wz

Zpět na hlavní stránku!


Starostova manželka Marie Maňásková je opět dosazena za ředitelku mateřské školky v Babicích.

Na zasedání zastupitelstva obce Babice dne 17.2.2011 se nezávislý zastupitel Mojmír Čevela v bodě interpelace, diskuse se pozastavil nad tím, že v Radě obce starosta Miloslav Maňásek (KSČM) schválil mimořádnou odměnu, peníze pro ředitelku mateřské školky Marii Maňáskovou, která je jeho manželkou. Nezávislý zastupitel Mojmír Čevela tvrdě starostovi Miloslavu Maňáskovi (KSČM) řekl: ”Když už přímo šéfuješ vlastní manželce na tak lukrativním postu, tak by si jí tyto mimořádné odměny kterými si sám zvyšuješ vlastní rodinný příjem, neměl dávat.”

Pokud někdo snad očekával, že komunistický starosta Miloslav Maňásek (KSČM) popře, že se něčeho takového dopustil, tak byl hluboce zklamán. Starosta Miloslav Maňásek (KSČM) nejenže to plně potvrdil, ale ba co víc zlostně vybuchl proti ostatním členům Rady obce Babice, ”že je nehorázné, jak se to zastupitel Mojmír Čevela o těchto mimořádných odměnách dozvěděl, zasedání Rady obce jsou neveřejné, a tak někdo z vás čtyř neumí zachovat tajemství, když to vynesl ven k Mojmíru Čevelovi”.

Je to šokující, ale z úplně jiného hlediska. Komunistický starosta Miloslav Maňásek (KSČM) zde v Babicích starostuje již 13 let, a prakticky od počátku svého starostování dosadil si svou vlastní manželku Marii Maňáskovou za ředitelku mateřské školky v Babicích, a formou těchto ”mimořádných odměn” vlastní manželce si tento hamižný komunista Miloslav Maňásek (KSČM) zvyšuje finanční příjem své vlastní rodiny. A nakonec když se o těchto mimořádných odměnách starostově vlastní manželce čirou náhodou dozví jeden ze zastupitelů, tak ještě hamižný Miloslav Maňásek (KSČM) se rozčiluje na ostatní členy Rady obce Babice, že někdo z nich ”nedržel hubu” a nestal se tak spolupachatelem hamižného starosty Miloslava Maňáska (KSČM) při úmyslném ututlávání této hanebné věci dokonce i před samotným babickým zastupitelstvem a samotnými zastupiteli obce Babice.

Na zasedání zastupitelstva obce Babice dne 22.3.2012 nezávislý zastupitel Mojmír Čevela předložil právně fundovaný návrh na konání výběrového řízení na místo ředitelky Mateřské školy obce Babice a místo ředitele Základní školy Babice. Připomenul, že starostova manželka coby ředitelka Mateřské školy zastává svou funkci již patnáct let bez toho, aniž by se na její funkci konalo výběrové řízení.

Starosta Miloslav Maňásek (KSČM) jehož manželkou je právě ředitelka Mateřské školy Marie Maňásková se snažil nejprve předložení tohoto návrhu a poté i hlasování o něm za každou cenu zabránit, v důsledku čehož se strhla hádka komunistického starosty Miloslava Maňáska (KSČM) se zastupiteli a části diváků. Vyznamenal se zejména jeden z diváků, který měl po ruce zákon o obcích a správně komunistickému starostovi Miloslavu Maňáskovi (KSČM) argumentoval s tím, že jestliže některý ze zastupitelů předloží nějaký návrh, tak starosta obce má o tom jeho návrhu dát hlasovat a ne svévolně bránit hlasování jen proto, že se mu ten jeho návrh nelíbí.

Nakonec se přece jen hlasovalo a hlasování dopadlo 8 : 7, tj. 8 zastupitelů bylo za vyhlášení výběrového řízení, 7 proti. Tento návrh na výběrové řízení podpořil dokonce i jeden z komunistických zastupitelů. Oba zastupitelé, kteří zradili sociální demokracii tím, že přešli ke komunistům hlasovali ovšemže i nyní věrně s Miloslavem Maňáskem (KSČM) a jeho komunisty. Přesto ”Maňáskovců” bylo v tomto hlasování pouze sedm, a byly tak nuceni akceptovat vyhlášené výběrové řízení.

Oficiálně byl konkurz na ředitele základní školy a mateřské školy vyhlášen 18.4.2012.

Konkurz na ředitele mateřské školy v Babicích se konal 11.6.2012 a zúčastnili se jej všichni čtyři přihlášené uchazečky. Byly to Mgr.Eliška Dopitová ze Spytihněvi, Mgr.Hana Forstová z Uherského Hradiště, paní Elen Krejčiříková z Napajedel a manželka starostu obce Babice Miloslava Maňáska paní Marie Maňásková.

Za těchto okolností Mgr.Dopitová, Mgr.Forstová a paní Krejčiříková neměli žádnou šanci vůči starostově manželce Marie Maňáskové, která sice nemá žádnou vysokou školu a žádný akademický titul, ale jejím manželem je starosta obce Babice Miloslav Maňásek (KSČM), který nehledě na konflikt zájmů, kde starosta je zaměstnavatelem své vlastní manželky rozhodujícím o výši jejího platu chce za každou cenu mít svou manželku zde pod sebou na této lukrativní pozici ředitelky mateřské školy v Babicích. A společně ze starostou Miloslavem Maňáskem (KSČM) “hlasovali” za jeho manželku Marii Maňáskovou i jeho komunističtí patolízalové.

Na zasedání zastupitelstva obce Babice dne 21.6.2012 nezávislý zastupitel Mojmír Čevela řekl otevřeně komunistickému starostovy obce Babice Miloslavovi Maňáskovi KSČM), že to bylo trapné a ubohé když při hlasování starosta zvedal ruku za svou vlastní manželku v rozhodovacích orgánech, že když už, tak měl někoho ze své vlastní komunistické strany dosadit do rozhodovacího orgánu místo sebe.

Dále nezávislý zastupitel Mojmír Čevela připomenul, že proti řediteli základní školy v Babicích Mgr.Pavlu Hubáčkovi nic nemá, a že tenkrát na zasedání zastupitelstva obce Babice dne 22.3.2012 nenavrhoval konkurz na místa ředitelů základní školy a mateřské školy, kvůli panu řediteli Hubáčkovi, ale kvůli starostově manželce Marii Maňáskové, která nehledě na konflikt zájmů zastává pod svým vlastním manželem - starostou obce místo ředitelky mateřské školy v Babicích.

Dne 24.7.2012 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!