wz

Visszafelé!

Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban.

A Biblia mutatja meg a világos utat az örök élethez. Először is fel kell ismernünk, hogy bűnt követtünk el Isten ellen: ”mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Mindannyian követtünk már el olyan dolgokat, amik utálatosak voltak Istennek és amik miatt büntetést érdemelünk. Minden bűnünk alapvetően a végtelen Isten ellen van, ezért végtelen büntetést eredményez. ”Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Viszont Jézus Krisztus, a bűntelen.

Viszont Jézus Krisztus, a bűntelen, végtelen fia Istennek emberré lett és meghalt, hogy kifizesse a büntetést. ”Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Jézus meghalt a kereszten, megkapva ezzel a büntetést, amit mi érdemelnénk. Három nappal később feltámadt a halálból, ezzel bizonyítva győzelmét a bűn és a halál fölött. nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre”.

Az örök élethez vezető egyetlen út a hit Krisztus kereszten elvégzett munkájában!

Hit által kell elfordulnunk a bűntől és odafordulnunk Krisztushoz üdvösségért. Ha hiszünk benne, bízunk abban, hogy a halála a kereszten kifizette a bűneinket, akkor bocsánatot nyerünk és megkapjuk az örök élet ígéretét a mennyben. ”Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Az örök élethez vezető egyetlen út a hit Krisztus kereszten elvégzett munkájában! ”Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”

Ha el szeretnéd fogadni Jézus Krisztust, mint megváltódat, íme egy minta-imádság.

Ha el szeretnéd fogadni Jézus Krisztust, mint megváltódat, íme egy minta-imádság. Ne felejtsd el, hogy ez az ima vagy bármely másik nem fog megmenteni. Egyedül az tud megmenteni a bűntől, ha bízol Krisztusban. Ez az ima egyszerű módja annak, hogy kifejezd Istennek a hitedet Őbenne, és megköszönd neki, hogy örök életet ad. ”Istenem, tudom, hogy bűnt követtem el ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit én érdemelnék és így hit által bocsánatot nyerhetek. Elfordulok a bűntől és csak benned bízom az üdvösségért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat – az örök élet ajándékát!

Minden bűn egyben lázadás is Isten ellen.

Maga a ”megbocsát” szó azt jelenti, hogy tisztára töröl, kegyelmet ad, adósságot eleneged. Amikor valakinek rosszat teszünk, akkor a megbocsátását szeretnénk, hogy a kapcsolatunk helyreálljon. A megbocsátás nem garantált csak azért, mert valaki szeretné megkapni. Senki sem érdemel megbocsátást. A megbocsátás a szeretet és a kegyelem cselekedete. A megbocsátás annak eldöntése, hogy nem neheztelek egy másik személyre, bármit is tett ellenem. A Biblia szerint Isten megbocsátására van szükségünk. Mindannyian követtünk el bűnöket. ”Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne.” ”Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.” Minden bűn egyben lázadás is Isten ellen. Emiatt mindennél jobban szükségünk van Isten megbocsátására. Ha a bűneink nincsenek megbocsátva, akkor az örökkévalóságot úgy fogjuk tölteni, hogy a bűneink következményei miatt szenvedünk.

Isten a tökéletes terve szerint emberré lett – Jézus Krisztussá.

Isten szerető és kegyelmes – vágyik rá, hogy megbocsáthassa a bűneinket! – ”…türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” Isten nagyon szeretne megbocsátani nekünk, mindent megtesz ezért. Az egyetlen igazságos büntetés a bűneinkért a halál. Első fele ezt mondja – ”Mert a bűn zsoldja a halál…” Az örök halál a fizetsége a bűneinknek. Isten a tökéletes terve szerint emberré lett – Jézus Krisztussá. Jézus meghalt a kereszten, és így megkapta a büntetést, amit mi érdemeltünk volna – a halált. ”Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” Jézus meghalt a kereszten és ezzel átvette az ítéletet, ami minket sújtott volna! Mivel Jézus egyben Isten is volt, ezért a halála megbocsátást jelentett az egész világ bűneire. ”Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is.” Jézus feltámadt és ezzel kijelentette, hogy győzött a bűn és a halál felett. Dicsőség Istennek, amiért Jézus Krisztus halála és feltámadása által a másik fele igaz lett: ”… az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Ha hiszel Jézus Krisztusban mint megváltódban.

Szeretnéd, hogy a bűneid meg legyenek bocsátva? Nyomasztó bűntudatod van, ami sehogy sem akar elmúlni? A bűnbocsánat most már megkapható, ha hiszel Jézus Krisztusban mint megváltódban. ”Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából” Jézus kifizette az adósságunkat, hogy megbocsátást kaphassunk. Ezért mindössze annyit kell tenned, hogy kéred Istent, hogy adjon neked bűnbocsánatot Jézus által, és hinned kell, hogy Jézus meghalt, hogy kifizesse neked ezt a megbocsátást. Ez a kettő elég ahhoz, hogy Isten megbocsásson neked! Van az a csodálatos üzenet, hogy ”Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiád adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözöljön a világ általa.”

. Ha el szeretnéd fogadni Jézus Krisztust mint Megváltódat.

Valóban ilyen könnyű! Nem tudsz megdolgozni Isten bocsánatáért. Nem tudsz fizetni érte. Csak el tudod fogadni hit által, Isten kegyelmén keresztül. Ha el szeretnéd fogadni Jézus Krisztust mint Megváltódat, és megbocsátást szeretnél Istentől, íme egy ima. Ne felejtsd el, hogy ez az ima vagy bármely másik nem fog megmenteni. Egyedül az tud megmenteni a bűntől, ha bízol Krisztusban. Ez az ima egyszerű módja annak, hogy kifejezd Istennek a hitedet Őbenne, és megköszönd neki, hogy megbocsát. ”Istenem, tudom, hogy bűnt követtem el ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit én érdemelnék és így hit által bocsánatot nyerhetek. Elfordulok a bűntől és csak benned bízom az üdvösségért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat.

Dátum: 2007. julius 7.
2007. Ma július hetedike van.

Engedje meg, hogy bemutatkorzam:

Madarat tollárol embert barátjáról lehet megismerni. Elmegyek a barátomhoz (Jézus Krisztus). Közétek akarok állni. Tudom biztosan. Úgy határoztam. Én jó tanuló voltam. Megtanulok mindent. Megcsinálok mindent. Mit tanuljak?! Sokan járnak az egyetemre. Sokan vannak, de kevesen cselekednek! Én írok!! Mit nézel?! Lahola Henryk doktor vagyok. Én jogász vagyok.

Lahola Henryk, JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.

Visszafelé!