wz

Zpět na hlavní stránku!


Dne 22.dubna 2012 byl desátý “Marsz dla życia” v Štětíně.

V Štětíně, na severozápadním cípu Polska, se 22. dubna 2012 uskutečnil již desátý Pochod za život. Počtem zúčastněných je štětínsky pochod největší polskou pro-life akcí. Mezi přibližně 13 000 pochodujícími byla v tomto roku i skupina pěti Slováků z.o.z. Deti svätej Alžbety v Košicích. Pochod se začal shromážděním na velikém prostranství Jasne Blonie, kde před léty sloužil mši svatou Jan Pavel II. a dnes tu stojí jeho monumentální socha. Pestré shromáždění se po krátké přímluvě a modlitbě štětínského arcibiskupa vydalo do ulic města ke katedrále sv. Jakuba. Program vyvrcholil mší svatou v katedrále. Arcibiskup Andrzej Dzięga v homilii apeloval na potřebu hlásat pravdu o lidském životě v ulicích města. Během mše svaté přijal nové členy do společenství duchovní adopce počatých dětí.

Jsme vděční Bohu za nevšednou zkušenost víry, jednoty a nadšení, které vyzařovali z účastníků pochodu. Co se týče nás Slováků, dostalo se nám mimořádné pozornosti a přijetí ze strany polských pro-life aktivistů, kněží i samotného arcibiskupa. Uvědomili jsme si ještě více, že hnutí pro-life musí kráčet cestou “modlitby, jednoty a mládeže,” napsali o své zkušenosti slovenští účastníci.

Opsal dne 31.7.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!