, ve vodě a ani v zemské atmosféře nic takového, co bych neváhal kdykoliv obětovat, ba dokonce čistě hypoteticky vzato ani jen moje eventuální vlastní fyzická sebedestrukce by určitě nebyla pro mě nějakou vysokou cenou, kterou bych se zdráhal pro dobrou věc z lásky k Pánu Bohu zaplatit, pokud bych skutečně věděl, že to nějakým způsobem té celosvětové zločinecké organizaci svobodozednářských, feministických, homosexuálních a jiných ateistických beštiálních netvorů zasadí jejich celosvětovým strukturám mocný úder, ze kterého se tyto satanské politické, žurnalistické a jiné odporné bestie dlouhá desetiletí nevzpamatují, a díky tomu obyčejní lidé pak budou moci přinejmenším několik desetiletí šťastně žít a vyznávat svobodně a bez strachu svoji náboženskou víru.

V podstatě obrazně řečeno skutečný křesťan je jakoby “bílá krvinka” v krevním řečišti. Když tato krvinka spolyká do sebe příliš mnoho “nepřátel organismu” nakonec sama v důsledku toho jakoby “exploduje”, přičemž v případě skutečného křesťana těmito “nepřáteli organismu” jsou nepřátelé Ježíše Krista, včetně parasitů co se vetřeli do organismu církve, jaká by měla být podle srdce Kristova, tj. očištěná od spolykaného jedu sekularismu.

A podle Bible víme, že jednou dojde i k rozhodujícímu válečnému střetu mezi silami dobra bojujícími za vítězství spravedlnosti a dobra proti koalici bezbožných sil zla.

A podle všech známek tou koalicí zla budou vojská západních států sloužícím svobodozednářským, feministickým, homosexuálním a jiným ateistickým netvorům. A má k tomu dojít někde poblíž svatého města Jeruzaléma. Převaha koalice sil zla bude drtivá a všichni počnouc ďáblem Satanem a konče tím posledním homosexuálem, poslední feministkou, či jiným zločineckým netvorem budou už předčasně jásat ze svého vítězství nad vojskem dobrých a spravedlivých. Pak se ale do válečné bitvy vloží samotný Bůh, a všichni ti, co slouží zlu budou sežehnuti, spáleni v žhavém ohni Božího hněvu a na světě zbaveném všech zlých lidí, kteří navěky skončí v pekle nastane ráj na zemi - a všichni lidé pak budou dvanáct hodin svobodně pracovat na výstavbě stále nových a nových kostelů ale i jiných užitečných děl Božích určených k životu i modlitbě, dvanáct hodin budou odpočívat, a dvanáct hodin svobodně žít, respektive se budou v tento čas většinou modlit a sloužit Bohu. Všechny televizní stanice, rozhlasové stanice i vše ostatní co budí mravní pohoršení bude se spravedlivým hněvem odstraněno. A zůstanou-li nějaké elektronická masmédia, pak pouze jen a jen pro oslavu a velebení moci a slávy Boží a pro zbožný zpěv i modlitbu. Rovněž tak i všechny parlamenty a ostatní obdobné žvanírny a rouhárny budou zničeny, spáleny a zbořeny; všichni novináři, politici, státní úředníci a ostatní Bohorouhači budou za svá rouhání se Bohu po zásluze potrestáni, a všechnu státní moc zákonodárnou, výkonnou a soudní převezmu náš Spasitel a Vykupitel Kristus – Král.

Zatím ale toto všechno co jsem uvedl výše je pouze líbezně sladký zpěv daleké budoucnosti, po kterém můžu jen toužebně snít. A třeba se na věc podívat z hlediska dnešní reality. Na tahu je každém případě americký lid. Doporučoval bych husarský kousek, který by americké svobodné zednáře, feministky a homosexuály zaskočil. Má-li být totiž dále v pořadí v budoucnu na úřad presidenta USA zvolena žena – budiž! Ale ať je to slušná žena! Taková žena, která není nějakou arogantní feministkou sloužící svobodným zednářům. Osobně bych například doporučoval bývalou aljašskou republikánskou guvernérku Palinovou, ale jistě se najdou i jiné slušné ženy, které si ctí hodnoty jako rodinu, právo nenarozených dětí na život, úctu k handicapovaným dětem, neskáčou na udici feministické propagandy, nevelebí homosexualitu a ani jiné zvrhlé sexuální perverze.

Udělení Nobelovy ceny Baracku Obamovi mě nijak nepřekvapilo. Věděl jsem, že tuto Nobelovu cenu míru udělí pouze někomu “barevnému”, nebo nějaké “ženě”, anebo což je úplně to nejhorší, nějakému “buzerantskému teploušovi”. A skutečnost, že z těchto tří možností si vybrali “barevného” je varianta, která mi vádí úplně nejméně. Pokud by mi totiž vůbec vadila, neboť není podstatné zda-li je někdo barevný nebo bílý, ale podstatné je to jaký je to člověk. Zda-li je to člověk Boži anebo člověk Satanův. Nic mimo to totiž neexistuje, a každý člověk bez jakékoliv výjimky je “buď …anebo…”.

Ostatně ani ženu vlastně jako oceněnou apriorně neodmítám. Ovšemže za předpokladu, že je to nějaká slušná žena!

Odmítám pouze ďábelské satanské zlo, a to jak zlo abstraktní, tak i zlo inkorporované v lidské podobě. A tou nejhnusnější a nejhorší směsí všeho zla jsou právě svobodní zednáři, feministky i feministé, homosexuální a jiní perverzní úchylové, potažmo ještě i další netvoři úlisně se skrývající v lidské podobě.

Na konci světa má údajně prý přijít ještě před příchodem našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele na přechodnou dobu království Satanovo, přičemž samotný Satan vtělený v lidském těle bude syntézou veškerého absolutního zla, takže si ho můžu i zkonstruovat:

Osobou ďábla Satana bude feministická a lesbická presidentka Spojených států amerických anebo feministicky smýšlející homosexuál zastávající úřad presidenta USA.

Jako malý příspěvek k informování veřejnosti o kulturní politice svobodných zednářů napsal na podzim roku 2009 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zaujalo Vás to? Pokud ano, tak Vám doporučuji přečíst si tuto hlavní klíčovou práci:

Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

Zpět na hlavní stránku!