wz

Zpět na hlavní stránku!


Optimistické výsledky sčítání lidu v Lotyšsku jsou velice sporné.

Sčítání lidu v Lotyšsku přineslo údaje, které na jedné straně potěšili politiky, no experti pochybují o jejich přesnosti. Podle těchto výsledků publikovaných Statistickým úřadem Lotyšska, je situace optimističtější než se očekávalo, protože se oproti prvotním výsledkům, mluvícím o 1,88 miliónu obyvatel jejich počet zvýšil na 2,067 miliónů. V porovnaní s rokem 2000 a posledním sčítáním, když počet obyvatel dosahoval 2,377 miliónů se však stále jedná o úbytek populace Lotyšska.

Odborníci se domnívají že náhlý přírůstek v údajích není celkem reálny a myslí si, že mnohé rodiny mohli sečíst své členy žijící v zahraničí, protože mnohočetným rodinám jsou poskytovány finanční výhody. Většina těchto osob je navíc v produktivním věku.

Sčítání odhalilo i stále přibývající počet lidí v starším a důchodovém věku a současně ubývající počet dětí a mladých lidí. Demograf Ilmar Mežs mluví až o katastrofickém úbytku lidí v mladém věku a dodává, že když budou důchodci lidé, kteří mají dnes 40 – 50 let, poměr pracujících lidí k důchodcům bude 1 : 3.

Opsal dne 6.6.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!