wz

Zpět na hlavní stránku!


Čeští a moravští lékárníci za život.

Počátkem kalendářního roku 2013 během pátého ročníku Brněnských bioetických dnů se uskutečnilo ustavující zasedání novovzniklého občanského sdružení Lékárníci za život.

Cílem tohoto sdružení je sdružovat lékárníky a jiné osoby, podporující jeho intence, jako jsou především vůle farmaceutů respektovat při výkonu svého povolání důstojnost lidské osoby, boj za svobodu svědomí a odstranění všech forem diskriminace lékárníků při výdaji prostředků proti početí a snaha o posilnění ochrany rodiny a života v společnosti.

Opsal dne 17.2.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!