wz

Zpět na hlavní stránku!


Deklarace macedonských náboženských vůdců.

Náboženští vůdcové Makedonie vyzvali vládu země, aby neschválila legislativní změnu v ústavě státu, která by umožnila uzavíraní tzv. “homosexuálních manželství”. Ve společné deklaraci různých náboženských skupin je do popředí dána zejména myšlenka o povaze manželství, které je přirozeným “svazkem mezi jedním mužem a jednou ženou”. Deklaraci podepsali zástupci katolické a pravoslavní církve v Macedonii, stejně jako vedoucí představitelé židovské a muslimské náboženské obce.

Právo na homosexuální partnerský vztah je v Macedonii uzákoněno, avšak ne právo uzavřít manželství mezi osobami stejného pohlaví. Kvůli tomu se země dostává pod palbu ideologicky motivované kritiky Evropské unie a jiných organizací. Stejně je kritizována i za chybějící článek v  nové ústavě zakazující “diskriminaci” na základě sexuální orientace.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!